Forsker efter nye forsøg: Roundup burde aldrig have været godkendt

Roundup, verdens mest solgte sprøjtemiddel, burde aldrig have været godkendt, for de nødvendige forsøg til at afdække de helbredsmæssige konsekvenser er aldrig blevet gennemført.

Sådan lyder kritikken fra lektor Jette Rank, RUC, der blandt andet forsker i risikovurdering og kemikalieregulering.

Kritikken falder, efter at et fransk forskerhold i en videnskabelig artikel har påvist, at rotter, som drikker Roundup i koncentrationer helt ned til en tyvendedel af grænseværdien i drikkevand, udvikler flere tumorer end rotter, som drikker rent vand.

Læs også: Undersøgelse: Rotter dør af Roundup og gensplejset majs

Jette Rank advarede allerede i 1990'erne mod, at Roundup er mutagent, altså at det giver dna-skader. Mutagene stoffer er i reglen også kræftfremkaldende.

Hendes advarsel byggede både på egne undersøgelser og gennemgang af andres studier, men den førte ikke skrappere regulering af Roundup.

På den baggrund kalder Jette Rank de franske resultater 'meget opsigtsvækkende'. Hun lægger vægt på, at kun fem ud af ti hunrotter i de franske forskeres kontrolgruppe udviklede brystkræft, otte knuder i alt. De rotter, som drak den lave koncentration af Roundup sammen med deres drikkevand, udviklede i alt 20 tumorer fordelt på ni rotter. Kun én gik altså fri.

»Det er en markant forskel,« konstaterer Jette Rank.

Hun forstår godt, at DTU kritiserer, at de franske forskere ikke gennemført statistiske beregninger på forsøgsdata, og at forsøgsgruppen med ti rotter i hver er meget lille.

Læs også: DTU-forsker affærdiger GMO-studie: »Jeg har aldrig set noget lignende«

Men, konstaterer hun, nogle af forsøgene, som har konkluderet, at glyphosat, aktivstoffet i Roundup, ikke er kræftfremkaldende, er lige så små.

Alene i Danmark lå salget af glyphosat i 2010, som den seneste statistik fra Miljøstyrelsen dækker, på over 1.600 ton.

»Vi tonser et stof ud, som ikke er ordentligt testet. Vi har dummet os ved at sende det på markedet, uden at det er undersøgt tilstrækkeligt,« mener Jette Rank.

Læs også: EU lynbehandler fransk krav om at forbyde gensplejset majs

Hun argumenterer ikke for at forbud mod glyphosat, men mener, at der skal foretages langt flere langtidstest. De franske forskeres undersøgelse har studeret rotterne et helt livsforløb, ca. to år, hvor langt de fleste forsøg stopper efter tre måneder.

Men frem for alt er det nødvendigt at teste de færdige blandinger, herunder Roundup, og ikke kun glyphosat alene, mener Jette Rank. Hun henviser til, at de indeholder et overfladeaktivt stof, der får glyphosat til at trænge ind i planternes celler.

Selv vurderer Jette Rank i lighed med de fleste forskere, at glyphosat i sig selv er ret uskadeligt.

»Det er lige meget, hvis man hælder det ned i noget væske, og blandingen bliver kræftfremkaldende,« siger hun.

Læs også: Giftekspert: Roundup-stof er mindre giftigt end bordsalt

RUC-lektoren kritiserer samtidig de franske forskere for ikke at oplyse nøjagtig, hvilke blandinger med glyphosat de har testet. Det gør det umuligt at finde frem til, om det er et bestemt tilsætningsstof, der gør blandingen kræftfremkaldende.

Jette Rank henviser til, at er ikke er fundet øget forekomst af kræft i studier med landmænd, som arbejder med Roundup. Men de franske resultater bør indgå i den revurdering af EU-tilladelsen til Roundup, som de tyske myndigheder nu arbejder med.

»Vi har brugt Roundup i mindst 30 år, men langtidseffekterne er alligevel dårligt beskrevet, så vi halter bagefter,« konstaterer hun.

Læs også: Chok-målinger af Roundup i grundvandet står ved magt

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Godt med fokus på pesticider, og cocktaileffekt. Hvor mange gange er det lige vores korn bliver sprøjtet? Og er det nødvendigt at sprøjte det 10 dage før høst?

 • 1
 • 0

Roundup burdet forbydes hurtigst mulig. Mange parcelhusejere bruger det fordi det bliver hurtigt nedbrudt i naturen. Det argument var det store salgsslogan, da Roundup blev lanceret for mange pr siden, og det bliver stadig huske selv om der efterhånden er et utal af undersøgelser, der viser at midlet går direkte i grundvandet og dermed ikke bliver nedbrudt. Nu er det så muligvis bevist, at vi får kræft af at drikke vores vand. Hvis det ikke er nok bevis, så må de laves hurtigst mulig

 • 1
 • 0

Det bliver nok ikke lige sprøjtet med Roundup 10 før høst. Nok nærmere med noget mod skimmelsvamp og eftersom skimmelsvampe kan lave en masse giftige stoffer når de lever på korn. Er det lidt en pest eller kolera situation.

Men så længe de omtalte stoffer holder sig under en grænseværdi, kan for brugeren føle sig rimelig tryg.

Ps. gennemsnits levealder er i dag en del højere en for 50 år siden!!!!

 • 0
 • 0

Jo, der bliver sprøjtet med Roundup tæt på høsten, nogle marker mindre end 10 dage før. Formålet er at bekæmpe kvik, samtidig visner alt ned, også grønne pletter i marken, så mejetærskeren bedre kan arbejde.

Det må give en restkoncentration af glyphosat på kernerne.

Gennemsnitsalderen er stigende, men antallet af kræfttilfælde er også stigende!

 • 1
 • 0

Jette Rank udførte nogle forsøg med roundup og fik de ønskede effekter frem. En nærmere gennemgang af hendes forsøg viste, at hun ikke anvendte de i Danmark godkendte varer, men indførte det fra Italien, hvor man anvendte andre tilsætningsstoffer end det , man anvendte i de danske varer. En nærmere gennemgang viste, at det ikke var det aktive stof - glyphosat - men derimod tilsætningsstofferne, der gav de uønskede effekter. Artiklen kan sikkert findes i Ingeniørens artikelarkiv, hvor Jette Rank blev sat på plads af Monsanto. Det ser ud til hun fortsætter sit korstog efter det faglige nederlag fra dengang.

Glyphosat er et ugiftigt stof, en sprøjteklar opløsning er mindre farlig end en kop kaffe. Det ligger helt fast, det er målt masser af gange i dyreforsøg, AMES- test (Som J. Rank anvendte). På trods af brug af meget store mængder i mange år, er det sjældent man finder spor af midlet i drikkevandet. En del fund skyldes fejlmålinger, forurening pga sprøjtning mod ukrudt på vandværksgrunden med rygsprøjte som så skyllede ned i boringen efter en regnbyge. En del fund stammer fra steder, hvor der ikke drives landbrug, her kan dannelsen af AMPA skyldes andre kemiske omdannelser end roundup.

Den fortsatte maniske forskning i evt. skader ved AMPA nærmer sig hysteriske højder, den tid kunne anvendes mere fornuftigt ved at forske i hudplejemidlers indhold af skadelig kemi.

@Carsten.

Mange parcelhusejere bruger det fordi det bliver hurtigt nedbrudt i naturen. Det argument var det store salgsslogan, da Roundup blev lanceret for mange pr siden, og det bliver stadig huske selv om der efterhånden er et utal af undersøgelser, der viser at midlet går direkte i grundvandet og dermed ikke bliver nedbrudt.

Det må være en fri fortolkning, men den er ikke rigtig. Det som man ved med sikkerhed er, at stoffet ikke opløses i jorden og derfor ikke føres ned med vandet, men det bindes meget hårdt til lerkolloiderne. Som GEUS skriver på sin hjemmeside er glyphosat et af de mest immobile stoffer i jordbunden. Glyphosat/AMPA udvaskes kun sammen med lerpartiklerne, hvilket kun sker, hvis der er sprækkedannelse i jorden. AMPA er nedbrydningsprodukt af glyphosat, det er ret harmløst. Man får dagligt et tilskud fra sit service hvis man da bruger opvaskemiddel.

Midlet er ikke markedsført med den begrundelse, at det nedbrydes hurtigt. Og da slet ikke overfor parcelhusejere, der oftest er ligeglade, blot de små grønne skud mellem fliserne forsvinder. De grønne småplanter mellem fliserne er da ellers meget pænere end de visne planter efter roundup. Men det må parcvelhusejeren jo selv om. Bortset fra det burde man forbyde pesticider til havebruget, i dag kan man faktisk købe midler som forlængst er forbudt i landbrugetpga. af faren for udvaskning - de udvalget i det lokale byggemarked! Det er da fuldstændigt tåbeligt.

 • 0
 • 1

Selv vurderer Jette Rank i lighed med de fleste forskere, at glyphosat i sig selv er ret uskadeligt.

og hvad var det så for et korstog Per A. Hansen?

Næ det er dig selv, der er betalt korsfarer for "plantebeskyttelsesmidler" - med en usvigelig evne til at gøre et hvilket som helst emne personligt.

 • 1
 • 0

Svampemidler bruges mens kornet er grønt og senest når kernefyldningen starter. Det er længe før de 10 dage før høst.

Glyphosat kan bruges i et rotationssædskifte for at få bugt med kvik og andet rodukrudt. Typisk er væksten i afgrøden allerede stoppet pga. modning. Hvedekornet er beskyttet af avner hvorfor der ikke sker en afsætning på selve kornet. I maltbyg, brødkorn og fremavlskorn bruges der ikke glyphosat før høst.

Men sådant læres ikke på RUC.

 • 0
 • 0

@ Jan Damgaard: RoundUp er et systemisk middel og optages derfor af planten, transporteres rundt og virker i HELE planten, - ikke kun hvor dråben har ramt. Så det giver ikke mening at skrive "Hvedekornet er beskyttet af avner hvorfor der ikke sker en afsætning på selve kornet. I maltbyg, brødkorn og fremavlskorn bruges der ikke glyphosat før høst."

Iøvrigt er der nogen, der bruger stoffet til at øge tørstofindholdet, så der spares tørretid i kornet.

 • 0
 • 0

Økologen Barry Commoner har allerede i 60'erne talt for at de biologiske konsekvenser af innovationerne, som virksomhederne er så stolte over, burde være kendte, inden nye stoffer eller processer etableres i landskabet. Når dette ikke sker, får den økologiske krise ingen ende foreløbigt.

 • 0
 • 0

@Per A.

Du går behændigt udenom pointen i artiklen. Du siger at glyphosat ikke er skadeligt, det siger artiklen heller ikke; derimod at det nok er samspillet med andre stoffer i Roundup. Hvilket du ikke kommenterer bortset fra at du nævner at Jette Rank har brugt italiensk Roundup i et forsøg, som du mener er misvisende. Men pointen er at Per, du har faktisk ikke benægtet at Roundup er kræftframkaldende! Jeg går ud fra at det som bruges i Danmark er Roundup og ikke ren glyphosat.

 • 0
 • 0

.. transporteres rundt og virker i HELE planten,

Lidt plantebiologi vil være på sin plads. De sidste par uger før høst, er transporten i planten [b]ophørt[/b]. Det giver derfor ingen mening at diskutere transport. Men benyttes midlet alt for tidligt, vil det nedsætte udbyttet da det standser kernefyldningen. Så hvis noget bruger midlet for at få tørstofindholdet op i kornet, burde de ikke være landmænd.

Efter vækststadie 87(gulmoden), der er tidspunket hvor der typisk tildeles glyphosatmidler, sker der ingen transport. http://www.ipmdss.dk/cp/SeasonPlan/CropSca...

Desuden skal ukrudtet optage midlet, og virke. Det tager typisk 7-10 dage.

 • 0
 • 0

Jeg går ud fra at det som bruges i Danmark er Roundup og ikke ren glyphosat.

Roundup sælges kun af Monsanto, mens der er mange andre glyphosatproducenter. De penetreringsmidler der tilsættes er ofte forskellige. Derfor ville det fjerne forvirringen, hvis det var disse midler fokus blev rettet på. Det står faktisk i artiklen.

Penetreringmidler bruges fordi de grønne planter har et beskyttende vokslag.

 • 0
 • 0

Jan Du forsimpler som vanligt, problemerne med Roundup, for så at aflede opmærksomheden af giftigheden over til noget andet, i dette tilfælde tilsætningsstofferne. der er flere problemer i dit indlæg.

 1. Uanset om du som det næste vil nævne at netop det tilsætningsstof ikke er godkendt i Danmark, rør det ikke ved at det bliver brugt i massiver mængder på GMO afgrøder i andre lande, og altså lander på tallerkenen i Danmark.

 2. Du er forkert i din argumentation for at Roundup udsprøjtes når saftstrømmen i afgrøden er færdig, man sprøjter 10-15 dage før forventet høst, og på dette tidspunkt er kernen blød, og kerneindlejringen i den sidste fase, man ved at Glyphosat er systemisk i hele planten, og man ved at glyphosat netop fortættes i vækstpunkterne, altså kernen.

 3. desuden er der grønskud i en mark, der hvor kornet er kørt på og derfor kommet bagefter, mest i sprøjtesporene

 4. Der er Glyphosat i nedsprøjtet korn, jeg har målt noget indkøbt byg og fundet 2,8ppm = 2,8 g/ton = 2800 ng/ml (20 g/ton er tilladt) det er langt over den mængde der i forsøget er tildelt Rotterne, var det ikke 0,1ng/ml.

Hilsen Konventionel svineproducent Ib Borup Pedersen Pilegaarden Mariagervej 483 Hvidsten 8981 spentrup 20129322

 • 1
 • 0
 1. Du er forkert i din argumentation for at Roundup udsprøjtes når saftstrømmen i afgrøden er færdig, man sprøjter 10-15 dage før forventet høst, og på dette tidspunkt er kernen blød, og kerneindlejringen i den sidste fase, man ved at Glyphosat er systemisk i hele planten, og man ved at glyphosat netop fortættes i vækstpunkterne, altså kernen.

Jeg holder fast i at det er forkert tidspunkt. Kernen må ikke være blød, jævnfør BBCH vækststadie. Er der rådgivet andet er det uforstandigt. Desuden går det ud over udbyttet og spireevnen.

De grønne skud i sprøjtespor udgør under 1 promille af marken, de frarenses let sammen med ukrudtsfrø.

At bruge større doser giver ikke nogen mening, heller ikke at bruge midlet hvert år i samme mark. Det skulle være nok med højst hvert fjerde år.

 • 0
 • 0

Producenten af Roundup er Monsanto. Vel nok koldens mest kontroversielle leverandør af kemikalier. De står også bag et så fantastisk produkt som Agent Orange.

Dokumentarfilmen "Scientists under attack" fortæller historien om hvordan kampen for GMO føres mod forskere, der snakker mod GMO.

https://www.youtube.com/watch?v=EXz4oo1qsXs

 • 0
 • 0

Test af glyphosat i foder møg og urin fra pilegaarden

 1. Urin og Møg fra so nr. 3372 fodret på diegivningsfoder: Møg – 246,3ng/ml. Urin 44,82 ng/ml. Altså er der ca. 1/5 del i møg i forhold til foderet og 1/5 del i urin i forhold til møget fra samme so. Da glyphosat er systemisk må man forvente at alle de indre organer har ca. samme indhold som urin.
  
 2. Urin fra so nr. 3795 fodret på diegivningsfoder urin – 27,81 ng/ml
  
 3. Urin fra so nr. 3582 fodret på drægtighedsfoder urin – 15,68 ng/ml
  
 4. So nr. 3477 er fodret på drægtighedsfoder møg – 763,57 ng/ml. man ved at fosterskader starter ved under 200 ng/ml = 0,2ppm. Det kan forklare at ca. 1/700 af mine grise er født med deformiteter.
  
 5. NON–GMO soja fra silo 763,57 ng/ml ( det høje indhold skyldes sandsynligvis at NON-GMO soja er dyrket på arealer der tidligere har fået massive mængder Roundup i et RR sædskifte, eller at den er dyrket uden pløjning, men med udsprøjtning af Roundup før såning, det er meget udbredt i de lande soja er importeret fra.)
  
 6. Hvede indkøbt fra foderstoffen 554,5 ng/ml
  
 7. Drægtighedsfoder 746,94 ng/ml
  
 8. Diegivningsfoder 1132,55 ng/ml
  
 9. Byg indkøbt 2835,87 ng/ml
  
 10. NON-GMO soja olie 165,44 ng/ml

 11. Eget korn i silo 170,44 ng/ml (jeg selv bruger ikke Roundup, men en mindre indkøbt del var nedsprøjtet med Roundup)

 12. Landmandens egen urin 2,58 ng/ml. 0,5-2,0 er ifølge tyske målinger ret normale i befolkningen generelt, jeg drikker meget mælk, det vil i fremtiden kun være økologisk.

Det man kan uddrage af disse prøver er:

 1. Glyphosat er alle vegne, og tilmed i større mængder end der er tilladt i drikkevand!
  
 2. Der er ca. 1/5 glyphosat i møg i forhold til foder og 1/5 del glyphosat i urin i forhold til afføring.
  
 3. Jeg har fra anden landmand set samme prøver, og ingen af vore prøver fra afgrøder på Danske marker lå lavere end 150 ng/ml. I blandt disse prøver ensilage fra en 3 år gammel græsmark, som altså ikke har fået Roundup i 3 år
  

Man ved fra videnskabelige forsøg at Roundup har en halveringstid på 22,5 år, for den del af glyphosaten der er bundet til lerets kolloider. Man ved at noget af det oplagrede glyphosat skubbes ud i jordvæsken når der tilføres fosfor gødning, som bindes til samme steder som glyphosat. Denne glyphosat må være den største kilde til forureningen af vore fødevarer fra usprøjtede afgrøder.

Nedsprøjtede afgrøder og GMO afgrøder der er RR er i en kategori for sig.

I Danmark bruges nedsprøjtede afgrøder til foder, men Raps der er sprøjtet ned med op til 4 L Roundup pr Ha bruges til blandt andet konsum, i olier, margarine, blandede smørprodukter en del går til fyld i forskellige energiholdige bars og så videre.

Jeg vil vurdere at der i mælk er en del, hvis foderet er nedsprøjtet eller der anvendes GMO-soja.

Og i svinekød der er fra dyr opfodret på GMO-soja og nedsprøjtet korn.

Bid venligst mærke i at jeg anvender NON-GMO soja til mine grise, Jeg kender kun en anden landmand der gør det samme, vi har begge set store forbedringer i sundheden i besætningerne.

Se link. http://www.gmfreecymru.org/pivotal_papers/...

Roundup er kræftfremkaldende, det laver fosterskader, det ændrer den mikrobielle sammensætning i jorden og i tarmen på pattedyr, det medvirker til et øget indhold af toxiner i vore fødevarer alt dette er veldukomenteret.

Set i lyset af det franske studie er jeg af den klare mening at man bør forbyde al brug af Roundup straks, midlet hører ikke til i en produktion af sunde fødevarer.

GMO afgrøder bør straks forbydes, da det franske studie og talrige andre viser skader forårsaget af GMO afgrøder

Jeg er godt klar over at jeg lægger mig ud med dele af landbruget, men jeg mener klart ikke Dansk landbrug kan tåle at blive forbundet med kræftfremkaldende fødevarer.

Vi landmænd skal huske at der engang før 1974 kunne produceres fødevarer helt uden Roundup.

Konventionel Svineproducent

Ib Borup Pedersen

Pilegaarden

Mariagervej 483 Hvidsten

8981 Spentrup

20129322

 • 1
 • 0

Jeg er godt klar over at jeg lægger mig ud med dele af landbruget, men jeg mener klart ikke Dansk landbrug kan tåle at blive forbundet med kræftfremkaldende fødevarer.

Det forudsætter dokumenterbar forskning der viser resultater der er reproducérbare. Dernæst er der forskningsinstitutioner der varetager analyser og forskning på området. At finde og tolke resultater på egen hånd, kan jeg ikke se noget konstruktivt i.

Jeg forstår ikke at noget kan finde på at nedvisne byg, det må være årsagen til målingerne. Er der særlige forhold ved den lokale rådgivning?

At roundup kan undværes er der ingen tvivl om. Der findes andre midler til at bekæmpe rodukrudtet, hvis man ikke vil bruge diesel på at gennemharve marken.

 • 0
 • 0

Kenneth Klarnap: ...Ps. gennemsnits levealder er i dag en del højere en for 50 år siden!!!!

Foreslår du, at RoundUp er en kur mod fx tuberkulose?

Gennemsnitslevealderen er resultatet af ændringen af en lang række parametre, hvoraf fremskridt indenfor lægevidenskab nok er den væsentligste.

 • 0
 • 0

Næ det er dig selv, der er betalt korsfarer for "plantebeskyttelsesmidler" - med en usvigelig evne til at gøre et hvilket som helst emne personligt

 • vrøvl. Kom venligst med nogen dokumentation i stedet for tomme floskler.
 • 0
 • 1

Ja men det er jo så nemt: du startede det personlige ved at kalde Ranks indlæg i debatten et korstog, noget der smager af religionskrig og ufattelige massakrer - QED

 • 0
 • 0

@Lars,

Men pointen er at Per, du har faktisk ikke benægtet at Roundup er kræftframkaldende! Jeg går ud fra at det som bruges i Danmark er Roundup og ikke ren glyphosat.

 • Roundup er ikke kræftfremkaldende. Nogle tilsætningsstoffer i visse typer har reageret på AMES-test hvis det anvendes i en vis koncentration. Hvorfor stiller du ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor Jette Rank importerede italiensk glyphosat, når der var nok her i landet? Roundup er et beskyttet navn - andre producenter end Monsanto anvender andre navne, jeg ved ikke rigtig, hvad det er du tænker på. Tilsætningsstoffer skal naturligvis også være godkendte, de har forskellige funktion så midler får optimal effekt. Hele debatten om roundup er i grunden mærkelig - det mindst giftige stof med den dårligste mobilitet i jorden er blevet mistænkeliggjort gennem en lang årrække, mendens haveejere kan købe langt giftigere midler i sdet lokale byggemarked - midler som er forbrug i landbruget - uden du Alf Blume eller andre reagerer. Årsagen hertil er uden tvivl at nogle Miljøbevægelser i virkeligheden prøver at angribe Monsanto - det multinationale firma. Det drejer sig mere om politik end miljø.

Derfor ser du ikke et eneste indlæg, der tilbageviser mit indlæg ovenfor! Ddet eneste jeg kan se er Alfs rygmarvsreaktion - jeg må være aflønnet af pesticidfirmaer. Det kan jeg afvise. Men da anvendelse af pesticider på global plan er ansvarlig for ca. 1/3 af fødevareproduktionen vil jeg hellere tale for brugen af pesticider under kontrollerede forhold. Selvfølgelig skal man udfase visse midler med miljø- og sundhedsmæssige egenskaber - og det gør man naturligvis . Det har vi organer som WHO/FAO til at gå i spidsen for.

 • 0
 • 1

@Alf Blume,

Ja men det er jo så nemt: du startede det personlige ved at kalde Ranks indlæg i debatten et korstog, noget der smager af religionskrig og ufattelige massakrer - QED

 • og det står jeg ved. Jeg har faktisk udklippene fra Ingeniørens behandling af Jette Ranks rsultater og hendes debat med Monsanto, hvor hun måtte erkende at have brugt et middel med tilsætningsstof, der ikke anvendte i Danmark - en fremgangsmåde, der burde være anmelt til UVVU. På trods af det fortsætter kun åbenbart kampen mod det mindst giftige stof på markedet, som ikke opløses og udvaskes med vandet - kun sammen med lerkolloiderne. Hvis ikke det er et korstog mod et godkendt og gennemtestet stof, så ved jeg ikke hvad det er. Jette Rank ser bort fra alle dyreforsøg, der er afholdt.
 • 0
 • 1

@Ib,

Roundup er kræftfremkaldende, det laver fosterskader, det ændrer den mikrobielle sammensætning i jorden og i tarmen på pattedyr, det medvirker til et øget indhold af toxiner i vore fødevarer alt dette er veldukomenteret.

 • ingen af dine teorier holder vand - vi har vist været inde over GMO før - ikke? Du glemmer helt at fortælle, hvem der har fortalt dig denne skrøne om Roundup, som er et at de mest undersøgte midler. Hvis bare man havde fundet en brøkdel af dt, du nævner, så havde WHO/FAO forlængst lukke at for stoffet. I kaffe er der 26 stoffer, der er fundet cancerogene og mutagene. det er da noget værre end det, du nævner, så hvorfor prøver du så ikke at få kaffe forbudt? Det kunne f.kes. være, at der også er mange gode stoffer i kaffe - og at der skal store mængder til før skadeeffekterne ses. Det samme er tilfældet med restkoncentrationer fra Rundup - der måles i milliontedele.

Du ser roundup alle steder, det passer egentlig fint med, hvad jeg skrev ovenfor. Alle får AMPA ind i kroppen fra f.eks. opvaskemidler på servicet. Mangeaf de fund man har gjort i drikkevandet - det er i øvrigt meget få fund - af AMPA stammer fra andre kemiske omsætninger end fra glyphosat. Du kan jo starte derhjemme ved at undlade opvaskemidler. Du dyrker da sikkert noget godt økologisk korn - uden aslt for mange svampetoksiner, der er mange tusind gange mere giftige end roundup o.a. sprøjtemidler.

 • 0
 • 1

@Alf,

Ja men det er jo så nemt: du startede det personlige ved at kalde Ranks indlæg i debatten et korstog, noget der smager af religionskrig og ufattelige massakrer - QED

 • jeg skal gerne uddybe det lidt, og er uenig i din tolkning af, hvad ordet korstog betyder, men fint nok du nævner det. Jette Rank anbefalede dengang, at man skulle læne sig op af Peluso-rapporten, som forskere i Italien havde skrevet. Her brugte man mus som forsøgsdyr. Man kunne ikke bestemme negative reaktioner ved glyphosat, men der var tilsyneladende reaktioner ved Roundup! I forsøgene blev musene behandlet via indsprøjtning gennem maven med særdeles høje doser af Roundup, som gør det ganske uanvendelig til brug for mutagen testning - dosen er for høj. At de overfladeaktive stoffer der anvendtes i Italien ikke er de samme som anvendes i Danmark gør forsøget uanvendeligt under danske forhold, hvilket Jette Rank burde vide. Derfor kan jeg ikke tage hende alvorligt.

I Danmark har miljøstyrelsen frikendt roundup for mutagene effekter. Det afgørende er imidlertid, at stoffet er godkendt i Danmark til de formål, brugsanvisningen fortæller. Det gælder også sprøjtning i modent korn, når man blot overholder de gældende frister. Som Jan nævner, så er stoftransporten til kernen forlængst stoppet. Fordelen ved behandlingen er en formindsket dannelse af svampetoksiner, der er langt mere farlig en de små mængder glyphosat, der kan findes i halmen. Glyphosat er under løbende kontrol, det bør man være tryg ved. Det gælder både WHO/FAO/Miljøstyrelsen, som mange åbenbart ikke har tillid til. Men Miljøstyrelsens ekspertpanel er uden tvivl et langt mere pålidelig kilde end dem, som Ib Bo anvender. Men kan Roundup (eller dens kopivarer) ikke klare kravene, bliver den naturligvis udfaset.

 • 0
 • 1

Jeg er nødt til at rette mogle misforståelser, som du har fremført. Jeg ved ikke, hvordan du finder på det, men jeg har aldrig anvendt italiensk Roundup. De undersøgelser som jeg publicerede i 1993 i Mutation Research (et anerkendt tidsskrift) var lavet med Roundup, som på det tidspunkt blev forhandlet i Danmark. Indholdsstofferne udover glyphosat var ikke kendt. De skal nemlig ikke deklareres, da de er produktionshemmeigheder. Det som jeg i sin tid gjorde, var at vise miljøstyrelsen og andre, der var interesserede i Roundup, en række artikler, der alle indikerede at Roundup kunne skade DNAet. Det var videnskabelige artikler, som man den gang valgte at se bort. Derfor er det interessant, at der er nye undersøgelser, der peger på det samme. Miljøstyrelsen har da også i dag udtalt, at der skal kigges nærmere på indholdsstofferne i Roundup. hvilket jeg er fuldstændig enig i.Der er altså ikke tale om et korstog, blot en fremlæggelse og diskussion af nogle videnskabelig facts. Venlig hilsen Jette Rank

 • 0
 • 0

De nyeste resultater viser ellers, at en kop kaffe om dagen modvirker kræft!

 • 0
 • 0

Kære Jette,

Jeg er nødt til at rette mogle misforståelser, som du har fremført. Jeg ved ikke, hvordan du finder på det, men jeg har aldrig anvendt italiensk Roundup. De undersøgelser som jeg publicerede i 1993 i Mutation Research (et anerkendt tidsskrift) var lavet med Roundup, som på det tidspunkt blev forhandlet i Danmark. Indholdsstofferne udover glyphosat var ikke kendt. De skal nemlig ikke deklareres, da de er produktionshemmeigheder. Det som jeg i sin tid gjorde, var at vise miljøstyrelsen og andre, der var interesserede i Roundup, en række artikler, der alle indikerede at Roundup kunne skade DN´et. Det var videnskabelige artikler, som man den gang valgte at se bort. Derfor er det interessant, at der er nye undersøgelser, der peger på det samme.

 • tak for din respons, som måske skyldes en af mig ukendt person, måske en kollega eller en af dine bekendte, der har rettet henvelsen med krav om at jeg skanner min kilde - udklip af artikler i Ingeniøren. Det må jeg imidlertid ikke gøre, da det krænker ophavsretten. Så fint at du selv kommer på banen.

Men der stod at det drejede sig om en italiensk Roundup-type, der ikke kunne købes på markedet. Ud fra teksten opfattede jeg det som om du havde anvendt samme slags roundup - men har jeg misforstået det, så beklager jeg naturligvis, jeg forstod det således, at du selv havde testet samme stof. I det ovenstående indlæg stammer fra et svar givet i Ingeniøren af en medarbejder hos Monsanto - Torgeir Fjærtoft, og som du faktisk ikke kommenterer. I din henvisning til Pelusi-rapporten nævner du ikke, at man ikke fandt negative reaktioner fra glyphosat, men derimod fra Roundup - ergo må man fokusere på de øvrige stoffer i Roundup. Det gør du fortsat ikke, men fortsætter med at tale om Roundup, der i den danske udgave ikke svarer til Perlusi-rapporten, som du anvendte som udgangspunkt. Du ser altså bort fra, at den Rounduptype som man anvendte i Italien ikke var på markedet i Danmark, det er det forhold, jeg påtaler - og som du ikke rigtig har villet erkende. Du kan stadig ikke forstå hvorfor man bortvalgte Pelusirapporten - på trods af at du forlængst har fået begrundelsen - nemlig at glyphosat faktisk blev frikendt - evt. problemer måtte være tilsætningsstofferne. Det undlader du faktisk at fortælle.

Det er denne kendsgerning jeg betegner som et korstog mod Roundup/Monsanto, for din fortsatte mistænkeliggørelse af det aktive stof - glyphosat - er ikke fagligt begrundet - stoffet er gennemtestet og er ikke fundet skadeligt - i de doser det anvendes i praksis. Man skal naturligvis ikke drikke det ufortyndet af flasken. 

De forsøg du refererede til - Pelusi-rapporten - anvendte i øvrigt så store mængder, at det er helt urealistisk at sige noget fornuftigt om evt. skadelige effekter - den samme dårlige forskningsteknik anvendte man i det cyclamatforsøg, hvor doserne til forsøgsdyrene var så store, at et barn skulle drikke 300 l sodavand for at få samme dosis. Cyclamat blev forbudt af Folketinget - men senere godkendt igen da man fandt ud af fuskeriet med doserne. "Ingeniørens" leder ironiserede dengang over, at man kunne få kræft af at blive penslet med destilleret vand. Det er ingen kunst at fremkalde DNA-ændringer i dyreforsøg, det er bl.a. et spørgsmål om doser. Det er for dårligt at forskere anvender for få forsøgsdyr eller bruger meget store doser for at få en eller anden effekt.

Jeg brugte eksemplet med kaffe, hvor 26 enkeltstoffer er testet mutagene og cancerogene. Det kan undre at ingen forholder sig til det, kaffen er fredet og må gerne fortsætte med at ændre på DNAét, i stedet kaster man sig over det mindst giftige stof på markedet det undrer mig meget, med mindre det drejer sig om Roundup/Monsanto. Blot man så har fået læret ad adskille det aktive stof fra andre stoffer i blandingen.

Jeg er naturligvis enig i, at der fortsat gennemføres undersøgelser af pesticider - herunder og glyphosatholdige midler. De få og mikroskopisk små mængder er et luksusproblem i forhold til miljøfremmede stoffer vi omgiver os med.

I øvrigt en ros til dine undersøgelser af medicinrester, som hospitalet i Roskilde i årevis forsynede fjorden med. Det var på høje tid der blev sat fokus på det meget store miljøproblem.

Min kilde ses her:

http://ing.dk/artikel/20601-sproejtning-de...

 • 0
 • 1

Producenten af Roundup er Monsanto. Vel nok koldens mest kontroversielle leverandør af kemikalier. De står også bag et så fantastisk produkt som Agent Orange.

Dokumentarfilmen "Scientists under attack" fortæller historien om hvordan kampen for GMO føres mod forskere, der snakker mod GMO.

https://www.youtube.com/watch?v=EXz4oo1qsXs

"Scientists Under Attac..." Denne video er ikke længere tilgængelig, fordi den YouTube-konto, som videoen er tilknyttet, er blevet lukket, fordi vi fra tredjepart gentagne gange har modtaget påstande om krænkelse af ophavsretten. Beklager.

 • 0
 • 0

For et par måneder siden skrev Politiken om forskning der viste, at en kop kaffe om dagen modvirker kræft. Det er Roundup, der anvendes i landbruget, ikke ren glyphosat.

 • 0
 • 0

@Bent,

Det er Roundup, der anvendes i landbruget, ikke ren glyphosat.

 • ikke nødvendigvis, der bruges glyphosatmidler fra andre firmaer end fra Monsanto. At kaffe kan modvirke nogle enkelte kræftformer kan ikke bruges som bevis for, at det ikke er en række stoffer i kaffe, der er giftige. Koffein er et af dem, kaffesyre er et andet. Men eksemplet viser jo fint, at også giftige stoffer kan have positive sider.
Derfor tør kvinder bruge en af klodens farligste gifte som antirynkemiddel!

Roundup og andre glyphosatmidler har gennem utallige dyreforsøg utvetydigt givet det resultat, at den akutte giftighed liger omkring 5600 mg/kg legemsvægt. Stoffer over 2800 mg/kg legemsvægt betegnes som ugiftige.

Men indrømmet - der er ingen forsøg endnu der viser om disse midler øger den gns. levealder.

Der ser ikke ud til at være nogen, der er bekymrede for hvorledes vi fremover skal blive ved med at kunne brødføde det stigende befolkningstal. Forkerne har mere travlt med at miskreditere Monsanto end at bruge kræfter på at forske i, hvorledes udbytter på landbrugsarealerne skal hæves.

 • 0
 • 1

Her er et fantastisk interview med Dr. Huber. En mand jeg skulle mene ved hvad han snakker om. For mig er det et skræmmende interview det virkelig viser hvilket dybt hul vi er ved at grave os ned i mht. roundup og GMO.

http://www.youtube.com/watch?v=X4swW9OFmf8

Det er et noget langt interview og det kræver gode engelsk kundskaber.

 • 0
 • 0

Anne Grete, svaret er nej. Sprøjtningen før høst kan være det formål, at man nedvisner ukrudt for at nedsætte tørringsomkostningerne. Evt. tvangsmodne korn, der ikke er modent

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten