Forsker: Brændeovnsrapport er for tynd

En rapport fra miljøtekniker og laborant Ryan Lund viste for nylig, at brændeovne koster 200-1.000 danskere livet hvert år. Det resultat sår professor Ole Hertel fra Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet nu tvivl om.

Læs også: Brænderøgens fjende nr. 1: »Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark«

»Vi har ikke særligt gode data for, hvor brændeovne befinder sig, og hvor meget røg, der slipper ud det enkelte sted. Derudover er der ikke lavet større epidemiologiske studier på de sundhedsmæssige konsekvenser ved brændeovnsforurening,« siger Ole Hertel til Berlingske Nyhedsbureau.

Ole Hertel understreger dog over for Berlingske, at røgen fra brændeovne har sundhedsmæssige konsekvenser, men at omfanget endnu ikke er dokumenteret godt nok.

Rapporten fra Ryan Lund viser en klar stigning fra de omkring 200 dødsfald, man før tilskrev brændeovnsrøg.

»Vi giver i rapporten et opdateret og mere videnskabeligt skøn, der lyder på mellem 200 og 1.000 liv - eller i gennemsnit 600,« siger Ryan Lund til Berlingske Nyhedsbureau.

Læs hele historien på b.dk.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Denne sag minder snart om kreationisternes felttog i USA, hvis man bare smører et tyndt lag af videnskab på budskabet glider det ned hos dem der ikke ved bedre!

Det eneste der ikke er tvivl om i denne sag er Ryan Lunds og DØRs agenda!

 • 0
 • 0

Det giver mening at beregne et gennemsnit af observationer. Men hvad er det videnskabelige belæg for at beregne et gennemsnit af sine egne skøn?

Spredningen i skønnene beskriver ikke virkeligheden, men skønnerens utilstrækkelige viden.

 • 0
 • 0

Uden at gå ind på dokumentationen bag denne aktuelle sag om brændeovne, vil jeg gøre opmærksom på et forhold, som redaktionen i et organ som INGENIØREN bør have meget stor opmærksomhed rettet mod:

[b] Uanset hvor mange stoffer og metoder, vi får forbudt i det moderne "bekymringssamfund", vil der altid stadigt være et, der står øverst som "Den største trussel mod vor helse og velfærd" [/b]

Både unge aspirerende forskere og media er i stigende grad afhængig af "synlighed", og derfor vil dette næste objekt, der er øverst på listen over trusler mod vor velfærd, være endnu vigtigere end det forrige, man fik forbudt.

For ingeniører og andre kreative, der udvikler nye funktionelle stoffer, redskaber og metoder i det moderne teknologiske samfund, kan det være fristende at hoppe på disse anti-kampagner, da man samtidigt kan markedsføre et alternativ.

Set fra et kollektivt synspunkt fra hele denne erhvervsgruppe er det dog uhyre negativt, da det hos almenheden skaber et indtryk at, at alt nyt er farligere end "det naturlige".

Denne sag er egentlig ikke den bedste anledning til at fremføre dette budskab, da fyring med træ er lige så gammelt som mennesket - og derfor må anses som "naturlig". Imidlertid er sagen jo et resultat af kampagnen mod farlige stoffer i det moderne tekniske samfund, og desuden har denne sag den fordel, at den kan gøre opmærksom på det forhold, som bør stå i centrum ved alle vurderinger om negative forhold ved al adfærd, metoder og stoffer, vi bruger og udfører: [b] "Aktivitet er selve grundlaget for liv - også det menneskelige - og al aktivitet har også farer og negative sider i forhold til det samme liv. [/b]

Derfor må al aktivitet, alle stoffer og alle metoder vurderes ud fra en afvejning af positive og negative sier. - I særdeleshed må man huske på, at nye alternativer og erstatningsstoffer ofte viser sig at have større negative bivirkninger, end man først troede.

Dette burde egentlig være unødvendigt at skrive, da det er selve grundregelen i al miljølovgivning, jeg er kendt med i alle lande. - "Velmenende" miljøorganisationer og en noget naiv presse, der tror, de kæmper "de svages kamp mod kapitalen", har imidlertid fået flyttet fokus mod alle farer og ladet fordele i skyggen. - Derved har man skabt den holdning, som man ofte ser i dette dabatforum: "Til helved med hele det moderne giftsamfund og/eller kapitalen".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Erkendelsen er vel, efterhånden som den rapport er faldet fra hinanden, at de eneste leveår, der videnskabeligt dokumenteret er tabt, er de 5 år Ryan Lund har brugt på at skrive rapporten.

Det kunne være interessant, at se en samlet usikkerheds-og sandsynlighedberegning, når tilgrundliggende parametre indgår med skønnede usikkerheder på +/- 30%. Den vil måske endda vise, at der er en vis sandsynlighed for, at brug af brændeovne lige frem forøger antallet af leveår?

 • 0
 • 0

Denne sag er egentlig ikke den bedste anledning til at fremføre dette budskab, da fyring med træ er lige så gammelt som mennesket - og derfor må anses som "naturlig".

Voldtægt er naturligt. Rå vold er også naturligt. Og begge dele er pudsigt nok forbudt.

Så hvor er det lige du vil hen, når du bruger ordet 'naturligt'?

 • 0
 • 0

Hvert år udkomemr der en mængde rapporter der opgør "prisen" for en eller anden aktivitet i antal dødsfald om året.

Er der mon nogen der har prøvet at undersøge disse rapporter for at vurdere hvor stor del af de danske dødsfald der indgå? Er det mon 10%, 50 % eller 120 % af dødsfaldende der gemmer sig bag disse undersøgelser?

Jeg er klar over at der indgår en masse usikkerhed, men det kunne være interessant at vide om det er nok at dø en gang for at holde hvad alle disse samfundsforskere lover.

 • 0
 • 0

Når Ryan Lund og DØR får armene ned, vågner de op til et kæmpe selvmål. Denne sidste rapport er så tynd funderet og så tendensiøst præsenteret, at deres modstandere i løbet af kort tid vil have let ved at pille den fra hinanden og dokumentere den som videnskabelig uredelighed - med hvad deraf følger.

 • 0
 • 0

Erkendelsen er vel, efterhånden som den rapport er faldet fra hinanden, at de eneste leveår, der videnskabeligt dokumenteret er tabt, er de 5 år Ryan Lund har brugt på at skrive rapporten.

Hertil skal dog lægges al den tid, som os der arbejder med at udvikle brændefyringsteknikker til det mest sublime i verden, bruger på at tilbagevise pseudovidenskabeligt vås.

Det kunne være interessant, at se en samlet usikkerheds-og sandsynlighedberegning, når tilgrundliggende parametre indgår med skønnede usikkerheder på +/- 30%.

Det kunne det bestemt, og vi arbejder på det, men de +/-30% er Ryan Lunds "opfindelse". Usikkerheden er langt større. Ifgl. Ryans eksamensopgave (han er ikke færdiguddannet gud ske lov) så er alene usikkerheden på udledningen en faktor 250. Omregnet til procent (som er næsten vås i denne sammenhæng) så er det en "regnefejl" på 24940%. Hertil kommer alle de andre usikkerhedsfaktorer, som f.eks. hvor meget brænde der reelt bliver fyret af i DK. Husk at mængden der bliver fyret af skal ganges med udledningen og derefter dosis/respons.

Største fadæse i denne sammenhæng er, at det er muligt for sådan en stratenrøver at komme så massivt igennem i medierne. Kildekritik og ordentlig researche savnes i den grad. Næststørste fadæse er, at RUC giver topkarakter for denne opgave og dermed legaliserer journalisternes sjusk ! - eller er det omvendt ?

 • 0
 • 0

Mangler rapporten ikke facts om optænding? Det er jo ikke lige meget hvad man tænder op med, eller hvor meget luft man giver sin brændeovn under opstart??

 • 0
 • 0

Mangler rapporten ikke facts om optænding? Det er jo ikke lige meget hvad man tænder op med, eller hvor meget luft man giver sin brændeovn under opstart??

Meningen med rapporten er tydeligvis ikke at vi skal gøre det bedre, men at vi skal lade en særdeles væsentlig ressource ligge og rådne op.

Iøvrigt - ikke kun under opstart. Du trækker vel ikke chokeren i bilen for at køre langsommere ?

 • 0
 • 0

Thorbjørn Hansen:

[quote] Denne sag er egentlig ikke den bedste anledning til at fremføre dette budskab, da fyring med træ er lige så gammelt som mennesket - og derfor må anses som "naturlig".

Voldtægt er naturligt. Rå vold er også naturligt. Og begge dele er pudsigt nok forbudt.

Så hvor er det lige du vil hen, når du bruger ordet 'naturligt'?[/quote]

Du misforstår åbenbart. Jeg er jo netop enig med dig i, at "naturligt" ikke hverken behøves at være bedre, mindre giftigt eller mere ønskeligt end "kulturskabt"

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Mangler rapporten ikke facts om optænding?

Rapporten kan ikke bruges til optænding, da du kun kan få den elektronisk..... :-)

 • 1
 • 0

Denne sag minder snart om kreationisternes felttog i USA, hvis man bare smører et tyndt lag af videnskab på budskabet glider det ned hos dem der ikke ved bedre!

Det eneste der ikke er tvivl om i denne sag er Ryan Lunds og DØRs agenda!

For mig er det for så vidt underordnet hvem der siger hvad og hvordan, faktum er at det er vildt irriterende at bo i røg os når alle i villakvarteret fyrer for fuld skrald for at spare nogle håndører.

Brændeovne hører til ude på landet, ikke midt i villakvarterer.

 • 0
 • 0

For mig er det for så vidt underordnet hvem der siger hvad og hvordan, faktum er at det er vildt irriterende at bo i røg os når alle i villakvarteret fyrer for fuld skrald for at spare nogle håndører. Brændeovne hører til ude på landet, ikke midt i villakvarterer.

Har du talt med dine naboer om det? Samtale fremmer forståelsen.

 • 0
 • 0

Har du talt med dine naboer om det? Samtale fremmer forståelsen.

Nej for jeg har grundlæggende svært ved at argumentere mod deres valg eftersom det med voldsomt stigende fjernvarme priser (over 20% i 2012) er det økonomisk mest fornuftige. Det ændrer dog ikke på at det er generende.

Hele problematikken er jo at de centrale løsninger placeret uden for byen er for dyre i forhold til afgiftsfrit brænde - og dét mener jeg er en politisk problemstilling som der skal tages fat på.

 • 0
 • 0

Nej for jeg har grundlæggende svært ved at argumentere mod deres valg eftersom det med voldsomt stigende fjernvarme priser (over 20% i 2012) er det økonomisk mest fornuftige. Det ændrer dog ikke på at det er generende.

Det kan du nok godt have ret i. Her i villakvarteret er fjernvarmen ikke dyrere end købt brænde til brændeovnen og her lugter praktisk taget aldrig af røg.

Men brændeovnen er jo fin, når der er strømsvigt.

 • 0
 • 0
 • jeg vil i øvrigt tilføje at jeg på ingen måde har generel modstand mod brændeovne, de er rigtig glimrende ude på landet, men inde midt i byen hvor alle har et velfungerende fjernvarmesystem er det tåbeligt at udlede al den røg. Problemstillingen som jeg ser det er den nuværende afgiftsmodel der gør fjernvarmen urimelig dyr og brænde urimeligt billigt, hvorved folk vælger en løsning hverken de selv eller naboerne foretrækker.
 • 0
 • 0

Men brændeovnen er jo fin, når der er strømsvigt.

Jeg oplevede også forrige vinter et brud på en central fjernvarmeledning der betød at vi stod uden varme i et halvt døgn med omkring -10 grader, der satte jeg bestemt også pris på brændeovnen. Den er bestemt også ganske hyggelig. Jeg har blot indvendinger mod at folk benytter den som primær opvarmningskilde inde i byen og mener at afgifterne bør skrues sådan sammen at dette undgåes - samtidig med at det naturligvis skal være muligt at blive boende i en hus der ikke kan opvarmes på andre måder (meget gamle huse, huse på landet m.v.).

 • 0
 • 0

At se hvordan journalistikken fungerer, allerede i søndags var det en stor nyhed på DR Update. I forgårs var det to nyheder på tekst-tv, hvoraf det anslåede antal dødsfald pga brænderøgen, fremstod som fakta. I går afviste miljøministeren at forbyde brændeovne fordi: Der er 700 000 af slagsen.

Sådan bliver en lille fjer til femten fuldfjedrede kalkuner i et ruf.

Jeg er imponeret!

Hvor mange andre nyheder har den samme- eller en endnu mere spinkel basis?

Hvor meget bliver til propaganda, løgn og misforståes?

Det får i hvertfald mig til at blive særdeles skeptisk. Er journalister virkelig dårlige til deres job? Er kildekritikken helt bortfaldet...

Mvh Tine- undres

 • 0
 • 0

Problemstillingen som jeg ser det er den nuværende afgiftsmodel der gør fjernvarmen urimelig dyr og brænde urimeligt billigt,

Jeg tror det er effektiviteten i dit fjernvarmeselskab den er galt med, hvis det da ikke ligefrem er blevet overtaget af svindlere. Min beregning er, at det koster cirka 50 øre/KW-time med både fjernvarme og brændeovn.

Prøv at læse disse 2 artikler: http://politiken.dk/tjek/penge/energi/ECE1... http://politiken.dk/tjek/penge/energi/ECE1...

 • 0
 • 0

Det var da også nogle heftige brændepriser Dansk fjernvarme har fundet frem dér John ! 1mWh svarer rundt regnet til ½ rmtr. tungt brænde

 • 0
 • 0

Det var da også nogle heftige brændepriser Dansk fjernvarme har fundet frem dér John !

Det er jo klart et partsindlæg fra Dansk Fjernvarme, men det regner jeg egentlig med at næsten alle læserne her kan forholde sig til :-) Prisen stemmer nu fint overens med mine egne beregninger.

Her er en forhandler, som kommer frem til en kW-timepris på 54 øre: http://fyrogspar.dk/shop/analyse-af-varmep...

Kan du finde en brændehandler med en kW-timepris på 25 øre? Det skal være kløvet og leveret i hovedstadsområdet, men træsort, vandindhold og emballage er ligegyldig.

PS: Jeg fyrer selvfølgelig ikke med brændet, før det er tørt om et par år.

 • 0
 • 0

[quote]Har du talt med dine naboer om det? Samtale fremmer forståelsen.

Nej for jeg har grundlæggende svært ved at argumentere mod deres valg eftersom det med voldsomt stigende fjernvarme priser (over 20% i 2012) er det økonomisk mest fornuftige. Det ændrer dog ikke på at det er generende.

Hele problematikken er jo at de centrale løsninger placeret uden for byen er for dyre i forhold til afgiftsfrit brænde - og dét mener jeg er en politisk problemstilling som der skal tages fat på.[/quote]

Du bør da heller ikke argumentere mod deres valg, men der i mod de gener de påfører dig, og få løst problemet, f.eks. forkert / vådt brændsel, for kort skorsten, fejl optænding osv.

Jeg har mine naboer helt tæt på, at de generes aldrig - som oftet lægger de slet ikke mærke til at brændeovn eller fyr er i gang.

 • 0
 • 0

Kan du finde en brændehandler med en kW-timepris på 25 øre? Det skal være kløvet og leveret i hovedstadsområdet, men træsort, vandindhold og emballage er ligegyldig.

Min egen pris er 42øre for ask tørt, savet, kløvet og leveret. Prisen fra din link i palletårn giver 73øre/kWt

Træsort og vandindhold betyder bestemt noget. "Blandet løvtræ" er ikke længere det det var engang. Det er det er er tilbage når alt det gode er sorteret fra ! Prisen er også "tippet" sådan at hvor man tidligere fik flere kwt for pengene ved at købe let træ, er prisreduktionen ved "blandet løv" i.f.t. eg,ask,bøg etc.ofte ikke stor nok i.f.t. den reducerede brændværdi.

Den reelle brændværdi - den man får glæde af - afhænger selvfølgelig af ovnens effektivitet, så på den måde er for mig at se o.k. at prisen er steget ca. 100% på 20år, da det har medvirket til at få de dårligste kedler væk.

 • 0
 • 0

Min egen pris er 42øre for ask tørt, savet, kløvet og leveret.

Det er jo cirka 50 øre/kWtime hvis brændeovnens effektivitet er 80%. Det er cirka samme pris som fjernvarmen her, så jeg kan ikke spare noget ved at fyre med brænde. Så er der kun hyggen tilbage :-)

 • 0
 • 0

Det er jo cirka 50 øre/kWtime hvis brændeovnens effektivitet er 80%. Det er cirka samme pris som fjernvarmen her, så jeg kan ikke spare noget ved at fyre med brænde. Så er der kun hyggen tilbage :-)

Nej - undskyld. Jeg havde regnet effektiviteten ind (90%), men det havde jeg nu gjort på begge priseksempler, så forskellen er den samme.

Noget andet er, at der vel er et fast bidrag til fjernvarmen, som reelt også bør medregnes, da det ofte er langt højere end skorstensfejerbidrag og vedligehold af ovn.

 • 0
 • 0

[quote]1mWh svarer rundt regnet til ½ rmtr. tungt brænde

1MWh vel! ;-)[/quote] Ikke hvis du futter det af ude i haven og nøjes med strålevarmen ind at vinduet ;-) (myreknepper !)

 • 0
 • 0

Noget andet er, at der vel er et fast bidrag til fjernvarmen, som reelt også bør medregnes, da det ofte er langt højere end skorstensfejerbidrag og vedligehold af ovn.

Nej, der er tilslutningspligt til fjernvarmen. Jeg er nu også godt tilfreds med fjernvarmen :-) Og brændeovnen er fin til hygge og som sikkerhed for varme ved strømsvigt mm. Men jeg tror jeg planter et par træer i haven, som jeg kan fælde, opskære, flække, tørre og brænde, når jeg engang går på efterløn. Det må kunne hænge sammen økonomisk. Skal det være birk, bøg eller noget helt 3.?

 • 0
 • 0

Nej, der er tilslutningspligt til fjernvarmen

Det fritager dig vel ikke for en fast afgift ? Selvom fjernvarmen gerne vil sammenligne priser uden at have alle udgifter med på deres side af regnearket, behøver vi andre jo ikke at gøre det samme. Skørping fjernvarme satte engang den faste afgift op og forbrugsafgiften ned, for at få folk til at holde op med at bruge brændeovne. Så holdt folk op med at efterisolere, da tilbagebetalingstiden på det, ville være flere hundrede år.

 • 0
 • 0

Det fritager dig vel ikke for en fast afgift ?

Det gik ud på at se om det kunne betale sig at købe brænde og fyre i brændeovnen. Og i det regnestykke kan jeg ikke spare på den faste prisdel til fjernvarmen, som er 4.000 kroner per år.

 • 0
 • 0

Det gik ud på at se om det kunne betale sig at købe brænde og fyre i brændeovnen. Og i det regnestykke kan jeg ikke spare på den faste prisdel til fjernvarmen, som er 4.000 kroner per år

Næ, det er klart. Hvis jeg omvendt skulle se på hvad din fjernvarme ville koste mig, som bruger for 6000,- brænde om året til fuld opvarmning, så ville jeg jo kun få 1/3 af calorierne ind ad døren for de samme penge ! Derfor opponerer jeg lidt imod, at du siger fjernvarme og brændefyring koster det samme. Jeg kan selvfølgelig regne min sædvanlige timepris ud på det "arbejde" jeg selv udfører ved at fyre, og så begynder det måske at jævne sig, men så ville jeg hellere få en "varmemester" til at grave min have ;-)

 • 0
 • 0

Alexander Woolcut: "All the things I really like to do are either illegal, immoral, or fattening", hertil kunne vi så tilføje "...or dangerous to our health"!

Ikke heller at forglemme: Når vi futter brænde af i brændeovnen, så registreres den dejlige varme ovre på varmeapparatet af målerne fra fjernvarmeselskabet, så selskaberne er nok ikke rigtig kede af, at mange af os har brændeovne....(HM!)

 • 0
 • 0

Tja, eftersom der er træk i en skorsten kan jeg ikke se, at der skulle komme partikler i stuen, HVIS man ellers har en ordentlig brændeovn og det rigtige tørre træ. Men en "rookie" har sat sig for at bevise, at røg dræber via nogle tvivlsomme målemetoder. Han kalder det endda videnskabeligt. Han skal nok få sin kandidateksamen, da ingen orker at læse hans rapport, der har taget 5 år. En brændeovn giver et godt luftskifte i huset, men hvis luften udenfor er ligeså forurenet, så kan det jo være ligemeget. Iøvrigt har jeg lige lavet en undersøgelse, der videnskabeligt beviser, at der kun er få dødsfald pga. brændeovne i DK om året, det skyldes, at de har glemt at montere en skorsten. Videnskabelig uredelighed er min konklusion.

 • 0
 • 0

Hvordan kan en studerendes minirapport give så meget støj? Sidste pr fortalte han, at lastbiler var farligere end brændeovne. Hvorfor har man ikke forbudt lastvogne. Det økologiske Råd, som har udsendt pressemeddelelse om sagen ville næppe eksistere, hvis ikke de årligt fik 2,5-3 millioner i tilskud fra Dansk Energi, der arbejder for de energiselskaber, der ser folk med brændeovne som konkurrenter. Ad fontes, kære Ingeniøren.

 • 0
 • 0

Jeg vrøvler, men når man vil have afgift på brændeovne, er det helt i tråd med energiselskabernes ønsker om at få en bedre forretning, som man kan se her: "...vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark." Det er naturligvis i modstrid med, at folk har brændeovne. http://www.danskenergi.dk/OmOs.aspx

 • 0
 • 0

Kære alle

Nu hvor alle har haft mulighed for at kommentere og diskutere Q&A’en - samt artiklerne relateret til min rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed på ing.dk og i den trykte udgave (der har i alt været ca. 350 af disse blog-indlæg) - vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres deltagelse og engagement, samt komme med en afsluttende kommentar, som kan læses her:

http://ing.dk/artikel/127214-braenderoegen...

Med venlig hilsen Ryan Lund

 • 0
 • 1

Se her hvad pengene går til når du betaler din el regning. Og selvfølgelig står medierne i kø for at bringe de lærdes budskab ud til det glade folk. Medierne bliver også forgylt. Især TV2 som hvert forår fortæller det måbende folk, hvor mange der i følge Kåre Press og hans råd, er døde i løbet af vinteren. Vi er mange der godt kan leve vores liv uden Kåre og Ryan.

http://www.fri.dk/bolig/hus-med-forhindringer

 • 0
 • 0

Kåre Press Kristensen bliver ved med at hævde, at D.Ø.R. kun får penge fra Energifonden.

Men Energifonden fortæller selv på deres hjemmeside, at: "Energifondens penge kommer fra Dansk Energi Nets medlemmer."

Medlemmerne ad Dansk Energi Net er DONG Energy A/S, Verdo Randers El-net A/S, Verdo Hillerød El-net A/S, Verdo Produktion A/S, Gudenaacentralen a.m.b.a., Brenderup Netselskab A.m.b.A., Energi Viborg Elnet A/S, Energi Viborg Kraftvarme A/S og SEAS-NVE A.m.b.A.

Leverandørernes indtægter fra forbrugerne betaler altså en stor del af udgifterne til den private klub. Det sker indirekte via Energifonden, som Dansk Energi administrerer, men det ændrer ikke på, at kunderne gennem deres el- og varmeregning er med til at betale DØR for at opfinde nye afgifter, de selv kan pålægges.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten