Forskellige prognoser: Trafikken i Femern-tunnel stiger langt mere end på Kattegat-bro

Trafikken over Femern Bælt stiger 2 procent af om året fra 2011 til 2030, en samlet vækst på 47 procent. Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark stiger i samme periode kun 1,3 procent, i alt 27 procent.

Tallene er hentet ud af de officielle analyser, der ligger til grund for henholdsvis anlægsloven om Femern-tunnelen og regeringens afvisning af at gå videre med en bro mellem Sjælland og Jylland over Samsø.

Prognoserne er sammenstillet af Jyllands-Posten, som har fået hjælp af den tidligere trafikchef i Vejdirektoratet Knud Erik Andersen, en kendt kritiker af Femern-tunnelen. Den jyske morgenavis har også indhentet udtalelser fra flere forskere og eksperter, der undrer sig over forskellene.

Læs også: Vejdirektoratet: Derfor er trafikprognosen i Kattegat-analysen lav

Nyt at dreje knapperne den negative vej

Mellem dem er Jens Egdal, der er Rambølls aarhusianske transportdirektør. Han noterer sig, at Infrastrukturkommissionen opererer med en trafikvækst på 2,2 procent, og at den faktiske vækst på motorvejene herhjemme og på Storebæltsforbindelsen nu ligger på omkring 4 procent om året.

»Alle de knapper, man kan dreje på, er drejet over til den mest negative side. Det er usædvanligt,« siger Jens Egdal til Jyllands-Posten.

»Er det måske, fordi man ønsker at få et bestemt resultat?« spørger han.

Jens Egdal bemærker også forskellen på trafikspringet. Prognoserne har regnet sig frem til en trafikvækst på Femern Bælt på 54 procent i årene efter, at tunnelen er åbnet. Det bliver kun sat til 34 procent på Kattegat-broen.

Læs også: Kattegatbro til 118 milliarder kroner bliver lagt på hylden

Budget buffer pludseligt større på Kattegat

Samtidig blev der kun sat en reserve på 30 procent af til at dække ekstraudgifter på Femern-tunnelen. Kattegat-analysen opererer med en budgetbuffer på 50 procent.

»Omkring Kattegat-forbindelsen har man regnet ud fra worst case, mens man i forhold til Femern-forbindelsen har brugt best case,« konstaterer Knud Erik Andersen i Jyllands-Posten.

Læs også: Grøn milliard-bølge skyller uden om Danmark

Den pointe forstår trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC godt.

»Beslutningsgrundlaget for Femern var dårligt med urealistiske trafikprognoser og dårlige vurderinger af anlægsinvesteringerne. Men fordi beslutningsgrundlaget her var dårligt, skal man ikke gentage den samme dårlige analysemetode på Kattegat,« siger han til Jyllands-Posten.

Læs også: Cowi: Scandlines overdriver sin opgørelse af grænsehandlen

Kattegat-prognosen er den første, der bygger på den såkaldte landstrafikmodel, som DTU's transportforskere har udviklet. Den har transportminister Hans Christian Schmidt (V) tillid til.

»Selvfølgelig er der usikkerheder i en sådan analyse. Men hvordan man end vender og drejer det, er en fast Kattegat-forbindelse altså ikke et projekt, der kan hænge sammen i sig selv,« skriver han til Jyllands-Posten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

JA, så gælder det da om at få regnet Femern efter med den rigtige model, og så tage en ny beslutning på det rette grundlag. Femern projektet er jo idag ikke kommet længere, end at det nemt kan stoppes. Og eftersom ministeren jo åbenbart stoler på modellen så har han forhåbentligt allerede igangsat dette tiltag. Der skal vel ikke smides gode penge efter dårlige...?

 • 12
 • 0

"»Selvfølgelig er der usikkerheder i en sådan analyse. Men hvordan man end vender og drejer det, er en fast Kattegat-forbindelse altså ikke et projekt, der kan hænge sammen i sig selv,« skriver han til Jyllands-Posten."

Det er ikke kritikken af Femern der er fejl på, den er OK eller bør nok være endnu hårdere.

Men det er da indlysende, at et enkelt projekt så stort, at hele samfundøkonomien kan få trange tider, nødvendigvis skal give et sikkert positivt afkast. Nødvendigvis skal vurderes rimeligt med også meget kritisk.

Samfundet kan bygge et par eller fire 1/2 eller 2 milliarder kroners 'tåbeprojekter' og sige det klarer vi trods alt.

Men 50, 60 eller 118 milliarder - til en 'bridge to nowhere' - det er ikke morsomt, det er vold og hærværk på det øvrige samfund.

Se hvor slemt det går med den københavnske metro og værre med bygningen af den nye metroring.

Lars :)

 • 5
 • 1

"»Selvfølgelig er der usikkerheder i en sådan analyse. Men hvordan man end vender og drejer det, er en fast Kattegat-forbindelse altså ikke et projekt, der kan hænge sammen i sig selv,« skriver han til Jyllands-Posten."

Ovs.: "... ikke et projekt, der kan hænge sammen med brugerbetaling alene".

Men som vi ved giver faste forbindelser størst samfundsmæssig udbytte ved nul brugerbetaling. Så vi ved stadig ikke om det kan svare sig.

 • 5
 • 4

De tal vi hidtil har set for både Femern og Kattegat er uhyre langt fra at give økonomisk mening - selv med de mest optimistiske briller på mht. samfundsnytte.

Bemærk i øvrigt at fm.dk har sendt Femern AS's beregninger tilbage med et ønske om konsekvenser af et ringere forløb af trafik og udgifter.

Men det centrale i Kattegatforbindelsen er, at den skærer Jylland-Fyn over ved ca Horsens-Silkeborg-Viborg, (mere end) fordobler udgifterne uden det samlede trafikgrundlag afgørende ændres (man stjæler fra Storebælt, ny bane over Vestfyn og fra Vejlebroen til Aarhus). Men samfundsøkonomisk skal al trafik, der forsvinder fra Storebælt kun tillægges en meget beskeden nytte og kun i forhold til besparelser udover 2 timer til Aarhus med timemodellen.

Der kan ikke være mange tænkende i region Syddanmark og helt op til til Horsens eller vest for Ikast , der vil kunne se fornuften i en Kattegatforbindelse.

Lars :)

 • 7
 • 2

det viser hvor korrupte politikerne er Femeren..det andet ic4..projekt f-35..........det næste ic-4 projekt Kattegat bro kommer om 100,år

Her er da ikke tale om korruption eller nepotisme, men om snæversyn, ensidige lokale og genvalgs interesser, manglende viden om og forståelse for samfundsøkonomi og nog også en vis del alm naivitet og dumhed.

Men det er der så - desværre - en mere end rigelig mængde af.

Lars :)

 • 3
 • 0

Det, der i denne sag irriterer er, at man mht. Femern har besluttet at det skal gennemføres og mht. Kattegat, har man besluttet det modsatte. Uanset trafikmålinger og -modeller.

Jeg forstår og mener, at politikerne skal tage beslutninger om fremtidige investeringer, men jeg mener også, at beslutningsprocessen skal være transparent, objektiv og konsekvent. Benytter man en slags analyse til det ene anlægsprojekt, skal den samme analyse benyttes til det andet.

Når politikerne tager beslutninger i "dølgsmål" med en klar bias, bidrager det til politikerlede. Politikerlede imho drejer sig ikke om tonen mellem politikere, deres tøjbudget eller løn. Når politikere argumenterer således, får de et kryds i min sorte bog. Det drejer sig om at vores samfundsmodel i højere og højere grad minder om en virksomhed med Folketinget som bestyrelse og statsadministrationen som direktion. Vi er reduceret til almindelige lønarbejdere i denne konstruktion og vores informationsniveau er i stigende grad herefter.

 • 4
 • 3

Tyskerne er imod det. Tallene for øresundsbroen holder ikke I de udkantsområder vil prognoserne blive endu dårligere, der er slet ikke noget pendler behov. og med priser på 750 for en retur til Malmø er det ikke mærkeligt at det går skidt. Det vil blive endnu ringere for Femern De danske skatte-politikkere har ladrig fået løst de voldsomme diskriminerende forhold mellem skatter og sociale bidrag på de to sider.

 • 4
 • 1

Hvad mener I om Korsør og Nyborg efter broen er kommet mellem byerne ? Er der en hel masse jobs I disse byer? Nej, vel?

Vi laver en del jobs til nogle bro-/ tunnel-bisser fra andre lande I byggefasen, og efterlader et øde landskab bagefter, mener jeg. Dette viser Korsør og Nyborg tydeligt - her går det ikke for godt I dag.

Så lad os have vore stolte søfarts traditioner, vi også er ved at nedlægge I dag med udviklingen.

Dette er Ganske sikkert ikke regnet med I kalkulen for projektet.

Hilsen

Bo

 • 3
 • 2

Men hvad hjælper det de 3-500 mennesker der har mistet jobbet at der er kommet 5-10 gange flere jobs i resten af landet? de står stadig uden job og da vi ved at danskerne ikke gider/vil flytte efter arbejde er det jo lig med øget arbejdsløshed lokalt.

Politikerne vil have en bro til Tyskland uanset hvad sund fornuft ellers siger, de vil se store ud og se ud som om de er fremtiden. At de så der ud over lyder, fornægter og forfalsker data ikke har respekt for den tyske lovgivning og det tyske retsystem og at der er større udfordringer og problemer at løse internt i Danmark viser jo med al tydelighed at de ikke vil folkets bedste men kun deres eget.

 • 1
 • 0

Dette viser Korsør og Nyborg tydeligt - her går det ikke for godt I dag.

Bo - meget enøjet anskuelse - måske har det kostet 3-5.000 jobs i de 2 byer. Til gengæld er der skabt 5-10 gange mere i resten af landet p.g.a. forbedret konkurrencedygtighed.

Nu taler vi her om Storebæltsbroen og det er netop et skrækindjagende eksempel på at ny infrastruktur bestemt ikke altid hjælper lokalområder, der ikke har andet og eget at byde på.

Det ser man også fx med fiberinternet i Sønderjylland, hvor økonomien ikke er noget at skrive hjem om, selv om de har både klart mest fiberinternet og i øvrigt både elektrificerede jernbaner og fx gode motorveje mv.

Når vi taler om Femern, kan man med megen god grund frygte at Lolland kun får et mindre positivt udbytte i byggeperioden og derefter blive om muligt endnu mere udkant. Så påpeget af andre, vil store moderne byggerier medføre import af specialiseret arbejdskraft fra andre områder af landet og det nære udland.

På Lolland har de en af de højeste gennemsnitsaldre - der er mange på eller nær pensionsalderen og de unge rejser væk - og en af de højeste andele af befolkningen med diverse 'livs'problemer inkl på bistand. Det vil indlysende kun være en mindre del af den samlede arbejdsstyrke, som den lokale arbejdsløse befolkning vil kunne få og bestride.

Lollands problem er at de unge rejser væk og rigtigt mange kun kommer hjem til jul og festdage.

Men det er jo helt urimeligt at indregne den lokale gevinst i en byggeperiode og bare sige den tid den sorg om tiden efter byggeriet. Sår kortsigtet skal man bestemt ikke tænke. For der bliver meget let en del sorg 'til den tid'.

Vi skal aldrig bygge af andre grunde end nytten af det færdige byggeri.

Jeg har fuld sympati for at de lokale ikke giver op - det er deres chance, eneste chance - men de vinder aldrig ved bare at have fokus på gaver og almisser fra det øvrige land. Det eneste der kan hjælpe udkanten er de resurser, der findes lokalt, de fordele mht erhverv, der langsigtet findes lokalt.

Ok, kan de ikke finde sådanne langsigtede fordele lokalt og hos sig selv - så kan nok intet projekt og ingen beslutning fra Københavnstrup der kan hjælpe.

Lars :)

 • 4
 • 0

Dette viser Korsør og Nyborg tydeligt - her går det ikke for godt I dag.

Korsør og Nyborg viser

1) at faste forbindelser skal være gratis, bro/tunnelafgifter slår procentvis hårdere, jo kortere den bro/tunnel-passerende rejse er.

2) at byer bør undlade at benytte sådanne projekter til at flytte stationen væk fra centrum for at kassere ind på modning og salg den fhv. centrale stations område.

 • 3
 • 0

Korsør og Nyborg viser

1) at faste forbindelser skal være gratis, bro/tunnelafgifter slår procentvis hårdere, jo kortere den bro/tunnel-passerende rejse er.

Gratis kan du glemme! Det er den eneste grund til, at der kan skaffes mere end 7 stemmer for fx Femern i folketinget, at medlemmer valgt andre steder og deres vælgere er ukyndig nok til at tro på, at "forbindelsen betaler for sig selv" - og den illusion kan slet ikke opholdes ved overgang til 'gratis'.

Det er i øvrigt sådan, at den største del af nytten ved broen tilfalder dem, der benytter broen. Da store broer er dyre og det er let og relativt billigt at opkræve bropenge ved en stor bro, så er der ikke meget der taler imod, men meget der taller for at de, der får nytten, også skal betale direkte for deres fordel.

2) at byer bør undlade at benytte sådanne projekter til at flytte stationen væk fra centrum for at kassere ind på modning og salg den fhv. centrale stations område.

Nu er vi vist nede i småtingsafdelingen.

Det er i øvrigt kun i Korsør at stationen er flyttet væsentligt, men her ville et sving fra Halskov ind omkring de gamle færger have været helt ude i hampen.

På Nyborgsiden er stationen fortsat i byen. Der er 350 m mellem den gamle og nye station.

Men banen ved Nyborg burde vel have været omlagt ca 4 km nordpå og forblevet nord for motorvejen. Broen var blevet lidt længere, men trafikken både på bane og vej havde sparet mellem 2 og 3 km - et par unødige deciliter benzin/diesel for hver eneste bil.

Lars :)

 • 1
 • 0

Korsør og Nyborg viser

1) at faste forbindelser skal være gratis, bro/tunnelafgifter slår procentvis hårdere, jo kortere den bro/tunnel-passerende rejse er.

Gratis kan du glemme!

Siger hvem?

Det er den eneste grund til, at der kan skaffes mere end 7 stemmer for fx Femern i folketinget, at medlemmer valgt andre steder og deres vælgere er ukyndig nok til at tro på, at "forbindelsen betaler for sig selv" - og den illusion kan slet ikke opholdes ved overgang til 'gratis'.

Det er rigtigt at det vil blive en større pædagogisk opgave at oplyse folk der ligesom dig ikke ser forskel på driftsøkonomisk overskud og samfundsmæssigt overskud, og derudover nægter at anvende nationale ressourcer på andre end dem selv og deres umiddelbare geografiske omgivelser.

Det er i øvrigt sådan, at den største del af nytten ved broen tilfalder dem, der benytter broen. Da store broer er dyre og det er let og relativt billigt at opkræve bropenge ved en stor bro, så er der ikke meget der taler imod, men meget der taller for at de, der får nytten, også skal betale direkte for deres fordel.

Her forudsætter du at enhver der benytter broen gør det i forbindelse med fritid eller fornøjelse og ser aldeles bort fra arbejdskørsel og godstransport. Derfra slutter du så fejlagtigt med et moralsk argument at brugerne skal betale.

2) at byer bør undlade at benytte sådanne projekter til at flytte stationen væk fra centrum for at kassere ind på modning og salg den fhv. centrale stations område.

Nu er vi vist nede i småtingsafdelingen.

Muligheden for at tage toget mellem byerne er ikke i småtingsafdelingen for beskæftigelsen i Korsør og Nyborg.

Det er i øvrigt kun i Korsør at stationen er flyttet væsentligt, men her ville et sving fra Halskov ind omkring de gamle færger have været helt ude i hampen.

Hvis banen havde fulgt motorvejen i svinget ind mod Korsør havde stationen ligget nogle hundrede meter nærmere bykernen.

 • 1
 • 1

Trafikken over Fyn og Vejlefjord er sandet til, Storebæltsbroen er ved at nå kapacitet. Kattegat og Femern skulle have taget noget af presset.

Men med Kattegatforbindelsen smidt i graven og med Femern lige i hælene, hvad er så plan B?

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten