Forsinket signalprogram forhindrer hastighedsopgradering af jernbanen

Illustration: Banedanmark

Forsinkelserne i Banedanmarks landsdækkende signalprogram til 20 milliarder kroner begynder nu at gribe ind i den sideløbende hastighedsopgradering af jernbanen.

For at muliggøre timemodellen skal strækningen mellem Hobro og Aalborg undergå væsentlige opgraderinger, så banen bliver klar til hurtigere tog. Men Hobro-Aalborg er samtidig strækningen, hvor signalprogrammet bliver udrullet først. Banedanmark erkendte i oktober, at signalprogrammet bliver halvandet år forsinket, og derfor bliver hastighedsopgraderingen mellem Hobro og Aalborg nu udskudt med minimum et år. Det skriver Banedanmark i et notat til Folketingets transportudvalg.

»Den udmeldte forsinkelse af Signalprogrammet vil imidlertid få afgørende betydning for både tidsplan og fortsat mulighed for samtidig udførelse af opgradering og fornyelse,« skriver Banedanmark.

Læs også: Nye signalsystemer til tog bliver halvandet år forsinket

Forligskredsen bag 'Aftalen om en grøn transportpolitik' øremærkede i 2009 73,5 millioner kroner til at opgradere strækningen Hobro-Aalborg til 160 km/h, og forligskredsen bag togfonden besluttede efterfølgende at afsætte yderligere 110,4 millioner kroner til at hæve hastigheden yderligere til 200 km/h.

Hastighedsopgraderingen indebærer, at Banedanmark skal nedlægge overkørsler og foretage en stationsombygning; men først efter udrulningen af signalprogrammet på strækningen. Beslutningsgrundlaget skulle ligge klar ved årets udgang, og anlægsarbejdet skulle gennemføres i 2018 og 2019.

Ingen signaltests før 2018

Men det forsinkede signalprogram kolliderer altså med planerne om at hastighedsopgradere strækningen. Banedanmark forventer nu at gennemføre signaltests på strækningen i 2018.

»I dette år vil det derfor ikke være muligt at lave samtidige anlægsarbejder. Det betyder, at udførelse af opgraderingsprojektet vil blive udsat minimum et år. I lyset af ovennævnte forhold som indebærer væsentlig usikkerhed omkring opgraderingsprojektets anlægsøkonomi, foreslås det at udsætte aflevering af beslutningsgrundlaget til medio år 2016,« skriver Banedanmark videre.

Beslutningsgrundlaget bliver dermed efter planen afleveret samtidig med beslutningsgrundlaget for jernbaneopgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Odense.

Læs også: Nye togsignaler er ikke testet: Minister var advaret

Ingeniøren skrev i sidste uge om udskiftningen af signalerne på jernbanen til den seneste europæiske standard, ERTMS2, som vil fjerne de synlige lyssignaler langs skinnerne, og som skal øge rettidigheden og minimere signalfejlene. Det nye signalsystem er ikke afprøvet noget sted i Europa, og flere kilder advarer om risiko for omfattende problemer med programmet.

Banedanmark arbejder i øjeblikket på at konsekvensvurdere signalprogrammets forsinkelse.

»Koordineringen af udførelsen af de mange projekter er kompleks, og der vil derfor gå et stykke tid før det fulde overblik er tilvejebragt,« skriver Banedanmark i notatet til Folketingets transportudvalg.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "På signalprogrammets første strækning fra Hobro til Aalborg må Banedanmark vente mindst et år med at klargøre banen til højhastighedstog"

Banen skal opgraderes til 160 km/t. Det er ikke højhastighed, som er over 200 km/t. De 200 km/t som banen skal op på i Togfonden, er indtil videre fugle på taget som resten af Togfonden, det giver derfor ingen mening at tale om en forsinkelse i virkelighedens verden. Og slet ikke mening at tale om højhastighed i det hele taget.

Danmark er end ikke begyndt hverken at opgradere til højhastighed eller købe højhastighedstog. Tog med over 200 km/t på Hobro-Ålborg-Banen opnås under ingen omstændigheder hverken i 2018 eller 2019.

http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?arti...

Note: Den nye bane Ringsted-Køge N-København bliver en højhastighedsstrækning, med max. 250 km/t. Det er en helt ny bane, og IKKE en del af Togfonden.

 • 2
 • 5

Opgraderingen omfatter mindst 3 forhold:

 1. Der skal lukkes overkørsler og sporene skal i et vist omfang udrettes så der ikke bliver slinger i kørslen, og der skal nedlægges en station.

 2. Der skal fjernes gamle fysiske signaler når det forjættede ERTMS2 fungerer

 3. Der skal opsættes og idriftsættes el-forsyning langs og over banestrækningen.

Hvis rækkefølgen holdes kan Banedanmark starte med det egentlige grundlæggende sporarbejde og lukke de pågældende overkørsler uanset om der bliver forsinkelser på de efterfølgende opgaver.

Der kan vel næppe være tekniske forhindringer forbundet med ERTMS2 der forhindrer at sporene rettes og leddene lukkes.

 • 5
 • 0

Opfatter at det væsentligste argument for forsinkelse af beslutningsoplæg, er anlægssynergi! Banedanmark bør måske konkretisere dette!

Også set i lyset af at Signalprojektets Early Deployment, jf. deres egen redegørelse, jo nu primært er Frederikshavn - Lindholm!

 • 0
 • 0

Hvis blot DSB blev bedre til ikke at løbe ind mystiske problemer som dør lukning, bremse tryk osv. kunne køreplanen strammes op.

Der er så meget spild tid i planen i dag at toget ikke kører det det må, men i stedet holder en pæn hastighed så det ikke kommer til næste station før tid. Nogen gange er det dog ikke muligt og så holder vi der og venter på klokken slår til afgang.

Kystbanen er begyndt at blive bedre, men her har de også "pause" på ca 8 min når toget kommer fra Sverige på KBH. Ligeledes kan det opleves på syd-banen at toget er 5 min forsinket fra næstved, men ved Ringsted er det til tiden igen. Samme dag blev toget mellem Ringsted og Roskilde forsinket 10 min, men kom til KBH til tiden. Gennem de 10 år jeg har brugt toget, bliver rejsetiden 1-2 min længere efter hver ny køreplan der kommer til December.

Nu må vi se hvordan det går næste uge.

 • 1
 • 0

ERTMS 2 er specificeret, men ERTMS 3 er ikke, se[1]. Hvis man er i stand til at læse lidt engelske og svensk, ser det ud til at være en del erfaring med ERTMS 2 bl.a i Sverige, se[6] :)

REF : [1] http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelI... [2] https://da.wikipedia.org/wiki/European_Rai... [3] https://da.wikipedia.org/wiki/European_Tra... [4] https://en.wikipedia.org/wiki/European_Rai... [5] https://www.youtube.com/watch?v=TNVv_3mJl_Y [6] https://sv.wikipedia.org/wiki/European_Rai...

 • 0
 • 0

Der er så meget spild tid i planen i dag at toget ikke kører det det må, men i stedet holder en pæn hastighed så det ikke kommer til næste station før tid. Nogen gange er det dog ikke muligt og så holder vi der og venter på klokken slår til afgang.

.... Ligeledes kan det opleves på syd-banen at toget er 5 min forsinket fra næstved, men ved Ringsted er det til tiden igen. Samme dag blev toget mellem Ringsted og Roskilde forsinket 10 min, men kom til KBH til tiden. Gennem de 10 år jeg har brugt toget, bliver rejsetiden 1-2 min længere efter hver ny køreplan der kommer til December.

Nu må vi se hvordan det går næste uge.

Jeg har nøjagtig samme oplevelse. Rejsetiden til Kbh. er blevet gradvis forøget år for år. Det er frustrerende hver eneste dag at holde og glane op til 5 minutter i både Ringsted og Roskilde og at mærke, hvordan toget snegler sig for halv kraft hele vejen fra Roskilde til Høje Tåstrup.

Men med den nye - af andre grunde så udskældte - køreplan, "K16", ser det faktisk ud til, at der for første gang i flere år bliver skåret nogle få minutter af rejsetiderne i stedet for det modsatte. Hvis det kommer til at holde i praksis, så er det unægteligt en dejlig afveksling fra det vante mønster.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten