Forsikringsselskaber: Fugt-grænser skal fjerne skimmel-strid

De mange mennesker, hvis helbred generes af skimmelsvampangreb, har hidtil måttet kæmpe med deres forsikringsselskab for at blive dækket.

Individuelle betragtninger og undersøgelser, gennemført på forsikringstagerens initiativ, har først skulle dokumentere boligens ubeboelighed.

For at afhjælpe den situation, som, ifølge forsikringsselskaberne selv, er uholdbar, overvejer brancheorganisationen Forsikring og Pension at indføre nye grænseværdier.

»Det helt klare formål er at gøre det gennemsigtigt for forbrugeren, hvornår fugtskader er dækket, for det ved forbrugerne ikke i dag,« siger chefkonsulent Vibeke Henriques fra Forsikring og Pension.

Alt tyder imidlertid på, at grænseværdierne ikke kommer til at angive omfanget af skimmelsvamp, men af fugt.

»Udfordringen er jo, at der er tale om bygningsforsikringer, mens skimmelsvamp ikke i sig selv skader bygningen. Efter at have talt med eksperter fra DTU, Byggeskadefonden, Arbejdsmedicinsk Institut, Sundhedsstyrelsen, Dansk Brand- og Sikringsinstitut samt Astma- og Allergiforbundet forstår vi, at man ikke kan fastsætte objektive værdier for, hvornår skimmelsvamp er sundhedsskadeligt, fordi det er forskelligt, hvad vi hver især kan tåle. Derfor vil vi i stedet tage fat på fugt, som kan måles objektivt. Fjerner man fugten, fjerner man også årsagen til skimmelsvamp,« forklarer Vibeke Henriques.

»Det er ikke hensigten at gøre det sværere for forbrugeren at få erstatning. Vi vil bare opnå, at man tager fat på det, der kan måles,« siger hun.

Samtidig står det også klart, at forsikringsbranchen med initiativet forsøger at styre og påvirke, hvilke situationer der skal skadedækkes i, siger Vibeke Henriques:

»På ejerskifteforsikring er udfordringen den, at forsikringen dækker, hvis fugt eller skimmelsvamp gør huset ubeboeligt. I de situationer ser man på, om den nye ejer bliver syg af at bo i huset, men sygdom kan jo skyldes mange ting, og der skal indhentes udtalelser fra læger, mikrobiologer, byggeteknikere og en masse eksperter, som overhovedet ikke er enige, og det har alt sammen ikke noget med bygningsforsikring at gøre.«

»Desuden kræver ejerskifteforsikringen ikke, at man fjerner årsagen til skimmelsvamp, men forlanger i virkeligheden bare afvaskning med Rodalon. Og det hjælper jo ikke forbrugeren,« siger Vibeke Henriques.

Hensigten er, at et udspil til dækning, grænseværdier og måling for fugt er klar omkring årsskiftet. Det skal præsenteres for et udvalg under Justitsministeriet, der er i færd med at forbedre ordningen for huseftersyn og ejerskifteforsikringer.

SBI: God ide med grænser for fugt

I Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, tager seniorforsker Erik Brandt godt imod nyheden om fugtkriterier, der lægger sig fint i forlængelse af Bygningsreglementets 75 procent fugtgrænse.

»Men grænserne bliver aldrig entydige, for det er forskelligt, hvor meget fugt eksempelvis træ og beton kan tåle,« siger Erik Brandt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

75% er et godt valg, men skal jo måles på det rigtige tidspunkt..... en problemfyldt konstruktion kan være under 75% RH en stor del af året.

Så det kræver meget stor bygnings- og fugtmæssig indsigt at vide om en given fugtmåling er valid.

Men finder man en muggen konstruktion kan man sige at der har været over 75% RH. Faktisk kan man ud fra svampe arterne sige hvor fugtigt.

Håber ikke det skal bruges til at sige at der ikke er problemer fordi der nu er under 75% RH i materialet.......

 • 0
 • 0

Det eneste der hjælper og vil spare både selskaber og kunder for en masse besvær er at inkludere skimmelsvamp angreb under forsikringens dækning, dvs. direkte nævne det i policen. Det er muligt det vil øge præmien, men det er det værd. Den eneste ulempe er at syn- og skønspersonerne bliver arbejdsløse og en masse advokater bliver fattigere.

 • 0
 • 0

Nu er det bare sådan at man kan finde skimmelsvamp i et hvert hus i Danmark......

Uden at det betyder det er et problem alle steder, og der er ingen der kan sige hvor meget der er for meget. Hvilket faktisk er et problem for alle parter.

 • 0
 • 0

Fugtniveauet i boligerne er ganske vanskeligt at få ned under små 50% ved temperaturer på ca. 20 grader. Når temperaturen falder så stiger fugtprocenten - det er jo nok derfor der er så mange problemer med svampe ved vinduer m.m. Så kan man jo spekulere over hvordan det går med konstruktionerne med endnu lavere temperaturer.

Ja man kan jo tage en udendørs snedynge hvor fugten øger vægten så meget at tagen styrter sammen.

IKK!!!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten