Forsikringsselskab: Ingen erstatning for halkollaps

Tagkollapset på Club Danmark Hallen i juledagene resulterede i skader for et tocifret millionbeløb. Alligevel afviser hallens forsikringsselskab Alm. Brand at erstatte skaderne, fordi kollapset skyldes grove fejl.

»Skaden er ikke dækket af hallens bygningsforsikring. Vi har taget eksperternes udsagn til efterretning og har afvist skaden,« siger erhvervsdirektør Peter Flemmer fra Alm. Brand.

»Både det ingeniørfirma, vi har haft til at kigge på sagen, og eksperterne fra Statens Byggeforskningsinstitut konkluderer, at der er tale om en grov monteringsfejl og en voldsomt underdimensioneret konstruktion,« konstaterer han.

Dermed står hallens ejer, Valby Multihal-fond, som udlejer hallen til Københavns Kommune, med en ordentlig økonomisk bet.

»Nu er det op til fonden at finde ud af, hvem der skal gøres ansvarlig. Om det er den ene eller anden montør eller producent, der skal gøres ansvarlig,« siger Peter Flemmer.

Han understreger, at Alm. Brand normalt ingen problemer har med at erstatte bygningsskader efter snetryk:

»Vi dækker jo snetryksskader, når der ikke er konstruktions- og monteringsfejl. Vi har hidtil dækket et meget, meget stort antal snetryksskader, der opstod på især nordjyske landbrugsbygninger i første kvartal sidste år.«

Ingen forbehold i policen

I Københavns Kommune siger fritidschef Mads Kamp Hansen, at bestyrelsen for Valby Multihal-fond er meget overrasket over Alm. Brands afgørelse:

»Der var ikke taget noget forbehold i policen over for konstruktionen. Desuden har vi i 13 år betalt præmie, uden at forsikringsselskabet har gjort anskrig over for konstruktionen.«

Nu vil fondens bestyrelse sætte jurister til at vurdere, hvad det næste skridt skal være.

»Enten når vi frem til en løsning med Alm. Brand, eller - hvis konstruktionens fejl er så graverende, at der er basis for at føre en erstatningssag over for rådgiver eller entreprenør - så må vi gøre det,« siger Mads Kamp Hansen.

Hallen er blevet afstivet

Club Danmark Hallen er nu blevet afstivet. Det har Alm. Brand sørget for, men forbeholdt sig ret til at få udgifterne betalt af fonden. Det kan blive dyrt, for den opgave har varet næsten to måneder.

Så indtil videre kan hallen godt bruges. Den er sikret. Og i princippet kan den stå sådan i flere år.

 »Det er ikke en langtidsholdsbar løsning, men fonden har jo ingen penge, så den kan ikke sætte noget i gang, med mindre der dukker en rig onkel op,« siger Mads Kamp Hansen.

Han konstaterer, at det ikke nogen lykkelig situation hverken for fonden eller dens kreditorer at stå med sådan en uafklaret sag.

»Men min erfaring med den slags siger mig, at vi måske nok skal igennem en retssag, før vi kan få fastslået en erstatningspligt,« siger han.

Rådgiver på Club Danmark Hallen var Wessberg A/S. Her har bestyrelsesformand Stig Wessberg ingen kommentarer. C.G. Jensen/Skanska, der havde totalentreprisen, er under afvikling. Limtræsfabrikanten Lillehedens administrerende direktør, Christian Esbensen, er det ikke lykkedes ing.dk at få i tale.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så er det helt klart, at man skal vælge Alm. Brand fra som forsikrigsselskab.

Selskabet har modtaget præmie for en forsikring igennem 13 år. Man må formode at selskabet har undersøgt hvad risikoen er når de fastsatte præmien. Altså har forsikrings-selskabet undersøgelsespligt!

At der så viser sig at være konstruktionsmæssige fejl, bør så i første omgang dækkes af forsikringsselskabet, som herefter kan gøre krav gældende overfor de der muligvis bærer ansvaret (entreprenør / rådgivende ingeniør). Men det er ganske enkelt forsikringsselskabets opgave!

At Alm. Brand tørrer ansvaret af på kunden er helt utilstedeligt og udenfor normal fatteevne. Her kan man tydeligt se, at man tager sig betalt for noget man ikke vil levere når skaden er sket.

Alm. Brand har økonomiske problemer, og når denne sag rammer de brede medier, så bliver det nok meget værre. For hvem vil være forsikret i et selskab der løber fra sit ansvar når skaden sker?

 • 0
 • 0

Anders!

Prøv du i en brandert at køre ind i en anden bil og tæl så de penge du får fra forsikringen til at dække modpartens og egne skader.

Jeg kan garantere dig at beløbet er lig nul.

Du kan påstå at Alm.Brand per kulance skulle have dækket....og taget opgøret med entreprenøren.....fordi Alm,Brand ikke havde undersøgt om der var svagheder.

Alm. Brand er ikke en rådgivende ingeniørvirksomhed eller et altruistisk firma. Det går udfra at når et byggeri er godkendt af myndigheder, så er det også forsvarligt bygget og det sættes præmiesummen efter.

Skulle der også være forsikret mod byggesjusk, ville præmien givet have været meget højere...og...helt sikkert have medført en undersøgelse af byggeriet af en uvildig ingeniør, inden at hallen var blevet forsikret.

Så jeg synes at det er forkert at tørre ansvar af og lægge Alm.Brand for had, fordi nogle ingeniører ikke er deres opgave voksen og producerer noget sjusk som dette.

 • 0
 • 0
 

Det samme må gælde for Alm. Brand.

Hvis vi ikke kan have tillid til de tekniske forvaltninger,at DE ... ser efter før end de godkender, hvad har vi dem så for, her i de tider hvor der skal spares.

Når de kan finde ud af, om jeg har placeret min skraldebøtte...en cm....forlangt inde på min grund, så skulle de da også kunne se og finde fejl inden de godkendte. Det er her aben skal fodres :o)

Omvendt vil alle forsikringer blive for dyre, hvis der ikke kan være en tillid til myndighedsbehandlingen......du opsiger da også din kasko på bilen når den har en alder, hvor man risikerer totalskade hvis og når reparations beløbet overstiger bilensværdi.

Hvis myndighedens afgørelser og kontrol ikke er de penge værd den koster, skal den nedlægges....jævnfør Luffartsdiretoratets skæbne!

 • 0
 • 0
 

Alm. Brands adfærd er utilstedelig. Byggesjusk burde have været konstateret i forbindelse med at der tegnes forsikring, og så burde forsikringsselskabet have afvist at forsikre bygningen. Nu kan man ikke føle sig forsikret selv om man har tegnet en såkaldt forsikring.

 • 0
 • 0

[quote]Hvis vi ikke kan have tillid til de tekniske forvaltninger,at DE ... ser efter før end de godkender, hvad har vi dem så for, her i de tider hvor der skal spares

Det har vist aldrig været Teknisk Forvaltnings (heller hvilket pop-smart navn de har nu om dage) opgave efter efterregne statik. De holder sig til at chekke at lokalplanen er overholdt mht. ejendommens fysiske størrelse, bebyggelsesprocent osv. Og skraldespandes placering :-)[/quote] Du skal ikke så mange år tilbage, så gjorde de det. En kommune som Københavns Kommune var kendt for deres evne til at finde fejl i de statiske beregninger. I nyere tid har man så fundet på, at bygherre selv skal bekoste en gennemregning hos en annerkendet statiker.

 • 0
 • 0

Bjarne

Der er jo ikke tale om en forsikring hvor man med fortsæt har gjort noget.

Alm. Brand har tilbudt en forsikring der OGSÅ dækker snetryk på konstruktionen. At konstruktionen ikke holder kan ikke være forsikringstagers skyld, og det forhold at Alm. Brand har tilbudt at forsikre må jo nødvendigvis betyde at de har analyseret risikoen og påtaget sig den.

Ellers giver det jo ingen mening at tegne en forsikring!?

Altså må rækkefølgen være at Alm. Brand dækker skaden og gør regres mod bygherre, som efterfølgende gør krav gældende mod entreprenør og rådgivende ingeniør. Alle disse må have tegnet forsikringer der dækker en sådan situation. Der er jo åbenbart tale om en konstruktionsfejl.

Skal Alm. Brand slippe, så skal de tydeligt skrive i deres police at de ikke dækker konstruktionsfejl, og det forbehold har de jo ikke taget. Altså har forsikringstager været i god tro.

Havde Alm. Brand taget forbehold så kunne forsikringstager have fået konstruktionen gennemgået og man havde måske undgået denne ulykkelige situation.

 • 0
 • 0

Prøv du i en brandert at køre ind i en anden bil og tæl så de penge du får fra forsikringen til at dække modpartens og egne skader.

I første omgang dækker din ansvarsforsikring skaderne du har forvoldt på andre. Derefter kradser de pengene ind hos dig. Det er ganske simpelt et lovkrav, at ansvarsforsikringen altid skal dække de skader, du forvolder på andre.

Det er kun et forsvindende lille antal bygningsejere, der har nogen som helst mulighed for selv at kontrollere at en bygning er forsvarligt bygget. I denne sag viser det sig ovenikøbet, at normerne ikke var i orden. Hvordan skal bygningsejere beskytte sig mod det? En langt mere rimelig ordning måtte være, at forsikringsselskaberne udbetalte erstatning til ejeren mod at overtage retten til at sagsøge de ansvarlige.

 • 0
 • 0

Anders Christiansen er det mig du kalde Bjarne?

Anders har du nogensinde set en forsikringspolice...i det tilfælde du har har du så læst det der står med småt?

I det foreliggende tilfælde, har du set policen der har med omtalte hals forsikring og læst det der står med småt ?....som kaldes forsikringsbetingelser, hvor alle forbehold og nok et antal flere end du kan forestille dig er optegnet.

I modsat tilfælde, at man uden kendskab derfor, udtaler sig om et forsikringselskabs opførsel som dubiøst, kan man vist uden at genere nogen udtale: Vrøvlehoved".

@ Karsten Nyblad Den ideelle verden eksisterer ikke, og jeg anser Alm. Brand som mere kompetent end du og jeg til at vurdere den aktuelle sitation. De har stadigt et ansvar overfor deres aktionærer og andre forsikringstageres præmiehøjder.

 • 0
 • 0

Undskyld Bjarke og ikke Bjarne, og så må du gerne kalde mig for Anders Christensen istedet for Christiansen :-)

Jeg har set masser af forsikringspolicer, og jeg ved også godt at der er forskel på en erhvervspolice og en forbrugerpolice. Og ofte står det ikke med småt, men med samme størrelse som alle øvrige punkter.

Når jeg anklager Alm. Brand for at løbe fra ansvaret skyldes det at forsikringstager oplyser at der IKKE er taget nogle forbehold - jvf. teksten.

"I Københavns Kommune siger fritidschef Mads Kamp Hansen, at bestyrelsen for Valby Multihal-fond er meget overrasket over Alm. Brands afgørelse:

»Der var ikke taget noget forbehold i policen over for konstruktionen. Desuden har vi i 13 år betalt præmie, uden at forsikringsselskabet har gjort anskrig over for konstruktionen.«"

Så Bjarke - det er muligt jeg er et vrøvlehoved, men kunne du så ikke læse teksten inden du kalder mig noget?

 • 0
 • 0

Var der så ikke noget med en produktions fejl i en eller anden peugeot mopdel. De fik da nok deres penge (tror jeg) og det var vel en produktionsfejl også. Så tror nu også den burde ligge ved alm. brand, desuden må den premie der er blevet betalt i 13 år da så betales tilbage for den har vel være betalt på baggrund af noget der ikke eksistere så ? Nå jeg synes i bund og grund bare det var sjovt at blande mig, uden nogen baggrund for et indlæg :D

 • 0
 • 0

..Anders Cristiansen og ikke Anders Christensen jeg kaldte et vrøvlehoved :o)

Tak for for svaret. Jeg vil ikke yderligere diskutere hvad der op og ned, men mennesket er nu sådant indrettet at det har svært ved at se egne fejl. Her er mennesket repræsenteret ved KBH fritidschef ...at det har han da aldrig hørt noget om.......Tja han kunne spørge den rette forvaltning om hvilket skab skeletterne står i. :o)

Ligeledes har mennesket det med, at holde med den forkerte, især hvis han påpeger at han føler sige forurettet.

Den mekanisme er sidst set prøvet udnyttet, af tyven der stjal det falske danefæ, der prøvede at få strafnedsættelse fordi han var blevet lokket af en kopi :o)

 • 0
 • 0

Tja! Uden at være ekspert eller nogen med særlig viden indenfor området, så virker det umiddelbart som om Alm Brand burde dække. Når de ikke vil det , så tyder det på, at de er i en meget dårlig økonomisk situation, og hellere vil have dårlig reklame end at betale de par millioner det koster. Set i Deres regnskab tænker jeg ikke at det giver den store forskel. Jeg har før redet min kæphest at træ er ikke hvad træ var tidligere, prøv at løfte et stykke fyrretræ fra tyverne og et stykke fra nutiden. Det kan ikke være lige stærkt og dermed normer kan ikke gælde for begge typer træ.

 • 0
 • 0

Ja alt det poptræ som er i DK er ubrugeligt, kun træ fra Sibirien, Nord Finland altså de steder på kloden hvor der er streng vinter vokser træ langsomt det giver styrke. Har set 8 x 12 Canadisk Douglas tømmer skarp kantskåret hvor åregangene var det samme i Top som bund, fuck det var flot og det var dyrt. Mine øjne hang ud af hoved..

Se blot åre gange i fodenden, er der 1-3mm er det stærkt så har det vokset langsomt, er der 6-9mm er det pop træ som brækker over ved belastning. Ballerup Arene (godt ingen blev dræbt) da alt træ fra tagværk lå ude i en dynge gik jeg og så top og bund åregangene efter, det var en gang pop træ, så den nedstyrtning var da forståeligt..

Og Alm. Brand (sorry) mon ik man bare skal holde sig væk fra dem, har hørt om slagsmål med do.. ha det godt.hilsen blot en simpel tømrer

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten