Fornyelse af beredskabsradioer udskudt

Illustration: grafx.dk / Bigstock

Det danske Sine-netværk, der lægger master og infrastruktur til de danske brand-, rednings-, og politiradioer skulle have været i udbud, så nettet kunne blive forbedret med nye funktioner og eventuelt overtaget af en ny leverandør.

Udbuddet var senest planlagt til at gå i gang i efteråret 2018, efter det én gang var udskudt fra 2017. Den seneste officielle tidsplan fra Rigspolitiet, der er ansvarlig for udbuddet lyder derfor:

»Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) gennemførte i 2016-2017 en teknisk dialog med markedsaktører om det kommende genudbud SINE. Rigspolitiet oplyste i den forbindelse, at det var forventningen at annoncere et udbud i løbet af 2017. Rigspolitiet må imidlertid konstatere, at det tidligst bliver muligt at indlede udbuddet i løbet af 2018.«

1-årig forlængelse

Med et udbud i 2018, var det planen, at en ny aktør og eventuelle ændringer kunne være klar i slutningen af 2020, hvor den nuværende kontrakt med Motorola-selskabet Dansk Beredskabskommunikation udløber. Den seneste udskydelse betyder imidlertid, at det bliver umuligt, oplyser Center for Beredskabskommunikation til Ingeniøren.

»Vores tidligere planer for et genudbud af SINE er forsinket som følge af, at igangværende analyser og forberedelsen af udbuddet tager længere tid end tidligere forventet. Vi har som følge heraf meddelt Dansk Beredskabskommunikation, at vi forventer at benytte den etårige forlængelse, som er indeholdt i den nuværende kontrakt,« skriver Center for Beredskabskommunikation i en mail til Ingeniøren.

Ønske om datakommunikation

Rigspolitiet kommer ikke nærmere ind på, hvad de tekniske forberedelser indebærer. Der er imidlertid flere forhold, der kan ændres med den nye version af netværket.

Mest væsentligt har beredskaberne stadig mere behov for datakommunikation. Det kan blive en del af et nyt udbud. Om det skrev Rigspolitiet i december i et svar til Folketinget:
»Kommende tilbudsgivere skal således leve op til de gældende funktionelle krav til talekommunikation. Kommende tilbudsgivere har mulighed for derudover at kunne tilbyde forskellige teknologiske løsninger hertil, herunder eventuelt løsninger, der understøtter både tale- og datakommunikation.«

»Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at Rigspolitiet løbende følger den teknologiske udvikling for beredskabskommunikation. Rigspolitiet forventer bl.a., sideløbende med det kommende udbud, at igangsætte en særskilt analyse med henblik på at undersøge, hvordan talekommunikationen kan suppleres af datakommunikation for samlet at sikre den bedste understøttelse af beredskabernes samlede behov for kommunikation,« fortsætter svaret.