Formand for betalingsbro: Vejdirektoratet er forpligtet til at sende os trafikken

Plus28. oktober 2020 kl. 11:2115
Formand for betalingsbro: Vejdirektoratet er forpligtet til at sende os trafikken
Kronprinsesse Marys Bro krydser Roskilde Fjord et par kilometer sydligere end sin gratis konkurrent. Illustration: Wikimedia/Orf3us.
Kronprinsesse Marys Bro syd for Frederiksund er langt fra at løbe rundt. Udebliver trafikken, mener bestyrelsesformand, at der er lovgrundlag for at genere bilister på den gratis konkurrent, til de kører nye veje.
Artiklen er ældre end 30 dage

Efter lidt over et års drift er der stadig under halvt så mange bilister, der bruger den nye betalingsbro over Roskilde Fjord, som der skal til for at tilbagebetale lånet for anlæggelsen.

I det seneste halvårsregnskab mener Fjordforbindelsen Frederikssund dog stadig, at det er realistisk at overholde gældsforpligtelsen, og det samme mente Vejdirektoratet i et notat i december. Men det kræver at antallet af daglige krydsninger mere end fordobles inden 2025.

Gratis adgang i 30 dage

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

Alternativt kan du købe et abonnement
remove_circle
Har du allerede et PLUS-abonnement eller klip?
close

Velkommen til PLUS

Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.

Vælg mindst et emne *
Du skal vælge en adgangskode til når du fremover skal logge ind på din brugerkonto.
visibility
Dit medlemskab giver adgang
Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.
Oplever du problemer med login, så skriv til os på websupport@ing.dk
Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til Ing.dk, Version2 og Radar
Fuld digital adgang til PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, tilgængeligt på din computer, tablet og mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Det seneste nye fra branchen, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre kloge læsere.
15 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
15
30. oktober 2020 kl. 22:10

Leif Tullberg

Hvor kan du dog, så kort og præcist, komme til sagens kerne. Du burde have været politiker. Hvis ikke du kan argumentere for din sag, så kan du da nok tale alle trætte.

14
30. oktober 2020 kl. 10:56

jeg vil her redegøre for skal og kan.

”Kan” & ”Skal”

Indtil december 2017 forfægtede jeg det synspunkt at Vejdirektoratet ”kunne” iværksætte stk. 2 i loven om Fjordforbindelsen, Men efter en henvendelse december 2017 fra ledelsen i vejdirektoratet fik jeg ændret min opfattelse, fra ”kan” til ”skal” Dette synspunkt har jeg forfægtet indtil en artikel den 28-10-2020 i ingeniøren.

Jeg har efterfølgende haft kontakt med ledelsen i Vejdirektoratet, på grundlag af artiklen i ingeniøren, Som har orienteret mig om at vejdirektoratet, nu er af den opfattelse at ”skal” var aktuelt i drøftelserne i 2017, Men ikke i dag, det er nu kun ”kan” der er aktuelt. Det tager jeg naturligvis til efterretning.

Indsat udsnit af loven om Fjordforbindelsen, samt udsnit af bemærkningerne:
,
Lov om en ny Fjordforbindelsen ved Frederikssund Kapitel 1 Anlæg af en ny Fjordforbindelsen ved Frederikssund § 1. Transportministeren bemyndiges til:

  1. at anlægge en hovedlandevej (4-sporet motortrafikvej), der klassificeres som en statsvej, som føres syd om Frederikssund fra Frederikssundsvej, og som føres over Roskilde Fjord på en højbro til Hornsherred og tilsluttes Skibbyvej, og
  2. at anlægge en 2-sporet vej øst for Lyngerup og Lyngerupvej syd for Landerslev, som tilsluttes den i nr. 1 nævnte motortrafikvej, og som klassificeres som statsvej. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af stk. 1, fremgår af lovens bilag 1. § 2. Efter åbningen af den nye Fjordforbindelsen ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, vil det ikke længere være tilladt for lastbiler eller lastvognstog med en totalvægt på 3,5 t. eller derover at passere Kronprins Frederiks Bro udover i forbindelse med varetagelse af vejbestyrelsesarbejde på nærliggende kommunale veje. Stk. 2. Vejdirektoratet kan, i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke, træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1 nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel.

Bestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje om indbringelse af tvistigheder mellem vejmyndigheder til afgørelse af transportministeren finder ikke anvendelse på Vejdirektoratets afgørelser efter dette stykke.

Her er udsnit af bemærkningerne til lovforslaget: Det foreslås i stk. 2, at Vejdirektoratet, efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke, kan træffe nærmere bestemmelser om trafikregulering på Kronprins Frederiks Bro, J. F. Willumsen Vej samt på de i § 1, stk. 1 nævnte vejstrækninger, der indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Dette er i overensstemmelse med færdselslovens § 92. Der vil fx kunne blive tale om nedsættelse af den tilladte hastighed samt etablering af diverse fartdæmpende foranstaltninger på vejarealet. Trafikregulerende tiltag vil udgøre et instrument til at gøre den nye Fjordforbindelsen mere attraktiv i forhold til den eksisterende Kronprins Frederiks Bro. Trafikregulerende tiltag vil have til formål at reducere den gennemkørende kørsel over Kronprins Frederiks Bro og dermed flytte en del af trafikken derfra og over på den nye Fjordforbindelsen og på den måde øge indtægtsgrundlaget for den nye Fjordforbindelsen og dermed sikre den forudsatte tilbagebetalingstid. Trafikregulerende tiltag vil desuden betyde en forbedring af trafikmiljøet i Frederikssund By.

Det er med bestemmelsen forudsat, at Vejdirektoratet iværksætter et eller flere af de ovennævnte trafikregulerende foranstaltninger umiddelbart op til åbningen af den nye Fjordforbindelsen.

I bestemmelsens sidste pkt. bestemmes det tilsvarende, at tvistighedsbestemmelsen i § § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje ikke finder anvendelse på Vejdirektoratets bestemmelser om trafikregulering. Det bemærkes herved, at vejloven er under gennemgribende revision. Den gældende vejlovs § 5 foreslås videreført dog med den undtagelse, at tvistbestemmelsen fremover gælder for alle vejmyndigheder og ikke kun kommunale vejmyndigheder. Der henvises til den til enhver tid gældende tvistbestemmelse i lov om offentlige veje. Det betyder, at Frederikssund Kommune ikke kan indbringe Vejdirektoratets bestemmelser om trafikregulering på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsen Vej samt de i § 1, stk. 2, nævnte strækninger for transportministeren. Det er dog overordnet forudsat, at Vejdirektoratet forhandler med kommunen, før der træffes bestemmelse om trafikregulering, jf. afsnittet ovenfor. Ved valg af trafikregulerende foranstaltninger skal der tages særlig hensyn til, at J. F. Willumsens Vej, som er en af de nævnte strækninger, er en central fordelingsvej i Frederikssund, og at den i dag er en naturlig adgang til Frederikssund Sygehus og Rednings- og Beredskabstjenesten i Frederikssund. Endvidere er vejstrækningen en del af rutenettet for kollektiv trafik i nærområdet. Den nærmere udformning af trafikregulerende foranstaltninger vil derfor i høj grad skulle afspejle vejens nuværende og fremtidige funktion i kommunens vejnet og vil derfor skulle ske i et tæt samarbejde med Frederikssund Kommune og politiet. For så vidt angår lokale hastighedsbegrænsninger fastsættes disse af politiet efter forhandling med vejmyndigheden, her Vejdirektoratet, jf. færdselslovens § 92a, stk. 2. BH Leif Tullberg..

Ps. Det er min klare overbevisning at ovennævnte er hypotestisk og ikke kommer i brug. Men årsagen til at det løbende kommer frem er at chikaner på willumsens vej, Er meget kontroversielt" især blandt betalings modstanderene...

13
30. oktober 2020 kl. 10:12

Udlændinge udgør mindre end 1,5 % af trafikken og 1 % af dem er lastbiler som skal bruge motortrafikvejen/omfartsvejen.

Skilte store som huse på motortrafikvejen, advarer inden betalings/toll området så de kam nå at dreje af..

12
30. oktober 2020 kl. 09:34

Jeg er også kraftig modstander af at vejprojekter i Danmark pludselig skal gøres til betalingsstrækninger. Danske bilister betaler allerede meget mere end deres del af regningen; derfor skal det gøres gratis.

Dette er ikke en kritik af broen, der øjensynligt er godt for lokal området.

MEN, hvad med udlændinge der ikke er lokal kendte; de har ikke nogen chance for at vide noget om dette i tide, men ledes automatisk (via skiltning) ud på en betalingsordning de måske kke ønsker at tilmelde sig???

11
29. oktober 2020 kl. 10:08

20 arbejdsdage pr måned a 28 kr=560 kroner pr måned som man skal betale af penge som man allerede har betalt skat af.

Det er selvfølgelig peanuts. Der er jo også folk der må nøjes med sko til omkring 2000 kroner.

10
29. oktober 2020 kl. 09:53

Jeg kan ikke se problemet, bilisterne skal betale for at køre over Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund. 14 kr. koster hver tur over broen for en personbil eller varevogn. Lastbiler og busser betaler 41 kr. Det er småpenge! og køen ved den gamle bro er væk. Når nogle er sure over at der skal betales er der vist mest tale om en princip beslutning om at det ikke må koste at kører over broen. Det gør det, det er en præmis, stop brokkeriet!

9
28. oktober 2020 kl. 23:16

Spørg Skibby aktive og Frederikssund erhverv samt håndværkerne...

8
28. oktober 2020 kl. 23:14

Du læser ikke hvad jeg skriver 50% af pendlerne kommer fra andre kommuner og den lokale modstand er næret af mange grupper som har egne agendaer og det er svært at imødegå,men lad os se om 3-5 år vi har ikke travl vi er ikke presset, og den største succes er der næsten ikke ventes ved gammel bro. Broen bygget og færdig 3 måneder før tid uden skandaler, 370 millioner billigere end budgetteret...

7
28. oktober 2020 kl. 23:06

Har du overvejet at læse hvad jeg skriver""

6
28. oktober 2020 kl. 23:03

Tak for gode forslag, men de er ikke valide i følge loven kan selv ministeren ikke sende gratis biler over fjorden..

Vedr. sms" er der noget der hedder GPDR det forbyder uopfordret henvendelse..

95 % af bilister bestemmer selv om de vil over gratis bro eller betalingsbro "

Den asymetriske løsning gør at hvor billister før ventede op til en time på gratis bro" Det gør de ikke mere, derfor tager det tid at få billister over på ny bro.. Projektet køre efter budget,forøvrigt er broen bygget 370 millioner billiger end budgeteret,på grund af et dialogbaseret udbud og et godt samarbejde imellem bygherre og bestyrelse..

Lidt historik:

Fjorden er ikke længere en barrierer for borgerne og pendlerne,
På grund af Byrådet i 2012 traf en for Hornsherred og Frederikssund yderst fornuftig beslutning, Nemlig at sige ja til et tilbud fra folketinget om at få en betalings bro senest i 2020.

Nu er broen der med alle de fordele som borgerne har ventet på i over 40 år.

Nu kan trafikken glide stort set uden ventetid, nu kan aftaler holdes og 95% af de biler der før åbningen kun havde en mulighed har nu to.

Det folk nu glemmer er at broen ikke er udfordringen, men er løsningen, Erhvervslivet på begge sider af fjorden har set frem til dette.

Der har været fest og glæde, og broen vil skabe udvikling i hele området. Lastbiler over 3500 kg skal bruge den nye bro og de skal naturligvis betale broafgift, Det har der været skrevet meget om, Men ikke hvor meget de sparer. Efter min bedste overbevisning vil de fleste vinde ved dette.

Min egen oplevelse har været, at være med til at starte en virksomhed i 1976 i Skuldelev som voksede sig meget stor, Men måtte flytte til Roskilde i 2004, på grund af kunder, leverandører og medarbejdere havde svært ved at komme til og fra over den gamle bro.

BH Leif Tullberg.

Hvis du har lyst at læse dele af det historiske forløb er det indsat herunder Samt link til loven og brevene til og fra folketinget:

https://den1millionerenudfordring-hercules.blogspot.com/2019/11/fjorden-er-ikke-lngere-en-barrierer-for.html

5
28. oktober 2020 kl. 22:01

Åbenbart meget! Alle lokale potentielle brugere var inderligt imod betalingsordningen, så broen var lagt for had fra starten. Hvis man nu havde givet bare 3 måneders fri passage, så folk kunne vænne sig til den beskedne omvej, så var de rmåske nogle flere der hang ved. Man kunne så sende SMS'er til alle ikke-registrede, der kørte over broen i den periode, og give ekstra bonus til dem der tilmeldte sig, f. eks. et antal gratis ture pr md. Men man gjorde intet for at gøre den populær. Men det er ikke for sent endnu! Eftersom den alligevel vil give et dundrende underskud, så gør dog passagen gratis i et halvt års tid, og se hvad der sker: Hvis der stadig ikke er nogen trafik, så var der bare ikke behov for den bro - og hvis den kommer, så kan det være en del nye brugere bliver hængende, når betalingen genindføres. Og vil man endelig skabe trafik over broen, uden at genere (ret mange) af dem der har et "anerkendelsesværdigt formål" med at bruge den gamle bro, nemlig at de skal til højre mod Jægerspris, så forbyder man bare venstresving efter broen. Så nemt kan det gøres. (Ironi kan forekomme.)

4
28. oktober 2020 kl. 17:51

Svar til Leif Tullberg: Det ville også være fint hvis du læste hvad jeg skrev, og ikke mindst hvad jeg IKKE skrev. TAK!

Det kræver ikke nogen studenterhue at regne ud, at området har haft hårdt brug for en tidssvarende broforbindelse. Det er oven i købet en smuk bro, og jeg er vild med den.

Men jeg er ikke enig med dig i, at de lokale virksomheder synes at det er en god idé med brugerbetaling. Og at være tvunget til at betale for at køre igennem en kommune er en løsning der ikke skal udbredes andre steder.

Jeg ser ikke ret mange der jubler over det ligesom dig, men jeg er nu også sikker på at det er en god løsning for DSV, isoleret set.

3
28. oktober 2020 kl. 17:34

Svar til Thorleif Bundgård & Torben Frandsen, Det ville være fint om I undersøgte om hvad I udtaler jer om:

Det er sådan, at der er sjældent noget kommer af sig selv, bortset fra lommeuld"

Til jer begge, den største succesrate er at.

Når man har boet i Hornsherred siden 1972 og holdt og ventet op til en time om morgen og aften ved den gamle bro" er at nu er ventetiden næsten elimineret, næsten alle lastbiler er væk fra den gamle bro. Jeg vedhæfter lige lidt historik

**Fjorden er ikke længere en barrierer for borgerne og pendlerne, På grund af Byrådet i 2012 traf en for Hornsherred og Frederikssund yderst fornuftig beslutning, Nemlig at sige ja til et tilbud fra folketinget om at få en betalings bro senest i 2020.

Nu er broen der med alle de fordele som borgerne har ventet på i over 40 år.

Nu kan trafikken glide stort set uden ventetid, nu kan aftaler holdes og 95% af de biler der før åbningen kun havde en mulighed har nu to.

Det folk nu glemmer er at broen ikke er udfordringen, men er løsningen, Erhvervslivet på begge sider af fjorden har set frem til dette.

Der har været fest og glæde, og broen vil skabe udvikling i hele området. Lastbiler over 3500 kg skal bruge den nye bro og de skal naturligvis betale broafgift, Det har der været skrevet meget om, Men ikke hvor meget de sparer. Efter min bedste overbevisning vil de fleste vinde ved dette.

Min egen oplevelse har været, at være med til at starte en virksomhed i 1976 i Skuldelev som voksede sig meget stor, Men måtte flytte til Roskilde i 2004, på grund af kunder, leverandører og medarbejdere havde svært ved at komme til og fra over den gamle bro.

BH Leif Tullberg.

Hvis du har lyst at læse dele af det historiske forløb er det indsat herunder Samt link til loven og brevene til og fra folketinget:

https://den1millionerenudfordring-hercules...

Hvis linket ikke virker så kopier henover med musen klik og følg google.

2
28. oktober 2020 kl. 15:17

Den betalingsordning er en politisk vederstyggelighed af de helt store. Og mon ikke den egentlige årsag til at man endnu ikke har droppet betalingskravet er, at nogle tåbelige politikere ikke vil tabe ansigt.

1
28. oktober 2020 kl. 15:09

Jeg tror det giver sig selv, at ingen ønsker at betale for at køre over én bro hvis en anden er gratis. Hele problemet er at man har indlagt ideen om at brugerne skal betale for at køre på vejen. Fjern betalingen, så kommer trafikken helt af sig selv.

At skulle betale for at køre på en bro er ubetinget en uskik her i Danmark. Alle bilister betaler store afgifter for deres biler og brændstof. Med det udgangspunkt at de derfor kan køre frit på alle vejene. At man med storebælt og Øresund nu har øjnet den politiske pengemaskine er meget negativt. Så lad ikke dét princip brede sig.

Har man endelig betalingsveje, så er der kun en fornuftig løsning. Lad bilisterne selv vælge om de vil betale og køre den ene vej, eller vælge den anden gratis vej. Det princip ser vi fx. i Frankrig, hvor man kan tage de store betalings motorveje, eller de gratis veje - Uden tvang.