Forligspartier enige: Ja til Femerntunnel

Illustration: Femern Sund Bælt

Nu er partierne bag Femern-forliget enige: Danmark vil have en sænketunnel under Femern Bælt.

Den melding giver transportminister Hans Christian Schmidt (V) i eftermiddag sit bygherreselskab, Femern A/S. Og så kan rådgiverne gå i gang med at VVM-analysere tunnelen.

Dermed er det lykkedes Femern A/S at overbevise alle de tidligere brobegejstrede trafikordførere om, at tunnelen er det bedste alternativ.

Mest modstræbende var den konservative folketingsgruppe. Først i dag besluttede den sig for at sige ja til tunnelen.

»Jeg har indstillet til gruppen, at vi vælger tunnelen,« siger trafikudvalgets næstformand, Henriette Kjær, der hidtil har haft forbehold over for tunnelen af hensyn til transport af farligt gods.

Men de problemer vejer ikke så tungt som broens sikkerhedsproblemer i forhold til skibstransport af eksempelvis olie fra den finske bugt, mener hun.

»Der vil være problemer med farligt gods i Femerntunnelen. Det er også ærgerligt, at visse store transporter af for eksempel møllevinger må transporteres på anden vis,« siger Henriette Kjær og peger på, at der både kan blive tale om sejlads og om at lukke et tunnelrør af for anden trafik imens.

Og det kan sagtens blive tilfældet, bekræfter kommunikationsdirektør Ajs Dam, Femern A/S:

»Femerntunnelen bliver udstyret med trafikkontrolanlæg, der med øjeblikkelig varsel kan lukke tunnelrør. Men om det skal ske, er op til myndighederne. Vi laver den tekniske beskrivelse af, hvad anlægget kan, af tunnelens pumpesumpe til for eksempel kemikaliespild og af, hvad tunnelen kan tåle af eksplosionskraft. Så bestemmer myndighederne resten,« siger han.

Det er Trafikstyrelsen, der på baggrund af RID-regelsættet administrerer togdrift i tunnelen, mens politiet styrer vejsikkerheden med udgangspunkt i ADR-konventionen.

I dag sejler færgen Holger Danske hver dag 50 lastbiler med farligt gods over Femern Bælt, fordi de ordinære Scandlines-færger ikke må transportere farligt gods.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Især hvis argumentet imod tunnellen har været at der ikke kan transporteres møllevinger igennem den.

Da vort store og nationalloyale vindmøllefirma har nedlagt produktionen af møllevinger i Nakskov så må dette argument siges at være bortfaldet.

Hvis dette firma, gud forbyde det, så skulle få del i i Lykke Friises nye møllepåfund med tusidvis af store havmøller ud for Møns Klint, så er de ærgerligt at skulle sejle vingerne dertil fra Kina frem for at de kunne være fremstillet i....netop Nakskov :o)

 • 0
 • 0

Ikke om det skulle være bro eller tunnel, men at vi finder det så bydende nødvendigt at bruge penge vi ikke har til at betale for noget vi ikke har brug for.

Men dét slag er tabt, så... Hurra for valget! Og for at vi bor i verdens bedste demokrati ;o) http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2011/02/0...

 • 0
 • 0

selv suk......er øresundsbron en underskudsforretning?...er storebælt en underskudsforretning?

Staten garanterer for lånene, brugerne betaler for broen,samfundet får en varig indtjening.....hvis man ikke kan se fidusen ...ja så trænger man til undervisning :o)

 • 0
 • 0

Er færgerne en underskudsforretning?

Hvis vi ville have varig indtjening, kunne vi starte med vejskat for udenlandske lastbiler. Eller har vi fået det?

Hvis potentialet var så godt, kan jeg ikke se, hvorfor private investorer ikke kunne få lov at opføre skidtet og så tjene penge på det i nogle år, inden det blev overdraget til staterne. Samme model var så vidt huskes i spil ved Storebælt, men Staten ville hellere afholde udgiften selv.

Måske er det mere en forlænget rygmarvsreaktion på de mennesker, der finder det naturligt at byggesjakket bagefter forbinder Århus med Sjælland.

 • 0
 • 0

Hvis dette firma, gud forbyde det, så skulle få del i i Lykke Friises nye møllepåfund med tusidvis af store havmøller ud for Møns Klint, så er de ærgerligt at skulle sejle vingerne dertil fra Kina frem for at de kunne være fremstillet i....netop Nakskov :o)

Ja så lad os håbe det i stedet bliver Siemens så overskuddet kan placeres i Tyskland, så de kan få betalt deres korruptionsbøder i en fart!

Men skulle det blive det "Gud forbyde det firma" på trods af det, så findes der jo et sted der hedder det mørke Jylland (nærmere betegnet Lem St.), hvor man nok vist også har produceres vinger i +20 år, måske har man efterhånden fået dresseret de abekatter til det???

 • 0
 • 0

Det holdt hårdt. Med hensyn til financieringen kunne vi f. eks.lægge afgift på svenske biler. De kommer til at fylde godt i op tunnellen. Det irriterer mig ad h... til, at svenskerne den ene gang efter den anden kører økonomisk frihjul på trafikløsningerne. Det gør de for den sags skyld også på den undervisningsinstitution, hvor jeg tjener til dagen og vejen.

Og så forresten stort tillykke til miljøet !!!

 • 0
 • 0

Det er private investorer der financierer den kommende tunnel. 'Staten garenterer for lånene . det givber en lavere rente. Er i klar over hvor meget færgerne forurener her i Helsingør hvor jeg bor ?? det er ganske alvorligt. og det har uden tvivl medvirket til at jeg , der ikke har røget i 60 år nu har KOL og mistet halvdelen af min lungekapacitet. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Hej Jens C. - Jeg har sikker på at du har styr på detaljerne: Hvor mange køretøjer transporteres i dag ? - Og hvad er overfartsprisen ? Hvor mange forventes at benytte den nye forbindelse ? - Og hvilken pris kalkuleres med ? Og hvornår forventes forbindelsen at være betalt ?

Det var måske en ide at lade EU stå for bygning, finansiering og drift - især her, hvor det er en sammenbinding mellem 2 EU-stater ?? - så vi ikke ender med at stå med en forbindelse, som ingen har 'råd' til at benytte ??

Harry

 • 0
 • 0

Det var måske en ide at lade EU stå for bygning, finansiering og drift - især her, hvor det er en sammenbinding mellem 2 EU-stater ?? - så vi ikke ender med at stå med en forbindelse, som ingen har 'råd' til at benytte ??

Det er da helt sikkert noget for EU. Vi forbinder en roemark med en rapsmark. Vi skal bare lige sørge for at der bliver et krybespor til traktorer, så får vi helt sikkert en masse landbrugsstøttemidler (ironi kan forekommei indlægget)

 • 0
 • 0

Alt hvad EU rører ved bliver dyrere end dyrt,så gudskelov er det os selv der bestemmenr farten og skummer fløden.

Regning med obligationer, aktier og amortisering af lån burde geninføres i skolen, da der helt øjesynligt mangles en basal viden om hvorledes pengestrømme forløber.

Jeg skal dog indrømme, at jeg dengang jeg skulle lære dette, fandt det aldeles unødvendig med de lommepenge jeg havde og møgkedeligt. Men i betragtning af hvor meget jeg siden har haft gavn af dette.....så!

 • 0
 • 0

Især hvis argumentet imod tunnellen har været at der ikke kan transporteres møllevinger igennem den.

Du er ikke den første der har bekæmpet vindmøller Bjarke. Bliv endelig ved.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Jeg bliver helt tummelumsk Søren :o)

Hvis argumentet hos tunnelmodstandere alene har været ,at man ville vælge en bro fordi der ikke kunne komme en vindmølle vinge igennem tunnellen ( hvad jeg mener sagtens kan lade sig gøre) så er det da ikke et sagligt argument. Al den stund at stort set alle store vinger fremover laves i Jylland og næppe vil finde den vej sydover.

Jeg beundrer dig meget Søren, du har skjulte evner :o) Igen kan som du koge suppe på en sten :o)

Og i øvrigt bekæmper jeg ikke vindmøller, det overlader til en sørgmodig spansk romanridder. Men de neuroser, der får nogen til at glemme deres forholdsregneegenskaber og anbefale møller som løsningen på vort energibehov, bekæmper jeg gerne.

Hvis vindmøller Søren, så skal vi lave samfundstrukturen om, så den passer til at vi arbejder NÅR vinden blæser og ikke som nu, hvor vi både arbejder og beslutter ting som vinden blæser :o)

 • 0
 • 0

Personligt mener jeg at man burde droppe broafgifterne for at komme over Storebælt, Øresund og såmænd også Fehmernbælt.

I stedet bør vi indføre afgift på at køre på motorvejene. Et fast beløb om året (for danskerne) og et månedskort (for turister), naturligvis med graduerede priser efter køretøjets art.

Og da man alligevel ikke på egen hånd kan køre over Storebælt, Øresund eller Fehmernbælt uden at køre ud på en motorvej, vil disse trafikanter alligevel komme til at betale. Sammen med de øvrige motorvejs-trafikanter.

Motorvejsafgiften bør naturligvis være høj nok til at kunne betale for broerne, mens togene bør slippe.

 • 0
 • 0

Nu er det således at staten ikke ejer broerne endnu Per Erik Rønne. Ejerskabet overgår først til staten det øjeblik broerne er betalte.

Så hvis staten skulle fjerne broafgifterne skulle den jo indfri lånene straks og betale det berørte firma Sund&Bælt et ret betragteligt erstatningsbeløb.

Mener du at staten har økonomi til det for tiden Per Erik Rønne?

Staten garanterer kun for lån men ejer heller ikke Fehmarnbroen!!!!!

 • 0
 • 0

I stedet bør vi indføre afgift på at køre på motorvejene. Et fast beløb om året (for danskerne) og et månedskort (for turister), naturligvis med graduerede priser efter køretøjets art.

Gør som Østrig - en 10 dages kort som minimum for at bruge deres motorveje, og en kørselsafgift for passage af Brenner Passet ....

 • 0
 • 0

Nu er det således at staten ikke ejer broerne endnu Per Erik Rønne. Ejerskabet overgår først til staten det øjeblik broerne er betalte.

Så hvis staten skulle fjerne broafgifterne skulle den jo indfri lånene straks og betale det berørte firma Sund&Bælt et ret betragteligt erstatningsbeløb.

Mener du at staten har økonomi til det for tiden Per Erik Rønne?

Staten garanterer kun for lån men ejer heller ikke Fehmarnbroen!!!!!

Hvem er det lige der ejer Sund&Bælt?

'Sund og Bælt Holding A/S blev stiftet den 10. december 1991 som et 100 pct. statsligt ejet aktieselskab ved lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund.

Denne lov er sammen med lov om anlæg af en fast forbindelse over Storebælt erstattet af lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund & Bælt Holding A/S.'

 • 0
 • 0

Motorvejsafgiften bør naturligvis være høj nok til at kunne betale for broerne, mens togene bør slippe.

Lad os håbe at det manglende vedligehold af skinnenettet ikke antager dimentioner som tvinger togene over på motorvejene ;-)

 • 0
 • 0

Så kan vi proppe landevejene i stedet? Den offentlige traffik fungerer ikke godt nok. Transporttiden er dobbelt så lang som biltrafikken. Den offentlige trafik er heller ikke gearet til flere folk i myldretiden, hvor der er ståpladser til mange. Om aftenen kører der tomme busser rundt.Den offentlige trafik fungerer kun i storbyerne. Når den fungerer skal folk nok selv finde derhen. Folk må næsten ikke køre i 10 år gamle biler, men der må gerne køres rundt med 40 år gamle diesellokomotiver, og 20-30 år gamle togvogne. Selv IC3-togene er over 20 år gamle.

 • 0
 • 0

Så slukkede Schmidt noget af lyset for det jobhungrende Lolland-Falster. Til Ritzau udtaler han: "Vi laver intet her, som foreskriver at det skal være danske arbejdspladser. Nu må vi se på hvilke havne det kan være nærliggende at lave det her i. Men det bliver udbudt, og den bedste pris bygger".

Schmidt vil ikke have vrøvl med EU-Kommissionen om en evt. Køb-dansk-klausul, så derfor lukker han den mulighed. Til gengæld kan Lolland-Falster vinke farvel til flere tusinde - midlertidige - jobs bl.a. i Nakskov. Er det billigere, at fremstille tunnelelementerne i Kiel, Rostock eller i en polsk havn, hvor der i dag er en produktionskapacitet, ja, så er det der, kommer til at ske. Tilbage sidder folk på Lolland-Falster med en lang næse. De jobs, der falder af lokalt bliver SID-jobs, og ellers bliver det pølsevogne, grillbarer og omrejsende massagepiger i hobetal, der tiltrækkes af koncentrationen af tunnelbisser, de fleste langt hjemmefra, rigeligt med penge på lommen og ikke noget at tage sig til skurvognsbyerne efter fyraften. Dansk udkantspoltik anne 2013-2020.

 • 0
 • 0

Mener du virkeli at opgaven skal have en ulovlig køb dansk klausul,som medfører at Danmark med sikkerhed bliver dømt til at betale erstatning. Vi har jo i DK fremragende ingeniørfirmaer som har mange års erfaring med den slag opgaver både i Danmark og i udlande. Boe

 • 0
 • 0

Schmidt vil ikke have vrøvl med EU-Kommissionen om en evt. Køb-dansk-klausul, så derfor lukker han den mulighed. Til gengæld kan Lolland-Falster vinke farvel til flere tusinde - midlertidige - jobs bl.a. i Nakskov. Er det billigere, at fremstille tunnelelementerne i Kiel, Rostock eller i en polsk havn, hvor der i dag er en produktionskapacitet, ja, så er det der, kommer til at ske.

Prøv at tage et reality check sammen med de 3 fynske borgmestre, der også drømmer om at være hjemsted for en tunnelfabrik.

Dette er Danmark anno 2011 og ikke 1991 - En Køb-dansk klausul ville blive indanket for EU-kommisionen dagen efter udbudet, og blive ændret inden evt. udførelse.

Ikke at jeg ikke under Nakskov el. andre danske havne den fabrik; men hvem vil betale en dansker 180,- kr/ t, når man kan få en Polak til 1/3 del og kun 50 km længere transportvej over havet.

 • 0
 • 0

Rigtigt, vi har fremragende ingeniørfirmaer i DK, men hvis arbejdet kan fås billigere andet steds - og mon ikke det er tilfældet? - så er det billigste tilbud, der vinder, hvilket Schmidt jo også siger. Og når så opgaven går til fx. et tysk eller et polsk firma, så skal vi atter høre jammerklagen over det høje danske omkostningsniveau, at danske lønninger er alt for høje, mens ingen taler om, at det er de "andres" lønninger, der er for lave. Jeg forsvarer ikke en Køb-dansk-klausul, men påpeger blot, at beslutnings-tagerne gennem årene bevidst har holdt lollikerne for nar når de påstår, at anlægsarbejdet ville kaste en masse lokale jobs af sig. På den måde sikrede man sig støtte til projektet. Nu er afgørelsen så truffet, og hvad er det første Schmidt så siger? At der ikke kommer nogen køb-dansk-klausul, og at lollikkerne godt kan pakke deres forventninger sammen, men tak da for støtten.

 • 0
 • 0

.......at når elefanterne slås så bliver græsset trådt ned. EU en fortsættelse af Stålunionen der påstås at være løsningen på at få løst Europas interne stridigheder ......kan hænde.....men ret mange danskere vil sikkert, især dem på Lolland, nok komme til at føle sig som græs fremover....fordi EU ikke kommer evolutionært, men revolutionært.

Det medfører at de enkelte stater kan bruge deres fordele mod andre med deres størrelse,deres pris på arbejdskraft og samfundsmangler.

Frankrig skider på at overholde de forpligtelser der er i forbindelsen med Euroen.

De Østeuropæiske stater underminerer vore lønstrukturer og lovgivninger ved at arbejde billigere,sort, og udnytte vore sociale vedvarende bidrag (børnecheck) samt belemrer os med energiske tyvebander . Grækenland og Italien er invandrekanaler der giver os andre problemer . Italien har en premiereminister der ikke vil overholde de love som han selv har implementeret. .....rod ....rod ...og atter rod.

Det vi har ud af det, er at vi ikke selv kan bestemme hvorledes vi vil takle vore problemer.......fordi vi nu er græsset der bliver trampet på.....fællesmarked .....Ja tak........Union .....nej tak!

Så enhver der taler om at bevare den danske velfærd, er faktisk for dum til at bestride en stilling med indflydelse.

 • 0
 • 0

Jeg forstår at Bjarne 'ønsker at vi skal tibage til tiderne hvor Europæerne bekrigede hinanden næsten konstant. og hvert tyvende år udartede det sig til verdenskrige. Økonomiske problemer blev klaret med raske devalueringer , ensbetydende med at problemerne blev skubbet over på naboerne. Se blot på de gamle valutaer syd for alperne og Pyrenæerne. Drachmer, Lire og pesetas var kun nogle få ører værd. Det vil tage lang tid at få EU på skinner. Men EU er en fantastisk fordel for de små medlemsstater. Nu mangler vi blot at tilslutte os Euroen. Boe

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten