Forening: Nu behøver folk ikke frygte vindmøllestøj

Regeringen foreslår nu en øvre grænse for, hvor meget lavfrekvent støj vindmøller må udsende. Grænsen kommer til at ligge på 20 dB inde i boligen - både i boligområder og ved spredt bebyggelse i det åbne land.

Den nye grænse, der er den første af sin slags i verden, glæder direktør for Danmarks Vindmølleforening Asbjørn Bjerre.

»Det er en rigtig god idé. Naboer, der er blevet bange for vindmøller på grund af de skræmmekampagner, som kører, får nu dokumenteret med sikkerhed, at der ikke er mere lavfrekvent støj i lyden fra vindmøller end i alt muligt andet støj,« siger han til DR.

»Jeg forventer, at den nye bekendtgørelse kan være med til at skabe ro rundt om i landet - også i kommunerne, der står med planlægningen af vindmøllernes placering« siger han.

Miljøministeriet forventer, at forslaget kommer til at gælde fra den 1. januar 2012, men først skal forslaget sendes i offentlig høring.

Læs mere hos DR

Dokumentation

Miljøministeriets pressemeddelelse

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvis den nye grænseværdi skal fjerne vindmøllenaboernes helt rationelle forventning om at få store støjgener fra vindmøllerne, bliver grænseværdien sænket fra 44 dBa til 35 dBa udendørs for alle boliger.

Det er kun ganske kort tid siden, at forskerne i akustik ved Aalborg universitet publicerede resultaterne fra målingerne af støjen fra de danske vindmøller. Forskningen viser nu mere tydeligt end nogen sinde før, at man skal ned på 35 dBa som grænseværdi for den udendørs støj, før grænsen på 20 dBa kan holdes indendørs.

Forskningen kan kan se mere om her: http://videnskab.dk/teknologi/store-vindmo...

Da grænseværdien indtil nu har været på 44 dBa for den udendørs støj hos naboen til vindmøller ved vi nu, at der er massive problemer med lavfrekvent støj indendørs hos naboerne til vindmølleparker i Danmark. Forskningen viser dette tydeligt:

(1) Ved 44 dBa bliver boligerne fyldt med lavfrekvent indendørs støj langt over 20 dBa

(2) Man har planlagt og kontrolleret støjen fra vindmølleparkerne således, at mange naboer modtager langt mere støj end 44 dBa udendørs. Dette viser sig både ved kontrolmålinger, og når de officielle målinger af møllernes støj anvendes overfor de vindmølleparker, som er opstillet

(3) Videnskaben har længe vist gennem en række store folkeundersøgelser af mange vindmøllenaboer, at den objektive grænseværdi for vindmøllestøjen går ved 35 dBa udendørs (og ikke ved de næsten 10 gange så høje lydtryk ved 44 dBa). Ved 35 dBa er ca. 5% af befolkningen meget generet som nabo af støjen. Ved 44 dBA er 10 gange så mange, nemlig 50% af naboerne generet af vindmøllestøjen

(4) Videnskaben har længe vist, at vindmøllestøj er mere generende end trafikstøj og de fleste andre støjformer allerede ved meget lavere dBa værdier. Vindmøllestøj er således en relativt væsentligt mere generende støj

Hvis Asbjørn Bjerre hilser velkommen, at miljøministeren sænker støjgrænsen for vindmøllestøj udendørs hos naboerne til 35 dBa, som den eksempelvis er sat til i Sverige, så giver Asbjørn Bjerres udsagn en lille smule mening. Så blive der ca 3 til 4 gange så langt i fremtiden til nærmeste nabo til vindmølleparkerne, som man længe har planlagt med. Det vil fjerne lidt af frygten hos naboerne, hvis støjgrænsen sættes til 35 dBa. Det bliver jo også nødvendigt for at kunne indføre en grænse for den indendørs lavfrekvente støj på 20 dBa.

Men det er umuligt at finde mening i Asbjørn Bjerres udsagn angående hans påstand om skræmmekampagner. Er det Dansk vindmølleforening han sigter til? Det er jo rigtigt nok, at Asbjørn Bjerre og foreningen har udtalt sig til offentligheden om, at der ikke var noget galt med den eksisterende vindmølleplanlægning, men det var jo helt forkert. Det viser forskningen. Man kan således konstatere, at Asbjørn Bjerre har ført en form for skræmmekampagne mod de kommende naboer til mange vindmølleparker gennem en stædig fastholdelse af, at støjen ikke skaber store gener. Men det var jo imod bedreviden, at Asbjørn Bjerre fremførte dette mod naboerne. Den internationalt anerkendte forskning viser jo nu, at det længe har været helt galt fat, hvor man har planlagt vindmølleparkerne helt forkert.

Det er faktisk en skandale, som Dansk Vindmølleforening har medvirket til. Forskningen, som nu er kendt i hele verden viser jo, at i Danmark generes størstedelen af naboerne til vindmølleparkerne sandsynligvis meget. For det første er grænseværdien jo sat helt oppe ved 44 dBa, hvor mere end 50% generes meget, mens den skulle sættes ved 35 dBa. Men idet støjgrænsen også overskrides med rundt regnet 3 til 5 dBa hos mange naboer, vil 75% af naboerne til danske vindmølleparker, snarere end 50%, være generet væsentligt af støjen. Det kan alle interesserede rundt i verden nu læse angående de danske store vindmøller på landjorden. Det står nu at læse i et af de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter om akkustik.

Hvis der er nogen i dette land, som skræmmer andre gennem store kampagner, så må det være vindmøllebranchen, som trods mange advarsler fra eksperterne, alligevel i en kæmpemæssig kampagne anlagde den ene vindmøllepark efter den anden alt for tæt på naboerne i Danmark. Det er et skræmmende faktum om de danske vindmølleparker, danske vindmøller og danske vindmølleproducenter, som nu på sin egen måde går rundt i hele verden som et videnskabeligt påvist faktum. Vindmøller fra Vestas og Siemens bliver nu fremvist internationalt, som møller, der ikke kan anlægges tættere på naboerne end ca 2 km, helst længere væk.

Hvis man læser forskernes resultater, som er peer reviewed af andre forskere, så viser deres resultater jo direkte, at med mindre de danske vindmøller planlægges i vindmølleparker med ca 2 km. til nærmeste naboer, så generer vindmøllerne naboerne med lavfrekvent støj på et højere lydniveau, end de danske miljømyndigheder finder rimeligt.

Den skræmmekampagne, som er ganske rigtig og vigtig for mange mennesker i udlandet, har Dansk vindmølleforening så at sige selv skabt ved at gøre det muligt for forskerne at afsløre, hvor slemt det faktisk står til hos de danskere, som er blevet naboer til vindmøller. En ny og kløgtig miljøminister, vil naturligvis ikke gentage sine forgængeres fejl. Så grænseværdien bliver selvfølgelig sat ned til 35 dBa udendørs i den nye bekendtgørelse, ligesom i Sverige. Vestas og Siemens kan heller ikke være tjent med andet, for ellers bliver det jo ved med at skræmme i udlandet.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten