Forbud mod zinkmedicin: Ministerium frygter, at yderligere fem mio. grise skal have antibiotika

Senest om fem år skal landmændene holde op med at give deres smågrise medicin, der indeholder zinkoxid, som forhindrer grisene i at få diarré, når de bliver adskilt fra soen. EU-Kommissionen har fulgt en anbefaling fra en komité under Det Europæiske Lægemiddelagentur og forbudt zinkmedicin.

Hvis forbuddet var trådt i kraft nu, ville det få antibiotikaforbruget til svin til at stige med to ton, hvilket svarer til 2-3 procent. Det viser et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet, som biologen Søren Wium-Andersen har fået aktindsigt i og delt med Ingeniøren.

Yderligere 5,3 millioner grise skal have antibiotika

Ifølge notatet giver 85 procent af de 1.873 bedrifter, som opdrætter fravænningsgrise, i dag deres smågrise zinkmedicin for at mindske risikoen for diarré. Med et forbud mod den zinkholdige medicin vil 20 procent af deres grise få behov for antibiotika i stedet. Med en årlig produktion på 31 millioner smågrise svarer det til, at yderligere 5,3 millioner svin skal have antibiotika.

Den stigning i antibiotikaforbruget, som forbuddet mod zinkmedicin medfører, vil gøre det vanskeligt at nå målet i handlingsplanen mod de resistente svine-MRSA-bakterier, skriver ministeriet. Forbruget skal ifølge planen falde 15 procent fa 2015 til 2018.

Derimod behøver landmændene stort set ikke at frygte, at de får gule kort af myndigheder for at bruge for meget antibiotika. Ganske vist er cirka hver tiende fravænningsgris på en gennemsnitlig dag på antibiotika. Det kaldes også for behandlingshyppigheden, og den skal op på hver femte gris, eller helt nøjagtig 21,8 ud af 100 dyr, før de gule kort kommer på tale.

Læs også: Smågrise får fem gange så meget medicin som mennesker: Nu skal vores børn undvære penicillin

Fødevareministeriet konkluderer, at landmændene vil bruge antibiotika i stedet for zink, fordi det kun er en smule dyrere, 1,15 kroner per gris mod 75 øre for zink. Der er lige kommet en vaccine mod fravænningsdiarré på markedet, men den koster cirka fire kroner per gris.

Vestjyske jorde sender tungmetal ud i vandløb

Zinkmedicin medfører, at bakterier bliver resistente over for antibiotika. Resistensforskere har derfor længe kritiseret det danske landbrugs forbrug af zinkmedicin, som er tredoblet siden 2005.

Læs også: Stik imod hensigten: Landmændenes brug af resistensfremkaldende zink er steget

Det er dog ikke risikoen for resistens, som har fået lægemiddelagenturet til at foreslå at forbyde zinkmedicin i landbruget. Det skyldes derimod den miljøforurening, som tungmetallet udgør, når det kommer ud på markerne.

Forskere fra Aarhus Universitet har påvist, at der tilføres cirka 5 kg zink per hektar, når gyllen fra smågrise, som har fået zinkmedicin, bringes ud på de danske jorde. Afgrøderne optager kun 200-300 gram per hektar.

'Der sker således en betydelig ophobning af zink i jorden,' opsummerer ministeriets notat.

Ifølge Aarhus Universitet udvaskes op til 14 procent af zinken, som kan være meget giftig for vandlevende organismer. Problemet er desværre størst på sandjord med lav pH-værdi. 'Disse jorder findes overvejende i Vestjylland, hvor der også er et betydeligt opdræt af smågrise,' skriver ministeriet.

Læs også: Zinkbombe hober sig op: Hvornår får jorden nok af tungmetal fra danske svin?

En vidensyntese fra Aarhus Universitet har vurderet, at fravænningsdiarré også kan nedbringes ved at øge hygiejnen i staldene, ved at give smågrisene mindre proteinholdigt foder eller ved at lade dem gå længere tid sammen med soen. En højere fravænningsalder er dog næsten lige så dyrt for landmanden som at vaccinere, viser et notat fra Københavns Universitet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"EU-Kommissionen har forbudt medicin med zink" EU burde også lovgive om, at lade smågrisene gå længere tid sammen med soen!

 • 24
 • 1

Danmark har stadig (selvom vi arbejder hårdt på at ødelægge det) et godt image i resten af verden. Hvad om vi sadlede helt om over få år, og blev verdensmestre i human (forkert ord?) produktion, med kvalitet, renhed og miljø i højsædet?

Sprøjtegift frit kød og grønsager

Kød fremstillet efter de bedste dyre etiske krav, og få bare Greenpeace og PETA ind over, det giver masser af gratis reklame. Intet dyr transporteres mere end 1 time til slagteriet og står i 24 timers afslapnings bokse før aflivning. Eller hvad der nu fungere bedst?

Pointen er at producere meget mindre, men til en langt højere pris og med mindre spild.

Forbrugerne i verden skal tænke: Det er dansk, så bliver det ikke bedre!

Eller er det for naivt?

 • 18
 • 1

de bedste dyre etiske krav

Først tak for et godt eksempel på, hvorfor man på dansk ikke skal skille sammensatte ord. Kostbare etiske krav fordyrer kødet for meget, så lad os nøjes med dyreetiske krav :-)

Eller er det for naivt?

Det afhænger nok af graden af din tålmodighed. Der er et langsomt, men tilsyneladende sikkert skred i forbruget, i første omgang mod køb af kød fra dyr, som er behandlet efter reglerne for økologisk kød, og desuden et lille, men voksende marked for fritgående øffer, hvis kød kan få det ret nye mærke med tre hjerter, som disse http://asset.dr.dk/imagescaler/?file=/imag...

"Et stigende antal danskere køber svinekød med det statslige dyrevelfærdsmærke frem for konventionelt kød." http://www.business.dk/foedevarer/danskern...

FYI, hvis det er ikke er kendt: Kortfattet overblik over forskellene på øko- og konventionelle svin http://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-...

 • 7
 • 1

Hvilken pris vil vi acceptere for billigere kød? 14 øre per kilo for til gengæld at få markant mindre antibiotika i stalden? 10 øre ekstra for at vi ikke har halvgiftige metaller i det der bliver spredt på marken?

Jeg mener lovgivning er vejen frem. Vi må acceptere dyrere kød.

Desværre tror jeg ikke Venstre, Konservative og LA er dem der kigger på de priser ene skam betales for billigt kød...

 • 11
 • 0

Vi skal væk med alle de forskellige mærker (øko, fritlands, og lignede), det virker ikke, det giver bare nogle forbrugere en bedre følelse når de køber noget kød. Vi skal indføre nogle høje standarder (ved lov, helst i EU) for hvornår man må sælge kød og have kontrol med dem, således at dem der overholder standarderne ikke går fallit.

Vi skal fjerne medicin som antibiotika fra stalden - ja det kommer til at koste på mængden af dyr vi kan på et sted, det bliver vi nød til at acceptere.

Sker ovenstående? næppe, men vi skal væk for små justeringer som ikke løser noget som helst.

 • 5
 • 0

Og de småpenge 10 øre pr kg kød har meget lidt at gøre med hvad kødet ender med at koste i supermarkedet pga af omkostningerne og profit i slagtning, forædling, distributition og salg. I praksis tror jeg ikke det betyder noget som helst for forbrugeren. Så de er kun de håndører som skifter hænder mellem landmand og slagterikoncern. Måske man burde lægge pres på Danish Crown og Tönnies i stedet for så de "blot" betalte de 10 øre ekstra og holdt medicinsvin ude?

 • 4
 • 0

Vi skal væk med alle de forskellige mærker

Enig.

Men man burde kunne slå dem sammen i et fælles gradueret mærke.

Man kunne forestille sig et system, hvor de forskellige produktions standarder blev rangordnet på en skala.

Konventionelt produceret produkter kunne få niveau 1 og så videre.

I realiteten vil det naturvis ikke kunne indføres, da de mange involverede organisationer aldrig vil kunne blive enige om, at der er kvalitets forskel, men man har vel lov at drømme.

 • 0
 • 0

Danish Crown har er såkaldt UK-tillæg på prisen for Englands-grise med krav om f.eks løsgående søer, krav til foder og den slags. Tillægget er 30-40øre pr kg og det er vist ret virksomt. Man kunne altså nemt indpasse krav om zink og antibiotika uden at nogen taber penge på det - bortset fra medicinalindustrien. PS - i England er svinekød altså ikke specielt dyrt i butikkerne

 • 2
 • 0

Er næsten halvdelen er svinekødet i England ikke også importeret ? Fra blandt andet Danmark og Tyskland?

Så hvis det passer med næsten 50% af svinekødet er importeret fra udlandet, så viser jo igen at tillæg er stort set lige meget, når man kan få det billigere fra udlandet.

Hvis man endelig skal ændre det danske kødmarked, er man nød til at lukke samarbejdet ned med EU. Stoppe al import af kød fra udlandet som ikke lever op til de nye udtænkte danske krav. Ellers er man jo lige vidt.

Jeg tror ikke på at den slags kommer til at ske, vi skal lukke ned for noget Danmark eksporterer rigtig meget af, og reducere det til en noget mindre størrelse, Der er for mange der tænker i kroner og ører til at det kommer til at ske.

Når Danmark har en slagteindustri som kunne have gjort nazityskland misundelig, så kommer der ikke mærkbare ændringer. For så havde de allerede været her.

Det afspejles jo nemt i de skiftende regeringer vi har haft. Der bliver snakket rigtig meget, men ingen handler på det. Det er blevet handlingsløst.

 • 1
 • 0

EU vil forbyde zink og der kommer ganske givet også reguleringer på antibiotika og andre følgevirkninger af produktionsformen. Hvorfor ikke tage fat i ondets rod: en uholdbar og syg produktionsform? Forbyd industriel svineproduktion under de nuværende former og lad os få sunde og velsmagende svin tilbage. Ja, selvfølgelig bliver det dyrere. Men danskerne er i forvejen dem, der bruger færrest penge på fødevarer i EU (til gengæld betaler vi gladeligt for de dyreste køkkener).

 • 3
 • 0

Det er danish Crown som i Danmark betaler ekstra for danske svin med henblik på eksport til England fordi briterne forlanger bedre dyrevelfærd. Så det viser netop at det kan lade sig gøre

 • 4
 • 0

Lige siden danske svineproducenter introducerede begrebet SPF-grise er det kun gået ned af bakke for dette underskudsgivende såkaldte erhverv. Der skal bruges flere og flere medikamenter for bare at holde grisene nogenlunde sunde - og for at få dem til at tage på i vægt. Antibiotika er til mennesker - ikke til dyr.

 • 4
 • 1

Vi skal væk med alle de forskellige mærker (øko, fritlands, og lignede), det virker ikke, det giver bare nogle forbrugere en bedre følelse når de køber noget kød.

Mærkerne giver også forbrugerne mulighed for at stemme med pengepungen. Ved at købe økologisk eller lignende viser vi, at vi er villige til at betale for bedre dyrevelfærd eller mere bæredygtig produktion. Dermed har producenterne en reel gulerod at forholde sig til, når de skal beslutte sig for en produktionsform.

Men enig i, at antibiotika-overforbruget er for alvorlig en problematik til, at man kan overlade den til markedskræfterne. Antibiotika skal bruges på individer, som man ønsker skal leve. Det skal ikke bruges på individer, som er avlet med det ene formål, at de skal slås ihjel. Kan disse individer ikke klare sig uden antibiotika, må de dø eller slås ihjel. Og er det ubelejligt for landmanden, at de dør nogle uger før tid, må han ændre sin produktionsform, så han ikke er så antibiotika-afhængig. For at nå dertil, får vi nok brug for lovgivning.

 • 2
 • 0

De her tal er godt nok 10 år gamle, men de synes nu ikke at vise det store tab ved at øge fravænningsalderen med en uge, tværtimod: http://svineproduktion.dk/Publikationer/Ki...

Strukturelt er der heller ikke stor forskel i økonomien, men der kan være et problem med hvilke stalde der er bygget i dag: http://landbrugnet.dk/Artikler/48319/

Jeg undrer mig over hvorfor landbruget ikke selv for længst har sat fravænningen til mindst 5 uger, i stedet for de 4 uger i dag.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten