Forbrugerrådet fejler med nyt strøm-initiativ, mener el-indkøber

Forbrugerrådet vil nu tilbyde private at købe strøm til favørpris via et puljekøb. Men det møder kritik fra en af dem, der selv har etableret et sådant fællesindkøb - på opfordring fra samme forbrugerråd:

»Forbrugerrådet burde koncentrere sig om at presse på for at ændre de rammebetingelser, der gør det svært at få de resterende elkunder til at være aktive på elmarkedet. Det er der ikke andre, der gør,« siger direktør i Samenergi Casper Kjøller.

Han mener for eksempel, at det er katastrofalt, at forbrugerne stadig - efter ni år med et frit elmarked for private - skal trækkes med regninger fra både elhandleren og fra det netselskab, man netop har valgt fra.

Samfakturering - som det hedder, når man kun skal have én regning - er besluttet og undervejs, men færdiggørelsen af et afgørende computersystem er foreløbig en del forsinket.

»Det er yderst forvirrende og demotiverende at blive ved med at få en regning fra det gamle selskab. På telemarkedet har man fundet ud af dette, så det burde da også kunne lade sig gøre på elmarkedet,« siger han.

Hvorfor skal det tage to måneder at skifte selskab?

Casper Møller mener også, at det er helt galt, at det tager op til to måneder fra man foretager skiftet til det effektueres. Især fordi skiftet foregår totalt elektronisk.

Hos Forbrugerrådet afviser direktør Rasmus Kjeldahl kritikken og siger, at man bestemt også bruger kræfter på at sørge for bedre rammevilkår for elhandel til private.

Han mener, at energiforliget rummer en række forbedringer - blandt andet en beslutning om samfakturering - og han hævder, at man til stadighed presser på for at få samfaktureringen ført ud i livet:

»Jeg tror ikke, at Tænk Strøm kommer til at skade Samenergis og andres forretning. Tværtimod tror jeg, at den øgede opmærksomhed, som vores initiativ skaber, vil udvide markedet og dermed komme alle til gode, fordi forbrugerne nu kan få erfaringer med handle et sted, hvor de ved, at produkterne er billige og har de rigtige kontraktvilkår,« siger han.

Han tilføjer, at initiativet, som man også har gode erfaringer med i udlandet, så at sige skal give forbrugerne magten.

»Og så strømmer det i øvrigt ind med kunder,« siger Rasmus Kjeldahl fra Forbrugerrådet.

Dokumentation

Tænk Strøm initiativet
Samenergis hjemmeside

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fakta er at eftersom at Forbrugerrådet få massive tilskud fra det offentlige så betyder det at man bruger skatteyder penge på at konkurere mod private aktører med den samme forretningside ....

 • 0
 • 0

Hvorfor skal det tage to måneder at skifte selskab? Casper Møller mener også, at det er helt galt, at det tager op til to måneder fra man foretager skiftet til det effektueres. Især fordi skiftet foregår totalt elektronisk.

Reglen ændres samtidig med indførelsen af Dartahuben i slutningen 2012. Datahuben har været 2 år undervejs, hvilket medfører en hel del ændringer i markedsreglerne, bla kan man skifte leverandør med 10 dages varsel, hvis man ikke har hørt om det, så skal man ikke udtale sig.

Sammenligningen med Telebranchen har man hørt før, hvordan mon deres samfakturering ville fungere hvis alle kunder skulle skrive deres "minut-forbrug" ned på papir en gang om året og sende det ind til TDC.

 • 0
 • 0

Sålænge energiafgiften til staten er fast uanset elprisen og uanset om der er overskud eller underskud af el. lige så længe gider folk ikke tænke så meget på at skifte selskab. "spar 100 kr" på et år ved at skifte leverandør !!" Først når staten har tvunget SIT EGET SELSKAB Dong til lige som alle de andre elselskaber at indføre timeaflæste målere, først da vil der være mening i at gøre en del af afgiften prisafhængig og dermed animere forbrugerne til at bruge el når der er overskudsproduktion. Det er da meget bedre end at betale Tyskland og andre EU-lande for at aftage den overskydne elproduktion fra vindmøllerne.

 • 0
 • 0

Fra borger.dk:

Forbrugerrådet er en privat organisation. Forbrugerrådet er de danske forbrugeres interesseorganisation, uafhængig af myndigheder og erhvervsliv. Forbrugerrådet blev oprettet i 1947 og varetager forbrugernes interesser over for regering, folketing, offentlige myndigheder og erhvervsliv. Forbrugerrådet udgiver forbrugerbladet Tænk.

Det er indtil nu også ca i det billede jeg har opfattet forbrugerrådet... men hvordan pokker kan man stole på at rådet er uafhængigt hvis det selv fører virksomhed på denne måde?

På deres egen "om os" er de da også blevet lidt mere tilbageholdende med hvem de egentlig er uafhængige af: http://taenk.dk/om-os

Edit: Deres vedtægter har stadig denne passus, selvom den godt nok er i navne-paragraffen og ikke i formålsparagraffen: http://taenk.dk/om-os/vedt%C3%A6gter

 • 0
 • 0

Citat: Fakta er at eftersom at Forbrugerrådet få massive tilskud fra det offentlige så betyder det at man bruger skatteyder penge på at konkurere mod private aktører med den samme forretningside .... cictat slut.

Kære John Strand - jeg opfordrer dig hermed til at sætte dig ind i hvad forbrugerrådet er for en størrelse - og hvad de får offentlige peneg til - og hvad de selv tjener ind på i deres foreningsvirke og kan bruge til at lave medlemsfordle for.

Når du har det - må du gerne vende tilbage og af eller bekræfte dit indlæg - da det, som det er mig bekendt, ikke er en aktivitet hvor initiativet modtager/forbruger skattepenge - og dermed synes dit indlæg ikke at være korrekt.

På denne måde vil du vise dig somk et troværdigt mennekske og ikke blot give indtryk af at være et journalistisk tågehorn der farer i blækhuste med brok på en hver given foranledning.

Med venlig hilsen

Gorm Friborg

 • 0
 • 0

Sålænge energiafgiften til staten er fast uanset elprisen og uanset om der er overskud eller underskud af el. lige så længe gider folk ikke tænke så meget på at skifte selskab. "spar 100 kr" på et år ved at skifte leverandør

 • hvortil kommer, at leverandørerne (såvidt jeg forstår) ustandseligt ændrer priser/vilkår, så det bliver meget svært at forudsige (og bagudrettet vurdere), om man tjener eller taber ved at skifte selskab!(?)
 • 0
 • 0

Kære Gorm

Det har jeg faktisk gjort - og rent faktisk så har jeg ogås været i dialog med folk fra Forbrugerrådet omkring dette.

Det er rigtigt at Forbrugerrådet driver tænk og deres pengemagasin og hver gang Forbrugerrådet laver dens slags tiltag så siger de altid at pengen kommer fra Tænk der tjener sine egne penge.

Nu er det sådab at Forbrugerrådet har valgt at have et regnskab og det betyder i praksis at du ikke kan se hvordan de krydssubsidiere forskellige aktiviteter på tværs af de mange aktiviteter.

Du kan læse debatten under denne artikel: http://www.journalisten.dk/t-nk-penge-vi-v... der er det tydeligt at pengekasserne bliver blandet sammen.

Men det kan være at du har en viden som Forbrugerrådet ikke eksponere i deres regnskab...

 • 0
 • 0

Ups, jeg trækker min skarpe insinuation af, at der her er tale om statslig konkurrenceforvridning, delvist tilbage. Det lader til at Forbrugerrådet ikke er en entydigt statslig virksomhed, som jeg ellers havde troet.

Tilbage er så at man kan have en holdning til, om en sådan organisation bør drive denne form for tilbudsvirsomhed, men det har jo mere noget med virksomhedens strategi at gøre.

 • 0
 • 0

Jeg tror at vi nok skal kalde Forbrugerrådet en halvoffentlig vikrsomhed som får 1/3 af sine indtægter gennem tilskud fra det offentlige. Det er et beløb på 24 millioner kroner og som er identisk med Forbrugerrådets lønudgifter til alle deres medarebjdere.

På toppen af det så nyder den kommercielel del af Forbrugerrådet glæde af mange tror at de i identike med den organitation som Forbrugerombudsmanden sider i og der er mange der ænaivt tror at Forbrugerrådets ord er lov.

Det er og bliver en kommerciel interesseorganitation som er dybt afhæning af offentlige tilskud og som på en række områder konkurere mod private aktører - problemet er at der næppe er vandtætte skoder ellem de kommrcielle aktiviteter og de andre aktiviteter og dermed bruger man statskroner til at konkurere mod private medievirksomheder, private virksomheder som agere på trømmarkedet og en rkke andre typer af private aktører.

Jeg mener at Forbrugerrådet bør få vandtætte skoder mellem de forskellige aktiviteter og så bør de have nogle regnskaber som sørger for en bedre transparens end det de har idag.

Hvis jeg solgte støm til private så ville jeg blive sur over at jeg skal konkurrere mod en skatteyder finasieret aktør som Forbrugerrådet.

 • 0
 • 0

Kære John Strand

Godt at se du researcher lidt på emnet og træder frem de fakta du mener er rigtige – jeg har også lige brugt 10 min. på at undersøge sagen – her er så fakta fra autoritative kilder – indsat over dine – nedenununder er de så kommenteret.

Om statstilskud og virksomhedsform Stasttilskud og økonomi -

Fakta er: Forbrugerrådet har knap 100 medarbejdere og et årsbudget på ca. 60 mio. kr. (2011), hvoraf ca. 18 mio. kr. dækkes af en finanslovsbevilling, ca. 38 mio. kr. kommer fra egne indtægter og de sidste 4 mio. kr. dækkes af medlemsbidrag, projekter mv. Kilde - http://taenk.dk/om-os

Dette understøttes af bemærkningerne i finansloven – kilde finansloven på www.fm.dk:

Budgetspecifikation:

Mio. kr. 2008 2009 2010 F 2011 2012 2013 2014 --------------------------------------------------------------------------------Udgiftsbevilling ........ 14,8 15,8 16,9 17,3 17,3 17,3 17,3

 1. Forbrugerrådet Udgift 14,8 15,8 16,9 17,3 17,3 17,3 17,3
  1. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
14,8 15,8 16,9 17,3 17,3 17,3 17,3

Disse tal kan i øvrigt verificeres i det af statautoriseret revisor udarbejdet regnskab. Kilde - http://taenk.dk/om-os

Om virksomheds - organistionsform Forbrugerrådet er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder. Vores formål er at sikre forbrugernes rettigheder og gøre forbrugerne til en magtfaktor på markedet. - kilde: http://taenk.dk/om-os

Dette understøttes af bemærkningerne i finansloven – kilde finansloven på www.fm.dk:

¦ 10. Forbrugerrådet [27] ¦ Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre ¦ opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden ¦ for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser ¦ i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning. Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område. Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01.

John strand skriver: Jeg tror at vi nok skal kalde Forbrugerrådet en halvoffentlig vikrsomhed som får 1/3 af sine indtægter gennem tilskud fra det offentlige. Det er et beløb på 24 millioner kroner og som er identisk med Forbrugerrådets lønudgifter til alle deres medarebjdere.

Kommentarer: Forbrugerrådet modtager ca. 18 millioner via en bevilling fra finansloven og ikke 24 millioner. Forbrugerrrådet har ca. 100 ansatte – Personaleomkostninger er ifølge deres 2011 regnskab ca. 38 millioner kr. http://taenk.dk/om-os/regnskaber.

Der er således ikke belæg for at udtale: ”Det er et beløb på 24 millioner kroner og som er identisk med Forbrugerrådets lønudgifter til alle deres medarebjdere. ”

Både støttebeløbet og udgift til personale er forkert!

Forbrugerrådet er en forbrugerpolitisk interesseorganisation – der er formeret juridisk som en medlemsorganisation. Den er således en medlemsdemokratisk forening og ikke en virksomhed i gængs forstand og ikke en halvoffentlig virksomhed - da dette ville indebærer at ca. halvdelen af instruktionsbeføjelsen ville ligge i folketingets regi der så ned i detaljer kunne bestemme hvad forbrugerrådet skulle foretage sig.

Lig mange andre interesseorganisationer modtager de et tilskud, da vore folkevalgte, der varetager folkets interesser i vores samfund – har valgt at disse organisationer udfører et arbejde af stor samfundsnytte til fordel for borgerne i samfundet.

I kontekst af forbrugerrådet er dette grundet i at man har fundet det nødvendigt at have en organisation med inddragelse af vigtige interessenter og menige borgere – der kan være med til at afhjælpe de dysfunktionaltiter markedet udviser ved ikke at være transparent.

Enhver liberalist ja sågar utraliberalist der kan sin økonomsiek teori og praksis - ved at markedet som mekanisme udviser fejl ved ikke at være transparent – hvilket fører til monopoldannelser og for høje priser og misinformationer samt reduceret konkurrence. Dette har historisk altid krævet at samfundets borgere i et demokrati via deres folkevalgte har været nødt til at intervenere og rette op på markedsfejlene.

Dette gælder f.eks også ved at tilskynde økonomisk til at virksomhedområder udvikler sig i en for samfundets brorgere gunstig almennyttig retning.

Lad mig illustrere dette sidste med citater fra John Strand http://ing.dk/artikel/94105-tele-ekspert-s...

Den danske teleindustri er langt mere værd for samfundet end landbruget, fiskeriet, skibsfarten, bankerne og andre sektorer, der er udset til at være regeringens yndlingsindustri, og derfor har brug for ekstra støtte.

Det mener i hvert fald tele-eksperten John Strand fra Strand Consult, der foreslår, at der bliver sendt en krisepakke til Aalborg.

»Det er så populært med krisepakker, så hvorfor ikke bruge en krisepakke på noget, der for alvor betyder noget for samfundet og for fremtiden, frem for at smide milliarder af kroner efter grådige banker,« siger han...............

”Som udgangspunkt er jeg ultra liberalist og mener at industrier bør klare sig selv omvendt når det er sagt så mener jeg også at det er samfundet der skaber ramme betingelserne for alle industrier.

Hvis man ser på mobilindustrien og sammentligner den med vindmølle industrien så er det et faktum at den i Danmark omsætter mere end vindmølle industrien, beskæftigere flere mennesker og gør mere for miljøet end vindmølle industrien. …........

Hvis man ser på mobilindustrien og sammentligner den med vindmølle industrien så er det et faktum at den i Danmark omsætter mere end vindmølle industrien, beskæftigere flere mennesker og gør mere for miljøet end vindmølle industrien.

I Danmarke beskatter man mobilindustrien gennem 3G licens afgifter, nummer afgifter etc. og man har IKKE en industri politik på det område.

I Dnamakr giver man massive tilskud til vindmølle industrien og man har ingen ekstra skatter på den på samme måde som man har på teleområdet.

Når det er sagt så er verden i en global ressesion, teleindustrien er yderliger ramt hårdt og det der sker i Aalborg lige nu er IKKE små krusninger på vandet - det kan nemt udvikle sig til en afvikling af store dele af det der sker i Aalborg området og dermed går vi glip af de kompetencer der er.

Jeg mener at telesektoren er mindst lige så vigtig som skibsfart, landbrug, vindmøller og jeg efterlyser bare en industripolitik.”
Her påkaldes således samfundets hjælp (borgernes peneg) ved folketinget/statens intervention på et marked! (min bemærkning)

Alt i alt er både beløb om tilskud og personale forkert angivet og angivelsen af forbrugerrådet som en halvoffentlig virksomhed er for ukorrekt, upræcis og unyanceret - til at være en gældende beskrivelse. Det er envidere vist at samfundet alti har interveneret til gunst for samfundets borgere via deres borgelige ret til at have demokratiske valgte repræsentanter – samt at dette erkendes som en nødvendighed, selv af utraliberale.

Om forbrugerrådet og forbrugerombudsmanden På http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Klagei... er at læse:

Hvis du har et forbrugerpolitisk spørgsmål, kan du henvende dig til Forbrugerrådet. Forbrugerrådet yder desuden telefonisk vejledning til forbrugere. Forbrugerrådet er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder.

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Om-For... kan man læse: Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der bl.a. fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring

John strand skriver: På toppen af det så nyder den kommercielel del af Forbrugerrådet glæde af mange tror at de i identike med den organitation som Forbrugerombudsmanden sider i og der er mange der ænaivt tror at Forbrugerrådets ord er lov.

Kommentar Det er på forbugerombudsmandens hjemmeside skåret ud i pap hvordan rollefordelingen er – postulatet om at ”Forbrugerrådet glæde af mange tror at de i identike med den organitation som Forbrugerombudsmanden sider i og der er mange der ænaivt tror at Forbrugerrådets ord er lov. ” - savner belæg og henvisning til kilder og undersøgelser der understøtter postulatet.

Om Konkurrence – vandtætte skodder – kommercialitet – m.m på http://www.djoef.dk/blade/djoefbladet/arki... kan man læse

En nødvendighed Forbrugerrådet startede som Danske Husmødres Forbrugerråd i 1947. I 60'erne skiftede de til deres nuværende navn. Camilla Hersom (cand.scient.pol. og arbejdende formand i Forbrugerrådet. - 2008) mener, at Forbrugerrådet er en absolut nødvendighed i Danmark.

"Nogle erhvervsfolk er ret kreative omkring, hvordan de kan tjene penge, og hvilke rettigheder, de mener, forbrugerne har. Det grundlæggende problem på forbrugerområdet er ikke slap lovgivning. Problemet er, at lovene ikke bliver overholdt," fortæller hun.

Forbrugerrådet kæmper forbrugernes sag gennem at påvirke politikere, forhandle med embedsmænd, skændes og forhandle med brancherne, pressearbejde, telefonservice til forbrugerne og gennem medlemsbladet

TÆNK, der har 85.000 abonnenter. Rådet finansierers af bladet, projektbevillinger og medlemskontingenter.

"Vi får også et tilskud fra finansloven, som vi modtager som betaling for et stykke arbejde, vi udfører for staten," fortæller Camilla Hersom og understreger, at Forbrugerrådet kunne klare sig uden denne indtægt, men at det selvfølgelig ville have konsekvenser for deres arbejde med at repræsentere forbrugernes stemme i fx råd, nævn og udvalg.

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura... Kan man læse:

kommerciel, (fr. commerciel, af commerce 'handel', af lat.commercium 'handel'), vedr. handel; forretningsmæssig; anvendes fx om film, musik mv., som udelukkende er lavet for fortjenestens skyld.

På: http://taenk.dk/om-os/ kan man se de reviderede regnskaber samt ledelseberetninger som jo ingives til bevilgende myndighed –

og på http://www.rigsrevisionen.dk/ kan man læse at den bevilgende myndighed som er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – er undekastet rigsrevisionens kontrol .

http://www.rigsrevisionen.dk/oss?OpenChild... kan man læse:Hvad er Rigsrevisionen?

Rigsrevisionen er statens revisionsmyndighed, som i fællesskab med statsrevisorerne reviderer statens regnskaber. Formålet med revisionen er at kontrollere, om statsregnskabet er rigtigt, samt at vurdere, om borgernes penge er brugt på en effektiv måde. Rigsrevisionen består af rigsrevisor og ca. 260 medarbejdere.

John Strand skriver: Det er og bliver en kommerciel interesseorganitation som er dybt afhæning af offentlige tilskud og som på en række områder konkurere mod private aktører - problemet er at der næppe er vandtætte skoder ellem de kommrcielle aktiviteter og de andre aktiviteter og dermed bruger man statskroner til at konkurere mod private medievirksomheder, private virksomheder som agere på trømmarkedet og en rkke andre typer af private aktører.

Jeg mener at Forbrugerrådet bør få vandtætte skoder mellem de forskellige aktiviteter og så bør de have nogle regnskaber som sørger for en bedre transparens end det de har idag.

Kommentarer At forbrugerrådet ” ... er og bliver en kommerciel interesseorganitation som er dybt afhæning af offentlige tilskud” kan ses ikke at være korrekt jvnf. Forbrugerrådets egen udtalelse, da de vil kunne fortsætte i en neddroslet drift uden statstilskud.

At den er kommerciel er heller ikke korrekt, da forbrugerrådet ikke er sat i verden for fortjenestens (til nogle få) skyld – men for at sikre de Danske borgere rimlige priser på et transparent marked og hjælpe til at gældende lovgivning bliver overholdt.

Forbrugerrådet modtager statsstøtte via lov (finansloven) som vore folkevalgte har vedtaget i vort demokratiske samfund – og er underlagt revision og erklæringspligt samt kontrolleret af rigsrevisonen.

Skulle de ved lov bevilgede penge ikke blive brugt efter vore demokratisk valgte lovlige formål og hensigt, ville dette naturligvis blive opdaget og påtalt – så de efterlyste vandtætte skoder er der! – der er ingen revisonsbemærkninger til nogen af forrbugerrådets regnskaber der tilsiger andet.

Og efter alle disse facts til hvad jeg mener John Strand skriver: ”Hvis jeg solgte støm til private så ville jeg blive sur over at jeg skal konkurriveres ere mod en skatteyder finasieret aktør som Forbrugerrådet.”

Ja det er surt når der nogen der kan udkonkurrere en. Økonomen Scumpeter beskrev det som kreativ destruktion! I dette tilfælde er er det borgerne/forbrugerne og deres organisationer der ønsker at skabe en situation hvor de kan få deres strøm til rimelige priser. Markedsgørelsen af stømleveranchen har nemlig ikke givet billigere priser

 • snarere tværtimod.

Her vælger borgerne på denne måde at tage sagen i egen hånd – og bruge deres egne penge til at gøre hvad borgerne vil! Hvad kunne være mere liberalt. Og nej som det er vist ovenfor – er det ikke statspenge der bliver brugt til dette – men kontingenter og egenindtægter. De statslige midler er rammesat af finansloven og bliver brugt efter formålet.

Det er ærgeligt at du, som ellers betegner dig selv som rådgiver, sætter dig så lidt ind i fakta – også da du på denne måde sår tvivl om dine evner inde for feltet at være rådgiver. Men det kan selvfølgelig være at du har ”vandtætte skoder” mellem din rådgiverfunktion hvor du handler i overenstemmelse med fakta og dit meningsytrende liv – hvor du lader hånt om fakta for at give dine meninger en postuleret sandhed.

Jeg ville i hvert fald ikke turde købe en rådgivningsydelse af dig – medmindre en statsautoriseret revisor samt noget der lignede rigsrevisionen kunne indestå for din hæderlighed.

 • 0
 • 0

Kære Gorm

Det er imponerende at se hvor meget plads du kan bruge på at vrøvle. På den anden side så er det prisværdigt at se at du forsvare vennerne i den organitation som på samme måde som mange andre tilsvarende organitationer er en selvsuplerende organitation .- at kalde den demokratisk svare nok til at kalde Nord Korea demokratisk - lad os glemme den debat og se på fakta i denne sag.

Hvis du går ind i Forbrugerrådet reviderede regnskab på side 8 vil du se at personale omkostningerne udgør 37 millioner kroner svarende til 52% af Forbrugerrådet udgifter.

Hvis du går ind på side 12 vil du se at de får 21 millioenr kroner i tilskud svarende till 30% af indtægterne og svarende til 56% af personaleomkostningerne.

I praksis så kan Forbrugerrådet ikke opretholde og drive den "virksomhed" de driver med mindre de fik massive statstilskud til deres aktiviteter - det har jeg intet imod så længe skaatteyder penge ikke bliver brugt på at konkurrere mod private aktører der laver det samme.

Problemet er at Forbrugerrådet ikke offentliggør et detaljeret koncern regnskab og man kan ikke se om de bruger skatteyder penge på at drive de aktiviteter hvor de konkurrere mod private aktører som bla. de fem private virksomheder der i Dannmark udbyder det samme strømprodukt som Forbrugerrådet nu udbyder til danskerne.

På toppen af det så bruger Forbrugerrådet den ligimitet de har fået og får gennem offentlige tilskud og deres samfundsposition til at differentier deres strømprodukt i forhold til de 5 andre aktører der er på dette marked - i praksis så vil konkurrenceretslige eksperter nok give mig ret i at det nok er i strid med EU´s statsstøtte regler det som Forbrugerrådet gør - den del kan vi nemt få undersøgt det kræver bare en anmeldelse fra en af de 5 aktører til Konkurrencestyrelsen og så vil de endevende Forbrugerrådet på dette område - jeg formoder ikke at Forbrugerådet har noget i mod at det sker for de går jo ind for sund og fair konkurrence i Danmark.

Med hensyn til dit syn på mig - så vil jeg sige at du ikke har sat dig ind i hvad jeg laver, fakta er at jeg ikke sælger den rådgivning som du mener at jegsælger, jeg lever af at sælge viden - så dine skriverrier om at jeg sælger rådgiving viser at du ikke har været forbi min hjemmeside mens du surfede på en masse andre hjemmesider med det formål at klippe content sammen der kunne forsvare vennerne.

Jeg sælger viden om televerden og det gør jeg på globalt niveau og jeg har under 5% af min omsætning i Danmark - beklager men dine ppstande om mine kommercielle aktiviteter kan jeg kun smile af mens jeg tænker at det er imponerende at se hvordan folk forsvare vennerne.

Med hensyn til mit syn på teleindustrien og en efterlysning af en industri politik på teleområdet så manipulere du igen og du konkludere fejlagtigt på det jeg har sagt og skrevet

Det er sådan at der i dette land hverken under de forrige regeringer og den nuværende regering har været en industripolitk på teleområdet (hvis du kender den så fortæl mig hvad den er) det er en industri som ofte arbejder med investeringshorisonter på 30 år og sp agere på et marked hvor de ikke har nogle langsigtede rammevilkår de kan forholde sig til.

Det jeg gennem mange år har efterlyst er en langsigtet industripolitik på teleområdet - men det har den nye regering ikke været i stand til at lave og det kommer de næppe til at lave i den nærmeste fremtid.

Hvis jeg skal sige det meget enkelt så er du enten småt begavet alternativt så vælger du bevidst at manipulere med det jeg har sagt og påstå at jeg sælger nogle ydelser jeg ikke sælger samtidig med at du påstår at jeg har nogle holdninger jeg ikke har - du tolker meget bredt og glemmer at sætte dig ind i tingene.

Lad so få skabt en debat omkriing hvor demokratisk Forbrugerrådet rent faktisk er og lad os se på hvad der finansiiere den aktivitet som artiklen omhandler og lad os se om det er i strid med EU´s statsstøtte regler det som Forbrugerrådet gør - jeg vil mene at de fem leverandører på det marked har en god sag og de burde sammen klage til Konkurrencestyrelsen.

Fakta er at Forbrugerådet er dybt afhæning af offentlige kroner, at de tilskud de får er så store at de næppe kunne gennemføre deres kommericielle aktiviteter med mindre de havde de støtte kroner. På toppen af det så sikre de ikke transparen så det er ikke muligt at se om Forbrugerrådet krydssubsidiere deres aktiviteter gennem husleje, adgang til medarbejdere etcc. etc.

Jeg ønkser bare transparens i denne sag og det kan Forbrugerrådet venner vel næppe have noget i mod :-)

Lad so rejse en debat og få skabt noget transparens.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 0

TÆNK - Jeg troede forbrugerrådet var et forbrugerstyret/forbrugerfinansieret foretagende. Tak for info. Jeg bliver bare lidt bekymret for demokratiet. Alle ved at money talks - så hvem taler i forbrugerrådssammenhæng ?

 • 0
 • 0

Når man læser denne debat så er det sjovt hvor stille Gorm Friborg blev i debatten da jeg stillede ham nogle konkrete spørgsmål.

Hvis jeg læser denne: http://politiken.dk/tjek/penge/energi/ECE1... så kan jeg se at politikerene er enige med kritkkerne.

man kan også læse denne: http://politiken.dk/tjek/penge/energi/ECE1... så kan man se at Forbrugerrådet har en mening til de ser nogle nye penge.

Mener at der er behov for at der bliver skabt transparend omkring FBR....

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten