Forbrugerrådet: Uforståeligt at billetter ikke kan harmoniseres

Rigsrevisionens nye beretning understreger endnu engang behovet for at finde en løsning på det kludetæppe af takster i den kollektive trafik, passagererne står over for. Det siger Mette Boye, afdelingschef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, der overvåger den kollektive transport og arbejder for at fremme fokus på passagererne.

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om taksterne i den kollektive trafik sammen med statsrevisorernes bemærkninger til beretningen. Deri betegner statsrevisorerne det som utilfredsstillende, at det endnu ikke er lykkedes at harmonisere billetpriserne i den kollektive trafik på landsplan, sådan som Folketinget ellers har forudsat det i loven.

Læs også: Statsrevisorer revser takstjungle i den offentlige trafik

»Det er dybt frustrerende og uforståeligt, at der stadig ikke er fundet en løsning på problemet. I et så lille land som Danmark skal det være muligt at harmonisere taksterne på tværs af nogle takstgrænser. Rapporten giver ny anledning til at få skabt nogle reelle løsninger på problemet i stedet for bare snak,« siger Mette Boye.

Kommuner, regioner og togoperatører skal fratages ansvaret

Statsrevisorerne konkluderer blandt andet, at trafikselskaberne i dag ikke har incitament til at harmonisere taksterne, og at transportministeren ikke har de fornødne kompetencer til at gribe ind i tilfælde af uenighed.

Derfor er en landsdækkende harmonisering af taksterne ifølge statsrevisorerne umulig, med mindre kommuner, regioner og togoperatører fratages ansvaret for at fastsætte takster, eller trafikselskaberne seriøst bestræber sig på at blive enige.

»Det er endnu engang slået fast med syvtommersøm, at der er store problemer med takstharmoniseringen i den kollektive transport. Det giver en masse følgeproblemer for passagererne, herunder de uigennemskuelige prissystemer og rabatordninger og de store problemer med rejsekortet. Problemet har været kendt længe, og der er gjort meget arbejde for at finde løsninger, men passagerrene står tilbage med et uløst problem og en masse frustrationer ved at benytte bus, tog og metro,« siger Mette Boye fra Passagerpulsen.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har nu fået fire måneder til at svare på statsrevisorernes kritik.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis vi leger med tanken om, at hele Danmark kun har ét enkelt zonesystem, hvordan skal disse zoner så opdeles? Og hvad skal det koste at krydse disse zoner? Jeg ville meget nødigt skulle betale 49 kr. når jeg skulle på indkøb nede i den lokale Brugs fordi Nordsjælland kun ville bestå af 2 zoner.

Og hvilke priser skulle gælde? I dag er der nogle trafikselskaber som har langt billigere takster end andre, og jeg tror ikke ét sekund på, at du får de dyre trafikselskaber til at gå ned i pris for at harmonere med de andre takster. Dvs. der ville højst sandsynligt blive tale om prisstigninger landet over.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke kan se nogen løsning på dette problem så længe Danmark er så dyrt et land, hvad kollektiv trafik angår.

Hvis priserne blev sat ned, så kunne man gøre ligesom i Hong Kong, hvor hver busrute har en fastsat pris uanset hvor langt du rejser. Dvs. du betaler for selve bussen og ikke for zonerne den kører igennem. I Hong Kong står der på hvert busstoppested hvor meget du skal af med for at køre med de forskellige busser. Som regel ligger priserne nede på 5-6 kr. for en billet, og så kan du køre med til endestationen på den rute.

 • 2
 • 5

Tre zoner: (1) Sjælland, (2) Fyn og (3) Jylland. Pris indenfor en zone 20 kr (f.eks.). Dvs togtur fra Sjælland til Fyn 40 kr, Sjælland til Jylland 60 kr. Kunne nogen regne seriøst på denne model? Så stor er Danmark altså heller ikke.

 • 3
 • 1

Der snakkes hele tiden om manglende standardisering mellem trafikselskaberne, og at det skyldes, at zonesystemet ikke er ens i de forskellige områder.

Men det er da kun en mindre del af problemet. Det største problem er efter min mening, at en rejse på samme strækning med samme selskab kan være billigere med enkeltbillet end med rejsekort. Det er jo helt hul i hovedet.

Jeg vil gerne hive mit yndlingseksempel frem igen: Lunderskov-Esbjerg med DSB på enkeltbillet: 88 kroner. Lunderskov-Esbjerg med DSB på rejsekort: 99 kroner.

 • 6
 • 1

Dav. trafikminister Henrik Dam Kristensen blev for et par år siden spurgt om, hvorfor Londons Oyster Card fungerede så upåklageligt. Svar: Fordi der kun sidder en ordregiver for bordenden, nemlig London Transport, og denne har mandat til at bede de andre deltagere i ordningen om at holde kæft. Sværere er det ikke.

 • 14
 • 0

Du har Arne, sat fingeren på det ømme punkt.

Problemet for de mange er at deres budget skal passe, så hvis der bare flyttes få kroner på en billet, ja så betyder det måske mange millioner for den enkelte part.

Det problematiske er selvfølgelig også at Transportministeriet har ladet dette passere i mange år, men de kan jo selvfølgelig også godt se det økonomiske problem. Så hellere stikke hovedet i busken! Transportministeriet, som andre ministerier, bryder sig ikke om virkeligheden, det giver skrammer.

Forslaget skal være, at folk med indsigt får til opgave at udforme et nyt takstsystem og så må politikerne flytte rundt på budgetterne bagefter!

 • 2
 • 0

Godt - så skal de regionale selskaber kunne overtrumfe DSB, så alle de eksempler på rejser i Midttrafik og Sydtrafik område, som ulogisk bliver ordnet.

 • 0
 • 0

Beregn prisen som N kr./km x afstand i fugleflugt linie mellem påstigningssted og destination. Det skal jo ikke lide kunden økonomisk til last at selskabet vælger at køre en kæmpe omvej.

Hvordan selskaberne fordeler indtægterne mellem sig efterfølgende rager ikke kunden, og behøver ikke være en del af det kundevendte takstsystem.

 • 8
 • 1

De takster vil ikke dække omkostningere til billetter og kontrol. Så vil det være billigere helt at afskaffe billetter og gøre det 100% skatteyderbetalt.

Og den påstand har du vel undersøgt?

Ifølge en lidt ældre rapport (2004) foretages der 550 mio. rejser årligt. Over halvdelen med bus. Det er ikke opgivet, hvor mange der sker på tværs af landsdelene. Lad os bare se helt bort fra det og regne med at alle rejser sker til laveste takst.

500 mio. rejser af 20 kr = 10 mia. kr.i billetindtægter årligt i den foreslåede model.

Ifølge samme rapport anslås udgifterne til opkrævning og kontrol af billetter til omkring 700 mio. kr. årligt. Din påstand er altså mere end en faktor 10 forkert. En flatrate som den foreslåede giver 15 gange flere indtægter end kontrol og opkrævning koster.

Lad os regne lidt videre.

Ifølge samme rapport er indtægterne ved billetsalg 7,3 mia. kr årligt med den nuværende model. Den foreslåede model vil derfor øge billetindtægterne med en tredjedel.

Det er med andre ord ikke det, der er stopklodsen. Stopklodsen er at trafikselskaberne indbyrdes slås om fordelingen af indtægterne (og tilskud). De har ingen interesse i at gøre det nemt for kunderne til trods for at den foreslåede 20-40-60-kr's model altså gør det nemt, overskueligt og giver flere penge i kassen samlet set.

Alt dette selvfølgelig under antagelse af, at der ikke sker ændringer i rejserne som følge af takstændringer (hvilket jo nok ikke holder).

Min ide: Indfør en flaterate på 999 kr årligt per person for fri transport. Eller alternativt 99 kr/måned. Netflix-modellen kunne man kalde det. Det ville skabe en voldsom dynamik i samfundet.

Kilde: http://www.tekno.dk/pdf/projekter/gratis_o...

 • 6
 • 0

En anden stopklods er jo, at hvis prisen for at rejse bliver (for) billig, ja så rejser flere mennesker. Flere rejsende betyder flere tog, dvs. omkostninger. Så fortjenesten på 3 mia. kr. forsvinder nemt i køb af tog - sådan noget dyrt legetøj! Og så kan de mange tog ikke være på skinnerne, så skal der også udvides her!

I forvejen fornemmer jeg at folk står op - igen er "hovedet stukket i busken"!

 • 4
 • 0

Tre zoner: (1) Sjælland, (2) Fyn og (3) Jylland. Pris indenfor en zone 20 kr (f.eks.). Dvs togtur fra Sjælland til Fyn 40 kr, Sjælland til Jylland 60 kr. Kunne nogen regne seriøst på denne model? Så stor er Danmark altså heller ikke.

Det største problem er at folk får ondt i retfærdighedsfølelsen... "Hvorfor skal jeg betale 40 kr for at køre fra Middelfart til Fredericia, når min Svoger kun skal betale 20 kr for at køre fra Frederikshavn til Tønder?"

Og det næste bliver så alle de daglige pendlere... 20x2x5 =200kr/uge Det er 800-1000 kr pr måned og i dag koster et månedskort til lokale rejser (2 zoner) kun 365 kr i MidtTrafiks område... https://www.midttrafik.dk/priser-og-billet...

Det vil være en stor besparelse for os der tager toget to gange om året på tværs af landet, men en udgift for de daglig pendlere...

 • 1
 • 0

Problemet er uløseligt med de givne forudsætninger. Hvis politikerne kom ud for at skulle løse cirklens kvadratur, ville de også bare kræve det løst inden for en bestemt tidsramme (hvor svært kan det være?). Uden at indse eller forstå, at problemet er principielt uløseligt.

 • 0
 • 1

Hvad med en fast pris pr. kilometer afhængig af transportmidlet? Altså én kilometertakst for tog og en anden for bybus og en tredie for rutebil. Billetpris = antal kilometer x kilometertakst (for det benyttede transportmiddel).

 • 0
 • 1

Eftersom det er DSB's egen papirbillet, der er den billigste, har jeg svært ved at betragte DSB som skurk i det eksempel.

Fordi det er DSBs nuværende zonesystem, der gør det billigere. (hvilket jo er en god ting) Men det gælder jo 'kun' på togskinner. Man kan måske ikke kalde DSB skurk, men de er jo medvirkende til et problem ved at have særlige priser, hvis man altså bruger tog. Problemet er jo (igen) at lokale trafikselskabers (og DSB) ikke kan blive enige om prisen for passage af grænser mellem takstområder. https://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/pr...

Ved rejser mellem takstområder følger prisen på billetter, klippekort og periodekort DSBs nuværende zonesystem, langs togskinnerne. Rejsekort prissættes derimod efter de lokale trafikselskabers zoner, også ved rejser mellem takstområder. Derfor kan rejser mellem takstområder med DSBs/Arriva Togs billetter eller klippekort være billigere end med rejsekort.

Der finde særlige destinationsbilletter, som så ikke kan benyttes til rejser med DSB. :-) http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/priser/...

Man kan købe destinationsbilletter i de busser, der krydser en takstgrænse.

 • 0
 • 0

Man kan måske ikke kalde DSB skurk, men de er jo medvirkende til et problem ved at have særlige priser,

Så efter din mening er en operatør medvirkende til at skabe problemet, hvis de har en lavere pris for en papirbillet uden rabat, end samme rejse kan købes til med Rejsekort uden rabat.

Beklager, men jeg nægter simpelthen at tro på, at det er disse selskaber, der blokerer for en beslutning om standardiserede priser.

hvis man altså bruger tog.

Nej, det er stort set ligegyldigt, om man foretager rejsen med DSB/tog eller Sydtrafik/bus:

DSB papirbillet med tog Lunderskov-Esbjerg: 88 kroner. Sydtrafik papirbillet med bus Lunderskov-Esbjerg: 90 kroner. Rejsekort med bus eller tog Lunderskov-Esbjerg: 99 kroner.

Så Rejsekortet er klart dyrere end en papirbillet uden rabat, uanset om kører med bus eller tog.

 • 0
 • 0

Problemet er jo (igen) at lokale trafikselskabers (og DSB) ikke kan blive enige om prisen for passage af grænser mellem takstområder.

Problemet ligger dybere: Det er hele strukturen, hvor kommuner skal blive enige om fordelinger af indtægter, tilskud og betjening af diverse områder, som den er gal med.

Det giver rigtig god grundlag for kassetænkning - og skræk for at betale for udgifter, der kunne afholdes af nabokommunen.

 • 3
 • 0

"Dav. trafikminister Henrik Dam Kristensen blev for et par år siden spurgt om, hvorfor Londons Oyster Card fungerede så upåklageligt."

Greater London Area har halvanden gange indbyggerantallet i Danmark - ca. 8.3 mio - men London er ikke England. Så, selvom trafikstyrelse i London er enerådende, er det stadig kun i London - som tillige historisk sét er en sammenvoksning af landsbyer over 1000 år. De har haft tid til harmonisering.

Danmark er ikke på samme måde harmoniseret. En harmonisering kan kun komme ved at fratage alle lokalbanerne ansvaret for deres egen økonomi. Men hvis ansvaret fratages dem, bliver staten den nye ansvarlige - ikke Rejsekortet eller trafikstyrelsen. Dén finpudsning af lokale budgetbehov, som de små baner har øvet sig på siden skinnerne blev lagt, vil pludselig ikke være noget værd. Omkostningerne vil som følge af "fjernstyring" gå i vejret, og prisen vil skulle betales over skatten og/eller af brugerne.

Umiddelbart stemmer jeg derfor for abonnementsløsningen med 99kr/md eller 999kr/år. Men hvis man ser på antallet af rejser (600-700 mio), er det ikke det samme som antallet af unikke rejsende. Som er det antal man behøver at gange med abonnementsprisen.

Bare lige for klarheds skyld: Årsagen til, at Netflix-modellen fungerer for Netflix er, at prisen er funderet på udbud af "gamle" produkter (der er billige at licensere fra rettighedsholderne), og nogle få nye, som kan få hele produktfladen til at se ny ud for et flertal, der er vant til push-modellen ("du får, hvad vi sender"). Abonnementsprisen fastholdes både gennem justering af produktudbudet/licenseringsomkostningerne og ved tilvækst af kunder. Det bemærkes således, at indholdet ikke i væsentlig grad er blevet bredere eller "bedre" over tid, men at indkomsten fra flere kunder er blevet anvendt til produktion af egne serier som profilering, der skal trække flere kunder til. Prisen er samtidig et udtryk for, at man ved at flertallet vil stille sig tilfreds med at det "altid er noget, de har hørt om", frem for at kræve altid at se det nyeste og dyreste.

Spørgsmålene til et dansk KOLLEKTIVT trafiksystem er - hvis det skal fungere via et frivilligt abonnementssystem snarere end over skatten: Hvilken standard skal være det minimale, man vil byde sine kunder? Og hvor investere et (eventuelt) overskud?

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten