Forbrugerne på Herrens mark med varmepumper

Der er skruet helt op for salget af varmepumpeanlæg til private forbrugere i Danmark for tiden. Men både Energitjenesten og brancheforeningen Tekniq advarer nu om, at forbrugerne slet ikke kan gennemskue fordele og ulemper ved køb af et varmepumpeanlæg.
Det kan koste forbrugerne ekstra penge og give et unødigt højt energiforbrug til skade for miljøet.

Branchen skønner selv, at der bliver solgt omkring 15.000 varmepumpeanlæg i Danmark om året, og tallet dækker alt fra små varmepumpeanlæg, som blæser varm luft ind i huset, til store og relativt dyre anlæg, som via jordslanger indvinder varme til varmt brugsvand og rumvarme.

Hos Energitjenesten har civilingeniør og rådgiver Jens H. Larsen dagligt forbrugere i røret, som gerne vil investere i en varmepumpe, men som virkelig er i tvivl:

»Forbrugerne kan ikke umiddelbart gennemskue forhandlernes tal og beregninger og har ingen steder, hvor de kan gå hen og se, hvordan varmepumpen virker hen over året i netop deres type bolig. Mange er heller ikke klar over, i hvilke situationer det kan betale sig at skifte til en varmepumpe,« siger han og tilføjer, at han altid fraråder folk at købe de helt billige fabrikater.

For meget fokus på varmepumper

Teknisk konsulent Birger Christiansen fra vvs-installatørerens brancheforening Tekniq ­mener, at dygtig markedsføring fra elselskabernes side har fået sat alt for meget fokus på varmepumperne på bekostning af andre energiformer:

»Det er vores udgangspunkt, at kunderne skal have det energimæssigt og miljømæssigt bedste varmeanlæg til den rigtige pris, og det kan sagtens være andet end en varmepumpe. Men det kan forbrugerne have svært ved at gennemskue; de er virkelig på Herrens mark og risikerer at få et varmepumpeanlæg, som slet ikke lever op til de forventede besparelser,« siger han.

Mange aner eksempelvis slet ikke, at en varmepumpe drives af el, fortæller konsulenten.

Valg af varmepumpe handler både om typen­ og kvaliteten af selve varmepumpen og om hvilken sammenhæng, den skal fungere i. Altså om huset er stort eller lille, velisoleret eller ej, familiens størrelse og vaner med videre.

På nuværende tidspunkt er varmepumper til private ikke kvalitetsmærket, så det eneste­ folk kan støtte sig til er en frivillig typegodkendelse - altså en slags positivliste, som Teknologisk Institut (TI) står for.

Instituttet gennemgår dokumentationsmaterialet for varmepumperne og tester dem om nødvendigt.

Svært at sammenligne varmepumper

Hos TI får man oplyst en virkningsgrad, kaldet COP, på varmepumpen. Den angiver forholdet mellem indfødt energi og udvundet­ varme. Men dette tal angives ved en ganske bestemt ude- og indetemperatur og gælder derfor ikke ved andre temperaturforhold.
Man kan således godt sammenligne COP-tallene for samme type varmepumpe, mens COP på en anden type ikke er målt under de samme forhold og derfor ikke kan sammenlignes.

Ifølge Jens H. Larsen kan mange varmepumper til sommerhuse ikke køre med rumtemperaturer under 15 grader, og hvis sommerhuset holdes på 15 grader hele vinteren, giver det et øget elforbrug. Når anlægget skal dimensioneres, er det desuden vigtigt, at det har effekt nok til også at kunne klare varmtvandsforbruget - ellers giver det også et ekstra elforbrug, og så holder økonomien ikke.

»Selv om varmepumpen laver billig varme set med elvarmeøjne, så kunne det godt være,­ at det var en mere optimal løsning at isolere­ sin bolig først og så tilpasse anlægget efter det,« siger Jens H. Larsen og tilføjer, at heller ikke vvs-folkene, som sælger varmepumperne, kan overskue alt det her.

Birger Christiansen fra Tekniq fremhæver, at en regnestykkerne omkring varmepumper ofte tager udgangspunkt i sammenligning med et gammelt oliefyr, hvor alle nye typer anlæg vil være en rigtig god forretning:

»Det er mit indtryk, at varmepumpernes effekt ofte bliver oversolgt og at kunderne derfor bliver skuffede,« siger han.

Tvungen godkendelse

I Sverige opgiver man en såkaldt årsvirkningsgrad for hvert anlæg ved forskellige situationer, og det ville ifølge Jens H. Larsen være en bedre hjælp til forbrugerne.

Til det siger lederen af Teknologisk Instituts­ frivillige godkendelsesordning for varmepumper, Claus Schøn Poulsen:

»Det kræver en masse nye afprøvninger, og det har vi ikke penge til på nuværende tidspunkt.«

Han tilføjer, at han også gerne så en tvungen systemgodkendelse og mærkning af alle typer varmepumper, fordi han ellers frygter, at alt for mange dårlige eller forkert dimensionerede anlæg vil skuffe folk og gøre varmepumper ilde set.

Regeringen har i sit oplæg "En visionær dansk energipolitik" foreslået, at der anvendes 30 mio. kr. over to år til en kombination af kampagner, energimærkning og tilskud til ­effektive varmepumper som erstatning for ­udtjente oliefyr, men ifølge civilingeniør Mikkel Sørensen, Energistyrelsen, skal ordningen først politisk godkendes og kan nok tidligst komme i gang omkring nytår:

»Opgivelse af en årsvirkningsgrad for anlæg­gene er helt klart en ting, vi overvejer, fordi det vil kunne hjælpe forbrugerne med at vælge rigtigt. Det er meget svært i dag,« erkender han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes ikke, problemet er stort, når det drejer sig om luft/luft-varmepumper.De dyre "mærkevarer" er alle OK, og de billige (3-5000 kr hos Jem og Fix mmm) er så billige, at det ikke er en katastrofe, hvis de kun holder få år. - Og da der er to års reklamatonsret, har man to vintre til at tjekke effektiviteten. - Og de er jo nemme at montere (og udskifte!).Jeg har to luft/luft-varmepumper (Mitsibischi og De Dietrich), der begge har kørt helt uden problemer i nu 23 år - uden service!Men de burde udskiftes, da COP kun er ca. 2-2,5, og de nye vel ligger på 3-3,5.Jeg vil ikke betænke mig på at købe en på tilbud, men vil naturligvis kigge lidt på udførelsen - og evt. se, om kompressoren er et anerkendt mærke (Det kan teknologisk Inst. svare på). 

 • 0
 • 0

Man har i Danmark været alt for længe om at se fordelene ved varmepumper og været alt for længe om at lave danske kvalitetsnormer på dem. Men heldigvis har Danfos nu købt nogle varmepumper, så de kan få en fortaler i DK. Alt for længe har alt drejet sig om vindmøller.Men fortiden behøver ikke at afholde nogen fra at købe varmepumper.I Sverige har man haft mange varmepumper i mange år, og der har man pålidelige tal for deres effektivitet. Og ingen skal komme og påstå, at man i Sverige ikke kender til at bruge varmepumper i frostvejr.Selv har jeg 4 varmepumper, som jeg selv har importeret fra Sverige og de fungerer upåklageligt i samarbejde med et gammelt lidt underdimensioneret opvarmningssysten i nogle markedshaller.F.eks. sidder den ene af varmepumpernes udedel på udluftningen fra et rygerområde og bringer derfor den varme ind igen som udluftningen bringer ud. Men samfundsfordelen i fremtiden for varmepumper er helt anderledes end de fleste tænker sig: Der bør monteres luft/vand varmepumper som duo-del på alle centralvarmeanlæg, der varmer op med olie eller naturgas.Så skal der laves særlige el-priser på den el, de bruger når vindmøllerne drejer rundt, og eksportprisen på el er lav. Når det så bliver vindstille og el-prisen på inport-el er høj skal varmepumperne stoppes og olie/gas bruges igen.Det er en let måde at "lagre" vind-el på, og det er en forudsætning for at vi kan tillade os at udbygge vindmølle parken.Det faktum at vindmølle-el kun er der i perioder og stadig får tilskud kræver, at vi kan flytte en del el-forbrug efter vinden så ikke alle fordelene smutter til udlandet. vh Mogens Bülow   mb.sde@energiforbrugeren.dkformand for Sammensluttede danske Energiforbrugerewww.energiforbrugeren.dk  

 • 0
 • 0

Det klæder ikke Ingeniøren med en sådan overskrift der netop er med til at skabe tvivl om den gunstige udvikling der har fundet sted indenfor alle former for energiudnyttelse. Hvad er det rigtige valg af bil el. køleskab? Der er ingen facitliste og ingen uafhængige analyser vil komme til samme resultat af den enkle grund at forudsætninger ikke er entydige fakta. Man kan beregne energiramme for et hus og indregne 12 gange luftskifte pr. døgn, men hvordan kompenserer man for for forskellige vaner? Nogle foretrækker åbne vinduer 3 min. andre 2 timer, i en børnefamilie er yderdøre næsten unødvendige da de alligevel åbnes og lukkes konstant osv.

Fakta er derimod: -At energiformer der ikke baserer sig på fossiler afbrændt hos forbrugeren er gavnligt for miljøbelastningen. Det burde være nemmere at tvinge elselskaberne til at droppe kul og skabe bæredygtig elforsyning end regulere forbrugernes forskellige valg. -At varmepumpeteknologiens næste generation med C02 som kølemiddel er blot endnu et fremskridt. At vi i danmark er bagefter med at indtænke varmepumpen som en naturlig del af vores energiforsyning. Hverken Nordmænd el. Svenskere er dumme, de blot ikke Vestas. - At låne energi fra luften ved hjælp af en varmepumpe er en godt for miljøet samtidig med at det kan gøres for 40-60% af udgiften for tilsvarende udgift til olieforbrænding i 335 dage om året. - At artiklen med rette advarer mod Nyborg&fix anlæg.

Torben Wolf Energikonsulent

 • 0
 • 0

Varmepumper er fremtiden, og Danmark er langt bagefter....igen.

Varmepumper kører på EL og ikke fossil fjernvarme, gas eller olie.

EL kan leveres af CO2 frie kilder som VE og KK.

Men selv om EL leveres af fossile kraftværker vil et jordvarme anlæg kunne levere 3.5 dele VE for 1 del forssilt EL der tilføres varmepumpen.

Kombianlæg kan kommer meget højere op, ligesom de rene luft/luft varmepumper nærmer sig COP 6 for de bedste typer til ca. 20.000 dkk. Klasse A luft/luft varmepumperne starter med priser fra ca. 3000 dkk.

Ellers er jeg enig i at vi mangler meget meget mere oplysning omkring varmepumper, valg af varmepumpe og deres gavnlige effekt for miljøet og den danske økonomi.

 • 0
 • 0

Så er det jo en skam at Elsparefonden ikke vil anbefale varmepumper til helårshuse jf. denne besvarelse på min forespørgsel til Elsparefonden. "Hej Boe,

Tak for din henvendelse.

Elsparefonden anbefaler generelt ikke varmepumper til andet en sommerhuse, da det er Elsparefondens holdning at man ikke skal bruge el til opvarmning.

Vi har noget tekst om varmepumper på vores hjemmeside på: http://www.elsparefonden.dk/forbruger/prod... Der til kommer at Teknologisk Institut har lavet en undersøgelse og heraf en positivliste over en række varmepumper. http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo/8333

Jeg håber, at du har fået svar på dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os igen ved at besvare denne mail. Lad venligst være med at ændre i emne-linien, hvor der er et ID-nummer for din henvendelse.

Med venlig hilsen

Louise Toftebjerg Andersen Elsparefondens Kunderådgivning Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 70 26 90 09 E-mail: sparel@sparel.dk

Tjek www.elsparefonden.dk, og få mere at vide om elbesparelser. <<

--------------------Din henvendelse------------------- Fra: bcs.sde@energiforbrugeren.dk Sendt: 14-Jul-2008 21:32:38 Emne: [16262] Kommentar til siden

Navn - Boe Carslund-Sørensen E-mail - bcs.sde@energiforbrugeren.dk URL - http://www.elsparefonden.dk/forbruger/prod... Kommentar - Mangler i ikke at fortælle prisen for elvarme via varmepumper? Mit jordvarme anlæg leverer 32.000 kWh varme for 6.200 kWh el eller for 0,31 kr. pr kWh, hvilket er billigere end jeres alternativer. "

 • 0
 • 0

Mangler i ikke at fortælle prisen for elvarme via varmepumper? Mit jordvarme anlæg leverer 32.000 kWh varme for 6.200 kWh el eller for 0,31 kr. pr. kWh, hvilket er billigere end jeres alternativer.

Er det nu også prisen? Så vidt jeg kan se, er det den rene el-pris du oplyser. Dertil formoder jeg at der skal lægges afskrivning på anlægget pris incl. renter af lån (levetid 25 år?). Jordvarme er ret dyr i anlæg. Er der ikke også noget om et årligt eftersyn, da væsken i jordslangerne er giftig? Jeg mener det er ca. 1250 kr. pr år? Det er ret let at se strømforbruget på anlægget, men hvor ved du fra, at det har ydet 32.000 kWh varme?

 • 0
 • 0

@Henning Sørensen

Nogle varmepumper kan selv oplyse hvor meget energi de producerer. Ellers kan man f.eks. benytte en måler fra Kamstrup som bl.a. måler temperatur og flow, hvorefter energien kan udregnes.

@Boe Carslund-Sørensen

Som vi har diskuteret lidt i en anden tråd, så tror jeg at der er noget galt med dit regnestykke. En gennemsnitlig års COP på 5,2 er meget urealistisk, da rigtige gode jordvarmeanlæg er på omkring 3,5. Dette svarer til at det fjernvarmerør du tidligere har omtalt skulle bidrage med varme svarende til ca. 10.000 kWh pr. år til dit anlæg. Det samlede tab i fjernvarmerøret må derfor være betydeligt mere. Du må have en is og snefri del af haven hvor det rør ligger :o). Du skulle vel aldrig ske at bo i Uggelhuse ved Randers? Der skulle vejene være snefri i den ene side pga. dårlige fjernvarmerør.

 • 0
 • 0

@Torben Wolf

Virkningsgraden for selve varmepumpen er selvfølgelig interessant, men for forbrugeren er det den samlede virkningsgrad for anlægget inkl. slanger under græsplænen mv. der er interessant. Når vi som forbrugere f.eks. køber et køleskab er det køleskabets samlede årlige energiforbrug der opgives, så økonomien for forskellige fabrikater kan sammenlignes direkte. Det er i denne sammenhæng ret uinteressant om et køleskab har bedre kompressor end alle de andre hvis det samlet set ikke er bedre end de øvrige køleskabe.

Generelt vil det klæde branchen, hvis der udarbejdes noget mere information, der giver bedre grundlag for valg eller evt. fravalg af varmepumpen. I denne forbindelse vil det være nærliggende at udføre en livscyklus analyse for et anlæg, der indeholder både økonomi og miljøbelastning.

Slutteligt er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at hvis man bruger strøm til opvarmning via varmepumpe, så vil det i praksis delvist være kul man fyrer med... Det er jo ikke givet, at det blæser når der er brug for varme i huset. Hvis man så vil købe grøn strøm, skal man huske at korrigere regnestykket med økonomien for anlægget.

 • 0
 • 0

@Henning Sørensen

Nogle varmepumper kan selv oplyse hvor meget energi de producerer. Ellers kan man f.eks. benytte en måler fra Kamstrup som bl.a. måler temperatur og flow, hvorefter energien kan udregnes.

@Boe Carslund-Sørensen

Som vi har diskuteret lidt i en anden tråd, så tror jeg at der er noget galt med dit regnestykke. En gennemsnitlig års COP på 5,2 er meget urealistisk, da rigtige gode jordvarmeanlæg er på omkring 3,5. Dette svarer til at det fjernvarmerør du tidligere har omtalt skulle bidrage med varme svarende til ca. 10.000 kWh pr. år til dit anlæg. Det samlede tab i fjernvarmerøret må derfor være betydeligt mere. Du må have en is og snefri del af haven hvor det rør ligger :o). Du skulle vel aldrig ske at bo i Uggelhuse ved Randers? Der skulle vejene være snefri i den ene side pga. dårlige fjernvarmerør.

Henrik Sørensen

Huset forbrug af varme kender jeg fra tiden med fjernvarme, forbruget af el kender jeg fra den opsatte bi-måler.

 • 0
 • 0

Elsparefonden anbefaler generelt ikke varmepumper til andet en sommerhuse, da det er Elsparefondens holdning at man ikke skal bruge el til opvarmning.

Hvilket jeg tolker som at elsparefonden, som vi er tvunget til at betale til, er en politisk fond med det formål at beskytte Svend Aukens holdning om at el ikke skal bruges til opvarmning, således at vi kan holde liv i bla. de fossile kraftvarmeværker, og fortsat holde Danmark KK frit område.

Hvordan kan elsparefonden idet hele taget have en "holdning"? burde det ikke være en neutral institution?

Lad os hurtigst muligt få nedlagt den elsparefond og få den erstattet med en energisparefond.

 • 0
 • 0

Hvordan kan elsparefonden idet hele taget have en "holdning"?

 • enig: Det lyder helt barokt! :) Jeg tror faktisk, jeg vil skrive til dem om dette - og forhøre mig om, hvori deres 'holdning' er forankret/begrundet(?)!
 • 0
 • 0

[quote] Elsparefonden anbefaler generelt ikke varmepumper til andet en sommerhuse, da det er Elsparefondens holdning at man ikke skal bruge el til opvarmning.

Hvilket jeg tolker som at elsparefonden, som vi er tvunget til at betale til, er en politisk fond med det formål at beskytte Svend Aukens holdning om at el ikke skal bruges til opvarmning, således at vi kan holde liv i bla. de fossile kraftvarmeværker, og fortsat holde Danmark KK frit område.

Hvordan kan elsparefonden idet hele taget have en "holdning"? burde det ikke være en neutral institution?

Lad os hurtigst muligt få nedlagt den elsparefond og få den erstattet med en energisparefond.[/quote]

Jeg er enig i at Elsparefonden har overlevet sig selv, vi har dog fået en ny hjemmeside: http://www.sparenergi.dk/ som ikke er mere objektiv end folkene bag.

 • 0
 • 0

Jeg tror faktisk, jeg vil skrive til dem om dette

 • her netop sendt flg. spørgsmål til sekretariatschef Göran Wilke:

Af et debatindlæg i 'Ingeniøren', se:

http://ing.dk/artikel/78065

fremgår, at en medarbejder ved Elsparefonden, forelagt spørgsmålet:

"Mangler i ikke at fortælle prisen for elvarme via varmepumper?"

har oplyst følgende:

"Elsparefonden anbefaler generelt ikke varmepumper til andet en sommerhuse, da det er Elsparefondens holdning at man ikke skal bruge el til opvarmning."

Jeg vil hertil gerne spørge, hvad rationalet/motivet bag nævnte 'holdning' måtte være?

 • 0
 • 0

Jep, men der er mange faktorer som kan påvirke dit årsforbrug, som derfor kan svinge en del. Hvis du vil kende den reele COP, så skal der også måles på anlæggets energiafgivelse.

Der er ikke sket ændringer med huset ud over skiftet i opvarmningsform. Vi er samme antal beboer og vores forbrugsmynster er ikke ændret. Det eneste der kan rokke ved beregningen er at jordvarmeanlægget er indstillet og styret til optimal drift, en besparelse i antal forbrugte kWh timer varme pga. bedre drift/udnyttelse af varme er en reel besparelse uden forbrug af el. Da vi havde fjernvarme kunne vi ikke gå i bad lige efter hinanden, det kan vi nu. Har energimåleren til fjernvarme målt forkert? Nej vi bor ikke i Uggelhuse, men i Herrestrup hvor varmeprisen fra fjernvarmeværket er 1.100 kr/MW og den årlige fastafgift er 3.750 kr.

 • 0
 • 0

...netop sendt flg. spørgsmål til sekretariatschef Göran Wilke:

 • her følger fondens svar, til orientering:

Göran Wilke er på ferie for tiden, men jeg vil gerne undskylde, at vores konsulent har svaret noget mere firkantet end det, der er Elsparefondens holdning. Elsparefonden er ikke modstander af el til opvarmning. Men vi bestræber os på at rådgive forbrugerne til at vælge den mest hensigtsmæssige opvarmningsform – økonomisk såvel som miljømæssigt. Og her er det langtfra alle steder, at f.eks en luft-til-luft-varmepumpe er den optimale løsning. Anvendt på det rigtige sted er en varmepumpe dog en rigtig god løsning, og i løbet af efteråret vil de første varmepumper være på markedet, der bærer Elsparefondens anbefalingsmærke, Elsparemærket. Se for øvrig pressemeddelelse om dette, der også gør Elsparefondens politik klart: http://www.elsparefonden.dk/presse/pressem...

Venlig hilsen Michael Reuss Elsparefonden

 • 0
 • 0

Men vi bestræber os på at rådgive forbrugerne til at vælge den mest hensigtsmæssige opvarmningsform – økonomisk såvel som miljømæssigt. Og her er det langtfra alle steder, at f.eks en luft-til-luft-varmepumpe er den optimale løsning.

En luft - luft varmepumpe der pumper solenergi ind i stuerne og kører på ren VE eller KK vil altid være et bedre alternativ end fjernvarme der er produceret på et kraftvarmeværk hvor der fyres med kul eller gas. Det vil også være et bedre alternativ end et olie eller gasfyr.

Faktisk vil en varmepumpe der kører på ren energi altid være en fantastisk god løsning, både økonomisk og miljømæssigt.

Så hvordan kan elsparefonden hævde at det langtfra er alle steder at en luft-luft varmepumper er den økonomisk og miljømæssige mest optimale løsning?

 • 0
 • 0

[quote]Så hvordan kan elsparefonden hævde at...

 • det kunne du vel passende spørge 'fonden' om?: Som du kan se, besvarer de henvendelser hurtigt og imødekommende! :)[/quote]

Så vil jeg glæde mig til, at varmepumper kommer til at indgå i Elsparefondens beregninger til sammenligning af opvarmningssystemer.

 • 0
 • 0

[quote]Så hvordan kan elsparefonden hævde at...

 • det kunne du vel passende spørge 'fonden' om?: Som du kan se, besvarer de henvendelser hurtigt og imødekommende! :)[/quote]

;-) Jeg kender selvfølgelig svaret.....de tager udgangspunkt i at Danmark har valgt fossil kraftvarme som grundlast, og tager dermed ikke stilling til scenariet hvor den fossile grundlast bliver afløst af noget mere tidssvarende.

Så set med de briller har de muligvis ret, hvilket i virkeligheden gør elsparefonden til fonden for bevarelse af fossil kraftvarme.

 • 0
 • 0

afskrivnin

Må jeg i al fredsommelighed erindre om, at alle former for varmeanlæg skal afskrives. For "våde" anlæg gælder endvidere, at risikoen for vandskader, når vore fabelagtigt dygtige håndværkere har forestået installationen, er ganske stor - bare spørg forsikringsselskaberne.

 • 0
 • 0

Mon ikke overskriften kunne omdøbes til: Forbrugerne på Herrens mark med Elsparefonden!

Jeg prøver fra tid til anden at gå ind på elsparefondens side for beregning af omlægning fra el til fjernvarme, oliefyr , naturgasfyr og træpilleovn. http://farvelel.rackhosting.com/farvelel/U... Jeg bor i et område med et barmaksværk, som er misdrevet af en kommune.(Det er til salg, hvis nogen er interesseret) Det undre mig derfor, at Elsparefonden finder, at fjernvarme er det næst billigste alternativ. Der er godt ingen penge at spare vel at skifte fra gammeldags elvarme til fjernvarme. Hvilke forudsætninger beregningerne er bygget på fremgår ikke af siden. Forbrugerne må bare tage Elsparefondens råd til efterretning. Personligt vil jeg nok spørger et andet sted end hos en fond, der fraskriver sig et hvert ansvar for den rådgivning de giver.

 • 0
 • 0

og energibesparende FORUDSAT AT DE KUN BRUGES VED TEMPERATURER OVER ca. +7 GRADER.(ved jordvarme kan man komme længere ned)

Årsagen er at det er billigere at fyre med briketter i en evt. gammel støbejernskedel, så snart temperaturen er under de 7 (måske 5) grader..

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten