Forbedret cementproduktion sparer 2.600 danskeres drivhusgasudledning

Aalborg Portlands store kalcinatorer er blevet udskiftet med endnu højere - men noget smallere modeller. Det gør det muligt at udskifte kul med alternative brændsler i langt højere grad end hidtil. Illustration: Aalborg Portland

Ved at slanke og forlænge to kalcinatorer er Aalborg Portland lykkedes med både at sænke drivhusgasudledningen og øge produktionen på deres nordjyske cementfabrik.

Fabrikken har en ambition om at blive mere miljøvenlig ved at bruge mindre kul og mere alternativ brændsel. Men alternative brændsler som affald, kød- og benmel og tørret spildevandsslam er ikke altid lige så findelt og let som det kulstøv, som Aalborg Portland ellers fyrer med.

Dét var et problem for den produktionslinje, hvor Aalborg Portland årligt producerer klinker til 1,8 mio. ton grå cement, fortæller produktionschef Søren Konstmann Lausen.

Læs også: Forskernes nye blanding gør cement stærkere og barberer CO2-udslippet ned

»Kulstøv er pulveriseret og svæver let gennem vores kalcinatorer, hvorimod alternative brændsler typisk er todimensionelle stykker på 30-40 mm. For at få det igennem skulle vi have øget hastigheden i vores kalcinatorer.«

Kalcinatorer er opretstående kanaler, hvor råmelet kalcineres i en opadgående luftstrøm - det vil sige at det bliver varmet op til så høj en temperatur, at det meste af kuldioxiden i råmelet frigives. Afbrændingen betyder, at det næste trin i processen, roterovnen, kan gøres kortere og mere effektiv. Illustration: Aalborg Portland

Stoppede til

Problemet med de 48 meter høje og 6 meter brede kalcinatorer på Portlands ovnlinje var imidlertid, at det var svært at få råmelet og brændslet til at bevæge sig en høj og jævn hastighed.

»Hastigheden gennem kalcinatorerne var så langsom, at de tungeste materialer recirkulerede internt i røret og akkumulerede i bunden,« forklarer Søren Konstmann Lausen.

Læs også: Dansk projekt erstatter 35 procent af cementen i beton med ler

Med hjælp fra specialister fra østrigske A Tec Group fik Aalborg Portland analyseret, hvordan et optimalt flow gennem kalcinatorerne ville se ud, og i foråret installerede cementfabrikken så to helt nye kalcinatorer, der er smallere end de gamle - men til gengæld noget højere.

»De smallere kalcinatorer betyder, at der opretholdes en ensartet gashastighed på over 10 m/s gennem kalcinatoren, og ved at gøre dem tilsvarende længere sikrer man at opholdstiden er den samme som før, hvorved forbrændingen er effektiv.«.

Lavere udledning - højere produktion

Med det nye anlæg, der har kostet 77 mio. kr., har Aalborg Portland kunne øge produktionen med ca 10% om dagen. Samtidig har andelen af alternative brændsler kunne øges fra 40 til 60 procent. Det svarer til at drivhusgasudledningen er reduceret med 40.000-50.000 ton CO2.

I betragtning af, at Aalborg Portland sidste år udledte over to mio. ton CO2 virker det måske ikke som en voldsom besparelse, men det svarer alligevel til udledningen fra omkring 2.600 danskere.

»Du vil skulle lede ret godt efter et sted, hvor du kan opnå en tilsvarende besparelse på så kort tid,« siger Søren Konstmann Lausen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvad er energiforbruget ved den anvendte proces målt i kcal/kg klinker? Omkring 1980, hvor jeg var inden for branchen, brugte Aalborg Portland omkring 1600 kcal/kg klinker i deres vådovne medens tørovne, som man anvender i det meste af verden bruger ca. 700. Kan processen med opslemning af kridt til slam ikke erstattes af noget andet, så der ikke skal anvendes så meget energi til fordampning af vand?

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten