Forældede motorer får IC4 til at svine som gamle lastbiler

Får danskerne engang det italienske IC4-tog, kan de være stensikre på én ting. Toget forurener på et niveau, som allerede i 2006 overskred EU's normer for lastbiler.

Desværre for passagerne, som skal stige på togene på stationer midt inde i de danske byer, gælder normerne ikke for tog, selv om der sidder de samme motorer i dem.

EU's normer for lastbiler sætter ellers grænseværdier for udslippet af sundhedsskadelige stoffer som NOx, kulilte og partikler for at beskytte borgerne mod luftforening. I dag skal alle nye køretøjer opfylde kravene, der er angivet i Euro 4-normen. Næste år træder en ny og endnu strengere norm, Euro 5, i kraft.

IC4-togets forsinkelse har øget bekymringen blandt Folketingets politikere for, om togenes teknologi er forældet, når de engang kommer i almindelig passagerdrift.

Eksempelvis spurgte Enhedslistens folketingsmedlem, Per Clausen, 21. april, transportministeren, om hun vil tage initiativ til at påmontere partikelfiltre på udstødningssystemet, når nu det slidte udstødningssystem alligevel skal repareres og muligvis udskiftes.

Allerede otte dage senere oplyste transportminister Carina Christensen (K), at dét spørgsmål var hun ikke i stand til at besvare. Det forudsætter teknisk indsigt i udstødningssystemet på IC4-togene, samt en analyse af, hvorvidt det er rentabelt og teknisk muligt at påmontere partikelfiltre på udstødningssystemet på IC4-togene. Den har ministeren og hendes embedsmænd ikke.

Ingeniøren har derfor i stedet forsøgt at få DSB's svar på, om selskabet vil eller har krævet IC4-togene udstyret med enten mere moderne motorer eller partikelfiltre. Det er ikke lykkdes.

For et år siden oplyste statsbanerne til Ingeniøren, at de først vil tage stilling til en eventuel opdatering, når Ansaldobreda har leveret alle togsæt.

I dag er hvert IC4-togsæt forsynet med Euro 3-motorer fra Iveco. De blev valgt på grund af deres muskelkraft, accelerationsevne, og fordi de levede op til gældende miljøkrav.

Det valg så fornuftigt ud, da DSB bestilte togene for otte år siden, fordi det dengang var hensigten, at samtlige 83 IC4-tog skulle være i drift i 2006.

Nu kommer togene tidligst For med en forsinkelse indtil tidligst 2011 er togenes motorer kun i stand til at leve op til miljøkrav, som for to år siden blev forældet.

DSB har for længst erkendt, at de 83 kommende togsæt bruger mere brændstof end forgængeren, IC3, og slipper mere CO2 ud i atmosfæren. Det skyldes først og fremmest, at IC4-toget er adskillige tons tungere end de over 20 år gamle IC3-tog. Togenes øgede vægt skyldes hensynet til øget komfort for passagererne.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Før eller siden, bliver det danske skinnenet alligvel elektricificeret. De gamle S-tog, holdt over 30 år. Er det bedste ikke, at få sat el-motorer i IC4 togene i en fart? Så er problemet med partikkelforurening løst.

De steder, hvor vi endnu ikke har elektricificeret, kobles bare et diesel-el lokomotiv foran, der producerer el til vognene, og eller bare trækker toget. De fleste økonomiske tog, anvender alligevel el til drift, og diesel-el generator, til produktion af strøm. Det er mere sikkert, og mere lydløst, at kun anvende elmotorer, og de kan placeres på hver vogn. Et diesel-el lokomotiv, kan så bruges til at lave strøm til vognenes motor, eller evt. bare trække. Efterhånden som tognettet elektricificeres kan diesel-el lokomotiverne bruges til andet formål (nødgeneratorer på hospitaler), og måske sælges.

 • 0
 • 0

det er sikkert ikke bare lige at koble et diesel lokomotiv foran. Dels så skal det sikkert rangeres, hvilket måske kraver både en lokomotiv fører og en mand mere som hæfter passagervognene og lokomotivet sammen.

Desuden er det ikke sikkert at passergervognene og lokomotivet har samme samlings system.

Endelig kan jeg også godt forestille mig at lokomotiv fører bliver certificeret i forskellige lokomotiver og ikke bare kan skifte. Lige som at piloter også har certifikat til forskellige typer af flyvemaskiner.

MEN, alt det kan man løse ved bare at elektrificere HELE Danmark.

 • 0
 • 0

Elektrificering er fremtidssikring da man kan skifte mellem egentlige energikilder. Diesel er, lidt ligesom kul, en trist drivform til tog hvis fordel jo netop er at de kommer helt ind i bymidterne.

 • 0
 • 0

MEN, alt det kan man løse ved bare at elektrificere HELE Danmark.

Man bør i så fald starte med Kalundborg-linien og med Fredericia-Århus-Ålborg-Frederikshavn og med linien til Esbjerg.

Da toget til Fehmernbælt alligevel skal være elektrisk vil det behøve, at alle tog der skal ind over Hovedbanegården og Nørreports tunnel bliver elektriske.

Og så bør man sørge for at standarden følger de svenske og tyske standarder, der mig bekendt er ens.

 • 0
 • 0

Der er allerede spildt for mange kroner på et projekt, som åbentlyst er forældet og forfejlet. Fyr ledelsen i DSB for inkompetance og gør ministeransvar gældende (for passivitet og manglende handlevilje). Og tag så telefonen og kontakt svenskerne og hør om der kan laves et fælles arrangement, så vi kan koble os på deres tog-projekt, med vogne tilpasset dansk kørestrøm. Kørestrøm og perron-højder burde være de eneste parametre, som kræver ændringer! Interiørfarver, sædeafstande og andre banaliteter, kan vi tage os af, når de 4 milliarder er blevet tjent hjem til de danske skatteborgere igen.

 • 0
 • 0

På min arbejdsplads har vi for flere år tilbage udviklet et kombinationssystem til opgradering af ældre dieselmotorer, bestående af et partikelfilter, en SCR katalysator og en urea-doseringspumpe. Systemet kan opgradere en motor to emissionsklasser f.eks fra EuroIII til EuroVI, og er solgt til hundredevis af kunder - primært bybusser - over hele Europa, herunder 9 til Arriva i København.

På IC4 er der friholdt plads, som ofte er det største problem, til et sådant system, så hvis "man" ønsker det er det forholdsvis enkelt at opgradere togsættene efterhånden som de idriftsættes - og det kunne oven i købet gøres med genneprøvet dansk teknologi.

 • 0
 • 0

"det er sikkert ikke bare lige at koble et diesel lokomotiv foran. Dels så skal det sikkert rangeres, hvilket måske kraver både en lokomotiv fører og en mand mere som hæfter passagervognene og lokomotivet sammen." DSB samler alligevel de fleste tog i fredericia, og det tager kun få minutter. Ofte, er problemer med tog, og så må de kobles sammen, så de gode vogne, kan trække de dårlige.

"Desuden er det ikke sikkert at passergervognene og lokomotivet har samme samlings system."

Det er sikkert største problem. IC4 toget, vil skulle udvikles til, at kunne kobles sammen med et eksisterende lokomotiv, der kan lave strøm til toget.

"Endelig kan jeg også godt forestille mig at lokomotiv fører bliver certificeret i forskellige lokomotiver og ikke bare kan skifte. Lige som at piloter også har certifikat til forskellige typer af flyvemaskiner."

Tror ikke, at efteruddannelsen for at gå fra et tog, til et andet tog, er særligt stor. Det er et DSB problem, og kræver ikke nogen "ekstern censor".

Elektricificering er naturligvis løsningen på sigt. Men i stedet for, at købe tog nu, der ikke egner sig til elektricificeringen, er bedre at få dem med elmotor, og så undersøge muligheden, for at få et hængsel monteret der kan kobles sammen med eksisterende lokomotiver og togsæt. På nuværende tidspunkt, er vognene ikke svejset sammen, så det burde kunne nås endnu. Måske kan vælges elmotorer, der direkte kan trækkes af nogle af vore diesel-el lokomotiver.

 • 0
 • 0

Der er lige et par små ting som der blive overset når man forslår at koble et Diesel-lokomotiv foran et eltog og lad det lave støm til toget.

De koblinger der skulle bruges til noget sådan ville blive MEGET store for at kunne overføre den mængte støm, der skal bruge for at køre tog.

De eltog vi har i DK, nabolande taget støm fra taget, og ikke fra en frontkobling.

Noget helt andet er at de alle taler hver sit sprog, der skal hver sin uddannelse til hver sin type, og man får det gammel kendte problem med at man skal have lokomotivet med ned i den anden enden, hvorfor en del stationer skal bygges om for at kunne hånter noget sådan.

Vejen frem er efter min mening, elektricificer hele jernbane nettet, start med de stækning som Arriva køre i dag, da de skal i udbud, sener på året med overtagelse om 2 år, hvor ved man kunne udbyde dem med krav om at man kørte med eltog fra dag 1.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten