Folketinget vedtager omstridt forslag om havbrug

Mens 81 stemte for, stemte kun 22 imod lovforslag L111 i Folketingssalen i dag. Afstemningsresultatet betyder dermed, at et flertal i Folketinget har sikret, at en omdiskuteret lov om havbrug pr. 1. juli træder i kræft.

»Jeg er glad for, at der nu er bred enighed om at skabe mulighed for flere havbrug i Danmark. Vi har en klar ambition om, at Danmark skal have del i det voksende verdensmarked for akvakultur, samtidig med at vi sikrer balancen mellem vækst i havbrugsproduktionen og beskyttelse af havmiljøet,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen blandt andet i en pressemeddelelse.

Læs også: Flere havbrug kan skade Kattegats dårlige havmiljø endnu mere

I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken blev der åbnet op for flere fiskeopdræt i de danske farvande. Det nu vedtagne lovforslag skal sikre, at nye havbrug lever op til en række miljøkrav ved at installere såkaldte kompenserende marine virkemidler, som skal opveje forureningen fra opdrættene.

Det er netop effekten af disse kompenserende virkemidler, som har været årsag til, at forslaget har været i behandling siden midten af december, og der er stillet næsten 200 spørgsmål til ministeren fra forskellige miljø-ordførere. Hverken politikere eller forskere har nemlig været enige om, hvilke miljømæssige risici, man løber ved at udvide antallet af havbrug mod kompensation.

Læs også: Nye fiskefarme i de danske farvande splitter også politikerne

Hvor godt virker muslinger?

Det mest fremhævede eksempel på et kompenserende marint virkemiddel er muslingeopdræt, som blandt andet skal dæmme op for udledningerne af kvælstof og fosfor fra havbrugene.

Muslinger har beviseligt kunnet optage en stor del af disse næringsstoffer ved fiskeopdræt i Limfjorden, men der er usikkerhed omkring virkningen, når havbrugene befinder sig i åbent vand som Kattegat, hvor flere varslede havbrug planlægges opført.

Læs også: Eksperter splittede om havbrug: Hvor mange muslinger skal der til for at holde farvande forureningsfrie?

Optager muslingerne ikke tilstrækkeligt med næringsstoffer, peger flere forskere på, at det danske vandmiljø kan tage skade, så den ‘økologiske tilstand’ bliver forværret.

Risiko for resistensudvikling hos bakterier

Her til morgen kom så endnu et eksempel på risici ved flere havbrug på banen.

Her kunne P1 Morgen fortælle, at danske havbrug i dag bruger store mængder af de vigtige antibiotika kinoloner.

Læs også: Forsker skærper sin havbrugs-vurdering: Lakselus udgør måske allerede et problem

Fordi medicinen synker til bunds under havbrugene, peger professor og resistensekspert Hans Jørn Kolmos på, at havbrugenes antibiotikaforbrug udgør en risiko for resistensudvikling hos bakterier, som kan ramme mennesker.

Beslutningen blev næsten udsat

P1 Morgen kunne blandt andet fortælle, at forbruget af kinoloner i havbrug i dag er over 1000 kg årligt mod kun 4 kg i landbruget, hvor man har forsøgt at begrænse brugen.

Disse nye oplysninger om havbrugenes antibiotikaforbrug og risikoen for resistens fik Alternativets miljøordfører Christian Poll til at gå på talerstolen under dagens afstemning for at bede om udsættelse af en endelig vedtagelse grundet oplysningernes alvorlige karakter:

»Jeg synes, det er nok til, at ministeren bør tage forslaget tilbage i udvalget,« lød det fra Alternativets ordfører fra talerstolen.

Dette forslag mødte så stor opbakning i Folketingssalen, at 51 politikere bakkede op om en udsættelse. Men med 54 stemmer imod kunne forslaget blive taget op til endelig afstemning og efterfølgende vedtagelse i dag.

Forslaget vil skabe kommunale problemer

Ifølge ministeriets pressemeddelelse skal der det næste stykke tid udarbejdes en bekendtgørelse, der skitserer miljøkravene til nye havbrug mere præcist.

Det skal blandt andet bruges som værktøj til de kommuner, som skal behandle ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at oprette nye havbrug i kommunens havområder. Men ifølge Christian Poll vil de ansøgte kommuner kunne komme i klemme:

»Kommunerne vil være på Herrens mark, for de ved ikke hvilken dokumentation, de skal forholde sig til,« forudser Alternativets miljøordfører.

Han peger på, at der vil være forskellige miljøkrav, man skal leve op til afhængig af hvor et havbrug placeres, fordi blandt andet strøm, temperatur og saltindhold varierer. Det vil kræve videnskabelige undersøgelser i det specifikke geografiske område at afdække dette:

»Man kan ikke fremtrylle dokumentation, som ikke findes,« siger Christian Poll.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En ide kan være, at man kun lave havbrug helt mod nord i Kattegat. Der er strømmen stor nok til at føre fækalier og forfor ud af Kattegat og ud i Vesterhavet. Frederigshavn og Læsø kommuner bør lade de mennesker, der har villigere til at gå i gang med det også skal have en "fiskeplads".

 • 1
 • 8

Nu er det ikke nødvendigvis sådan, at fækalier og medicinrester forsvinder, bare fordi de driver langt væk eller bliver fortyndet. Andre kunne få lignede gode ideer, og så er Nordsøen pludselig en "reaktor" for udvikling af resistens og sjove sygdomme.

Selvfølgelig nedbrydes eller omsættes nogle af stofferne over tid, men man skal stadig være meget varsom med, hvad man lukker ud. Havet er ikke en uendelig "recipient". Ikke inden for vor civilisations åremål.

 • 15
 • 1

Nu er det ikke nødvendigvis sådan, at fækalier og medicinrester forsvinder, bare fordi de driver langt væk eller bliver fortyndet. Andre kunne få lignede gode ideer, og så er Nordsøen pludselig en "reaktor" for udvikling af resistens og sjove sygdomme.

Bingo: Det var jo derfor, vi begyndte at bygge rensningsanlæg og ikke bare længere udledningsrør.

Dette forslag er et sørgeligt tilbageskridt for Danmark og dansk (og global) natur, når man ligeså godt kunne tage skridtet fuldt ud og lave fuldt lukkede landbaserede fiskefarme. Der er danske firmaer, der er verdensførende med teknikker inden for dette, og det kunne måske gå hen og blive det næste eksporteventyr, hvis ikke dumme/kortsynede politikere heller ville høste nogle nemmere frugter på bekostning af miljøet.

mvh Flemming

 • 17
 • 1

Så fik Venstre trumfet igennem, at vi skal have et meget forurenende opdræt af en importeret fisk (regnbueørred) for at udvinde rogn som japanerne kan spise til nytår. Arbejdskraften importeres også fra Japan og "rengøringen" efter opdrættet er udokumenteret. Dertil tilføjes lidt øget risiko for antibiotikaresistens. Men hey, Venstre har jo folk der kommer til at tjene penge på det, så det er jo bare super.

Godt Danmark hjælper det internationale samfund med at løse manglen på protein!

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/...

http://www.dr.dk/nyheder/indland/venstrema...

https://da.wikipedia.org/wiki/Regnbue%C3%B...

 • 17
 • 4

Fyld Øresund op med disse dambrug og når der så lukkes for at kunne bade og vandet stinker, fiskene ligger med bugen opad så kunne det være at politikerne kunne tage sig sammen da der så er stemmer på spil..

Det er mig en gåde hvorfor man ikke satser mere på kombinationen af dambrug og gartnerier således at f.eks salat og lign. planter udnytter de næringstoffer som fiskene efterlader. Konceptet er velkendt men hvorfor smider vi en resource ud når der produceres fisk?

 • 11
 • 0

Den siddende miljøminister er så fyldt med løgn, at man da græmmes over at folketinget ikke ser det. De MF'er siges jo at være intelligente - desværre er virkeligheden en helt anden. Miljøministeren beskytter i hvert fald ikke miljøet, så se da at få manden væltet.

 • 17
 • 1

Når der er "råderum" i miljø-budgettet til at lade 4 havbrugsbaroner få frit spil(d) i de inde farvande, var det så ikke mere rimeligt at sætte vandafledningsafgiften ned i stedet for.

De lyder til at Lunde udpræget er "Sproglig" når der bruges milliarder på rensning af spildevand, for at 4 havbrugs baroner kan tjene et par få millioner.

Kik til Norge. De skidtfisk der kommer fra deres havbrug er så fyldt med medicinrester de ikke selv vil spise dem.

Vi samler fisk i Atlanten, laver dem til fiskepiller og fodre med dem i havvbrug i de indre farvande og laver en fisk der kun kan sælges et sted de ikke (endnu) kender til overmedicineringen..

Jeg har ikke hørt noget så åndssvagt siden LA mente at vores vandløb trængte til noget mere gylle, fordi vandløbene manglede næring.

Nu mangler Kattegat åbenbart noget mere "gylle" og 150kilo rå kobber pr. havbrug pr. år.

 • 16
 • 1

Jeg har i mange år boet i Århus området. Som dreng kunne jeg fange torsk fra kysten ved Fløjstrup og fladfisk fra molen i Norsminde. Jeg har som voksen dykket i danske farvande og har f.eks. Ved Ebeltoft set hvad et "liglagen" på havbunden vil sige. Jeg kan huske da stort set alle jomfruhummere i Kattegat døde p.g.a. Iltmangel. En stor del af livet i Århusbugten har været mere eller mindre forsvundet i en lang årrække. I de senere år har man mærket en klar forbedring. Vandkvaliteten er grundet en massiv indsats for at rense spildevand og begrænse landbrugets kvælstofudledning i klar bedring til stor glæde for rigtigt mange mennesker. Vi har brugt utallige milliarder for at nå hertil. Nu har et bredt flertal i folketinget besluttet at der vistnok og måske er plads til lidt mere forurening i vore farvande. Det skulle give flere arbejdspladser og det er jo lyksageligt. Hvad der er knap så hensigtsmæssigt er man, som nævnt i et tidligere indlæg, fanger fisk (Tobis) i Nordsøen for at lave industrifoder til f.eks. Havdambrug. Op mod en million tons i år mener jeg at have læst. Her kan vi så se vores kære miljøminister lave et opslag på sin fb side hvor han stolt står på en havn i Nordjylland og glæder sig over det store industrifiskeri. Han glæder sig over at man fjerner bunden af fødekæden således at større, og for os Danskere, lidt mere spisevenlige fisk ikke har noget at leve af. Genialt og udtryk for en dybgående viden og interesse for miljøet hos vores kære Esben Lunde. Esben Nogenlunde. I en tid hvor man seriøst ovejer at spise insekter destruerer vi en million tons fisk. Det skal man vist være landmandssøn og have læst teologi for at se den dybere mening med. Nå, indlægget bliver vist lidt langt. Jeg synes at tilladelsen til flere havdambrug er uigennemtænkt og en lodret hån imod den befolkning der har betalt et utal af milliader for et rent vandmiljø. Jeg fatter simpelt hen ikke at man vil tækkes en ganske snæver gruppe for at japanerne kan få ørredrogn på bordet. Sagen lugter af skidtfisk.

 • 13
 • 0

I forbindelse med nogle af de havbrug der planlægges ud fra Samsø kyst, har jeg læst at..

Det vil give 1 til 1,5 arbejdsplads på øen..

Mit bedste gæt er at de kunne have ligeså mange fuldtidsansatte P-vagter i Nordby som hvad denne nye lovende industri kan kaste af sig.

Min pointe er at disse tal er jo vanvittige.

Hvordan kan nogen tage noget seriøst efter dette? Heriblandt, hvorfor skal bønderne fremover tage reducering af "de 4 kilo kinoloner" seriøst, når der gives Christiansborg tilladelse væk på blanko checks op til 1.000kilo? Dagens beslutning er uden nogen politisk vilje til et forsigtighedsprincip af enhver art.

Det er en hån imod alt hvad vi har arbejdet på mht. rensningsanlæg siden 1980'erne. Det er en hån imod hospitalerne milliard dyre kamp imod resistente bakterier. Det er en hån imod vælgerne.

"De kan være glade for de ikke er politikere i Makedonien, så hang de i deres slips i en lygtepæl ! "

Citat Allan Olsen.

 • 9
 • 0

Det er forbløffende så meget erhvervsfjentlighed der trives blandt debattørerne, og vel også tankevækkende så meget bekymring der luftes på et grundlag af formodninger og letkøbte gætterier.

Gad vide hvad Ingeniørens gennemsnitlige debattører egentligt véd om hvor pengene til velfærdssamfundet kommer fra ?

 • 0
 • 10

Fjordene dør under disse havdambrug, i Norge, i Danmark og på Færøerne.

Du må gerne kalde det letkøbte argumenter, men du må i det tilfælde være ligeglad med vandmiljøet. Det er ikke erhvervsfjendsk når jeg vil forsøge at bibeholde et godt havmiljø hvorfra vi kan få fisk fanget af danske fiskeri og solgt uden at havde lagt på is i tre uger på en tur hjem fra atlanten.

Disse havbrug vil ikke give overskud for staten, hvis dette udvikler sig til en opblomstring af patienter på danske hospitaler med multiresistente bakterier. Disse patienter koster mange gange pengene for simple operationer.

I det mindste ville det være klædeligt om du acceptere at multiresistente bakterier er noget der koster selvsamme statskasse formuer, en statskasse som du virker til at kærre dig mere om end miljøet.

De fiskere der fisker i kystnært område og som jeg har talt med, mærker en nedgang omkring disse havbrug, da de andre fisk i havet omkring havbrugene flytter sig væk. Så det er ikke så meget erhvervsfisker fjendsk som et opråb omkring at beskytte det fiskeri der giver danskere muligheden for frisk, sundt fisk.

I Norge og på Færøerne må de pga. sygdomme i fjordene efter en periode med fiskeburer i fjordene, flytte dem rundt, for ellers går der sygdomme i de nye kuld, som da de måtte nødslagte små laks på Færøerne for ikke så lang tid siden.

Nu ved jeg ikke om det er et letkøbt argument at der er meget frisk vand omkring Færøerne, men selv der dør havbunden og sygdomme smitter nye kuld. Omkring Danmark vil bortskylnkngen være mindre og problemet større. Eller er det også miljøpropaganda?

 • 6
 • 0

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/henlagt-f...

Nogle pointer fra artiklen, men læs og døm selv:

 • Rejerne syntes at slippe rognen i utide.
 • Politi anmeldelser henlægges.
 • Forskere får afslag på at må undersøge sagerne omkring rejer og skaldyrs forsvinden.
 • Brøndskibe til lus-afrensning sejler væk og dumper kemikalier andre steder, væk fra deres havbrug og uden tilladelser.
 • Det er almindeligt at ulovlige dumping af kemikalier ikke retsforfølges.

Havbrug og lovløse tilstande i Norge?

Er det dette eventyr Christiansborg ønsker at genskabe?

Hvorfor ikke satse på landbaserede farming og i et lukket kredsløb som en dansk producent er verdensførende i?

 • 5
 • 0

Hvorfor ikke satse på landbaserede farming og i et lukket kredsløb som en dansk producent er verdensførende i?

Det plads bliver sikkert overtaget af Tyskerne, for her til lands har viden(skab) trange kår. Danskerne har opgivet sproget, historien og snusfornuften. Miljøstyrelsen har løjet overfor landbruget, men har tilstået fejl i kvælstofindberetninger til EU. Det takket være nogle emsige journalister og et enkelt EU parlamentmedlem. Landbruget skulle tvinges til begrænsninger der har kostet flere mia. kr. årligt, bare for at sluse en forurenende havbrug ud i vore indre farvande. Tang- og muslinge-produktion findes der ikke dokumentation for virkning af i de områder der projekteres, dermed et tvivlsomt afladsbrev. For hvad? En mulig indtjening af nogle få, der sikkert benytter sig af nogle skattetekniske finter for at minimere skatten. Har vi ikke hørt den melodi før?

 • 2
 • 2

Placering af havbrug Jeg synes også at det er værd at bemærke, at man nu endelig har fundet de 8 bedste placeringer af de havbrug som gratis skal svine, så vi kan få brugt det råderum der måske findes eller kommer en gang i fremtiden. De 8 placeringer er egnet fra 0,5-0,7 på en skal fra 0-1, så det er bestemt ikke noget at prale af. Af rapporten fremgår det også at man under hvert havbrug forventer 0,4km² død havbund, så med alle 8 havbrug i drift vil det svare til et areal på 450 fodboldbaner. Rapporten viser også at de 6 havbrug som er tænk placeret ud for Djursland kyst vil berige miljøet i Århusbugten med brutto 31 tons kvælstof, så det er ikke kun et isoleret problem for Djursland. Link til rapporten om placeringer: http://lfst.dk/fiskeri/akvakultur/havbrug/...

 • 3
 • 0

Tak for linket til tapporterne. Det er tankevækkende, med placeringerne. Hvis det er viden man ønsker, burde det stadig kun være dispensationer til forsøg. Placering A og B nord for Sjælland ligger bedre med en forsøgsproduktion. Så er det kun en begrænset skade, hvis det skulle gå helt galt. En dispensation kan jo trækkes, mens denne miljøgodkendelse er en forureningstilladelse. (Der oprindeligt var stjålet fra landbruget). Så 30 års miljøarbejde, bliver nu smidt ud med badevandet (helt bogstaveligt.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten