Folketinget til prestige-jernbanens naboer: Snup en støjskærm
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Folketinget til prestige-jernbanens naboer: Snup en støjskærm

Mere end ti års diskussion om etableringen af flere jernbanespor mellem København og Ringsted blev endegyldigt afsluttet tidligere i dag, da Folketinget 3. behandlede - og efterfølgende vedtog uden
diskussion - anlægsloven for den såkaldte Nybygningsløsning.

Det betyder, at togpassagerer fra 2018 kan køre fra København til Ringsted - via Køge - på helt nye spor og undervejs gøre stop ved en helt ny station, Køge Nord. Den nye jernbane bliver den dominerende faktor i en proces, der skal skære 30 minutter af rejsetiden mellem København og Odense. Der er reserveret 10 mia. kr. til anlægsprojektet.

Eneste ændring: En støjskærm

Efter tre behandlinger i Folketinget er status, at det eneste, der blev ændret i lovforslaget som følge af den politiske diskussion var et tilsagn om, at beboerne i en Hvidovre-andelsboligforening bliver tilkendt til støjskærm til en værdi af 16 mio. kr. Beboerne kommer til at bo kun seks-otte meter fra den tunnel, som den nye jernbanen skal løbe i.

De fire blokke i andelsboligforeningen Thorvalds Minde i Hvidovre. Tre af dem skal have revet gavlen af for at give plads til byggeriet af den nye jernbane mellem København og Ringsted. (Foto: Trafikstyrelsen) Illustration: Trafikstyrelsen

For at få plads til anlægsarbejdet skal der imidlertid »hugges« et stykke svarende til tre endelejligheder af tre af de fire boligblokke. Desuden bliver det nødvendigt at forsyne sporene i tunnelen med et fjedersystem over en strækning på 250 meter. Det skal dæmpe vibrationerne og sikre, at bygningerne ikke tager skade af rystelserne, når godstogene buldrer forbi. Fjedersystemet alene koster 14 millioner kroner.

Et flertal af beboerne vil imidlertid hellere have revet bygningerne ned og blive eksproprieret, så de kan finde sig et andet sted at bo. Men dette ønsker Folketinget ikke at bevilge penge til, og beboerne må nu tage sig til takke med løftet om, at der vil blive etableret en støjskærm langs banen.

Den løsning er beboerne langt fra tilfredse med, og de har nu hyret en advokat med kendskab til miljøsager med henblik på at føre sag mod staten på grund af værditabet, når blokkene bliver »hugget i stykker« og efterfølgende, når de mange passager- og godstog bliver sat i drift klods op og ned af boligforeningen. Samtidig mener beboerne, at der er tale om en mulig krænkelse af deres menneskerettigheder, idet de påføres miljøgener, der kunne undgås via en anden planlægning og et lidt højere investeringsniveau.

Inden behandlingen af anlægsloven var det dog lykkedes for utilfredse borgere et andet sted i København - i Valby - at få presset en forbedring igennem. Beboerne omkring Kulbanevej i Valby havde held til at få Folketingspolitikerne til at bevilge en delvis overdækning af jernbanen på en strækning, hvor banen løber tværs igennem et rekreativt område i et ellers socialt belastet kvarter.

Manglende fremtidssikring

Folketingets trafikpolitiske flertal ønskede i lovbehandlingen ikke at adressere den voldsomme kritik, som trafikeksperter har rettet mod det faktum, at den nye jernbane både i København og i Ringsted fletter sammen med det øvrige jernbanenet »i niveau«.

Det betyder, at der både i København og Ringsted bliver etableret to sårbare jernbanekryds, hvor passagertog og godstog fra fire forskellige retninger skal krydse ind og ud mellem hinanden - ifølge eksperterne den sikre vej til fremtidige forsinkelser for passagertogene, fordi et forsinket godstog, der passerer krydset senere end planlagt vil kunne komme til at spærre vejen for passagertogene.

Her har Folketinget stillet sig tilfreds med, at Trafikstyrelsen ved sammenfletningen i København har sørget for at reservere de nødvendige arealer til at lave såkaldte niveaufrie skæringer, der via en lille bro, en såkaldt flyover, sørger for at føre den ene jernbanestrækning henover den anden

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man kan undre sig over hvorfor det er politikere der skal vedtage forslag til strækninger, da de ikke har ingeniør uddannelse til at tage de rette valg.

Ved godt at der så bliver hyret nogen til at træffe nogle løsninger politikerne så kan vælge imellem, men ofte bliver de til et kludetæppe af sammensatte løsninger der ikke giver mening for andre en politikerne.

Havde man valgt en løsning hvor naboer til banen ikke ville blive generet af støj ville man samtidig have sparet penge på fremtidige udvidelser som vil komme. Bare se hvor presset strækningen imellem Kbh. h og Malmø er. Specielt imellem Kbh. h og Kastruf er der allerede i dag brug for 2 ekstra spor samt 2 ekstra perroner. Hvilket med garanti også vil ske med den nye køge bane.

 • 0
 • 0

Borger gruppen En Bedre Bane har gennem hele forløbet netop ikke valgt "Hulk hulk hulk ikke i min baghave" tilgangen, vi har faktisk fra starten sagt at vi hilser Jernbanen velkommen - også selvom vi ikke for nogen gavn af den. En Bedre Bane har istedet arbejdet for at det skulle blive en bedre bane. En overdækket bane udgennem hele byen, vil betyde togene kan køre lige så hurtigt som politikerne kan fantasere sig til og der kan køre lige så mange som vi operatørerne kan drømme om, uden at der skal tænke på miljø kravene, da støj og partikel forurening er uden betydning i en tunnel. En jernbane i tunnel vil heller ikke betyde, at boligerne i Valby og Hvidovre stå til at tabe mindst 500.000.000 kr i værdi og naboerne vil med en overdækkede løsning ikke opleve at stavnsbundet bliver genindført, grundet den økonomiske ruin som de vil opleve.

Borger gruppen har, som det kan læses på http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Hove... hyret en advokat, men hendblik på at undersøge muligheder for at føre sag mod staten for overtræder menneskerettighederne. Genindførelse af stavnsbundet er efter vores opfattelse en brud på menneskerettighederne.

Det har været beskrevet i andre medier, at sagen minder om sagen mod Metroen som en anden borger gruppe fornyligt tabte mod staten. Det er en meget relevant sammenligning, men de glemmer alle, at lave en real sammenligning mellem vores problemer og dem som naboerne til Metroen møder. Metroen er et let langsomtkørende elektrisk tog, det vi for som nabo er tunge hurtigtgående primært disel tog. Der til kommer, at vi for MEGET langt til nærmeste station som vil drage nytte af den nye jernbane modsat metroen, hvor alle stationerne ligger tæt på. Når vi tager menneskerettighedsvinklen, hvor stavnsbåndet bliver genindført, har dette meget stor betydning for vores sag. Den økonomiske belastning som nybygningsløsningen medføre er meget større, da den kun er til belastning (endnu mere end Metroen) og vi ingen gavn har af den. Så hvor vil jeg hen med dette... Jo, vi står med en sag som andre har prøvet og tabt, men vores sag er lidt anderledes og dermed vil deres nederlag ikke være ensbetydende med, at vi også vil møde et nederlag.

Det skal understreges, at vi ikke ønsker at stoppe jernbanen, vi er ikke modstander af en jernbane også selvom den kommer til at køre i vores forhaver. Vi er modstander af modellen, vi har endda af egen lomme betalt en svensk ingeniør for at lave beregninger af alternative løsningsmodeller. Interresant er det, at den billigste løsning som ikke vil genindføre stavnsbundet, koster mellem 380 og 530 millioner (usikkerheden skyldes trafikstyrelsen nægtede at udlevere relevante oplysninger om jordforhold og lign). Det vil sige, at staten kan vælge at 500 millioner enten skal forsvinde i tabte ejendomsværdier eller at de skal bruges til at laver en permanente forbedreing af jernbane og denne muligheder. Der til skal ligges de besparelser som sundhedsvæsnet vil opleve med en overdækkede jernbane kontra en åben. Det er veldokumenterede, at støj giver stress og stress giver sundhedsudgifter og tabt arbejdskraft.

Politikerne har valgt at lave en støjskærm og det er vi som naboer glade for, men det svare til, at behandle et åbent kraniebrud med et plaster... Desuden er det et meget lille plaster, for det er lykkes dem, at finde en billig støjskærm som kun vil dæmpe 1-2dB. Tæt beplantning i 5 meters brede vil dæmpe ca 1-2dB. Hvordan de har kunne finde noget der dæmper så lidt er imponerende. Så vidt jeg er orienterede, dæmper de "glas" støjskærme som der er sat op langs motorring 3 ca 20dB.

 • 0
 • 0

Hvorfor kaldes denn nødvendige kapacitetsforøgelse en 'Prestigejernbane'. Jeg kan ikke finde belæg i artikelteksten, der alene skriver om punkter, hvor der er foretaget kritisable besparelser på banen.

 • 0
 • 0

Jeg gætter på at det er fordi Nicolai Østergaard selv kører i bil og aldrig kunne drømme om at sætte sig ind i et tog. En mere dækkende betegnelse ville sikkert være "Den mest nødvendige jernbane de seneste 50 år".

 • 0
 • 0

Jeg synes mest det får artiklen til at få et præg af Ekstra Bladet - hvor en sensationslysten journalist håber at trække nysgerrige læsere til, ved at "svine" nogen til.

 • 0
 • 0

Ordet lyder måske hårdt ment, og på sin vis er det det også. Men det er ikke ment som EB journalistik. Det er mere et udtryk for de frustrationer, som vi føler.

Selv om vi har indledt en positiv dialog, netop fordi vi ser en samfundsmæssig fordel ved den nye bane, så er alle vores ideer og forslag blevet afvist. Selv forslag som burde være billigere end det som der vedtaget, er blevet afvist. Trafikstyrelsen har lavet nogle ekstremt grove og uigennemsigtige prisoverslag over vores alternative løsning, som "lugter" af at være politiske regnestykker. Tænk lidt over dette:

DEN VEDTAGEDE LØSNING: - A/B Thorvaldsminde skal delvist nedrives. I den sammenhæng skal 9 lejligheder eksproprieres og utallige andre skal have tilbudt genhusning under byggefasen. Da der er tale om kun en delvis nedrivning, skal den foretages skånsomt og med sikring af bygningerne. - EL, vand, varme og kloak forbindelser til A/B Thorvaldsminde skal lægges helt om. De skal flyttes fra Vigerslev Alle til Toft Sørensens Vænge. - Alle forsyningsledninger i Vigerslev Alle skal flyttes. Her er der tale om el, gas, vand, kloak. Det er et større arbejde da der ligger nogle hovedledninger lige præcis der. - Banen skal graves ned (kun delvist nogle steder) på en strækning på ca. 600m. - En stor pumpestation skal flyttes. - Meget store værditab på ejendomme i området, hvilket kan afstedkomme insolvens. - Store støjgener som vil give øget stress og omkostninger ifm sygdom. Allerede i dag er støjgrænserne overskredet iht. støjkort fra miljøstyrelsen. - Øget forureningsniveau vil give borgere i området et dårligere helbred. - Og til sidst: KAPACITETSUDNYTTELSEN AF BANEN ER BEGRÆNSET. MAN KAN IKKE UDNYTTE DEN FULDE KAPACITET VED DENNE LØSNING. EJ HELLER KAN MAN HÆVE HASTIGHEDEN PÅ TOGENE!!!

ALTERNATIVT FORSLAG: - Inddrag 2 spor fra motorvejen og brug pladsen til at lægge banen der. Allerede i dag er der et spor på motorvejen, som er sløjfet, og der vil der reelt kun være tale om at inddrage et spor. Motorskiltet flyttes i den forbindelse 600m længere ud, således at motorvejen i princippet bliver sølle 600m kortere. - Lav en let konstruktion som overdækning af banen, over hele strækningen gennem Hvidovre. - Ved at placere banen nede på motorvejen, skal den eksisterende bro ved Hvidovrevej erstattes af en ny. - Ingen kapacitetsbegrænsning, hverken mht. antallet af tog eller hastigheden. - Lavere eksproprieringsomkostninger (Færre ekspropriationer). - Vibrationsdæmpende slap-tracks kan undværes (de koster min. 14 mill.)

Godt nok er jeg ikke bygningsingeniør, men man behøver ikke kunne meget mere end at lægge 2 og 2 sammen, for at kunne se at den alternative løsning er overordentlig interessant. Hvis der er en ting som jeg ved, så et det at det er hammer dyrt af grave 600m vej op og flytte flere store hovedforsyningsledninger, anlægge en bane, for derefter at reetablere vejen igen. Det er bare DYRT DYRT DYRT!!! Men desværre for os, så har Vejdirektoratet nedlagt veto mod at nedlægge en lille stykke af motorvejen, med den begrundelse at "så vil vi ikke kunne udvide på et senere tidspunkt". Og hvis der en instans som har magt, så er det Vejdirektoratet. Et andet argument de brugte, var at "så skal motorvejsrampen ved Avedøre Havne flyttes og det er dyrt". Nu var det bare det, at i vores forslag ville denne rampe slet ikke blive berørt. Hvorfor de så bruger et sådant irrelevant argument kan jo kun undre ganske gevaldigt. Hvem ville prøve at sige "der kan ikke plantes træer i Nakskov, fordi der kører røde biler i Århus". Men det er jo præcist et sådant argument de bruger!

Det er langt fra hele strækningen som nedgraves/overdækkes. Derfor har vi stillet forslag om at der skulle laves en "brio"-tunnel, som efterfølgende kunne bruges til modellere landskabet (f.eks. en græsbeplantet jordvold). Det blev afvist med at "det ser ikke pænt ud".......

I A/B Thorvaldsminde havde vi stillet forslag til trafikstyrelsen om en total-ekspropriation. Det blev afvist med et meget kritisabelt regnestykke fra Trafikstyrelsen. I regnestykket var ejendomsværdien opskrevet fra ca. 52 mill til ca. 82 mill. og besparelser vedr. omlægning af forsyninger til bygningerne, reetablering af gavle og vibrationsdæmpede jernbanespor blev IKKE MEDREGNET! Men tog udelukkende udgifter ind i regnestykket og brugte bevidst forkerte tal. Jeg har selv lavet nogle konservative overslag, som viste at det ville være omkostningsneutralt at totalekspropriere A/B Thorvaldsminde.

Vi har foreslået at man kunne lave en let overdækning af den åbne banegrav ved Allingvej. Det blev afvist med "at så skal der laves et kraftigere fundament af banegraven". Jeg har dog yderst svært ved at tro på, at en let overdækning med for eksempel glasfiber vil kræve en udbygning af banegravens fundament.

Nu, efter at være nægtet at have en teknisk besidder med til møder med Trafikstyrelsen, at være nægtet at indgive høringssvar (ja, det er rigtigt. Borgene langs banen var ikke høringsberettigede, så vi måtte sende vores høringssvar til kommunen og bede dem om at tage det med i deres svar), og at få alle vores forslag tilsidesat, ja så er vi meget trætte. Hele processen har for os på det nærmeste været en envejs kommunikation.

 • 0
 • 0

Jeg kan kun anbefale at læse Nicolai Klausens og Christian Wittrocks sobre indlæg her. Jeg kom først meget sent ind i debatten om dette udmærkede og meget savnede projekt. Fordi jeg troede (hvor naiv kan man være?), at man havde bestemt sig for den tunnelløsning, som er den eneste man kan være bekendt i et fuldt udbygget byområde. Ved at gennemlæse planmaterialet og specielt de svar, trafikstyrelsen og vejdirektoratet har givet til Folketingets trafikudvalg blev jeg godt nok harm. De er udelukkende afværgeforanstaltninger for at overholde et budget, der er for skrabet. Læs dem selv - mage til arrogance og goddag-mand-økseskaft.

Desværre har partierne helt svigtet (undtagen Enhedslisten som ellers ikke er mit yndlingsparti) og Københavns kommune har haft så meget andet i klemme (læs f.eks.Nordhavn), at de ikke har brugt deres muskler.

Endnu en deprimerende læreproces i dansk trafikplanlægning!

 • 0
 • 0

I Sverige har man bygget nye større veje i tunneler under byerne og osse flyttet allederede eksistrende større veje, i byer ned i tunneller for, at mindske generne, for dem der bor i nærheden af veje og jernbaner.

Dette er godt nok i først omgang dyrere, men på længere sigt langt billigere, for hele samfundet, da der er en masse fordele ved, at der ikke er niveau krydsning og støj.

Fremover burde alle jernbaner og motorveje i by zoner planlægges og bygges i tunneller også her i Danmark. Da man derved ville kunne udnytte langt flere byggegrunde der i dag ikke kan bruges pågrund af larm fra infrastruktur.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten