Folketinget skal forhandle med DSB uden at kende IC4's endelige skæbne

Den ekspertundersøgelse, som DSB har sat i gang for at afklare, om det er realistisk at anvende IC4- og IC2-togene med tilstrækkelig høj driftssikkerhed i fremtiden, kan vare indtil udgangen af 2014. Det fremgår af DSB’s halvårsrapport, som netop er blevet offentliggjort.

»Det står klart, at alternativerne til IC4/2 på den korte og mellemlange bane er få og bekostelige, men det kan desværre ikke afvises, at det kan blive nødvendigt. Ekspertundersøgelsen forventes færdig inden udgangen af året og vil danne grundlag også for arbejdet med en eventuel plan B,« skriver DSB i rapporten.

Spørgsmålet om IC4-togenes anvendelighed fremover kommer til at spille en afgørende rolle for DSB’s behov for nyt materiel. Men hverken i materielstrategien eller i de efterfølgende politiske forhandlinger vil ekspertgruppens endelige dom over IC4-togene være kendt. Illustration: Nicolai Østergaard

Dermed kommer de politiske forhandlinger om DSB’s nye servicekontrakt til at forløbe, uden at spørgsmålet om IC4-togenes fremtid er afklaret.

Læs også: DSB overvejer for første gang at lægge IC4 i graven

DSB’s nuværende kontrakt med Transportministeriet udløber med udgangen af 2014, og ministeriet forventer at invitere Folketingets partier til de politiske forhandlinger om den nye kontrakt i starten af efteråret. Ingeniøren skrev mandag, at processen er blevet forsinket, fordi DSB skal aflevere en materielstrategi til Transportministeriet inden de politiske forhandlinger.

Ifølge Ingeniørens oplysninger har DSB før sommerferien ad flere omgange afleveret udkast til en materielstrategi til ministeriet, som af forskellige årsager har sendt udkastene tilbage til DSB med beskeden om at lave dem om.

Sideløbende med arbejdet med materielstrategien har DSB og ministeriet forhandlet grundstrukturen til en kontrakt på plads, som de politiske forhandlinger skal basere sig på.

Netop spørgsmålet om IC4-togenes anvendelighed kommer til at spille en afgørende rolle for DSB’s behov for nyt materiel. Men hverken i materielstrategien eller i de efterfølgende politiske forhandlinger vil ekspertgruppens endelige dom over IC4-togene altså være på plads.

»Det er en nærmest umulig situation. Materielstrategien er jo en væsentlig del af kontraktforhandlingerne, for deri tager man stilling til, hvilke tog man skal køre med fremover. Og i den sammenhæng er spørgsmålet om IC4 jo helt essentielt. Så det her er altså noget rigtigt rod. Det kan betyde, at vi ikke rigtig kan komme nogen vegne i kontraktforhandlingerne,« siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

Læs også: Tidsplanen skrider for ny DSB-kontrakt

Starter først i næste uge

DSB bekendtgjorde i slutningen af juni, at man havde besluttet at søsætte undersøgelsen af IC4- og IC2-togene for at få belyst, om det er realistisk – og økonomisk forsvarligt – at togene kan indgå i togtrafikken med tilstrækkelig høj driftsstabilitet.

»DSB ønsker på baggrund af de seneste udfordringer og de ændrede forudsætninger at få uafhængige eksperter til at belyse, om det stadig vil være økonomisk og risikomæssigt rigtigt at fortsætte hele eller dele af arbejdet med at bringe IC4/IC2 op på et niveau, hvor de kan indsættes i landsdelstrafikken som oprindeligt planlagt,« skrev DSB i pressemeddelelsen dengang.

Læs også: Politikere om DSB's IC4-erkendelse: Bedre sent end aldrig

Også Venstres Kristian Pihl Lorentzen betegner den manglende afklaring af IC4-togenes fremtid som et stort problem.

»For det første undrer det mig, at det skal tage så mange måneder at fælde en dødsdom over IC4 efter alt det, vi har oplevet. For det andet er det vores opfattelse, at man ikke kan basere en materielplan på, at IC4 kommer ud at køre. Så jeg går ud fra, at ministeren møder op til forhandlingerne med en plan B,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

DSB oplyser, at ekspertundersøgelsen først går i gang i næste uge, men ønsker ikke at kommentere forhold, der vedrører kontraktforhandlingerne med Transportministeriet.

Læs også: DB Systemtechnik: IC4-skader skyldes flere påvirkninger