Fokus på større brandsikkerhed i etagebyggeri

I Danmark har indsatsen mod brand hidtil hovedsageligt koncentreret sig om at stille krav til nye bygningers indretning og gøre brandsyn obligatoriske for skoler, institutioner, hoteller, større butikker og brandfarlige virksomheder. Indsatsen har været effektiv, og der er stort set ingen problemer med hoteller, kontorer og virksomheder i dag.

Til gengæld er der stadig problemer i både private boliger, almene boliger og pleje- og udlejningsboliger. Især i etageejendomme, hvor risikoen for dødsbrande er 35 procent højere end i enfamilieshuse ifølge tal, som Beredskabsstyrelsen beregnede for Ingeniøren i september 2012.

Store konsekvenser

Derfor sætter Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) nu gang i et udviklingsprojekt, som fokuserer på, hvad der kan gøres i eksisterende etagebyggeri for at begrænse omfanget af skaden – blandt andet ved at forebygge, at brande breder sig.

»Hvert år ser vi flere brande i etagebyggerier og de store menneskelige og økonomiske konsekvenser, det har, når en brand breder sig. Specielt ved tagbrande, hvor branden lynhurtigt breder sig til flere opgange, sker der skade på rigtig mange lejligheder,« fortæller Ib Bertelsen, direktør for kunder og relationer hos DBI, og tidligere brandinspektør.

Han nævner som eksempel en tagbrand i Valby for cirka et år siden, hvor 24 lejligheder fik så omfattende skader, at familierne måtte flytte. I alt blev 100 beboere genhuset på grund af skader fra selve branden, men også på grund af følgeskaderne og eftervirkningerne fra branden og brandslukningen.

Projektet skal indsamle viden om dansk byggeskik i forhold til brandsikkerhed i typisk dansk etagebyggeri.

»Vi skal ind til roden i, hvad der er årsagen til, at brandene udvikler sig så voldsomt. På baggrund af disse informationer og erfaringer vil vi komme med forslag til brandtekniske tiltag, der kan være med til at begrænse, at brande breder sig, og dermed reducere de store menneskelige og økonomiske omkostninger,« siger Ib Bertelsen.

Mangelfuld brandsikring

I mange – især ældre – ejendomme er brandsikringen så dårlig, at brandfolkene ikke kan forhindre branden i at sprede sig. Det har eksempelvis været tilfældet i de storbrande, der har hærget etageejendomme i Kolding og den nævnte i Valby de seneste år.

De store brande forekommer ofte i de gamle etageejendomme, hvor der er store spidstagede tagrum med masser af brandbart materiale i pulterrum og masser af luft til at nære branden. Brandene bliver ofte meget omfattende, fordi brandsektionsvæggene ikke er udført korrekt og derved svigter, så det er umuligt at forhindre branden i at udbrede sig.

I ældre etagebebyggelser skal brandsektionsvæggene være udført som brandkamme over tag, som også er ført ud i tagudhænget.

Anbefalinger og vejledninger

Projektet løber over de næste 12 måneder, hvorefter DBI vil komme med anbefalinger og vejledninger, der kan reducere såvel risikoen som omfanget af brande. Projektet skal også være med til at gøre det nemmere for byggeriet – det vil sige ejere, bygherrer, rådgivere og håndværkere – at vælge gennemprøvede og robuste brandtekniske løsninger i forbindelse med ændringer af eksisterende boligbyggeri, herunder energirenovering.

»Vi skal have undersøgt, hvorfor allerede eksisterende informationsmateriale ikke bruges, hvordan vi når ud til projekterende, håndværkere og entreprenører, og vi skal også have beboerne involveret i projektet. Mange mennesker er for eksempel ikke bevidste om deres forsikringsforhold i forbindelse med brand, og det bør der også gøres noget ved,« siger Ib Bertelsen.

Projekt om brandsikkerhed
DBI's projekt finansieres hovedsageligt af Grundejernes Investeringsfond (GI). Derudover støtter Forsikring & Pension projektet med 100.000 kroner, og Dansk Byggeri vil bidrage via deltagelse i projektets styregruppe.

Årsagerne til brandene kan groft sagt opdeles i tre kategorier:
Tekniske fejl i installationer eller elektronik.
Påsatte brande
Sociale årsager - forstået på den måde, at mennesker med misbrugsproblemer eller aldersbetingede handicap har sværere ved at slukke de småbrande, der kan opstå, eksempelvis som følge af rygning.