Fogh: Kort vej fra idé til produktion

»Et sundt og velfungerende erhvervsliv skal være krumtappen i at skabe overskud til det danske velfærdssamfund. Vi får ingen velfærd, uden at erhvervslivet tjener penge. Så enkelt er det,« erklærede statsminister Fogh Rasmussen (V) i åbningstalen, der i dag tirsdag markerer starten på den ny folketingssamling efter valget.

Oprettelsen af det nye ministerium for videnskab, teknologi og udvikling er et klart signal om, at regeringen vil gøre Danmark til et af de førende lande inden for højteknologi, fortsatte Anders Fogh Rasmussen. Ambitionen er hurtigt at omsætte forskningsresultater til produktion og indtjening.

»Regeringen sigter på at skabe en stærk og kort kæde fra en ny idé bliver født og til den bliver nyttiggjort ude i en virksomhed. Derfor vil regeringen også fremlægge en ambitiøs plan med henblik på at få flere iværksættere i Danmark,« bebudede statsministeren.

Til åbningstalen hører et optryk af "Regeringens første 100 dage", der bl.a. indeholder en konkurrenceevnepakke til 0,5 mia. kr., skattefrihed for arbejdsgiverbetalt sundhedsydelser, forslag om modernisering af hjemme-pc ordning, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte dataforbindelser tilsluttet en ansats hjemme-pc med adgang til arbejdsstedets netværk, oprettelse af et uafhængigt "Institut for Miljøvurdering" samt lovfæstet ret til deltidsarbejde.