For første gang i 18 år: Danmark er ikke længere selvforsynende med energi

For første gang siden 1996 kunne Danmark sidste år ikke producere mere energi, end vi selv forbruger. Derimod måtte vi importere, viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen.

Danmark brugte ellers 5,2 procent mindre gas og 2,2 procent mindre olie i 2013 end året før. Men faldet er småting i forhold til, hvor meget produktionen dykker i Nordsøen, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Produktionen af råolie faldt 13 procent, mens produktionen af naturgas dykkede hele 17,7 procent.

Samlet er Danmark dog stadig nettoeksportør af olie og gas. Selvforsyningsgraden er 132, skriver Energistyrelsen og henviser dermed til, at vi producerer knap en tredjedel mere olie og gas, end vi selv forbruger.

Men ser man på den samlede energiforsyning, dykkede selvforsyningsgraden sidste år til 93 procent. I 2012 var den 102 procent, og da produktionen i Nordsøen toppede i 2004, producerede Danmark 56 procent mere energi, end vi selv brugte.

Selvom det danske forbrug af olie og naturgas sidste år faldt, så steg det faktiske CO2-udslip med 4,3 procent sidste år. Det skyldes, at kraftværkerne fyrede mere kul af end i 2012.

Forbruget af kul voksede hele 26,3 procent. Det skyldes, påpeger Energistyrelsen, at forbruget var meget lavt i 2012, da Danmark importerede langt mere el fra udlandet.

Stigningen i forbruget af vedvarende energi er mere beskeden, fra 23,4 procent i 2012 til 24,5 procent af det samlede energiforbrug sidste år.

Samlet steg energiforbruget med 0,4 procent herhjemme i 2013.

Denne artikels overskrift handlede tidligere om olie og gas, men kun, hvis man ser på det samlede energiforbrug, er Danmark ikke længere er selvforsynende. Desuden stod der 28 i stedet for 18 år, hvilket desværre bekræfter fordommene om journalisters matematiske evner :-(

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Siden 2008 - hvor Connie Hedegaard og Anders Fogh Rasmussen turnerede rundt og agiterede for DK som et foregangsland inden for den genre, der går under forskellige betegnelser som fx Grøn væsk, Green Global Groth (med og uden eget institut, formand på første klasse osv.), bæredygtig økonomisk vækst, afkoblet i forhold til stigningerne i CO2-emissionerne - har det lille kongedømme forsøgt at overbevise sig selv om, at man var det gode eksempel på den bæredygtige økonomiske vækst.

Som led i strategien har man omhyggeligt husket at tælle den meget store skibsflådes bidrag til det lille lands pengeøkonomiske omsætning med som indtægt/produktion, dvs. som del af BNP´et, lige som man endnu mere omhyggeligt har husket at glemme at tælle selv samme sektors bidrag til det lille kongedømmes forbrug af CO2udledende fossile brændsler med. Sådan er det også i den opgørelse fra energiministeriet, som artiklen refererer til.

Connie Hedegaard blev konfronteret med denne meget specialiserede og særligt danske form for selektiv opmærksomhed og omgang med sandheden, da hun farede rundt og kæmpede for at få Cop-15 til Danmark; hun blev spurgt, om det ikke var forkert at sige, at Danmark var sådan et foregangsland, når beviset på det, var skruet så finurligt sammen, at man netop ikke regnede den største synders bidrag til CO2udslippet med, men godt kunne bruge synderens positive bidrag til den økonomiske vækst!

Connie svarede sigende med konstateringen af, at der er så meget, der ikke kan svares på, og at sandheden jo sådan set er et fucking konstruktion, der bliver lavet til lejligheden, hver gang en toptunet politiker som hende bliver bedt om at svare på et eller andet. Sagt på en anden måde, vi kan ikke tage os af ret meget andet end vore egne problemer og problemstillinger, der begrænser sig til, hvad der kan slås politisk mønt på.

Og hun fik i pose og sæk. Hun kan ikke komme højere op nu. Hun figurerer i den store offentlighed som de gode viljer selv, hvilket så står i skærende kontrast til den realitet, som hun og hendes nu underordnede har været del af, skabt og bidraget til.

Danmark har brugt sin naturlige kapital på alle områder, brændt den af, Væksten er svag af samme årsag. Nu er der ikke så meget tilbage at brænde af længere. Klimaet gisper og jorden græder, men Lars Løkke hænger i 12 kilometers højde, drikker champagne på 3Gi's regning sammen med alle de andre økonomisk højtflyvende, der hænger med den økologiske bagende nedad.

 • 15
 • 20

Man kan altid diskuterer om et dansk skib, med filippinsk besætning, der sejler kinesiske produkter fra Japan til USA skal belaste det ene eller andet lands CO2-regnskab... Det mest logiske vil være at det er det lands befolkning som er slutkunde, som er skyld i det CO2 der bliver udledt...

 • 32
 • 5

Hvorfor i himlens navn skal skibets bidrag til den økonomiske omsætning så regnes med i det lille lands BNP? Alle de fine opgørelser over hvor gode vi er, hvor dygtige vi er til at skabe økonomisk vækst, regner omhyggeligt AP-møllers containerskibes bidrag til omsætningen med, men bidragene her fra til det nationale CO2-regnskab, de må ikke være med! Selektiv omgang med sandheden, social politisk konstruktivisme, uvederhæftighed, underlødighed, bekvem usandhed osv. Du ser, hvad du ikke vil se, Michael Rangård. Og vi andre ser, at du ser, hvad du ikke vil se. Det er klart, som dagen er lang.

 • 8
 • 27

Det mest logiske vil være at det er det lands befolkning som er slutkunde, som er skyld i det CO2 der bliver udledt..

Jo, men så er det ikke kun sejlads du vil have med i regnestykket, så er det alt fra minedrift til automobil produktion, altså import af 1 styk automobil, og import af CO2 belastningen fra udvikling, produktion og transport af alle råstoffer/dele, og slutdistribution af 1 styk automobil, skal aircondition i tegnestuen medregnes?

Hvor præcist vil du beregne, og hvor vil du skille?

 • 5
 • 0

Fordi vi sælger ydelsen og hovedkontoret ligger her... På samme måde som alle de penge der flyttes ud af Danmark ikke indgår i vores BNP...

På baggrund af et kapitalapparat, hvis ejerskab hovedkontoret er hovedkontor for, og som forbruger lige så meget langt mere svovlholdig tung olie end resten af landet bruger af olie i det hele taget!

Det er en syg form for kreativ bogføring, som det lille land med de mange tilhængere af "grøn vækst" gør sig skyld i. Den sociale konstruktion af en sandhed, som man har vænnet sig til, dækker over ond vilje. Det ændrer sig ikke af, at de onde giver hinanden opadvendte tomler og mig de nedadvendte. Argumenterne taler mere forpligtende.

 • 4
 • 12

å baggrund af et kapitalapparat, hvis ejerskab hovedkontoret er hovedkontor for, og som forbruger lige så meget langt mere svovlholdig tung olie end resten af landet bruger af olie i det hele taget!

Nu er det jo lidt svært for lille Danmark at lovgive om international skibsfart, men selvfølgelig skal vi gøre hvad vi kan på den front, og jeg tror egentlig heller ikke de dansk rederier ligger helt skidt i forhold til gennemsnittet. Om det er vores eller andres CO2 regnskab er jo inderligt lige meget. Der er jo kun ET CO2 regnskab, og det gælder for hele jorden.

Så VI skal gøre hvad VI kan i vores lille andedam, og håbe at vi kan skubbe til nogle andre.

 • 5
 • 1

Når man vælger at fokusere på et fiktivt og utopisk regnskab over slutbrugeren, frem for det konkrete regnskab, som findes i hovedkvateret i DK, hvor udgifter til tung fuelolie indgår sammen med indtægterne, så siger det igen mest om den selektive omgåelse af den forpligtende viden og om den manglende vilje til at forholde sig til skismaet, dilemmaet, som er, at vi går ind for økonomisk vækst, regner alt, hvad der er at regne på med her af positive bidrag, men ikke de negative bidrag til klimaet, miljøet og hele det økonomiske systems omverden af mulighedsbetingelser.

Referencen til slutbrugeren er bare en dårlig undskyldning for ikke at forholde sig til det hykleri, som den politiske selvbeskrivelse og de svært økonomiske miljøøkonomers patetiske råd står for med sin bearbejdning af problemstillingen, vækst, ressourcer og miljø.

 • 3
 • 9

Jo, men så er det ikke kun sejlads du vil have med i regnestykket, så er det alt fra minedrift til automobil produktion, altså import af 1 styk automobil, og import af CO2 belastningen fra udvikling, produktion og transport af alle råstoffer/dele, og slutdistribution af 1 styk automobil, skal aircondition i tegnestuen medregnes?

Principielt ja... Så vil vi få et billede af hvor meget den enkelte dansker medføre af CO2-udledning og vi kan ikke flytte CO2-forurende produktion til udlandet i et forsøg på at virke grønne...

Men vi er helt enige i at det bliver en meget kompliceret beregning der forudsætter et ekstremt datagrundlag og derfor ikke er realistisk... Men det giver heller ikke mening at medtage en CO2 udledning som ikke kommer i nærheden af Danmark og som ikke har noget med danske borgere at gøre... Ville man medregne den CO2-udledning som kommer fra skibe (uanset nationalitet) som ankommer til danske havne, så er det en helt anden sag... (der bør man nok dele CO2 mængden mellem de lande som skibet anløber). Man bør ligeledes medtage en hvis mængde tog- og lastbilstransport for at kompenserer for den sindssyge transport af vare på kryds og tværs af EU's landegrænser...

 • 4
 • 2

Hvordan kan afbrændingen af olie indgå som udgift i det økonomiske regnskab, hvis overskud indgår som positivt bidrag til det danske BNP, når selv samme afbrænding ikke må tælle som bidrag til det danske udslip af CO2?

Ta jer dog sammen, kom med et argument i stedet for alle de der uartikulerede nedadvendte tommelfingere.

Misforståede demokrater tror, at sandheden kan kvalificeres via en demokratisk afstemning. Sådan er det ikke, heller ikke selv om sandheden på en lang række områder tenderer mod at gå under for økonomien og politiske interesser.

 • 3
 • 5

Er det ikke så simpelt at de der borer efter olie har fået at vide at de skal betale 21mia til ny togskinner i DK? Hvis det var mit ansvar at sikre overskud ved olieudvinding, ville jeg nok finde at andet sted at bore efter olie.

 • 2
 • 2

Man kan altid diskuterer om et dansk skib, med filippinsk besætning, der sejler kinesiske produkter fra Japan til USA skal belaste det ene eller andet lands CO2-regnskab... Det mest logiske vil være at det er det lands befolkning som er slutkunde, som er skyld i det CO2 der bliver udledt...

Hmmm? Hvor mange forskellige destinationslande mon et containerskibs samlede containerlast, til enhver tid, repræsenterer? Uden hensyn til evt. logik i denne sag, må det absolut være langt det nemmeste, at regne CO2-belastning ud fra hvilket flag skibet fører.

 • 2
 • 4

Stakkels Liberia, Bahamas og Panama. Og Mongoliet, der end ikke ejer en havn!

Nemt, ja og nej. Logisk, ja og nej! Det forsøges skam allerede, men resultatet falder ikke nødvendigvis ud til vores fordel. For ikke nok med, at vi kan nøjes med at indregne den del af transporten, der går til os selv, men produktionen i Kina med alle deres meget store kulkraftværker skulle jo så indskrives i vores eget CO2 regnskab, og det ville da afstedkomme endnu flere protester.

Den eneste logik, der virkeligt er demokratisk flertal for, det er den der anbringer aben hos de andre og frugterne her hos os selv. Det er den økonomiske og demokratiske rationalitet, der tenderer mod at fortrænge sandheden, den alt for konkret tilgængelige og forpligtende en af slagsen.

 • 1
 • 4

Den energi som køres over grænserne regnes ikke med i vores energiforbrug. Der er kun ganske få af de store danskejede skibe som tanker brændstof i DK. Hvis dette skal styres så skal co2 afgiften følge produktet. dvs. en bil som bliver bygges betales der co2 afgift af, den brændstof den kører på betales der co2 afgift af. dvs en ting som slæbes jorden rundt, betaler co2 afgiften af den brændstof skibet bruger. Men betaler man så co2 afgift i landet hvor dimsen bliver produceret, betaler man co2 afgift der hvor man køber brændstoffet. Hvis skibene skal betale hvem skal så betale afgiften? Den som ejer skibet, den som driver skibet, eller den som får transporteret ting i dette skib. Det er ofte 3 forskellige firmaer.

 • 0
 • 2

Hvorfor overhovedet lave et CO2 regnskab, det ændre intet og er kun egnet til akademiske fnidder.

 • 1
 • 4

Alle vil gerne godskrives økonomisk, men ikke for sit bidrag til undermineringen af vort fælles livsgrundlag. Den kreative bogføring og yderst opfindsomme form for ansvarsforflygtigelse er kollektiv.

Alle er enige om, at ingen kan tage ansvaret for det uhensigtsmæssige i den individuelle adfærd, men at individets respektive bidrag til den hellige økonomiske vækst kan adderes op som udtryk for meningen med det hele.

Økonomisk vækst, det er således altid her, hvor imod bidraget til undermineringen af vor fælles arv altid er et andet sted.

Abelogik: Alle vil have frugten. Ingen vil have aben, se sig selv i øjnene.

Man kender dem på de nedadvendte tomler. De tumler der ud ad, patetisk, synlige for alle andre end sig selv dum, dummere dummest! Arternes art er ikke noget fremskridt, men en katastrofe for sig selv.

 • 1
 • 3

Abelogik.........Næh Steen Ole, det er bare naturens måde at blive af med ting der er ustyrbare. Organismer der har for stor succes på andres bekostning uddør. Mennesket har kunnet reducere deres naturlige fjenders indflydelse med våben og medicin. Den viden vi har erhvervet os er ikke medfødt, men skal efter evne genlæres af hvert eneste individ og ingen kan idag beherske al den viden som der er skabt. Det medfører så igen at meninger er skabt af dele af den viden og de erfaringer der er gjort med denne. Der er mange....desværre.....der ikke er klare over........at også her på stedet er der meget store huller i deres viden........men det er at fornærme aberne at vi ikke vil vedkende os slægtskabet :)

For det er underligt at man her i et ingeniørforum er bange for tekniske udfordringer der kan løse CO2 problematikken og glemmer at bruge den evne for talbehandling mere end 17 års skolegang burde have udstyret debattørerne med.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten