For første gang får lastbiler krav om at sænke CO2-udslippet

Illustration: Andrey Armyagov / Bigstock

Omkring seks procent af CO2-udledningen i EU kommer fra lastbiler og busser.

Indtil nu har der ikke været stillet krav til, hvor energieffektive vejenes giganter skal være. Men det vil snart være slut. I maj offentliggjorde EU-kommissionen sit bud på et sæt af krav, og i går blev EU's klimaministre enige om, at bakke op om kravene. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministerrådet.

Læs også: Forslag: For første gang skal der stilles krav til lastbilers CO2-udledning

Ifølge aftaleteksten skal CO2-udledningen fra nye lastbiler reduceres med 15 procent i 2025 relativt til niveauet i 2019. I 2030 skal niveauet være 30 procent lavere end i 2019. Hvis lastbil- og busproducenterne ikke når dette niveau, vil de blive pålagt bøder.

Ellastbiler tæller dobbelt i CO2-regnskab

Kniber det med at nå målene i 2025, kan lastbilproducenterne imidlertid benytte sig af et såkaldt superkredit-system. Ifølge denne ordning vil salg af lastbiler, der udleder meget lidt eller slet ingen CO2, kunne tælles dobbelt, når CO2-regnskabet skal gøres op. Denne mekanisme er blevet skarpt kritisteret af flere miljøorganisationer, så aftalen lægger op til, at der skal sættes grænser for, i hvor stort omfang de enkelte producenter må benytte den metode.

Læs også: Volvo annoncerer el-lastbil

Lilleholt: Bedre end ingenting

Sammen med lande som Frankrig, Sverige og Holland kæmpede Danmark for, at kravene skulle være mindst 20 procents reduktion i 2025 og mindst 35 procent i 2030.

Så selv om det østrigske formandskab fremhæver aftalen som et vigtigt skridt på vejen mod en ren transportsektor, var det ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) kun udsigten til at stå uden nogen krav overhovedet, der fik klimaministrene til at enes om et kompromis.

Læs også: Rapport: Flydende naturgas i transport er mere skadeligt for klimaet end diesel

»Det er første gang, at EU stiller krav til lastbilers CO2-udledning, så de nye lastbiler, der i fremtiden kører rundt på Europas veje, udleder mindre CO2. Derfor er der tale om et vigtigt første skridt – også selvom jeg skal være ærlig at sige, at jeg gerne havde set et mere ambitiøst resultat. Men det havde været værst for klimaet, hvis vi ikke havde nået en aftale i dag, da klimakravene så ville være faldet på gulvet, fordi en aftale ellers ikke vil kunne nås inden valget til Europa-Parlamentet,« forklarer han i en pressemeddelelse.

Hepper på parlamentet

Klimaministeren trøster sig også med, at aftalen indeholder en evaluering af de foreløbige resultater i 2022 for at se, om kravene for 2030-niveuaet bør strammes.

Læs også: Europæiske lastbiler forurener lige så meget som for 12 år siden

Samtidigt håber han på, at Europaparlamentet kan få strammet kravene, når de inden længe skal forhandle om aftalen med EU-Kommissionen.

Selv om parlamentet ifølge miljøorganisationen Transport & Environment allerede har signaleret at de støtter det kravniveau, som blandt andre Danmark har kæmpet for, er det imidlertid ikke nok til at møde EU's ambition om, at hele transportsektoren skal være fossilfri i 2050.