Førende klimaforskere: Vi har tre år til at redde klimaet

Som en optakt til G20-mødet i Hamborg 7.-8. juli bringer en række af verdens førende klimaforskere med Christiana Figueres i spidsen et opråb i Nature om, at vi har tre år til at redde klimaet.

Costaricaneren Christiana Figueres – som parentetisk bemærket har danske aner, og hvis fulde navn er Karen Christiana Figueres Olsen – var tidligere leder af sekretariatet for FN's klimakonvention og står i dag i spidsen for Mission 2020, der arbejder for at afbøje kurven for CO2-udledning fra 2020.

Læs også: Global klimaaftale bliver kun et skridt på vejen

»Når det gælder klimaet, er timing altafgørende,« argumenterer hun og de øvrige forskere.

Figueres og co. gør opmærksom på, at der allerede er sket en række store fremskridt med henblik på brug af mere CO2-venlig energi, men de peger alligevel på, at hvis udledningerne af CO2 fortsætter på det nuværende niveau efter 2020, vil det blive næsten umuligt og i hvert fald meget kostbart at opfylde de mål, som er sat med Paris-aftalen.

Slut med kul fra 2020

De peger på en lang række konkrete tiltag inden for seks sektorer, der skal til for at vende udviklingen. Disse omfatter bl.a. et stop for godkendelse af nye kulkraftværker efter 2020 og en øgning af markedsandelen for elektriske biler til 15 pct. – i dag er den ca. 1 pct.

Kommentaren i Nature slutter på denne måde:

'Der vil altid være nogle, der stikker hovedet i sandet og ignorerer de globale risici forbundet med klimaforandringer. Men vi er mange flere, der er forpligtet til at overvinde denne inerti. Lad os forblive optimistiske og sammen handle dristigt.'

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Med risiko for at lyde overud pessimistisk:

Hvad end, der prøves at opnå, skal de igennem et politisk system som primært er styret af ældre individer (+40). Der er selvfølgelig undtagelser, specielt i Danmark, men princippet holder stadig.

En ting, man lærer at sætte pris på når man har fået et par årtier på bagen, er tålmodighed. Tålmodighed er generelt en dyd, men problematikken ligger i, at man glemmer, nogle ting ikke kan vente. Er man først fyldt 50, er der ikke så lang til 55, og pludselig skal man på pension. (om end jeg ikke er på det punkt endnu, er det erfaringen jeg har hørt fra flere ældre - ring evt. selv til din far/farfar/bedstefar (eller -mor) og hør, om der ikke er noget om snakken).

Når man er, i et demokratisk samfund skal der være plads til at lytte til alle. Desværre sker det (oftere og oftere), at mennekser mener, deres holdning er korrekt - Selvom de reelt set ikke har nogen idé om, hvad de taler om. I disse dage er det i høj grad set som f.eks. Trump , der er en benægtelse af sund fornuft og videnskab. I Danmark har vi også set det i optikken af 'Støjberg-sagen' (må en minster bryde loven?), og uden, at det skal ende ud i en debat herom, har mange mennesker en tilgang der hedder:

Det går nok.

Og det er ikke forkert. I næsten alle facetter af livet, må man erkende, at livet går videre. Problematikken ligger i, at når vi snakker om f.eks. klimaændringer, kan vi ikke bare sige 'det går nok.", og så glemme problemerne i et årti eller tre. For så er det for sent.

Paradoksalt nok er det sjældent (aldrig) de mennesker, der har en forståelse for fremtidens udfordringer, der bestemmer. vi ser gerne aldrende (vise!) mennesker, der forsøger, at bestemme, hvad der er vigtigt i fremtiden. Imidlertid er deres egen livsforståelse baseret på deres eget liv - uden at tage højde for, at tiden er en anden. Imidlertid kommer størstedelen af disse beslutningstagere aldrig til at opleve effekten af deres ændringer - Hvorved man passende kan spørge:

Hvis man aldrig ser konsekvensen af ens handling, hvorfor skulle man så interessere sig for, om det går ud over andre?

 • 18
 • 16

Siden hvornår er fr. Figueres monstro blevet (førende) klimaforsker?? Hun er hard core apparatjik i UN med ambitioner om at 'omstyrte kapitalismen':

A shocking statement was made by a United Nations official Christiana Figueres at a news conference in Brussels. Figueres admitted that the Global Warming conspiracy set by the U.N.’s Framework Convention on Climate Change, of which she is the executive secretary, has a goal not of environmental activists to save the world from ecological calamity, but to destroy capitalism

https://www.armstrongeconomics.com/world-n...

 • 19
 • 24

Har vi ikke hørt lignende udsagn i snart 20 år. Katastrofen venter lige om hjørnet, hvis og hvis. Det er ligesom med fusionsenergi, det er hele tiden klar om 10 år.

 • 18
 • 39

Har vi ikke hørt lignende udsagn i snart 20 år. Katastrofen venter lige om hjørnet, hvis og hvis

- til gengæld kan vi måske trøste os (lidt?) med, at et andet hold klimaforskere (blandt dem Santers, Fyfe og sågar ('Hockey Stick') Mann har fundet systematiske fejl i de anvendte klimamodeller:

We conclude that model overestimation of tropospheric warming in the early twenty-first century is partly due to systematic deficiencies in some of the post-2000 external forcings used in the model simulations

https://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/n...

 • 8
 • 22

Som Hans Henrik Hansen så rigtigt påpeger er "førende klimaforskere" - som ikke er politiske embedsmænd uden videnskabelig indsigt (det er dem artiklen kalder førende klimaforskere!!??) - kommet til den erkendelse som andre har påpeget for længst at klimamodellerne overestimerer "external forcing functions" .

Korrigerer man for denne fejl har andre allerede fundet ud af at:

CO2 effekten slet ikke kan være af den størrelsesorden som ideologerne påstår. Hvis Kina og Indien mm bliver ved med at forøge CO2 udledning som forudsat i IPCCs prognoser får man en ganske lille effekt fra drivhusgasser - måske 0,3 grader ved 2100. Det er jo helt uvæsentligt da den naturlige trend jo langt overskygger denne effekt. Se f. eks.

https://www.youtube.com/watch?v=6t5R5Bp_RXE

hvor professor Shaviv gennemgår data og forklarer hvorfor CO2 slet ikke har nogen betydning som påstået af IPCC mm.

Eller her:

http://joannenova.com.au/2012/01/nir-shavi...

"Nir Shaviv, the well known astrophysicist from Israel, points out that climate sensitivity (according to the IPCC and co) has barely changed in 33 years. Therefore their predictions from the FAR (IPCC, First Assessment Report) in 1990 ought to mean something. Yet observations are now tracking outside and below even their lowest bounds of estimates. When will the IPCC admit those models need to change?"

Det ser ud til at de "førende hockey stick forskere" nu indrømmer at modellerne er fejlagtige.

Værsgod at skylle d'herrer ideologiske fanebærere af romantisk nypuritanisme med deres Trump besættelse, der nyligt er introduceret som nyt buzz word i mangel af argumenter. Goebbels har ikke levet forgæves.....

 • 11
 • 36

Hvis nu I betaler mig, 100 millioner, så skal jeg nok redde jordens klima. Hvis ikke det lykkes mig, så skal I nok få pengene igen.

 • 12
 • 23

Hurtig googling viser at 2 ud af de 6 "førende" klimaforskere er egentlige "forskere" En er klimalog og den anden oceanolog. De andre er alle økonomer eller politikere ......

Flere af dem ejer eller er gift med personer der ejer firmaer der lever af "klima ændringer" ...

Tænk hvis det var snakken om landbrug eller medicin, så ville der nok blive stiller nogle kritiske spørgsmål og udført den mindste kildekritik, men når der er den nye religion "Klima ændringer" er der ingen der tør at stille spørgsmål, selv om blasfemis paragraffen er afskaffet?

 • 12
 • 16

Samtlige lande i verden har underskrevet har underskrevet IPCC's (Intergovernmental Panel on Climate Change) erklæring om, at klimaforandringer er menneskeskabte, og er et problem.

Nej, du misforstår mig: Ikke de fleste. Ikke størstedelen. SAMTLIGE LANDE I VERDEN.

Dette inkluderer Saudi Arabien, som IKKE LAVER ANDET END AT PRODUCERE OLIE. Så når i siger, at klimaforandringer ikke er menneskeskabte, siger i: "Ja, det kan godt være, at samtlige lande i hele verden er enige. Og de lande, som sendte deres absolut klogeste hoveder til at modbevise klimaforandringer, som har ET KÆMPE ØKONOMISK INCITAMENT til at modbevise det, kunne ikke finde en rationel forklaring. Men det er ok, fordi jeg har ret! Alle lande i verden tager fejl!"

Jeg har ikke noget problem med folk, der ikke mener, vi bør gøre noget ved klimaforandringer - fordi de er ligeglade med kommende generationer. Erkendelsen "Ja, klimaforandringer er et problem, men det er mine børns problem og jeg gider ikke betale for det", er en helt konkret og valid holdning. (man kan så diskutere det moralske aspekt, men det er for mit vedkommende ligegyldigt)

Hvis du er klimaskeptiker, så erkend dog hvad du mener: Du mener ikke, klimaet er vigtigt. Men lad være med at betvivle fakta, bare så du kan få en følelse af "at få ret". Hav en holdning (og lidt rygrad) i stedet.

 • 25
 • 8

Prøv at læse denne fra JyllandsPosten: http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE...

"Kun en tåbe frygter ikke vejret Påstanden om at den globale opvarmning har øget antallet af storme og orkaner er en myte. Vi er ofte selv skyld i, at nutidens vejr opleves særlig ekstremt og rammer hårdt."

Skrevet af en forsker: Johannes Krüger er dr. scient. og professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Det eneste der kan redde os er at begrænse befolkningstilvæksten, herunder især Afrikas!

 • 5
 • 21
 • 11
 • 5

Torben Hansen og andre. Prøv lige at læse artiklen, - her er et par udpluk:

"Men i 2007 har en britisk landsret fastslået, at der ikke foreligger videnskabeligt materiale, der understøtter Al Gores påstand.

Endvidere fastslog retten, at Al Gores film – ”En ubekvem sandhed” – er et politisk budskab, der understøtter et politisk program, og derfor er uegnet til undervisningsbrug." ....

Så samlet set udlignes forøgelsen i stormaktiviteten rigeligt af faldet. Les Hatton konkluderede, at IPCC´s påstande tydeligvis bygger på computernes klimamodeller og ikke på data fra den virkelige verden."

O.s.v.

Så det er efterprøvet viden som Johannes Krüger kommer med, og ikke hans egen udredning!

 • 6
 • 14

Klima; Ved klimaet eller vejrliget forstås en oversigtlig beskrivelse over de svingninger i vejret (det daglige vejr), som foregår inden for en klimaperiode [...] som plantevækst og dyreliv må tilpasse sig. https://da.wikipedia.org/wiki/Klima

Uden at være ekspert inden på området, står Johannes Krüger under KU's afdeling for Geografi; 1. videnskab eller undervisningsfag der beskriver Jordens lande, deres befolkninger og forholdet mellem natur og mennesker 2. karakteristiske fysiske træk ved et land, en egn, en bygning osv., opfattet som på et landkort http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=geografi

 • 2
 • 1

Torben Hansen og andre. Prøv lige at læse artiklen, - her er et par udpluk:

"Men i 2007 har en britisk landsret fastslået, at der ikke foreligger videnskabeligt materiale, der understøtter Al Gores påstand.

Endvidere fastslog retten, at Al Gores film – ”En ubekvem sandhed” – er et politisk budskab, der understøtter et politisk program, og derfor er uegnet til undervisningsbrug." ....

Der er ikke nogen her, der referer til Al Gore, udover dig.

Så samlet set udlignes forøgelsen i stormaktiviteten rigeligt af faldet. Les Hatton konkluderede, at IPCC´s påstande tydeligvis bygger på computernes klimamodeller og ikke på data fra den virkelige verden."

O.s.v.

Så det er efterprøvet viden som Johannes Krüger kommer med, og ikke hans egen udredning!

Der er forskel på Vejr og Klima. Vejr er en nuværende situation (det regner nu!). Klima er over en længere periode (det regner mere, end det gjorde for 10 år siden). Stormaktiviteten er, som manden selv påstår, grundet af megen usikkerhed. Selvom en enkelt påstand kan være statisitisk uafhængig, gør det ikke alle andre påstande forkerte.

Argumentet heri, er, "Vi kan ikke forudse fremtiden!!!", hvilket selvfølgelig er rigtigt nok - Men hvis det er ens eneste argument, er det ikke meget værd i den her debat.

 • 9
 • 4

Christina Figueres og co. lægger sig her ud med klodens mest magtfulde og rige industrier. Forbered jer på en syndflod af negative kommentarer og artikler om hende og de andre forfattere.

Som bare et enkelt eksempel har Koch brødrene netop afsat 400 mio $ til en dis-informationskampagne mod el-biler. De kører samme princip som tobaksindustrien tilbage i 60'erne: skab usikkerhed ved at kaste pseudoargumenter og forskruede forudsætninger ind i debatten.

https://electrek.co/2017/06/27/koch-brothe...

Samtidig betaler man en hær af kommentatorer der plastrer alle kommentarspor til med ens propaganda.

 • 12
 • 3

thi i din begrebsverden ville alle sådanne utvivlsomt à priori være crackpots

Ikke hvis de har fået deres videnskabelige arbejde publiceret i anerkendte tidsskrifter.

Og tager man dem, udgør de en meget lille minoritet i forhold til dem, der har fået publiceret det modsatte.

Nu er videnskab jo ikke demokrati men facts, men hverken du og jeg har forstand nok på det, til at vi kan lade være med at læne os op ad sagkundskaben. At læne sig op ad et meget lille mindretal, fordi deres holdning er den mest bekvemme er simpelthen bare dumt - - -

mvh Flemming

 • 17
 • 3

Hurtig googling viser at 2 ud af de 6 "førende" klimaforskere er egentlige "forskere" En er klimalog og den anden oceanolog. De andre er alle økonomer eller politikere ......

Hurtig googling viser at alle seks har universitetsutdannelser innen havstrømmer, bærekraft, kjemi, fysikk og miljølover, klimatologi. I tillegg har de alle flere tiårs aktivt engasjement når det gjelder klima og miljø og er henholdsvis professorer og direktører i organisasjoner som er sterkt klimarelaterte. Det er misforståelse at en som jobber med "climate policies" er politiker. Christiana Figueres har engasjert seg i klimafeltet i flere årtider og har god utdanningsbakgrunn. Dersom en ikke skal høre på en som henne, så undres jeg på hvem en skal høre på. Samlet sett representerer de seks forfatterne noe av den fremste kunnskapen i klimafeltet i verden. Ikke dermed sagt at en skal være ening med dem i ett og alt!

 • 11
 • 1

Desværre må jeg konstatere, at debatten forløb lige så forudsigeligt, som jeg forventede, selv om jeg hver gang håber på mere begavede og interessante kommentarer fra debattører, som gennem så mange år har været med - uanset hvilken holdning, man i øvrigt vil udtrykke.

 • 15
 • 1

Desværre må jeg konstatere, at debatten forløb lige så forudsigeligt, som jeg forventede,

Tjah, nu er nyhedsværdien og oplægget til debat i artiklen jo heller ikke opsigtsvækkende: Jo tættere man kommer på 2030 inden man starter på at få has på CO2, jo hurtigere skal det gå. No shit, Sherlock?

Ydermere drejer artiklen sig om "hele verden"; som jo er ved at køre af sporet for fuld skrue, medens vi jo i DK stadig har fine muligheder for at nå målene, så debatten vil nødvendigvis blive noget underlig diffust om hvad andre bør gøre - eller banalt jo-nej-jo-nej-jo-nej om præmisser og gennemførlighed.

Hvis du gerne vil have læserne til at debattere noget i den anledning - ud over de vanlige skyttegravsgranater - skal du nok slutte din artikel med noget andet end de tre linier fra nature og i stedet stille nogle spørgsmål om hvad der kan gøres og hvem der skal gøre det. Eller sætte nature-artiklen lidt i perspektiv ved at skrive om de danske forhold eller noget andet spændende der kan debatteres konkret, sy´s jeg....

 • 7
 • 1

Der er ikke nogen her, der referer til Al Gore, udover dig.

Det handler formentlig om dette:

https://www.google.dk/amp/s/amp.theguardia...

Hvor en engelsk højesteretsdommer har vurderet Al Gores 'An inconvenient truth' som undervisningsmateriale. Denne ultimative autoritet på klimaområdet sagde bl.a.:

"The mistakes identified mainly deal with the predicted impacts of climate change, and include Mr Gore's claims that a sea-level rise of up to 20ft would be caused by melting in either west Antarctica or Greenland "in the near future".

The judge said: "This is distinctly alarmist and part of Mr Gore's 'wake-up call'." He accepted that melting of the ice would release this amount of water - "but only after, and over, millennia."

Despite his finding of significant errors, Mr Justice Barton said many of the claims made by the film were supported by the weight of scientific evidence and he identified four main hypotheses, each of which is very well supported "by research published in respected, peer-reviewed journals and accords with the latest conclusions of the IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change]."

Så er det slået fast. Jeg foreslår at klimaforskningen fremover bliver pålagt peer review i juridisk fakultet, afdelingen for fremtidsstudier i kaffegrums.

En britisk landsret! Hvad mener Anders And?

 • 7
 • 2

Thomas Lodbjerg:

At læne sig blindt op af et flertal blot fordi det er et flertal er uvidenskabelig.

Det var jo netop heller ikke det, jeg gjorde. Jeg "lænede mig opad" et videnskabeligt flertal - Det er videnskabeligt.

Hvis 99 af 100 forskere påstår, at vi er resultatet af en evolution og ikke en skabende gud, vil jeg også vælge de 99.

At klamre sig til et meget lille midretal med en "bekvem sandhed" er derimod IMHO dybt uvidenskabeligt.

mvh Flemming

@Jens Ramskov:

Ja - sådan måtte det gå. Der er alt for mange følelser og alt for lidt fakta i debatterne om AGW - og ikke mindst er fronterne trukket alt for hårdt (og usagligt) op, til at der kan komme en sund debat.

Det bliver selvfølgelig heller ikke lettere af, ate de "på begge sider" findes mange utroligt brådne kar, med relationer til såvel fossil som VE industrien. Der er rigtigt mange penge på spil i det her - og de mennesker for hvem pengene er på spil vil formentlig ikke komme til at opleve de fulde konsekvenser af vores fejltagelser - og dermed have nemmere ved at opretholde en tro på, at "det nu skal gå alt sammen".

mvh Flemming

PS: I øvrigt tak for en fin artikel.

 • 11
 • 2

PS: I øvrigt tak for en fin artikel.

Jens Ramskov er utvivlsomt langt den bedste journalist på Ingeniøren. Og højt, højt på listen på tværs af alle mulige medier, faktisk. På min top fem.

Men lige denne artikel er nu ikke noget af hans bedste arbejde, sy's jeg. Det er et temmelig kort referat af forlægget og uden egentlige perspektiveringer. En artikel skal helst gøre læserne klogere og give anledning til en god debat - ofte gør Jens begge dele meget bedre end her. En stor del af problemet er nok, at artiklen i Nature ikke er særlig god. Det er en blanding af promovering af Mission 2020 forud for G20 i Hamborg i næste uge og en rigtig artikel, så der er ikke meget at bygge på, egentlig.

Det er nok svært at hidse en debat op om 2020 som vendepunkt for verden i lyset af vore egne - mere ambitiøse - mål; men tak for forsøget, Jens :o) Og tak for at du klør på og er en ledestjerne for dine kolleger!

 • 3
 • 2

For mig er det ligegyldigt, om en skribent er forsker, hvis budskabet er relevant, vigtigt og forståeligt. Her er det sat hårdt op (tre år til at redde klimaet!), men læs det sådan: Jo før, vi tager os sammen og gør noget effektivt til begrænsning af klimapåvirkningerne, jo mere sandsynligt er det, at det vil lykkes. Det er indiskutabelt, - håber jeg! Nej, det værste ved artiklen er, at den (som 98 ud af 100 klima-artikler) kun skriver, at vi skal handle, men meget lidt om, hvad vi skal gøre! Der nævnes kun to ting: stop for godkendelse af kulkraftværker og flere elbiler. Fint, men slet ikke tilstrækkeligt. Hun tør ikke nævne, at der kun er to store, stabile, næsten CO2-frie energikilder. Det er vandkraft og kernekraft. Plus biomasse på visse betingelser. Heller ingen af kommentarerne har vist nævnt dette? - Undskyld, hvis det er antydet!

 • 4
 • 7

Det var jo netop heller ikke det, jeg gjorde. Jeg "lænede mig opad" et videnskabeligt flertal - Det er videnskabeligt.

Hvis 99 af 100 forskere påstår, at vi er resultatet af en evolution og ikke en skabende gud, vil jeg også vælge de 99.

Pointen er at hvis man vil påberåbe sig en videnskabelig holdning, så er man nød til at være åben for andre mulige forklaringer. Når der er stærk enighed om en bestemt forklaring, så er det selvfølgeligt helt i orden at hælde kraftigt til den side. Men hvis man er helt blankt afvisende muligheden for fejl og/eller andre forklaringer, så har man forladt videnskabens korridor, og bevæget sig over i religionens varme svøb. Det er der desværre rigtig mange der gør når det kommer til GW spørgsmålet. På begge, eller retter alle, fronter.

 • 7
 • 0

https://www.youtube.com/watch?v=Gmc5w2I-FCA

Det er da glædeligt at "hockey stick forskerne" se link i Hans Henrik Hansens kommentar ovenfor - nu synes at nærme sig data - som her i foredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=Gmc5w2I-FCA

givet af en rigtig klimaforsker, Dr. Richard Keene, USA. Baseret på data og ikke modeller som ikke passer med data - som IPCCs prognoser, politisk dikterede anbefalinger og omhyggeligt sorterede "videnskabelige facts" - det bliver omhyggeligt dokumenteret i dette foredrag hvordan hele miseren med IPCC er opstået.

Ikke underligt at IPCC apparatjikkerne nu er desperate efter "hockey stick" forskernes begyndende bodsgang.

Tal til Ramskov for at rydde lidt op i bunken med artiklen. Hvor man dog savner den baggrund som jeg nævner ovenfor.

 • 4
 • 6

Hvis vi lige et øjeblik glemmer snakken om hvorvidt co2 er farligt eller ej og lad os også se bort fra snakken om hvordan opgaven skal fordeles mellem landene og deres interne uoverensstemmelser. Lad os antage at alle lande er med på at yde alt hvad de kan og vi vitterlig kun må udlede yderligere 600 Gt i løbet af de næste 30 år. Det skal ses i lyset af at vi næsten udleder 40 om året i dag,

Er det så en realistisk målsætning? Er den overhovedet mulig rent teknisk. (bemærk, dette er ikke et spørgsmål om tallets validitet - spørgsmålet er ikke OM det er grænsen; men om det er en grænseværdi vi overhovedet evner at overholde).

Vi er mange mennesker. Om 30 år er vi en mia mere og flere mia af dem vi allerede er, vil gerne have lov at bruge noget af den energi vi anser for naturlig i vesten i dag. Folk der sidder rundt om bål vil have elektrisk lys, dem med elektrisk lys vil have vaskemaskiner, dem med vaskemaskiner vil have biler og dem med biler vil have to årlige ferier til Thailand. De som fryser vil have opvarmning og de som sveder vil have afkøling og alle vil gerne bruge cement. Og alle vil have mere og andet mad end ris. Mere vil have mere. Hvor meget mere? Hvor kan man finde gode, troværdige fremskrivninger for disse tal?

Energibehovet vil således stige voldsomt frem mod både 2030 og 2050. Og selv hvis vi gør en gigantisk indsats for at spare på energien, så er de fleste af disse tiltag jo desværre ofte kun besparende på lang sigt - på kort sigt koster de energi. Det koster energi at fremstille og installere isoleringsmaterialer, det koster energi at sætte LED'er og varmepumper og energieffektive hvidevarer op. Det koster at omlægge produktionsfaciliteter og landbrug. Der skal også bruges energi til at omlægge transportsektoren, herunder en masse batterier. Det er nødvendigt; men det er jo ikke gratis på CO2 fronten. Hvor meget skal vi bruge? Igen: vis mig gerne vej til gode, realistiske kilder.

Samtidig skal vi bruge energi til omlægning af energisektoren. Det koster energi at ombygge kraftværker, det koster energi at fremstille cement og stål til vindmøller, silikater til solceller, indmad til batteribackup, metaller til energitransmission osv. Og resten af verden er meget, meget langt fra niveauet i Vesten, så der skal investeres meget CO2-udledning i den proces. Men hvor meget?

Vi skal med andre ord bruge en hulens masse energi på at omstille os, og samtidig med det skal vi brødføde, huse og underholde en stadig større og mere glubsk befolkning. Kan vi overhovedet nøjes med 600 Gt?

Har nogen af jer set fornuftige analyser af de nødvendige omstillingers forventelige udledninger på globalt plan? Lagt sammen med de gængse udledninger (der jo heldigvis vil falde i takt med omstillinger og besparelser) og de ekstra mennesker lyder 600 Gt af vældig lidt....

Man kan jo argumentere, at det bliver vi slet og ret bare nødt til at holde os indenfor; men hvis det ser helt umuligt ud rent teknisk er argumentet ret tyndt i mine ører. Hvad fanden gør vi så?

Jeg er temmelig pessimistisk. Folk vil end ikke gøre det teknisk mulige af diverse årsager - og selv det mulige er næppe på størrelse med det nødvendige. Hvis folk som Figueres har ret i at 600 (eller 800) Gt er grænsen for hvad klimaet kan bære (hvilket vi ikke skal diskutere lige nu, vel), så tror jeg desværre godt vi kan indstille os på en væsentligt anden fremtid end vi hidtil har troet....

 • 7
 • 0

ret uforståeligt, eftersom vi for 8 år siden kun havde 5 år til at redde verden.

 • 6
 • 7

Har vi ikke hørt lignende udsagn i snart 20 år. Katastrofen venter lige om hjørnet, hvis og hvis.

Katastrofen er allerede i fuld gang! Du har blot vænnet dig til den. Livet i verdenshavene forsvinder, bier der dør, ekstrem tørke der får folk til at gå i krig eller flygte sker i dag i et omfang vi ikke tidligere har set. Sjovt nok startede krigen i Syrien efter den værste tørke og efter at 1.5 millioner bønder var flygtet fra ødelagt land til byerne. Øer er begyndt at forsvinde. Trope sygdomme er også langsomt på vej til at emigrere til nordligere og sydligere breddegrader.

 • 9
 • 5

Hvis 99 af 100 forskere påstår, at vi er resultatet af en evolution og ikke en skabende gud, vil jeg også vælge de 99

- tjaeh?:

Når kritikken så ikke mere kan komme til orde i medierne, påstår paradigmets medløbere, at alle er enige. Derpå udvikles en monstrøs konsensus, der yderligere befæster opinionen og teoriens finansielle skanser, og som udnævner eventuelle tilbageværende kritikere som både umoralske og kriminelle tosser. I tidens standretter på de sociale medier, mail-kampagner og på interesseorganisationers hjemmesider modgås kritikere heftigt, som om vi intet har lært af fortidens inkvisitioner, kætterdomstole og hekseafbrændinger. På de videnskabelige verdenskongresser marcheres der taktfast march mod ’fælles mål’ – og de få, der modsætter sig denne march, mødes med tilsværtning, hademails og trusler på levebrødet. Selv medier som ’dannede’ dagblade, radio- og tv-stationer er ophørt med at stille kritiske spørgsmål...

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9...

 • 4
 • 6

Ikke hvis de har fået deres videnskabelige arbejde publiceret i anerkendte tidsskrifter.

Der er faktisk mange som får udgivet artikler der ikke følger den alarmistiske linie. Denne side opsummerer dem af og til: http://notrickszone.com/ Siden er ikke populær, men det er svært at bortforklare artiklerne. Ligesom Real Science, hvor man kan se at vejr og artikler om det ikke har ændret sig. Seriøse videnskabsfolk spåede istider, for senere at spå katastrofal opvarmning, og sidst spår de "klimaændringer". Teorien der ikke kan modsiges.

 • 5
 • 7

Katastrofen er allerede i fuld gang! Du har blot vænnet dig til den. Livet i verdenshavene forsvinder, bier der dør, ekstrem tørke ... rope sygdomme er også langsomt på vej til at emigrere til nordligere og sydligere breddegrader

Vi må heller ikke glemme, at dinosaurerne er i fare for at uddø!

Det værste malaria-år i Danmark var 1831 - inden afslutningen af den lille istid - hvor det samlede antal døde (eneste gang i alle de år, man har registreret det) oversteg fødselstallet p.g.a. et epidemisk udbrud af malaria. Skalk 1977, nr. 3, p.18ff

The Working Group II contribution to the IPCC Fourth Assessment Report. Chapter 12: Europe: ... "The reemergence of endemic malaria in Europe due to climate change is very unlikely (Reiter, 2000, 2001; Semenov et al., 2002; Yasukevich, 2003; Kuhn et al., 2004; Reiter et al., 2004; Sutherst, 2004; van Lieshout et al., 2004).

Men malaria er jo ikke verdens eneste tropesygdom, der er f.eks. mæslinger og skålkopper/skoldkopper.

 • 4
 • 7

Man kan ikke bevise, at temperaturstigningen er menneskeskabt. Altså som matematisk bevis. Men kvalitativt er det bevisligt (af fysikere), at voksende indhold af klimagasser i atmosfæren vil øge både luftens og jordens temperatur. Det er ren fysik, som kan ses i alle fysiske tabeller om gassers egenskaber. Men kvantitativt er der usikkerhed. Altså om hvor hurtigt og hvor meget, temperaturen vil stige. Og der prøver man løbende at forbedre modellerne. Men jeg fatter ikke, at man kan sætte ??? ved gassernes fysiske virkning på atmosfæren og dermed klimaet. OK, jeg ved, at der er en forening i Danmark, hvis medlemmer stadig tror, at Jorden er flad. Et medlem fik oven i købet taletid i radioen forleden. Han havde ikke set beviser for, at Jorden er rund. Meget morsomt!

 • 9
 • 0

HHH: Øh, flere i denne tråd har sat ??? ved "de menneskeskabte" klimaændringer og/eller gjort grin med dem, der mener, det er rigtigt. Og flere har sat ??? ved, om artiklens forfatter er forsker. Det er tæt på det samme som at tvivle på hendes udsagn. Og personlig kender jeg to højt kvalificerede folk, der mener, at temp.stigningen kan være tilfældig. Vi kan jo ikke levere et skudsikkert bevis! - Og så er det tilladt at tvivle.

 • 4
 • 2

Men kvantitativt er der usikkerhed. Altså om hvor hurtigt og hvor meget, temperaturen vil stige.

For ikke at tale om hvad det betyder eller ikke betyder. Næppe mange tvivler på at temperaturen er steget de sidste par hundrede år, men er det godt eller dårligt, og kan vi overhovedet ændre på det, eller er det ønskværdigt hvis vi kunne. Hvis der virkelig var en overbevisning om at vi mennesker kunne regulere klimaet, kunne vi så lave et godt klima overalt på Jorden. Nej, vi ville stadig have de kendte klimazoner, men hvem skulle så have et "bedre" klima? Grønland, Sibirien og Canada ville sikkert gerne have det varmere, men kan de få det samtidig med at Sahara får et mere menneskevenligt klima. Vi skal bevare det vi har, siges det. Men hvad med dem som har et menneskefjendsk klima, skal de være dømt til den samme elendighed i al fremtid, bare fordi vi vil bevare vores rimelige nuværende klima. Nogle kunne godt tænke sig at styre en sådan verdensregering der uddelte sol og vind, men den slags folk minder mere om Dr. Strangelove end jeg bryder mig om.

 • 5
 • 12

Øh, flere i denne tråd har sat ??? ved "de menneskeskabte" klimaændringer og/eller gjort grin med dem, der mener, det er rigtigt

- hvem??

Og flere har sat ??? ved, om artiklens forfatter er forsker. Det er tæt på det samme som at tvivle på hendes udsagn.

 • javist, det har jeg også! Er hun da (klima)forsker??:

Karen Christiana Figueres Olsen (born 7 August 1956) is a Costa Rican diplomat with 35 years of experience in high level national and international policy and multilateral negotiations...

https://en.wikipedia.org/wiki/Christiana_F...

 • 3
 • 4

givet af en rigtig klimaforsker, Dr. Richard Keene, USA

Du overgår dig selv Niels:

Publications

According to a search of Google Scholar, Richard A. Keen has published less than five articles in peer-reviewed journals on the subject of climate. Not all of those articles were directly related to climate change, and many were published over 20 years ago. It is also unclear whether all of his following articles were peer-reviewed:

KT Redmond, DB Simeral, RA Keen. “Monitoring Seasonal and Long-term Climate Changes/Extremes in the Central Alaska Network” (PDF), FS.fed.us.

Richard A. Keen. “Volcanic Aerosols and Lunar Eclipses,” Science, Vol. 222 no. 4627 (December 2, 1983), pp. 1011-1013.

RA Keen. “Climate Data Analysis of Existing Weather Stations in around the Central Alaska Network (CAKN),” National Park Service Central Alaska Inventory and Monitoring Network, April 2008.

R A Keen. “Tropical convection and North American cyclones during the 1982-83 El Nino,” NOAA Proc. of the 9th Ann. Climate Diagnostics Workshop p 341-345 (SEE N86-11763 02-47); UNITED STATES; 1985.

https://www.desmogblog.com/richard-keen

Rigtig klimaforsker! Hahaha

 • 5
 • 2

Opskrift på katastrofe:

"A basic principle of modern state capitalism is that costs and risks are socialized to the extent possible, while profit is privatized." ― Noam Chomsky

 • 7
 • 1

Noam Chomsky

- ja, han er jo osse bare dejlig, ikk'?:

While we respect the contribution that Chomsky has made to our understanding of media, propaganda, and the framing of messages, we are saddened that in this case he has become a denier of major crimes of war. Unfortunately, he has not applied his prodigious analytical abilities to the former Yugoslavia...

Interesserede kan læse videre her: http://balkanwitness.glypx.com/chomskydeni...

 • 3
 • 5

Svend:

Hvis der virkelig var en overbevisning om at vi mennesker kunne regulere klimaet, kunne vi så lave et godt klima overalt på Jorden.

Det er udtalelser som ovenstående, der imho fuldstændigt diskvalificerer dig fra at deltage i debatten.

Der er himmelvid forskel på at være i stand til at skubbe en forholdsvis fin balance ud over kanten til at kunne detailstyre en så kompleks maskine som jordens klima. At tro man vil kunne lave ens godt klima overalt på jorden, kræver da vist, at man tror, den er flad - er du også med på den vogn Svend?

Ingen påstår at vi er i gang med at regulere jordens klima - tværtimod.

Undskyld hvis jer går over stregen, men nogen gange kan man sgu' godt blive lidt træt af denne non-faktuelle "debat".

mvh Flemming

 • 14
 • 5

Jeg personlig kunne aldrig drømme om at tvivle på IPCC.

IPCC har f.eks. advaret os om, at hovedparten af gletscherne i Himalaya vil være væk i år 2035. Det kunne jeg aldrig drømme om at tvivle på, det må jo være Sandheden, når IPCC skrev det, og som IPPCs formand gentagne gange sagde, så er det voodoo videnskab at tvivle på denne sandhed .

... the then chairman of the International Commission for Snow and Ice's (ICSI) Working group on Himalayan glaciology, as saying that most glaciers in the Himalayan region "will vanish within 40 years as a result of global warming"

Dva. at 10 authors og IPCCs tusinder af topkvalificerede, peer-reviewende forskere var enige om 2007-rapportens påstand, at hovedparten af Himalayas gletschere ville være smeltet i år 2035.

"India's Environment Minister Jairam Ramesh released a study on Himalayan glaciers that suggested that they may be not melting as much due to global warming as it is widely feared. He accused the IPCC of being "alarmist".

RK Pachauri, the Indian scientist who heads the IPCC, dismissed the study as "voodoo science" and said the IPCC was a "sober body" whose work was verified by governments."

http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools...

 • 3
 • 9

Skal vi ikke holde os til fænomenet "truende klimaændringer" og ikke gå efter personen? Om IPCC: Jeg stoler på de kvalitative beregninger/forudsigelser, især fordi jeg kender de fysiske forudsætninger for disse beregninger. Men de "præcise" temperatur-prognoser (vi skal holde os under de berømte 2 grader!) er mest forenklinger, fordi især politikere skal have noget helt konkret at styre efter! - ikke noget med sandsynligheder og usikkerhedsintervaller. Det skal være sort/hvidt og Ja/nej! Og for mig er det derfor tilstrækkeligt at vide, at temperaturen vi l stige "uacceptabelt meget", hvis vi ikke skruer ned for udsendelsen af klimagasser. Punktum! Det er min basis for energidebatten.

 • 12
 • 1

Hans Henrik: Et ret konkret svar! - Jeg kiggede lige på de første ca. 15 kommentarer, og mindst tre af dem er enten tvivlende eller skriver, at IPCC overdriver..... Og så kender jeg to særdeles kvalificerede personer (der ikke har ytret sig her), som nærmest samler på argumenter (konspiration???) imod IPCC's konklusioner. Og egentlig sår du vist selv lidt tvivl i kommentar nr. 5. Eller måske misforstår jeg dig? PS. Gratis forslag: Kommentarerne burde være udstyret med fortløbende numre. Det ville lette debatten, som her! PPS. Jeg skyndte mig at give dig et "+", så du ikke tror, jeg gav dig et "-" !!!!!

 • 1
 • 2

ikke gå efter personen?

Er IPCCs rapporter nu blevet til personer?

"In its 2007 report, the Nobel Prize-winning Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) said: "Glaciers in the Himalayas are receding faster than in any other part of the world and, if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the Earth keeps warming at the current rate. "

Hvilket du ville have set, hvis du havde læst det link, jeg gav som dokumentation for min påstand.

 • 1
 • 5

I går efter "manden" (som er en kvinde) forekommer mig at være for meget spredehagl, når du ikke samtidig nævner, hvem du mener er blev gået efter, jeg kan nemlig ikke erindre at have mistænkeliggjort Christiana Figueres eller andre mænd/kvinder i denne debat.

Du er tilgivet :)

... men hvad med IPCCs rapport, som hævder, at hovedparten af Himalayas gletchere vil være væk i 2035?

er det mærkeligt, at tilliden til IPCC ikke er ubetinget?

Fortalere for IPCCs rapporter fremhæver normalt de 2.000 klimaforskere, som har udført peer-review linie for linie. I den virkelige verden ser det helt anderledes ud:

Uddrag af 'An Open Letter to the [IPCC]Community from Chris Landsea"

"I was asked several weeks ago by the Observations chapter Lead Author---Dr. Kevin Trenberth---to provide the writeup for Atlantic hurricanes.

Shortly after Dr. Trenberth participated in a press conference organized by scientists at Harvard on the topic "Experts to warn global warming likely to continue spurring more outbreaks of intense hurricane activity" along with other media interviews on the topic. The result of this media interaction was widespread coverage that directly connected the very busy 2004 Atlantic hurricane season as being caused by anthropogenic greenhouse gas warming occurring today. Listening to and reading transcripts of this press conference and media interviews, it is apparent that Dr. Trenberth was being accurately quoted and summarized in such statements and was not being misrepresented in the media. These media sessions have potential to result in a widespread perception that global warming has made recent hurricane activity much more severe.

I found it a bit perplexing that the participants in the Harvard press conference had come to the conclusion that global warming was impacting hurricane activity today. To my knowledge, none of the participants in that press conference had performed any research on hurricane variability, nor were they reporting on any new work in the field. All previous and current research in the area of hurricane variability has shown no reliable, long-term trend up in the frequency or intensity of tropical cyclones, either in the Atlantic or any other basin."

http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/en... samme sikret mod sletning, på WayBack https://web.archive.org/web/20070218131946...

 • 2
 • 2

Vi har måske allerede reddet det. Fra wunderground.com "Areas south of the equator saw less than half the usual amount of tropical cyclone energy in the year ending June 30."

 • 2
 • 6

Vi har måske allerede reddet det.

Så nemt er det desværre ikke.

Vi har en solidt forankret videnskabelig teori (som gentagne gange er eftervist empirisk), der fortæller os, at CO2 og andre "drivhus"gasser i de øvre lag af atmosfæren bremser udstråling af energi i det infrarøde spektrum. "Drivhus"effekten er virkelighed, og det vil være tåbeligt at benægte den.

Jordens temperatur stiger i en eller anden grad og det vil være tåbeligt at benægte det.

Som jeg ser det, er det eneste reelle stridspunkt spørgsmålet om, hvor stor en del af opvarmningen der er en del af en naturlig cyklus, og i hvor stor en del der er menneskeskabt.

De som mener, at den udelukkende, eller i det mindste hovedsagelig, er menneskeskabt "overser" en række indikationer af, at vi er inde i en varm fase af en naturlig cyklus, og de som mener, at den ikke er menneskeskabt, "overser" i samme grad at vi mennesker har indflydelse på opvarmningen.

Den naturlig cyklus ses bl.a. af, at grønlands gletschere stod ca. 60 km længere inde i landet for 3-5.000 år side, at gletscherne i Alperne har været helt eller delvis forsvundne mindst 5 gange i de seneste 5.000 år, og at en betydelig afsmeltning omkring Antarktis påviseligt begyndte før år 1831.

 • 4
 • 5

Som jeg ser det, er det eneste reelle stridspunkt spørgsmålet om, hvor stor en del af opvarmningen der er en del af en naturlig cyklus, og i hvor stor en del der er menneskeskabt.

Det andet stridspunkt er hvad opvarmningen betyder. Meningerne går lige fra at det er en fordel til at det er katastrofalt. Jeg hælder mest til fordelen, da historien viser at varmere perioder har været gode og de kølige perioder har givet nød og elendighed.

 • 4
 • 3

historien viser at varmere perioder har været gode og de kølige perioder har givet nød og elendighed

Det afhænger af hvor.

Heroppe nordpå var kulden ophav til et ringe liv, men f.eks. Sahara var savanne og tildels skov i perioden -10.500 til - 5.500 .

"For five millennia, says Kröpelin (geoarchaeologist at the University of Cologne in Germany), humans thrived in the Sahara, fishing, herding cattle, and making pottery and art ... [Sahara was] teeming with wildlife, fish-filled lakes, and ancient humans ... it was a good place to live"

 • 2
 • 1

Professor Ridley i et vittigt og informativt foredrag for Englands førende naturforskere om Global Warming versus global greening.

Her får de religiøse tilhængere af IPCC og deres skrækkampagner på hattepulden! Han viser med stor tydelighed hvor IPCC og deres prognoser og modeller er helt forkerte. Samt taler om alle de gode effekter vi har fra CO2 forøgelse - nok ikke så kendt for de fleste.

https://www.youtube.com/watch?v=YCcLggcPcj0

 • 1
 • 4

Det er smukt at kunn ekonstatere, at vi har 6 klimafanatikere, fundamentalister som deltagere i debatten, seks deltagere som ikke kan acceptere veldokumenteret kritik af guddommelige IPCCs åbenbaringer.

Tak for afsløringen.

 • 2
 • 11

Det er smukt at kunn ekonstatere, at vi har 6 klimafanatikere, fundamentalister som deltagere i debatten, seks deltagere som ikke kan acceptere veldokumenteret kritik af guddommelige IPCCs åbenbaringer.

Nu har jeg lige løbet debatten igennem. Jeg må være blevet blind, eller ude afstand til at læse, for jeg har svært ved at udpege, disse 6 fundamentalistiske klimafanatikere. For mig at se, er det da skeptikerne af IPCC der er mest aktive.

Jeg må indrømme, at jeg ikke er helt skarp på hvad der er hoved og hale i klima debatten, men hælder i den retning af at vi har et problem med vores CO2 udledning.

Hvis der bare er 1% chance for at IPCC har ret, og at vi er på vej til katastrofen hvis vi gør som vi plejer, så er det en chance jeg ikke vil tage.

At vælge at reducere vores co2 udledning, koster kun håndøre i forhold til de enorme summer den globale opvarmning vil koste os hvis IPCC får ret i deres forudsigelser.

Det bliver ikke verdens undergang, men tør vi tage chancen.

 • 6
 • 2

Hvis der bare er 1% chance for at IPCC har ret, og at vi er på vej til katastrofen hvis vi gør som vi plejer, så er det en chance jeg ikke vil tage. At vælge at reducere vores co2 udledning, koster kun håndøre i forhold til de enorme summer den globale opvarmning vil koste os hvis IPCC får ret i deres forudsigelser.

Jeg forstår godt bekymringen, og det er den alarmisterne bruger. Men når man ser på de estimerede omkostninger, svarer det til at du belåner dit hus til langt over skorstenen for at forsikre det mod et eventuelt meget langsomt forfald. Et forfald du for en brøkdel af omkostningerne kan modvirke når det bliver synligt. Med IPCC's beregninger vil Paris aftalen ændre temperaturstigningen i 2100 med 0,1K. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes det er en dyr forsikring.

Foreløbig er denne skrækkelige middeltemperatur steget ca. 1K, og jeg kan ikke rigtig se at vejret er blevet værre eller bedre, og efter 100 år når den er steget yderligere 1K, tror jeg heller ikke jeg vil se noget. Heller ikke hvis jeg kigger ud af vinduet. Ingen havde tænkt over disse små temperaturændringer, hvis ikke nogle klimaforskere hele tiden havde målt det og gjort os opmærksomme på det. Jamen siger de, når temperaturen stiger bliver vejret vildere. Det har blot ikke kunnet måles hidtil. Nå men så stiger havet. Ja, med samme takt som det har gjort i hundrede år. Propagandaen er så massiv, at Stockholm overvejer at forhøje kajen. De skulle hellere uddybe havnen, fordi vandstanden i Stockholm falder (landet hæver sig).

 • 4
 • 6

Hvis der bare er 1% chance for at IPCC har ret, og at vi er på vej til katastrofen hvis vi gør som vi plejer,

Hvis beslutningstagerne selv troede på, at udledning af CO2 og forøgelse af atmosfærens indhold af CO2 med nogle ppm udgjorde en virkelig risiko for vor fremtid, ville der være fuld gang i uddrag af CO2 fra atmosfæren, i stedet for forøgelse af grønne afgifter.

I en lang årrække er CO2 blevet uddraget af atmosfæren på industriel basis i en mængde på 120.000.000 ton pr. år. Denne CO2 bliver brugt i en række industriprodukter. Den kan også benyttes til at producere drivmidler til motorer, f.eks. biler i et kredsløb: brændstof - CO2 -> brændstof ved hjælp af f.eks. US patent no. 1,746,464, applied 1926, som blev brugt i vid udstrækning af Tyskland under 2. verdenskrig.

Denne proces har tidligere været forholdsvis kostbar, dog ikke mere end at den er benyttet til uddragelse af de omtalte 120 megaton CO2. Det tyske Bundesforschungsministerium bevilgede 100 mio. Euro til forskning i anvendelse af atmosfærisk CO2. Tyske forskere ser muligheder og ikke trusler, hvilket vel er årsagen, at de klarer sig så meget bedre end andre.

En ny (2016) katalysator består af kobber-nanopartikler, kulstof og nitrogen, og da forskerne påtrykte den en spænding, kunne den omdanne CO2 opløst i vand til ethanol med et udbytte på 63 procent af det omsatte CO2. Resultatet er ifølge forskerne overraskende, fordi der kun skulle bruges en ganske lille elektrisk spænding, og fordi udbyttet var langt højere end forventet.

I USA bruger man milliarder af liter ethonal hvert år, fordi det blandes op med benzin.

Scientists Just Accidentally Discovered a Process That Turns CO2 Directly Into Ethanol "If we can turn CO2 into a fuel source, we can at least slow things down a bit, and now researchers have developed a process that can achieve this with a single catalyst. ... Since the catalyst is made from inexpensive materials, and can operate at room temperature with modest electrical requirements, it could be scaled up for industrial level use."

http://www.sciencealert.com/scientists-jus...

High-Selectivity Electrochemical Conversion of CO2 to Ethanol using a Copper Nanoparticle/N-Doped Graphene Electrode "We report an electrocatalyst which operates at room temperature and in water for the electroreduction of dissolved CO2 with high selectivity for ethanol." http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002...

CO2 kan omdannes til kalksten på rekordtid. I et forsøg på Island har forskere pumpet CO2 blandet med vand ned i den vulkanske undergrund. Efter to år er drivhusgassen forsvundet, for den har reageret med klippen og er blevet til calciumcarbonat.

Scientists Have Figured Out How to Turn CO2 Into Solid Rock Within Months http://www.sciencealert.com/scientists-hav...

Rapid carbon mineralization for permanent disposal of anthropogenic carbon dioxide emissions Atmospheric CO2 can be sequestered by injecting it into basaltic rocks, providing a potentially valuable way to undo some of the damage done by fossil fuel burning. Matter et al. injected CO2 into wells in Iceland that pass through basaltic lavas and hyaloclastites at depths between 400 and 800 m. Most of the injected CO2 was mineralized in less than 2 years. Carbonate minerals are stable, so this approach should avoid the risk of carbon leakage. http://science.sciencemag.org/content/352/...

Ser vi disse projekter køre for fuldt tryk?

Hvis Nej: Ingen beslutningstager tror for alvor på, at CO2 er et stort problem.

 • 4
 • 4

[quote id=803387] Jeg forstår godt bekymringen, og det er den alarmisterne bruger. Men når man ser på de estimerede omkostninger, svarer det til at du belåner dit hus til langt over skorstenen for at forsikre det mod et eventuelt meget langsomt forfald. Et forfald du for en brøkdel af omkostningerne kan modvirke når det bliver synligt. Med IPCC's beregninger vil Paris aftalen ændre temperaturstigningen i 2100 med 0,1K. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes det er en dyr forsikring.

[/

Men det er jo så nok der vi ser forskelligt på det, for jeg synes forsikringspræmien er billig, iforhold til det skræk scenarie vi muligvis har i vente hvis vi intet gør. Hvis vi kikker isoleret på Danmark, så har den grønne omstilling ikke kostet en krone. Tværtimod har det været en god forretning. Jeg har den samme holdning vedr. elbiler. Hvis man gør det smart, vil en udskiftning af vores vognpark til eldrift blive en god forretning. Det er sådan med VE, at det koster på den korte bane, men på den lange bane er der god økonomi i det. Og det er også uden at regne alle side effekterne med. global opvarmning eller ej. Vi kan ikke fortsætte med at bruge jordens resurcer som om vi er sidste generation af mennesker på jorden, så vi skal jo finde andre løsninger end Kul Gas og Olie.

Du nedtoner de økonomiske og sociale konsekvenser en eventuel globale opvarmning vil have, men det er jo kun hvis den globale opvarmning bliver begrænset, og vi ikke får større havstigninger. Får vi bare det halve af de havstigninger som IPCC taler om, vil omkostningerne være ubetalelige, økonomisk og socialt.

Du tror ikke at yderlig temperatur stigning på eventuel 1K vil få betydning om 100år, men hvad skal jeg bruge din "tro" til. Du har jo intet reelt at bygge din tro på. Det farlige ved vores CO2 udledning, er jo netop at vi ikke selv kan koble vores handlinger med de måske fatale konsekvenser de vil få en gang i fremtiden. Derfor ser du ingen ændringer i befolkningens handlemåde. Hvis du stopper en tilfældig på gaden og spørg til global opvarmning, så vil de fleste svare, jo det er da et problem, men det ændre intet i deres hverdag. Det er let at sige, det går nok, når konsekvensen af ens handlinger først kommer efter at man selv har stillet træskoene.

Jeg er med på at magthavere skal have modspil, og at IPCC er at regne for dette. Problemet er bare at selv om virkeligheden måske kommer til at være halv så slem som IPCC forudsiger, så er det slemt nok endda.

 • 2
 • 1

Imidlertid, 6 thumb-down til et veldokumenteret indlæg ....

Er det dette patetiske forsøg på at miskreditere IPCC, pga en enkelt fejlagtig pasus ud i en 938 siders rapport, som de udgav for 10 år siden, du kalder et "veldokumenteret indlæg"?

Jamen så skal jeg der meget gerne stå frem som den 7. af de "fanatiske fundalister, der har givet dig en velfortjent thump-down!

Selvom IPCC, i denne pasus, overestimerede hastigheden, hvormed Himalaya's gletchere smeltede, og meget hurtigt erkendte fejlen, så står de stadig, den dag i dag, 100% inde for advarslerne om hvad afsmeltningerne kan komme til at betyde, indenfor ganske få årtier, for den 3/4 mia mennesker, hvis vandforsyning beror på disse gletchere, hvis ikke hele verden gør noget ekstraordinært for at holde AGW nede.

Jeg finder disse advarsler nærmest uendeligt mere veldokumenterede og relevante at lytte til, end dine sarkastiske nedladenheder.

Så thump-down herfra!

 • 9
 • 4

Du tror ikke at yderlig temperatur stigning på eventuel 1K vil få betydning om 100år, men hvad skal jeg bruge din "tro" til. Du har jo intet reelt at bygge din tro på.

Tak for en god replik Grønbæk. Problemet er at skrækscenarierne er baseret på lige så meget tro, godt nok underbygget med nogle noget tvivlsomme klimamodeller, men i alle fald er det processor som tager århundreder, og det giver os tid til mere afbalancerede tiltag. 100 år er altså rigtig lang tid. Byer vil blive oversvømmet, men hvor mange huse står alligevel efter hundrede år. Mit hus har nogle meter til havniveau, men jeg forventer ikke at det eller jeg findes om hundrede år. Hvis du har været i Rom, vil du se at gadeniveauet er hævet adskillige meter fra datidens niveau. Det er fornuftigt at spare/gemme på fossilerne til vores efterkommere, men lad os gøre det af de rigtige grunde og i passende takt. Den gemte varme i dybhavet vil komme op og plage os, siges det! Den vil sgu snarere køle os gevaldigt ned, for dybhavet er ikke meget over 4 grader. Det er væsentligt koldere end en brøndgravers røv.

 • 3
 • 5

Er det dette patetiske forsøg ...

patos sb., -sen (lidenskabelig og højtidelig måde at udtrykke sig på) https://dsn.dk/?retskriv=patos&ae=0

Er dette dit sølle forsøg på at hævde, at den meget omtalte kvalitetskontrol i IPCC altid fungerer - undtagen i dette enkelte tilfælde?

... en enkelt fejlagtig pasus ud i en 938 siders rapport, som de udgav for 10 år siden, du kalder et "veldokumenteret indlæg"?

Selvom IPCC, i denne pasus, overestimerede hastigheden, hvormed Himalaya's gletchere smeltede

De "overestimerede" hastigheden med århundreder og ingen af de flere tusinde højtkvalificerede klimaforskere, som klimafundamentalister excellerer i at hævde foretager peer review linie for linie, fandt at der var problemer med tempoet.

Murari Lal, director of the Climate, Energy and Sustainable Development Analysis Centre in Ghaziabad, who served as coordinating lead author for the Asia chapter in the working group report says that his team followed proper IPCC procedures for using non-refereed studies, which require chapter teams to review the quality of such sources before citing results.

meget hurtigt erkendte fejlen

Fejlen blev blev først rettet i 2010, og det endda først efter, at IPCCs formand, Dr. Rajendra K. Pachauri, "dismissed the Indian government report prepared by seasoned glaciologist V. K. Raina, which doubted the credibility of the fast melting glaciers, as "voodoo science" and said the IPCC was a "sober body" whose work was verified by governments".

"IPCC chair Rajendra K. Pachauri expressed ‘disappointment,’ while far less polite remarks came from scientists who seemed to believe that the IPCC report was sacrosanct."

En ukrænkelig rapport, hvilket lige præcis er problemet med klimafanatikere og deres tillid til IPCC.

Hvad tror du, udtrykket "et veldokumenteret indlæg" dækker?

Som jeg opfatter verden, er 'et veldokumenteret indlæg' et indlæg, som giver læseren mulighed for at kontrollere dets korrekthed, præcis som jeg gjorde.

 • 1
 • 7

ret uforståeligt, eftersom vi for 8 år siden kun havde 5 år til at redde verden.

Ten years left to avert catastrophe

"For the past six years, more than 2,000 scientists from around the world have been writing the most definitive and up-to-date assessment of climate change. ... Many scientists believe that we have about 10 years left to enact policies that will curb dangerous climate change"

Dato: Friday 2 February 2007

'Almost too late' to stop a global catastrophe

"The possibility of avoiding a global catastrophe is "already almost out of reach", Sir Nicholas Stern's long-awaited report on climate change will warn today. ... These problems will be "difficult or impossible to reverse" unless the world acts quickly, Sir Nicholas will warn, in a 700-page report that is expected to transform world attitudes to climate change. ... Combating climate change could become one of the world's biggest growth industries"

Dato: Monday 30 October 2006

Det er for sent, de ti år er gået, så katastrofen må allerede være indtruffet. Ulven kommer! Ulven kommer! Ulven kommer! eller måske snarere uhæderligheden?

"Combating climate change could become one of the world's biggest growth industries"

Big Oil mistænkeliggøres altid, når de står til at tjene på et eller andet. Gælder det samme Big Wind og Big Solarpanel m.fl.? eller gælder andre regler for dem?

 • 1
 • 5

Der kan sagtens være konsistens i de meldinger du ironiserer over, da solenergi og vindenergi er vokset ganske betragteligt og klodens GHG emissioner er stagneret i samme periode som dine håndplukkede alarmister har fået deres udtalelser i pressen.

Og ja der gælder andre regler for big wind og bigsolarpanel, men dem lever de op til, så der er ikke rigtigt skandaler med flere hundredtusinde dræbte og syge hvert eneste år som jo er standard for big oil år ud og år ind.

 • 3
 • 2

Der kan sagtens være konsistens i de meldinger du ironiserer over

jeg ironiserer ikke over meldingerne, men over at klimahysterikerne gav (foreløbig) 7 thumb-down til mit indlæg "eftersom vi for 8 år siden kun havde 5 år til at redde verden."

Det var jo netop, hvad vi blev advaret om, som det fremgår af mit forrige indlæg, men klimafundamentalister betragter kritik af deres profeter som helligbrøde.

Det skulle ikke undre mig, om de reagerede som fanatiske muslimer efter Muhammedtegningerne og trampede på min cykelvimpel og brændte mit hundehus - hvis de altså kendte min adresse :)

 • 3
 • 4

Big Oil mistænkeliggøres altid, når de står til at tjene på et eller andet. Gælder det samme Big Wind og Big Solarpanel ... ?

Og ja der gælder andre regler for big wind og bigsolarpanel, men dem lever de op til ...

I get it: Big Wind og Big Solarpanel ønsker slet, slet ikke at tjene penge ($ £ € kr.: puh badv!) og virksomhederne er ledet af engle og helgener, som aldrig kunne finde på at se stort på love og reglerne for at skaffe sig ussel mammon. /naivitet

 • 3
 • 1

Svend: Du plejer af være mere seriøs. Det mener jeg virkelig! Albert: Jeg synes, du sommetider udtrykker dig så kryptisk, at - selv om jeg læser det 2½ gang - ikke helt forstår din holdning til IPCC's beregninger. HHH: Nej ingen stagnation i væksten af klimagasser. Og det er jo det, som artiklen prøver at få frem. Vi gør alt for lidt, men snakker gevaldigt om, hvor vigtigt, det er! Politiken havde et stort indlæg om det 25/6: "Klimapolitik er kun snak snak snak”. Mange tror (tror jeg!), at vedvarende energi nu yder et væsentligt bidrag, men sol og vind ligger stadig lidt under 1 % energidækning i verden. Det skrev Lomborg om forleden - også i Politiken.

 • 1
 • 2

Albert: Jeg synes, du sommetider udtrykker dig så kryptisk, at - selv om jeg læser det 2½ gang - ikke helt forstår din holdning til IPCC's beregninger.

Holger, jeg er berygtet for at skrive meget "stramt" uden megen udenomssnak, hvilket af og til giver problemer med at få et tydeligt billede af min indstilling, især hvis man forsøger at tolke og/eller "læse mellem linierne". Det hænger sammen med, hvor mange sider fagligt forsvarlig tekst jeg har været vant til at producere pr. år.

Min holdning til IPCC's beregninger er kritisk, fordi jeg har kendskab til et antal alvorlige fejl i deres arbejdsgange og til sjusket omgang med - og decideret manipulation af - forskningsresultater.

Ovenfor har jeg fremhævet at Christopher Landseas tog afsked med IPCC pga. grov (dvs. ikke-underbygget og sensationspræget) forvanskning af hans forskning. IPPCs officielle udtalelser var stik imod, hvad Landsea havde dokumenteret og meddelt gruppens leder, en administrator som ikke havde det fjerneste begreb om hverken hurricanes eller tropiske cycloner.

Desuden har jeg påvist den sjuskede omgang med data og peer-review i forbindelse med Himalayas gletchere, hvor IPCCs chairman samt et antal fuskere, i stedet for at kontrollere deres egne påstande, på ualmindelig sjofel vis kritiserede de, som påviste en grov fejl i rapport 5 - en typisk religiøs tilgang til kritik.

Desuden har jeg kendskab til en praksis, som forvrænger og forfalsker konklusioner, og som består i, at regeringsansat administrativt personale i IPCC har ændret konklusioner i rapporter, efter at de egentlige forskere var rejst hjem. Da dette blev påtalt, svarede de administrative blot, at det ikke var forbudt i IPCCs statutter.

At jeg har kendskab til tre grove fejl, kan næsten kun betyde, at der er flere alvorlige fejl, som holdes skjult.

Læg dertil det næsten ufattelige, at i Himalayasagen var der 10 forfattere, som enten ikke havde et bare perifert kendskab til deres angivelige fagområde, eller subsidiært at de ganske ikke havde gidet gennemlæse rapporten før dens udgivelse, og at de - i lighed med de andre - angiveligt 2.000 - klimaforskere - heller ikke havde læst den i de mellemliggende små 3 år. Fejlen er så grov, at den springer i øjnene på enhver, som læser delrapporten og samtidig udøve en blot minimal kildekritik.

Dette mere end antyder, at der sjuskes groft med data og konklusioner og enhver læser bliver derfor nødt til at udøve streng kildekritik ved læsningen af et angiveligt peer reviewed værk. Man er tvunget til at spilde en mængde tid på at kritisk gennemtænke det, som skulle være peer reviewed tekst.

Yderligere reagerer jeg negativt på løsagtige, udokumenterede og alarmistiske påstande om, at alle mulige foreteelser i naturen er meneskeskabte. Eksempel: vi ikke skal forvente malariaepidemier pga. opvarmningen, andre betingelser skal være opfyldt. "The reemergence of endemic malaria in Europe due to climate change is very unlikely" og det værste malariaår i Danmark var 1831 under den lile istid, og talrige andre klimareligiøst inspirerede påstande.

Naturen, det billige skidt, tillader sig at udøve en voldsom virkning på vor verden og det er en grov fejl pr. refleks at placere ansvaret for dens luner på et menneskeligt indgreb.

Imidlertid, hvis du læser andre af mine indlæg i denne debat: (Vi har en solidt forankret videnskabelig teori, som gentagne gange er eftervist empirisk, der fortæller os, at CO2 ... det vil være tåbeligt at benægte den.), (Jordens temperatur stiger i en eller anden grad og det vil være tåbeligt at benægte det) ,(spørgsmålet om, hvor stor en del af opvarmningen der er en del af en naturlig cyklus, og i hvor stor en del der er menneskeskabt.), (parafrase: begge sider i diskussionen ignorer fakta, de ikke kan lide), vil du bemærke, at der ikke skal være tvivl om, at jeg grundlæggende respekterer IPCCs rapporter, men at jeg kræver en grundig kontrol af deres data og konklusioner og kritiserer negativt og til tider hæmningsløst (pga. disse "tusinder af højt kvalificerede forskere, som fører kontrol"), hvis rapporter og konklusioner er utroværdige eller indeholder klart faktastridende påstande. Hvis du er nået hertil uden at snyde og springe i teksten, har du stamina :-)

 • 3
 • 3

Albert:

(parafrase: begge sider i diskussionen ignorer fakta, de ikke kan lide),

Bingo: - Vi lever i en (i alvorlig grad) postfaktuel verden, hvor man altid kan finde "sin bekvemme sandhed" på nettet - ovenikøbet offentliggjort af "seriøse forskere".

Nå selv teknisk kompetente mennesker (hvad man må forvente et flertal på dette site er) ikke kan skelne skidt fra kanel, hvordan kan det helt brede flertal så have en chance?

Hvordan kommer vi tilbage til (hvis vi nogensinde har været der) en tilstand hvor vigtige bealutninger bliver truffet på baggrund af solide fakta - i stedet for spin?

mvh Flemming

 • 7
 • 1

Hvis du er nået hertil uden at snyde og springe i teksten, har du stamina

- det vil jeg så påberåbe mig! ;) (læste kommentaren for en times tid siden).

Jeg bemærkede også, at den på dét tidspunkt havde modtaget sin første 'rating': En tommel ned!

Jeg spekulerede kort over motiveringen herfor, og kom til den umiddelbare konklusion, at tomlen må tilskrives dit kætteri eller dit navn (eller en kombination heraf)!(?) :)

Summa summarum: Tommel op herfra!

 • 2
 • 4

Hvordan kommer vi tilbage til (hvis vi nogensinde har været der) en tilstand hvor vigtige beslutninger bliver truffet på baggrund af solide fakta - i stedet for spin?

Men vi er så tæt på den tilstand som nogensinde i denne sammenhæng. Vi har aldrig været tættere.

Vi arbejder her med fremskrivninger, hvor man vha modeller skal forudse fremtiden. Det er i sagens natur en svær kunst, hvis nøjagtighed er ligefrem proportionel med omfanget og kvaliteten af de modeller der benyttes. Modellerne forfines løbende og har næppe nogensinde været bedre end de er i dag. Og de vil blive bedre og bedre frem mod det tidspunkt vi forsøger at forudse.

Den rimelige reaktion på modeller, som forudser et problem må være, at man arbejder på at løse dette problem indtil modellerne ikke længere mener problemet vil opstå. Især når man taler om et problem af den størrelsesorden og karakter, som klimaændringerne vil medføre.

Som jeg forstår situationen, så er næsten alle enige om at øgede CO2 udledninger vil medføre temperaturstigninger som følge af drivhuseffekten. Næsten lige så mange er enige i, at disse stigninger vil få en større effekt på klimaet. En smule færre; men stadig langt, langt de fleste fagfolk er også enige om at ændringerne ikke kun vil ske gradvis; men at der vil komme effekter, der bliver selvforstærkende og at problemet på et tidspunkt vil løbe ud af kontrol og ikke længere kunne holdes tilbage af at stoppe afbrænding af kulstofholdige brændsler. Tilbage står spørgsmålet om hvornår det ikke længere kan stoppes - her er de forskelige modeller fortsat lidt uenige - og det er vel også her stridens æble befinder sig for de forskere, der føler sig misrepræsenteret af de mindre sobre eller paniske talsmænd.

Der er så vidt jeg kan se ikke synderlig tvivl om at klimaet vil påvirkes af vores adfærd; fraset et lille mindretal, så det må indtil andet viser det, betragtes som et faktum. Om det er et "solidt faktum" er en definitionssag; men når man taler om kaotiske systemer og projektioner frem i tid, så kan man nu engang ikke føre bevis på samme facon, som man kan når man taler matematik eller naturlove.

Der er heller ikke reel tvivl om hvilke tiltag der skal udføres for at imødegå ændringerne - kun detaljer. Vi skal holde om med at brænde kulholdige materialer. Det er i hvert fald et solidt faktum.

Tilbage bør kun stå at diskutere tre ting. A) Om de fremtidige ændringer i klimaet er ønskelige eller acceptable i forhold til den pris der skal betales for at imødegå dem. B) Vi skal hitte ud af hvordan vi erstatter de gevinster vi i dag har ved at brænde fossile brændsler hvis vi når frem til at vi vil stoppe klimaændringerne. Og endelig: C) Hvor hurtigt skal det gå.

A) Både DK og verdenssamfundet har af mange omgange fastslået at klimaændringerne skal forhindres. Det er rent tidsspilde at diskutere det yderligere, da vi har forpligtet os selv og hinanden via alle mulige aftaler internationalt og befolkning og folketing er 99% enige...

B) I DK er valget faldet på vind og biomasse. Resten af verden har alle mulige løsninger og nogen har endnu ingen. Man kan mene at det er gak eller genialt; men vi er gået så langt ud af den vej nu, at det i praksis ikke lader sig ændre - folketinget er enigt og det er befolkningen også. 91% af befolkningen bakker op om vindmøller ifølge energinet...

C) Udgangspunktet for artiklen er, at vi har 6-800 Gt CO2 udledninger tilbage. PT udleder vi (verden) vist omkring 45 Gt ud om året. Fortsætter vi med det i 15-20 år skal vi stoppe helt fra den ene dag til den anden, hvilket naturligvis er et urealistisk scenarie. Figueres mener at vi bør følge en kurve der topper om tre år, da faldet ellers bliver meget stejlt for at holde arealet under kurven på 6-800. Så stejlt, at det ikke er realistisk.

Om tallet er 6-800 eller et andet er lidt fjollet at slås om herinde. Det kræver en ekspertviden, som jeg tvivler på nogen af os er i besidelse af. Jeg har mest lyst til at putte det i kategorien "solide fakta" og bare tro på tallet indtil nogen dukker op med en overbevisende bedre model, der siger noget andet.

Tilbage står at diskutere hvilke kurve med et integrale på 6-800 vi tror er realistisk at følge. Og den debat kan ikke rigtig hvile på "solide fakta". Ude i verden gør de som de nu engang vil - Trump har eksempelvis tilsyneladende ikke til hensigt at bremse hurtigt op derovre (og USA står for omkring de 5-10 Gt om året); mens Obama stod for en for en mere stejl opbremsning (omend han ikke gennemførte den; men blot sagde at den var nødvendig).

I DK er vi gået igang med opbremsningen for længe siden og følger allerede en kurve med større fald end det meste af resten af verden (vi er faldet med 30% siden 80'erne og 90'erne; medens USA er faldet 5-10% og Kina stiger fortsat og nu er tredoblet, hvor hovedparten er sket de seneste 10-15 år). Jeg har mere end svært ved at se en model hvor resten af verden får vendt udviklingen indenfor tre år. I Kina står de for halvdelen af den globale vækst i installerede solpaneler; men andelen af sol i deres energimix er stadig faldende. De stiller møller op til den store guldmedalje; men væksten i fossiler er større. De er i gang med at bygge 20-30 store atomkraftværker og et tilsvarende antal vandkraftværker men det er endnu peanuts i forhold til deres forbrug. Og kina udleder altså 25-30% af verdens CO2, så de bliver udslagsgivende for om det nås eller ej. EU udleder samlet set ca en trediedel af hvad Kina udleder og er godt på vej (Tyskland udleder 20% af hele EU og er dermed udslagsgivende for EU's indsats sammen med UK, Frankrig, Italien og Polen). Der udledes også meget i Rusland, Mellemøsten, Indien og Japan. De tre første er i gang med en masse atomkraft og en del VE og Japan vil nok også give processen en ekstra spand havre. Brasilien, Mexico. Sydkorea og Australien ser fortrøstningsfulde ud: men dark horse er den forventede demografiske udvikling i Afrika og andre steder, hvor antallet af mennesker stiger og hvor udviklingen samtidig tilsiger et stigende forbrug per næse - det vil kræve magi at bremse deres udledning over tre år.

Vi er bremset op. Og faldende. Det er godt. I det store spil er det imidlertid kisteligegyldigt. Desværre er det et solidt faktum...

 • 4
 • 1

Det er i sagens natur en svær kunst, hvis nøjagtighed er ligefrem proportionel med omfanget og kvaliteten af de modeller der benyttes

- nogle bemærkninger om klimamodeller:

Climate models predict upper atmosphere moistening which triples the greenhouse effect from man-made carbon dioxide emissions. The new satellite data from the NASA water vapor project shows declining upper atmosphere water vapor during the period 1988 to 2001. It is the best available data for water vapor because it has global coverage...

http://www.klimadebat.dk/forum/den-store-l...

 • 0
 • 2

Jeg bemærkede også, at den på dét tidspunkt havde modtaget sin første 'rating': En tommel ned!

Jeg spekulerede kort over motiveringen herfor, og kom til den umiddelbare konklusion, at tomlen må tilskrives dit kætteri

Summa summarum: Tommel op herfra!

* <-takker.

Der er heldigvis nu 3 thumb-down (noget som ikke generer mig, jeg bruger dem til at tælle de religiøse). Der mangler endnu mindst fire.

Årsagen til dem er min helligbrøde - jeg krænker ikke blot deres profet, men også selveste den gudgivne hellige bog - og eftersom de ikke kan komme til at brænde mit hundehus og trampe på min cykelvimpel og fordi den Spanske Inkvisition er nedlagt, må de nøjes med et misbilligende klik istedet for autodafé og bål. https://www.youtube.com/watch?v=sAn7baRbhx4

 • 1
 • 0

upper atmosphere moistening

En model er ikke en præcis afbildning af virkeligheden; men netop en model, dvs en forsimplet approximering. Det er 100% sikkert at man kan identificere områder, som er upræcise eller decideret forkerte. Det interessante er imidlertid om de når frem til et forkert resultat eller ej på grund af fejlen.

Jeg mangler at se en nogenlunde lige så omfattende model som IPCC's, men fodret med konservative, klimaændringsskeptiske parametre, der når frem til et væsensforskelligt resultat i forhold til IPCC's modeller. Men en sådan eksisterer ikke, mig bekendt. Der er visse supersimple modeller og nogle mere komplicerede; men helt non-reviewede modeller - hvis resultater jeg ikke har sat mig ind i overhovedet - der viser meget andre mængder CO2 før tingene går galt. Men så vidt jeg er i stand til at gennemskue er der ingen solide modeller, der hævder at vi kan brænde løs uden problemer i en længere fremtid, de er alle bekymrende tæt på. Jeg har hverken tilstrækkelig viden om eller adgang til en model, hvor man kan skifte den parameter du nævner og så ellers regne fremad og se hvad konsekvensen bliver; men jeg har indtryk af at der findes både alarmister og skeptikere, der gør det hver gang et alvorligt problem med de store modeller dukker op. Indtil videre ser det ikke ud til at nogen af disse parametre har ændret stort ved resultatet - det er procenter vi taler om...

En model bliver ikke ubrugelig blot fordi en detalje er forkert. En silhouettegning af en vagabond med hjulben, bøjet stok og bowlerhat er stadig 100% genkendelig som Chaplin selvom hans hudfarve er gengivet forkert i modellen, man ikke kan se om han har overskæg og hans tøj er helt forkert...

Hvis IPCC har taget helt fejl og CO2 faktisk er harmløst som dit link giver udtryk for, så er jeg med på vognen af nyttige idioter der har løbet fanatikeres eller skruppelløse skurkes ærinde; men jeg er ikke klimaforsker - jeg bliver nødt til at stole på det overvældende flertal af fagfolk, der ikke mener at IPCC tager fejl. Uanset om enkelte troværdige kilder (eller helt gakkede tosser) finder ting, der mangler i deres modeller, så støtter jeg mig til de modeller indtil bedre modeller dukker op.

 • 2
 • 1

Det interessante er imidlertid om de når frem til et forkert resultat eller ej på grund af fejlen

- det interessante er vel, om de i væsentlig grad overestimerer den CO2-forårsagede opvarmning!:

Global mean surface temperature over the past 20 years (1993–2012) rose at a rate of 0.14 ± 0.06 °C per decade (95% confidence interval)1. This rate of warming is significantly slower than that simulated by the climate models participating in Phase 5 of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5)

http://www.klimadebat.dk/forum/klimasvindl...

 • 2
 • 1

Jah, det er sandt. Som sagt ønsker jeg mig en stor, solid model der viser det. Jeg håber i høj grad en sådan findes eller kan fremstilles. Jeg tror bare ikke på det. Og indtil den dukker op, vil jeg bare kigge på detaljer der påpeges som forkerte og sige: Tjah, det ser ud som en fejl, lad os proppe det ind i modellerne og se hvad der så sker. Når modellen kommer, der ikke viser et problem med CO2, vil jeg hjertens gerne blotte struben og sige undskyld.

Indtil da vil jeg spare blodigt på fossilerne og trøste mig med, at verden jo nok alligevel løber tør for fossiler på et eller andet tidspunkt, så hele dette cirkus skal gennemføres under alle omstændigheder - det er kun et spørgsmål om timing, og den timing vi følger nu vil - worst case - give min børn og børnebørn et forspring...

 • 1
 • 1

HHH

Emissionerne fortsætter på et totalt uholdbart niveau, så derfor fortsætter PPM tallene da i vejret med uændret hastighed selvom der ikke længere er stigning i CO2 emissionerne.

 • 0
 • 0

Albert Nielsen

Vestas tjener penge og nogle få af PV producenterne gør det også og det er absolut en hovedregel at medmindre der er en periode med store strategiske investeringer, så skal alle virksomheder tjene penge.

Det som big wind og big Solar gør anderledes er at de rent faktisk slider mindre på naturen og smadrer andre menneskers ejendom og helbred i mindre omfang. Derudover betaler både big wind og big solar for de skader på andres ejendom som de dømmes til og der er demokratiske processer som tager stilling til processerne og dermed ikke carte blanche til at bruge atmosfæren som skraldespand.

 • 0
 • 2

Albert Nielsen

Nu har jeg læst dit ret lange indlæg om IPCC fejl og de ting du påpeger lyder da til at være ret graverende og det lader også til at du kan have ret i at de fejl primært er opstået pga. politisk manipulation til fordel for en grøn agenda.

Du konkluderer samtidigt at du absolut ikke benægter sammenhængen mellem CO2 og temperatur stigninger.

Hvis du overhovedet har noget som gør dig kritisk overfor en grøn agenda, som 94% af folketinget bekender sig til og sikkert en tilsvarende procentdel af befolkningen også støtter op om uden at vide at det er "religiøst", hvad er så egentlig det?

 • 2
 • 2

Hvordan kommer vi tilbage til (hvis vi nogensinde har været der) en tilstand hvor vigtige bealutninger bliver truffet på baggrund af solide fakta - i stedet for spin?

Men vi er så tæt på den tilstand som nogensinde i denne sammenhæng. Vi arbejder her med fremskrivninger, hvor man vha modeller skal forudse fremtiden.

Modeller er fjernt fra solide fakta, men derimod mere eller mindre vellykkede forsøg på at give en ufuldstændig beskrivelse af virkeligheden. Jeg har i årtier arbejdet med modeller, og de kan designes til at vise præcis, hvad man har brug for at de viser. Her gælder virkelig Garbage in = garbage out.

Vi skal holde om med at brænde kulholdige materialer. Det er i hvert fald et solidt faktum.

Det er ret langt fra et faktum. Vi er allerede nu i stand til at fjerne lige så meget kuldioxid fra atmosfæren, som vi tilfører den og metoderne hertil forbedres hele tiden. Det er et solidt faktum, der kortfattet er beskrevet her. Klimafanatikere er hysteriske modstandere mod en sådan pragmatisk løsning.

Tilbage bør kun stå at diskutere ... A) Om de fremtidige ændringer i klimaet er ønskelige eller acceptable i forhold til den pris der skal betales for at imødegå dem. ... A) ... Det er rent tidsspilde at diskutere det yderligere ... Både DK og verdenssamfundet ...

??? Vi skal diskutere noget, som det er rent tidsspilde at diskutere? og hvem har bestemt det? politikere med deres bekendte store viden om, hvorvidt noget gavner eller skader.

Det er glimrende, at vi i høj grad erstatter forbrug af fossile brændsler med vekselvarende energi som sol og vind - jo mere, des bedre - men det er kun rent tidsspilde at diskutere emnet yderligere, fordi klimadebatten er domineret af en flok betonreduktionister, som er blinde for alle andre og måske mere realistiske løsninger. Selv om vi reducerede vor udledning af CO2 til 0,0 gram i morgen, ville den globale temperatur stadig vokse i resten af århundredet - hvis vi antager, at de anvendte modeller er nogenlunde pålidelige - eftersom atmosfærens indhold af CO2 ikke bare forsvinder i eventyrernes pust af blå røg.

 • 2
 • 2

Det som big wind og big Solar gør anderledes er at de rent faktisk slider mindre på naturen

osv., osv. men spørgsmålet var

Big Oil mistænkeliggøres altid, når de står til at tjene på et eller andet.

dvs. om man kan stole på Big Winds og Big Solars fortællinger, når de tjener deres penge på, at fortællingen fremhæver noget til deres fordel og skjuler noget til deres ulempe; dette er netop, hvad Big Oil retteligt beskyldes for - dem kan man heller ikke stole på.

Tror du i fuldt alvor, at direktionen i et vind- eller solcellefirma ikke skal stå til ansvar for et solidt underskud i kvartals- og årsregnskabet?

 • 1
 • 2

Hvis du overhovedet har noget som gør dig kritisk overfor en grøn agenda, som 94% af folketinget bekender sig til og sikkert en tilsvarende procentdel af befolkningen også støtter op om uden at vide at det er "religiøst", hvad er så egentlig det?

I ældre tider hvor man kørte med hestevogn i byerne, havde trækhestene skyklapper for øjnene, for at de ikke skulle blive skræmt af at se resten af verden.

Det er hvad jeg er meget kritisk overfor, de halvt blindedes fokusering på den eneste ene løsning, de kan se, når en kombination af forskellige metoder vil være mere effektiv, begrænse skaderne og medføre færre omkostninger.

Mht. de 94% af folketinget - hvordan sagligt og objektivt synes du, de styrer?

For mig at se, kæmper de en desperat kamp for at skrabe tilstrækkeligt med penge ind til at kunne forsørge den enorme pukkel af offentligt ansatte i ikke-produktive stillinger og samtidig kunne købe vælgernes stemmer ved at berømme en stadig ringere velfærd, samtidig med, at de gør deres bedste for at skjule de mange kostbare fejlbeslutninger.

Desuden spilder de samme folkevalgte megen tid med at kaste mudder på medlemmer af modstanderpartierne, tid som kunne være brugt til at arbejde til gavn for befolkningen - men selvfølgelig er der den mulighed, at vi skal være taknemmelige for, at de spilder deres tid i stedet for at finde på nye udspil.

 • 1
 • 1

Emissionerne fortsætter på et totalt uholdbart niveau, så derfor fortsætter PPM tallene da i vejret med uændret hastighed selvom der ikke længere er stigning i CO2 emissionerne

- det sidste ved jeg nu ikke, om jeg er enig i? Se fx.:

http://www.klimadebat.dk/images/grafudledn...

Hvor har du fra, at emissionerne er ophørt med at stige??

Men bortset fra dét, er vi vel enige om, at klimamodellerne som (hoved)input bruger 'PPM tallene' og ikke 'CO2 emissionerne'!?

 • 1
 • 0

HHH

Jeg ved simplethen for lidt om klimamodellerne i detaljer til at være den rette til at diskutere med dig om det.

https://www.carbonbrief.org/what-global-co...

Mit synspunkt er at vedvarende energi nu er billigere end alt andet.

Vindenergi voksede 23% årligt mellem 2005 og 2015 og solenergi voksede i samme periode 50.7% årligt.

Selv hvis de tilsammen skulle falde til væksten for vindenergi så er verden komplet VE drevet inklusive alle former for energibehov omkring 2040.

Hvis vi fokuserer på at fordre vedvarende energi med rimelig ophør for fossil energis enorme subsidier, så kører udviklingen den rigtige vej hurtigere.

 • 0
 • 1

Mit synspunkt er at vedvarende energi nu er billigere end alt andet.

- kan du da forklare, hvorfor VE stadig ikke kan etableres/drives uden betydelige subsidier 'bundet i halen'?

Vindenergi voksede 23% årligt mellem 2005 og 2015 og solenergi voksede i samme periode 50.7% årligt.

Selv hvis de tilsammen skulle falde til væksten for vindenergi så er verden komplet VE drevet inklusive alle former for energibehov omkring 2040.

 • det sidste må du nok en del længere ud i udkants_DK med! :) Husk Holger Skjernings vise ord fra i går:

"Mange tror (tror jeg!), at vedvarende energi nu yder et væsentligt bidrag, men sol og vind ligger stadig lidt under 1 % energidækning i verden. Det skrev Lomborg om forleden - også i Politiken"

Hvis vi fokuserer på at fordre vedvarende energi med rimelig ophør for fossil energis enorme subsidier, så kører udviklingen den rigtige vej hurtigere

 • i Verdens udviklede lande er det VE, der støttes, ikke fossil energi! Se:

http://blogs.ft.com/the-world/files/2016/0...

 • 3
 • 1

- definitorisk er der tale om støtte! ;) Støtten tildeles på national basis, og kan derfor ikke (detail)beskrives under ét; her et eks. for danske landvindmøller:

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet. For vindmøller nettilsluttet efter 1. januar 2014 yder staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. Der er dog indsat et loft på markedsprisen plus pristillægget på i alt 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på elektricitet overstiger 33 øre/kWh, reduceres pristillægget med én øre, hver gang markedsprisen stiger én øre yderligere...

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/...

Så må du selv (sammesteds) læse videre om subsidier til hav- og husstandsvindmøller.

Mere generelt om emnet:

Although the costs of generating electricity using renewable infrastructure have been falling, the costs per unit remains higher than that of conventional generation because expenditure is spread over a smaller output. Under the current structure of competitive power markets, renewable energy may continue to require incentives in the form of subsidies because its low operating hours and intermittency mean it would not earn a sufficient return at market prices. No method of setting incentives for renewable energy, including cost-based, value-based or even market-based approaches like auctions, can guarantee costefficiency. The uncertain availability of renewable energy imposes costs upon grid operators and dispatchable generators, which are hard to allocate properly under the liberalized model of electricity markets...

https://www.kapsarc.org/wp-content/uploads...

I USA er der (i hovedsagen?) tale om skattebegunstigelser.

 • 2
 • 0

Her får de religiøse tilhængere af IPCC og deres skrækkampagner på hattepulden!

- og her er der mere 'til hovedbeklædningen':

We’re on the verge of a new energy revolution. Except it’s the exact opposite of the one the “experts” at places like BP, the International Energy Agency and – ahem – the Guardian are predicting. For years we’ve been assured by politicians, energy industry specialists and green advocates that renewables such as wind and solar are getting more and more cost-competitive while dirty fossil fuels are so discredited and wrong and evil we’ll soon have to leave them in the ground. But to believe this you’d have to believe in a world where Donald Trump and Brexit hadn’t happened; where taxpayers were still prepared to bankroll, ad infinitum, the expensive, inefficient, environmentally-damaging produce of favoured crony-capitalists; where no one had access on the internet to articles showing how the whole climate change industry is such a scam. That world doesn’t exist...

https://stopthesethings.com/2017/03/08/jam...

 • 3
 • 1

Ja, så bliver det svært, for man kan opfatte rigtig mange tiltag eller mangel på samme som støtte. Støtte kan bare være, at man gør det vanskeligere for konkurrerende teknologier. Eller at man ikke betaler skat af et ikke eksisterende forbrug fra den offentlige forsyning.

Flere steder i verden, er der mig bekendt opført PV-anlæg uden anden form for støtte, end adgangen til billige lån. Da risikoen ved sådanne lån er meget lav, er det svært at betragte det som støtte, da lån med tilsvarende lav risiko ofte gives på samme betingelser. Aftagepligt er en del af købsaftalen, som man nogle steder godt kan opfatte som støtte, afhængig af hvilken form for backup, der bruges.

VE er et ret bredt begreb, og vandkraft fx laver rigtig billig strøm. Mange steder, er det svært at konkurrere med brænde, når det drejer sig om opvarmning. I store dele af verden vil almindelige solfangere til opvarmning af brugsvand være langt billigere end strøm fremstillet med fossile energikilder. Ligesom solceller mange steder leverer meget billigere strøm end alternativet.

Måske er din opfattelse mere bundet til større danske anlæg, eller anlæg i den rige del af verden?

Under alle omstændigheder, må man vurdere, hvad der bedst kan betale sig, hvor energianlægget skal opføres - og nogle gange er det billigste måske at give et subsidie, som det kan være svært at opfatte som støtte, hvis det er det billigste!

The uncertain availability of renewable energy imposes costs upon grid operators and dispatchable generators, which are hard to allocate properly under the liberalized model of electricity markets...

Hvem siger at gridoperators skal friholdes for risiko og konkurrence - det ville jo være massiv støtte. Selv forsyningspligt, kan man opfatte som en støtteordning, ikke mindst når der ikke kan laves konkurrerende net.

 • 0
 • 0

Og egentlig sår du vist selv lidt tvivl i kommentar nr. 5. Eller måske misforstår jeg dig?

- det ved jeg ikke? (Ser først denne kommentar nu)...jeg gør blot opmærksom på, at selv ret 'højtprofilerede' klimaforskere påviser systematiske fejl i klimamodellerne.

PS. Gratis forslag: Kommentarerne burde være udstyret med fortløbende numre. Det ville lette debatten, som her!

 • strålende idé: Anbefales på det varmeste (alternativt kunne et 'tidsstempel' (som i gamle dage) benyttes).

PPS. Jeg skyndte mig at give dig et "+", så du ikke tror, jeg gav dig et "-" !!!!!

 • ih tak! :)
 • 2
 • 1

Ja, det er et godt eksempel, som du sikkert også selv har bemærket er støtten til fossile energikilder væsentligt højere.

Man kan så undre sig over, at man ikke bare kan fjerne al støtte; men nogen skal nok begynde, og her kommer lokale interesser formodentlig på tværs. Danmark er et godt eksempel med massiv støtte til møller.

Nej, der kommer til at gå en del år, før store anlæg af solkraft kan konkurrere med traditionelle energikilder i Danmark.

En stor fordel ved solceller, er, at de kan levere energien i lokalområdet, uden investering i infrastruktur, og den fordel har man fra politisk side gjort alt for at udradere. Her er standardrationalet, at man allerede har en infrastruktur, som solcellerne skal betale til desuagtet, at man uden blusel investerer i nye søkabler, som stilles gratis til rådighed for vindmøller, oven i købet med en funktionsgaranti og erstatning ved udfald.

Det jeg først og fremmest vil opponere imod, er, at det efter min opfattelse ikke er rigtigt, når du skriver, at VE ikke kan klare sig uden subsidier - hvis du mener, at VE ikke kan klare sig uden subsidier alle steder, er vi enige.

Om VE er konkurrencedygtig, afhænger af hvor- og hvilken type man implementerer.

 • 0
 • 1

Ja, det er et godt eksempel, som du sikkert også selv har bemærket er støtten til fossile energikilder væsentligt højere. Man kan så undre sig over, at man ikke bare kan fjerne al støtte; men nogen skal nok begynde, og her kommer lokale interesser formodentlig på tværs

- ja, for det drejer sig jo mestendels om lande i 'Langtbortistan/(Koranien)', som vi (= Vesten') kun i stærkt begrænset omfang kan øve indflydelse på, og i dét (beskedne) omfang, 'vi' overhovedet kan, er der nok adskillige andre områder, der er mere 'interessante'/relevante!?

Nej, der kommer til at gå en del år, før store anlæg af solkraft kan konkurrere med traditionelle energikilder i Danmark.

 • (helt) enig! ;)

En stor fordel ved solceller, er, at de kan levere energien i lokalområdet, uden investering i infrastruktur, og den fordel har man fra politisk side gjort alt for at udradere

 • forstår jeg ikke (helt): Skal disse områder så klare sig uden el, når solen ikke skinner?

Det jeg først og fremmest vil opponere imod, er, at det efter min opfattelse ikke er rigtigt, når du skriver, at VE ikke kan klare sig uden subsidier - hvis du mener, at VE ikke kan klare sig uden subsidier alle steder, er vi enige

 • øh nå(?) Så nævn da nogle eksempler på (større) områder, hvor usubsidieret VE er konkurrencedygtig (og spring vandkraft over - den er i forvejen i væsentlig grad udnyttet hvor muligt, så det yderlige potentiale er begrænset).
 • 1
 • 1

Ja, det er et godt eksempel, som du sikkert også selv har bemærket er støtten til fossile energikilder væsentligt højere.

Ja, og så alligevel ikke. Subsidier er jo normalt noget der gives til underskudsforretninger der skal holdes i live, og jeg må indrømme at jeg tvivler på at Saudi Arabiens olieproduktion falder i den kategori - mit gæt er at nævnte link nok er sandt mht. vind/vand/solceller men er rent vås når det drejer sig om olie/gas.

M

 • 3
 • 1

Uanset hvor støtten gives, kan det jo være nødvendigt, at støtte konkurrerende teknologier, for at opretholde konkurrenceevnen.

Altså hvis man giver massive tilskud til benzin og gas i fx Argentina, (hvilket har været tilfældet- og stadig tildels er) eller andre lande fra skemaet, bliver varerne billigere på grund af lavere lønpres og lavere omkostninger. Hvorfor man også må støtte i (vestlige)udviklede lande uanset, hvilken energiforsyning man vælger.

forstår jeg ikke (helt): Skal disse områder så klare sig uden el, når solen ikke skinner?

Næ, hvorfor skulle de det? Man må sælge den vare man har til de kunder der ønsker varen. Men at tvinge folk til at betale for et forbrug de ikke har, svarer til at supermarkedskæder forlanger en fast afgift af varer købt hos den lokale købmand. Monopoler har fanden skabt.

Transport af strøm, er blevet helt uforholdsmæssigt dyrt, fordi der skal betales for internationale forbindelser, søkabler osv., og det bliver bare værre.

øh nå(?) Så nævn da nogle eksempler på (større) områder, hvor usubsidieret VE er konkurrencedygtig

Nu er jeg ikke fortaler for storproduktion af energi, der efter min opfattelse sjældent har kunnet forsyne befolkninger billigt - når man kan kontrollere forsyningen konverteres stordriftsfordele normalt til skatter, afgifter og lønninger til et teknokratvælde eller korruption afhængig af hvor i verden man befinder sig. Selv subsidieret energi er dyr, fordi subsidiet skal betales på en eller anden måde, det ses bare ikke på prisskiltet. Det er mit indtryk, at jo større subsidiet er, jo flere penge forsvinder der til korruption - i det mindste her i Sydamerika.

Såvidt mig bekendt er solcelleanlæg i Chile og Saudiarabien kun støttet af adgang til lavrentelån - for at svare på dit spørgsmål med et par eksempler.

jeg tvivler på at Saudi Arabiens olieproduktion falder i den kategori

Det er forbruget, der er subsidieret, ikke produktionen - i modsætning til Danmark, hvor det er produktionen, der er subsidieret, hvilket bringer os direkte til:

fodre hunden med dens egen hale!

I Venezuelas tilfælde er selv halen stjålet så "who cares". "Hvad der kommer let går let" er vel den danske udgave.

 • 0
 • 0

Her får de religiøse tilhængere af IPCC og deres skrækkampagner på hattepulden! Han viser med stor tydelighed hvor IPCC og deres prognoser og modeller er helt forkerte. Samt taler om alle de gode effekter vi har fra CO2 forøgelse - nok ikke så kendt for de fleste

- Margaret Thatcher skrev i 2002 bla.:

The doomsters' favorite subject today is climate change. This has a number of attractions for them. First, the science is extremely obscure so they cannot easily be proved wrong. Second, we all have ideas about the weather: traditionally, the English on first acquaintance talk of little else. Third, since clearly no plan to alter climate could be considered on anything but a global scale, it provides a marvelous excuse for worldwide, supra-national socialism. All this suggests a degree of calculation. Yet perhaps that is to miss half the point. Rather, as it was said of Hamlet that there was method in his madness, so one feels that in the case of some of the gloomier alarmists there is a large amount of madness in their method...

 • i sandhed en klartskuende quinde! :)

http://www.klimadebat.dk/forum/usaglig-arg...

https://www.masterresource.org/climate-exa...

 • 3
 • 3

Her er et eksempel på et anlæg i UK(for at komme lidt tættere på Danmark), som efter sigende bygges uden subsidier

- lyder forjættende! ;) Der er dog åbenbart også malurt i bægeret(?):

Up to 100 solar PV firms in Japan could face bankruptcy this year, with more than double the number of firms going bust in the first half of this year than the same period in 2016. According to corporate credit research company Teikoku Databank, which surveys companies across various industries and has produced its third report on solar PV company bankruptcies, 50 companies in Japan’s solar sector have already gone out of business in the first six months of 2017...

https://www.pv-tech.org/news/up-to-100-jap...

 • 1
 • 2

Men noget tyder vel på, at PV-markedet er (lidt) 'trængt'?

Ikke rigtigt - man forventer, at der bliver etableret lige så meget effekt eller mere, som det foregående år, der var en rekord.

Der er rigtigt mange nye markeder, hvor de lavere priser har gjort PV interessant, og min fornemmelse er, at de så rigeligt kan erstatte stagnerende eller svagere markeder. Sydamerika er først lige begyndt med Chile som det eneste land med væsentlige anlæg. En del lande i Europa forventer større aktivitet - fx forventes Holland at installere samme kapacitet som Danmark har ialt (1 GW), hvert år i de kommende år. Ligesom det altså ser ud til, at man i UK kan installere anlæg uden subsidier, og når det sker, bliver proppen først for alvor taget af.

Nogle traditionelle markeder, som fx Indien satser hårdt på udbygning med PV-anlæg og den nødvendige infrastruktur.

Det vigtigste for PV er finansieringsmuligheden, som også ser ud til at være i bedring, idet en del firmaer fokuserer forretningen netop på finansiering, så alt i alt er der ikke noget, der tyder på en afmatning foreløbigt. De dårligste virksomheder bliver sorteret fra, til gavn for de bedste.

 • 0
 • 1

Hvordan vil man finde ud af om vi har reddet klimaet eller ikke efter tre år? Hvis udsagnet om klimaet og tre år skal have nogen værdi, så har man vel nogle milestones? Jeg har en lumsk mistanke om at det måles på udviklingen i CO2 og deslige, og så er det lige meget hvordan klimaet er.

 • 2
 • 3

måske er der en eller anden form for subsidie

Hvem betaler for tilkobling, lastfølge, frekvensstabilisering? Hvem betaler for termisk backup, der skal stå stille midt på dagen om sommeren og køre resten af tiden? Prisen ab panel kan ikke sammenlignes med forbrugerens endelige pris eller prisen fra et klassisk kraftværk, der også står for lastfølge og stabilisering og har alle andre omkostninger end brændsel, når de ikke skal lave noget grundet solpanelerne... Det er vil også en form for subsidie.

 • 3
 • 0

Det er vil også en form for subsidie.

Subsidier er subsidier - der er ikke noget der hedder en "form for subsidier".

Vi er vant til at kraftværker kører uden konkurrence, men det gør det ikke til et subsidie, at nogle energileverandører ikke leverer hele tiden. Kraftværker må tage den pris, der kan få dem til at løbe rundt, og kan de ikke det, må de lukke - ellers bliver der tale om subsidier.

Det er rigtigt, at vi skal vende os til energileverandører, der kører med meget lave marginalomkostninger, og derfor producerer til endog meget lave priser i perioder. Priser som ingen fossile kraftværker kan konkurrere med. De må så konkurrere i perioder, hvor ikke der er adgang til billig strøm eller uddø.

Det er virkeligt ikke særligt kompliceret.

der også står for lastfølge og stabilisering

Lastfølge og stabilisering kan prissættes, som alt muligt andet - kan kraftværkerne overleve på det, er det fint nok - kan de ikke, er der andre der tager over.

Det er virkeligt ikke særligt kompliceret.

 • 0
 • 3

Subsidier eksisterer kun i en form???

Det er virkeligt ikke særligt kompliceret.

Næh, det kan man jo synes. Livet bliver til gengæld ret kompliceret med et elnet uden lastfølge, stabilisering osv.

Det er en nem påstand at det er ukompliceret, fordi det er oplagt at det aldrig vil kunne ske, da vores samfund aldrig ville kunne fungere uden de ting og det derfor ikke kan tillades at de forsvinder. Løsningen ville jo også bare blive at samfundet pålagde alle strømleverandører selv at stå for det og så fik man aldrig mere nogen til at investere længere....

kan de ikke, er der andre der tager over.

Hvad?

 • 4
 • 0

"Rent økonomisk kommer vores børn til at skulle investere 500 billioner - 500.000 milliarder - euro i teknologi, der kan fjerne kuldioxid fra luften"

"- Vi viser, at målet med at begrænse den globale opvarmning til kun to grader celsius, i forhold til det præ-industrielle niveau, ikke er nok. En temperaturstigning på to grader vil være varmere end Eem-tiden, hvor havniveauet var 6,9 meter højere end i dag" http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/fors...

 • 2
 • 4

vad som helst, der kan konkurrere med lastfølge og stabilisering fra kraftværkerne, hvis ikke kraftværkerne fortsætter!

Hvordan skal den og alle mulige andre opgaver i elnettet løses med sol og vind i perioder uden nogen af delene hvis der ingen kraftværker er? Og hvordan skulle dette kunne foregå uden omkostninger?

Sagen er meget simpelt, at sol og vind er billigt når de leverer og kostbart når de ikke gør. Det er derfor pølsesnak at tale om at, nu har PV eller vind nået så "lave priser" at det kan eksistere "uden subsidier" eller kun anskue prisen ab mølle (både i blæsevejr og i gennemsnit) eller ab solpanel (både midt på dagen og i snit). Et elnet skal leve op til de krav vi stiller døgnet rundt - og naturligvis er det sværere at løse den opgave jo mere varierende kraftkilden er. Prisen på en stabil, forbrugsdrevet leverance bør medregnes i omkostningen til at levere en given kwh - ikke kun prisen på at producere den. Det er en umiddelbar eksternalitet, der bare ignoreres i denne debat - og det er uklogt. Fordi den - fornuftigt - ikke ignoreres når folk faktisk skal smide penge i energiforsyning og ikke bare sludrer om det i debattråd.

Det er en sær debat. Vi skal skifte til vind fordi det er nødvendigt - ikke fordi det er billigt. Vi skal gøre det så billigt som muligt, og helst uden at bilde os selv ind, at nu er det en gratis øvelse - sådan forholder det sig nemlig ikke. Vind og sol skal stadig meget ned i pris før det reelt udgør en ligeværdig kilde i forhold til fossiler og andre alternativer. Hvis dette prisfald udebliver eller forsinkes, vil skiftet ikke ske i tide i de lande, der ikke har samme gode økonomi som vi har her i landet. Det er derfor kontraproduktivt for klimaet at bilde sig selv ind at prisfaldet allerede er tilstrækkeligt i ren begejstring over eget valg.

 • 3
 • 2

Prisen på en stabil, forbrugsdrevet leverance bør medregnes i omkostningen til at levere en given kwh - ikke kun prisen på at producere den.

Du køber ikke din strøm fra møllen men fra markedet. Ikke sandt? Prisen du betaler dækker alle omkostninger frem til end user. Dette inkluderer altså lagring, backup og distribution.

Den varierende produktion fra VE er irrelevant sålænge FORSYNINGSSYSTEMET kan levere i forhold til behov. Ligesom for kul og akraftværker

Det eneste prisen ikke dækker er forureningsomkostninger.

 • 0
 • 5

Vi skal skifte til vind fordi det er nødvendigt - ikke fordi det er billigt.

Er det ikke korrekt at vi skal skifte til VE fordi det ikke forurener og fordi forurening er en omkostning vi ikke politisk kan acceptere? At omkostningen ikke reflekteres i markedsprisen betyder ikke at den ikke er det ligesom noget ikke forsvinder fordi man lukker øjnene.

Så dine overvejelser om hvad der er billigt hviler på den forudsætning at fossiler ikke forurener eller at forurening ikke er en omkostning, en fantasi der gælder for markedet men ikke i virkeligheden.

Den lomborgske logik er at vi skal ignorere omkostningerne ved forureningen og i stedet vente på at VE kan vinde konkurrencen på nuværende markedsbetingelser.

Netop hvad du foreslår.

 • 0
 • 4

Du køber ikke din strøm fra møllen men fra markedet. Ikke sandt? Prisen du betaler dækker alle omkostninger frem til end user. Dette inkluderer altså lagring, backup og distribution.

Markedet er jo netop spotprisen - dikteret at udbud og efterspørgsel. Det er netop prisen for at producere en enkelt kwh der styrer fluktiationerne - ikke de omkostninger nettet har ved at håndtere mangelsituationer (eller det modsatte) eller systemomkostninger i øvrigt.

Den varierende produktion fra VE er irrelevant sålænge FORSYNINGSSYSTEMET kan levere i forhold til behov.

Hvilket kun er tilfældet ved begrænset penetration af varierende kilder. Sagen er jo netop, at vi er ved at forlade denne situation.

Det eneste prisen ikke dækker er forureningsomkostninger.

Hele min pointe er, at dette er forkert!

Er det ikke korrekt at vi skal skifte til VE fordi det ikke forurener og fordi forurening er en omkostning vi ikke politisk kan acceptere? At omkostningen ikke reflekteres i markedsprisen betyder ikke at den ikke er det ligesom noget ikke forsvinder fordi man lukker øjnene.

100% enig. Vi skal netop skifte til vind grundet den eksternalitet der ligger i miljø og klima for fossilerne. Jeg er enig i at fossile brændstoffer er alt for kostbare. Vi SKAL skifte. Jeg forsøger ikke at argumentere for at vi skal bevare fossile kraftværker.

Så dine overvejelser om hvad der er billigt hviler på den forudsætning at fossiler ikke forurener eller at forurening ikke er en omkostning, en fantasi der gælder for markedet men ikke i virkeligheden.

Slet ikke. Vi har talt forbi hinanden, tror jeg. Jeg påpeger udelukkende, at der påhviler de varierende alternative kraftkilder en eksternalitet i forhold til andre kilder (både de vedvarende som vandkraft, biomasse, SNG osv og de fossile) som er umiddelbar og i øvrigt skal betales indirekte af de samme aftagere (i modsætning til de store eksternaliteter ved fossilkraft, som skal betales af hele klodens befolkning).

Den lomborgske logik er at vi skal ignorere omkostningerne ved forureningen og i stedet vente på at VE kan vinde konkurrencen på nuværende markedsbetingelser.

Problemet er akkurat, at den skjulte omkostning ved forurening ignoreres i store dele af verden fordi den ikke direkte påhviler forbrugeren eller landet. Den skjulte omkostning i nettet ved fluktuerende kraftkilder ignoreres til gengæld ikke, fordi regningen omgående lander på forbrugerens eget skrivebord.

Netop hvad du foreslår.

Jeg foreslår at vi ophører med at ignorere én eksternalitet. Du læser det som at jeg forsvarer en anden.

Man kan ikke bekæmpe en fortielse ved at diske op med en løgn. Vi skal have gang i møllerbyggeriet for at få dem ned i pris så de kan blive attraktive for både os selv og omverden - vi skal ikke stikke hinanden blår i øjnene. Vind og sol trænger fortsat til subsidier i den ene alle den anden afskygning. Og det er OK.

 • 4
 • 2

Svar på:

Jeg er temmelig pessimistisk. Folk vil end ikke gøre det teknisk mulige af diverse årsager - og selv det mulige er næppe på størrelse med det nødvendige. Hvis folk som Figueres har ret i at 600 (eller 800) Gt er grænsen for hvad klimaet kan bære (hvilket vi ikke skal diskutere lige nu, vel), så tror jeg desværre godt vi kan indstille os på en væsentligt anden fremtid end vi hidtil har troet....

Løsningen:

Lappeenranta University of Technology. (2018, May 17). Can we get 100 percent of our energy from renewable sources? New article gathers the evidence to address the sceptics. ScienceDaily: Citat: "... Now scientists have hit back with their response to the points raised by Heard and colleagues. The researchers from the Karlsruhe Institute of Technology, the South African Council for Scientific and Industrial Research, Lappeenranta University of Technology, Delft University of Technology and Aalborg University have analysed hundreds of studies from across the scientific literature to answer each of the apparent issues. They demonstrate that there are no roadblocks on the way to a 100% renewable future. ... "Furthermore, these solutions are absolutely affordable, especially given the sinking costs of wind and solar power," says Professor Christian Breyer of Lappeenranta University of Technology, who co-authored the response. ... For maintaining stability there is a series of technical solutions, from rotating grid stabilisers to newer electronics-based solutions. The scientists have collected examples of best practice by grid operators from across the world, from Denmark to Tasmania. Furthermore, these solutions are absolutely affordable, especially given the sinking costs of wind and solar power. ... "There are some persistent myths that 100% renewable systems are not possible," says Professor Brian Vad Mathiesen of Aalborg University, who is a co-author of the response. ..."

 • 4
 • 0

"Menneskeskabte katastrofale klimaændringer" er det værste. Hvis du siger nej til det er du en benægter, men det kræver store forklaringer at skille det ad og forklare hvor man mener noget andet. IPCC har bidraget væsentligt til forvirringen, fordi GW i første omgang skulle forstås som den menneskelige del af det. Det kunne ikke skilles, og kan stadigvæk ikke, så nu dækker GW al opvarmning, også den som naturen laver selv. Da GW var alt for let at måle og kontrollere, omdøbtes det til "klimaændring", som er teorien der ikke kan modbevises. Det eneste sikre i sagen er, at CO2 og andre klimagasser kan give nogen opvarmning, men hvordan det så ændrer klimaet er en helt anden og usikker sag, som i øvrigt varierer meget over kloden og dens klimazoner.

 • 5
 • 8

Jeg afviser ikke naturen selv bidrager til den globale opvarmning, jeg kunne bare godt tænke mig, du sætter ord og eksempler på. Hvilke kilder er det der bidrager pt.

El Nino og La Nina er er sammen med AMO nogle af de væsentlige spillere sammen med det faktum at vi er på vej ud af den lille istid. Derudover kommer påvirkning fra landskabsændringer og de globale temperaturmålinger, der for hver ny version viser større opvarmning. Ikke fordi nutiden bliver så meget varmere, men fortiden har det med at blive koldere. Se Climate4you. Bias i rapportering: Enhver varmere end normal periode er tegn på GW (klimaændring), men marts som var væsentligt koldere end normalt i Danmark, gav ikke anledning til nogle klimaændringsartikler, selvom det vel var en væsentlig klimaændring. På en eller anden måde skulle CO2 være hovedskurken, selvom det måske kun bidrager med 10% eller mindre til temperaturændringerne. Derfor har man overset og underspillet de andre mere væsentlige faktorer i temperaturreguleringen, som vanddamp, skyer og nedbør. Denne voldsomme fokusering på CO2 har til en vis grad hindret en dybere forståelse af hvad der styrer vores klima og temperatur her på Jorden.

 • 5
 • 12

Jeg har hidtil afholdt mig fra at deltage i klimadebatten. Hvis man er uenig med IPCC er man jo idiot eller hvad der er værre.

Lad mig med det samme fastslå at når vi brænder et kulholdigt brændsel så tilfører vi mennesker kuldioxid til atmosfæren. Der kan ikke være nogen tvivl om at vi er skyldige i det meste af den forøgelse af kuldioxid der har fundet sted i det sidste århundrede.

IPCC har ført sig frem med forudsigelser af fremtidige temperaturer på basis af modelberegninger. Om disse modeller overhovedet har nogen chance for at forudsige fremtidige temperaturer har været næsten fuldstændigt negligeret i debatten.

Nu vil skæbnen at jeg har studeret anvendt matematik under professor Michael Abbott hvilket er direkte relevant til vurderingen af de fleste klimamodeller. Jeg har ikke brugt den viden siden studietiden undtagen som beskrevet nedenunder så jeg er noget rusten. For cirka 20 år siden kikkede jeg detaljeret på Hadley modellen. Det var da de gik fra en celle størrelse på 400000 km2 til 200000 km2. De bruger vist 100000 km2 i dag.

Jeg kan ikke huske det antal parametre der kunne skrues på for at ændre resultatet af beregningerne, men det var af størrelsesordenen 10. Man ændrede systematisk på disse for at få en acceptabel korrelation med tidligere målte klimadata. Generelt hvis det er muligt så kalibrerer man modeller på et område og derpå verificerer man modellen på et andet område. Dette er umuligt i denne sag, vi har ikke en lignende planet hvor vi kan efterprøve modellen. Allerede der er der et problem.

Stort set alle processer i modellen er midlet indenfor hver celle, for eksempel 100000 km2. Det er en alt for grov midling. specielt skydækket som er måske det vigtigste element i hele beregningen kan ikke midles tilfredsstillende over så stort et område. Min personlige mening er vi skal ned på 100 km2 cellestørrelse for at få en rimelig pålidelig model. Den cellestørrelse vil forårsage det problem at tiden i modellem går frem så langsomt at vi ikke kan få brugbare resultater i tide. Med andre ord det er i dag ikke teknisk muligt at lave en tilfredsstillende model. Jeg vil vove at påstå at de der laver modellerne må være klare over dette. Man gør det bedste man kan og håber at modellerne rimeligt forudsiger hvad der faktisk sker.

Jeg konkluderede da og det fastholder jeg i dag at det vil være en ren tilfældighed hvis Hadley modellen eller lignende modeller får held til at forudsige fremtidigt klima.

Der er anden faktor som også er bekymrende. Modellerne indeholder uden tvivl en række bugs, som man endnu ikke har fundet. Antallet af linjer af kode, kombineret med de relativt få personer der bruger modellerne, gør det overvældende sandsynligt at modellerne er fejlbehæftede af den årsag.

Dermed være ikke sagt at CO2 indholdet i atmosfæren ikke påvirker klimaet, vi har simpelthen ikke midlerne til at fastslå hvor meget.

 • 3
 • 4

Dermed være ikke sagt at CO2 indholdet i atmosfæren ikke påvirker klimaet, vi har simpelthen ikke midlerne til at fastslå hvor meget.

Jo det kan vi gøre helt sikkert ved at bruge empiriske data.

Henrik Svensmark har sammen med, andre forskere brugt et væld af målinger til at bestemme de faktorer som bestemmer opvarm ungaeffektwn og fundet at CO2 ikke har nogen betydning. Se f. eks. et indslag hvor han interviewes sammen med Jacob Svensmark på YouTube fra marts 2018. Googl det (brug søgeord Svensmark Henrik Jacob 2018 Youtube) og se hvad man kan finde rent empirisk. Det udelukker CO2 som en kildetil opvarmning, samt andre drivhusgasser. Modsat al den støj man hører i medierne. Ingeniøren ikke undtaget....

 • 2
 • 12

I youtube videoen siger Henrik Svensmark ikke at CO2 er uden betydning for opvarmningen. Han siger at han tror at solaktivitet forklarer mere af opvarmningen end CO2

Jo, det gørhan faktisk da han viser empirisk at den såkaldte "radiative forcing" som man postulerer giver den opvarmning man har observeret siden 1850 ca, efter den "lille istid" som varede nogle århundreder, faktisk forklares ved ændringer i skydækket over en solcyklus på 11 år ca. Han er så ikke så direkte i sit svar på om CO2 har en effekt, men har jo selv givet svaret i form af sine målinger! Han siger også at man vil se han har ret, HVIS solaktiviteten som forventes at aftage de næste 10 år ca med mindre afskærmning mod kosmisk stråling, der ifølge hans målinge med mange forskellige dataserier er afgørende og forklarer de temperatursvingninger man ser på mange vidt forskellige tidsskalaer. HVIS solaktiviteten aftager får vi en global afkøling der er uomtvistelig. Prøv også at se data præsenteret i Climate4you.com, som også viser at der ikke er nogen sammenhæng mellem CO2 og temperatur som ligner det IPCC f. eks. påstår...

 • 1
 • 9

Han siger også at man vil se han har ret, HVIS solaktiviteten som forventes at aftage de næste 10 år ca med mindre afskærmning mod kosmisk stråling, der ifølge hans målinge med mange forskellige dataserier er afgørende og forklarer de temperatursvingninger man ser på mange vidt forskellige tidsskalaer. HVIS solaktiviteten aftager får vi en global afkøling der er uomtvistelig.

Svensmarks store problem er jo bare, at solaktiviteten allerede ER voldsomt aftaget, og har været det siden 2001-cyklussen - mens temperaturen bare bliver ved med at stige!

Den seneste cyklus i 2012 var den svageste solcyklus i 100 år, og den foregående i 2001 var svagere end gennemsnittet af de foregående 5, så hvis Svensmarks teori holder, skulle der jo have været rigeligt med kosmisk stråling i atmosfæren, til at skabe en afkøling, der overmatcher drifhuseffekten fra CO2 (som du jo ligefrem påstår er uden betydning!).

Den øgede skydannelse (og deraf følgende afkøling) kommer jo ikke med flere års forsinkelse, men stort set med det samme, når mængden af kosmisk relaterede aerosoler øges, så vi skulle jo have haft betydeligt mere skydannelse i de sidste 15 år end vi har haft i de foregående 85 år - hvis hans teori holder - og da aerosolerne vaskes ned med nedbøren, relativt kort tid efter de har forårsaget skydannelsen, må effekten af de foregående 85 års høje solaktivitetsniveau jo for længst være overstået.

Men faktum er jo at:

 • 2014 blev det varmest år, der hidtil var målt, trods dette ikke var et El Nino-år.
 • 2015-2016 er den varmeste El Nino, der nogensinde er målt, og satte derfor ny global varmerekord - med markant afstand til den foregående El Nino i 1998.
 • 2017, som var et kraftigt La Nina-år, og derfor burde være forholdsvis koldt, blev det 3. varmeste år nogensinde målt!

http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/...

Alt dette ser jo sket EFTER vi har passeret den svageste solcyklus i 100 år, og nu befinder os i et solaktivitets-minimum!

Alene det at to af de (påstået) allerkraftigste klimafaktorer (ENSO og solaktivitet), begge var på et decideret lavpunkt i 2017, skriger jo efter en forklaring på hvordan året 2017 kunne være så varm som det var - hvis ikke CO2 alene var årsagen.

Så hvad venter Svensmark's forventede afkøling egentlig på ???

Hvis solaktiviteten har den (afværgende) effekt på kosmisk stråling, som han sikkert har ret i at den har, og dette har den effekt på skydannelsen, som han påstår, så må skydannelsen jo have været markant lavere i de sidste 12-15 år, end den var i f.eks. 70'erne, hvor solaktiviteten var højere.

Så hvordan forklarer Svensmark (og Niels Vestergård Jespersen) at 2010'erne ikke bare har været tilnærmelsesvis ligeså kolde som 1970'erne ?

Endvidere; hvorfor sluttede den lille istid med en ca 20-årig vameperiode (ca 1890-1910), når solaktiviteten i 1880-1910 var forholdsvis lav?

Hvorfor begyndte temperaturen efter den lille istid ikke først at stige, da dette minimum var overstået, og vi gik ind i det moderne maximum (som først startede i 1920'erne)?

Hans teori havde måske stadig en chance for at hænge sammen, hvis effekten kunne formodes at ske med 20 års forsinkelse - men det har jo ingen gang på jord, når det er skydannelse som følge af solaktivitet, vi taler om.

At han stadig klamrer sig til sin teori, og påstår at den stadig holder, hvis bare temperaturen falder i de næste 5-10 år, er dog menneskeligt - når man som ham, har ofret meget (alene helbredsmæssigt), gennem mange år, på en teori, som tiden så ubarmhjertigt er i færd med at modbevise.

 • 10
 • 3

hvis Svensmarks teori holder, skulle der jo have været rigeligt med kosmisk stråling i atmosfæren...

"March 5, 2018: Cosmic rays are bad–and they’re getting worse.

That’s the conclusion of a new paper just published in the research journal Space Weather. The authors, led by Prof. Nathan Schwadron of the University of New Hampshire, show that radiation from deep space is dangerous and intensifying faster than previously expected" https://spaceweatherarchive.com/2018/03/05... Forholder sig dog mest til strålingsrisici.

 • 2
 • 0

Svensmarks store problem er jo bare, at solaktiviteten allerede ER voldsomt aftaget, og har været det siden 2001-cyklussen - mens temperaturen bare bliver ved med at stige!

Du skulle prøve at se målinger på www.climate4you.com Dels af globale temperaturer målt med forskellige metoder. Det er da, tydeligt at temperaturen faldt stærkt fra el Nino rilm2018, Med stærkt fald det sidste år. Og at der slet ikke var nogen ændring fra ca 1998 til 2011, måske snarere et fald. Altså stik imod AGW profeternes forudsigelser. Så dine påstande er forkerte. El Nino har da, en effekt som mn tydeligt ser på diverse peaks, men det er da et fænomen der intet har at gøre ned kosmiske stråler påvirkning af klimaet. Se også mit link ovenfor til artikel offentliggjort fornyligt, som findes i mit indlæg lige før dit eget. Du kender intet til Svensmarks produktion ser det ud som men gentager bare ulinkede og forkerte oplysninger. Har du ikke mere kød på det du mener?

 • 1
 • 7

Niels:

Og at der slet ikke var nogen ændring fra ca 1998 til 2011, måske snarere et fald.

Hvor mange gange kan man "picke et cherry", før det er blevet slidt helt op.

At skeptikerne bliver ved med at kigge på den periode, der jo starter med en meget bastant varmerekord, kan vel ikke andet end understrege, hvor lidt reel data, de har at byde på.

Jeg kunne med (næsten) lige så stor vægt advokere for temperaturstigninger ud fra, at det allerede nu er over 2° varmere, end da jeg stod op ---

mvh Flemming

 • 6
 • 1

1998 til 2011, måske snarere et fald.

Hvor mange gange kan man "picke et cherry", før det er blevet slidt helt op.

At skeptikerne bliver ved med at kigge på den periode, der jo starter med en meget bastant varmerekord, kan vel ikke andet end understrege, hvor lidt reel data, de har at byde på.

Du har åbenbart ikke hørt om El Nino fænomenet som er ansvarlig for denne "varmererekord" i ca 1997. Derefter kommer en lang periode med konstant eller aftagende temperatur som du kan se i datakilderne jeg henviser til.

Men det er da interessant at man ikke rigtigt skelner mellem el Nino perioder og perioder hvor man rigtigt skulle se global opvarmning ifølge CO2 profeterne, som da også internt, ved man af lækkede emails mm., frygtede for karrieren og vedkendte at de nok havde gættet for meget når det gjaldt globale cirkulationsmodeller og de parametre man synes er passende, men som konstant har vist sig ude af stand til at forudsige temperaturer. Men man ændrer ikke på tyrkerroen på CO2 og effekten i de fejlagtige modeller man bruger til at "forudsige" fremtidens klimaændringer

 • 1
 • 10

Men man ændrer ikke på tyrkerroen på CO2 og effekten i de fejlagtige modeller man bruger til at "forudsige" fremtidens klimaændringer

- se også denne interessante artikel:

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/501...

Kuriøs oplysning:

Meteorologiske institutter vil ikke dele deres data med DTU SPACE Faktisk har arbejdet med at skaffe originale temperatur data være op ad bakke. Det er bestemt ikke populært at bede om at få udleveret de ikke-ændrede temperatur data nu om dage...

 • 1
 • 2

Du har åbenbart ikke hørt om El Nino fænomenet som er ansvarlig for denne "varmererekord" i ca 1997. Derefter kommer en lang periode med konstant eller aftagende temperatur som du kan se i datakilderne jeg henviser til.

Nope! Temperaturen faldt på den efterfølgende La Nina i 1999-2000. Derefter steg den (med udsving) hele vejen frem til El Ninoen 2015-2016.

Det viser dine datakilder også!

Temperaturforskellen på de to El Nino'er beskriver meget godt den underliggende globale temperaturstigning fra 1998 til 2016.

 • 9
 • 1

Nope! Temperaturen faldt på den efterfølgende La Nina i 1999-2000. Derefter steg den (med udsving) hele vejen frem til El Ninoen 2015-2016.

Det viser dine datakilder også!

Det ser jeg ikke, der er tale om konstant eller endda faldende temperaturer efter El Nino, afhængigt af hvilke datakilder man ser på. Frem til ca 2012. Det kan ikke forklares af CO2 modellerne. Men det passer da fint med at kosmisk stråling havde gode vilkår på gr. a. en inaktiv sol med minimum aktivitet omkring 2010. Derefter steg solaktivitet igen men er nu på vej nedefter. Jævnfør link fra Johansen ovenfor om den alarmerende stigning i kosmisk stråling på det sidste. Der var meget mindre for nogle årtier siden, da der var en varmeperiode fra ca 1980 til ca 2000, en periode hvor man så opvarmning lig den man havde fra ca 1910 til 1945,, som efterfulgtes f afkøling frem til ca 1975. Noget CO2 profeterne ikke kan forklare. Det bliver koldere fremover ser det meget ud til med forventningen om mindre solaktivitet. Bemærkede du at Niagara frøs til i vinter, for nu at bruge det sprog man ser hos CO2 profeterne :-)

 • 2
 • 7

Men det er da interessant at man ikke rigtigt skelner mellem el Nino perioder og perioder hvor man rigtigt skulle se global opvarmning ifølge CO2 profeterne

Selvfølgelig skelner man da mellem El Nino og den underliggende temperaturstigning !?

Overfladetemperaturen var mindst ligeså i 2014 uden El Nino, som den var i 1998 med El Nino - og selv i 2017, hvor La Nino'en skulle have bragt temperaturen ned, var det betydeligt varmere end i El Nino-året 1998.

I øvrigt måtte vi jo i hele 15 år efter 1998 El Nino'en, høre fra skeptikerne, at den globale temperaturen ikke var steget siden 1998, så hvem er det lige, der ikke skelner mellem El Nino og den underliggende temperaturstigning?

 • 8
 • 1

Overfladetemperaturen var mindst ligeså i 2014 uden El Nino, som den var i 1998 med El Nino - og selv i 2017, hvor La Nino'en skulle have bragt temperaturen ned, var det betydeligt varmere end i El Nino-året 1998.

Ja der kom en langstrakt el Nino men den er brat afsluttet og temperaturerne er godt på vej ned jvnfr de opdaterede grafer, som jo kommer regelmæssigt hver måned med de nyeste tal. Det bliver spændende når vi nu kommer ind i en tid, hvor solens aktivitet går ned og CO2 vedbliver at stige. Gad vist hvad du vil sige om lad os sige 5-10 år hvis temperaturen ikke går op?

Iøvrigt har www. Climate4you.com en menu kaldet gren house gades hvor man kan se mange interessante ting. Bl. a. er vanddampindholdet aftaget i de perioder vi lige diskuterede "efter El Nino" i 1998. Og den er jo førende som drivhusgas ikke sandt. Det er præcist hvad man ville forvente hvis der er tale om en føling. Der er også interessante grafer som viser at der ikke var nogen sammenhæng mellem temperatur stigning og CO2 efter ca 2000 og heller ikke før opvarmningen, som indtraf fra 1980 - 2000. Det ser lidt sort ud for CO2 profeterne....

 • 1
 • 9

Det ser jeg ikke, der er tale om konstant eller endda faldende temperaturer efter El Nino, afhængigt af hvilke datakilder man ser på. Frem til ca 2012. Det kan ikke forklares af CO2 modellerne. Men det passer da fint med at kosmisk stråling havde gode vilkår på gr. a. en inaktiv sol med minimum aktivitet omkring 2010.

Se grafen på side 47 i din egen datakilde, hvor temperaturudviklingen i Lower Troposphere sammenholdes med solaktiviteten.

Sammenhold også med grafen på side 22, så du får El Nino-effekten med.

Er vi enige om at:

 • 1) temperaturen fra 1998 til 2018 var lavest i 2001?
 • 2) temperaturen var betydeligt højere i 2014 (før seneste El Nino), end den var i 2001?
 • 3) temperaturen var højere i 2014 end den var i 2004, selvom 2003 var et El Nino-år, og 2014 ikke var?
 • 4) at temperaturen gennem de 4 viste solcykler, har været klart og tydeligt stigende - med eller uden El Nino'er - mens aktiviteten har været falden for hver solcyklus?

Din datakilde er da om noget et ekstremt mislykket forsvar for Svensmarks teori! ;o)

I øvrigt skal du være opmærksom på at dataserien er fra Lover Troposphere - altså ikke overfladetemperaturer. Opvarmningen er mere udtalt, jo tættere du måler på overfladen. Ved Tropopausen er temperaturudviklingen nærmest neutral, mens den er faldende i statosfæren.

Dette er et logisk og naturligt resultat af at varmeenergien i stigende grad holdes tilbage i atmosfæren, efter den reflekteres fra jordens overflade.

 • 9
 • 1

Ja der kom en langstrakt el Nino men den er brat afsluttet og temperaturerne er godt på vej ned jvnfr de opdaterede grafer, som jo kommer regelmæssigt hver måned med de nyeste tal.

El Nino'en er for længst overstået, og den afløsende La Nina har allerede haft sin virkning i 2017. Se grafen på side 22!

El Nino'en 2015-2016 var præcis ligeså kraftig som El Nino'en 1997-1998. Alligevel var temperaturen 0,3 grader højere i 2015-2016 end i 1997-1998.

Det var altså ikke El Nino, der var årsag til at 2015-2016 var 0,3 grader varmere end 1997-1998.

Og som du tydeligt kan se på side 47, var det jo heller ikke solaktiviteten, der var årsagen.

Det allerbedste eksempel, er jo at sammenligne 1980 med 2017.

I 1980 var solaktiviteten 200-250 (antal solpletter), samtidig med at Nino-indexet var positivt (index 0,5).

Altså to positive temperaturdrivere på én gang, hvoraf den første iflg. Svensmark skulle være den mest betydelige.

I 2017 var solaktiviteten helt nede omkring 1/10 af 1980, samtidig med at El Nino var negativ

I 2016 var vi kommet ud af den svageste solcyklus i 100 år, samtidig med Nino-indexet var negativt (La Nino).

Alligevel var den globale temperatur (i Lower Troposphere) hele 0,6 grader varmere i 2017 end i 1980.

Grundet disse to faktorer, skulle 1980 jo være varmere end 2017.

Det er jo dit eget foretrukne datagrundlag, vi her kigger i, Niels - og det viser med al tydelighed den stik modsatte udvikling, end vi skulle forvente, hvis Svensmark har ret i sin teori.

Når hverken solaktiviteten eller Nino-indexet kan forklare den store temperaturforskel på 1980 og 2017; hvad kan så forklare det, hvis ikke CO2?

 • 9
 • 1

Svar til Svend Ferdinandsen:

"Menneskeskabte katastrofale klimaændringer" er det værste. Hvis du siger nej til det er du en benægter, men det kræver store forklaringer at skille det ad og forklare hvor man mener noget andet.

Svar til Jens Korsgaard:

Jeg har hidtil afholdt mig fra at deltage i klimadebatten. Hvis man er uenig med IPCC er man jo idiot eller hvad der er værre. ... IPCC har ført sig frem med forudsigelser af fremtidige temperaturer på basis af modelberegninger. Om disse modeller overhovedet har nogen chance for at forudsige fremtidige temperaturer har været næsten fuldstændigt negligeret i debatten.

Ja - og det flyder med stærke indicier:

PHK artikel viser virkningen med en enkel graf:

Af Poul-Henning Kamp 31. dec 2011, ing.dk: Kurven Lidegaard frygter: Citat: "... Temperaturanomalier som for 50 år siden havde sandsynligheder under 0.1%, (+3 sigma på X-aksen) er i de seneste tre årtier er blevet mere og mere hyppige og nu har sandsynligheder omkring 10%. Populært sagt er forskellen på den mørkeblå og den violette linie at Østerbro står under vand 3 gange. Det er en begivenhed der formodentlig plejede at have en sandsynlighed op imod 1:10.000, men som hyppigheden taget i betragtning, nu næppe har en sandsynlighed under 4-5%. 1000-års begivenheder er pludselig 5 års begivenheder og jeg håber virkelig at folkene der laver normer for bygningsværker tager konsekvenserne. ..."

11. september 2015, videnskab.dk: Forholdet mellem varme- og kulderekorder steget fra 1:1 til 12:1: Citat: "... »I de seneste 15 år har vi set en dramatisk stigning i hyppigheden af varmerekorder og et fald i antallet af kulderekorder.« Forskerne sammenlignede varme- og kulderekorder fra år 1910 til år 2014, og det viste sig, at der fra 1910 til 1960 var nogenlunde samme antal af varme- og kulderekorder. Men fra år 1960 til 2014 har antallet af varmerekorder overgået antallet af kulderekorder, og det skyldes udskillelsen af drivhusgasser, fortæller den australske forsker. Faktisk var forholdet mellem varme- og kulderekorder fra 2000 til 2014 12 til 1. Der har ellers været opfattelsen i Australien, at de nye varmerekorder ikke betød noget, fortæller Sophie Lewis til washingtonpost.com. »Så studiet var vigtigt for at gøre det klart, at den her stigning i antallet af varmerekorder er relatereret til drivhusgasser,« siger hun. ..."

By David Biello on February 16, 2011, scientificamerican.com: Are Greenhouse Gases Upping the Risks of Flooding, Too? Climate change caused by rising concentrations of greenhouse gases in the atmosphere is causing more extreme rainfall and snowfall--and floods, backup: Citat: "... So, the U.K. team also called on tens of thousands of volunteers who ran a climate model thousands of times on their personal computers in the background as part of the climateprediction.net Web site. After six years of running such simulations, the verdict is in: Increasing greenhouse gas concentrations as a result of burning fossil fuels and cutting down forests increased the risks of flooding in two out of three model runs by more than 90 percent. ..."

02 February 2016, nature.com: The mystery of the expanding tropics. As Earth's dry zones shift rapidly polewards, researchers are scrambling to figure out the cause — and consequences, backup: Citat: "... Edward Vizy and Kerry Cook10, both at the University of Texas at Austin, have found some unhealthy signs in the region of the Benguela Current, an area of coastal upwelling along the coast of west Africa and south of 30 ° latitude. According to Cook, the currents of that entire region have shifted over the past 30 years. One effect is that the upwelling has weakened, with worrying implications for the region's fisheries and biodiversity. Cook says that the same could be true of open-ocean upwelling systems, which are more susceptible to changes in the position of the Hadley cell. ..."

Første scientificamerican-artikel: By John Carey on June 28, 2011, scientificamerican.com: Storm Warnings: Extreme Weather Is a Product of Climate Change. More violent and frequent storms, once merely a prediction of climate models, are now a matter of observation. Part 1 of a three-part series, backup.

Anden scientificamerican-artikel: June 29, 2011, scientificamerican.com: Global Warming and the Science of Extreme Weather. How rising temperatures change weather and produce fiercer, more frequent storms. Second of a three-part series, backup: Citat: "... On a warmer planet, however, the dry air will travel farther north and south from the equator before it descends, climate models predict, making areas like the U.S. Southwest and the Mediterranean even drier. Such an expanded Hadley cell would also divert storms farther north. Are the models right? Richard Seager of Columbia University's Lamont–Doherty Earth Observatory has been looking for a climate change–induced drying trend in the Southwest, "and there seems to be some tentative evidence that it is beginning to happen," he says. "It gives us confidence in the models." In fact, other studies show that the Hadley cells have not only expanded, they've expanded more than the models predicted. ... When those trends exist, it then becomes possible to calculate how much climate change has contributed to extreme events. [Se PHK-artikel:] Or in more technical terms, the probability of a particular temperature or rainfall amount is shaped roughly like a bell curve. A change in climate shifts the whole curve. That, in turn, increases the likelihood of experiencing the more extreme weather at the tail end of the bell curve. ..."

Tredje scientificamerican-artikel: June 29, 2011, scientificamerican.com: Our Extreme Future: Predicting and Coping with the Effects of a Changing Climate. Adapting to extreme weather calls for a combination of restoring wetland and building drains and sewers that can handle the water. But leaders and the public are slow to catch on. Final part of a three-part series.

Gulf of Maine Research Institute. (2015, October 29). Warming waters a major factor in the collapse of New England cod: Findings show how warming complicates fisheries management. ScienceDaily: Citat: "... Today, cod stocks are on the verge of collapse, hovering at 3-4 percent of sustainable levels. Even cuts to the fishery have failed to slow this rapid decline, surprising both fishermen and fisheries managers. For the first time, a new report in Science explains why. It shows that rapid warming of Gulf of Maine waters -- 99 percent faster than anywhere else on the planet - reduced the capacity of cod to rebound from fishing, leading to collapse. ... The study shows the risk of not including temperature in fisheries models, especially for stocks like Gulf of Maine cod that are at the edge of their range. The warmer our climate gets, the less fisheries managers can rely on historical data. ..."

January 22, 2015, pnas.org: Robust Hadley Circulation changes and increasing global dryness due to CO2 warming from CMIP5 model projections, backup: Citat: "... The Hadley Circulation (HC), the zonally averaged meridional overturning motion connecting the tropics and midlatitude, is a key component of the global atmospheric general circulation. How the HC has been or will be changed as a result of global warming has tremendous societal implications on changes in weather and climate patterns, especially the occurrences of severe floods and droughts around the world (1, 2). ..."

07 oktober 2013, videnskab.dk: CERN afslører hemmelighed bag skydannelse: Citat: "... Ydermere har forskerne fundet ud af, at ioniserende stråling fra kosmisk stråling - modsat resultaterne fra tidligere dansk forskning - ikke synes at have en stor effekt på formationen af aerosoler og dermed skydannelsen, skriver CERN. ..."

14 August 2015, bbc.co.uk: Global warming increases 'food shocks' threat: Citat: "... Looking at the production of rice, wheat, maize and soybeans, the scientists found that the the chances of a one in 100-year production disruption is likely to increase to a one in 30-year event by 2040. From 2070 onward, they estimate that severe shocks, which could see global production drop by 10%, could be happening in seven out of ten years. "It is very difficult to characterise these extreme events and their frequency, but what we do see quite clearly is that events that are very rare in the present day are becoming more frequent in the future," said Kirsty Lewis, one of the authors, from the UK's Met Office. "The most extreme events of the future are likely to become more intense, so potentially larger shocks and more frequent shocks." ... The researchers say that governments must try to understand the risks, rather than simply stockpiling food and grains. ..."

NASA. (2015, July 28). Fire seasons have become longer. ScienceDaily: Citat: "... The researchers found that fire weather seasons have lengthened across one quarter of Earth's vegetated surface. In certain areas, extending the fire season by a bit each year added up to a large change over the full study period. For instance, parts of the western United States and Mexico, Brazil, and East Africa now face wildfire seasons that are more than a month longer than they were 35 years ago. The authors attribute the longer season in the western United States to changes in the timing of snowmelt, vapor pressure, and the timing of spring rains -- all of which have been linked to global warming and climate change. On the other hand, the easing of droughts in Western Africa and the Pacific coast of South America likely contributed to the shortening of fire seasons in those areas. ..."

South Dakota State University. (2015, July 20). Changing climate lengthens forest fire season. ScienceDaily: Citat: "... "All the major fire events showed up in our metrics," he said, including forest fires in the Amazon rainforest in 2005, Western Russia in 2011 and Spain in 2012. "That lends credence to the model and gives us confidence that the model is showing real changes that relate to physical factors." The researchers found that the number of rain-free days has increased by 1.31 days per decade. The average temperature on vegetated land increased by 0.185 degrees per decade, while the annual relative humidity dropped by 0.127 percent per decade. "Our values are very conservative," Cochrane added. However, the mean annual precipitation worldwide is the same, according to Cochrane. "It's still the same amount of rainfall, just concentrated in fewer days." That translates to more dry days when conditions are amenable to burning. ..."

University of Washington. (2017, January 10). Rapid Arctic warming has in the past shifted Southern Ocean winds. ScienceDaily: Citat: "... But new University of Washington research shows the fierce winds circling Antarctica -- an important lever on the global climate -- shifted quickly in response to the Northern Hemisphere temperature spikes. ... The Antarctic ice core shows that Southern Ocean winds shifted at the same time, or at most within a few decades, of each rapid Greenland warming event. Antarctic air temperatures, on the other hand, are connected through the slower-moving oceans and took about two centuries to respond. ... "There's a general understanding in the climate science community that global warming is not just about temperature change, it's also about changing winds," Steig said. ..."

University of East Anglia (2012, December 16). 'Missing' polar weather systems could impact climate predictions. ScienceDaily: Citat: "... "We have shown that adding polar storms into computer-generated models of the ocean results in significant changes in ocean circulation -- including an increase in heat travelling north in the Atlantic Ocean and more overturning in the Sub-polar seas. ... "As Arctic Sea ice continues to retreat, polar lows are likely to migrate further north, which could have consequences for the 'thermohaline' or northward ocean circulation -- potentially leading to it weakening." ... "The fact that climate models are not simulating these storms is a real problem because these models will incorrectly predict how much heat is being moved northward towards the poles. This will make it very difficult to reliably predict how the climate of Europe and North America will change in the near-future." ..."

16 april 2018, videnskab.dk: Klimaforandringerne svækker Golfstrømmen. Havcirkulationen spiller en afgørende rolle i Jordens klimasystem, så svækkelsen af Golfstrømmen kan få globale klimakonsekvenser, advarer to nye studier: Citat: "... De nordatlantiske havstrømme, den såkaldte 'termohaline cirkulation', der transporterer varmt vand og vejr fra Troperne til Nordatlanten og sørger for, at klimaet i det nordvestlige Europa er forholdsvist varmt og mildt, er markant svagere end i 1800-tallet. Faktisk viser vores nye forskning, at havcirkulationen er på sit svageste i 1.600 år. ... AMOC-havstrømmene fungerer som et enormt transportbånd i havet, hvor koldt vand fra Nordatlanten synker mod havbunden og flyder mod syd mod ækvator. Balancen opretholdes af det, som i daglig tale kaldes Golfstrømmen; overfladevinde, som trækker varmt saltholdigt vand fra troperne tilbage i nordlig retning. ... De fandt, at AMOC-transportbåndet er blevet 15 procent svagere siden 1950, og skyder størstedelen af skylden på de menneskeskabte drivhusgasemissioner. ... Mudder afslører forhistoriske havstrømme ... Begge teknikker peger på en svækkelse af AMOC-transportbåndet siden 1850; igen på cirka 15 til 20 procent. ... Hvad der er nok så vigtigt; den nutidige svækkelse er meget forskellig fra, hvad der er set i løbet af de seneste 1.600 år, hvilket indikerer, at det er tale om både naturlige og menneskeskabte drivkræfter. ..."

 • 1
 • 2

Jens Korsgaard: Din overskrift er upræcis: "Klimamodellerne er simpelthen upålidelige." Ordet upålidelig, betyder vel, at udøveren ikke har nogenlunde styr på det, "han" bekæftiger sig med. 1. IPCC har aldrig påstået, at fremskrivningerne er hverken 90 eller 100 % sikre. Der angives mig bekendt et usikkerhedsinterval, som f.eks. kan være 1,5 - 3 graders tempreraturstigning i 2100, hvis CO2-indholdet i atmosfæren stopper med at stige i 2040 (for at nævne noget nogenlunde ædrueligt. Kalder du også vejrudsigten upålidelig, hvis temperaturen på søndag viser sig at være 25, og ikke 23 grader - og vinden lidt svagere? 2. Din "afholdenhed" fra at deltage i klimadebatten skyldes, at hvis man er uenig med IPCC er man jo idiot eller hvad der er værre. Jeg er ikke blivet kaldt idiot, fordi jeg stoler på IPCC, og har aldrig kaldt andre for idiot, når de ikke stoler.... - Men jeg tænker mit, når jeg ved at klimagassernes egenskaber kan ses i alle verdens fysiske tabeller, og derfor ved jeg, at de absorberer varmestråling og derfor kvalitativt set hæver temperaturen, når der bliver "flere" klimagasser i atmosfæren. Jeg plejer at skrive, at da jeg underviste i dette ved DTU, krævede vi, at de studerende til mundtlig eksamen kunne redegøre kvalitativt for "drivhuseffekten". Og min kollega, Peter Laut, der var Energiministeriets særlig sagkyndige i drivhuseffekten, kunne i Mathcad indtaste de ca. 60 vigtigste sammenhænge (absorbtion, skydannelse, CO2s opløselighed i havene m.m.m.) - og efter nogle timers regnetid kom præcis de samme kurver ud, som IPCC på det tidspunkt offentliggjorde. - Siden har jeg været "bombesikker" på effekten!

 • 4
 • 4

1980 var solaktiviteten 200-250 (antal solpletter), samtidig med at Nino-indexet var positivt (index 0,5).

Altså to positive temperaturdrivere på én gang, hvoraf den første iflg. Svensmark skulle være den mest betydelige.

I 2017 var solaktiviteten helt nede omkring 1/10 af 1980, samtidig med at El Nino var negativ

Jamen Svensmark og andre videnskabsmænd tager da ikke el Nino med I betragtning. Det er jo en naturlig variation som har sin egen cyklus, som er mere eller mindre regelmæssig. Det som er vigtigt er jo ikke et enkelt år men trenden uanset de naturlige variationer som f. eks. El Nino. Som du også påpeger er der tale omtroposfæren i nogle målinger, hvor CO2 profeterne og IPCC forudsiger de største ændringer. Dem ser man ikke, i disse tidsserier som for det meste kun går tilbage til begyndelsen på stellitmålinfe omkring 1980. Du ser en opvarmning fra 1980 til ca 2000 og derefter en konstant eller aftagende temperatur til 2012 ca. Mens CO2jo vokser gevaldigt. Temperatur stigningstakten fra 1910 til 1945 ca var lige så stor som den man hælder sit hoved til som CO2 profet fra 1980 til 2000. Men uden CO2 effekt før 1945...

Du har negligeret de henvisninger jeg gav til menuen med drivhusgasser. Den viser jo tydeligt at vanddamp i atmosfæren er faldet fra den opvarmende periode fra 1980 til 2000. Og vanddamp er jo langt mere virksom end CO2 ikke sandt? Siden du er så interesseret i enkelte år kunne du jo gerne have taget temperaturerne der lige er målt i år og sammenlignet med årtusindskiftet. Der er ikke sket noget rigtigt og da slet ikke noget der ligner en temperaturforøgelse per år som er større end det man har målt som gennemsnit i 1900tallet, hvor CO2 jo slet ikke har den effekt det påstås at have nu.

Nå, men du kan roligt begynde at studere Svensmark nyeste publikationer som er frit tilgængelige på hans hjemmeside. Der kan du finde de data du mangler for at forstå hans teori, som du jo slet ikke gengiver korrekt, som jeg har påpeget ovenfor.

 • 2
 • 5

Og min kollega, Peter Laut, der var Energiministeriets særlig sagkyndige i drivhuseffekten, kunne i Mathcad indtaste...

- din (ex-)kollega 'glemte' åbenbart også at oplyse, at han var ansat som lobbyist:

De studerende i Aarhus Universitets store auditorium grinede højt, da Bjørn Lomborg forsøgte at placere ansvaret for en fejl i en af sine grafer på en studentermedhjælper. Lomborg var sat til at diskutere sin bog »Verdens sande tilstand«, og hans modpart i diskussionen, der fandt sted i begyndelsen af maj 1999, var ingeniørdocent Peter Laut. Laut præsenterede sig som forsker fra Danmarks Tekniske Universitet, og han var godt tilfreds, for den dag i Århus var det Lomborg, der blev grinet ad. Men det var ikke kun forsker Peter Laut fra Danmarks Tekniske Universitet, som fik publikum dengang til at grine ad Lomborg. Peter Laut var samtidig deltidsansat som rådgiver for Energistyrelsen under Miljø- og Energiministeriet, der på det tidspunkt brugte stor energi på at gendrive Bjørn Lomborgs klima-teser. Miljø- og Energiministeriet betalte Laut for 500 timers arbejde om året, og da han i slutningen af det år skrev opgørelsen over sit tidsforbrug til Energistyrelsen, oplyste forskeren, at han havde brugt i alt 80 timer, altså mere end to uger på at forberede sig til mødet med den drivhus-skeptiske Bjørn Lomborg...

https://www.b.dk/nationalt/klimaets-braend...

 • 2
 • 6

Hvad siger klimamodellerne om havisen i arktis? Det er ikke min boldgade, men 21/5 2018 stødte jeg på et indlæg i ArXiv (1802.04958v3) med titlen:

”Fluctuations in Arctic Sea Ice Extent: Comparing Observations and Climate Models”

I abstract kan man læse: It is shown that (i) there is a large inter-model variability in the time scales extracted from the models, (ii)none of the models exhibit the decadal time scales found in the satellite observations, (iii) 5 of the 21 models examined exhibit the observed white noise structure, and (iv) the multi-model ensemble mean exhibits neither the observed white noise structure nor the observed decadal trend.

Kort sagt: der er lang vej igen til pålidelige modeller mht. havisensens udbredelse i Arktis, alt imens at afsmeltningen fortsætter.

 • 3
 • 0

301 såkaldte forskere samtykkede for nylig med et indlæg i pamfletten ”Politiken” om en sidste advarsel før klimakatastrofen.

Enkelte selvstændigt tænkende forskere påpegede med rette, at hovedparten af underskrivere ikke havde klimaforskning som sagsområde, og derfor blot kan betragtes som ureflekterede medløbere, hvad angår det faglige.

Det har dags dato (23/5 2018) fået to universitets ansatte på RUC til at svare igen med et læserbrev i pamfletten ”Politiken” under overskriften:

”Derfor brugte vi forskertitlen til opråb”.

De to på RUC er Gregers Andersen, der er uddannet kulturforsker fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Stefan Gaarsmand Jacobsen, der er ansat ved ”Department of Communication and Art Global og Transnational Historie” på RUC.

De har med andre ord NUL forskningsmæssig baggrund i deres udtalelser og diskrediterer dermed den reelle klimaforskning.

(Jeg kan kun opfordre til, at deres pauvre såkaldte ”forskningsresultater” for de sidste 3 år indenfor deres reelle fagområder gennemgås. Forskningsresultaterne (som jeg har set dem) kan i bedste fald karakteriseres som mangelfulde - i mine øjne er de ikke-eksisterende, og sagesløse studenter på RUC fortjener derfor at blive undervist af reelle og fagligt kompetente forskere).

Hvad skal videnskaben stille op med ureflekterende medløbere som Gregers Andersen og Stefan Jacobsen fra RUC, der ytrer sig om klima, selv om de ikke i kraft af deres forskning aner en dyt mere om det end du og jeg, men alligevel uberettiget skjuler sig under deres titler?

Global opvarmning er alvorlig, men moraliserende forskere er en ynk. På trods af deres klimaopråb spiser de stadig røde bøffer og flyver stadig på borgernes bekostning til de talrige kongresser enten indenfor deres fagområde eller om klimaet.

Andersen og Jacobsen er repræsentanter for en ansamling hyklere, der vil pådutte os dårlig samvittighed, mens de selv glædeligt og til personlig benefice fortsætter med svineriet.

Problemet er, at de 301 såkaldte forskere kun har deltaget i fordømmelsen af os andre, mens de selv fortsat med diverse undskyldninger optræder som klimasyndere.

Åbenbart er nogle i egne øjne (Orwell) mere lige end andre.

 • 3
 • 3

Hvad skal videnskaben stille op med ureflekterende medløbere som Gregers Andersen og Stefan Jacobsen fra RUC, der ytrer sig om klima, selv om de ikke i kraft af deres forskning aner en dyt mere om det end du og jeg, men alligevel uberettiget skjuler sig under deres titler?

Mit råd er ikke at lade sig imponere af alskens "fine" titler og blindt tro på deres forsksningsresultater, som ofte blot er partsindlæg. Jeg undres til stadighed over ellers påståede vidende menneskers falden på halen over professorer migdeteneogdetandet på f.eks. ing.dk

 • 3
 • 2

Jeg har været lidt forbløffet over at der er næsten ingen af deltagerene i denne debat der tilsyneladende har studeret de modeller der ligger bag uhyre vigtige politiske beslutninger. Som jeg påpeger i mit tidligere indlæg, er det ikke muligt at verificere modellerne. Vi har kun data fra vor egen planet, som er de samme data, der bruges til at kalibrere modellerne. Vi kan kun se hvordan nutidige og fremtidige målinger er sammenlignelige med tidligere model forudsigelser. Til rådighed stående computer kapacitet dikterer at cellestørrelsen i modellerne er af størrelsesordenen 10000 km2. De forskellige variabler i simulationerne midles i hvert tidsskridt over dette areal. De unøjagtigheder der nødvendigvis resulterer i hvert tidsskridt, skaber små fejl der måske akkumuleres.

At man er i stand til at simulere historien fra 1880 til nu er resultatet af brug af en række justeringsfaktorer som systematisk varieres indtil man får en rimelig sammenligning. Man håber så at disse faktorer er universelt gyldige således at resultater i fremtiden også er gyldige.

Modellerne siger faktisk ingenting om hvorvidt de målte klimaændringer er menneskeskabte eller ej. Lad os som et tankeeksperiment forudsætte at vi mennesker ikke har haft nogen indflydelse overhovedet på klimaet i de sidste 100 år. Vi har haft et menneskeskabt stigende indhold af CO2 i atmosfæren i denne periode. Det er en central tese i alle klimamodellerne at CO2 indholdet i atmosfæren influerer klimaet. Når man så tænker lidt over hvordan modellerne kalibreres, ja så får man de forudsigelser der er på bordet uanset om CO2 indholdet i atmosfæren er en faktor eller ej.

Hvis vi ser hele problematikken fra en anden vinkel, så er det klart at vi ikke kan blive ved med at bruge fossile brændstoffer. Vi må derfor over en rimelig kort periode skaffe os andre energikilder. Det store håb er at nuklear fusion er mulig og økonomisk. Det vil løse energiproblemet formodentlig i hele menneskehedens fremtidige historie. Hvis ikke, er der rimelig lang fremtid i brug af nuklear fission og vedvarende energikilder såsom sol og vind. Vi bør derfor fremme disse energikilder. Det centrale spørgsmål er om der er grund til panik og hvis der er, hvad kan vi gøre?

Vi må se frem til at fossile brændstoffer bliver billigere efterhånden som vedvarende energikilder trænger frem. Man må regne med at eksisterende miner og kilder fortsat vil blive udnyttede så længe de marginale omkostninger ved udnyttelsen er lavere end prisen på produktet. Det vil sige at stort set alle eksisterende gaskilder, de fleste oliekilder og stor del af kendte kulminer vil blive udnyttede indtil det ikke længere kan betale sig at udnytte dem. Et land som Danmark kan naturligvis beslutte at lukke al udvinding af fossile brændstoffer. Det vil være utopisk at tro at lande som for eksempel Saudi Arabien vil frivilligt opgive udvindingen af petroleum.

Der en række andre globale problemer der kræver tiltag såsom stigningen i antallet af mennesker på jorden, fattigdom, korruption og krig. Personligt anser jeg disse som langt vigtigere end klimaet. Det er efter min mening uansvarligt at bruge midler til en hypotetisk ændring af klimaet som bedre kunne bruges til disse problemer.

Glen Møller-Holst nævner mit tidligere indlæg og fortsætter så med en række velkendte argumenter om det klima der er observeret i de sidste 30 år.

Holger Skjerning nævner vejrudsigten. Nu er klimamodellerne fokuserede på energiudveklingen mellem solen, jorden og rummet og egner sig givet ikke til at forudsige vejret. Det er ikke en rimelig sammenligning. Det er interessant at kollegaen Peter Laut med en relativ simpel MathCAD model har kunnet forudsige klimaet (den globale temperatur?). Hvor lang tid siden? Har forudsigelserne passet siden? Det er interessant at skydækket var nævnt, da selv meget små ændringer har en signifikant indflydelse. I øvrigt er mit brug af upålidelig ikke et udtryk for at udøverne ikke er kompetente eller ikke har styr på tingene men kun at teknologien til rådighed ikke tillader at lave en pålidelig model. Jeg formoder at de gør deres bedste.

 • 3
 • 3

Mit råd er ikke at lade sig imponere af alskens "fine" titler

Dagens klima-alarmistiske kronik i Jyllandsposten er et godt eksempel: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/EC...

Skrevet af SOPHUS HELLE, PH.D.-STIPENDIAT VED AARHUS UNIVERSITET, KØBENHAVN K Kigger man efter handler det om en forsker ved "Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik" med speciale i bl. a. det gamle Babylon

 • 2
 • 4

Dagens klima-alarmistiske kronik i Jyllandsposten er et godt eksempel

- kronikøren skider grønne grise over, at 86% af dan(sk)erne (iflg. Concito) anser 'klima' som værende et alvorligt problem, men han overser, at de også ser andre (alvorlige) problemer for Verden:

https://imgur.com/a/Luuymvd

Andelen af danske respondenter, der anser 'klima' som Verdens alvorligste problem var i 2017 29%, hvilket iøvrigt er én procent færre end i 2015.

Tabellen står på side 10 i Special Eurobarometer 459 fra september 2017.

 • 1
 • 3

Niels Vestergaard Jespersen

Mange tak for litteraturhenvisningen.

Den bekræfter hvad jeg konkluderede for 20 år siden, dog er jeg ikke så pessimistisk.

"It is therefore entirely likely that it forever will be impossible to predict the future development of nature by way of numerical models (Pilkey and Pilkey-Jarvis 2007). "

 • 1
 • 3

Den bekræfter hvad jeg konkluderede for 20 år siden, dog er jeg ikke så pessimistisk.

"It is therefore entirely likely that it forever will be impossible to predict the future development of nature by way of numerical models (Pilkey and Pilkey-Jarvis 2007). "

Så du læser ikke vejrudsigter? Du reagerer ikke på stormvarsler eller stormflodsvarsler?

Det er en central tese i alle klimamodellerne at CO2 indholdet i atmosfæren influerer klimaet. Når man så tænker lidt over hvordan modellerne kalibreres, ja så får man de forudsigelser der er på bordet uanset om CO2 indholdet i atmosfæren er en faktor eller ej.

Den fysiske sammenhæng om, at indholdet af drivhusgassen CO2 i atmosfæren har indflydelse på temperaturen i atmosfæren, blev beskrevet af den svenske fysiker og kemiker Svante Arrhenius allerede i slutningen af 1800-tallet - længe inden de numeriske klimamodeller, du ikke kan lide, blev udviklet. Sammenhængen er fint forstået ganske uden klimamodellerne. De bruges ikke til at "bevise" den sammenhæng. De bruges til, givet den beskrevne sammenhæng, at estimere, hvor stor opvarmningen vil blive som resultat af en given forøgelse af CO2-indholdet.

 • 4
 • 1

Den fysiske sammenhæng om, at indholdet af drivhusgassen CO2 i atmosfæren har indflydelse på temperaturen i atmosfæren, blev beskrevet af den svenske fysiker og kemiker Svante Arrhenius allerede i slutningen af 1800-tallet - længe inden de numeriske klimamodeller, du ikke kan lide, blev udviklet. Sammenhængen er fint forstået ganske uden klimamodellerne. De bruges ikke til at "bevise" den sammenhæng. De bruges til, givet den beskrevne sammenhæng, at estimere, hvor stor opvarmningen vil blive som resultat af en given forøgelse af CO2-indholdet.

Og der er slet ikke noget der viser at de holder overhovedet. IPCCs modeller har jo hele tiden ligget langt over den konstaterede udvikling - og man ved at der er andre effekter som dominerer , men som det ikk er politiksk opportunt at tage hensyn til i IPCC. Man postulerer en masse sammenhænge mellem CO2 og andre parametere. F. eks. antager man at vanddamp indholdet afhænger af CO2 med en vis faktor - som totalt modbevises af målte data. Det kører man videre med i dette cirkus år efter år , årti efter årti uden at ændre på opfattelsen!

Her kan du se den målte vanddampmængde i luften gennem årene, som er meget mere afgørende end CO2.

http://climate4you.com/GreenhouseGasses.htm

Er der tale om nogen proportionalitet eller voksende sammenhæng mellem vanddamp og CO2? Slet ikke!

Hvordan hænger vanddamp sammen med temperatur - meget bedre! da man ser meget lille stigning af temperaturer efter årtusindskiftet hvor vanddampindholdet er faldte i forhold til den opvarmning man ser fra 1980 ca til ca 1999. Se her:

http://climate4you.com/GlobalTemperatures.htm

 • 1
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten