Fødevareministeren: Vi støtter godkendelsen af glyphosat de næste 15 år

Når EU-Kommissionen til sommer skal beslutte sig for, hvorvidt et af verdens mest solgte sprøjtemiddler, glyphosat, skal have fornyet sin godkendelse, bliver det med opbakning fra den danske regering.

Det understregede miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) onsdag på et samråd, som var indkaldt på foranledning af formanden for SF, Pia Olsen Dyhr.

Samrådet tog udgangspunkt i den verserende debat om, hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende eller ej. Det er WHO og EU er nået til forskellige konklusioner på.

Glyphosat er den aktive ingrediens i bl.a. sprøjtemidlet Roundup, og mens WHO’s forskningsenhed IARC for knap et år siden betegnede stoffet som ’sandsynligvis kræftfremkaldende’, så nåede EU’s fødevaremyndighed Efsa i efteråret frem til, at det i hvert fald ikke var glyphosats skyld, hvis sprøjtemidler var kræftfremkaldende. Så måtte det ligge i noget andet.

Ud over de divergerende resultater er Efsa blevet kritiseret for manglende åbenhed ved fremlæggelsen af dokumentationen, hvilket blandt andet har ført til brevveksling mellem en række førende kræftforskere og EU’s sundhedskommissær.

Læs også: Leder: Hemmelige Roundup-studier giver os utroværdigt fødevare-tjek

Men den danske fødevareminister mener ikke, at der er grund til at mistænke EU for utilstrækkelig forskning.

»Jeg har tillid til EU, og derfor ser jeg stor grund til at sætte vores lid til beslutningsgrundlaget,« sagde Eva Kjer Hansen under samrådet.

»Jeg holder mig til Efsas mere vidtgående studier, som det ser ud nu. Selvfølgelig skal det være sikkert for alle at bruge sprøjtemidlerne, men det ligger hos medlemslandene, der efterfølgende vurderer stofferne,« sagde hun.

Læs også: Her er baggrunden for glyphosat-striden mellem EFSA og WHO

En godkendelse betyder, at glyphosat kan anvendes i sprøjtemidler i EU de næste 15 år. Reglerne for omgang med sprøjtemidler for nylig er blevet revideret, så professionelle brugere nu skal være uddannet sprøjteførere for at købe midlet samt have genopfrisket deres viden om midlerne og brugen hvert fjerde år.

Desuden er dunkene til private blevet sat bag disken og må ikke længere stå på hylderne.

Det var dog utilstrækkeligt til at stille SF-formanden tilfreds med ministerens tillid til Efsas konklusioner.

»Jeg synes, at det er en udfordring, at de bruger lukkede studier. Det gør det svært ikke at stole på WHO,« lød det var Pia Olsen Dyhr, selv om ministeren mente, at fyldige referater var nok, når nu Miljøstyrelsen har de nødvendige oplysninger, som befolkningen ikke nødvendigvis har adgang til.

Ministeren lovede dog at stille forslag i EU om, at der også skal stilles krav til at se på blandinger og ikke kun det aktive stof, så cocktaileffekten også kom i betragtning.

Emner : Kemikalier
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er dog trist at vi i Danmark har en minister der ikke vil tage WHOs advarsel alvorligt, trods det at WHO alene har set på videnskablige studier, som er offentligtgjort, Man skal ikke se meget på nettet før man finder ud af at industri studier ikke holdes skjulte for offentligheden uden grund http://healthimpactnews.com/2015/glyphosat... Heldigvis er disse 15000 siders dutkonenation fra Monsanto nu i hænderne på videnskabsfolk udenfor industrien, der kommer sikkert mange flere lig ud af skabet, når Anthony får dem gået igennem! Ministeren er også klar over at der i Danske grise er fundet en sammenhæng mellen Glyphosat rester i foder og deformtfødte grise, aborter og fertilitetsproblemer, tilmed i doser af glyphosat som allerrede er "lovligt" i vore fødevarer. Denne film fra Tysk TV: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es... har bragt et indslag som sætter fokus på problemerne med Roundup, de er alle set i Danmark, men fødevare ministeren vælger at se problematikken fra industriens side, og lader danske afgrøder, Husdyr og mennesker lide.

 • 12
 • 5

at der er sammenfald mellem ministerierne for fødevarer og landbrug ???

Den siddende regering ender med at give mig en regulær depression :o( - det er godt svært at få øje på nogen lyspunkter i den samling inkompetente klaphatte ! ! !

mvh Flemming

 • 13
 • 6

Det må være en uvidende teenager, der har besluttet dette!

Hvad hvis der kommer endnu stærkere beviser for glyphosat eller Roundups skadevirkninger, så selv de politiske EU organer ikke kan bortforklare?

Hvor længe kan disse EU organer i øvrigt bevare sin "troværdighed" uden for snævre erhvervskredse? Omdømmet har vel også betydning for EU? Ligesom det har for Danmark i forbindelse med flygtninge krisen.

 • 10
 • 2

Ren glyphosat uden tilsætnin af nødvendige hjælpestoffer? Eller taler de kun om tilsætningsstoffer uden glyphosat? Eller begge dele blandet sammen til færdige sprøjtegift?

Det er god gedigen langtidsholdbar spin når så godt som alle hele tiden, nogle gange i samme sætning, skifter mellem vidt forskellige kemikalier!

Den omhyggeligt fremavlede forvirring er lige så levedygtig i dag som for 20 år siden og Venstres såkaldte fødevareminister spiller villigt med i den dygtigt tilrettelagte forvekslingsfarce, senest med forslag om at stille krav til blandinger. Falder forslaget må EU formodes fortsat kun at se på de mindre farlige dele af sprøjtegiftene når de skal EU godkendes. Mon Pia Olsen Dyhr er tilfreds med det?

 • 4
 • 1

Ren glyphosat uden tilsætnin af nødvendige hjælpestoffer? Eller taler de kun om tilsætningsstoffer uden glyphosat? Eller begge dele blandet sammen til færdige sprøjtegift?

EU tester ren glyphosat uden nogle tilsætningsstoffer og kommer frem til at det ikke er farligt...

WHO tester færdigblandinger på marked (glyphosat + alle nødvendige tilsætningsstoffer for at stoffet virker) og kommer frem til at det sandsynligvis er kræftfremkaldende...

Ingen tvivl om at det er politisk spind fra EU's side, for at sikre at salget fortsat er lovlig i EU...

 • 7
 • 3

at der er sammenfald mellem ministerierne for fødevarer og landbrug ???

Som forbruger vil jeg gerne have "rene" fødevarer - lige som landbruget gerne vil have gode forhold så de kan tjene penge. Det er for så vidt også ok, for det vil vi jo alle.

Desværre er der ikke altid lighedstegn mellem de to ting - derfor burde fødevarer og landbrug heller ikke have samme minister. Dette har ikke noget med personen at gøre - desværre har alle farver regeringer i mange år synes at de to områder burde varetages af samme person.

 • 5
 • 0

WHO tester færdigblandinger på marked (glyphosat + alle nødvendige tilsætningsstoffer for at stoffet virker) og kommer frem til at det sandsynligvis er kræftfremkaldende...

WHO tester ikke noget, men IARC har dannet en stor arbejdsgruppe af de internationale fremmeste eksperter på de forskellige områder, der er relevante. Disse eksperter arbejder intens i en hel uge i Lyon på at færdiggøre et rapport udkast over alt publiceret litteratur og blive enige om konklusionerne. De har ingen andre interesser end at lave et godt stykke fagligt arbejde.

Det er direkte usandt, når bl.a. EFSA og Ministeren fortsat siger, at IARC kun har vurderet handelsprodukterne og ikke det aktive stof glyphosat.

Her er igen IARC konklusionerne på engelsk vedr. glyphosat med mine kommentarer på dansk: • “There is limited evidence in humans for the carcinogenicity of glyphosate”. Det var baseret på en positiv association konstateret for non-Hodgkin lymphoma i flere studier. Hvis man kigger grundigt efter er der også en undersøgelse, der tyder på en overhyppighed af prostatakræft. • “There is sufficient evidence the carcinogenicity of glyphosate in experimental animals”. Det er især på baggrund af en dosisafhængig øget forekomst af en sjælden nyrekræft I mus, men der er også en undersøgelse, som finder øget blodkræft. Det er disse undersøgelser, som EFSA og tyskerne afviser! Ellers var de nødt til at komme til samme konklusion som IARC. • “There is strong evidence that glyphosate causes genotoxicity. Glyphosate caused DNA and chromosomal damage in human cells, although it gave negative results in tests using bacteria.” Dette passer meget godt med, at en undersøgelse af en befolkningsgruppe, som var udsat for glyphosat formuleringer udspredt i deres nabolag, viste at de udsatte havde øget forekomst af mikrokerner i deres blodceller, - en markør for chromosomskade. • ”Glyphosate can induce oxidative stress”. Oxidativt stress er en kendt mekanisme for bl.a. genotoksicitet og kræft. • IARC refererer også en ældre undersøgelse, hvori glyphosat påvirker fertiliteten, men IARC har ikke inkluderet Ib Borups undersøgelser med grise. • Den overordnede IARC konklusion var: ”Glyphosate is probably carcinogenic to humans (2A)”.

Og så gider vi ikke høre mere på de løgne, som udspredes for at retfærdiggøre en politik, der kun beskytter industri og landbrug og er ligeglad med vort miljø og vor sundhed!

 • 8
 • 2

Og så gider vi ikke høre mere på de løgne, som udspredes for at retfærdiggøre en politik, der kun beskytter industri og landbrug og er ligeglad med vort miljø og vor sundhed!

Hvis man ikke gider høre mere, så kan man da lade være. En fødevareminister skal naturligvis høre diverse eksperter - hvad er der galt med dette? Fint at hun ikke lader sig påvirke af en stor flok af højtråbende folk uden den større viden på området.

"så nåede EU’s fødevaremyndighed Efsa i efteråret frem til, at det i hvert fald ikke var glyphosats skyld, hvis sprøjtemidler var kræftfremkaldende. Så måtte det ligge i noget andet."

Glyphosat er et af den mest undersøgte stoffer, som en mængde eksperter indenfor en lang række discipliner har gransket nøje gennem en hel generation. En del af undersøgelserne der er foretaget er der foretaget en del forskningsfuskeri såsom urealistiske høje doseringer, uegnede forsøgsdyr (rotter), eller for korte forsøgsperioder.

Måske vil du dokumentere din påstand at "glyphosat er farlig for sundheden", en liste over antal syge/døde ville være fint. En liste over miljøskader ville fremme argumentationen. Så kan alle jo sammenligne med de skader, som emissioner fra bilkørsel og brændeovne udsætter os for. Hvis intentionerne er at stoppe al kemisk planteværn, så er der en række andre punkter, vi skal se nærmere på.

 • 2
 • 6

Overskriften er ganske passende for Per A. Hansens genkomst i Glyphosat versus Roundup arenaen.

Hvis de mange og lange anprisninger af glyphosats ufarlighed skal have nogen mening overhoved bedes hr Per A. Hansen venligst ganske kort oplyse hvilke landbrug eller dyrkningsformer anvender ren glyphosat uden tilsætningsstoffer?

 • 6
 • 3

For de (heldigvis) få der ikke umiddelbart kan (eller vil) se, hvad "typo'en" skulle betyde:

Der er også noget der heder Tesaurus https://da.wikipedia.org/wiki/Thesaurus

Selvom det vil være ønskeligt om stavekontrollen var slået til inden der trykkes på 'gem'. Det er svært at læse en tekst hvor der er indbygget 'gækkebrev'. Jeg ved ikke hvordan andre har det, men jeg springer sætningen over hvis der ikke bare er tale om en 'lille' trykfejl. Hvis budskabet er mere rodet springes artiklen over. Beklager at dette er off topic, men det er svært at føre denne kommentartråd op i niveau. Jeg henviser til en artikel i Maskinbladet der skriver om det samme emne: http://www.maskinbladet.dk/artikel/roundup...

 • 2
 • 5

Stavefejl er ufarlige og lettere at forholde sig til end glyphosat i modermælk! Og fortræffelig til den udbredte whataboutery der blomstre overalt på ing.dk.

 • 1
 • 3

Nu får vi se om, en ny minister mest vil være minister for kemiindustrien, eller for den befolkning han/hun repræsenterer........

 • 4
 • 2

Så vidt jeg ved har blå blok stadig flertal i folketinget og repræsenterer derfor flertallet af befolkningen John!

Kemiindustrien er repræsenteret ved Århus universitets Cheminova der ødelagde min barndoms fiskeå. Harrestrupåen. Det var også dem der regnede på......da da!

 • 2
 • 4

@Bresler,

Hvis de mange og lange anprisninger af glyphosats ufarlighed skal have nogen mening overhoved bedes hr Per A. Hansen venligst ganske kort oplyse hvilke landbrug eller dyrkningsformer anvender ren glyphosat uden tilsætningsstoffer?

Jamen det er da ganske banalt. I Danmark skal ethvert middel godkendes af en gruppe specialister. Firmaet skal dokumentere produktet med en specificeret liste over, hvad der skal benyttes af oplysninger. Også diverse indholdsstoffer, detergenter mv., skal der findes dokumentationer for. Hvis der mangler oplysninger, bliver midlet ikke godkendt. Man anvender ikke rene aktive stoffer overhovedet, der er naturligvis tilsat midler, der forbedrer midlets evne til at binde til blade eller insektet, naturligvis gør man det. Pointen er, at alle dele efterses grundigt i DK, både giftighed og miljømæssige egenskaber. Det burde ingen med interesse for antur, landbrug og miljø være i tvivl om.

 • 4
 • 3

Det betyder altså at Ministeriet godkender et produkt, der efter deres egen vurdering er kræftfremkaldende, idet de har udtalt, at når IARC har vurderet glyphosat som kræftfremkaldende er det fordi IARC vurderede produktet og ikke aktivstoffet som kræftfremkaldende.

De må nu stå til mål for denne udtalelse. At deres udtalelse er forkert er vel politisk set ligegyldig. I politik er alt tilladt, inklusive at lyve. IARC vurderede nemlig både glyphosat og produkterne hver for sig som kræftfremkaldende.

 • 4
 • 3

Kære Jan Damgaard Hvad taler du om? I hvert fald ikke noget du har forstand på! 1. WHO laver også kemiske risikovurderinger bl.a. i IPCS International Programme for Chemical Safety! 2. IARC har det godt med insekticider, har vurderet masser af dem! 3. Ja, der er WHO institutioner, som anbefaler DDT og andre insektmidler til bekæmpelse af malaria og andre alvorlige sygdomme, men der findes ingen WHO anbefalinger af at bruge kræftklassificerede ukrudtsmidler til at udrydde uønsket plantevækst!

 • 3
 • 3

@Allan A.,

Det betyder altså at Ministeriet godkender et produkt, der efter deres egen vurdering er kræftfremkaldende

Politikerne forholder sig til, hvad de danske miljømyndigheder anbefaler. Diverse midler revurderes med jævne mellemrum, hvorefter politikerne benytter deres rekommandationer til deres beslutninger.

Glyphosat er efter utallige undersøgelser ikke vist sig at være kræftfremkaldene. (AMES-test). Desuden testes også diverse tilsætningsstoffer. At et enkelt spektakulært rotteforsøg med for få og for forkerte rotter har vist noget andet, er ikke det afgørende.

 • 2
 • 5

De representerer et flertal af vælgerne ved sidste Folketingsvalg og selv det kun på et hængende hår.

Bjarke har selvfølgelig ret. Vælgerne repræsenterer befolkningen, uanset hvor mange sofavælgere, der er, eller hvor mange ikke-stemmeberettigede der findes, ligesom blanke stemmesedler også indgår. Det er vælgerne, der har stemt, der repræsenterer befolkningen. Og regeringen har et flertal bag sig.

Sådan fungerer demokratiet.

 • 3
 • 3

Glyphosat er efter utallige undersøgelser ikke vist sig at være kræftfremkaldene.

Per, du fortsætter med falsk info. Dit udsagn passer jo ikke! Det er modsat, som jeg flere gange har påpeget her i spalterne! Den overordnede IARC konklusion var: ”Glyphosate is probably carcinogenic to humans (2A)”. Denne konklusion byggede på: There is sufficient evidence the carcinogenicity of glyphosate in experimental animals” og “There is limited evidence in humans for the carcinogenicity of glyphosate”.

Da mennesker aldrig bliver udsat for glyphosat alene, men kun for handelsprodukter med tilsætningsstoffer, og man ikke laver forsøg med mennesker, er det umuligt at fremskaffe direkte data vedr. kræftrisikoen i mennesker af glyphosate, men må basere vurderingen på dyreforsøg, hvad der også sker for de fleste andre aktivstoffer eller på human eksponering for handelsprodukter. Der foreligger en række case-control studier som rapporterer en positiv signifikant association mellem glyphosate stammende fra produkteksponering og forekomst af non-Hodgkin lymphomer - sygdomme, der er mere end fordoblet i de sidste 30 år. IARC er forsigtige, da sådanne epidemiologiske undersøgelser som altid har svagheder, og siger på den baggrund "limited evidence in human studies" i afventning af yderligere undersøgelser. IARC er den faglige ekspertise - ikke den politiske institution EFSA, som svarer til vores Levnedsmiddelstyrelse!

 • 3
 • 1

Per, du fortsætter med falsk info. Dit udsagn passer jo ikke! Det er modsat, som jeg flere gange har påpeget her i spalterne!

Allan, læs mit indlæg igen. Der står ganske klart, at der ikke er fundet cancerogene effekter af glyphosat i AMES-test. Man har udført tusindvis af AMES-testninger af både glyphosat og diverse følgestoffer. Du har nævnt nogle test på dyr, der burde være bedre end AMES-testen, men desværre kan forskere manipulere (sikkert ubevidst) med forsøgene - for få forsøgsdyr, forkerte forsøgsdyr, forkert fodring, for store doser (som i den famøse Cyclamatsag for nogle år siden, hvor Lone Dybkær forbød stoffet, men måtte tillade det senere.)

Det sidste kendes bedst fra den dygtige forsker, men elendig til at fodre dyr - Arpad Pusztai https://da.wikipedia.org/wiki/Pusztai-sagen. At han benyttede et giftstof, der ikke blev anvendt i GM-teknikken var yderligere en fadæse, som han fik en "næse" for. En dansk forsker undersøgte i årevis glyphosaten og fandt noget alarmerende. Desværre havde hun brugt et middel, der ikke var godkendt i Danmark, men i Italien! Forskellen var der blev benyttet forskellige tilsætningsstoffer. Jeg tager foreløbig nogen forbehold overfor diverse forsøg indtil der kommer resultatet som alle forskere kan gå ind for.

 • 3
 • 3

Der står ganske klart, at der ikke er fundet cancerogene effekter af glyphosat i AMES-test. Man har udført tusindvis af AMES-testninger af både glyphosat og diverse følgestoffer.

 1. Ames testen påviser ikke cancerogene effekter, men kan påvise en mutagen effekt i bakterier, som er noget helt andet, selvom mange mutagene stoffer også er cancerogene..
 2. Der er almen enighed blandt eksperter om, at dyreforsøg er bedre til at forudsige en kræftrisiko hos mennesker end Ames testen.
 3. Faktisk er der glyphosat-midler, der er mutagene i Ames testen, som det også fremgår af IARC's vurderinger. Og det er de midler, som folk/vi er udsat for!

Kære Per, du er ude på for dybt vand, hvor du ikke kan bunde!

Forekomsten af kræftsygdomme i den vestlige verden har haft en eksplosiv vækst siden 2. Verdenskrig. Den sandsynlige årsag er påvirkninger fra ændringer i miljø og livstil. Anvendelsen af bl.a. kræftfremkaldende ukrudtsmidler har i samme periode også haft en eksplosiv vækst. Det er nærliggende, at der kan være en vis sammenhæng, og hvis vi ikke reagerer, når kræftfaktorer opdages, så får vi aldrig styr på stigningen i kræftsygdomme.

Men selvfølgeligt - det er mere vigtigt for samfundet, at landmanden kan betale sine renter til banken for de lån, han optog for at kunne betale for ukrudtsmidlerne og de genmodificerede plantefrø.

 • 3
 • 3

Kære Per, du er ude på for dybt vand, hvor du ikke kan bunde!

Næh, for du må vel erkende at dine tidligere bombastiske udtalelser ikke holder vand. Selvfølgelig skal AMES-testen ikke står alene, det har jeg ikke påstået. At midlerne er testet for cancerogene effekter er ligeledes en kendsgerning, selv om du benægter det. At der er mutagene effekter i sprøjtemidler har vel kun effekt, hvis vi drikker stoffet, det kan jeg da kun opfordre til at man ikke gør. Jeg har nævnt en kræftfaktor som du er velkommen til at reagere på, nemlig hudplejemidler. Parfumeindustrien har fået lov til ar markedsføre deres produkter uden at nævne hvilke. Men så har man jo landbruget at afreagere på, jeg kan blot konstatere, at landmænd hører til de længstlevende i Danmark.

Det er selvfølgelig vigtigt at landmanden og andre betaler deres renter til banken, i forvejen betaler landbruget en meget stor afgift for både sprøjtemidler og gødningsstoffer, så vi begge slipper lidt billigere! Så mangler vi blot at tusindvis af boligejere begynder at betale afdrag på de mange milliarder, de har lånt. Jeg kan blot ikke se, at det har relevans for denne debat - udover at der er så mange debattører, der er klart landbrugsfjendlige. Godt de har "nedpilene" til at afreagere på. Men en ros til dig for mange saglige indlæg, fortsæt endelig med det.

 • 0
 • 3

Jeg har nævnt en kræftfaktor som du er velkommen til at reagere på, nemlig hudplejemidler.

           Hvad har hudplejemidler med, godkendelsen af glyphosat de næste 15 år, at gøre?  
          Kan hr Hansen bekræfte landbruget og parfumeindustrien har sammenfaldende interesser? 

Du har lidt problemer med at tekster? Eller er det fordi du er koblet af mht. til det faglige?

Hudplejemidler var et hint til Allan, der gerne ville reagere på cancerogene stoffer, her er der langt mere at komme efter ende at studere roundup. Jeg har intet at gøre med beslutningen om at forlænge glyphosat, det foregår på en anden måde, hvor eksperter i mange discipliner giver en indstilling til ministeren. Dem er jeg trygge ved.

Til det næste spørgsmål er der kun at sige - ingen.

Du har ikke rigtig forstået, at det er god pædagogik at bruge eksempler fra dagligdagen for at sætte det lidt i perspektiv? Hvor giftigt er pesticidrester i forhold til mange andet fra dagligdagen? I "gamle" dage var der ikke kværulanter til. Da havde man nikotin, thallium, arsenik oma. stående frit fremme på hylder til bekæmpelse af skadedyr, uden nogen blandede sig. Disse er nu erstattet med relativt ugiftige midler, så stiger bekymringerne åbenbart.

Jeg kan ikke rigtig se perspektivet i at fokusere på småting, medens man overser langt værre ting. Vi mangler fortsat du skal tilbagevise mine postulater om at influenza er mere farlig end MRSA. Noget tyder på du ikke kan, og så forsøger du en meget smart og velkendt manøvre.

 • 3
 • 2

Per, Tak for rosende ord. Der er naturligvis andre kræftfaktorer end glyphosat/Roundup mv. Dem synes jeg også, at vi skal gøre noget ved, men hvis vi hver gang, der viser sig en ny kræftfaktor, skal måle denne op mod alle andre kendte faktorer, så vil der altid være en anden faktor, der efter nogens mening er værre. Så hvis man tager hensyn til dette, får vi aldrig begrænset eksponeringerne, og kræftsygdommenes vækst vil fortsætte! Vil du virkelig være medansvarlig for en sådan udvikling?

Mht. kosmetik, så er der betænkelige stoffer/produkter. I kosmetiklovgivningen er der også lange lister over forbudte eller tilladte stoffer, som hele tiden revideres. I slutningen af 1970'erne var jeg i Miljøstyrelsen i perioder ansvarlig for disse kosmetiklister og deltog også i EF møder, hvor Danmark ønskede forbud mod nogle kræftrisikable hårfarvestoffer. Det var ikke så nemt, og nogle af disse stoffer er, så vidt jeg ved, fortsat tilladte nu næsten 40 år efter. Jeg kan huske, at vi blev mødt med besynderlige modargumenter, bl.a. at hvis italienske mænd med gråt hår ikke kunne farve det, ville mange af dem begå selvmord!

Det er interessant, at allerede i en anordning fra Indenrigsministeriet fra 1934 blev den stærkt allergifremkaldende hårfarveingrediens: "p-Fenylendiamin og beslægtede giftige organiske farvningsmidler" forbudt i kosmetik. Dette forbud blev gennemhullet af dispensationer til frisøranvendelse og selvom der gennem årene har været mange alvorlige sygdomstilfælde, anvendes stoffet fortsat. Man kan også her konstatere, at erhvervsinteresser og økonomi er vigtigere end folkesundheden.

Per, mht. glyphosat diskussionen bør du læse den nye amerikanske faglige konsensusrapport mv., der findes på dette link: http://endocrinedisruption.org/pesticides/.... Det fremgår også af et link på siden, at de amerikanske myndigheder, som lister glyphosat som kræftfremkaldende, bliver mødt med sagsanlæg fra industrien.

 • 4
 • 2

@Damgaard http://www.welt.de/wirtschaft/article15304...

Dette er vel industriens talerør. Forfatteren til dette farvede indlæg misforstår bevidst eller ubevidst fx ved at sammenligne IARC's vurderinger af glyphosate, med vurderingen af grillpølser og solbadning. IARC vurderer ikke kræftpotensen men kun evidensen. I øvrigt er overdreven solbadning med solskoldninger en af de vigtigste faktorer bag den voldsomt stigende hyppighed af hudkræftstilfælde. Der er overhovedet ingen grund til at latterliggøre dette, selvom faktoren er naturlig og nødvendig i andre sammenhænge. Det viser blot at tingene er komplicerede. Ikke-økologiske grillpølser indeholder af kosmetiske grunde nitrit, som danner de meget kræftfremkaldende nitrosaminer, som meget vel kan være medårsag til den voldsomme stigning vi ser i tyktarmskræft.

Du mener vel, at vi skal lade stå til, indtil der er objektive beviser; beviser, der ikke kan fremskaffes, før vi tillader dobbelt blind menneske langtidsforsøg (30 år) med større doser nitrit. Det var kun Nazi-Tyskland og lignende totalitære regimer, som kan/kunne fremskaffe med tvang forsøgspersoner til noget sådant og lukke dem inde i 30 år.

Der må være mange personer med relation til erhvervslivet, som fortrænger, at de selv eller deres nærmeste også kan få kræft? I så fald vil alle de penge, de har tjent på at forurene eller forsvare forureningen, ikke hjælpe meget. Det er for sent at fortryde!

 • 2
 • 1

Dette er vel industriens talerør.

Welt har flere artikler om emnet, fra forskellige forfattere, alene at overlade mikrofonen til en part er ikke nuanceret. Særligt når der netop pågår en massiv kampagne fra en part. Efter denne form for "evidens", så burde det hele være et dødt ørkenlandskab udenfor bygrænsen.

Midlet har jo været brugt i lang tid, så der må jo være mange års evidens for effekter. De eksisterer blot ikke. Ellers er der entydigt bevis for at netop lige dette og hint alene fører til sygdom og død, sammenlignet med destilleret vand?

Jeg kan ikke se andre argumenter end dem maskinstormerne i sin til brugte mod udviklingen.

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten