Fødevareministeren: Urealistisk mål helt at udrydde MRSA i landbruget

I et åbent samråd onsdag krævede Enhedslisten tiltag mod MRSA-fri besætninger og –handelsveje. Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lovede, at myndighederne inden sommer vil være klar med nye anbefalinger om MRSA-indsatsen, men afviste samtidigt at det vil være muligt at udrydde MRSA i landbruget

Bedre hygiejne i staldene og et langsomt faldende antibiotikaforbrug til svinebesætninger er ikke nok, hvis vi skal af med husdyrbakterien MRSA.

Den holdning fremlagde Maria Reumert Gjerding, miljø- og dyrevelfærdsordfører for Enhedslisten til et åbent samråd i Folketinget i dag.

Hun ser gerne antibiotikaforbruget nedbragt med 90 procent, at svinestalde bliver saneret, og at Fødevareministeriet i det hele taget øger indsatsen mod resistente bakterie i langt højere grad.

Men så nemt er det ikke, mente miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), som syntes, at tonen i lokalet var lige skarp nok.

Læs også: DTU: Nu har danske mink også fået svine-MRSA

Samrådet var kommet i stand i halen på Rigsrevisionens rapport fra efteråret, der kritiserede Fødevareministeriet for at gøre for lidt for at udrydde bakterien, mens den gennem de seneste otte år har spredt sig til op mod 68 procent af de danske slagtesvin.

Maria Reumert Gjerding var mere end enig med Rigsrevisionen og stillede spørgsmålstegn ved ministeriets kompetence på området. Det ville Eva Kjer Hansen imidlertid ikke høre tale om.

»Men hvad er der da blevet gjort for at rette op på problemet? Og hvordan vil man sikre, at MRSA kommer under kontrol, så der ikke længere er mennesker, der bliver smittet?« ville Maria Reumert Gjerding vide.

Læs også: Ministerium får hug af Rigsrevisionen for at ignorere svine-MRSA

Hun mente, at ministeriet burde være lidt vaksere ved havelågen, når det kom til at implementere nye handlingsplaner i stedet for hele tiden at vente på ’ny viden’.

»Nu handler jeg på faglige input og ikke på følelser. At tale om, at ministeriet har svigtet, er urimeligt. Jeg har søgt at handle på den viden, der har været tilgængelig,« lød det fra ministeren, som understregede, at antibiotikaforbruget var faldet med 17 procent siden 2009 og efter planen skulle sænkes yderligere 15 procent frem mod 2018.

Desuden fremhævede hun den tidligere regerings fempunktsplan, der indeholdt krav om håndvask og tøjskifte i staldene, indførelse af en rådgivningstjeneste og en smittebeskyttelsesplan, et stop for flokmedicinering og et kig på afgiftsstrukturen på antibiotika.

Læs også: Aarhus Universitet vil have styr på grises zinkbehov

Hun fremhævede desuden det arbejde, som Aarhus Universitet har iværksat, hvor man ser på grisenes livscyklus og behov for tilsætninger i foderet under fravænning og i den forbindelse også det serviceeftersyn, som ministeren før jul erklærede, skulle rette op på Rigsrevisionens kritik af den manglende styring af MRSA-initiativerne.

»Vi sætter fokus på et bedre strategisk overblik, og jeg regner med, at det vil munde ud i en række anbefalinger inden sommer. Desuden ser vi i foråret på en differentieret gult kort-ordning, så forskellige typer antibiotika bliver vurderet forskelligt,« lovede ministeren.

»Men erfaringen viser, at forandringer skal ske over en årrække. Det så vi med salmonella, og at sanere staldene, som de har gjort i Norge, har heller ikke vist sig at udrydde bakterien. Den er kommet igen,« understregede ministeren som svar på Maria Reumert Gjerding spørgsmål om, hvorvidt man ikke i god tid burde havde saneret staldene, inden det var for sent.

Den købte Maria Reumert Gjerding imidlertid ikke.

»I siger hele tiden, at der er noget, I ikke ved, men det må ikke være en undskyldning for ikke at handle, når befolkningens sundhed står på spil. Og det er en tikkende bombe under hele erhvervet,« lød det fra dyrevelfærdsordføreren, som tvivlede på, at håndvask vil gøre den helt store forskel, hvis man virkelig vil af med bakterien.

»Vi er nødt til at bekæmpe den fra avlstoppen, uanset hvad det kommer til at koste for erhvervet. Vi skal stoppe handlen med smittede dyr, og så skal vi have antibiotikaforbruget sænket med 90 procent,« forlangte Maria Reumert Gjerding og afkrævede Eva Kjer Hansen et svar på, om ministeren gårefter MRSA-frie besætninger og MRSA-frie eksportsvarer.

Læs også: Ministre lancerer ny strategi mod antibiotikaresistens

Det mente Eva Kjer Hansen, var svært at svare nej til, men måtte dog erkende:

»Vi drømmer alle om MRSA-fri besætninger, men så nemt er det jo ikke. Der er også mennesker, der smitter, og hvordan kan vi stoppe det? Der er ingen lande, der har svaret på, hvordan man løser MRSA-problematikken,« lød det fra ministeren.

»Jeg vil gerne have MRSA-fri besætninger, men jeg kan ikke sige, at det er realistisk at nå i mål med det. Vi ved for lidt om smitterisikoen, men jeg vil gerne øge indsatsen,« sagde Eva Kjer Hansen.

Kommentarer (11)

Når der tales om antibiotika-resistente bakterier bør også landbrugets enorme forbrug af kobber og zink nævnes, da disse metaller bidrager til udvikling af antibiotika-resistente bakterier.

Endvidere bør der ses på konsekvenserne af landbrugets forurening med kobber og zink for planter, dyr og mennesker.

 • 8
 • 1

Jeg har søgt at handle på den viden, der har været tilgængelig

"Og jeg har aktivt modsat mig at der kom mere tilgængelig viden, så jeg ville være nødt til at handle."
Det sidste er naturligvis noget som Eva Kjer Hansen ikke kunne finde på at sige højt.

 • 11
 • 1

muligt at undgå salmonella i kyllinger, indtil Svenskerne gjorde det, og begyndte at eksportere til Danmark. Så var det pludseligt muligt.

 • 9
 • 1

Men så nemt er det ikke, mente miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), som syntes, at tonen i lokalet var lige skarp nok.

Det var tydligvis ikke Eva Kjer Hansen der var skarp.

Den til enhver tid siddende minister for beskyttelse af det konventionelle storlandbrug (om det er rød eller blå er uden betydning) tør ikke handle, fordi der er gjort "en masse, som vi lige skal se virke først". Ren strudsetaktik.

Når først udlandet boycott'er alle vores kødprodukter på grund af dette her, så får piben en anden lyd. Så er der ingen ende på hvor meget vi kan finde ud af at gøre - og det værste er den sten sikre kommentar: Ingen kunne dengang forudsige at dette her ville blive så stort et problem! -Fandme jo - selv rigsrevisionen kan se at ministeren sidder på hænderne.

Når den dag oprinder, hvor ministeren står og forsvarer/forklarer situationen med fortidens manglende viden på området, vil jeg glæde mig til at linke til dette indlæg, og sige JO - der var mange der var klar over problemets omfang. Det var kun strudseministeren, der valgte ikke at gøre noget for alvor.

Spørgsmålet er hvor længe folk vil acceptere at være passager i denne bus uden bremser og med nedslidte dæk, styret af en strudseminister uden greb om alvoren af problemets omfang? - Og det er jo ikke kun MRSA der er et problem, hvad med alt det andet resistente skidt?

 • 8
 • 2

Jeg foreslog for en del år siden, at man ved hjælp af biopsier af afdøde danskere foretog en undersøgelse af befolkningens belastning for kobber (og andre miljøgifte), men "strudsen" foretrækker at stikke hovedet i busken og undgå den slags, som kan medføre kendskab til ubekvem viden.
Så hellere fortsætte, som man plejer med at tage blod- eller urin-prøver for kobber, selvom der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation for, at blodets eller urinens indhold af kobber afspejler mængden af kobber deponeret i indre organer!

Det er mit indtryk, at mange politikere krampagtigt holder hånden over landbruget,...for går flere store svineproducenter konkurs, vil der ryge flere banker med i købet, og så....................

Det er min holdning, at man bør "vende kajakken" og ser på, hvad landbrugets forurening med miljøgifte (f.eks. tungmetaller og pesticider) og eksponering af humanbefolkningen med antibiotika-resistente bakterier betyder for befolkningens generelle sundhed, også gerne sat i samfundsøkonomisk relief.

 • 5
 • 1

Det er meget bedre at tage ved lære af historien, at vi alle skulle gøre noget for at forbedre vores immunforsvar.

Princippet i dag er ( og det tjenes der mange penge på).
Du er syg, - jeg vil gøre dig rask. Betal venligst.

Princippet burde være:
Du er rask, - og det skal du vedblive at være.. ( f.eks. via forbedret ernæring og immunsystem, og vi skal nok hjælpe dig). Men sådan er tingene ikke, for der er ingen penge i skidtet.
JUST FOLLOW THE MONEY.

Det eneste reelle problem der er omkring MRSA, er hvis lande rundt omkring os ikke vil aftage vores svineproduktion. Men da nærmest alle lande rundt om os er inficeret med MRSA og mange væsentlig mere end os selv, så er der vist ingen fare for at det sker.

http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Viden%20...

Men selvfølgelig skal tingene gøres rigtigt og professionelt. Og langt de fleste ting omkring os kan gøres meget bedre end det sker. Og der dummer vi os ved gud alle sammen.
Så derfor fej for din egen dør først. Eller er det bare københavneriet mod "udkantsdanmark" ?

Morale:
Gør bare selv lidt for at holde dit immunforsvar i orden, - og opfør dig pænt. Så skal det nok gå

 • 1
 • 5

Næh det er der kun Norge der har råd til. Du ved oliemilliarderne.

Hovedparten af Norges landbrugsproduktion er baseret på oliemiliarderne og overførselsindkomster.
Norge er intet eksempel.

Desuden ligger Norge i et yderområde for MRSAs udbredelse..

http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Viden%20...

Desforuden er der lige opstået 7 nye tilfælde af MRSA i Norge.

Så vær lidt solidarisk med Norge. Lad være med at rejse derop på ferie, for du slæber bare MRSA bakterier med.
Rejs syd på, så sker der ikke en skid.

CIRKUS MRSA: sidste nyhed, nu skal andre dyrearter også undersøges. Heste f.eks.

Den egentlige og eneste løsning er, at satse på at forstærke immunforsvaret hos dyr og mennesker, Men så støder man ind i samfundets Hellige Gral, - salg af medicin og antibiotika.

 • 0
 • 1

JUST FOLLOW THE MONEY.

Ja, en intetsigende floskel kan simpelt hen ikke gentages for tit!

Kom med noget DOKUMENTATION!

Når jeg følger pengesporet leder til det såkaldte traditionelle landbrug, hvor rettidig omhu er en by i Rusland. Rettidig omhu koster jo penge på den korte bane. Så hellere save den gren over som man sidder på, f.eks. ved at forurene jorden med kobber og zink, og risikere eksportindtægter når de andre en dag opdager hvad MRSA er for noget.

Gør bare selv lidt for at holde dit immunforsvar i orden, - og opfør dig pænt. Så skal det nok gå

Lige præcis hvordan gør man det???

Personligt spiser jeg varieret kost med mange grøntsager, og udelukkende økologiske svin. Hvad lige præcis mener du at man kan gøre mere?

Den egentlige og eneste løsning er, at satse på at forstærke immunforsvaret hos dyr og mennesker, Men så støder man ind i samfundets Hellige Gral, - salg af medicin og antibiotika.

Til landbruget? Nej det er marginalt hvad der tjenes på medicin der. Det meste er antibiotika som er så gammelt at patenterne er udløbet, og som derfor frit kan kopieres og bliver kopieret. Fortjenesten på kopimedicin er marginal.

 • 1
 • 0