Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Fødevarestyrelsen: Nu går vi dokumentationen efter

Virksomhedernes egen dokumentation for, at deres produkter ikke indeholder persistente fluorstoffer, er ikke fyldestgørende. Derfor er Fødevarestyrelsen nødt til at gå dokumentationen efter.

Det fastslår styrelsens chef for fødevarekvalitet, Henrik Dammand Nielsen, efter at de indledende undersøgelser har vist, at danskerne stadig risikerer at købe mademballage med de sundhedsskadelige stoffer.

Emballageindustrien konkluderede ellers for en måned siden, at 'de danske emballageproducenter lever op til lovens krav og har viden om, hvilke materialer og råvarer de indkøber til at producere emballager med'. Industriens leverandører erklærede alle i en kortlægning, at de enten ikke benytter fluorstofferne, eller at de overholder de tyske vejledninger til, hvilke stoffer der må bruges.

»Vi går i dybden alligevel, fordi vi er klar over, at den dokumentation, som virksomhederne stiller med, ikke nødvendigvis er fyldestgørende,« siger Henrik Dammand Nielsen.

Han understreger, at det er op til virksomhederne at dokumentere, at deres produkter, herunder emballagen, ikke er sundhedsskadelig. Derfor tager Fødevarestyrelsen kontakt med producenterne af de poser, som har det højeste indhold af fluorstoffer. Samtidig har styrelsen bedt DTU om at gennemføre forsøg med, hvor mange fluorstoffer der migrerer over i fødevarerne.

Krav om dokumentation

»Forudsætningen for, at vi som myndighed kan gribe ind, er, at det skal være dokumenteret, at noget er farligt ved almindeligt indtag. Det er det endnu ikke for fluorstoffer,« siger Henrik Dammand Nielsen.

Han pointerer, at han ikke vil kalde det niveau af fluorstoffer, som er målt i emballagen, for hverken højt eller lavt, selv om det har fået forskere til at advare mod mikrobølgepopcorn.

Henrik Dammand Nielsen afviser at udtale sig om, hvorvidt de tyske anbefalinger, som Fødevarestyrelsen henstiller, at også danske virksomheder følger, er tilstrækkelige. Men trods de danske fund afviser de tyske fødevaremyndigheder, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), enhver tale om, at anbefalingerne er utilstrækkelige.

»Vores vurdering fokuserer på, om fluorstofferne kommer ind i selve fødevarerne. Det er ikke i sig selv noget problem, at de bliver fundet i papiret,« siger afdelingsleder Karla Pfaff.

Hun forklarer, at der er forskellige regler for stofferne, afhængig af om de skal varmes op. En del af de stoffer, som er tilladt i almindelige papirposer, er ikke på positivlisten over fødevarer, der varmes op i eller på papiret. Det gælder bl.a. bagepapir og popcornposer til mikrobølgeovnen.

En anden tysk forsker, Martin Schlummer fra Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, konstaterer dog, at der er fundet mange forskellige fluorstoffer i den danske undersøgelse, og at nogle af dem kan migrere til fødevarerne.

Han frygter også, at nogle af de molekyler, som er på den tyske postivliste, kan nedbrydes til andre fluorforbindelser, som igen kan trænge ind i fødevarerne.