Fødevareforlig: Frugt og grønt skal være fri for pesticidrester

Christiansborg har indgået et nyt fødevareforlig med fokus på målrettet kontrol, pesticidrester i frugt og grønt samt information til forbrugerne om at vælge sundt.

Det er regeringen, der sammen med Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, er blevet enige om et nyt fireårigt fødevareforlig.

Dokumentation: Læs fødevareforliget

Ifølge forligsteksten er målet, at Danmark skal have EU's bedste fødevarekontrol til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Pesticidrester skal væk

En stor del af det foregående forlig videreføres. Blandt andet muligheden for elitestatus, gebyrbelagt opfølgende kontrol ved indskærpelser og fokus på import.

Herudover satses der som noget nyt på mindre basiskontol, men derimod øget anvendelse af målrettede og dybdegående kontrolkampagner. Forbrugerne skal desuden have styrket information om at vælge sundt og der skal laves flere kontrolkampagner mod vildledning, anprisning, svindel, nethandel og kosttilskud.

Der skal desuden indføres mere kontrol med pesticidrester i frugt og grønt. Med forliget tilføres fødevareområdet 265 mio. kr. frem til 2014.

Kontrol med opskæring

Med aftalen afsættes desuden 100 mio. kr. frem til 2014 til at styrke indsatsen over for bakterier i fødevarer med særlig fokus på salmonella og campylobacter. Det skal blandt andet ske ved, at der også sættes fokus på virksomheder efter slagterileddet, dvs. opskæring, produktvirksomheder og forarbejdning i detailleddet.

Derudover skal der være øget fokus på import af frugt og grønt, da de er en stigende kilde til fødevarebårne sygdomme.

Et andet fokuspunkt er listeria, da der er sket en fordobling i antallet af syge af listeria. Der skal derfor udvikles redskaber til egenkontrollen, kontrolkampagner overvfor virksomhederne samt information om listeria til forbrugere.

Herudover vil der blive sat fokus på importeret fjerkrækød, som har vist sig at have et markant højere indhold af E. coli-bakterier med resistens end andre typer kød. Derudover styrkes aktiviteterne i relation til overvågning af resistensudvikling.

Anbefalingerne i de rapporter, der har evalueret indsatsen i forbindelse med det store salmonellaudbrud, skal desuden iværksættes med det formål at optimere udbrudseftersporingen.

Dokumentation

Fødevareforliget