FN's klimapanel: Der skal handles hurtigt nu

Illustration: ipcc

Indførelse af omfattende ændringer i stort set alle samfundsforhold er nødvendige, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader, og de skal indføres hurtigt.

Det fremgår af den længe ventede specialrapport om konsekvenserne af en global opvarmning på 1,5 grader, som netop er udgivet af FN’s klimapanel, IPCC.

Den omfattende videnskabelige rapport er sammenfattet i et Summary for Policymakers (SPM), som er vedtaget på et møde i Korea. Det er den politiske konklusion på det videnskabelige grundlag, som er skrevet af 91 forskere fra 40 lande.

Arktis med is eller ej

»Et af hovedbudskaberne i rapporten er, at vi allerede nu kan se konsekvenserne af en global opvarmning på 1 grad gennem mere ekstremt vejr, stigende havniveau og mindsket havis i Arktis,« siger Panmao Zhai, der er en af formændene for IPCC arbejdsgruppe 1, der har gennemgået de videnskabelige studier, som ligger til grund for rapporten.

Det var først med Parisaftalen fra 2015, at 1,5 grader blev indført som en politisk hensigtserklæring. Tidligere havde man udelukkende talt om at begrænse opvarmningen til højst 2 grader.

En halv grad med stor betydning

Rapporten sammenligner konsekvenserne af opvarmning på 1,5 grader og 2 grader, og selv om forskellen kan synes lille, er forskellen i konsekvenser store.

Stigningen i havniveau i 2100 vil være 10 cm lavere ved 1,5 grader end ved 2 grader. Sandsynligheden for, at der vil helt isfrit i Ishavet (Det arktiske hav) om sommeren vil være en gang ud af 100 år mod en gang ud af 10 år.

Koralrev vil mindskes med 70-90 pct. ved en opvarmning på 1,5 grader, mens de vil være stort set uddøde ved 2 grader.

En anden af formændene for arbejdsgruppe 1, Valerie Masson-Delmotte, siger, at den gode nyhed er, at der allerede er mange initiativer godt på vej for at begrænse opvarmningen til 1,5 grader, men de skal op i tempo.

For at holde opvarmningen på 1,5 grader skal udledningen af CO2 falde med 45 pct. fra 2010 til 2030 og det skal gå i nul i 2050. Det sidste skal forstås på den måde, at alle udledninger af drivhusgasser til den tid skal modsvares af initiativer, der fjerner CO2 fra atmosfæren.

At holde temperaturstigningen på 2 grader er mindre udfordrende. Det kræver ‘kun’ en 20 pct. reduktion i udledningerne fra 2010 til 2030, og at udledningen skal gå i nul i 2075.

Det er værd at notere, sig at CO2 ikke er den eneste drivhusgas, man skal bekymre sig om – især ikke, hvis man vil holde opvarmningen på 1,5 grader. Så skal udledningen af methan også under bedre kontrol.

Der har været talt om, det kunne være en mulighed at lave et overshoot på den globale opvarmning i form at en kortvarig stigning over 1,5 grader, som så efterfølgende blev mindsket ved en netto fjernelse af CO2 fra atmosfæren.

Det bemærkes dog i rapporten, at effektiviteten af metoder til fjernelse af CO2 i store mængder ikke er eftervist endnu, og en sådan politik endvidere kan indbære en risiko for en bæredygtig udvikling.

Forskel mellem 1,5 grad og 2 grader

En række nedslag i rapporten peger på følgende forskelle mellem en global opvarmning på 1,5 grader og 2 grader – og de usikkerheder der forbundet med denne vurdering.

Havstigningen ved 1,5 grader vil være mellem 26 cm og 77 cm – det er 10 cm mindre end ved 2 grader. Men bemærk at usikkerheden er større end forskellen mellem de to scenarier.

Når det gælder betingelserne for dyrelivet, anføres det, at af 105.000 arter, der er undersøgt, vil 6 pct. af insekter, 8 pct. af planter og 4 pct. af hvirveldyr miste halvdelen af deres geografiske områder med de rette klimabetingelser ved en opvarmning på 1,5 grader. Ved 2 grader er andelen 18 pct. for insekter, 16 pct. for planter og 8 pct. for hvirveldyr.

En halv grad ekstra opvarmning vil også betyder en forskel på mellem 1,5 og 2,5 mio. kvadratkilometer af permafrost, som vil blive optøet de kommende århundreder.

Gennem flere omskrivninger

Summary for Policymakers har gennem flere omskrivninger. Alle dokumenter har i princippet været hemmelige, men de forskellige udkast har alligevel været lækket undervejs.

Det har derfor været muligt at følge processen.

I et udkast fra januar blev det beskrevet, at der meget høj risiko for, at den globale opvarmning vil blive over 1,5 grader.

I et helt omskrevet udkast fra juni blev det erstattet med, at der ikke er enkelt at besvare om, det er muligt at om begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader (A5.1)

I den endelige version, som er godkendt linje for linje, er denne formulering helt fjernet som et selvstændigt punkt, men som Jim Skea, der er en formændene for arbejdsgruppe 3, bemærker i pressemeddelelsen er der ingen fysiske eller kemiske love, der umuliggør at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Flere usikkerhedsfaktorer

Ud over usikkerheden omkring udledningen af CO2 og andre drivhusgasser de kommende år er det værd nok engang at pointere, at der stadig er stor usikkerhed omkring den såkaldte klimafølsomhed.

Den udtrykker, hvor stor temperaturstigning en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren til give anledning til. Den er i dag estimeret til at være mellem 1,5 grader og 4 grader.

Det mest overraskende i den forbindelse er næsten, at det er samme interval, man har estimeret de seneste 25 år.

Det er notorisk svært at estimere klimafølsomheden med stor nøjagtighed, da der en lang række usikkerhedsfaktorer.

I en artikel i Nature i januar i år redegjorde tre britiske forskere dog for, at intervallet kunne indsnævres til mellem 2,2 og 3,4 grader.

Læs også: Ny metode afblæser de værste klimascenarier – og de bedste

Hvis man skal noget som helst styr på forudsigelserne for fremtidens klima og kravet til den mængde CO2, der kan udledes til og ophobes i atmosfæren, er det vigtigt, at der bliver større sikkerhed om klimafølsomhedens størrelse.

Ny stor rapport på vej

Den seneste og femte af store klimarapporter om klimaet, AR5, udkom i årene 2013-2014.

Det var den, som var det videnskabelige grundlag for Parisaftalen.

Læs også: IPCC: Mere end 95 procents sikkerhed for, at mennesket skaber varmere klima

IPCC har igangsat udarbejdelsen af den sjette store klimarapport. Det bliver bl.a. spændende at se, om forskerne generelt kan blive enige om en mere sikker vurdering af klimafølsomheden.

De første delrapporter skal være klar i 2021, og den samlede rapport i 2022.

Denne tidsplan er fastlagt for at den samlede rapport kan være input til et møde i 2023, hvor parterne bag Parisaftalen første gang skal danne sig et overblik over de samlede bestræbelser på at opfylde aftalen.

Som en del af processen med at udarbejde den store klimarapport kommer de kommende år en række specialrapporter, hvoraf 1,5 graders-rapporten er den første. Til næste år vil IPCC offentliggøre en specialrapport om havene og kryosfæren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vejen frem må være at elektrificere alt, og spille på alle heste når det kommer til CO2-fri energi, og så må det koste det det koster i kroner og øre. Alternativet er sandsynligvis dyrere alligevel.

 • 22
 • 11

I 2050 siger prognosen vi vil være 10mia mennesker. Dertil en forventet stigning i levestandard for flertallet. Udledningerne skal altså reduceres meget mere pr næse end tallene umiddelbart viser hvis målet skal nåes.

Berøringsangsten for at italesætte befolkningstilvæksten er udpræget. Det plejer desværre at betyde at debatten kommer til at tilhøre tågehornene.

 • 33
 • 4

"For at holde opvarmningen på 1,5 grader skal udledningen af CO2 falde med 45 pct. fra 2010 til 2030 og det skal gå i nul i 2050. Det sidste skal forstås på den måde, at alle udledninger af drivhusgasser til den tid skal modsvares af initiativer, der fjerner CO2 fra atmosfæren."

Nul CO2-udledning? Den betyder nul forbrænding overhoved, ingen afbrænding af kul, ingen afbrænding af olie, ingen lejrbål, ingen brændeovne, ingen menneskeskabte skovbrande.

Jeg vil meget nødigt være pesimist, men den eneste måde vi kan få stammefolk i Afrika væk fra lejrbål er ved at give dem huse med køkken og centralvarme. Med den befolkningsvækst Afrika har i dag, er det helt sikkert det ikke kan ske uden voldsomme konsekvenser for miljøet.

 • 7
 • 20

Og netop derfor skal vi i gang og satse på andet og mere end elbiler. Der er nok af muligheder og vi skal ikke begrænse os nu. Senere når vi er i mål kan vi stoppe de dyreste eller mindst effektive løsninger og erstatte dem med andet. Jeg vil foreslå at vi satser på elbiler, biobrændstof, varmepumper, vindmøller og solpaneler. Vi bør vælge efter de teknologier der her og nu sætter det laveste CO2 aftryk. Alternativt kunne vi jo komme til at lave et kæmpe CO2 aftryk på få år og først hente gevinsten hjem om 20 - 30 år

 • 1
 • 7

Berøringsangsten for at italesætte befolkningstilvæksten er udpræget. Det plejer desværre at betyde at debatten kommer til at tilhøre tågehornene.

Helt enig.

Fordi ingen har en human løsning på befolkningsvæksten. Med mindre man ønsker flere krige, mere sygdom eller masseudrydelse. Derfor er eneste løsning på befolkningsvæksten at lade naturen selv styre det, men det er vi for humane til at lade ske. Derfor blander vi os, og gør problemerne endnu værre, mest for klimaet.

 • 15
 • 6

Vejen frem må være at elektrificere alt, og spille på alle heste når det kommer til CO2-fri energi, og så må det koste det det koster i kroner og øre. Alternativet er sandsynligvis dyrere alligevel.

Jeg er enig og synes vi skal gøre det du foreslår. Men prøv lige at fortælle landene i arabien at de skal stille vindmøller og i stedet for at brænde deres langt billigere olie af.

Du når heller ikke nul CO2-udslip på den måde. Din løsning kræver massive investeringer i fx. vindmøller, og de produceres, vedligeholdes og nedrives ikke uden CO2-udslip.

 • 5
 • 6

De vedholdende politisk acceptable, og dermed meget konservative estimater og anbefalinger, er i et og alt determineret af det grundforhold, at det er den sejrende livsstil, der udtaler sig om sin egen skyldighed ud i disciplinen at underminere egne livsbetingelser, læs det globale klima, som vi kender dem.

Den sagsøgte forbeholder sig, som i andre retsprocesser, retten til at lade "usikkerheden" komme sig selv, læs den overforbrugende livsstil til gode!

De økonomisk højtflyvendes livsstil, dem, hvis succes tenderer mod at negere sine egne livsbetingelser, er de tiltalte. Men tage konsekvensen af usikkerheden i begge retninger, det at de selvforstærkende aspekter, udslip af store mængder metangas fra permafrost og albedoeffekten, sandsynligvis medfører langt større problemer, end det de nuværende konservative optegnelser fra IPCC antyder, det tåler de tiltalte ikke at tage højde for. Det ville nemlig kræve af dem, at de forandrede sig og sit syn på, hvad succes i det hele taget er.

De tiltalte er komplet latterlige og fake i deres påtagede bekymring.

Livsstilen er ikke forenelig med hensynet til de livsbetingelser, som den udfolder sig på bekostning af. Men de tiltalte, bilisterne, bøfspiserne, de flyrejsende, dem med de store boliger, dvs. os, her i den ekstremt selvfede del af verden, vil ikke forholde sig til problemet: VI ER PROBLEMET, VI FORBRUGER FOR MEGET, OG DET, DER VAR SUCCES IND TIL I DAG, DET ER SIN EGEN MODSÆTNING FRA I DAG AF OG FREM EFTER.

Løsningen er lavere forbrug, en omfortolkning af meningen i vækst, helt andre sociale kriterier for succes.

Vi har ikke råd til det nuværende økonomiske system, der bygger på markedsendogent skabte penge, penge skabt som uafsluttede regnskaber, gæld.

Globaliseringen er en katastrofe.

De tekniske fix er psykosocialt blændværk. (en million elbiler forslår som en skræder et vist sted)

Vi må alle lære at se hinanden og dømme hinanden på baggrund af vor livsstils forenelighed med hensynet til fælles livsbetingelser.

Gårsdagens helte er morgendages forbrydere.

 • 12
 • 12

Fordi ingen har en human løsning på befolkningsvæksten.

En tilgangsvinkel kunne være en massiv omfordeling af formuerne, således at behovet for at føde børn som arbejdskraft (og ud fra rationalet vi-er-nødt-til-at-producere-mange-børn, for vi ved ikke hvor mange der overlever) ville blive reduceret.

Hvis man så også fjernede behovet for at bruge dieselgeneratorer og bål i lande hvor solen skinner meget, ved at hjælpe med moderne alternativer, så ville det også give meget.

Men det er 1%'erne jo ikke interesseret i - fra at have ejet 20% af den globale formue i midten af 70'erne (hvor jordens befolkning var på ca. 4 milliarder) ejer de nu over 50%, med det klare mål at de skal eje over to tredjedele senest i 2035.

Så længe det evige mantra er vækst,vækst,vækst (bare det man har aviser som Børsen mv. viser jo at det er op ad bakke) og en fuldstændig lukken øjnene for realiteterne fsva. den tredje verden, så kan der udgives rapporter fra nu af og til dommedag, det vil intet ændre.

 • 14
 • 7

En rigtig god betragtning Steen Ole Rasmussen; "Gårsdagens helte er morgendages forbrydere." !

Jeg har et lille skilt på min PC som jeg har fået af min datter. Der står; "The wrong way, always seems, the more reasonable"

Derfor laver vi flere fejlslutninger som kan blive fatale.

Den første er at vi tror at vi kan styre naturen! Den næste er, at vi med "sikkerhed" ved hvad årsagen er! Den næste er, at vi er mere bange for bremsen(Akraft) end for forøget CO2 Den næste er, at vi tror at vi kan omvende personer abroad til at opføre sig som os. Som om vi er et godt forbillede ?

Den næste er den væsentlige, hvor kynisk det end lyder, holde op med at ulandshjælpe, på den måde vi gør det idag, ved at frivillige oganisationer for lov til at samle penge ind til socialhjælp i U lande, hvor deres hjælp frigør midler, til våbenindkøb og penge til skjulte konti i bankskjul.

Istedet skulle vi købe præventive midler og uddele dem gratis til kvinderne der hvor fødselsraterne overstiger familienes formåen og kun tildele hjælp til familer der anvendte midlerne....det vil aldrig ske....for det ville ikke give magthaverne frihed til at fifle med midlerne.

Men det allerværste er alle de ingeniører, der er så bange for teknik, at de går i baglås, når man man fortæller dem sandheder. De vælger alle The Wrong Way.

Her i landet valgte vi galt i 1985 og alle argumenterne om Akrafts farlighed er ikke ingeniører værdigt, når det er det eneste virkelige våben mod CO2 forøgelsen der ikke kan stoppes, fordi vi bliver flere personer. Sandeligt også fordi nogen ønsker, at alle vore produktioner bliver forøget (jævnfør lønbeløbet til udlændinge) og cirkulære, til hvilket der bruges energi, for at kunne erstatte ting ,som kun har begrænsede korte holdbarheder som vi så smider på lossepladserne.

 • 18
 • 17

Vi er nødt til at være personlige og værdiladede i forhold til den her udfordring.

Jeg lægger mærke til, at ingen forholder sig til Jens Ramskovs selvvalgte fokus på estimaternes usikkerhed. Der er heller ikke grænser for, hvor store krav man kan stille til sikkerheden omkring estimaterne over konsekvenserne af de skyldiges skyld. og så længe vi kan forlange mere sikkerhed, så er vi fri for at dømme over egen skyld.

Han er dygtig ud i disciplinen at fokusere på detaljen, der isoleret set er rigtig nok, for så at lade selve rammen, den psykosociale semantiske referenceramme, som bærer hele tilgangen til problemstillingen, forblive utematiseret. Jeg ser det her, og har set det før.

Vi kender rammen, baggrunden, fortiden, den hidtidige praksis på feltet.

Gennem mange år har medierne, de kommercielle medier, som lever af at lefle for de økonomisk højtflyvende, solgt de budskaber, som bekræfter den sejrende livsstils foretrukne sociale selvbeskrivelse. Den handlede om, at succes for de højtflvende var og er forudsætningen for alle andres.

Denne fortælling er løgn, når de utilsigtede konsekvenser skal med i betragtningen. Den globale opvarmning er selv beviset på det.

Men for at undgå den voldsomme konfrontation med fortællingens løgnagtighed, så forbeholder de skyldige sig retten til at fokusere på spørgsmålet om usikkerhed/sikkerhed i forhold til konsekvenserne af egen adfærd.

Der er absolut ingen uvildighed her. Den skyldige agerer dommer i egen sag. Værre kan det ikke være, set i retsfilosofisk perspektiv.

Det er selve den psykosociale semantiske ramme, der er problemet.

Det fuldstændigt lige som med Peter Madsen, den tidligere højt respekterede raketmadsen, der kunne nå havets bund såvel som himlen via egne tekniske opfindelser. Hansejrede i detaljen som teknisk geni, men mentalt set og socialt var han den største katastrofe, som er set på disse sider. Mennesket, personen, selve den psykiske konstitution var en katastrofe. Det lod sig fint forene med personens ekstremt videnskabelige og teknisk valide tilgang til den udstrakte verden!

Hver gang man fokuserer på det personlige, rammen for hvad der giver detaljen mening, så forlanger den tiltalte opmærksomheden rettet mod "fakta" igen, som om detaljen alene var af faktuel betydning.

Når livsstilen er problemet, bør tiltales som sådan, så skal den ikke have lov til at vælge, hvad der er af relevans, dvs. bestemme hvilke spørgsmål der står først i opgøret med praksis.

Madsen fik den højeste dom, fordi han var ekstremt detaljeret rationel og konsekvent i sin udførelse af udåden.

Den herskende livsstil skal dømmes på den ekstremt og rationelle måde, den vælger at benytte sig af enhver form for usikkerhed i forhold til egen skyldighed og konsekvens af egne handlinger.

Der savnes uvildighed, non selektiv omgang med proportionerne i det her gigantiske problem.

De skyldige kan ikke stemme sig ud af problemet med de nedadvendte tomler, uanset hvor mange de vælger at indskrive sig demokratisk og fordømmende i forhold til fordømmelsen af sig selv.

Det er slet ikke et demokratisk spørgsmål.

Det er heller ikke et spørgsmål om at finde det rette tekniske fix.

Det er et spørgsmål om evne til at ændre på en syg praksis!

 • 7
 • 6
 1. Hvad handler rapporten om ? En postuleret øgning af en udefineret temperatur med 1,5 grader C siden hvornår? Går man ud fra at det skyldes CO2 og andre drivhusgasser? Hvornår skulle temperaturen være steget 1,5 grader i så fald? Tager man hensyn til at temperaturen har været stigende med ca 1 grad per århundrede i tiden før man taler om en effekt af CO2? Hvad mener man er den "naturlige" udvikling uden CO2 og andre drivhusgasser?

 2. Citat fra Jens Ramskovs artikel:

  "Et af hovedbudskaberne i rapporten er, at vi allerede nu kan se konsekvenserne af en global opvarmning på 1 grad gennem mere ekstremt vejr, stigende havniveau og mindsket havis i Arktis,"

Hvilken temperaturstigning (havoverfladen, troposfæren, havets middeltemperatur...)på 1 grad er der tale om, siden hvornår? hvor finder man data for havniveauer? Der er ikke enighed mellem forskerne,se f. eks.

https://thebestschools.org/blog/2016/02/24...

Og for Danmarks vedkommende intet der viser nogen stigende tendens baseret på lange tidsserier de sidste 125 år- kun ca 10 cm per hundrede år er den langsigtede tendens som ikke ændres, og heller ikke kan tilskrives AGW da tidsserierne starter for længe siden

http://joannenova.com.au/2014/06/sea-level...

,og den mindskede havis i Arktis har det med at svinge - nu på vej tilbage med større volumen og udbredelse efter et dyk. Som jo er typisk for isen, der var ude for samme fænomen i 30erne - før AGW. Så hvor meget skyldes faktisk AGW- og hvor meget naurlige variationer?

http://www.klimadebat.dk/forum/part-10-opd...

 1. hvor finder man i det hele taget talmaterialet bag alle disse fremskrivninger og påstande?
 • 3
 • 23

Det er fint, at IPCC nu sætter tommelskruerne på. Alle snakker, men få handler! - Og sådan har det nu været i 20-30 år eller mere. Jeg vil stille og roligt påstå, at hvis man virkelig vil reducere verdens CO2-udslip, så bør man vide, at der i det meste af verden kun er 2,3 (!) energikilder, der er stabile *), effektive - og omtrent CO2-fri. Det er vandkraft og atomkraft + et supplement fra biomasse. *) Sol og vind kan levere et vigtigt supplement og spare "brændsel", når det blæser, og når solen skinner. Især i lande, der ikke allerede har så meget sol og vind, som vi har i Danmark. - Men et lands basisenergi kan IKKE fås fra sol og vind, selv om alt for mange tror det - især i Danmark! Når jeg skrev: "i det meste af verden" er det fordi f.eks. Island jo har en superfin el- og varmefosyning fra geovarme, og det kan med sikkerhed også give et bidrag mange andre steder. Bjarke skrev om fire misforståelser: Den første er at vi tror at vi kan styre naturen! Den næste er, at vi med "sikkerhed" ved hvad årsagen er! Den næste er, at vi er mere bange for bremsen(Akraft) end for forøget CO2 Den næste er, at vi tror at vi kan omvende personer abroad til at opføre sig som os. Som om vi er et godt forbillede ? - Citat slut. Jeg er 90 % uenig i de to første, men 100 % enig i de to sidste. Tak for dem! Du kan ikke for alvor mene, at menneskene ikke kan ændre/påvirke/styre naturen! - Det er jo det vi nu gør alt for meget!

 • 20
 • 5

En tilgangsvinkel kunne være en massiv omfordeling af formuerne, således at behovet for at føde børn som arbejdskraft (og ud fra rationalet vi-er-nødt-til-at-producere-mange-børn, for vi ved ikke hvor mange der overlever) ville blive reduceret.

Nu er penge nok ikke svaret på det problem, for hvad ville de mon blive brugt til? Til mere mekanisering og dermed behov for mere energi?

Det tager tid at ændre kulturen og sædvanen.

 • 1
 • 5

Fra artiklen: "En halv grad ekstra opvarmning vil også betyder en forskel på mellem 1,5 og 2,5 mio. kvadratmeter af permafrost, som vil blive optøet de kommende århundreder"

Der går en mio kvadratmeter på en kvadratkilometer

 • 4
 • 1

Fordi ingen har en human løsning på befolkningsvæksten.

Bedre levevilkår.

Det er en kendt løsning, og den har virket effektivt i mange forskellige lande, i sådan en grad at der i mange i dag fødes færre børn end der skal til at opretholde befolkningstallet på længere sigt.

Har ikke lige en god artikel jeg kan linke til, men du kan f.eks. se Hans Roslings behandling af emnet. Seneste (sekundære) kilde jeg læste det i var Enlightenment Now af Steven Pinker, som i øvrigt godt kan anbefales, selvom den måske er en anelse polemisk.

 • 5
 • 2

Som altid er der et par stykker der taler om atomkraft som om det er løsningen... Den kan være en del af løsningen og på verdensplan er det naturligvis en af de skruer der også skal drejes på... Men for at tage fat om roden, kommer vi ikke uden om en generel omstilling til VE i hele verden. Flere havmølleparker hvor det giver mening, flere solcelleparker hvor det giver mening, produktion af biobrændsel hvor det kan foregå med det mindste aftryk, vandkraft, biomasse, affaldsforbrænding og naturligvis atomkraft hvor det giver mening...

Der ud over skal vi have løst problemet i transportsektoren: el-biler til persontransport, elektrificering af jernbanenettet til godstransport, løsning af skibenes forureningsproblemer, løsninger for luftfarten...

Der skal findes løsninger for industrierne... Også landbruget, minedrift osv...

Der er så mange forskellige skruer der skal drejes på at man ikke bare kan tage fat i en tilfældig hammer i værktøjskassen...

 • 13
 • 2

De lande hvor befolkningstallet øges pga børnefødsler, vil ikke komme til at bidrage alvorligt til problemet, før længe efter det er for sent at gøre noget seriøst ved klimaforandringerne.

I de fleste områder ja, men der er også lande som Kina og Indien...

Fokus på befolkningstallet er bare et forsøg på at dreje debatten væk fra vores egen baghave. Det løser ingen problemer hvis vi halverer befolkningen og stadig udleder lige så meget som i dag.

Det vil ikke betyde noget at vi er 2.000.000.000 flere mennesker på jorden, hvis vi samtidig formår at nedsætte vores drift på naturen til et bæredygtigt niveau... Men hvis vi fortsætter som nu og samtidig øger befolkningstallet, så går det meget galt... Pointen er bare at vi ikke skal fortsætte som nu...

 • 10
 • 4

""""Pointen er bare at vi ikke skal fortsætte som nu..."""

Men alligevel gør ingen noget ved det, andet end at overfuse mikrofonerne med i Folketinget og i TV med ordene "CO2 reduktioner"

Hvis man er så bange for CO2 hvorfor gør man så ikke noget ved det??????

Vi har midlet...hvorfor så ikke bruge....vi har haft 107 år til at komme hertil fra 1911 hvor Bohr forsvarede sin teori om atomets opbygning.

Derfor Holger er de to første betragtninger ret valide

"""Den første er at vi tror at vi kan styre naturen!""

Det er der mange der mener at vi kan, så hvad bygger de det på???? Det kræver vist en enighed som ikke findes på denne klode, hvor man ingengang kan standse flygtninge strømme, sult, overbefolkning etc. At den ene promille som vi er skulle bidrage væsentlige reduktioner af CO2, er vist pral, når vi ikke vil anvende Akraft.

Den næste er, at vi med "sikkerhed" ved hvad årsagen er! Det er der også mange der "Ved":) Det vi ved med sikkerhed er, at CO2 promillen er steget kraftigt de sidste 60 år og at vores afbrænding af fossile brændstoffer, givet er medvirkende at det sker. Men kloden har jo haft anderledes klimaforhold, hvortil mennesket ikke har bidraget. Kolde som varme med større og mindre CO2 indhold i atmosfæren. Kullet, olien og kalklipperne er ikke dannet af lommeuld, det har naturen klaret helt uden vor hjælp. Lovelocks Gaia teori er et forslagene hvordan det kunne være sket.

 • 6
 • 10

Du har ret. Tågehornene som findes i stort tal, har alle de rigtige løsninger. Spis mindre kød, flyv mindre, anvend mere træflis (nedlæg skovene og brænd dem), og tag cyklen på arbejde. Jo, der er ideer nok. Men at gå over til kernekraft, er ikke en option for disse flinke folk. Kun i Finland, hvor De Grønne nu vil lade fornuften råde, accepterer de at bygge flere af disse forureningsfrie energiværker. Disse horn har også godt fat i Tyskland, hvor Merkel af indenrigspolitisk årsager, vil nedlægge alle de aktive og funktionelle kernekraftværker, hvor den manglende energi skabes af brunkuls fyrede værker. Hvilke perspektiver.

 • 15
 • 9

Kun i Finland

Per.

Det går jo strygende i Finland. OL3 skulle efter de oprindelige planer have været i drift 2009. Det er som de fleste ved IKKE sket endnu.

OL4 er opgivet:

citat NEA, Country profile Finland. http://www.oecd-nea.org/general/profiles/f...

"TVO's Olkiluoto 4 nuclear power unit project proceeded to the bidding phase. On 25 September 2014, the government rejected TVO's application to extend the validity of the DIP and to set a new deadline to submit the construction licence application. TVO stopped the project in spring 2015. "

 • 8
 • 7

Måske Vi kunne bede Tyskland om at genstart de stoppede atomkraftværker?

De har en samlet effekt på 11 GW, dvs ca det dobbelte af Danmarks elforbrug.

Dernæst kan vi bede Sverige om at genstarte deres lukkede reaktorer. De har en samlet effekt på ca 6 GW, dvd ca hele Danmarks elforbrug.

Sådan.

CO2 udslip fra el-produktion, svarende til 3 gange Danmarks, kan mao fjernes på 1-2-3 år, uden at bygge en eneste Vindmølle, Solcelle, eller atomreaktor.

 • 20
 • 6

Niels VJ:

hvor finder man i det hele taget talmaterialet bag alle disse fremskrivninger og påstande?

Formentlig i referencerne i rapporten. Hvor ellers?

IPCC er meget konservative i et forsøg på ikke at støde for mange over tæerne. Man kan uden at være alarmist frygte +2 C før 2060, når man betænker, at der i høj grad er tale om et politisk-økonomisk problem for verden som helhed og ikke noget der blot kan klares teknologisk. De der sidder på flæsket må skrue ned og de der skal op fra fattigdommen skal hjælpes.

Et såkaldt tipping point, som har en hæmmende indflydelse pådannelse af havis, har formodentlig allerede indfundet sig i Barentshavet uden de store fanfarer, i form af aktuelle ledsagende katastrofer. Disse kommer først senere.

Før Niels VJ og andre hyler op om referencer: Søg og du vil finde.

 • 6
 • 1

Vi har midlet...hvorfor så ikke bruge....vi har haft 107 år til at komme hertil fra 1911 hvor Bohr forsvarede sin teori om atomets opbygning.

Og hvad ville det havde hjulpet at han i 1911 stod og fortalte om hvor CO2 let en energikilde at atomkraft var???

Dengang var størstedelen af Jyllands elforsyning vindmøller med batteribackup. Enkelte steder havde man dieselgeneratorer til yderligere backup, men det var kun i de "større" byer (hvis man kan kalde en jysk by i 1900-1920 for stor). Enkelte steder var der nogle "store" kraftværker til byforsyning… I starten af 1920'erne opførte man så et enormt stort vandkraftværk, det kunne forsyne 25-30 % af hele det jyske elforbrug og opførelsen blev udskudt omkring 5 år, da man ikke vidste hvad al den energi skulle bruges til . Da det endelig kom, måtte man fører 60 kV ledninger helt til Århus for at komme af med strømmen... Værket var selvfølgelig Tangeværket, på hele 3 MW... Skulle man den gang have opført et atomkraftværk, 20 år før andre fik den ide? En atomreaktor på 3 MW på Sjælland?

Efter anden verdenskrig begyndte verden at vågne op, men hvem tænkte på forurening? Havet var en lodseplads, jorden var en lodseplads og ingen tænkte på hvad man lukkede ud i atmosfæren. Kul og olie vandt den kamp, for den energikilde var nem, hurtig og billig. Især for et lille land. I 60'erne kunne man have overvejet atomkraft og man gjorde det. Men det brede borgerskab kunne jo ikke give de røde ret i at forurening var et problem... Man gjorde et næsten til en menneskeret at forurene... Mente man andet, var man helt sikker kommunist... Den holdning støder man stadig på, klimaforandringerne er jo noget som kineserne har fundet på...

Nej, det brede borgerskab brugte al sin energi på at bekæmpe ungdommen, frihedstankerne og der kom atomkraften i klemme. Den kunne ikke slå på at være forureningsfri (det var jo kommunisme) den kunne ikke satse på andelstanken (det var jo kommunisme) og enhederne var for store til de små byselskaber der drev elforsyningen... Og den kunne ikke kommer ind ved miljøforkæmperne (det var jo kapitalisme)

I 80'erne kunne de store netselskaber havde satset på atomkraft, men forurening var stadig en menneskeret og modstand mod forurening var kommunisme. Vi havde været igennem et par oliekriser, men havde også fundet vores egen kilde... Så satte politikkerne stolen for døren, hvis ingen vil bygge atomkraftværker, så skulle det ikke diskuteres hele tiden... Her kunne man formentlig have fundet plads til en reaktor eller to, hvis man virkelig ville.

Først i 00'erne begyndte det at være i orden at være modstander af forurening i det breder borgerskab. Men nu var det for sent med atomkraft i kongeriget... Vi går nu ind for individuelle løsninger, skal realiserer os selv og alt det der... Cirklen er sluttet, vi er tilbage ved vindmøllerne, nu med individuelle solcelleanlæg og udlandsforbindelser som backup... Nu skal vi bare have stoppet alle de andre kilder som det brede borgerskab holder fast i, som deres personlige ret til at forurene (fossilbilen, brændeovnen og flyrejserne)...

Men det gør ikke at atomkraft ikke kan få en plads i verdens energimix, den passer bare ikke ind i danske forhold og den er ikke nødvendig til danske forhold... Og at påstå at der ikke gøres noget, det er at lukke øjnene for den virkelige verden. I dag kommer 75% af vores elproduktion fra VE, det er andre forureningskilder end elproduktion, som der skal fokus på. Dermed ikke sagt at vi er i mål med elproduktionen...

 • 7
 • 9

Det mest bemærkelsesværdige er faktisk at al den hidtidige og kommende opvarmning åbenbart tillægges mennesket. Se side SPM 6 og i teksten på side SPM 4. http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_fi...

Til gengæld så vil de nuværende klimagasser næppe give opvarmning til 1,5K. "A.2. Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence) {1.2, 3.3, Figure 1.5, Figure SPM.1} A2.1. Anthropogenic emissions (including greenhouse gases, aerosols and their precursors) up to the present are unlikely to cause further warming of more than 0.5°C over the next two to three decades (high confidence) or on a century time scale (medium confidence). {1.2.4, Figure 1.5}

Vi behøver altså "kun" at halvere vores udledning til omkring 2ppm/år, for naturen fjerner jo selv 2ppm/år.

 • 6
 • 7

Hvis vi nu lavede en kunstig ø midt i Kattegat, hvor man opførte et række Akraftværker man kendte ( franske og svenske mindre værker) der tilsammen kunne levere en masse strøm til Sverige, Norge og Danmark og gemte dem bag en armering, som tyskerne anvendte til deres Ubåds værfter ned langs den Europæiske vestkyst, i Bordeaux, Nantes, Brest og i Norge . Så ville kun en Abombe kunne stoppe dem...og så var udslippet fra dem peanuts i forhold til affaldet fra bomben :)

Derved ville man opnå, at ingen kommuner skulle være hjemsted for Akraftværker og øen kunne levere strøm til alle, på samme måde som havvindmøller via kabler. Hvis man så også placerede øen uden for synsnvidde fra land og forsynede øen med Vindmøller og solceller på taget......så ville "Ønskeøen" nok være den smarteste CO2 dræber tiltag, vi kunne frembringe her tillands :)

 • 11
 • 7

Måske Vi kunne bede Tyskland om at genstart de stoppede atomkraftværker?

Kunne blive noget problematisk. Selv det sidste kernekraftværk som de stoppede ved årsskiftet, er nu under demontering. De har 3 kernekraftværker hvor de endnu ikke er påbegyndt demonteringen, men de har ikke været i drift siden august 2011.

Liste der Kernreaktoren in Deutschland – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ke...

 • 6
 • 1

Måske Vi kunne bede Tyskland om at genstart de stoppede atomkraftværker?

Set i lyset af denne rapport så må Tysklands og Sveriges beslutninger siges at være en fejl.

Hvor alvorlig er klimakrisen? Hvad er værst et Tjernobyl hvert 25. år, eller den globale opvarmning. Og husk så at Tjernobyl skyldes komplet uansvarlighed med sikkerheden. Hvad er værst for København, Barsebäck eller oversvømmelse.

Jeg har lidt svært ved at tage klimakatastrofen så alvorlig, når atomkraft dømmes ude. Hvis der virkeligt var en katastrofe på vej, skulle vi så ikke tage chancen med atomkraft. Hvis vi kastede lige så mange ressourcer og velvilje efter atomkraft som vindmøller, så kunne vi hurtigt få rejst nogle værker. I dag bekæmper man den nærmest, og der er meget få eksperter tilbage.

 • 16
 • 5

Efter 40 års udbygning dækker solceller og vindmøller ca. 1% af det globale energiforbrug. or øjeblikket stiger energiforbruget ca. 1,5% om året. Hvis forureningen skal fjernes på længere sigt er det eneste der virkeligt kan forbedre situationen hvis vi vil bevare eller forbedre levestandarden at bygge 4.generations reaktorer i stort antal. Lige nu og her er forslaget om at genstarte reaktorer der har en brugbar restlevetid en meget fin løsning. Det kan samtidigt bidrage til

 • 5
 • 3

Den betyder nul forbrænding overhoved, ingen afbrænding af kul, ingen afbrænding af olie, ingen lejrbål, ingen brændeovne, ingen menneskeskabte skovbrande.

Der er ingen begrænsninger for, hvor store mængder CO2 vi udleder, blot vi sørger for at fjerne den igen. Forskellige metoder hertil er velkendte omend pt. ret kostbare. Det kan nævnes, at man i en lang årrække, på industriel basis, har uddraget ca. 120.000.000 ton CO2 pr. år.

 • 0
 • 0

Politikere fra mange lande har i flere år plapret om at gøre noget ved udledningen af CO2, men endnu er intet sket.

Hvis tomme ord havde vægt, ville verdens lande befinde sig langt under havets overflade.

 • 4
 • 6

Besnærende tanke Bjarke, men da der ikke indgår kilometervis af rør med lunkent vand, med uhyrligt tab, så vil fjernvarmemafiaen selvfølgelig skyde ideen ned.

 • 1
 • 6

Er det samlet set realistisk at komme ned i udslip inden for tidsrammen.

Så vidt jeg kan læse er opgaven med at knække CO2 udslip en uoverstigelig opgave. Oplysning jeg har læst mig til kan naturligvis være ikke helt korrekte, men det lyder ikke helt skævt.

Hvert år stiger befolkningstallet med lidt over en procent (+80 mio). Sidste år steg det generelle elforbrug med 2,5%. Kulforbruget stiger stadig (dog meget langsomt). Så selv om udviklingen i mere miljøvenlige former udvikler sig positivt er der ikke klart fald i de andre former. Lande i stor udvikling og vækst (stigende middelklasse) som Kina og vel også Indien har en høj forventet stigning i efterspørgsel på el.

I vores del af verden rejser vi en del og gør brug af mange resurser på mange måder. Det gør mange fra middelklassen og opefter i hele verden.

Vi skal gøre hvad vi kan af mange grunde. Passe på vores planet fordi vi kan, fordi vi gerne vil blive boende i den og gerne i en ren en af slagsen. Ren i luften, i havet og i jorden ikke bare af hensyn til CO2. Jorden i sig overlever jo uden os, men vi vil jo gerne blive hængende. Jeg tror vi skal bidrage med hvad vi kan og på samme tid forberede os på noget andet sker.

MEN Er det realistisk. Det lyder som der skal en regulær stor håndbremsevending til. Forslag som kan bæres igennem både her og i udlandet?

Vi skal ikke bare bremse udviklingen i udslip og sænke den markant. Vi skal fremover for altid i tillæg sænke udslip med 2,5 % om året da behovet vokser. Det er ikke set endnu. Er der reelle muligheder samlet set på det tidsrum.

 • 3
 • 0

Er det realistisk. Det lyder som der skal en regulær stor håndbremsevending til. Forslag som kan bæres igennem både her og i udlandet?

Jeg kan ikke se, at det på nogen måde burde være svært at gennemføre her i landet. Tror ikke engang det det vil påvirke samfundet negativt. Men det er jo lige det med den politiske vilje.

Og den er så endnu mere problematisk i udlandet + at vi jo nok stadig mangler lidt flere tekniske løsninger til især energilagring.

 • 1
 • 2

Hvis vi kastede lige så mange ressourcer og velvilje efter atomkraft som vindmøller, så kunne vi hurtigt få rejst nogle værker. I dag bekæmper man den nærmest, og der er meget få eksperter tilbage.

Det er så noget værre sludder, problemet er at der IKKE bliver allokeret nok penge til vindmøller/solceller. A-kraft er væsentlig dyrere end vindmøller/solceller og har en meget længere tidsramme for opførelse.

 • 6
 • 12

Jeg kan ikke se, at det på nogen måde burde være svært at gennemføre her i landet. Tror ikke engang det det vil påvirke samfundet negativt. Men det er jo lige det med den politiske vilje.

Og den er så endnu mere problematisk i udlandet..

- 'endnu mere problematisk i udlandet'...det forstår jeg ikke, da dit første udsagn vel må tolkes sådan, at det i Danmark kunne gennemføres uden større besvær?? ;)

 • 3
 • 2

Og Ja Raymond :)

Akraft kraft er mere effektivt, da det også arbejder i vindstille og mørke......og ikke uvæsentligt fylder utroligt meget mindre end solcelle og vindfarme.

Prøv en gang, at kigge igennem de 20 vindmøller i Middelgrundens Vindfarm på sammenlagt 40 MW, over på Barsebäck bygningerne på den anden side af sundet.

De to bygninger fylder ikke alverden på horisonten , sammenlignet med vindfarmen, men da kraftværket var aktivt leverede det 1230 MW.

Det er over 15 gange så megen elektrisk energi som middelgrunden maksimalt kan levere. Vel og mærk når det blæser. Barsebäck var ikke afhængig af vind og sol og leverede el i døgndrift. Man skal heller ikke forglemme at deres kølevand også varmede Malmø, Lund og Landskrona.

Denne sidste detalje forbigås af mange, der glemmer, at vindmøller ikke har den evne, at kunne levere varmt vand i brugbare mængder, samtidigt med at kunne levere strøm :)

 • 10
 • 4

A-kraft er væsentlig dyrere end vindmøller/solceller og har en meget længere tidsramme for opførelse.

Begge dele vil jeg mene skyldes mangel på vilje.

En sjov lille historie jeg hørte for nyligt, var at da Tasmanien for længe siden blev afskåret fra resten af Australien, faldt det teknologiske stade for fortidsmennesker der. Forklaringen er den at jo færre mennesker jo mindre viden, og måske endda videns tab. Det samme fænomen synes at have ramt atomindustrien.

Hvis ikke atomkraft var blevet ramt af en heftig modvilje af miljøorganisationerne, så ville prisen og opførselstiden være en anden.

Det er så noget værre sludder, problemet er at der IKKE bliver allokeret nok penge til vindmøller/solceller.

Der er masser af støttekroner i vind. Folk er vilde med at arbejde med det. Det giver også et godt supplement, men kan det levere varen i længden.

Solceller er godt på vej. I modsætning til vind vil støtte næppe være nødvendigt om få år. Mit indtryk er også at den støtte der falder af til sol er mindre end til vind. Men der er jo heller ikke meget fallossymbol over et solcelleanlæg.

 • 6
 • 5

Solceller er godt på vej. I modsætning til vind vil støtte næppe være nødvendigt om få år. Mit indtryk er også at den støtte der falder af til sol er mindre end til vind. Men der er jo heller ikke meget fallossymbol over et solcelleanlæg.

Det er da vist lige omvendt.

Der er for en del tid siden budt ind med 0 I støtte til havvindmølleparker I Tyskland. Altså forventet at kunne være rentabelt på spotpriserne alene.

Det er mig bekendt ikke sket for solceller endnu. Inden længe - vist nok I December - kommer der bud på de teknologineutrale udbud, som køres for øjeblikket.

Så får vi jo sat fakta på.

 • 3
 • 1

Hvis vi nu lavede en kunstig ø midt i Kattegat, hvor man opførte et række Akraftværker man kendte ( franske og svenske mindre værker) der tilsammen kunne levere en masse strøm til Sverige, Norge og Danmark og gemte dem bag en armering, som tyskerne anvendte til deres Ubåds værfter ned langs den Europæiske vestkyst, i Bordeaux, Nantes, Brest og i Norge . Så ville kun en Abombe kunne stoppe dem...og så var udslippet fra dem peanuts i forhold til affaldet fra bomben :)Derved ville man opnå, at ingen kommuner skulle være hjemsted for Akraftværker og øen kunne levere strøm til alle, på samme måde som havvindmøller via kabler. Hvis man så også placerede øen uden for synsnvidde fra land og forsynede øen med Vindmøller og solceller på taget......så ville "Ønskeøen" nok være den smarteste CO2 dræber tiltag, vi kunne frembringe her tillands :)

Jamen, jeg syntes at du skulle gå i gang med at lave en businesscase, derefter skulle du vel nemt kunne finde nogle investorer og gå i gang med planlægningen og opførelse... om 75-100 år vil øen måske være klar til at producerer den første kWh? Men hvad er det for en CO2 som der fortrænges til den tid? I Danmark er der kun 25% af vores elproduktion der udleder CO2, i Norge og Sverige er det endnu mindre...

Denne atomkraftø vil ikke nedsætte udledningen fra transportsektoren eller fra landbruget... Den vil kun erstatte nuværende CO2-let produktion med en anden CO2-let produktion (husk at medtage CO2 udledningen ved at etablerer øen i dit regnestykke) og enten forringe forsyningssikkerheden eller kræve mange og lange kabler på et lille område... For ikke at nævne at prisen formentlig vil være højere end det vi betaler i dag, da du immervæk også skal etablerer en ø og en meget tyk betonmur... Og alt efter hvor stor en andel af de pågældende landes forsyning du vil dække, skal der også etableres overproduktion og backup...

Vindmøller og solceller på taget? Hvorfor ikke et badehotel i stedet, så kan du da tjene lidt penge på en ny ferieø, i kolde perioder kan du bruge overskudsvarmen til at opvarme poolen :)

Held og lykke med dit fremtidige arbejde med ideen :)

 • 4
 • 5

I danmark er det sikkert praktisk/teknsik muligt da vi er rige, har en rimelig generelt godt vidensniveau og har god infrastruktur. I Danmark ser det ud til at vi kan kigge på flere ting, herunder vores ivrige rejseglæder og brug af flytrafik, passagerer og gods (rent fysisk nemt at stoppe med). Endnu mere af forskellige energiformer. Reelle debatter om hvor indsatsen bedst kan betale sig.

 • Er det realistisk vil vi gøre det.

Vi vil helt sikkert øge indsatsen på renere energiformer (men det hænger vel også sammen med vi ikke længere er selvforsynende med olie)

I de enkelte lande er der nok stor forskel på hvad der skal til. I resten af verden finder jeg det svært rent fysisk/praktisk da hvem skal holde alle andre i kort snor imens de vækster eller går fra fattige til middelklasse og derved bruger langt mere energi. Eller blot industrialiserer sig.

 • 1
 • 1

Det er glædeligt at se, at FN's klimapanel efterhånden er ved at indhente, hvad jeg har skrevet de seneste 10-15 år.

"FN's klimapanel: Vi er nødt til at trække CO2 ud af luften for at redde klimaet"

Hvis beslutningstagerne selv troede på, at udledning af CO2 og forøgelse af atmosfærens indhold af CO2 med nogle ppm udgjorde en virkelig risiko for vor fremtid, ville der være fuld gang i uddragelse af CO2 fra atmosfæren, i stedet for forøgelse af grønne afgifter.

F.eks. for et år siden på ing.dk, et indlæg med links til dokumentation af metoder til uddragelse af CO2 fra atmosfæren: https://ing.dk/artikel/foerende-klimaforsk...

 • 1
 • 3

Man savner en enkel og letforståelig (forholdsvis!) beskrivelse af de mærkelige fænomener vi ser udspille sig efter IPCCs nye rapport. Politikere, medier, "professorer i klimaforandringer ", udtaler sig med en skråsikkerhed og med mudrede forklaringer, som kan være svære at forstå.

Denne artikel viser hvad IPCC er og hvor lidt man kan stole på noget der kommer fra den kant såvel som eliternes agendaer med menneskeheden. De katastrofale følger af en sådan følgagtighed ridses også op.

https://wattsupwiththat.com/2018/10/09/ric...

Professor forklarer hvordan IPCC og politikere spiller sammen med eliter - den videnskabelige og den politiske. Et skuespil af dimensioner. Pressen følger villigt med - inklusive Ingeniørens journalister, bloggere og kommentatorer.

For folk der savner en let forståelig gennemgang af klimaet og hvad man kan sige helt ukontroversielt om dette kan linket også anbefales. Professor Lindzen fra MIT viser hvor latterligt små ændringer CO2 mv. kan give i klimaet sammenholdt med de naturlige variationer. Perspektivet er jo at vi ved at følge alle de gale mennesker med deres anbefalinger (og fordele for visse eliter med kommercielle interesser af gigantiske proportioner) vil ødelægge vores samfund - vi kan skue tilbage på rustne vindmøller mm. og totalt ødelagte økonomier hvor kun de elitære interesser har tilgodeset sig selv - og hvor videnskaben vil blive desavoueret af alle almindelige mennesker, når konsekvenserne viser sig.

Det undrer mig meget at man ikke ser danske professorer udtale sig overhovedet. Er man virkelig så meget i systemets klør at det er risikabelt at gøre det?

 • 5
 • 8

Professor forklarer hvordan IPCC og politikere spiller sammen med eliter - den videnskabelige og den politiske. Et skuespil af dimensioner. Pressen følger villigt med - inklusive Ingeniørens journalister, bloggere og kommentatorer.

Niels VJ fortsætter med at trække de samme døde kaniner op af hatten. Hvorfor mon?

Hvorfor benægte at der foregår global opvarmning? Hvis denne accepteres, hvorfor så benægte at det har noget med CO2 at gøre. Hvis CO2 linket anerkendes, hvorfor så nægte at det er menneskeskabt? Hvis dette anerkendes, hvorfor så benægte de potentielle alvorlige konsekvenser?

Ja, hvorfor? Kan ikke finde nogle rationelle begrundelser, kun en irrationel fastholden af alternative "facts" for holde konspiratoriske vrangforestillinger i live. Nogle mennesker føler at de er forfulgte ofre (paranoia), mens andre oppebærer forestillingerne, for at kunne føle sig unikke og ophøjede i en form for intellektuel narcissisme. Faktisk er begge aspekter tilstede i personligheden, men som regel er det ene manifest, mens det andet er latent. I martyriet kombineres de to aspekter, fx i Jesus figuren.

 • 3
 • 4

Hvorfor benægte at der foregår global opvarmning? Hvis denne accepteres, hvorfor så benægte at det har noget med CO2 at gøre. Hvis CO2 linket anerkendes, hvorfor så nægte at det er menneskeskabt?

- gør professor Lindzen da dét? Har du overhovedet brugt fem minutter på at se videoen??:

https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-...

Hvis dette anerkendes, hvorfor så benægte de potentielle alvorlige konsekvenser?

 • måske fordi er betydeligt mere potentielle end alvorlige!? :)
 • 4
 • 4

Før Niels VJ og andre hyler op om referencer: Søg og du vil finde.

Jeg spørger bare efter ting som ikke er forklaret i artiklen i Ingeniøren. Hvorfor du kalder det at hyle er vist dit "problem".

Men i det hele taget mangler man jo kritik af IPCCs rapport.

Den kan man f. eks. finde her

https://www.thegwpf.org/garth-paltridge-fo...

Alle fremskrivninger og antagelser som IPCC har gjort er dybt usikre og ikke verificerede. Samtidigt står karrieren på spil for de der kritiserer den politiserende proces som fører til IPCCs rapporter. Næsten kun emeritusser kan tillade sig den luksus.

 • 3
 • 8

Glimrende video. Foredragsholderen har åbenbart haft en retssag mod en af Climategate mest navnkundige svindlere professor Mann, som dog nægtede at fremlægge sine data. Professor Mann tabte derfor retssagen. Typisk for slænget der har politiseret klimavidenskaben og prøver at knægte videnskabsfolk med andre videnskabelige teorier og data.

 • 2
 • 10

Professor Mann tabte derfor retssagen.Den retssag Michael Mann tabte, var en injuriesag han havde anlagt imod tossen på den video.Michael Mann tabte sagen, fordi dommeren sagde at de omstridte udsagn fra tossen var så langt ude at ingen kunne tage dem seriøst.

Næh, du har uret. Det var professor Mann som trak sig fra en retssag han havde anlagt. Men du mener vel ikke at han er tossen? Måske refererer du til en anden retssag?

Mann havde anlagt sag, men trak sig åbenbart da han var blevet bedt om at fremlægge diverse ting.

Der er stadig gang i sagen da Dr. Tim Ball (som Mann havde stævnet) ønsker at åbne retssagen igen.

Se her - fra "the horse's own mouth" som man siger derovre: (nedenunder omtales også en anden retssag anlagt mod Dr. Tim Ball af professor Weaver fra Canada, en retssag som Dr. Weaver tabte. Også relateret til klima...)

http://drtimball.com/2018/first-climate-la...

" Within 24 hours I received the third lawsuit. That case was scheduled for trial on February 20, 2017, but after six years Mann sought an adjournment. We are now trying to get the case back into court. It was incorrectly reported that Mann was in contempt of court for failing to produce documents. He did not produce the documents, but he is only in contempt of the court when they so rule. That is part of what we will pursue now the Weaver trial is finished. How quickly that will proceed is hard to know because I understand Weaver is going to file an appeal.

The Weaver defamation case involved an article I wrote saying that the IPCC had diverted almost all climate research funding and scientific investigation to anthropogenic global warming (AGW). This meant that there was virtually no advance in the wider understanding of climate and climate change. I referenced an interview with Weaver and attempts by a student to arrange a debate. I made comments that were not fully substantiated, so they became the base of the defamation lawsuit. Meanwhile, Weaver’s lawyer arranged with the publisher of Canada Free Press (CFP) to print an apology he had written. I never knew about that until after it was printed. As a result, I withdrew all my articles on file with CFP and did not send them anything else. I contacted a lawyer, Michael Scherr of Pearlman Lindholm to defend myself against the case. He wrote a letter withdrawing and apologizing for the unsubstantiated comment but not the main thrust of the article. Apparently, that was insufficient for Weaver because he continued the lawsuit. He did not call a single witness to the trial. It lasted three weeks, and the judge allowed witness statements into the record without objection from Weaver. On Tuesday, February 13 the judgement was released with the ruling that all claims against me were dismissed. The judgment is available on line, so I will not influence anyone’s view by commenting here. I am meeting with my lawyer next week to reactivate the Michael Mann trial as soon as possible. We will discuss costs but cannot do anything until the Appeals procedure is over. I can tell you I am overwhelmed by the financial and support from around the world. The sort of comment that is particularly encouraging is a variation of Voltaire’s comment that I don’t necessarily agree with you, but you must have the right to say it. Of course, Voltaire understood the station because he also said what I discovered"

 • 1
 • 5

"Klimaets hockeystav er brækket: A Surrogate Ensemble Study of Climate Reconstruction Methods: Stochasticity and Robustness

Den har været vist i mange sammenhænge, og den har været ikonet på, hvor galt det er gået med klimaet siden før-industriel tid. Der er tale om den såkaldte Mann-kurve eller ’hockey stick’-kurven, der viser udviklingen af den nordlige halvkugles overfladetemperatur igennem de seneste 600 år. En ny dansk undersøgelse knækker grundlaget for kurven.

"Hockeystav-kurven holder ikke," siger klimaforsker Bo Christiansen, fra Danmarks Klimacenter og tilføjer. "Det betyder ikke, at vi aflyser den menneskeskabte drivhuseffekt, men grundlaget er blevet mere nuanceret." "

 • 3
 • 0

Isbjørnene overlever også.

Grønlands gletsjere stod under det såkaldte klimatiske optimum for 3-5.000 år siden op til 60 kilometer længere inde i landet end i dag, fortæller Dansk Polarforskningscenter - de har jo nok en vis viden om emnet.

Dengang blev det så varmt, at store dele af den grønlandske havis smeltede bort, og sommerisens sydlige grænse lå 1.000 kilometer længere mod nord end i dag. Det var et klima, som minder meget om det, som klimaforskerne forudser vil blive en realitet de næste årtier.

Isbjørne har altså tidligere været gennem tilsvarende klimaforandringer som de, der forudsiges.

Bedømt ud fra, at der stadig eksisterer isbjørne flere årtusinder senere, kan man med rimelighed antage, at de overlevede.

Det betyder ikke, at der ikke er gang i en global opvarmning; dens eksistens er indiskutabel.

Hvad man kan spekulere over, er om den er så helt fantastisk meget varmere og værre end en eller flere varmeperioder siden sidste istids ophør.

Vi ved f.eks. med sikkerhed, at gletscherne i Alperne har været smeltet fem gange i de seneste 6.000 år. Det påvises af at når de i dag smelter, finder man ældgamle arkæologiske genstande under dem.

Man kan spekulere over, hvor stor en del af opvarmningen, der forårsages af menneskelige aktiviteter.

At disse har en betydelig indflydelse er ligeledes indiskutabelt. "Drivhus"gassers betydning er klarlagt med en solid videnskabelig teori, hvis holdbarhed er gentagne gange er demonstreret. At benægte det er lige så fornuftigt som at benægte eksistensen af atmosfæren, blot fordi man ikke kan se luften.

 • 3
 • 3

Har du nogle links?

Et enkelt eller to.

Desuden har jeg artiklerne, men nogle af dem kræver abonnement for at læse dem på internet.

Reduction of an ice field in the Swiss Alps uncovered hunting gear, fur, leather clothes, tools from (4900 to 4450 cal. yr BP), (4100-3650 cal. yr BP), Roman Age (1st-3rd century AD), 8-9th century AD and 14-15th century AD. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10...

Eisfeld im Berner Oberland gibt einmalige archäologische Funde preis Prähistorische Kleidungsstücke aus Leder und Bast, ein Köcher und Pfeile, bronzene Gewandnadeln und römische Schuhnägel: Seit dem Hitzesommer 2003 gab ein namenloses Eisfeld zwischen dem grossen Hauptgletscher des Wildhorns und dem Schnidejoch für die Schweiz einmalige, vor- und frühgeschichtliche Funde ab dem dritten Jahrtausend vor Christus frei. Die zahlreichen Fundstücke liefern wertvolle Hinweise zur frühen Überquerung der Alpen. https://www.be.ch/portal/de/index/medience...

Since 2003 a melting ice field on the Schnidejoch Pass (2756 m a.s.l.) has yielded several hundred objects from the Neolithic period, the Bronze and Iron Ages and from Roman and early medieval times. The oldest finds date from the beginning of the 5th millennium BC, whilst the most recent artefacts date from around AD 1000. Most of the objects belong to the Neolithic period and the Bronze Age and are of organic origin. A series of over 70 radiocarbon dates confirm that the Schnidejoch Pass, which linked the Bernese Oberland with the Rhône Valley, was frequented from no later than 4800–4500 BCE onwards. The pass was easily accessible when the glaciers descending from the nearby Wildhorn mountain range (summit at 3248 m a.s.l.) were in a retreating phase. On the other hand, the area was impassable during periods of glacial advances https://www.sciencedirect.com/science/arti...

Unikt fund: Tøj fra jernalderen dukket op i Norges is. I takt med, at isen slipper sit tag i de norske fjelde, dukker nyt kildemateriale frem under isen. https://videnskab.dk/kultur-samfund/unikt-...

Den grønlandske Indlandsis var mindre for mellem 3.000 og 5.000 år siden, end den er i dag. https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/...

Jeg kan tilføje, at dette løste en arkæolog+historiker-gåde.

Hvorfor i alverden havde nogen i romersk tid oprettet et gæstehus (kro) højt oppe i en alpedal, som var spærret af en gletscher. Det var den så ikke i de første par århundreder af vor tidsregning.

 • 2
 • 0

Så skulle ötzi iceman have været optøet mindst 4 gange.

Der er jo ikke tale om, at hver eneste kvadratmilimeter af alpegletscherne var smeltet, mindre kan gøre det. Ötzi blev fundet i mere end 3.200 meters højde. Schnidejochpasset ligger i 2.760 m.o.h.

Hvis du havde spildt lidt tid på at læse dit eget link til wikipedia, ville du have opdaget, at:

"Pga. et gradvis koldere klima blev kroppen heller ikke optøet, men gradvist omsluttet af is [1]. I én eller flere kortere perioder har isen tøet, men kroppen lå da nedsænket i smeltevand, ikke i luft." (min fremhævelse) Bemærk at der har været afsmeltning helt oppe i 3.200+ m.o.h.

[1] A major widespread climatic change around 5300 cal. yr BP at the time of the Alpine Iceman. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10...

 • 2
 • 1

Man hører at IPCC gennemgår diverse puplikationer om klima og drager sine konklusioner derfra. Så kommer lige denne: http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-20...

"F.eks. vil den rapport om 1,5-grads temperaturstigning, som IPCC udgav i starten af oktober, også være et element, som hovedrapporten kommer til at basere sig på."

"Deltagerne på workshoppen får i løbet af dagen overordnet svar på tre spørgsmål: Hvad bliver fokuspunkterne i sjette hovedrapport? Hvordan arbejder andre danske forskere pt. med felterne? Hvordan kan man bidrage?"

"Hvis man som forsker gerne vil bidrage til den sjette hovedrapport har man på nuværende tidspunkt to muligheder. Man kan enten skrive artikler om relevante videnskabelige emner, som rapporten kan blive baseret på. Eller man kan kontakte de officielt udvalgte forfatterhold og tilbyde at skrive nogle sider om ens særlige ekspertiseområde, og på den måde bliver en direkte bidragende forfatter."

"DMI er det officielle kontaktpunkt mellem Danmark og IPCC"

??????

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten