FN's klimapanel: I 2050 kan vedvarende energi dække 77 procent af verdens forbrug

Vil menneskeheden på længree sigt kunne dække sit umættelige energiforbrug med vedvarende energiformer alene? 'Ja', fastslår FN's klimapanel IPCC og tilføjer et spagt 'næsten'.

Sådan fremgår det af en ny rapport, som 120 af verdens førende klimaforskere fremlagde i Abu Dhabi i går.

I den 1.000 sider lange 'Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation' anslår IPCC, at vedvarende energi (VE) vil kunne dække 77 procent af det globale behov i år 2050 - mod ca. 13 procent i 2008. Forudsætningen er, at der banes politisk vej for en fuld udnyttelse af potentialet for grønne teknologier.

I så fald vil det globale CO2-udslip kunne reduceres med op til 560 gigaton i perioden 2010 til 2050, og dermed vil FN kunne nå sit mål om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader celsius. En forudsætning er, at internationale afskovninger begrænses parallelt.

164 scenarier i spil

Forskerne har beregnet 164 fremtidsscenarier med forskellige politiske og økonomiske udgangspunkter. Fire af dem er blevet udvalgt som værende repræsentative for hele spektret og derpå analyseret tilbundsgående.

I de valgte scenarier går IPCC ud fra investeringer i VE på mellem 1.360 og 5.100 mia. dollar i perioden 2011 til 2020. Fra år 2021 til 2030 rækker investeringerne fra 1.490 til 7.180 mia. dollar. I den forbindelse ligger de laveste værdier angiveligt under de beløb, der blev investeret i global VE i 2009.

Finansieringen skal ifølge IPCC komme fra et bredt spektrum af kilder inden for politik og erhvervsliv. Ifølge formanden for klimapanelet, Rajendra Pachauri, vil de nødvendige investeringer i VE dog maksimalt komme til at koste 1 procent af det globale bruttonationalprodukt.

Desuden, sagde han i Abu Dhabi, må man ikke glemme de fremtidige fortjenester, som grønne teknologier vil give producenter og ejere. Mange alternative energiformer er allerede ved at blive konkurrencedygtige, og omkostningerne, der er forbundet med deres etablering, ventes at falde yderligere.

Politiske beslutninger afgørende

Således vokser VE allerede hurtigt. Ud af de 300 GW nye kapaciteter, som blev etableret på verdensplan mellem 2008 og 2009, var 140 GW vedvarende, skriver forskerne.

»Og rapporten viser, at det ikke er tilgængeligheden af ressourcer, som kommer til at bestemme udvidelsen eller indskrænkningen af vedvarende energi. Det gør derimod de politiske beslutninger,« siger den cubanske klimaforsker Ramon Pichs, der er en af rapportens hovedforfattere.

»Vækstlandene spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Her bor de fleste af verdens godt 1,4 mia. mennesker uden adgang til strøm. Men det er også her, man har de bedste forudsætninger for udviklingen af VE.«

Erkendelserne i rapporten »inviterer regeringer til at vende deres politik på hovedet og sætte VE i centrum,« siger Sven Teske, VE-leder i Greenpeace og en af rapportens forfattere til avisen The Guardian.

»Rapporten leverer overvældende videnskabelige beviser for, at VE kan leve op til den stigende efterspørgsel i vækstlandene, og at det kan ske hurtigere og billigere end med konventionelle energikilder.«

Sol og vind på vej i vejret

Ifølge IPCC er de vigtigste erkendelser i rapporten bl.a.:

 • På trods af finanskrisen steg andelen af VE i 2009 for vindkraftens vedkommende over 30 procent, for solenergi over 50 procent.
 • Vækstlandene står aktuelt for mere end 50 procent af verdens VE-kapaciteter.
 • De fleste scenarier anslår, at VE i år 2050 vil bidrage mere til et lavt CO2-udslip end atomkraft og fossile energiformer under inddragelse af CO2-lagring.
 • Solenergiens andel af den globale forsyning ligger aktuelt på 1 procent. Den rummer dog potentiale til at blive en af hovedenergikilderne i 2050.
 • Vindkraft står globalt for 2 procent, men kan have nået 20 procent i 2050.
 • Geotermi kan komme til at stå for 3 procent af elforsyningen og 5 procent af varmeforsyningen.

Fra torsdag til mandag kæmpede repræsentanter fra flere end 100 lande om ordlyden i rapportens 30 sider lange sammenfatning til internationale politikere. Angiveligt prøvede især Brasilien og oliestaterne Saudi-Arabien og Qatar at få svækket udsagnene i teksten.

Rapporten ventes at få stor indvirkning på kommende energipolitiske beslutninger i internationalt regi.

Dokumentation

Rapportens sammenfatning

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At jo større kapasitets faktor af feks. sol og vind energi jo mindre kan du reelt udnytte af den pga blandt andet overproduktion? Eller har FNs klimapanel lige opfundet et effektivt energi lager og super intelligent el net?

 • 0
 • 0

Eller har FNs klimapanel lige opfundet et effektivt energi lager og super intelligent el net?

Næppe. Men energi kan vel tildannes en hoest mentalitet, så flere og flere anvendelser sker som en opbobning, der venter sin sæson tur.

Næsten ligesom at vente på en taxa en loerdag nat, hvor det regner.

 • 0
 • 0

Det er helt fint, at der anvises alternative muligheder til fossile brændsler.

Derfra og til ubetinget at anprise vindenergi som fremtidens mantra, er der immervæk et stykke at gå !

Vindenergi kan kun skabe noget, når det blæser. Og når der samtidigt gives massive subsidier.

Vindenergi er ikke en energiform, som man kan have en positiv holdning til, når man ikke baserer politiske beslutninger på et sagligt og velfunderet grundlag. Dette er ikke sket i forbindelse med Folketingets politiske behandling af etableringen af et vindmølletestcenter i Thy nær Østerild.

Folketingets politikere burde være mere seriøse og ikke lade sig koste rundt i manegen af Vindmølleindustriens flamboyante spindoktorer !

For er der noget, som industrien kan, så er det at fordreje hovederne på politikerne. Kunne vi bare få nogle bedre politikere, ville det være dejligt, men man får ikke bedre politikere end man selv fortjener ?

I forbindelse med Nurnberg-retssagen i sin tid blev disse ord fremført af chief prosecutor Robert H. Jackson :

"It is not the function of the Government to keep the citizens from falling into error. It is the function of the citizens to keep the Government from falling into error" !

Derfor, - klap lige hesten m.h.t. vindenergi !

 • 0
 • 0

Næsten ligesom at vente på en taxa en loerdag nat, hvor det regner

God anskueliggørelse af den reelle værdi af vindenergi. Ligesom ingen gider betale ret meget for en taxa som ankommer 'indenfor de næste to dage', gider intet energiselskab reelt betale for vindmøllestrøm. Med statsstøtte kan det betale sig at bo på Månen, men det beviser kun hvor dumme vælgere og skatteydere nogen gange er.

 • 0
 • 0

Men energi kan vel tildannes en hoest mentalitet, så flere og flere anvendelser sker som en opbobning, der venter sin sæson tur.

Næsten ligesom at vente på en taxa en loerdag nat, hvor det regner.

Fra et just-in-time til et som vinden blæser samfund? - held og lykke med at sælge den ide..

 • 0
 • 0

Vindenergi kan kun skabe noget, når det blæser. Og når der samtidigt gives massive subsidier.

Sådan er det jo ikke med fossil energi? Alligevel vælter direkte eller indirekte subsidier ned over denne industri, som det gør med landbrug, bilindustri, transport, akraft, stål og skibsproduktion og alt mulig andet.

Nævn mig en etableret industri soim ikke har hænderne dybt nede i skatteydernes lommer?

Og nævn mig en eneste af disse industrier som ikke risikerer at gå i stå pga af stop for energileverancer. Hvis du ikke er helt grøn har du selv oplevet det to gange i 70erne.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Fra et just-in-time til et som vinden blæser samfund? - held og lykke med at sælge den ide.

Den ide er da både markedsført, købt og betalt - under det lidt mere sexede betegnelse: "Globalisering", Læg alle "æggene" for enden af 12000km lange forsyningslinier og koncentrer al verdens produktion af kritiske komponenter eller råvarer på den billigste, mest effektive fabrik i verden, som muligvis ligger i en jordskælvszone eller i et land som egentligt ikke går ind for frihandel.

Koncentration af risiko på meget få megafabrikker kombineret med at fysiske lagre erstattes af finansielle produkter vil såmænd gøre "uventede-" og "enkeltstående-hændelser" til normen og vilkårene for produktion.

"Just in Time" betyder i virkeligheden "Until Something Bad Happens"!

 • 0
 • 0

Fra et just-in-time til et som vinden blæser samfund? - held og lykke med at sælge den ide..

Well - vi er lidt forvente med den oh-så-komfortable kul energi. Og også den behagelige a-kraft fra naboerne.

Men man plejede jo at hoeste alt muligt i de gode gamle (fattige) dage. Uden overskud af, især olieprodukter, en 24-7 energimix er der næppe nogen vej uden om?

Har du et andet scenario, når de eksisterende oliebroende kun vil producere "næsten ingenting" i 2050?

 • 0
 • 0

Man kunne måske nævne de mange milliarder der bliver givet i "tilskud

Poul, nu bor jeg Tyskland, og her er problemet (eller et af dem) ved den pludselige lukning af flere atomkraftværker, at staten mister brændselsskatterne. Det er sjovt nok dem der skal financiere den 'alternative' energi gennem statstilskud.

 • 0
 • 0

Hehe ja ok, lånegarentier skal nu betragtes som tilskud:)

Nu nævner den rapport Søren linker til jo mange andre ting en lånegarantier, - men JA, bestemt da!

Først og fremmest gives de jo fordi intet financieringsselskab vil løbe risikoen, og for at spare akraftudbyderen for en masse renter.

Hvem er det så der løber risikoen og betaler renteforskellen? - skatteyderne!!

Et andet eksempel er forsikringen, hvor akraftudbyderen kun er forpligtet til at dække op til et bestemt beløb ved en katastrofe. Resten dækkes så enten af de skadelidende eller skatteyderne.

I Japan rækker det kun til 64.000 kr til hver af disse mange tusinde familier, der indtil videre har boet i et par måneder på en måtte i en tilfældig sportshal, og som sandsynligvis har mistet både hus, ejendele, job, lokalområde - faktisk hele den tilværelse de havde.

Var det sket for min familie, eller de fleste jeg kender både her i DK og i Hong Kong, ville jeg ikke være tilfreds med mindre end 3 millioner!

Da denne erstatning har den japanske stats billigelse, er det altså statsstøtte til Tepco, betalt af de skadelidende!

Dertil kan nævnes alle de omkostninger samfundet afholder, ved at have akraft i landet. En regning som ikke bliver sendt til akraftudbyderen, men til skatteyderne.

 • 0
 • 0

Da denne erstatning har den japanske stats billigelse, er det altså statsstøtte til Tepco, betalt af de skadelidende!

 • udbetaler TEPCO samme erstatning til japanere, der 'har mistet både hus, ejendele, job, lokalområde - faktisk hele den tilværelse de havde', men hvor tabene [b]alene[/b] skyldes jordskælv/tsunami? Hvis ikke, hvor meget (større) erstatning modtager da disse skadelidte - og [b]fra hvem[/b]??
 • 0
 • 0
 • udbetaler TEPCO samme erstatning til japanere, der 'har mistet både hus, ejendele, job, lokalområde - faktisk hele den tilværelse de havde', men hvor tabene alene skyldes jordskælv/tsunami? Hvis ikke, hvor meget (større) erstatning modtager da disse skadelidte - og fra hvem??

HHH, hvis et usædvanligt kraftigt vindpust medfører at min havelåge blæser op - så min pit bull hund løber ud og skambider naboens børn - er det så en stormskade?

 • 0
 • 0

HHH, hvis et usædvanligt kraftigt vindpust medfører at min havelåge blæser op...

 • du svarer/spørger udenom, og har så åbenbart ikke lyst til at fundere over, hvorledes [b]samtlige[/b] japanske skadelidte i jordskælvets/tsunamiens kølvand bliver behandlet mht. kompensation/erstatning(?)
 • 0
 • 0

I Japan rækker det kun til 64.000 kr til hver af disse mange tusinde familier, der indtil videre har boet i et par måneder på en måtte i en tilfældig sportshal, og som sandsynligvis har mistet både hus, ejendele, job, lokalområde - faktisk hele den tilværelse de havde.

Arh det har de så ikke på grund af akraftulykken, deres huse og ejendele skulle gerne stå der endnu.

Nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed hvilke agenda rapport forfatterne har så det er ikke så mærkeligt at lånegarentier bliver forvanlet til statstøtte selvom de skal betales tilbage i modsætning til feks. den støtte vindindutrien modtager herhjemme og man medregner udviklingen af avåben og alt statslig forskning på akraftområdet som statstøtte.

At kalde lånegarentier for statstøtte er useriøst!

 • 0
 • 0

Et hypotetisk eksempel:

Hvis nu den Danske stat gik ind og gav de, for nærværende, kredit-klemte danske landbrug, lånegarantier til bedriftsudvidelser(som de i øvrigt ikke kan opnå på markedsvilkår PT) Ville du så heller ikke betragte det som statsstøtte? (Hvis svaret er Nej, så er jeg ganske overbevist om at EU´s konkurrencemyndigheder IKKE er enig med dig)

R

 • 0
 • 0

Arh det har de så ikke på grund af akraftulykken, deres huse og ejendele skulle gerne stå der endnu.

Ja, det gør de jo også i Pripyat! - så der er der heller ingen der har mistet noget, eller hva'?

 • 0
 • 0

Ja, det gør de jo også i Pripyat! - så der er der heller ingen der har mistet noget, eller hva'?

Utroligt du stadigvæk sammenligner ulykkerne. Man burde tro den var sivet ind for længst så mange gange som det er blevet debateret, men nogle er selvfølgelig langsommere end andre.

 • 0
 • 0

Ville du så heller ikke betragte det som statsstøtte? (Hvis svaret er Nej, så er jeg ganske overbevist om at EU´s konkurrencemyndigheder IKKE er enig med dig)

Useriøst at sammenligne noget der i forvejen er støttet af EU og derfor er stærk reguleret med regler og love omkring konkurence i forhold til resten af EU.

Men nej det vil jeg personligt ikke kalde statstøtte medmindre de får fordelaftige renter i forhold til hvis de skulle ud og låne privat..

 • 0
 • 0

Men nej det vil jeg personligt ikke kalde statstøtte medmindre de får fordelaftige renter i forhold til hvis de skulle ud og låne privat..

Men det er jo præcis det, som en lånegaranti medfører i praksis. Den ekstra sikkerhed som en lånegaranti medfører, vil et fungerende finansielt marked jo straks omsætte til en lavere lånerente, end der ville kunne opnås uden garantier. Sagt på en anden måde: Hvis et identisk lån kunne optages på markedsvilkår, hvorfor skulle det så være nødvendigt med en lånegaranti?

 • 0
 • 0

Sagt på en anden måde: Hvis et identisk lån kunne optages på markedsvilkår, hvorfor skulle det så være nødvendigt med en lånegaranti?

Taget i betragtning hvor meget indtjeningen er på et arkaftværk burde det reelt heller ikke være nødvendigt med låne garentier. Tror mere at lånegiverne lider under mediehysteriet der er omkring akraft, men det har reelt ikke noget med at akraft er en dårlig forretning og ikke kan financerer sig selv, tværtimod, ellers ville det jo ikke være en af de billigeste energiformer pånær opdæmmet vandkraft.

 • 0
 • 0

[quote] Ja, det gør de jo også i Pripyat! - så der er der heller ingen der har mistet noget, eller hva'?

Utroligt du stadigvæk sammenligner ulykkerne.[/quote] Det er ikke et spørgsmål om at sammenligne selve ulykken, men det faktum, at de hverken de japanske eller de ukrainske familier er tilbage ved deres hjem og ejendele endnu.

Japanerne har ligesom ukrainerne, efterladt deres hjem og ejendele, som det stod, i evakueringszonerne, og der er ingen udsigt til at de kan vende tilbage, eller overhovedet får lov at bevæge sig indenfor evakueringszonen, foreløbig!

Først når de japanske familier er tilbage i deres hjem under forsvarlige omstændigheder, og tilfredse med den erstatning de har fået for deres tab, er der noget reelt at skelne imellem. Ikke før.

 • 0
 • 0

Hehe ja ok, lånegarentier skal nu betragtes som tilskud:)

Det er det da i den grad. Man skal da være akrafttilhænger for ikke at forstå det. Lånegaranti er jo det der bestemmer lånerenten. Kan du stille garantien kan du få lån - kan du ikke, kan du ikke få lån. Jo bedre sikkerhed - jo lavere rente. Hvis du er ivrig nok kan du give din tommelfinger som garanti og låne hos rockerne. Meget høj rente.

Men uden garanti - ingen lån. Med statsgaranti får man meget fordelagtige lån (lav rente) fordi statsgaranti (undtagen i Grækenland) anses for det allersikreste (alle skatteydere garanterer).

Lånegarantier handler om hvem der bærer risikoen. Akraft er (overalt) søbet ind i utallige ordninger som fjerne risikoen for investor. Det må du altså vænne dig til Rolf. Private vil ikke sætte deres penge på spil på akraft. Sådan er det bare. Surt.

Og - som jeg har sagt så mange gange - der er ikke noget galt i at samfundet investerer i noget hvis det er en fordel for samfundet (snarere en pligt - man kan jo spare sig fattig og investere sig rig). Der er så meget fornuftigt som ikke egner sig for private investorer at investere i - offentlig transport for at nævne et eksempel - skønt offentlig transport er en rigtig god investering for samfundet. Undervisning for alle - skønt undervisning af alle er en rigtig god samfundsinvestering. Osv.

Du skal bare forklare folket at akraft er en rigtig god samfundsinvestering - så er alle med dig Rolf. Hvor svært kan det være?

mvh Søren

 • 0
 • 0

Taget i betragtning hvor meget indtjeningen er på et arkaftværk burde det reelt heller ikke være nødvendigt med låne garentier.

Men det er det så åbenbart alligevel i virkelighedens verden. Det er for så vidt irrelevant for argumentet hvad markedets begrundelse er for ikke at ville låne penge ud uden lånegaranti. Hvad enten deres risikovurdering er rationel eller ej, er det den der i virkelighedens verden er afgørende for om der gives lån eller ej, og til hvilke vilkår. Lånegarantier er støtte, jeg har svært ved at se hvordan man skulle kunne argumentere for det modsatte. Jeg er så helt enig med Søren Fosberg i at samfundet helt legitimt kan vælge at give støtte til hvad man vil, sålænge man er åben og bevidst omkring det.

 • 0
 • 0

Jeg er så helt enig med Søren Fosberg i at samfundet helt legitimt kan vælge at give støtte til hvad man vil, sålænge man er åben og bevidst omkring det.

Ja min erfaring er så at langt de fleste danskere som jo udgør samfundet ikke er klar over hvad PSO er, så er det vel ifølge din argumentation ikke en legitim støtte.

Støtte må betegnes som noget man ikke regner med at blive betalt tilbage, hvis man regner med at det bliver betalt tilbage er det et lån!

 • 0
 • 0

Du skal bare forklare folket at akraft er en rigtig god samfundsinvestering - så er alle med dig Rolf. Hvor svært kan det være?

Er det en argumentation for at du er tungnem eller ikke kan regne? Fordi tror da nok at verden anden billigeste, mindst skadelige og vel egentligt også en af de mindst miljøskadelige energikilder snakker for sig selv.

 • 0
 • 0

Lånegarantier handler om hvem der bærer risikoen. Akraft er (overalt) søbet ind i utallige ordninger som fjerne risikoen for investor. Det må du altså vænne dig til Rolf. Private vil ikke sætte deres penge på spil på akraft. Sådan er det bare. Surt.

England?

Finland?

 • 0
 • 0

Der er da ikke noget lukket og fordækt ved PSO-tariffen. Den bruges (bl.a.) til støtte af vedvarende energi, og det faktum er der så vidt jeg ved ikke nogen der prøver at skjule for nogen.

Støtten ligger jo ikke i lånet. Støtten ligger i at staten overtager hæftelsen for risikoen for at lånet ikke kan tilbagebetales. Værdien af denne sikkerhedsstillelse kan markedet sagtens værdisætte, og den betales netop IKKE tilbage.

 • 0
 • 0

Støtten ligger jo ikke i lånet. Støtten ligger i at staten overtager hæftelsen for risikoen for at lånet ikke kan tilbagebetales. Værdien af denne sikkerhedsstillelse kan markedet sagtens værdisætte, og den betales netop IKKE tilbage.

Nu fungerer det jo netop sådan at værdisætningen stort set alene afhænger af staten. Kan staten stramme garnet med politik, så er den reelt set også alene om at bestemme omkostningen for garantien. Sådan fungerede bankpakkerne, og sådan fungerer f.eks. lånegarantierne i USA. Her er det vigtigt at du vælger den rette reaktor inden du forsøger at finde investorer. F.eks. er det en meget dårlig ide at vælge en udenlandsk reaktor, for så arbejdes der mod dig rent politisk.

Sådan en risiko ender i lånegarantien og det koster for investorer uanset om risikoen er reel eller bare sabelrasleri. Og du kan helelr ikek bare komem med egne penge, og tro du kan bygge, du skal nemlig have en dominerende amerikansk investor.

En anden snak er hvad vi gør her i Europa, her er det ikke svært at finde investorer, bare der er politisk opbakning. Som i f.eks. England og Finland.

 • 0
 • 0

Der er da ikke noget lukket og fordækt ved PSO-tariffen. Den bruges (bl.a.) til støtte af vedvarende energi, og det faktum er der så vidt jeg ved ikke nogen der prøver at skjule for nogen.

Støtten ligger jo ikke i lånet. Støtten ligger i at staten overtager hæftelsen for risikoen for at lånet ikke kan tilbagebetales. Værdien af denne sikkerhedsstillelse kan markedet sagtens værdisætte, og den betales netop IKKE tilbage.

Det er noget af et postulat, at der ikke er noget lukket og fordækt ved PSO-tariffen/afgiften. Er PSO ikke blot en "smart" måde til at omgå skattestoppet? Og skulle PSO-opkrævningen ikke iflg. grundloven indgå i finansloven?

Hvis lånegarantier er lig statsstøtte, så giver de danske kommuner med statens velsignelse milliarder af kroner i statsstøtte hvert eneste år. Desværre findes der ikke en officiel opgørelse over kommunale lånegarantier til bla. fjernvarmeselskaber.

 • 0
 • 0

Det er noget af et postulat, at der ikke er noget lukket og fordækt ved PSO-tariffen/afgiften. Er PSO ikke blot en "smart" måde til at omgå skattestoppet? Og skulle PSO-opkrævningen ikke iflg. grundloven indgå i finansloven?

Jeg forholdte mig til hvad pengene gik til, ikke hvor de kom fra. Jeg er umiddelbart tilbøjelig til at give dig ret.

Hvis lånegarantier er lig statsstøtte, så giver de danske kommuner med statens velsignelse milliarder af kroner i statsstøtte hvert eneste år. Desværre findes der ikke en officiel opgørelse over kommunale lånegarantier til bla. fjernvarmeselskaber.

Enig i begge betragtninger.

 • 0
 • 0

Jeg forholdte mig til hvad pengene gik til, ikke hvor de kom fra.

Wow. Der kunne være en lille politiker gemt i dig :)

Også til det mere seriøse. Vi har tidligere lavet samme nummer landbruget, altså at interventionskøbe alt det de kan producere. Det er det samme vi gør med vindmøllerne.

Er landbruget blevet driftigt, folkekært og uafhængigt af den støtte? Jeg vil nærmere kalde det endnu mere forgældet og endnu mere professionel bistandsklient.

Produktionsstøtte er ris til egen røv.

 • 0
 • 0

Wow. Der kunne være en lille politiker gemt i dig :)

He, he. Ok, lad mig præcisere: Min pointe er såmænd bare den at lånegarantier hvad enten de gives til kernekraft, fjernvarmeværker, vindmøller eller landbruget, er statsstøtte, og at man lige så godt kan kalde en spade for en spade. Hvordan pengene kommer ind i første omgang, gennem skatter, afgifter eller landevejsrøveri synes jeg faktisk logisk set er en anden diskussion, men jeg er da 100% for mere straight talk på det område også.

 • 0
 • 0

Min pointe er såmænd bare den at lånegarantier hvad enten de gives til kernekraft, fjernvarmeværker, vindmøller eller landbruget, er statsstøtte, og at man lige så godt kan kalde en spade for en spade.

Ok. Men vi skal lige have det præciseret så ingen er i tvivl. Statsstøtte gives ikke til ny kernekraft i f.eks. England.

Det er til gengæld en af de mest vigtige brikker til at komme af kullet! http://www.world-nuclear-news.org/EE-Nucle...

 • 0
 • 0

Men politik svänger utan möjlighet till planering. Lånegarantier kostar reaktorägarna pengar, men det gör att politiker inte ändrar spelreglerna lika snabbt som annars.

Se Sverige, efter att alla reaktorer var byggda infördes en straffskatt på enbart kärnkraft, den ger skatteinkomster på nästan 5miljarder/år (räkna med det, så ser ni att 100miljarder minst ska läggas till kärnkraftens fördel... och om 20 år kanske 300miljarder... om 50 år är de skatterna mer än landets värde (politiker ser ju till att skatter ökar byråkrati och inte ett lands värde)..

Då kan ingen påstå att kärnkraft subventioneras..

Ni ska se att vindkraft blir behandlat på samma vis, då vi har GenIV som drivs av att destruera dagens avfall, kommer väljarna på att vindkraft inte är snyggt.... då får vi en effekt skatt på vindkraft...... vänta ska ni få se...

Vi måste skapa ett system som är ekonomiskt förutsägbart minst 40 år... annars får vi leva med kvartalskapitalism....

 • 0
 • 0

Er det en argumentation for at du er tungnem eller ikke kan regne?

Det forekommer mig at det er dig der er tungnem Rolf. Jeg prøver jo bare at hjælpe dig i din kamp. Selv om jeg er uenig med dig piner det mig se hvordan du og dine fæller roder forvirret rundt.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

anslår IPCC, at vedvarende energi (VE) vil kunne dække 77 procent af det globale behov i år 2050 – mod ca. 13 procent i 2008

 • her må der vist være en fejl - eller medregner man vandkraft til VE?

Nu bringer Søren igen, igen et partsindlæg fra "de bekymrede forskere" UCS - på banen igen, de ikke-nukleare fagfolk har begået en rapport, som slår bunden ud af PISA-skalaen. Det er noget økonomisk makværk, som ingen med bare lidt sans for økonomi kan bruge til noget! Lad mig endnu en gang pege på en række regnefejl og forkerte forudsætninger, som de sikkert meget velmenende atomkraftmodstandere uden nukleare ekspertise, har fundet frem til:

I "tilskuddene" til atomenergien anføres f-eks.: a) Udgifter til dekommissionering. Beløbet er forkert, disse penge er indbetalt af a-værkerne med et beløb pr. produceret kWh. b) Affaldsdeponering. Her gælder det samme som for a). De indbetalte beløb samler hvert år flere milliarder dollars alene i renter. Det kaldes 2Søren for et statstilskud. c) Price Andersons Act. anføres som en udgift. Realiteterne er, at a-værkerne indbetaler et beløb til staten pr. kWh. Det er en ren pengemaskine for staten - ikke en udgift. d) Ikke realiserede lånegarantier medregnes sdom statstilskud. Her tager 2Søren igen, igen fejl, renter er ikke noget man får, det er noget man betaler. I rapporten fortælles rørende hvor mange rentepenge investorerne går glip af, men alternativet er, at der måske ikke lånes penge ud. Så vil de gå glip af en del renter - altså det modsatte - et tilskud til investorerne? Ingen af disse beløb tangerer begrebet "statstilskud".

e) UCS mener at det er tilskud, at værkerne ikke betaler for kølevandet! Det må vel så gælde for kulfyrede værker også - og hvad med den gratis vind, som vindmøllerne subsidieres med? Her er der en poist, som Søren Lund kunne medtage i sine indlæg om vindenergien, hvor der i forvejen anvendes megen opfindsom kreativ bogføring.

f) UCS´s velmenende amatører medregner tilskud til berignings- og mineindustrien. Hvorfor modregnes ikke det skatteprovenu som arbejderne bidrager med - eller mindre bidrag til understøttelse?

Det er imidler tale om en misforståelse, der gives ikke statstilskud til hverken berigning- eller til mineindustrien. A-værkerne betaler for beriget uran på markedsvilkår, berigningsanlæggene er forlængst afskrevet - og hvorfor mener UCS at a-industrien skal betale for militærets udgifter?

g) - z) - finde det selv i rapporten - det er ganske let.

Hele UCSs makværk af en rapport er beregnet til at give de naive a-modstandere lidt at løbe rundt med, de fleste kan ikke skelne mellem indtægter og udgifter - jfr. bemærkningen om Price Andersons Act, som værkerne betaler til, mens staten ikke udbetaler noget som helst af 40 års indbetalinger - bortset fra et symbolsk beløb til en skadet arbejder - vistnok med en Co-60 skade.

I følge loven skulle forbundsstaten allerede have deponeret atomaffaldet i 1998, beløbene hertil er forlængst indbetalt. Det er ikke sket, alligevel fortsætter staten med at skovle penge ind herfor. Det har medført 2 retssager om tilbagebetaling af de indbetalte beløb til affaldsdeponering, som Obama skrinlagde for at få stemmer nok.

Dette ser ud til at skulle gentages ofte - lad mig derfor gentage, at VE fik større statsstøtte end atomenergien - målt pr. kWh. De fleste midler til atomenergien gik til forskning i affaldshåndtering (som allerede er indbetalt) og til en forsøgsreaktor i Idaho. Men a-modstandere fortsætter sikkert ufortrødent med de samme travere.

Desværre må vi endnu engang korrigere 2*Søren med at konstatere, at atomkraften i USA producerer strøm på markedsvilkår, men en pris/kWh, der er godkendt at myndighederne.

For en ordens skyld - landbruget modtager ikke "støtte" - de får et beløb som kompensation for omkostningsforøgende tiltag fra regeringens side. Landbruget betaler en række særafgifter og jordskatter, som andre lande ikke belaster landbruget med.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

a) Udgifter til dekommissionering. Beløbet er forkert, disse penge er indbetalt af a-værkerne med et beløb pr. produceret kWh.

Hvis man læser dit indlæg som det står kan man kun få det indtryk, at UCS ikke er klar over er der afsættes penge til dekommisioning. Det er et udmærket udtryk for din sædvanlige ukvalificerede og tendentiøse tilgang til et emne, at UCS netop diskuterer denne mekanisme over flere sider i deres rapport.

Det forholder du dig ikke til. Og sådan er det formentlig hele vejen igennem.

 • 0
 • 0

Hvis man læser dit indlæg som det står kan man kun få det indtryk, at UCS ikke er klar over er der afsættes penge til dekommisioning. Det er et udmærket udtryk for din sædvanlige ukvalificerede og tendentiøse tilgang til et emne, at UCS netop diskuterer denne mekanisme over flere sider i deres rapport.

Det forholder du dig ikke til. Og sådan er det formentlig hele vejen igennem.

Jeg kan forholde mig til, at du ikke på et eneste punkt påviser fejl i mit indlæg.

Det man skal forholde sig til er, at "De bekymrede forskere" afsætter et beløb til dekommisionering, som de mener af skatteyderne skal betale. De har intet at begrunde denne påstand med, men de har selvfølgelig let spil da deres trofaste læsere ikke stiller kritiske spørgsmål ved denne bevægelses "argumenter". Jeg kan forholde mig til, at Forbundsstaten årligt høster milliarder af dollars alene i renteindtægter af de indbetalte beløb til affaldfesdeponeringen - det samme gør sig gældende ved det fond af Joakim von Ands pengetankstørrelse (jeg erindrer noget om at du henviste til dette blad), som udgøres af den spkaldte "Price Andersons Act). UCS forholder sig slet ikke til disse indtægter.

Et af problemerne med UCS er, at der ikke er nuklear ekspertise, hvilket fremgår klart ved flere af deres henvendelser til NRC med påstande, som alle er skudt ned. En del af forklaringen på deres "dekommissioneringsfejl" kan være, at de ikke kan skelne mellem de forskellige nukleare anlæg, men medregner forskning- og forsøgsreaktorer med som "atomkraftanlæg".

Et udmærket forsøg, men formodninger alene er ikke nok. Som civ. ing. ved du sikkert, at man skal have dokumentationen i orden - ikke? Eller tager jeg fejl? Man kan ikke konkludere noget generelt ud fra et enkelt punkt. Det er heller ikke i orden, hvis du havde sagt: "Det første punkt er 100% korrekt - så er resten det sikkert også?". Det tyder snarere på manglende lyst til at sætte sig ind i egne referencer?

 • men tak for din reaktion - jeg havde forventet, at "USC-gruppen " havde ignoreret indlægget - og trofast havde brugt referencen igen, igen og igen i andre debatter.

Hvis ikke du kan finde fejl i min korte bevisførelse, bør du ikke bruge denne kilde igen, men i stedet for finde medre funderede kilder. Men det er måpske problemet?

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

I artiklen skriver Michael Reiter bl.a.:

• Solenergiens andel af den globale forsyning ligger aktuelt på 1 procent. Den rummer dog potentiale til at blive en af hovedenergikilderne i 2050. • Vindkraft står globalt for 2 procent, men kan have nået 20 procent i 2050. • Geotermi kan komme til at stå for 3 procent af elforsyningen og 5 procent af varmeforsyningen

iI følge figuren på side 6 i "Summary for Policymakers": - angives solenergien til 0.1% - ikke 1%. - Vindenergi sættes globalt til 0.2% - ikke til 2% - Geotermi var i 2008 0.2% totalt. Altså fejl i artiklens tal i omegnen af 1000% -

Totalt bidrog energien i biomasse ifølge IPCCs rapport for 2008 med 10.2% totalt.

Man må stille spørgsmålstegn ved rapportens tal, for de lægger energienheder sammen ukritisk - uanset om det er lunkent vand eller el-energi, der er tale om. Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om landbrugsafgrøder i 2050 kan indgå med de tal, man anvender i rapporten, hvor man udtrykkeligt også medregner fødevarer som bidragyder. Men måske løser det sig når Kamel Sheikho fra Saudi Arabien m. fl. har fået lejlighed til at ændre i teksten?

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hvis ikke du kan finde fejl i min korte bevisførelse, bør du ikke bruge denne kilde igen, men i stedet for finde medre funderede kilder. Men det er måpske problemet?

Bevisførelse! Du er da et højst irriterende menneske Per. Har du ikke andet at lave end at dumpe dit ævl på vores debatsider? For eksempel betalt arbejde?

Når du ikke kan forholde dig til den rapport du kritiserer - men i stedet kværner løs i floskelgear - så er der ikke mere at snakke om. Og dit forsøg på at styre hvilke kilder der skal bruges i debatten kan du godt glemme. Du tillægger vist dig selv mere betydning end der er dig givet.

 • 0
 • 0

Såvidt jeg erindrer er ING,debat åben ......FOR ALLE....der kan opføre sig ordentligt.

Og i betragtning af hvorledes du anvender skrivefrækheden til yderste grænse og og tit over i din kritik af Per, fordi dokumetationer af dine vilde påstande ikke findes. Når det påvises så bliver du grov ...og tror dig berettiget til det........jeg vil gerne se en dokumentation for, at i dette forum har du forrettigheder frem for Per.

Kan du levere en sådan...så siger jeg undskyld på forhånd......men da jeg er ret sikker på at dette ikke er muligt for dig, synes jeg at du skal finde en pænere tone i dine indlæg, fremover.

PS: Skrivefrækheden er Christian d VI´s ord for ytringsfriheden :o)

 • 0
 • 0

Og i betragtning af hvorledes du anvender skrivefrækheden til yderste grænse og og tit over i din kritik af Per, fordi dokumetationer af dine vilde påstande ikke findes.

Hvilke påstande?

Jeg forsøger af al magt at nå et niveau der matcher Per i hans frækheder og uendelige manipuleren og propaganda. Men det lykkes aldrig medmindre jeg tager springet og forsøger at fylde læserne med løgn.

Og dertil er jeg ikke nået endnu.

 • 0
 • 0

Ved du hvad så Søren. Hvis Pers påstande er dig så vederstyggelige så lad være med at læse dem og kommentere dem. Det er nemmest for alle. For jeg forstår tilfulde hvad Per kunne have lyst til at skrive, men han forsvarer sig på den måde det er tilladt her på dette sted......det har du åbenbart ikke forstået endnu....og det der med at man har lov til at have sin egen mening er også tilladt.....det er ydermere tilladt at tænke hvad som helst, når man læser et indlæg her, der er ingen tvang om at man skal svare, men når og hvis man gør det, så bør det ske i en ikke aggressiv tonart.

Du ved hvor Per står og Per ved hvor du står. Du flytter dig ikke en tomme og det samme gør Per ikke. Du har bare ikke Pers tålmodighed og taber diskussionerne hvergang fordi du bliver hidsig......jeg forstår oprigtigt ikke at du gider....for du overbeviser ingen og slet ikke Per.

 • 0
 • 0

for du overbeviser ingen og slet ikke Per.

At jeg ikke overbeviser Per behøver du ikke fortælle mig. Men Per har ikke krav på mere respekt end han viser andre. Han kan stort se ikke udbrede sine meninger uden at bruge et par linier eller ti på karaktermord og nedrakning af forskellig art mod dem han er uenig med og ideologisk fjendtlig overfor. I det aktuelle eksempel forsøger han endog at få bandlyst UCS, et af hans hadeobjekter, i debatten - og selvfølgelig uden at forholde sig til hvad der står i deres rapport, men i stedet, som er hans vane at tillægge dem synspunkter han selv har fundet på.

Per har en mission. Den dybere grund kender jeg ikke, men sandhedssøgende er han ikke. Han roder med en eller flere hjemmesider fyldt med misinformation og praler med at de i stort tal opsøges af skolebørn. Han forkvakler og forvrænger alle synspunkter han er uenig i og bruger tilsyneladende al sin vågne tid med at forsøge at påvirke andres forståelse gennem benhård misinformation.

Og jeg er træt af at han misbruger denne platform i Ingeniøren som platform for sin mission. Det må være min beslutning om jeg vil lade ham køre frem uimodsagt - og det bliver ikke på hverken hans eller dine præmisser.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Og jeg er træt af at han misbruger denne platform i Ingeniøren som platform for sin mission.

Enig, han ødelægger alt for mange debatter med sin propaganda.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Og så vil jeg afstå fra at citere Lukas, kap. 6, vers 41! :)

Godt gået Hans Henrik. Men vil du så ikke fortælle på hvilken måde jeg propaganderer? Og jeg gider ikke få et link til hverken Bibelen, Watts eller Pielke.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Men vil du så ikke fortælle på hvilken måde jeg propaganderer?

 • jeg opfatter skam ikke PH-Ks udsagn af 17. maj 2011 kl 00:12 som stilet til dig; gør du?? Og for (ekstra) god ordens skyld: Min replik af 17. maj 2011 kl 00:28 er stilet til PH-K (hvilket jeg iøvrigt synes er umiddelbart indlysendet(?)).
 • 0
 • 0

Enig, han ødelægger alt for mange debatter med sin propaganda

 • enig - hvis der er tale om Fosberg/Poul-Henning. Ingen af Jer orker at debattere - og I bliver sure, når man påviser fejl i de emner, de ikke lige er deres spidskompetencer. Det er selvfølgeligt irriterende ikke at kunne tilbagevise kritik af de referencer, I selv bringer på banen. Det er ikke mit problem.

@Søren, hvornår vil du forholde dig til min kritik af det, som Jeres egen reference skriver? Forløbig har jeg hørt en del kritik af mine hjemmesider - samtidig med i praler af, at dem gider man da ikke læse! Ikke lige det jeg forstår ved videnskabelighed. Propaganda er at bruge UCS i sin "bevisførelse", men ikke orker at tage en debat om lødigheden af deres postulater. Det er ikke propaganda at påvise de mange fejl og misforståelser, der finde i Jers indlæg - såsom at gøre opmærksom på, at hverken Winscale, Sellafield er atomkraftværker, eller at hverken Nordkorea, Israel har a-værker etc. etc. Det er ikke propaganda at gøre opmærksom på, at ingen stater producerer a-bomber på grundlag af brugt brændsel fra a-værker, som P-H forøvrigt afslog at svare på, på trods af, at han selv tog punktet op. De kalder han så for at ødelægge debatterne! Ja, facts kan være ødelæggende i mange debatter. Sagen er, at I ikke er i stand til at påvise fejl i de få punkter jeg trak frem fra UCSs propagandaskrift, som I har anvendt flere gange som reference for en syg påstand om statsstøtte. At I bliver sure over det er ikke mit problem.

Op med humøret - det skulle da glæde mig, hvis I kan tilbagevise mine punkter med en skarp analyse - Jeres irritation tyder på at det kan i ikke. De sædvanlige referencer til avisartikler godtages ikke.

Der skal lidt mere kød på end blot at påstå, at der er misinformation på min hjemmeside - uden at pege på eksempler. Du fik jo svar på din misinformation vedrørende linie 1 på forsiden - I må længere ind i teksterne, før I kan udtale Jer. Propaganda overlader jeg til Jer to, det går jo meget fint. Jeg har f.eks. på intet tidspunkt blandet mig i debatten om atomenergi i Danmark, som i har propaganderet imod gennem ca. 30 år. Fortsat god fornøjelse med dette projekt, som jeg ikke deltager i - bortset fra at rette evt. fejl.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Op med humøret - det skulle da glæde mig, hvis I kan tilbagevise mine punkter med en skarp analyse -

Per... Jeg har ikke nogen ambition om at tilbagevise dine punkter. Men kun at du forholder dig til de tekster som du kritiserer. I stedet gentager du igen og igen de samme floskler. Hvem gider analysere på dem igen og igen. Bliver du aldrig træt? Hvad er det der driver dig? Det må da også være hamrende uinterssant for dig selv at sidde fast i den samme rille. At være så forudsigelig. Du er jo gået helt i stå.

Ak

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Per... Jeg har ikke nogen ambition om at tilbagevise dine punkter. Men kun at du forholder dig til de tekster som du kritiserer. I stedet gentager du igen og igen de samme floskler.

 • sålænge dine ambitioner kun strækker til en ukritisk postning af en gruppe velmende menneskers talfuskeri, så må du finde dig i at andre prøver på en seriøs måde at se dem efter i sømmene. Det kaldes debat. Du skriver "hvem gider analysere dem igen og igen". Jamen du har jo humoristisk sans Søren, du har end ikke forsøgt at tilbagevise mine få punkter en eneste gang - endda din egen reference! Det kan vel ikke forbavse, at jeg på den baggrund er uenig i, hvem der er gået i stå - eller slet ikke er komme i gang? Det er da ret banale fejl og misforståelser, som UCS begår - det samme mener NRC, der har tilbagevist alle deres ankepunkter. Brug hellere nogle mere lødige kilder, der ved noget om nukleare spørgsmål - at gå efter dem man på forhånd er enige med, er ikke en god metode.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

7 July 2011, Green energy investment hits record global high: http://www.bbc.co.uk/news/science-environm... Citat: "... The main growth drivers were backing for wind farms in China and rooftop solar panels in Europe, it said. ... The authors forecasted: "Further improvements in the... cost of energy for solar, wind and other technologies lie ahead, posing a bigger and bigger threat to the dominance of fossil-fuel generation sources in the next few years." ..."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten