FN: Vi er 11 milliarder mennesker i 2100

Ved hjælp af nye statistiske metoder har forskere fra FN og University of Washington forsøgt at skyde sig ind på, hvordan Jordens befolkningstal vil udvikle sig resten af dette århundrede. Beregningerne viser, at vi med 80 procents sandsynlighed vil være mellem 9,6 og 12,3 milliarder mennesker i 2100.

I dag er vi et sted mellem 7,2 og 7,3 milliarder mennesker på kloden, og dette tal vil vokse til 9,6 milliarder i 2050. I 2100 kan vi forvente at være 10,9 milliarder mennesker, fremgår det af en ny artikel i det videnskabelige tidsskrift Science.

Befolkningstallet vil stige fra 7,2 til 10,9 milliarder mennesker i 2100, hvis forskerne har kigget rigtigt i krystalkuglen. (Graf: A. Raftery/UW) Illustration: Science

Tidligere analyser har ellers vist, at befolkningstallet vil stabilisere sig omkring 9 milliarder mennesker omkring 2050, men ifølge den nye undersøgelse er der ikke meget håb om, at det vil ske. I stedet kan vi regne med, at befolkningstallet vil fortsætte med at stige hele dette århundrede.

Læs også: Sådan tæller man til syv milliarder mennesker

Den fortsatte stigning vil primært skyldes udviklingen i Afrika syd for Sahara, hvor fødselsraten forbliver høj, og hvor knap så mange som tidligere frygtet dør af aids. Befolkningstallet i Afrika vil stige fra 1 milliard i dag til omkring 4,2 milliarder i 2100, skriver forskerne.

I resten af verden vil befolkningstallet være mere stabilt. I Asien vil det vokse fra 4,4 til omkring 5 milliarder i 2050, og så vil det begynde at falde, viser prognoserne. I Europa bliver vi ikke flere mennesker - tværtimod.

I modsætning til tidligere har forskerne denne gang brugt moderne bayesiansk statistik til at fremskrive befolkningstallet, og det skulle give en større sikkerhed for, at de rammer rigtigt.

Der er dog stadig store usikkerheder, specielt i tallene for Afrika. Her kan væksten i befolkningstallet måske modereres, hvis der sættes massivt ind med familieplanlægning, herunder bedre adgang til prævention.

Emner : Projektering
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Befolkningstallet i Afrika vil stige fra en milliard i dag til omkring 4,2 milliarder i 2100, skriver forskerne. [...] Der er dog stadig store usikkerheder, specielt i tallene for Afrika. Her kan væksten i befolkningstallet måske modereres, hvis der sættes massivt ind med familieplanlægning, herunder bedre adgang til prævention.

For klodens velbefindende, så ville det være en super investering at øge adgangen til prævention. Et par milliarder mennesker færre vil gøre det utroligt meget lettere at leve bæredygtigt.

Nu er der altid nogle som hyler op om eugenics på det her punkt. Men husk at det bare handler om at give alle mulighed for ikke at få flere børn end de ønsker. At argumentere for IKKE at give alle adgang til prævention er den totalitære holdning her, da det tvinger især kvinder til at få børn som de ikke ønsker.

 • 0
 • 0

Ang. eugenik. Jeg tror du vil se en omvendt eugenik. Nemlig at de velstillede (sunde, kloge osv) vil begrænse sig med f.eks. prævention, imens de som lever på samfundets bund vil søge at sikre deres alderdom med store børneflokke, og uden adgang til prævention. Så hvilken "arvemasse" sejrer ?

 • 0
 • 0

Vi er på røven hvis befolkningstilvæksten forsætter i den 3. verden.

Og hvis nogen regner med at vi kan forsætter med at modtage folk her i Europa så er jeg bange for de har forregnet sig.

 • 0
 • 0

Og hvis nogen regner med at vi kan forsætter med at modtage folk her i Europa så er jeg bange for de har forregnet sig.

Det tror jeg kommer til at ske meget mere "effektivt" og med meget større accept end nogen forestiller sig. Med 4,2 mia mennesker i Afrika vil presset mod Europa (og Mellemøsten) blive så stort, at det ikke længere vil være menneskesmuglere der vædrer flygtningskibe.

Der vil ikke længere være modtagelseslejrer i Europa. Istedet vil en bevæbnet drone skyde flytningskibene i sænk så snart de kommer ind i europæisk farvand. Alle vil bifalde det (på nær små ekstreme gruppper på den politiske venstrefløj), ud fra devisen, at de vidste at det ville ske, så de kunne jo bare lade være.

Vil vi virkelig acceptere i det forholdsvis humanistiske Europa? Jeg tror at det er et spørgsmål om, at humanismen vil indstille sig efter nødvendigheden.

 • 0
 • 0

Og hvis nogen regner med at vi kan forsætter med at modtage folk her i Europa så er jeg bange for de har forregnet sig.

Det har vi nu brug for, da vi mangler ufaglært arbejdskraft der er villige til at lave noget. Desuden er Afrika/mellemøsten jo ikke kun en bunke jordhytter. Der findes respektable universiteter, dygtige mekanikere, finanseksperter osv. Derfor vil vi næppe se en så voldsom modreaktion mod den 3. verden. Der vil nok snarere blive etableret nogle strammere retningslinier for hvem vi vil lukke ind.

DK, og flere steder i EU, bliver der desuden født for få børn, så hvis vi fuldstændig stopper indvandringsstrømmen bliver EU affolket. (Selvfølgelig vil alt kunne ske i fremtiden, så det vi snakker om er fuldkommen uhensigtsmæssig ekstrapolation af elendigt data-sæt)

 • 0
 • 0

Jeg mener allerede nu, at de menneskeskabte klimaændringer er/bliver Verdens største problem. Af to grunde: Vi bliver flere og flere mennesker - og de vil i snit have højere levestandard end nu. Klimaændringerne kan vi ikke stoppe, selv om vi satte fuldt drøn på VE + kernekraft + effektiviseringer/besparelser. Og det kan man ikke blive enige om at gøre.

 • 0
 • 0

Det kan da godt være at du mener at vi mangler både det ene og det andet - men vi har en bunke arbejdesløse selv og dem der kommer flest er ikke ligefrem det mest veluddannet.

Det er en kendsgerning at vi ganske enkelt er for mange her på kloden allerede nu og vi har ikke brug for flere mennesker men færre.

Misforstået humanisme vil blot ende med at vores rovdrift på de ressourcer der stadigvæk findes og vi ender alle med at blive lige fattige.

F.eks. hvor skal drikkevandet komme fra? Flere og flere lande er ikke i stand til at fremskaffe deres eget drikkevand og det koster en masse energi at sikre at folk allerede nu ikke dør af tørst.

Og hvis du tror at befolkningen i f.eks. Europa passivt vil se til mens deres landes levestandard falder så tager du fejl.

Hvis vi ikke slår bremsen i nu så vil vi om få år se ting ingen af os ønsker at se.

 • 0
 • 0

Det er en forholdsvis beskeden vækst: Ca 0,8% årligt de næste 36 år, og derefter ca en kvart % pr år frem til 2100.

Er 0.8% beskeden? Prøv at regne ud hvor mange 2. verdenskrige vi skal have samtidigt, for at tage en befolkningstilvækst på 0.8%. En befolkningstilvækst på 0.8% er ganske stor. Det svarer til, at du skal ud og skyde en ud af 125 mennesker hvert år, for at holde befolkningen nede - og endda flere, for det forudsætter at det er personer under den fødedygtige alder som dør. Dem, der rammes i en krig, som f.eks. er pensionister tæller ikke med, da det ikke bidrager til reduktion i befolkningsudviklingen. Dør kun personer, der har fået de børn de skal have, så skal tallet ganges med uendeligt.

En vækst på 0.8% er meget meget stor. Måske kan du holde den nede med konstant brug af atombomber? Antages, at hver bombe tager ligeså mange som der døde under anden verdenskrig - hvor mange uger, skal der så gå mellem hver bombe, for at holde befolkningsvæksten nede?

0.8% er ganske mange. Og antallet kan formentligt kun reduceres med en klimakatastrofe. Alt andet er uetisk.

 • 0
 • 0

...som fosfat, olie, naturgas, kobber, krom udtømmes, medens vi bliver flere og flere der skal forbruge. Fosfat er nok mere alvorlig end alle andre tilsammen; uden fosfat er moderne landbrug umuligt.

Det er på tide, at Danmark sætter det her problem på den internationale agenda.

 • 0
 • 0

Det er en forudsætning i tallene at fødevare og sundhed kan følge med, og med den beskedne vækst virker det meget sandsynligt at det er opfyldt og at fødevareproduktionen kan følge med og måske mere til.

Det er altid fornøjeligt at møde optimisme baseret på uvidenhed.

Et større vulkanudbrud kan ødelægge høsten på den ene eller begge af Jordens halvkugler, sådan som det skete i årene 536, 1229-1232, 1257, 1315, 1527-1531, 1594-1597, 1601-03, 1783 og 1816. Det vil løse problemet, idet milliarder vil sulte ihjel og de rige lande bliver nødt til at dræbe andre milliarder for selv at overleve.

Tvungen prævention forekommer mig at være en bedre og mere human løsning.

 • 0
 • 0

Det vil løse problemet, idet milliarder vil sulte ihjel og de rige lande bliver nødt til at dræbe andre milliarder for selv at overleve.

Nu er det så bekvemt for os i de rige land, at det globale fødevare marked stort set er et frit marked. Så vi kommer ikke til at sulte. Vi kan betale mere for maden end de fleste afrikanere, latinamerikanere og også asiater. Så vi skal nok klare os. Vi vil endda have råd til at fodre vore svin og kvæg mens afrikanere og asiater dør i hobetal.

 • 0
 • 0

Jens de svin og det kvæg vi fodre er vores næste måltid.

Holder vi op med at fodre vores husdyr så dør vi også af sult - hvilke problemer løser det?

Og ja vi både kan betale mere for maden end de kan - og det gør vi også - men igen hvad er alternativet - skal vi dø af sult og tørst bare fordi den 3. verden forsætter uhæmmet med at føde børn?

Jeg nægter at have dårlig samvittighed - det betyder ikke at jeg ikke har medlidenhed - men jeg vil ikke give dem min mad eller mit drikkevand så de kan føde endnu flere børn.

 • 0
 • 0

Vi ved udmærket hvad der skal til for at begrænse befolkningstilvæksten. Det er vist ved mange lejligheder. Pardoksalt nok er det der virkeligt får børnetallet ned; at reducerer børnedødligheden, der hvor man får mange børn pr. familie. Dernæst at øge levestandarten. Det er faktisk ikke en uoverkommelig opgave, rent resourcemæssigt.

 • 0
 • 0

Jens de svin og det kvæg vi fodre er vores næste måltid. Holder vi op med at fodre vores husdyr så dør vi også af sult - hvilke problemer løser det?

Seriøst? Den pointe er var da ellers nem at fang. Hvis du selv spiser afgrøden, i stedet for at lade den passere gennem et husdyr og spise kødet, så kan 5 gange så mange mennesker leve af det samme areal hvis vi taler svin, og 10 gange så mange mennesker hvis vi taler kvæg.

Bortset fra det, så er min holdning at hele verden godt kunne tage en 4-5 generationer med et barn per par. Mern det tør igen politiker sige, heller ikke i Danmark. Hvis de skal kunne love guld, grønne skov og en rigelig pension, så må der ikke være for mange ældre per ung medborger. De er simpelthen bange for ikke at kunne love nok til at sikre genvalg, hvis de skal gå ind for befolkningsreduktion.

Resultatet bliver at vi anklager familierne i de uudviklede land for at få for mange børn, mens vi selv begår præcis samme synd...bare på et statsligt niveau, da staten her har overtaget familiens rolle med ældrepleje.

Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se en politiker gå på folketingets talerstol og rejse spørgsmålet om, hvor mange mennesker vi skal være i Danmark på længere sigt. Især ville det være fantastisk hvis vedkommende havde mod til at foreslå et niveau på sådan ½-1 mio. eller måske mindre.

 • 0
 • 0

Du trænger til et seriøst wakeup call - Du får ikke nogen af os til at æde bark og regnorme så de kan føde flere børn i den 3. verden.

Tror du helt seriøst at du kan omlægge vores madvaner for at brødføde folk der ikke har styr på deres befolkningstilvækst.

Du er måske også en af de typer der mener vi skal bare åbne døren og gøre plads til 2-3 mio. flygtninge?

Nej du - de skal løse deres problemer uden at stjæle min madpakke.

 • 0
 • 0

Til dem, der elsker matematik, så medfører en årlig vækst på 0,8% frem til år 2100, at vi vil være 11,9 mia. mennesker. Det er knap dobbelt så mange som nu. Hvis levestandarden så i snit er den dobbelte, så vil energiforbruget være fire gange højere end nu. Altså omtrent, for vi kan nok effektivisere 20% - i snit. Så min vurdering er, at det ender rigtig galt - klimamæssigt + af mange andre grunde.

 • 0
 • 0

Når befolkningsvæksten ikke er større end 0,8% er det meget sandsynligt at den forudsætning er opfyldt, for fødevareproduktionen vil fint kunne stige med 0,8% pr år, og endda mere.

Isoleret set er det ikke det store problem at affodre selv 12 milliarder, det kunne givetvis gøres et langt stykke hen ad vejen i dag ved en bedre (om)fordeling.

Men det er slet ikke nok at fokusere på munde der skal mættes.

Energimæssigt er 0,8% årlig effektivisering heller ikke ret meget. Det svarer stort set til at du en gang om hvert andet år skal skifte en glødepære til en sparepære, og så er den hjemme. Med den teknologiske udvikling er det jo heller ikke urealistisk.

Og der er det så at du er fuldstændig gal på den, for det drejer sig ikke om hvordan du kan fedte lidt ved at skifte en glødepære til en sparepære (og jeg håber virkelig du mener LED, da sparepærer er en miljømæssig katastrofe), men om hvordan 2/3 af jordens befolkning slet ikke har nogen pære, men også vil forvente at have samme goder som Vesten.

Det vil medføre en eksplosion i energi- og ressourcebehovet, voldsom vækst i biler, fjernsyn, computere, køleskabe osv, osv.

Resultatet vil blive en rovdrift på klodens ressourcer, samt en voldsom trussel mod biodiversiteten.

Vejen frem er og bliver at få stoppet befolkningsvæksten her og nu, gerne med en global 1-2 barns politik, samt en omfordeling af goderne - det harmer mig at se oliesheiker gå på shopping efter yachts til milliardbeløb, samtidig med deres undersåtter lever i yderste fattigdom.

 • 0
 • 0

Uden étbarns-politikken ville Kina være på samme udviklingsniveau som Afrika. Kina er en økonomisk stormagt takket være børnebegrænsninger og massive offentlige investeringer i uddannelse, forskning og infrastruktur.

 • 0
 • 0

Man hører tit frasen: Hvis de fattige lande skulle leve som os danskere, så skulle vi bruge x antal jordkloder... Men jeg tænker når jeg hører det, om man har medtaget at mange folk i varme lande jo altså ikke skal bruge en hulens masse energi på at holde deres huse varme. De har måske andre fødevarevaner og familiemønstre end os som gør at maden kan tilberedes uden peak-forbrug på kraftværkerne kl. 17 osv. Måske ville de aldrig tage et arbejde begge forældre som krævede over en times transport hver dag osv. osv. Jeg har nu hørt teorien flere gange om at forskere mener at befolksningstallet vil stabilisere sig omkring de 10 mia. jeg går ud fra at man herefter regner med ca. 2 børn pr. par.

 • 0
 • 0

Men jeg tænker når jeg hører det, om man har medtaget at mange folk i varme lande jo altså ikke skal bruge en hulens masse energi på at holde deres huse varme. De har måske andre fødevarevaner og familiemønstre end os som gør at maden kan tilberedes uden peak-forbrug på kraftværkerne kl. 17 osv

Har du nogen siden været uden for landet grænser?

Når levestandarden stiger i "de varme lande" så bliver der et endnu mere udbredt ønske om køling - allerede i dag bruges der enorme mængder energi til køling, og dette ønske vil blive endnu mere udtalt i fremtiden.

 • 0
 • 0

joeh.. jeg har skam været uden for landets grænser i et af de varme lande. Her gjorde klimaet at bygninger kunne klaskes svinebilligt op af tynd gasbeton, og med lidt arkitektonisk snilde kunne man lave tage og lofter som holdt det værste varme ude. Og så var folk ikke så nærtagende mht. varme. En ventilator i loftet sørgede for luftcirkulation og så var det såmænd det. Så jeg siger bare igen: hvis folk skulle leve som danskerne så..... Jo. men nu vil det ikke give meget mening for rigtig mange mennesker at bruge x antal kroner på varmt tøj til al slags vejr, bruge x antal gigajoule på opvarmning, bruge x antal liter brændstof på transport osv. og hvis man siger "leve som danskerne", jamen så indebærer det vel også at man ligesom danskerne er underlagt visse regelsæt om energieffektivitet, og så går det vel næppe helt så galt endda. eller hvad? Så hvad betyder det egentlig: "leve som danskerne"?

 • 0
 • 0

så går det vel næppe helt så galt endda. eller hvad?

Det er jo lige præcis det det gør - og i det spil er opvarmning nok faktisk det mindste problem.

Men det går helt, helt galt, når alle disse mennesker, som i dag under primitive forhold holdes i den yderste fattigdom, vil have Ikea møbler, biler, fjernsyn, computere og jeg skal gi' dig - ressourcebelastningen vil eksplodere.

Så det er absolut ikke kun et spørgsmål om at skalere lineært op fra 7 til 11 milliarder, men en spørgsmål om hvad de 11 milliarder så også vil forbruge - derfor skylder vi i anstændighedens navn at få iværksat en reduktion af jordens befolkning, således at alle klodens beboere kan have et værdigt liv.

Hvis ikke dette sker vil vi få endnu mere massive fattigdomsproblemer, og milliarder af mennesker vil bukke under på den mest urimelige måde.

Det er tvingende nødvendigt at man i Vesten ser dette i øjnene og hjælper den 3'die verden, men ud fra en reel vilje til at hjælpe, ikke ud fra en til kapitalismen omskrevet kolonifilosofi - det er hjælp til selvhjælp.

 • 0
 • 0

Folks religiøse overbevisninger viser sig nok at være den største trussel, både med hensyn til at begrænse befolkningstilvæksten, og hvilke fødemidler man overhovedet vil spise.

Dette er noget som man næppe gør nok for at fortælle de tusindvis af flygtninge der tror alt er godt bare man kommer til Europa og bliver "kommunalt ansatte" på de lokale bistandskontorer.

 • 0
 • 0

Øh, hvordan indfører man tvungen prævention ?

Formoder at du mener sterilisering ?

hvorfor det?

Hvor skriver jeg om sterilisering?

Der er adskillige løsninger, hvoraf nogle kan kombineres.

 1. Køb alt hvad ulandene poducerer til eksport i stedet for at beskytte alle vore egne produkter mod konkurrence. Jo mere velhavende folk er, des færre børn ønsker de for at bevare deres forholdsvise rigdom.

 2. Når man vil holde en alkoholiker alkoholfri, giver man dem antabus i væskeform så det er nemt at kontrollere om de indtager den. Samme princip for p-piller.

 3. Beløn folk så længe de har få børn.

 4. Mange børn er ofte et spørgsmål om forsørgelse i alderdommen (2 forældre kan forsørge 4 børn, men 4 børn kan ikke forsørge 2 forældre). Garanter denne forsørgelse for de, som har få børn.

 5. til legio.

 • 0
 • 0

Ja, kineserne har styr på det, men mindre kan gøre det. F.eks. en økonomisk afgift på at få børn. Daginstitutionsplads til 3500 kr om måneden plus det løse fungerer effektivt i Danmark.

 • 0
 • 0

Globalt, er livets største problem overbefolkning. Intet over intet ved siden af. En menneskefrit natur har en forbløffende evne til overlevelse i mia. af år. En overbefolkning skal denne natur nok tage sig af, om end vi kan nå at lave mange ulykker forinden. Når vores kløgtige og smartness ageren er udtømt, må vi ty til dumheden for at brødføde overbefolkningen - en brødføden i skikkelse af en øget brutalitet over for natur og dyr. Når den flanke lukker sig, er der kun en nådig bøn tilbage - en bøn mødt af Guds hånlige latter.

 • 0
 • 0

Tja - enten det eller også bruge den viden vi allerede har:

Når man indfører sundhed, således at børnedødligheden falder, falder følselstallet også mirakuløst i samme befolkning. Formegentlig fordi det ikke længere er nødvendigt at få mange børn... Så alt det ævl om at udpine natuen, tvungne p piller og andre brutale løsninger er slet ikke nødvendige. Dette er beviselige fakta. (google selv)

Det tal der er beregnet i artiklen er toppunktet. Fremskrivninger siger at tallet vil falde derefter. Der skal en relativt beskeden indsats til i form af ulandshjælp nu, for at toppunktet sænkes. Så alle disse skræk senarier er netop bare det.

 • 0
 • 0

Hvad jeg ridsede op er ikke et skræk senarie, men de nøgne kendsgerninger i forbindelse med overbefolkning: Ved en smart ageren kan man udsætte en brutal natur/dyr ageren, men smartness har en grænse og her bliver valget sult eller nævnte brutalitet - i sultens navn er vi klar til at æde rotter (Frankrig 1871) fortære alt grønt og endda æde lig (Peru 1972). Forinden er naturen blevet plyndret og al madproduktion pint ud af den. Disse forekomster ses allerede lokalt - men altså en lokalitet der breder sig globalt ved den nuværende stigende overbefolkning. Er jordens overbefolkning = 0, har vi et ganske andet senarie.

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med de debattører herinde, som mener at befolkningstilvæksten, især i de fattigste lande i Afrika og Indien udgør en dødelig trussel mod menneskeheden - intet mindre. Som nævnt i artiklen sker befolkningseksplosionen primært i lande, som i forvejen er fattige - hvem har ikke billeder af folk der lever af at sortere brugbart affald på sundhedsfarlige lossepladser, inde på nethinden, eller lever et håbløst liv i storbyens slum.

Det er disse mennesker - med ringe eller ingen uddannelse, uden ressourcer, lever fra hånden i munden eller ved småkriminalitet - som ikke har råd til prævention eller ikke vil bruge det af religiøse årsager - som får et hav af halvnøgne børn, som pga. sundhedsklinikker til dels betalt af bistandshjælp fra bla. Danmark, i stigende grad overlever, hvor man for bare et par generationer siden regne med, at max. halvdelen overlevede.

Vi har allerede set en lille flig af konsekvenserne. De som kan skaffe penge flygter fra håbløsheden i håb om et bedre liv i vores del af verden,og hvis der ikke sker noget, vil migrant og flygtningestrømmene bare accellere, og det vil uvægerligt medføre masser af konflikter i modtagerlandene, lukkede grænser osv.

Der er her kommet mange forslag til at dæmme op for den truende overbefolkning, men ingen af dem har gang på jorden, mange har foreslået tvungen sterilisation og andre former for familieplanlægning, men her kommer man i konflikt med både religiøse og kulturelle forhold, ligesom det formentlig er i modstrid med FN's menneskerettigheder.

I stedet for at bruge pisken, kunne man jo bruge guleroden, som altid er det mest effektive. Lad os i den rige verden bruge en pæn sjat af bistandshjælpen til at fremme familieplanlægning - vel at bemærke en hjælp som befolkningen vil byde velkommen: Lad pengene komme kvinderne til gode, øremærk dem til børnepenge til max. to børn, børn herudover intet. Beløbet skal være nok til at en familie med to børn kan sikre sig selv og to børn nok til at leve af samt uddannelse til børnene.

Fordele: Pengene havner i de lommer hvor de gør mest gavn, og ikke i de forkerte lommer. Der kommer millioner af mennesker med mulighed for at købe flere fornødenheder, det betyder økonomisk udvikling, skaber arbejdspladser, som muliggør større forbrug, erhvervsmæssige investeringer osv osv....

Og fødselsraten vil rasle ned, samfundskagen vil vokse og sætte en positiv spiral i gang, det vil begrænse migrationen af uintegrerbare mennesker og være til gavn for alle, ikke mindst vores dejlige klode...uden overbefolkning,,,

Men det er selvfølgelig ren ønsketænkning.

 • 0
 • 0

Som nævnt sker hele væksten i Afrika og kun i Afrika. I alle andre verdensdele er den stoppet. Så det kan lade sig gøre.

Alt peger på at forbedret velstand, sundhed og undervisning er nøglen til begrænsning af befolkningsvæksten. Netop de overordnede mål for Danida - som dog nu er under afvikling for at finansiere et øget forbrug for den danske overklasse.

Problemet er ikke primært befolkningsstørrelsen men det samlede globale forbrug. Den rigeste milliard mennesker bruger således 50% af resourcerne, den næstrigeste milliard bruge 25%, den tredie rigeste 10% og så fremdeles. Den fattigste milliard bruger stort set ingenting - alligevel bliver den udråbt af de rigeste til at være Problemet - med stort P.

Ikke nok med der. Det overordnede mål for de rigeste er at øge forbruget - vi skal vækste siger politikerne og ser indtrængende ind i kameraerne. Uden vækst går det ikke. Ikke vækst for de fattige - nej de rige. Forstå det nu. Til alles bedste. Hvor svært kan det være?

Her i landet skal vi også vækste. Igen - det er de rige det skal vækste mest. De har jo fortjent det. Ellers ville de ikke være rige. Men de sølle 1-2% vækst i BNP vi højst kan håbe på som land er da slet ikke nok for rige. De har fortjent meget mere. Ellers går det galt for os alle. Ellers mister vi VELFÆRDSSTATEN! Så de fattige må til lommerne og hjælpe de rigeste med at blive endnu rigere - til alles bedste og lykke. Ulighed er vejen frem.

Velsignet være at vi har en blå regering. Fremtiden ser lys ud. Lyseblå i hvert fald.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten