FN-Rapport advarer: Vi skal tredoble indsatsen for at redde klimaet

Illustration: Kelly Sikkema on Unsplash

Klimaændringerne skrider frem med langt større hastighed end tidligere antaget, og indsatsen mod global opvarmning blandt verdens lande er utilstrækkelig i forhold til at forhindre voldsomme temperaturstigninger.

Sådan lyder advarslen fra FN's årlige klimarapport Emissions Gap Report, der netop er blevet udgivet.

Rapporten sammenholder de politiske målsætninger og aftaler på klimaområdet med de forventede udledningsniveauer i 2030. Afstanden mellem løfter og reel reduktion af udledninger er blevet større, lyder konklusionen.

»Der er behov for at tredoble klimaindsatsen, hvis de globale temperaturstigninger skal holde sig under 2 grader. En femdobling er nødvendig for at forhindre mere end 1,5 graders stigning,« skriver forskerne bag rapporten.

Rapporten slår fast, at det stadig er muligt at holde temperaturstigningerne under 2 grader. Derimod svinder den realistiske mulighed for at opnå målet om maksimalt 1,5 grader.

Lever ikke op til klima-løfter

FN har før udgivet emissionsrapporter, og denne udgave er den niende i rækken. Tidligere udgaver har peget på, at verden var på vej mod globale temperaturstigninger på mere end 3 grader i 2100.

Hvis Parisaftalen skal overholdes er det ifølge den nye rapport nødvendigt, at den globale udledning af drivhusgasser topper i 2020, men dette kommer ikke til at ske med de nuværende initiativer.

Faktisk er de globale udledninger igen steget i 2017 efter at have været stabiliseret i en periode. Ingenting tyder på, at niveauet for udledninger er ved at nærme sig et klimaks.

Den nye rapport er blevet udarbejdet i samarbejde med DTU Management Engineering. I en pressemeddelelse understreger formanden for samarbejdet – kaldet UNEP DTU Partnership – at der er behov for at mindske gabet mellem det, som landene lover, og det de rent faktisk gør.

Han uddyber, at det rekordhøje tal for udledninger i 2017 skal mere end halveres i senest 2030, hvis man fortsat vil holde temperaturstigningerne under 1,5 grader i 2100. Dette vurderer han som værende usandsynligt.

»Der er skræmmende konsekvenser for hele verden, hvis vi ikke får ændret på den nuværende kurs. En halvering af udslippet på de næste 12 år er måske ikke sandsynligt, men hver halve grad, temperaturen stiger, betyder uhyrligt meget for konsekvenserne, så er det utroligt vigtigt at blive ved med at øge vores aktiviteter for at reducere udledningen af drivhusgasser,« siger John Christensen i en pressemeddelelse.

Mangel på politiske ambitioner

Løsninger med bæredygtig energi samt energieffektiv teknologi og transport kan være med til at mindske afstanden mellem klimamål og reel omstilling. Men det kræver politisk handling udover det, man ser i dag, lyder det fra John Christensen fra DTU.

»Der mangler simpelthen politiske visioner for, hvordan vores samfund og liv kan komme til at se ud i en klimavenlig fremtid. Det er klart, at en omstilling af den størrelsesorden, som denne rapport og verdens klimaudfordringer generelt kalder på, tager tid. Men vi er nødt til at komme op i gear. Der er simpelthen ikke noget alternativ,« siger John Christensen der er direktør i UNEP DTU Partnership i en pressemeddelelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Løbet er kørt. Menneskeheden vil aldrig kunne nå frem til enighed om noget så stort som vores alle ve og vel. Det ville kræve at alle, stor som lille, rig som fattig, gjorde noget for det. Verden styres af penge, og det vil koste mange penge at omstille til co2 neutralitet, penge som ingen ønsker at betale. Ingen politiker vil være den der slår i bordet og siger at nu er det nu, det kan vente til efter det næste valg, for så er det en anden der skal stå med de varme kartofler. Det er en ubehagelig sandhed, men intet kan redde os fra den kommende verdenomspændene katastrofe.

 • 12
 • 7

Du har nok desværre en pointe - problemet er bare et det er er langt mere kostbart at vente end at gøre noget nu. Jeg mener at vi som land, bør sætte alle sejl til NU. De udgifter vi vil få, kommer mange fold tilbage i form af eksport af teknologier og know how hele verden får brug for. Lad os vise verden hvad der er muligt og fremtiden er vores. Vi skal betragte vejen mod et 0 -emmisionssamfund som den bedste investering vores samfund kan lave.

 • 17
 • 4

Christian:

Det er en ubehagelig sandhed, men intet kan redde os fra den kommende verdenomspændene katastrofe.

Du har - desværre - ret. Når lederen af verdens største økonomi ikke "tror" på de rapporter, hans egen dyrt betalte forskere kommer op med, fordi det - på kort sigt - synes mest profitabelt.

We are fucked :o( - men stadig enig med Peter Jensen ovenfor: Vi skal gøre hvad vi kan - både for planetens skyld, men da også med håbet om lidt ussel mammon i udsigt ;o)

Mvh Flemming

 • 13
 • 3

Det er et videnskabeligt faktum, at menneskelig aktivitet skaber den globale opvarmning, nu og mere end hundrede år tilbage i tiden (AGW->GW), måske reelt meget længere tilbage. I den seneste IPCC rapport slås det fast, at der er ekstem høj sandsynlighed (mere end 95%) for, at mennesket bidrager med mere end halvtreds procent til opvarmningen. Denne snørklede formulering, som muligvis er et resultat af et politisk kompromis, kan misforstås, bidrager til forvirring og udnyttes af benægtere til at skabe yderligere tvivl. Mere tvivl og apati er der i hvert fald ikke brug for, hvis der skal gøres noget effektivt i de nærmeste år. Det er svært at være både realist og optimist.

IPCC´s udtalelse er (af visse debattører her og andre steder) blevet udlagt som om der var tvivl (en til tyve/95%) om eksistensen af AGW, at det er menneskelig aktivitet der driver opvarmningen, især antaget via CO2 udledning. Der er der overhovedet ikke. Hvad angår andelen af det antropogene i AGW, som udsagnet handler om, er der heller ikke tvivl, selv om dette udtrykkes som en sandsynlighed. Dette ses af de forskellige bidragyderes estimater af alle faktorer der trækker både op og ned, hvad angår temperaturstigning. Der er almindelig enighed om, at uden AGW ville vi være i en periode med svagt temperaturfald, da naturlige fatorer trækker i den retning (den næste istid!). Regner man med plus- og minusfaktorer som procenter der trækker i modsatte retninger, så når man ofte frem til værdier der er mere end 100% for den antropogene del, hvilket er blevet gjort til genstand for latterliggørelse fra benægterhold, hvilket mange der ikke har forstand på statestik kan falde for. Hvordan kan et bidrag til eller selve opvarmningen være mere en 100% af det den er?, spørges der dumt retorisk. Svaret er, at når de forskellige faktorer der har indflydelse på temperaturstigningen Ts (som de fleste benægtere efterhånden anderkender; det gjorde mange ikke for fem - ti år siden) bliver lagt sammen, så lander vi på Ts (100% af stigningen) og da de naturlige faktorer hovedsageligt trækker ned, så må AGW trække op. AGW er altså mindst 100%, men mere end det, hvis man mener at de naturlige faktorer tilsammen er afkølende.

Jeg er selv relativ optimist, i den forstand at når der for alvor kommer lig på bordet, så vågnes der op. Den store usikkerhed, blandt alle de andre indbyggede i modellerne, er de såkaldte tipping point, der i deres natur er kaotiske og dermed svært forudsigelige. Man er ikke "alarmist" blot fordi man medtager disse mulighder iforudsigelse af fremtidige scenarier. Der er uansvarligt på forhånd at ignorer dem, bare fordi de er svære at regne på og er ubehagelige at tænke på. Det vi er vidne til i de arktiske områder, er måske udfoldelsen at et tipping point, dvs et "no return" i mange århundreder til den tilstand der var.

 • 10
 • 5

For de penge kan vi købe et atomkraftværk som Hinkley Point C, 2 gange. For de penge kan vi få 2 x 3300 MWe / 9000 MWt ialt 6600 MWe /18.000 MWt For de penge kan vi dække HELE Danmarks El-forbrug og HELE Danmarks fjernvarmeforbrug.

Og Kinesiske firmaer kan bygge sådan et værk på 7 år, så det er ikke teknologien der fejler, kun viljen.

Vi er "Well and truely Fucked" hvis vi fortsætter med de forkerte teknologiske løsninger, på grund af frygt og ideologier.

 • 8
 • 13
 1. Hvilket tal ligger til grund for katastrofestemningen? Jeg erindrer ikke at have set noget.
 2. De europæiske befolkninger er meget langt fra at reproducere sig selv. Så vi kan bare lukke vore grænser, læne os tilbage vente på at befolkningstallet halveres for hvert 40-50. år og sige: ”Vi har gjort vort.”
 3. Ville vi gøre mere kunne vi forkaste vor barnagtige angst for kernekraft. Samtidig ville vi kunne spare masser af ressourcer ved ikke at satse på teknologier (vind og sol), der ikke kan og aldrig vil kunne levere varen: En rigelig, billig, forureningsfri og stabil energiforsyning.
 4. Dette illustreres af tyske vindmøllers + solcellers ydelse i juli og oktober 2018

          Juli  Oktober 
  

  Installeret kapacitet 101 105 GW Maks ydelse 41 44 GW Gennemsnitlig ydelse 15 18 GW Minimumssydelse 1,2 0,7 GW

En kapacitetsudnyttlelse på 15-17%, dvs. enorme ressourcer, der ikke kan udnyttes og et produktionsapparat, der kræver 100% back-up. En back-up kapacitet der følgelig heller ikke kan udnyttes optimalt og dermed repræsenterer et ressourcespild.

Man har i 100 år kendt metoder til anvendelse af strømoverskud. Når ingen har gjort det i praksis er det naturligvis fordi metoderne ikke dur til udnyttelse af noget så ustabilt som vindmøller og solceller.

 • 6
 • 7

Man har i 100 år kendt metoder til anvendelse af strømoverskud. Når ingen har gjort det i praksis er det naturligvis fordi metoderne ikke dur til udnyttelse af noget så ustabilt som vindmøller og solceller.

Jeg læste at man eksperimenterer med noget man kalder electrofuel, som muligvis kunne løse dette problem hvis det bliver en succes: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE... Hvis man lykkes med det så det blev muligt at udnytte den overflødige vindmøllestrøm til at producere flydende brændstof så var den pludselig ikke overflødig mere. Det ville både kunne bruges til udjævning og til forsyning af energi til opvarmning og transport. Det ville løse vore problemer med vindmøller, men vil formentlig stadig være for dyrt til at man ville gøre det i resten af verden. Noget lignende er dog set tidligere, hvor man i isolerede samfund har produceret benzin af kul, som i Sydafrika under apartheid, eller Tyskland under krigen.

Men jeg nævner det også af en anden årsag - fordi det undrer mig at når disse høje herrer går ud og fortæller om sådan et projekt, så går de til dagspressen, det synes ikke at være faldet dem ind at henvende sig til nærværende medie? Bliver ing.dk efterhånden opfattet som så smal og sekterisk at de der har noget at skulle have sagt i samfundet ikke finder det umagen værd at henvende sig til?

 • 4
 • 1

Jeg læste også artiklen i Jyllandsposten i går, skrevet af tre personer i en position, der jo burde være garanti for en vis lødighed. Men for en erfaren kemiingeniør er det helt åbenbart, at de ikke først har snakket med mennesker med forstand på de processer de omtaler. Vrøvlet er beskrevet i nedennævnte rapport udarbejdet af det tyske Fraunehofer Institut i 2012. En kvantitativ oversigt er gengivet på side 16. Siden da har ingen hørt noget om projektet, og mit råd vil under alle omstændigheder være at vi bør nøjes med at lade tyskerne spilde kræfter på dette absurde projekt. Hvis der mod al berettiget forventning skulle komme noget fornuftigt ud af det kan vi jo springe med på vognen. Som nævnt har alle processerne været kendt i 100 år eller mere, så der er ingen patenter der kan beskytte opfindelserne mere.

De herrer artikelskrivere tog også temmelig let på hvad det koster at trække kuldioxid til electrofuel ud af processen.

Man kunne trods omfattende forsøg hos Vestkraft ikke komme ned på et energiforbrug på under 10,46 MJ/kg kul, hvilket skal sættes i relation til kullenes brændværdi på 26 MJ/kg. Med andre ord 40% af kullenes energiindhold skulle bruges til at trække kuldioxid ud af skorstensrøgen. Men indrømmet, der er da folk med gode overtalelsesevener, der forskellige steder i verden har fået bevilget penge til nye forsøg. Vi venter spændt på at høre nyt.

Jvfr. Ingeniørens Nyhedsbrev 28.06.2007. "Efter halvandet år har Dong stadig ikke vist afgørende fremskridt med at trække CO2 ud af røggassen på Esbjerg-værket. Energiforbruget er alt for højt. 3,7 MJ/kg kulioxid" Af Thomas Djursing, torsdag 28. jun 2007 kl. 10:46

Og lige til sidst, de ovennævnte 3 herrer fablede også om at trække kuldioxid ud af atmosfæren. Kuldioxidkoncentration i skorstenrøg er ca. 300 gange så høj som i atmosfæren. Det vil blive en meget dyr kuldioxid. Og man skal ikke forvente nye opfingelser. Det er en simpel naturlov, at det koster, at opkoncentre fra lav fortynding.

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/...

 • 6
 • 0
Og lige til sidst, de ovennævnte 3 herrer fablede også om at trække kuldioxid ud af atmosfæren. Kuldioxidkoncentration i skorstenrøg er ca. 300 gange så høj som i atmosfæren. Det vil blive en meget dyr kuldioxid. Og man skal ikke forvente nye opfingelser. Det er en simpel naturlov, at det koster, at opkoncentre fra lav fortynding

Yes og jeg tvivler meget på at det kan gøres bare i nærheden af så billigt som planternes fotosyntese kan gøre det. Biomasse kan forgasses og carbon resten spredes ud på markerne. Måske skulle vi bare stoppe med at brænde kul af ASAP.

 • 2
 • 1

Så længe det kun er en række vesteuropæiske lande, nogle stater i USA og et par lande i Asien der reelt set har iværksat programmer til nedbringelse af CO2 udslip er det svært at se lyset. 80-90 af verdens befolking kører som minimum videre eller øger deres CO2 belastning.

Når så 99% af befolkingstilvæksten fra 8 til 12 milliarder så også sker i de samme lande er lyset endnu længere væk.

Skal vi så stoppe op - Nej vi skal fortsætte med at udvikle de teknologier der kan nedbringe vors CO2 udslip, så vi på et tidspunkt (100+ år) er i stand til at fjerne menneskehedens påvirkning af klimaet mht. CO2 udledning.

Men jeg håber snart de danske politikere snart vil erkende sandheden og acceptere, at vi får et kæmpe skifte i klimaet indenfor de næste 100 år, hvis forskerne får ret.

Så vil politkerne i Danmark ikke lige sørge for også at iværksætte et program til effektiv kystsikring af de større ksybyer og Vestkysten når havene stiger med 3+ meter og også sørge for at skabe en vandforsyningssikkerhed så vi som min. kan brødføde os selv når 2018 somrerne bliver alm. på vores breddegradder.

https://www.bbc.com/news/science-environme...

 • 3
 • 3

@John

Har vist ikke nævnt noget om stemmeret.

Forskerne OG klimaeksperter har jo i adskillige år råbt op om, det gik for langsomt og indtil videre har de fejlet i deres forusigelser - desværre med den endelige konklusion at tilstanden er forværret og det er sket langt hurtigere end de havde regnet sig frem til.

Den var det jeg henviste til

 • 4
 • 3

Forskerne OG klimaeksperter har jo i adskillige år råbt op om, det gik for langsomt og indtil videre har de fejlet i deres forusigelser - desværre med den endelige konklusion at tilstanden er forværret og det er sket langt hurtigere end de havde regnet sig frem til.

Ja, og paradoksalt har skeptikere brugt dette, at der er skudt under målet, som et argument mod, at AGW bevisligt skulle være et alvorligt problem bedæmt ud fra IPCC´s analyser. IPCC´s rapporter har fra starten (fra for 30 år siden) været meget konservative angående forventelige temperaturstigninger og angav oprindeligt ret stor usikkerhed for prognoserne. Nu er der langt større sikkerhed i kraft af årtiers arfaringer og dermed bedre modeller og langt større regnekraft.

"IPCC´s udtalelse er (af visse debattører her og andre steder) blevet udlagt som om der var tvivl (en til tyve/95%) om eksistensen af AGW, at det er menneskelig aktivitet der driver opvarmningen, især antaget via CO2 udledning. Der er der overhovedet ikke. Hvad angår andelen af det antropogene i AGW, som udsagnet handler om, er der heller ikke tvivl, selv om dette udtrykkes som en sandsynlighed. "

 • 3
 • 1

Når solpaneler, vindmøller, elbiler og andre elektriske løsninger... Når solvarme, procesvarme og anden varme der ikke indebærer forbrænding... bliver billiger end andre energiformer

Så holder vi op med at svine med CO2, NOx og andre klimagasser

Økonomi er det eneste vi har respekt for

Det danske klimaråd frarådede i 2014 afbrænding af træ

Billigere VE kan fjerne klimatruslen

Selv FDM vil straks anbefale udfasning af benzin- og diselmotorerne hvis elbiler er billigere -

Og der skal kun et lille puf til for at det kan blive sandhed

Det lille skub burde den danske velfærdsstat have råd til

Lige nu er det kun Island i de europæiske samarbejder der har færre el-biler.

 • 1
 • 3

Installeret kapacitet 101 105 GW Maks ydelse 41 44 GW Gennemsnitlig ydelse 15 18 GW Minimumssydelse 1,2 0,7 GW

Så du påstår at 15% kapasitetsfaktor er det vi kan regne med? Dine tall er for juli til oktober, med en spesielt varm sommer med lite vind. Offshore vindparker har en kapasitetsfakltor på over 50%. Kapasitetsfaktoren i Danmark med dagens vindmøller ligger nær 30%. Å angi 15% som kf er svært villedende!

 • 4
 • 1

............for at redde klimaet. Jeg har lært engang for 65 år siden at de dobbelte af ingenting er ingenting, så må det tredobbelte være endnu mindre :) Næh tag lige og klap hesten. For hvem er VI ???? Er det danskerne ? Er det de vestlige lande? For ser man på Kina og Indien så anvender de og producerer mere og mere kul. Så de producerer imod intentionen at formindske CO2 udslippet https://www.energidanmark.dk/markedsinfo/n... De er iblandt de 10 største kulproducenter der heller ikke sænker produktionshastigheden. http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_nat...

 • 5
 • 5

Jeg udtalte mig om den tyske og ikke den danske kapacitetsfaktor for vind + solceller. Jeg ved godt, at den danske ligger højere. De danske havmøllers kapacitetsfaktor Jan-sep 2018 var ikke over 50% men 38,5%. Landmøllernes var 22,6 %. Havmøllerne er lige så back-up krævende som alle de andre grønne fantasterier idet en koncentreret bekrivelse af ydelsen angivet i MW jan-oktober i år var:

....................................On shore...Off shore..........Ialt Middel.............................1035............516............1551 Maks...............................3759..........1239............4850 Min........................................1................0..................4 Stdafv................................906............366............1241

Stdafv % af gennemsnit.......88..............71...............80

Selv på havet blæser det altså ikke altid. Eller også blæser det så meget at vindmøllerne må standses. Vi mangler altså stadig et svar på, hvordan vindkraft kan blive et bærende element i et moderne samfunds elforsyning. Læg hertil at gennemsnitsydelsen jan-okt på 1551 MW kun udgør knap 7% af Danmarks totale energi- eller rettere effektforbug. For den matematisk orienterede vil de angivne standardafvigelser vise, at ydelsen hele tiden svinger voldsomt op og ned. Så når Ørsted i går sendte mig et brev med løftet: "Lige som ½ million andre danske hjem vil dit årlige elforbrug blive dækket af vindstrøm fra vores havvindmøller" har man brug for en advokat eller anden ordvrider for ikke at konkludere, at Ørsted er fuld af løgn.

 • 5
 • 4

Du overser at vi har et meget stort batteri, hvor vi gemmer strømmen fra vores vindmøller. Det batteri hedder Norge. Og de tager sig godt betalt for at være vores batteri. Men det er til stor gavn for miljøet. Når det blæser sælger vi masser af strøm til Norge, billigt. Og når det ikke blæser køber vi det tilbage, dyrt. Alt sammen vandkraft. Vi kunne selv udnytte en stor del af den billige strøm, når det blæser og om natten. Der bliver endnu mere af den i de kommende år. Men det kræver at der leveres strøm til forbrugerne til langt mere differentierede priser. Det kunne gøres ved at lave elafgiften prisafhængig, så forbrugerne får el for næsten ingenting når det rigtigt blæser, og betaler en rigtig høj pris når den er dyr at producere (med fossilt brændsel). Så fungerer vi selv som et virtuelt batteri, i stedet for kun at betale Norge for det.

 • 3
 • 2

Nej det glemmer jeg ikke, faktisk har jeg nævnte det talrige gange, men dets kapacitet er begrænset, og jo flere kabler der trækkes mellem Norge, Holland, England og Tyskland jo mere belastet bliver denne kapacitet. Dertil kommer at Sverige planlægger at tage Oscarshamn 3 dvs. ca. 1400 MW ud af drift og Ringhals 1 og 2 svarende til yderligere 2000 MW.

"Kortsiktsprognos: Minskad tillförsel av energi medan användningen ökar Senast ändrad: 2018-07-17 10:18 Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2017–2021. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 600 till 583 terawattimmar (TWh), Dette modsvarer (68,5 GW til 66,5 GW) En nedgang på 2 GW svarende til Ringhals I og II. Medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka. Anledningen till att energitillförseln minskar är att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 är planerade att stängas ned under prognosåren. Kärnkraftsproducerad el minskar med 14 TWh (1600 MW) mellan 2017 och 2021. Minskningen antas till största delen ersättas av 10 TWh (1140 MW) ökad elproduktion från vindkraft. Man erstatter altså 2 GW kernekraft med 1,1 GW vindkraft. Dessutom väntas exporten av el att minska.

Altså Sverige vil mindske elproduktion. Og eksporten. Og den stabile atomkraft, vil skulle erstattet med ustabil vindkraft, med et større træk på vandkraftens regulerings-kapacitet.

Iflg. en Ørsted brochure jeg har liggende foran mig leverede atomklraften 20 % af vor elektricitet i 2017. Det kan den ikke blive med, så både Sverige og Danmark får brug for mere vandkraftregulering. Vandkraften kan ikke udbygges væsentligt. Man taler om at en meget større del af vor energiforsyning skal komme fra den ustabile vindkraft. En nøgtern betragter må konkludere, at vi lever i et galehus.

 • 4
 • 4

De kystnære isbræer voksede op mod år 2000, på grund af mere nedbør om vinteren, som konsekvens af stigende temperaturer. Det eneste der er afblæst, forlængst, er muligheden for at tage tage NVJ´s udgydelser alvorligt. Referencer? Læs NVJ´s indlæg og døm selv.

 • 5
 • 2

Fra wikipedia:

In Norway, glacier studies have been performed since the early 19th century, with systematic surveys undertaken regularly since the 1990s. Inland glaciers have had a generally negative mass balance, whereby during the 1990s, maritime glaciers showed a positive mass balance and advanced.[25] The maritime advances have been attributed to heavy snowfall in the period 1989-1995.[25] However, reduced snowfall since has caused most Norwegian glaciers to retreat significantly.[25] A survey of 31 Norwegian glaciers in 2010 indicated that 27 were in retreat, one had no change and three advanced.[26] Similarly, in 2013, of 33 Norwegian glaciers surveyed, 26 were retreating, four showed no change and three advanced.[26]

At NVJ taler mod bedre vidende er klart, men hvorfor mon han gør det? Han er næppe i ledtog med "fossilindustrien", men får tilsyneladende en fornøjelse ud af det, selv om det også virker ret tvangspræget. En slags klima-tourette syndrom måske? : )

 • 4
 • 2

@Søren Holst

Dertil kommer at Sverige planlægger at tage Oscarshamn 3 dvs. ca. 1400 MW ud af drift og Ringhals 1 og 2 svarende til yderligere 2000 MW.

Hvorfor mon de lukker reaktoerne? Hvorfor bygger de ikke bare nogle nye? (hvilket de jo godt må i Sverige)

Ikke mindst hvorfor samler i Akraft tilhængere ikke jeres pensionspenge får opført en masse Akraft i Akraft venlige lande, og oversvømmer de 'dumme' danskere med billig strøm udefra?

Som jeg ser det må det til at starte med være mest oplagt at sende jeres penge til Sverige og redde disse lukningstruede værker.

 • 7
 • 4

Ondsindede og uvidende grønne og røde demagogers magt er en forklaring, men ikke en fornuftig af slagsen

Både grønne og røde og sorte demagogers magt, kan være en del af den fornuftige forklaring på lukningen af værker i Tyskland, hvilket intet siger om, hvorvidt det var fornuftigt at lukke dem. Politisk realitet bestemmer beslutningerne, som ofte er irrationelle i videns- eller videnskabelig forstand. Hvis mange folk er angste for noget eller af andre årsager er i meget mod noget, eller omvendt er apatiske i fx klimadebatten, så må politikerne forsøge at finde et kompromis, helst godt til den videnskabelige side, da de jo stoler mere på de videnskabelige rådgive end på folkeviddet. Men sådan er det som bekendt ikke altid, da de jo gerne vil vælges.

 • 2
 • 1

Hvis mange folk er angste for noget eller af andre årsager er i meget mod noget, eller omvendt er apatiske i fx klimadebatten, så må politikerne forsøge at finde et kompromis

- som Bo Bjørnvig skriver i ugens udgave af Weekendavisen, endda helt uden at bruge de prekære ord 'grøn (omstilling)' og 'klima'! :) :

"...Der er fare på færde, men vi må lige besinde os, før vi kommer ud på overdrevet"

https://www.weekendavisen.dk/2018-48/samfu...

 • 1
 • 2

Det kender jeg ikke nogen fornuftig forklaring på.

De har trods levetidsforlængelser behov for renoveringer i sådant et omfang at yderligere levetidsforlængelser ikke er rentable.

Den var nu ellers nem at finde.

Men jeg kan ikke finde svaret på hvorfor der ikke er opstartet planer for nye værker ? Der er ingen politisk agenda i Sverige der stopper det, nærmest tvært om da der er givet noget man godt kan kalde 'På forhåndstiladelse'

Norden har allerede i dag mulighed at eksportere mange GW til eksterne områder, og vi er endda i gang med at øge HVDC kapaciteten til yderligere eksport.

Vi snakker om energiselskaber der har solid erfaring med at drive Akraft.

Så hvorfor går de ikke bare i gang ?

Kan det monstro have noget at gøre med noget så simpelt som: Økonomi ?

 • 6
 • 3

Oscarshamn II, 650 MW og Oscarshamnn III 1450, MW har gennemgået en omfattende rennovering de sidste par år, og kunne fungere 20-30 år endnu. Men dels er de pålagt en særlig energiskat, og dels har vindmøllerne, når de ellers drejer rundt, privilegeret adgang til markedet. Så med tilstrækkelig ond vilje kan man sagtens gøre atomkraft urentabel. Jyllandspostens erhvervssektion oplyser idag den 01.12.2018 at Ørsted vil opføre 3 GW havvindkapacitet per år, og at dette vil koste 50 milliarder kr svarende til 17 kr/watt nominel kapacitet.

De danske havmølleydelser, MW, fra Januar til Oktober i år kan anskueliggøres med nedenstående tal

Middel..........516 MW Maks...........1239 MW Min...............0 MW Stdafv..........366 MW Kapacitet......1271 MW Kapacitetsfaktor 41%

Så hvis vi er elskværdige siger vi at den fremdidige kapacitetsfaktor bliver 50 % og Ørsteds investering per watt kapacitet dermed 34 kr/watt. Investeringen for de 4 reaktorer United Arab Emirates er i gang med opgøres til 39 kr/watt effektiv. Drift + henlæggelser til nedbrydning opgøres for Forsmark i 2016 til 14 øre/kWh. Måske, meget måske en anelse højere end driftsudgifterne til havvindmøllestrøm. Alt i alt en anelse dyrere end havvindmøllestrøm. Men et eller andet må det vel koste, at holde og drive en back-up kapacitet, der ikke kan være meget mindre end havmøllernes kapacitet. Plus at trække kabler fra møllerne til forbrugsstederne. Endelig er det vel ikke urimeligt at forestille sig, at hvis man byggede atomkraftværker med samme energi som man bygger vindmøller ville stykprisen falde væsentligt.

 • 3
 • 4

Investeringen for de 4 reaktorer United Arab Emirates er i gang med opgøres til 39 kr/watt effektiv. . . Men et eller andet må det vel koste, at holde og drive en back-up kapacitet,

De 4 reaktorer er garanteret fuld afsætning og det er 100% op til resten af elsystemet at rette ind efter dette. Dvs backup og regulering skal håndteres af alt andet end Akraft.

Dermed må de 4 reaktorer altså være tilsluttet nettet på tæt ved samme vilkår som nye vindmøller herhjemme.

 • 1
 • 1

Ja lige bortset fra, at deres ydelse ikke kan forventes at at variere som vinden blæser. Og tør man formode, at øvrig elproduktion i UAE foregår ved hjælp af let regulerbar naturgas, og at naturgassen trods alt koster mere per MJ end reaktorbrændsel?

Iøvrigt kører de svenske kernekraftværker også op og ned, og alligevel er strømmen fra dem meget billig. Dog kører de ret stabilt om vinteren, hvor de stadig ikke kan undværes.

F.eks. i januar kvartal 2017, MW ............................Kernekraft...... Vind Middel....................8.975........... 2.347 Maks......................9.141........... 5.524 Min.........................7.882................177 Standardafvigelse.....333.............1.134 Stdafv % af middel.......3,7................48,3

En pålidelig elforsyning mod en helt upålidelig elforsyning. Det burde være klart, hvad der må foretrækkes.

 • 3
 • 2

Af en eller anden grund ignoreres det at atomkraft kan levere masser af fjernvarme, hvis ikke vi var så tåbelige, at lægge dem langt væk fra byerne. Hvis fjernvarme kapaciteten medregnes, så bliver atomkraft halv så dyrt, som der regnes med.

 • 2
 • 5

Re: Tredoble GHG udslip eneste løsning, så tredoble indsatsenDo not feed the troll Ja, tungen lige i munden. Undlod at referere til specifikke trolls : )

Underligt - her er et indlæg som svarer på et andet indlæg, som nu er slettet?. Det slettede indlæg anbefaler at man i stedet for at "tredoble indsatsen" for at fjerne GHG udslip CO2 m. m., tredobler indsatsen for at få noget GHG (Green House Gas) ud i atmosfæren. Indlægget er baseret på resultater fra astrofysikere der ved analyse af solens magnetiske felter baseret på satelitmålinger er kommet frem til en beskrivelse af solens magnetiske aktivitet gennem årtusinder, som stemmer meget fint med temperaturdata.

Se her f. eks. et indlæg af professoren, som har fundet ud af mekanismerne:

https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIj38Um...

en nylig artikel om emnet:

https://arxiv.org/pdf/1705.04482

Data og teori viser alle perioder med opvarmning/afkøling som man kender fra flere årtusinder, som svinger i takt med den magnetiske aktivitet på solen. Denne overbevisende beskrivelse af solen forudsiger nu at der kommer en periode på fler aårtier med meget lav solaktivitet - som mankender det fra en lille istid , Maunder perioden. Det er derfor anbefalesesværdigt at udlede meget mere GHG for at afværge den kommende katastrofe, kan man slutte rent logisk. Det hele stemmer meget fint med Svensmarks teori om mekanismer for skydannelse, der svinger i takt med solens magnetfelt. Som også har tonsvis af empiriske data der støtter det han siger.

Se her f. eks.

https://www.nature.com/articles/s41467-017... - hvor man forklarer the missing link bag skydannelse, som er forårsaget af kosmiske strålers ionisering virkning i atmosfæren.

https://www.youtube.com/watch?v=iFlNS2PX4yI en gennemgang af Svensmarks arbejder gennem årene, som nu er kronet med at forklare og eftervise skydannelsen via kosmisk stråling.

Da artiklen i Ingeniøren jo hævder det modsatte af de ovennævnte evidensbaserede forskere, og er baseret på en uligevægtig markskrigerisk rapport, som man efterhånden kender det fra et politisk organ som UN, forstår jeg ikke at man fjerner et sådant indlæg, der kritiserer et ofte gentaget og kontroversielt budskab. Ingeniøren forlanger jo i Debatreglerne at man skal argumentere for kontroversielle synspunkter og undgå gentagelser! Meningen med debatspalten i Ingeniøren er jo netop at vække til debat. Måske synes nogle at denne solbeskrivelse kan da ikke passe etc - men så kunne man jo debattere det, som det hører sig hjemme i spalterne her.

Censurerer Ingeniøren andre meninger end de politisk korrekte vedtaget af IDA og viderekolporteret af Ingeniøren på bedste beskub? Skulle man måske se at få en anden person på posten som opsynsmand med spalterne? Der forekommer desuden grove personangreb, som man ikke gør noget ved. Alene det skulle jo gerne medføre at man skifter ud på den post.

 • 1
 • 7

Iøvrigt kører de svenske kernekraftværker også op og ned, og alligevel er strømmen fra dem meget billig. Dog kører de ret stabilt om vinteren, hvor de stadig ikke kan undværes.

F.eks. i januar kvartal 2017, MW ............................Kernekraft...... Vind Middel....................8.975........... 2.347 Maks......................9.141........... 5.524 Min.........................7.882................177 Standardafvigelse.....333.............1.134 Stdafv % af middel.......3,7................48,3

En pålidelig elforsyning mod en helt upålidelig elforsyning. Det burde være klart, hvad der må foretrækkes.

Kigger på min. ydelsen og studser over udtryk som: "Dog kører de ret stabilt om vinteren" "En pålidelig elforsyning mod en helt upålidelig elforsyning"

Rreguleringen med 1,2 GW skete 02/01-2018 kl 03:47 med et gedigent klonk 'Klonk' er ikke bare en regulering, men derimod en pludselig frakobling af 1,2 GW (se graf på svk.se)

48 timer senere blev værket langsomt sat på nettet igen, en indreguleringsprocess der tog ca 24 timer.

Alt andet end Akraft klarede backuppen i de, samlet set, 72 timer som problemet varede alt i alt.

Det har sikkert bare været en mindre detalje, siden det "kun" tog 72 timer at komme tilbage på sporet. Men hvis backup skulle have være klaret af Akraftværk N+1 skulle alle andre de andre værker kun have kørt på ca 83% ydelse, og have gjort det hele vinteren lige undtaget disse 72 timer. (og måske også andre tidspunkter)

Men hvad nu hvis der skete fejl andet steds, i dette værks fejlperiode?

 • 2
 • 1

At NVJ taler mod bedre vidende er klart, men hvorfor mon han gør det? Han er næppe i ledtog med "fossilindustrien", men får tilsyneladende en fornøjelse ud af det, selv om det også virker ret tvangspræget. En slags klima-tourette syndrom måske? : )

Det var godt set at gletcherudvidelse ikke betyder at opvarmningen er ophørt. Naturligvis kan det skyldes mere nedbør, men du skal lige tage hensyn til trægheden i gletscherens flow, og samtidigt sikre dig at nedbøren ikke bare smelter væk igen, hvad den jo vil hvis opvarmningen er for stor.

Men det er glædeligt at du er klar over at gletcheruvidelse ikke betyder afkøling. Specielt da det jo så må gælde omvendt at formindskelse af gletchere ikke betyder opvarmning! Det er jo ellers det man altid hører i medierne. Jeg går ud fra at du så fremover vil benytte enhver lejlighed til at gøre indsigelse mod den slags tåbelige påstande :-)

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten