FN: Mere end tre milliarder mennesker mangler nok vand

Illustration: Dennis Bruhn

Vi har alle brug for drikkevand og vand til at producere mad. Men vandmangel rammer i dag mere end tre milliarder mennesker i landbrugsområder rundt om i verden. I de seneste to årtier er mængden af tilgængeligt ferskvand per person faldet med en femtedel, skriver FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i en ny flagskibsrapport..

»Uden øjeblikkelig handling vil mange flere blive berørt,« fremgår det.

Omkring 1,2 milliarder lever i områder med alvorligt begrænsede muligheder for at skaffe vand. Ud af dem bor knap halvdelen i Sydasien og omkring 460 millioner i Øst- og Sydøstasien.

En voksende befolkning og socioøkonomiske faktorer har medført en øget efterspørgsel på den værdifulde naturressource, mens klimaforandringer og ændringer i nedbør har forværret problemet yderligere .

Dette er især et alvorligt problem i Nordafrika og Vestasien, hvor tilgængeligt ferskvand per indbygger er faldet med 30 procent. I de to dele af verden når den gennemsnitlige årlige mængde per person knap over tærsklen for »alvorlig vandmangel« på 1.000 kubikmeter.

Indkomststigninger og stigende urbanisering har ført til en øget efterspørgsel på vand til energi- og serviceindustrierne og efter vandintensive madvarer som kød- og mejeriprodukter.

Mens målene stadig er inden for rækkevidde, så er der behov for at gøre mere for at forbedre landbruget rundt om i verden og håndtere ressourcerne ligeligt, fremgår det af FN-rapporten.

»Men kun ved at sikre en mere produktiv og bæredygtig anvendelse af ferskvand og regnvand i landbruget, der er verdens største vandforbruger.«

Ifølge FN-rapporten lever 50 millioner mennesker i det subsahariske Afrika i områder, hvor alvorlig tørke har haft katastrofale konsekvenser for den dyrkbare landbrugsjord og græsområder en gang hvert tredje år.

Mere end en tiendedel af verdens dyrkbare landbrugsjord, der er afhængig af nedbør, oplever de hyppige tørker, mens det samme gør sig gældende for omkring 14 procent af verdens græsområder.