FN er klar til at sætte droner ind i kampen mod zika

Sideløbende med udvikling af vacciner mod zika, forsøger myndighederne også at bekæmpe sygdommen ved at ramme myggene gennem deres evne til at forplante sig. Og her kan droner være en god hjælp, viser forsøg. Illustration: James Gathany, U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Droner kan vise sig at blive fremtidens mest effektive og samtidig billigste allierede i kampen mod myg, der spreder sygdomme – også i tætbefolkede områder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN, der sammen med en ngo-organisation netop har udført en vellykket test med en drone, der har spredt sterile myg ud over et landområde i Brasilien for at bekæmpe den frygtede sygdom zika.

De pågældende hanmyg var blevet bestrålet ved hjælp af SIT-teknikken, så de var sterile. Når de spredes i et lokalområde, vil de parre sig med hunmyg, men eftersom der ikke kommer afkom ud af det, falder insektpopulationen over tid.

Ved at sprede myggene ved hjælp af droner, kan man på cirka fem minutter sprede 50.000 sterile hanmyg over et område på 20 hektar.

Skånsom metode sikrer effektiviteten

Det er FN's Internationale Atomenergiagentur (IAEA), som har udviklet drone-systemet i samarbejde med FN's føde- og landbrugsorganisation (FAO) og ngo'en WeRobotics.

Læs også: USA tester eksperimentel dna-vaccine mod zikavirus

I dag bruger man normalt fly til fra stor højde at frigive sterile aedes-myg, der spreder sygdomme som dengue eller gul feber. Alternativt kører man rundt i byområder og lukker insekterne ud.

Men myggene er meget skrøbelige, så der skal ikke meget til, før de får skader på vinger og ben. Og metoden kræver spredning af en stor population af sterile hanmyg for at være effektiv.

Det problem undgår man ifølge FN med det dronebaserede system.

»Vi er tilfredse med den indledende test, der viser mindre end 10 procent dødelighed gennem hele processen med pakning, transport og frigivelse af myggene,« siger Adam Klaptocz, medstifter af WeRobotics.

Brasilien går i gang næste januar

Brasilien planlægger at bruge dronesystemet i udvalgte by- og landområder fra januar 2019, hvor det er højsommer på den sydlige halvkugle, og myggene stortrives.

Læs også: Zika-virus skal bekæmpes med sterile myg

Samtidig fortsætter arbejdet med udvikling af dronesystemet. I dag vejer dronen mindre end 10 kilo, koster cirka 10.000 euro og bærer 50.000 sterile myg pr. gang.

Ambitionen er at reducere vægten på dronen, så den kan fragte op til 150.000 hanmyg, hver gang den letter.

I denne video fortæller FN mere om SIT-teknikken

Illustration: Kirchgassner.dk