FN fastslår: Mennesker er skyld i den globale opvarmning
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

FN fastslår: Mennesker er skyld i den globale opvarmning

Nu er det endelig blevet helt troværdigt sandt (næsten da), at menneskehedens overforbrug af brændsler er skyld i den globale opvarmning, skriver Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Det fremgår nemlig af en storstilet spørgeundersøgelse, foretaget af den amerikanske lektor Peter Doran fra University of Illinois.

Peter Doran og forskerkollegaen Maggie Kendall Zimmerman har stillet to simple spørgsmål til 3.146 forskere:

1) Er den globale middeltemperatur steget i forhold til før-1800 niveauerne?

2) Er de menneskelige aktiviteter en betydende faktor i ændringen af den globale middeltemperatur?

Resultatet var, at et overvældende flertal sagde JA til begge dele. Kun 10 procent var uenig i det første spørgsmål og 15 procent i det andet.

Sådan! Nu er det slået fast én gang for alle, så ingen kan være i tvivl. Bortset altså fra de få tvivlere, som er uden for videnskabspædagogisk rækkevidde. De tilhører en minoritet.

Dermed skulle sandheden om klimaforandringerne være slået fast på ægte demokratisk vis.

Problemet er nu, at ingen af naturvidenskabens store tænkere anerkender flertalsafstemninger som en farbar vej til videnskabelig sandhed.

»Man kan godt finde tænkere, som vil sige, at man kan definere sandhed som konsensus, men ikke hos de naturvidenskabelige videnskabsteoretikere,« siger cand. mag. adjunkt Anne Marie Olesen, Afdeling for Filosofi på Aarhus Universitet.

»Brugen af konsensus som sandhedskilde er ikke fremherskende. Det vil være et radikalt synspunkt, hvis man hævder det inden for naturvidenskab,« siger Anne Marie Olesen.

Der vil altså ikke være konsensus om at bruge konsensus til noget, man bliver klogere af. Det vil sige, at de fleste naturforskere vil være enige om, at man ikke kan finde sandheden på den måde - ved blot at blive enige om den.

FN gør det nemt for politikerne

Derfor kan det være videnskabeligt problematisk, at IPCC, FN's mellemstatslige panel om klimaændringer, har udgivet en rapport, som netop fastslår, hvad de fleste forskere mener om klimaændringerne. Og for at gøre det hele endnu værre, så har rapporten undertitlen: "Sammendrag for beslutningstagere". Det er altså den, politikerne skal have i hånden, mens de bruger skattepengene.

IPCC finder nemlig, at ikke bare er de fleste forskere enige om klimaforandringernes årsager - nej, de fleste forskere, som ved, hvad de taler om, er enige om det.

Ifølge IPCC er 97 procent af dem, der faktisk beskæftiger sig med klimaforskning, enige om, at menneskeheden er skyldig i klimaforandringerne. Men blandt de andre - som også er dygtige, men på andre områder, såsom geologi og meteorologi - er der betydeligt mere tvivl.

Det vil sige, at FN vil have politikerne til at træffe beslutninger på grundlag af videnskabelig indsigt, der som ovenfor nævnt IKKE kan karakteriseres som sandhed. Det er bare noget, som mange dygtige folk er enige om.

Sandheden er svær at få hold på

Men hvad gør man så, når man skal agere fornuftigt i den virkelige verden, hvor vigtige beslutninger skal tages på det bedst mulige grundlag? Eksempelvis beslutninger om den globale opvarmning.

Tænkeren Karl Popper, som store dele af videnskaben i dag hælder til, slog fast med syvtommersøm, at man i bedste fald kan sige, hvad der IKKE er sandt. Selve sandheden, derimod, er en flygtig størrelse, som flytter sig, mens man rækker efter den.

Så man skal ligesom en omvej rundt for at finde frem til en opfattelse, der er så rigtig, at man kan træffe rimelige beslutninger ud fra den.

»Jo mere, vi forsøger at falsificere en teori, jo mere vi tør udfordre os selv og risikere vores teori, jo mere befæstet bliver den. Men vi kan ikke sige, at den er sand. Ifølge Popper når vi aldrig dertil,« siger Anne Marie Olesen.

Sådan træffes beslutninger bedst

Men hjælpen er nær. Fornuftige beslutninger kan godt træffes, selv om man ikke har den absolutte sandhed i hænderne.

»Jo mere, vi udsætter vores teori for, og som den kommer helskindet igennem, jo mere kan vi fæste lid til den, og så kan den også danne grundlag for vores handlinger. Så selv om man kommer frem til en teori gennem konsensus, skal man ikke bare tage den for gode varer, før man har forsøgt at falsificere den. Og jo mere, man har udsat den for af forskellige tests, jo mere kan den gælde som rationelt handlingsgrundlag,« siger hun.

Kan man sige, at jo større konsensus, der er om en teori, jo vigtigere er det at prøve at skyde den ned?

»Den tanke kunne man godt have. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en fast, logisk slutning der. Men hvis der er en stor konsensus om en sag, så kunne det være interessant at pille ved det.«

Så de forskere, der bør holdes vågent øje med, er de sidste tre procent af klimaforskerne, som mener noget helt andet. Dem, som med Karl Poppers tanker i den ene hånd og et enkelt, velanbragt fysikforsøg i den anden har mulighed for at vælte hele den gængse opfattelse af, hvad der er sandt.

Danmarks Meteorologiske Institut har udgivet FN-rapporten på dansk (se link).

Dokumentation

FN's rapport om klimaændringer 2007 (sammendrag for beslutningstagere)
DMI's artikel

Hvis et stort flertal af forskere mener at klimaet vil blive varmere, hvis vi fortsætter afbrændingen af fossile brændstoffer, og et andet flertal mener at vi hurtigst muligt skal gøre os uafhængige af sheikerne og Putin - jamen så behøver vi vel ikke at diskutere så meget!?

Vi må udvikle vedvarende energi.

Så kan vi ved siden af diskutere om vi også skal have aromkraft.

  • Søren
  • 0
  • 0

Jeg har ladet mig fortælle, at udslip fra vulkansk aktivitet, har sendt umådelige mængder drivhusgasser op i atmosfæren, gennem århundrede, bevis fundet i moler på øen Fur.

Da det syder-koger-sprøjtes flydende lava op mange steder på kloden, var det meget fint, hvis nogle af de kloge hoveder, bragte nogle værdier frem for dette?

Hvor mange drivhusgasser blev sendt op i atmosfæren på hele kloden, ved nytårsfyrværkeri 31. december 2008?

Disse udledninger var gode at vide?

Hilsen et ganske almindelig tænkende menneske.
Bent Christensen

  • 0
  • 0

Til spørgsmål 1. Hvordan kan man afholde en afstemning om temperaturen er steget siden 1800 tallet. Jeg mener det er videnskabeligt bevist, at temperaturen er steget.

Til spørgsmål 2. Man kan da ikke foretage en afstemning, hvorvidt de menneskelige aktiviteter er en betydende faktor til en global opvarmning. Forskning er ”sgu” da ikke demokratisk.

Henrik Svensmarks teori vedr. solplet-aktiviteten er tilsyneladende dødsdømt. Men denne teori bidrager heller ikke så godt i de enkelte statskasser.

Drivhusgas-religionen er efterhånden den største religion i verden.

  • 0
  • 0