FN fastslår: Mennesker er skyld i den globale opvarmning

På god, demokratisk vis er sandheden om klimaets forandringer blevet lagt fast. Så nu kan politikerne gå i gang med at løse klimaproblemerne, hvis de altså tør stole på det.

Nu er det endelig blevet helt troværdigt sandt (næsten da), at menneskehedens overforbrug af brændsler er skyld i den globale opvarmning, skriver Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Det fremgår nemlig af en storstilet spørgeundersøgelse, foretaget af den amerikanske lektor Peter Doran fra University of Illinois.

Peter Doran og forskerkollegaen Maggie Kendall Zimmerman har stillet to simple spørgsmål til 3.146 forskere:

Det er ganske vist: Menneskers afbrænding er årsag til den globale opvarmning. Demokratiet har talt, men filosoffen Karl Popper er ikke taget i ed. (Grafik: Wikipedia)

1) Er den globale middeltemperatur steget i forhold til før-1800 niveauerne?

2) Er de menneskelige aktiviteter en betydende faktor i ændringen af den globale middeltemperatur?

Resultatet var, at et overvældende flertal sagde JA til begge dele. Kun 10 procent var uenig i det første spørgsmål og 15 procent i det andet.

Sådan! Nu er det slået fast én gang for alle, så ingen kan være i tvivl. Bortset altså fra de få tvivlere, som er uden for videnskabspædagogisk rækkevidde. De tilhører en minoritet.

Dermed skulle sandheden om klimaforandringerne være slået fast på ægte demokratisk vis.

Problemet er nu, at ingen af naturvidenskabens store tænkere anerkender flertalsafstemninger som en farbar vej til videnskabelig sandhed.

»Man kan godt finde tænkere, som vil sige, at man kan definere sandhed som konsensus, men ikke hos de naturvidenskabelige videnskabsteoretikere,« siger cand. mag. adjunkt Anne Marie Olesen, Afdeling for Filosofi på Aarhus Universitet.

»Brugen af konsensus som sandhedskilde er ikke fremherskende. Det vil være et radikalt synspunkt, hvis man hævder det inden for naturvidenskab,« siger Anne Marie Olesen.

Der vil altså ikke være konsensus om at bruge konsensus til noget, man bliver klogere af. Det vil sige, at de fleste naturforskere vil være enige om, at man ikke kan finde sandheden på den måde - ved blot at blive enige om den.

FN gør det nemt for politikerne

Derfor kan det være videnskabeligt problematisk, at IPCC, FN's mellemstatslige panel om klimaændringer, har udgivet en rapport, som netop fastslår, hvad de fleste forskere mener om klimaændringerne. Og for at gøre det hele endnu værre, så har rapporten undertitlen: "Sammendrag for beslutningstagere". Det er altså den, politikerne skal have i hånden, mens de bruger skattepengene.

IPCC finder nemlig, at ikke bare er de fleste forskere enige om klimaforandringernes årsager - nej, de fleste forskere, som ved, hvad de taler om, er enige om det.

Ifølge IPCC er 97 procent af dem, der faktisk beskæftiger sig med klimaforskning, enige om, at menneskeheden er skyldig i klimaforandringerne. Men blandt de andre - som også er dygtige, men på andre områder, såsom geologi og meteorologi - er der betydeligt mere tvivl.

Det vil sige, at FN vil have politikerne til at træffe beslutninger på grundlag af videnskabelig indsigt, der som ovenfor nævnt IKKE kan karakteriseres som sandhed. Det er bare noget, som mange dygtige folk er enige om.

Sandheden er svær at få hold på

Men hvad gør man så, når man skal agere fornuftigt i den virkelige verden, hvor vigtige beslutninger skal tages på det bedst mulige grundlag? Eksempelvis beslutninger om den globale opvarmning.

Tænkeren Karl Popper, som store dele af videnskaben i dag hælder til, slog fast med syvtommersøm, at man i bedste fald kan sige, hvad der IKKE er sandt. Selve sandheden, derimod, er en flygtig størrelse, som flytter sig, mens man rækker efter den.

Så man skal ligesom en omvej rundt for at finde frem til en opfattelse, der er så rigtig, at man kan træffe rimelige beslutninger ud fra den.

»Jo mere, vi forsøger at falsificere en teori, jo mere vi tør udfordre os selv og risikere vores teori, jo mere befæstet bliver den. Men vi kan ikke sige, at den er sand. Ifølge Popper når vi aldrig dertil,« siger Anne Marie Olesen.

Sådan træffes beslutninger bedst

Men hjælpen er nær. Fornuftige beslutninger kan godt træffes, selv om man ikke har den absolutte sandhed i hænderne.

»Jo mere, vi udsætter vores teori for, og som den kommer helskindet igennem, jo mere kan vi fæste lid til den, og så kan den også danne grundlag for vores handlinger. Så selv om man kommer frem til en teori gennem konsensus, skal man ikke bare tage den for gode varer, før man har forsøgt at falsificere den. Og jo mere, man har udsat den for af forskellige tests, jo mere kan den gælde som rationelt handlingsgrundlag,« siger hun.

Kan man sige, at jo større konsensus, der er om en teori, jo vigtigere er det at prøve at skyde den ned?

»Den tanke kunne man godt have. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en fast, logisk slutning der. Men hvis der er en stor konsensus om en sag, så kunne det være interessant at pille ved det.«

Så de forskere, der bør holdes vågent øje med, er de sidste tre procent af klimaforskerne, som mener noget helt andet. Dem, som med Karl Poppers tanker i den ene hånd og et enkelt, velanbragt fysikforsøg i den anden har mulighed for at vælte hele den gængse opfattelse af, hvad der er sandt.

Danmarks Meteorologiske Institut har udgivet FN-rapporten på dansk (se link).

Dokumentation

FN's rapport om klimaændringer 2007 (sammendrag for beslutningstagere)
DMI's artikel

Kommentarer (43)

Hvis et stort flertal af forskere mener at klimaet vil blive varmere, hvis vi fortsætter afbrændingen af fossile brændstoffer, og et andet flertal mener at vi hurtigst muligt skal gøre os uafhængige af sheikerne og Putin - jamen så behøver vi vel ikke at diskutere så meget!?

Vi må udvikle vedvarende energi.

Så kan vi ved siden af diskutere om vi også skal have aromkraft.

 • Søren
 • 0
 • 0

Jeg har ladet mig fortælle, at udslip fra vulkansk aktivitet, har sendt umådelige mængder drivhusgasser op i atmosfæren, gennem århundrede, bevis fundet i moler på øen Fur.

Da det syder-koger-sprøjtes flydende lava op mange steder på kloden, var det meget fint, hvis nogle af de kloge hoveder, bragte nogle værdier frem for dette?

Hvor mange drivhusgasser blev sendt op i atmosfæren på hele kloden, ved nytårsfyrværkeri 31. december 2008?

Disse udledninger var gode at vide?

Hilsen et ganske almindelig tænkende menneske.
Bent Christensen

 • 0
 • 0

Til spørgsmål 1. Hvordan kan man afholde en afstemning om temperaturen er steget siden 1800 tallet. Jeg mener det er videnskabeligt bevist, at temperaturen er steget.

Til spørgsmål 2. Man kan da ikke foretage en afstemning, hvorvidt de menneskelige aktiviteter er en betydende faktor til en global opvarmning. Forskning er ”sgu” da ikke demokratisk.

Henrik Svensmarks teori vedr. solplet-aktiviteten er tilsyneladende dødsdømt. Men denne teori bidrager heller ikke så godt i de enkelte statskasser.

Drivhusgas-religionen er efterhånden den største religion i verden.

 • 0
 • 0

Drivhusgas-religionen er efterhånden den største religion i verden.

Ja - større end solplet-relegionen - åbenbart til stor frustration for dennes tilbedere ? ;o))

 • 0
 • 0

Mennesket BIDRAGER til opvarmningen. Jeg tvivler på at mennesket er den eneste opvarmende kilde. Men måske tager jeg fejl og solen, samt udvikling af varme fra radioaktive materialer, samt kosmisk ståling har så lille eller slet ingen betydning set i forhold til menneskets påvirkning og derfor kan bortkastes.....

Og ja det er da ganske sjovt at forskning nu er en politisk disciplin

 • 0
 • 0

Hvis politikere kun kunne tage beslutninger om det, der var "videnskabeligt bevist" iht. Carl Popper, så fik vi sandelig ikke meget politisk aktivitet.

Det ville dog være relevant at trække andre ting ind og spørge videnskabsmænd om f.eks. menneskelig aktivitet kunne nedbringe malariadødsfald, aidsdødfald osv. i u-lande.

Man burde også få svar på, hvad de mente, konsekvenserne ved at handle/ikke handle ville være i alle tilfælde - og hvad det kostet.

Derefter måtte politikerne så vurdere, hvor man skulle sætte resurserne ind.

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Er det ikke flintrende ligegyldigt om mennesket bidrager til global opvarmning eller ej, og om der er global opvarmning eller ej. Det er jo indlysende sund fornuft, at begynde at tænke i vedvarende energikilder, fremfor at blive ved med at udtømme jordens fossile resourcer.

Der er jo ingen som helst form for fornuft i at blive ved med at brænde olie og kul af, uanset om det medfører global opvarmning eller ej.

 • 0
 • 0

Er enig. Personligt er jeg heller ikke overbevist om drivhus effekten, men det ville da give god mening at udskifte de fosille brændstoffer med noget vedvarende, ikke mindst på grund af politisk uafhængighed, når en gang den danske olie slipper op.

 • 0
 • 0

1) Er den globale middeltemperatur steget i forhold til før-1800 niveauerne?

Ja, hvor langt må jeg gå tilbage? Alle er da enige om at Sten- Bronze-alderen var det varmere.

2) Er de menneskelige aktiviteter en betydende faktor i ændringen af den globale middeltemperatur?

Henviser dette spørgsmål til det forrige spørgsmål? Hvornår er noget af betydning. En fjer kan vælte et helt læs. Og noget betydning i forhold til hvad? Kondensstriber fra fly påvirker klimaet men også skovrydninger.

 • 0
 • 0

[quote]1) Er den globale middeltemperatur steget i forhold til før-1800 niveauerne?

Ja, hvor langt må jeg gå tilbage? Alle er da enige om at Sten- Bronze-alderen var det varmere.

2) Er de menneskelige aktiviteter en betydende faktor i ændringen af den globale middeltemperatur?

Henviser dette spørgsmål til det forrige spørgsmål? Hvornår er noget af betydning. En fjer kan vælte et helt læs. Og noget betydning i forhold til hvad? Kondensstriber fra fly påvirker klimaet men også skovrydninger.[/quote]

Nu var det jo ikke "betydning", men "betydende". I min forståelse det det være >50%, ellers er spørgsmålet ikke til at besvare, så det giver nogen mening.

 • Søren
 • 0
 • 0

Har vi ikke eksempler nok? Da Wegener i 1915 offentliggjorde sin erkendelse om planetens overflade (om kontinentalsoklers drift), påstod samtlige andre forskere at hans tanker var idiotiske. Da et par forskere erkendte at mavesår skyldes bakterier og kan kureres så let som ingenting, blev de latterliggjort af alle andre. Engang, da nogen påstod af Jorden kredser om Solen, var det billet til at blive brændt på bålet af overtroiske galninge. Som tilfældigvis var i flertal.

En teori bliver IKKE sand, fordi et flertal tror på at den er rigtig.

Hvad har vi desuden af problemer i denne sag? Her er nogle eksempler fra det samlede billede:

 • Der er forskere, som hyler i FN, der ønsker sig at score kassen på at skaffe sig forskningsmidler til forskning i CO2-relaterede emner. Er de mange? Hvor skal vi vide det fra, det er vanskeligt at få sig et overblik over forskerne, om hvem der betaler deres løn. En mistanke, der hærger. Hvad ved vi i øvrigt: Vi ved, at andre forskere bliver kylet ud af FN, hvis de ønsker at argumentere for andre teorier. Fordi de er i mindretal. Og hvad har vi i øvrigt hørt om procedurer i FN? At embedsmænd omskriver forskernes rapporter, for at opnå konsensus iblandt politikere. Dette gør ikke nødvendigvis FN's konklusioner forkerte, men det giver mistanker om, at der måske er stor usikkerhed i kvaliteten af FN's konklusioner.

 • Vi ved, at der er bureaukrater, der fokuserer på deres landes problemer med i fremtiden at kunne indkræve tilstrækkelige mængder af skatte. Altså ansvarlige mænd og kvinder. Men, disse bureaukrater ønsker særdeles gerne at gøre CO2 til en ny kilde for skat, fordi de altid leder efter nye kilder, og det betyder, at deres interesse for CO2 ikke har noget med at redde planeten at gøre, men at redde deres statsledelse i de næste måske tredve år. Hvilke erfaringer har vi med sådant? Vi ved, at vore kontrolmyndigheder ikke gider at kontrollere, de lader kun som om. Årsag: At det er en fed forretning at gøre således, skatter ind, færrest mulige omkostninger ud, som virker, fordi der altid er mange ærlige mennesker der gør som deres regering siger at de skal gøre. Hvad betyder det? At bureaukrater, der deltager i debatten om CO2, ikke er spor saglige. Tværtimod, de smadrer enhver ballance i de faglige diskussioner, fordi menigmand, der intet overblik har, og som har politisk magt, ikke kan se forskel på disse bureaukrater og forskere.

 • Egenskaber i CO2. Læg vel mærke. CO2 er usynligt, lugtløst, ugiftigt i sig selv. Dette er en beskrivelse af en substans der er meget vanskelig at gøre inspektion på. Slyngler vil påstå at pumpe CO2 ned i undergrund og modtage skatterabatter således, og i virkeligheden lade CO2 fise ud i atmosfæren. Slyngler vil påstå at de anvender brændsler der ikke udleder ret megen CO2, og opnå skatterabatter derved, og i virkeligheden fyre med det værste lort, indkøbt billigt og anvendt fordækt. Og hvorfor vil slyngler gøre dette? Af mindst fem årsager:

A. Det giver penge.
B. Det er vanskeligt at blive opdaget (CO2 er usynligt)
C. Kontrollører gør ikke deres job i praksis.
D. Det er vanskeligt for slynglerne at tro på at forskerne har ret, fordi forskerne er ude af stand til at bevise rigtigheden, et bevis vil måske først komme om 5.000 år, fordi der risikerer at være langt stærkere tendenser styret af fx Solen. Hvem har ret? Slyngler vil næppe vide det. Og altså vil de måske ikke have særlig megen dårlig samvittighed, i det mindste ikke af denne grund. Som er en notorisk opskrift på populært skattebedrageri.
E. Mange mennesker lever slet ikke i nærheden af lavtliggende områder, og er derfor ligeglade med om verdenshavene måske stiger et par centimeter hvert tyvende år. Altså delte interesser.

Dermed, hvad kan vi konkludere? Svar: Intet. Sagen er kontroversiel. CO2-regnskaber risikerer at være en dødssejler. Eller, det kan i fremtiden vise sig at være uundværligt, at begrænse CO2. Problemet er, at forskere ikke kan bevise det på forhånd. Problemet er, at forskerne slås imod hinanden, og at flertallet kyler mindretallet ud af debatterne. Vi risikerer, at det er mindretallet der har ret. Ikke, at det er sådan, måske slet ikke, men hele situationen ligner en opskrift på en klassisk kaskade af langvarige misforståelser.

Min egen konklusion, på grund af alle disse faktorer: Jeg tror ikke spor på FN. Og dermed har jeg ingen viden fået om, om CO2 fra mennesker kan være et problem for planeten. Ønsker jeg da, på dette grundlag, at være med til at betale for en begrænsning af CO2? Nej!

Af mange årsager, helt andre årsager, ønsker jeg at støtte forureningsfri energi. Jeg ønsker ren energi, dvs. uden udledning af miljøgifte, og jeg ønsker selvstændig energi, den slags som gør os uafhængig af andre lande. Jeg ønsker gerne at betale ekstra for mit forbrug af energi, hvis mit ønske om renhed og sikkerhed er dyrere løsninger end hidtil. Hvad jeg absolut IKKE ønsker, er at betale mere ned i lommer på bureaukrater og lønforskere, og slet ikke, hvis disse udgifter tillader forsat udledning af miljøgifte, og jeg bliver arrig, hvis vi endda samtidig løber en militær-politisk risiko ved at være i lommen på fremmede magter, på grund af afhængighed af deres energi. For eksempel: Vi bør aldrig købe russisk gas!

ps: Jeg er personligt meget lettet, at vi er kommet af med den hidtidige USA-præsident igennem otte år. Men, hans oprindelige holdning, før han skiftede holdning, at han syntes at CO2-begrænsning er helt forkert, var et af hans få klarsyn.

 • 0
 • 0

Skal vi ikke allesammen række hånden op og vedtage at jorden er flad, og stemme for, at de som mener noget andet, skal skubbes ud over kanten.:o)

De fleste har jo ret, de er jo de fleste, men er de også de klogeste??

Vil det ikke snart være opportunt, at vor stat forlod FN( UN-Uenige Nationer)???

 • 0
 • 0

Nu er det endelig blevet helt troværdigt sandt (næsten da), at menneskehedens overforbrug af brændsler er skyld i den globale opvarmning

 • men det er da krystalklar 'elastiksalg i metermål', at foretage denne konklusion på basis af afgivne svar på spørgsmålet: "Er de menneskelige aktiviteter en betydende faktor i ændringen af den globale middeltemperatur?"!
  'Menneskelige aktiviteter' omfatter jo bla. dyrkningsmønstre/'land use', der af mange eksperter, fx. R.A. Pielke Sr., anses for en særdeles betydningsfuld faktor ifm. klimaændringer. Dernæst forekommer 'betydende' ikke at være nærmere præciseret!? Selv Svensmark et al. ville jo kunne tilslutte sig, at drivhusgasser spiller en 'betydende' rolle!
  DMI må da efterhånden føle sig hårdt trængt, hvis de tyr til kolportering af slige 'argumenter'! :)
 • 0
 • 0

Er det ikke flintrende ligegyldigt om mennesket bidrager til global opvarmning eller ej, og om der er global opvarmning eller ej

 • jo, hvis det ALENE fører til frigørelse fra afhængighed af fossile energikilder, er det ret 'flintrende ligegyldigt'; MEN hvis hysteriet fører til store, globale ressourceoverførsler gennem 'handel med varm luft' (der åbner ladeporte for svindel af enhver tænkelig (og p.t. Utænkelig?) form), er det bestemt ikke spor ligegyldigt!!
 • 0
 • 0

Det ville dog være relevant at trække andre ting ind og spørge videnskabsmænd om f.eks. menneskelig aktivitet kunne nedbringe malariadødsfald, aidsdødfald osv. i u-lande.

Man burde også få svar på, hvad de mente, konsekvenserne ved at handle/ikke handle ville være i alle tilfælde - og hvad det kostet.

Derefter måtte politikerne så vurdere, hvor man skulle sætte resurserne ind.

 1. Spørgsmålet er stillet og man behøver ikke stille det specielt til videnskabsmændene. Det er et spørgsmål om prioritet og man kunne f.eks. vælge at nedprioritere luksusforbrug, militær forskning, nytårsraketter og formel 1 løb.

 2. Det er undersøgt både af Lomborg, Stern og mange andre.

 3. De er i gang. I Danmark har Fogh f.eks. meldt klart ud. Om det bliver til noget med ham afhænger ganske vist nok af om han tør gøre sig fri af DF. Men så er der måske andre ude omkring som kan tage beslutninger.

mvh Søren

 • 0
 • 0

Fra ca 1910 till ca 1950 steg jordens middeltempetur ca 0,8 grader. Da talte ikke nogen om drivhuseffekt. Siden sank temperaturen i eet årti för at siden begynde stige igen. I 80-erne begyndte man så snakke om drivhuseffekten. Under min studietid fren til 74 var det overhoved ikke tale om drihuseffekt. Jeg tror Svendsmark et al har ret!

 • 0
 • 0

Med al respekt så er Karl Poppers videnskabsfilosofi et levn fra det 19ende århundrede!

F.eks. accepterede han aldrig kvantemekanikken og kaldte Niels Bohr for en "subjektivist". Desuden udtalte han at darwinismen ikke var en verificerbar teori, men et metafysisk forskningsprogram...

Kristian Nielsen,
Dr. scient.

 • 0
 • 0

Peter Hansen:

Der er da ikke nogen der forbyder dig at investere din pension i Vestas. Med "vi", mener du da skatteydernes penge?

Med "du", mener du, Peter Hansen, da Søren Rosendal Jensen, som jeg formoder er den du citere?

Nå men, "vi" kunne, efter min mening, med al rimelighed være den vestlige verden, som har pengene, og har skabt langt den overvejende del af problemerne.

"skatteydernes penge?" Tja! Det var da én mulighed.
- En anden kunne være lovgivning!

 • 0
 • 0

»Jo mere, vi forsøger at falsificere en teori, jo mere vi tør udfordre os selv og risikere vores teori, jo mere befæstet bliver den. Men vi kan ikke sige, at den er sand. Ifølge Popper når vi aldrig dertil,« siger Anne Marie Olesen.

Så er det vel i.fl. Olesen heller ikke sandt at Jorden er rund?

Det hun/Popper beskriver her er [i]sofisme[/i] og ikke filosofi. I en af Platons (Sokrates') dialoger diskuteres forskellen på disse på glimrende vis.

 • 0
 • 0

Det er helt normalt at klimaet skifter hurtigere og hurtigere hen imod afslutningen af en mellem istid. Klimaet bliver mere følsomt og ustabilt jo laver temperturen bliver. Lige nu er vi 4C grader under den lange varme periode i stenandren og det selvom vi lige nu har det varmeste klima i de sidste 500 år og den mest aktive sol i en 1000 års periode. Ingengang midelandens varme kan vi nå op på. Alt tyder derfor på at vi står overfor en istid eller en lille istid ligesom i 1600 tallet. Dette er et seriøst problem. Det er en katastrofe, men al forskning hander om en mulig fremtidig global opvarmning, som generelt øger menneskenes levemuligheder. Forestil dig at madpriserne vokser år for år, og en hver forbedring af landbruget ædes af de faldende temperature og den mindre nedbør. Hvem har råd til børn eller opsparing til alderdommen, når alle priserne bare vedbliver med at stige år for år?

 • 0
 • 0

Nej det er ikke ligegyldigt hvilke argumenter man bruger. Den globale opvarmning og koblingen til CO2 er så usikker, at man risikerer at bruger resourcerne forkert, på noget som viser sig dårligt har en effekt.
Jeg har foreslået før, at man først og fremmest gør noget for at reducere forbruget af fossile brændsler, og sætter fokus på det istedet for dette luftige CO2, som er ved at give mig kvalme. Det ville folk forstå umiddelbart, og det vil have en umiddelbar effekt her og nu og i nærområdet. At det så giver mindre CO2 er blot en ekstra gevinst, hvis og såfremt og ifald.
Fokuseringen på CO2 har blandt andet medført tanker om opsamling af det, som blot vil øge den fossile afbrænding.
Ved at fokusere så meget på CO2, risikerer man fuldstændig at miste de lavthængende og givtige frugter, som ikke har den samme signalværdi som de idiotiske brintbiler og andre besynderlige projekter som f.eks biobrændstoffer (brænd lortet af i kraftværker hvor det erstatter fossile brændstoffer 100%).

 • 0
 • 0

Det er i og for sig uinteressant om teorien om fossile brændsler og global opvarmning er sand eller falsk.

Der er så mange magtfulde mennesker, der har deres udkomme ved teorien, at den er kommet for at blive. Også selv om det skulle vise sig at blive koldere i stedet for varmere. I så fald ville man utvivlsomt kunne finde forskere, der ville kunne forklare dette som et resultat af den forøgede kuldioxidmængde i atmosæren.

Hvis kuldioxiden i sig selv havde interesseret magthaverne, havde de vel ikke fået Barsebäck lukket.

Derimod kan vi vel næsten alle være enige om, at vi gerne vil være uafhængige af Mellemøstens og Nordafrikas olie og gas.

Lad os altså udnytte den beskedne, men dog ikke ubetydelige forhåndenværende mængde bioenergi så rationelt som muligt, dvs. ved at brænde den som den foreligger og lad os investere i vedvarende energi, hvor vi får mest for pengene og kun der.

Dvs. lad os bygge atomkraftværker på samlebånd, og lad os få fusionsreaktoren til at fungere.

 • 0
 • 0

Jeg har ladet mig fortælle, at udslip fra vulkansk aktivitet, har sendt umådelige mængder drivhusgasser op i atmosfæren, gennem århundrede, bevis fundet i moler på øen Fur.

Da det syder-koger-sprøjtes flydende lava op mange steder på kloden, var det meget fint, hvis nogle af de kloge hoveder, bragte nogle værdier frem for dette?

Hvor mange drivhusgasser blev sendt op i atmosfæren på hele kloden, ved nytårsfyrværkeri 31. december 2008?

Disse udledninger var gode at vide?

Hilsen et ganske almindelig tænkende menneske.
Bent Christensen

Er der virkelig ingen i DK der har viden om ovenstående 2 spørgsmål, så er jeg s.. måløs!

 • 0
 • 0

Vi må udvikle vedvarende energi.

Så kan vi ved siden af diskutere om vi også skal have aromkraft.

 • Søren

Verdens samlede energiforbrug er enormt. Tilsvarende er befolkningstilvæksten enorm.

I en anden tråd blev der lavet et regneeksempel, hvor det fremkom at alene for at producere det samme antal KWh som den amerikanske bilpark brænder af, skal der opstilles næsten en million 2MW vindmøller.

Dertil kommer en tilsvarende mængde standby kapacitet til når det er vindstille, plus en konstant øgende og industrialiseret menneskemængde.

Et enkelt KK værk som det finske kan producere grundlast svarende til 2000 2MW havmøller, og kræver ikke standby kapacitet.

Prøver vi at regne på verdens samlede energiforbrug bliver antallet af kæmpemøller der skal opstilles simpelthen astronomisk.

Så skal vi være lidt realistiske her i en situation hvor vandet nærmer sig halshøjde, mener jeg at de sidste idealister blive nødt til at lægge deres KK fobi på hylden.

Vi får brug for alle de bedste medspillere hvis vi skal have en chance for at ændre noget i tide.

 • 0
 • 0

Så er det vel i.fl. Olesen heller ikke sandt at Jorden er rund?

Dette interessante spørgsmål kunne vel også klares med håndsoprækning efter bedste videnskabelige principper.

Jorden er forresten vandret.
(Em en af mine eleverbetegnede engang vandret som noget af det meste flade, man kunne tænke sig - og beviste dermed af Jorden var flad!)

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0

[quote]Jeg har ladet mig fortælle, at udslip fra vulkansk aktivitet, har sendt umådelige mængder drivhusgasser op i atmosfæren, gennem århundrede, bevis fundet i moler på øen Fur.

Da det syder-koger-sprøjtes flydende lava op mange steder på kloden, var det meget fint, hvis nogle af de kloge hoveder, bragte nogle værdier frem for dette?

Hvor mange drivhusgasser blev sendt op i atmosfæren på hele kloden, ved nytårsfyrværkeri 31. december 2008?

Disse udledninger var gode at vide?

Hilsen et ganske almindelig tænkende menneske.
Bent Christensen

Er der virkelig ingen i DK der har viden om ovenstående 2 spørgsmål, så er jeg s.. måløs![/quote]

Vulkansk aktivitet er stort set ligegyldig i den sammenhæng vi taler om.

Mennesker udleder 7GT C om året, havet udleder 90GT MEN OPTAGER 92GT. På landjorden snupper træer og planter 1GT og vi ved ikke hvor 2GT C bliver af, så årligt bidrager mennesket med 2 GT C til atmosfæren (tal fra NASAs hjemmeside).

Der er såmænd intet mystisk over CO2 gassen og dens påvirkning på atmosfæren som drivhusgas, den er ganske veldokumenteret af bl.a. NASA.

Desværre kan jeg se at ingeniørerne der skriver indlæg her, ikke formår at gøre CO2 til andet end "trolddom og magi" - meget skuffende at læse.

 • 0
 • 0

Er fældningen af regnskovene mon tabu i hele denne CO2-debat?
Som alle jo ved, har der været massiv fældning af gigantiske skovarealer i de sidste 30 - 40 år - men det er jo helt fortiet i denne debat.
Såvidt jeg ved, er Norge det eneste land der har været på banen, med et tilbud om okonomisk støtte, til gengæld for et stop for skovning.

 • 0
 • 0

Uffe Merrild:

Vulkansk aktivitet er stort set ligegyldig i den sammenhæng vi taler om.

Mennesker udleder 7GT C om året, havet udleder 90GT MEN OPTAGER 92GT. På landjorden snupper træer og planter 1GT og vi ved ikke hvor 2GT C bliver af, så årligt bidrager mennesket med 2 GT C til atmosfæren (tal fra NASAs hjemmeside).

Der er såmænd intet mystisk over CO2 gassen og dens påvirkning på atmosfæren som drivhusgas, den er ganske veldokumenteret af bl.a. NASA.

Desværre kan jeg se at ingeniørerne der skriver indlæg her, ikke formår at gøre CO2 til andet end "trolddom og magi" - meget skuffende at læse.

Du har jo lov til at have din mening, men din sikkerhed - og din hån, den afføder - burde du vel blive lidt flov over, når du ser dette:

IPCC og UNEP opgiver følgende for CO2-balancen i atmosfæren (idet jeg bruger "større end" og "mindre end" som pile for, hvad der går ud og ind af atmosfæren fra hhv. havet og jorden - benævnelse er Gt)

IPCC:
> 90 fra vand
< 93 til vand
> 50 fra vulkansk aktivitet af fossilt CO2
> 50 fra jordoverfladen fra dødt organisk materiale
< 100 til jordoverfladen gennem fotosyntese
> 1 fra afskovning
> 5,4 fra fossilt brændsel

UNEP:
> 90 fra vand
< 92 til vand
> 60 fra jord ved nedbrydning af organisk materiale
< 61 til jord ved fotosyntese
> 5,5 fra fossil brændsel

Med de to meget stærkt afvigende opgivelser fra to forskellige UN-organisationer -og så sammenholdt med din opgivelse fra NASA, da kan man vel godt sige at din påstand:
>> Der er såmænd intet mystisk over CO2 gassen og dens påvirkning på atmosfæren som drivhusgas, den er ganske veldokumenteret af bl.a. NASA. <<

skal tages med en anelse forbehold?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Er fældningen af regnskovene mon tabu i hele denne CO2-debat?
Som alle jo ved, har der været massiv fældning af gigantiske skovarealer i de sidste 30 - 40 år - men det er jo helt fortiet i denne debat.
Såvidt jeg ved, er Norge det eneste land der har været på banen, med et tilbud om okonomisk støtte, til gengæld for et stop for skovning.

Ja Norge har bevilget 1 mia. om året til opkøb af regnskov.
For dette beløb kan man hvert år købe sig til et gods, der gør de hidtidige store brasilianske godsejere til "husmænd".

Man satser da på at købe en meget bred bræmme af skov på grænsen mellem de områder, der allerede er dyrket, og den resterende urskov.

Tidligere var det store godsejere og papirfabrikker, der stod for fældningen af regnskoven.
Siden Lula kom til magten er det imidlertid stoppet, men afskovningen har bare øget, fordi han til gengæld deler rundhåndet ud af arealer til opdyrkning af jordløse landarbejdere.
Man kan da inden længe opleve, at Norge bliver opfattet som en "nykolonialist", der ikke tillader de fattige at bruge landets egne resurser.

Morale:
Det er så let at sidde langt borte og tro, man ved, hvad der er det rigtige og sige: "Hvor svært kan det være".
Virkeligheden er langt mere kompliceret og kræver en stor grad af ydmyghed.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Med de to meget stærkt afvigende opgivelser fra to forskellige UN-organisationer -og så sammenholdt med din opgivelse fra NASA, da kan man vel godt sige at din påstand:
>> Der er såmænd intet mystisk over CO2 gassen og dens påvirkning på atmosfæren som drivhusgas, den er ganske veldokumenteret af bl.a. NASA. <<

skal tages med en anelse forbehold?

Mvh Peder Wirstad

Slet ikke, min vigtigste pointe var netop at effekten af CO2 som drivhusgas er velkendt, det du prøver på er at køre det over på en diskussion om tal :)

Og den gider jeg ikke deltage i.

 • 0
 • 0

I følge af et diagram, også lavet af nogle forskere, viser det at temperaturen på kloden har gået op og ned. Så lige efter at det har været oppe på sit højeste punkt med at være varmt, så går nogle 100 eller 1000 år, og så kommer der istid, og så går der yderligere millioner af år, hvor temperaturen stiger, og så når det sit top punkt, og sænker sig igen... Så jeg tror at, hvis ikke det er Gud der styrer det, så er det naturens gang.

 • 0
 • 0

Peder,

Man kan da inden længe opleve, at Norge bliver opfattet som en "nykolonialist", der ikke tillader de fattige at bruge landets egne resurser.

er det korrekt opfattet af mig, at man i Brasilien gerne vil have Norges penge, men at man selv vil bestemme, hvad pengene skal bruges til?
Det har jeg nemlig læst!

Peder, bager du selv dine pandekager? Mine er kun runde på den ene led. Jorden er rund over det hele -

Orla, hvorfor drage regnskoven ind i diskussionen?
Hvordan tror du det vil blive opfattet, hvis Brasilien insisterede på, at vi skulle lægge hele Fyn ud i skov?
Men OK, hvis vi skal hjælpe med til at bevare mest muligt regnskov, kunne vi hjælpe med at finde alternative muligheder for at bønderne kan bevare deres levebrød. Det kunne gøres ved at lære dem at bruge mineralgødninger og kemisk planteværn, så de kan avle samme mængder fødemidler på et mindre areal.
Vil du være med til det?

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Peder og Per!
Sammenhængen er vel den, at planter (regnskov) optager CO2.
Desuden er der vel op igennem tiden fældet større arealer end der er opdyrket af de lokale bønder. Hvad jeg mener er, at man vel ikke helt kan udelade betydningen af store skovarealer i CO2-regnskabet.

 • 0
 • 0

Orla,

Peder og Per!
Sammenhængen er vel den, at planter (regnskov) optager CO2.
Desuden er der vel op igennem tiden fældet større arealer end der er opdyrket af de lokale bønder. Hvad jeg mener er, at man vel ikke helt kan udelade betydningen af store skovarealer i CO2-regnskabet.

 • du vil ikke rigtig kommentere mit forslag til løsning af at forhindre nedgang i tropisk skov hvad angår den del, der skyldes at skov erstattes af landbrugsareal.
  En skov kan kun opfange CO2 så længde den er i vækst. Når bevoksningen dør frigives CO2 igen.
  Skov kan i nogen tilfælde give ev varmere jord p.g.a. formindsket albedo, så sagen er ikke helt så enkelt.
  Det eneste sikre er, at der er al mulig grund til at nedsætte vort overforbrug af fossil energi med alle midler. Væk med luksusholdninger, politisk korrekthed og udenomssnak. Fremtidens energi hedder VE, atomenergi og energieffektivitet.

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0

PAH: Vi plejer at være ret uenige når det kommer til KK, men her må jeg erkende mig mig helt enig.

Vi er så forbandede selvhævdende og kræver at alle andre lande skal gøre som vi vil, fordi vi ved bedst. Jamen for fanden! Vi var jo selv som dem for 100 eller 200 år siden. Der var det meste af vesten dækket af skov. Så fældede vi det for at dyrke vor kunstige afgrøder og bygge vore byer, fabrikker, veje og andet.

Og nu vil vi så fornægte u-landene det samme? Egocentriske selvhævdende magtliderlige djævle er en bedre betegnelse til alle os i vesten!

Okey, det er lidt grælt...men så kan det da være nogle tager det til sig.

Vi kunne jo starte med at plante halvdelen af vor landbrugsjord til med træer. Det giver ca. 1.35mill Ha som hver vil optage ca. 400ton CO2 over 30år med træer. Det giver 540Megaton CO2. Da vi udleder ca. 60Megaton om året kan vi altså fortsætte for hovedløse udledning i 10år, før vi skal beplante nyt areal.

Hvad med at gøre dette samtidig med, at vi kræver at andre lande skal gøre noget?

 • 0
 • 0

Nej det er ikke ligegyldigt hvilke argumenter man bruger. Den globale opvarmning og koblingen til CO2 er så usikker, at man risikerer at bruger resourcerne forkert, på noget som viser sig dårligt har en effekt.
Jeg har foreslået før, at man først og fremmest gør noget for at reducere forbruget af fossile brændsler, og sætter fokus på det istedet for dette luftige CO2, som er ved at give mig kvalme. Det ville folk forstå umiddelbart, og det vil have en umiddelbar effekt her og nu og i nærområdet. At det så giver mindre CO2 er blot en ekstra gevinst, hvis og såfremt og ifald.
Fokuseringen på CO2 har blandt andet medført tanker om opsamling af det, som blot vil øge den fossile afbrænding.
Ved at fokusere så meget på CO2, risikerer man fuldstændig at miste de lavthængende og givtige frugter, som ikke har den samme signalværdi som de idiotiske brintbiler og andre besynderlige projekter som f.eks biobrændstoffer (brænd lortet af i kraftværker hvor det erstatter fossile brændstoffer 100%).

Og var det ikke netop det jeg skrev, formuleret på anden vis godt nok. Vi skal fokusere på at afvikle afbrændingen af fossile resourcer til fordel for noget vedvarende. Lige nu spilder en masse mennesker en masse tid på at skændes om hvorvidt mennesket er skyld i global opvarmning eller ej. Hvor man i stedet burde bruge kræfterne på det indlysende, hvordan slipper vi for at afbrænde fossilt brændsel, som forurener på den ene eller den anden måde?

 • 0
 • 0

Ikke 2 mill møller for at dække USA's energibehov til transportsektoren, blot 300.000 stk. :). Og hvis der går 2.000 møller på et KK, så skal der "kun" 150 op af slagsen.

Var det ikke 130 KK'ere der var planlagt de næste 20 år på verdensplan?

Get to work!!

Der er ingen løsning der hedder VE + KK + andet ikke-forurendende...vi kan ikke nå at få det hel op inden 2030, hvor det åbentbart er "for sent".

Eneste løsning er krav om reduktion i vort forbrug. Over hele kloden. Maks 1.000kWh/person/år til el og varme. Så kan man selv fordele og tage sin kvote med sig på arbejde...surt at arbejde på et stålværk :(.

 • 0
 • 0

Man burde hellere sætte det op i et lille diagram med 4 muligheder (lodsedler) og så vælge hvilken lodseddel man ville tage.

Række: A og B
Kolonne: 1 og 2

A: Global opvarmning sker ikke
B: Global opvarmning sker
1: Vi gør noget
2: Vi kigger på

A1: Vi bruger en masse penge og får måske økonomisk nedbrud. Men global opvarmning var falsk og vi lever alle.
A2: Vi bruger ingen penge og globalopvarmning var ikke et problem. Alle er glade :).
B1: Vi bruger en masse penge og får måske nogle klimatiske ændringer, men vi overvandt og fandt måder at leve med det på. Vi er lettede.
B2: Vi bruger en masse penge og får måske økonomisk nedbrud. Vort politiske og sociale system går i stykker fordi alle slås om resourcerne. Det værste kaos fra sciensfiction bøgerne!

Man kan nuancere ovenstående (mindre ekstremt), men verdenen vil falde i ca. en af de 4 kasser.

Da vi ikke 100% sikker kan vide om klimaændringerne faktisk sker eller ej, så kan vi ikke bestemme hvilken række vi skal være i (A eller B).

Men vi kan vælge enten 1 eller 2 - aktion eller ej.

Så spørgsmålet er om vi vælger A1 + B1 som en mulig fremtid. Eller A2 og B2.

Eller sagt på en anden måde:
Dem der vælger kolonne 2 er dem der ikke vil have en forsikring af nogen art, for forsikringer er kun for folk, der er i tvivl om hvad fremtiden bringer, og som vil sikre sig HVIS det skulle gå galt. 2'ere folk ved hvad fremtiden bringer, og er derfor helt klar over konsekvenserne, hvorfor de vil være ligeglade med forsikringer.

 • 0
 • 0

Ole Stein,
Hvem siger, at der skal bruges så mange penge at vi får økonomisk nedbrud? Det er småpenge på et nationalbudget. - Og pengene bringer folk i arbejde, samtidig med at vi bliver uafhængige af sheikerne og Putin.

Det sidste vil jeg meget gerne betale en del for.

 • Søren
 • 0
 • 0