FN advarer: Menneskets ødelæggelse af naturen er ‘meningsløs og selvmorderisk’

Illustration: photojohn830 / Bigstock

»Menneskeheden er i krig med naturen. En meningsløs og selvmorderisk krig.« Sådan indleder generalsekretær António Guterres en ny rapport fra FN med titlen ‘Making Peace with Nature’.

I generalsekretærens hidtil stærkeste advarsel beskriver han en nødsituation, der består af tre primære områder: klimakrisen, tab af biodiversitet i dyreliv og natur og forurening, der hvert år koster millioner af menneskeliv.

Rapporten samler de nyeste videnskabelige resultater og skaber et fundament for at ændre kurs, skriver generalsekretæren.

»Denne rapport giver håb. Den understreger, at vores krig mod naturen har ødelagt planeten. Men den viser os også vejen til at gøre jorden til et mere sikkert sted ved at fremlægge en fredsplan og en genopbygningsplan efter krigen,« skriver han og tilføjer, at det betragtes som den vigtigste opgave i de kommende årtier.

Rapporten fremlægger, hvordan den globale økonomi, som er femdoblet over de sidste 50 år, i høj grad er blevet drevet af en stor stigning i udvinding af fossile brændstoffer og andre ressourcer, der har tæret på naturen.

Verdensbefolkningen er fordoblet siden 1970, og uligheden bliver stadigt større. Mens den gennemsnitlige velstand er fordoblet, lever 1,3 milliarder mennesker i fattigdom.

På trods et midlertidigt fald i emissioner på grund af COVID-19 pandemien, forventes den globale opvarmning at stige med tre grader i dette århundrede, mere end en million plante- og dyrearter er udrydningstruede og over 9 millioner mennesker dør hvert år for tidligt som følge af forurening.

Radikale tiltag

Der tegner sig et ganske alvorligt billede, som kræver drastiske ændringer, fremgår det. Skal der ske mærkbare ændringer, kræver det, at store dele af vores samfund og økonomi transformeres. Og ifølge rapporten bør alle niveauer i samfundet tage ansvaret på egne skuldre og skride til handling.

Målene for økonomisk succes skal gentænkes og medregne naturen som en værdifuld faktor. Kulstofemissioner skal beskattes, tilskud, der i dag gives til produktion af fossile brændstoffer og destruktivt landbrug, skal overflyttes til produktion af grøn energi og fødevarer, ligesom rige lande skal reducere deres kødforbrug og forbrug af vand og energi, fremgår det.

»Ved at transformere vores opfattelse af naturen kan vi forstå dens sande værdi. Ved at afspejle denne værdi i politikker, planer og økonomiske systemer kan vi kanalisere investeringer i aktiviteter, der gendanner naturen og bliver belønnet for det,« tilføjer António Guterres, som understreger at ændringerne ikke vil betyde en lavere levestandard.

»Tværtimod er det afgørende for en velstående og bæredygtig fremtid for alle at skabe fred med naturen, sikre dens sundhed og bygge på de kritiske og undervurderede fordele, som den giver.«

Corona som eksempel

Ifølge Inger Andersen, der er leder af FN’s miljøprogram UNEP, skal vi ikke lede længe for at finde aktuelle eksempler på, at menneskeligheden har forstyrret den naturlige orden. COVID-19 har, som en sygdom, der er blevet overført fra dyr til mennesker, nemlig netop vist, hvilke konsekvenser en forstyrret naturlig orden kan have.

»COVID-19 har vist, hvordan menneskers og naturens sundhed er forbundet og har understreget behovet for en ændring af, hvordan vi værdsætter naturen,« siger hun og fortsætter.

»Grønne genopretningsplaner for økonomier, der er hårdt ramt af pandemien, er en uundgåelig mulighed for at fremskynde transformationen.«

Rapporten er udgivet forud for de kommende klimatopmøder COP26 og biodiversitets konventionen COP-15, der finder sted i år.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har løsningen på disse problemer: Atomkraft.

Atomkraft fylder 1/1000 af alle de VE løsninger vi bygger for at afvikle fossile brændstoffer. Så i steder for at bygge millioner af Vindmøller og milliarder af Solpaneler, som vil dække kæmpe store land og havområde, kan vi bygge 20.000 Atomreaktore a 1 GW.

Biodiversiteten er under pres i alle lande, med rydning af skov til industri og brændsel. Med tilplantning af kæmpe arealer med få afgrøder, der kan bruges til biobrændsler.

Da atomkraft er uafhængigt af vejr og vind kan vi opføre atomkraftværker, præcis der hvor vi har brug for energien, dvs i byer og industri områder, og eliminere transmisdions ledninger på kryds og tværs af land, have og kontinenter.

Ingen anden energikilde har så lavt et forbrug af materialer til byggeri og drift over så lang driftstid, som atomkraften.

Hvilken anden energikilde kan leverer 1 GW elektricitet på 10-20 ha. land i 60-80 år, non stop?

Atomkraft er den eneste energikilde der er pålidelig og kan udbygges i et omfang, så vi kan få energi nok til at bygge CCS systemer i et omfang der kan fjerne det enorme CO2 udslip.

Men Global opvarmning og naturødelæggelser er naturligvis billigere.

 • 13
 • 31

Til produktion indgår meget andet end energi (selvom energi klart er væsentlig).

Forurening er meget andet end fra fossil energi.

Ingeniører må på banen med nye bæredygtige produktionsmetoder, bæredygtige transportløsninger, bæredygtigt skovbrug og landbrug, bæredygtige boligformer.

Vi har nok at se til, men med fokus på bæredygtighed kan vi altså rykke os i den rigtige retning uden at tabe velstand og livskvalitet.

 • 14
 • 2

Atomkraft kan også, når det går rigtigt galt, genskabe store naturområder, idet de lokale mennesker må flytte.

Atomkraft er efterhånden også blevet ret dyr i forhold til VE.

 • 21
 • 7

Vi har løsningen på disse problemer: Atomkraft.

Virkeligt?

Hvordan løser atomkraft problemerne med afskovning, overfiskeri, jagt og øvrig rovdrift på dyr og planter, tab af natur og biodiversitet pga. arealforbrug til landbrug, skovbrug, minedrift, industri, infrastruktur mv., stadigt stigende affaldsmængder og forurening af luft, vand, jord, grundvand etc. samt ikke mindst overbefolkning?

 • 22
 • 4

...uden at tabe velstand og livskvalitet

Er det ikke netop en del af pointen, at vi skal indstille os på at gå ned i materiel velstand? Det kan vi i den rige ende af verden såmænd sagtens gøre uden at tabe væsentlig livskvalitet.

 • 17
 • 5

@ Jesper Thuesgaard

Stederne der der i sin tid ville være egnede blev udpeget under Jens Kampmann i 1980.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/19...

Her fremgår det af det kort der viser mulige placeringer, at bortset fra Stevns, er alle meget kystnært anbragte. Tzunamier var ikke et emne før end Fukoshima. En plcering idag ville nok tage højde for højvande, stormfloder og skybrud, med en passende højde over jordoverfladen for kritiske installationer( El, pumper etc.)

Problemet for et Akraftværk er adgang til kølevand og venlige naboer. De findes ikke her i landet, men i Frankrig. Hvor jeg har holdt sommerferie ved Bollene, gennem 30 år, der ligger i nærheden af de store Akraft anlæg, Tricasstin og Marcule, hvor jeg ikke har mærket modstand og angst for disse værker.

Men når Nimby synspunktet her i landet er som det er, er det jo nærliggende, at betragte den kunstige ø, der er tænkt bygget ude i Nordsøen, til vindkraft formål. Kunne den ikke udvides lidt og også være hjemsted for et Akraftværk?

Det brugte atombrændsel har i de fleste værker været opbevaret i et nærtliggende vandbassiner( samme hal som reaktoren) under tre meter vand, med plads til mange års forbrugte brændselsstave, der afventer at komme til genoparbejning i de værker der har leveret brændslet.

De værker der gør den slags, får en rest, som er ubrugelig og som er svær at placere, da den delvis opbevares i tanke som uranhexaflurid. Et stof der er radioaktivt og utilladeligt giftigt. Som man så ønsker at placere et sikkert sted, hvor det er svært få fat på for uvedkommende og ikke blandes med lavradioaktivt arbejdstøj og reparationsaffald fra værket, som tyskerne gjorde det, ved at ukritisk at hældet det hele sammen ned i en udtømt saltmine i en salthorst i Gorleben.

Uranhexafluorid ( U F 6 ), i det almindelige navn kendt som " hex " i atomindustrien, er en forbindelse, der anvendes i processen med at berige uran , som producerer brændstof til atomreaktorer og atomvåben . Hex danner faste gråkrystaller ved standard temperatur og tryk , er meget giftigt, reagerer med vand og er ætsende for de fleste metaller. Forbindelsen reagerer mildt med aluminium , danner et tyndt overfladelag af AlF 3 , der modstår enhver yderligere reaktion fra forbindelsen.

I Formalet uranmalm-U 3 O 8 eller " yellowcake " opløses i salpetersyre , hvilket gav en opløsning af uranylnitrat UO 2 (NO 3 ) 2 .

Ren uranylnitrat opnås ved opløsningsmiddelekstraktion , derefter behandlet med ammoniak til frembringelse ammoniumdiuranat ( "ADU", (NH 4 ) 2 U 2 O 7 ). Reduktion med hydrogen giver UO 2 , som omdannes med flussyre (HF) til uran tetrafluorid , UF 4 . Oxidation med fluor giver UF 6 . Under nuklear oparbejdning omsættes uran med chlortrifluorid for at give UF 6 : U + 2 ClF 3 → UF 6 + Cl 2 Uranhexafluorid -

Hvis man lyst til nørde lidt mere, så er der et stort gemt bag denne adresse

https://da.qaz.wiki/wiki/Uranium_hexafluoride

Indhold 1 Forberedelse 2 egenskaber 2.1 Fysiske egenskaber 2.2 Kemiske egenskaber 3 Anvendelse i atombrændselscyklussen 4 Referencer 5 Yderligere læsning 6 Eksterne links

God læselyst ?

 • 6
 • 10

Var det ikke snart på tide at få bestemt hvor mange vi kan være på kloden og til hvilke levestandard? Der står i artiklen at jordens befolkning er fordoblet siden 1970. Hvis levetiden og levestandarden øges hele tiden, så må vi nå den naturlige grænse (som covid 19 forsøger at hjælpe med at holde) måske snart. Det ved man vel ikke hvornår; men fra ca en milliard i år 1900 til ca 3 i 1970 og ca 6 i år 2020, så vil jeg mene at det går rigtigt hurtigt nu. Når vi samtidig mindsker forureningen vil der dø færre og fødselstallet er vist ikke faldende totalt set. Det burde være en opgave for FN , men den er jo ikke rar at tænke på eller arbejde med.

 • 4
 • 2

Atomkraft er efterhånden også blevet ret dyr i forhold til VE

Virkeligt?

VærkHorns Rev IIIEnergiøShin HanuiOkliuoto 3TaishanBarakahHinkley Point CAstravets
TypeHavvindHavvindKernekraftKernekraftKernekraftKernekraftKernekraftKernekraft
Kapacitet i MW407,310.0004 x 1.4001.6002 x 1.6604 x 1.3452 x 1.6602 x 1.194
Kapacitetsfaktor %47,747,792,692,692,692,692,692,6
Pris mio kr9.000210.00039.50041.00048.970153.505171.05068.120
Pris pr kW effekt kr22.09721.0007.06325.62514.75028.53353.45328.526
Levetid år2525606060606060
Rentesats %22222222
Løbetid år2020404040404040
O&M øre pr kWh77101010101010
Kapacitetsomk. øre pr kWh32,0830,495,8511,476,6012,7723,9212,77
Samlede omk. øre pr kWh39,0837,4915,8521,4716,6022,7733,9222,77
Livstidsomk. øre pr kWh32,6631,3913,9017,6514,2018,5125,9418,51

You're welcome!

 • 7
 • 16

Problemet for et Akraftværk er adgang til kølevand og venlige naboer. De findes ikke her i landet, men i Frankrig. Hvor jeg har holdt sommerferie ved Bollene, gennem 30 år, der ligger i nærheden af de store Akraft anlæg, Tricasstin og Marcule, hvor jeg ikke har mærket modstand og angst for disse værker.

Hvis det ikke er noget problem med atomkraft i Frankrig og den er så billig at opføre, hvorfor er Frankrig så ikke i gang med at lave planer om at opføre tilstrækkeligt med atomkraftkapacitet til at erstatte deres gamle værker og der ud over at flytte al deres energiproduktion over på atomkraft?

De har kæmpe smogproblemer så det burde da være lige til at forbyde fossilbiler i Paris og satse på elbiler, og/eller producere PtX til den nuværende bilflåde eller satse på brintbiler... De kan samtidig lave miljørigtig brændstof til os andre, så EU ikke skal købe brændstof i mellemøsten... Men i stedet drømmer de om havmølleparker og solfarme? Jeg forstår det ikke...

 • 14
 • 4

Problemet for et Akraftværk er adgang til kølevand og venlige naboer. De findes ikke her i landet, men i Frankrig. Hvor jeg har holdt sommerferie ved Bollene, gennem 30 år, der ligger i nærheden af de store Akraft anlæg, Tricasstin og Marcule, hvor jeg ikke har mærket modstand og angst for disse værker.

Vi kan dog konstatere at det nærmeste, af deres mange atomkraftværker, ligger 90 km fra Paris, som ellers det sted i landet, hvor der bruges mest strøm, så hvis franskmændene er så glade for at være naboer til atomkraftværker, hvorfor har de så ikke lagt dem tættere på byen, så pariserne også kan få glæde af deres naboskab?

 • 10
 • 3

Er det ikke netop en del af pointen, at vi skal indstille os på at gå ned i materiel velstand?

Jeg kan ikke se hvor det fremgår af FN's rapport, at vi skal gå ned i materiel velstand.

Velstanden skal bare bygge på bæredygtighed og ikke på destruktiv ligegyldighed.

Hvorfor skal vi eksempelvis blive ved med at brænde en udtømmelig, dyr ressource af, der både skader helbredet og klimaet, når solen hver dag tonser 1000 gange mere energi ind i atmosfæren end vi kan nå at bruge?

Vi bliver på ingen måde fattigere af at udnytte solens energi, frem for at brænde fossile aflejringer af. De eneste der bliver fattigere, er olie, kul og gasindustrien, og det er da også derfra al støjen om at VE vil gøre os fattigere, kommer fra.

 • 13
 • 4

Tak for det fine og meget uddybende svar. Kortet havde jeg ikke set før.

Hvis atomkraftværker er så sikre så kan de jo anbringes hvor som helst. Så længe de er tæt på vand. Hvis jeg forstår dig ret.

 • 4
 • 1

Adgang til kølevand?

Der løber meget mindre vand igennem Seinen i Nogent sur-Seine end i Paris, så det havde da været et glimrende argument for at lægge Nogent NPP i Paris i stedet for Nogent.

Men Pariserne syntes åbenbart at Nogenterne skulle have glæde af naboskabet, mens pariserne selv bruger strømmen.

 • 11
 • 1

ligesom rige lande skal reducere deres kødforbrug og forbrug af vand og energi, fremgår det.

Er det ikke lidt unuanceret at tale om at reducere forbrug af vand, hvis vand ikke er noget problem, som eksempelvis herhjemme hvor grundvandsspejlet er stigende.

Der er intet odiøst i at forbruge vand, sålænge man sørger for at det brugte vand ikke er forurenet - men ved at lave en italesættelse om at vand skulle være en begrænset ressource (jeg taler ikke globalt) medfører det også hurtigt at politikere får sjove ideer om at konvertere det til beskatningsobjekt.

 • 18
 • 0

Mine venner, der har aktier i Middelgrunden er ved at overveje, om de skal fortsætte som investorer i møllerne, nu hvor der skal ske udskiftninger.

Københavnerne, de "rigtige " er pisse ligeglade med møllerne, for det er ikke deres og de ser dem aldrig og kan ikke se dem fra Reffen.

Vi andre, der ingen lyst har, at komme til København fordi København ikke mere er vores og sjællændernes hovedstad, da den er aldeles lukket for oplevelseraf ehver art, vil også være ligeglade.

Der er ingen der er stolte over af at de er der. De og vi konstaterer bare at de er der.

Når Lynetteholm spærrer for udsigten, når den bliver færdig, er der ingen københavnere der kan se rækken af vindmøller, undtagen dem på de millondyre penthouse lejligheder på Tuborg jordene og i Nordhavnslejlighederne.

 • 7
 • 9

Vacciner giver Autisme.

Jorden er flad.

Chemtrails.

G5 er hjerneskontrol.

Mobiltelefon-stråling giver hjerne tumorer.

Intet argument mod atomkraft er bedre end at råbe: Fukushima og Tjernobyl.

Så er alle fakta på bordet og al samtale forstummer.

 • 6
 • 15

Når vi bygger VE så fylder det 1000 gange så meget som atomkraft. Så bliver der ikke meget plads til natur.

Alle jeres modargumenter er baseret på løgne og fordrejninger af virkeligheden.

Atomkraft er ikke farligt. Det er dyrt, men leverer strøm og varme 24/7, i 60-80 år.

Der er intet affaldsproblem, kun et politisk problem.

 • 6
 • 17

Hej Bjarke Mønnike

Mine venner, der har aktier i Middelgrunden er ved at overveje, om de skal fortsætte som investorer i møllerne, nu hvor der skal ske udskiftninger.

Du mener vel anparter?

Du punkterer en af mine fordomme; at Bjarke Mønnike har hippie venner.

Hvor sælger/køber man Middelgrund anparter?

Københavnerne, de "rigtige " er pisse ligeglade med møllerne, for det er ikke deres og de ser dem aldrig og kan ikke se dem fra Reffen.

Vi andre, der ingen lyst har, at komme til København fordi København ikke mere er vores og sjællændernes hovedstad, da den er aldeles lukket for oplevelseraf ehver art, vil også være ligeglade.

Det kan undre hvorledes èn, der ikke ingen lyst til at komme til København, da den er lukket for oplevelser, kan katagorisere "rigtige" københavnerne og hvad "rigtige"´ københavneres preferencer er.

Bare henvisningen til Reffen; er der andre en turister og lattedrikkende på designercykler, der kommer der?

Jeg må tydeligvis være en "forkert" københavner, jeg kan godt lide møllerne på Middelgrunden og det ærgrer mig stadig at jeg ikke købte en anpart, desværre var jeg ligesom resten af de "forkerte" københavnere på røven i begyndelsen af nullerne.

Hvis der kom en anpart til salg tror jeg nok jeg vil købe for at gøre mit for at sikre et vartegn.

 • 8
 • 4

Du skulle undesøge om du har ret, inden du udtaler dig så bombastisk.

Tricastin er et militært Akraftværk beliggende på vestsiden af Rhonen ned til denne. Fra reaktorerne er der 1, 2 km til midten af Bollene -Ecluse ,som er det nordligste del af Bollene. Fra Tricastins begrænsning er der kun 600 meter til samme punkt i B-C. De 600 meter giver plads til selve Rhonen og Route Soleil motorvejen A7. Man kan simpelt hen ikke komme nærmere værket uden at blive kørt over eller få våde fødder ?

Ligesådan med Marcule der ligger i et landdistikt lige ned til Rhonen ligger der to byer 2km væk og Orange 7.5 km væk.

Længere ned af Rhonen ved Aramon er der 2 km til værket Centrale thermique d'Aramon.

Fra Flamanville til Akraftværket af samme navn i Normandiet er der 1 km.

Sammenhold det med afstanden fra Barsebäck til Christiansborg på 22 km!

 • 2
 • 6

...vi skal indstille os på at gå ned i materiel velstand? Det kan vi i den rige ende af verden såmænd sagtens gøre uden at tabe væsentlig livskvalitet

after you! :))

Hvis material velstand er at flyve 3-4 timer ned til et supervarmt land, men hvor de 5 stjernede hotel og sandet på stranden er holdt dejligt svalt med kølekompressorer. Eller en større bil, hus, sommerhus, vinkælder, hund, Webergrill og lager af powertools end naboen. Eller nyere mobiltelefon, sko, carboncykel, hobby, glaseret tegltag, køkken udstyr og TV end naboen. Ja, så bliver det nok lidt svært.

Toneangivende politikere taler om "danske værdier", man kan selvfølgelig diskutere hvad "danske værdier" er i et Luthersk kristent land, men umddelbart vil jeg ikke tro at vellevned er en "dansk værdi"

 • 11
 • 5

Når vi bygger VE så fylder det 1000 gange så meget som atomkraft. Så bliver der ikke meget plads til natur.

De næste 13 GW VE vi bygger i Danmark (Vesterhav Nord og Syd, Thor Havvind, Nordsøen I og II, Bornholm), kommer ikke til at fylde så meget som én m2 på land, og fundamenterne fungerer som rev, der stimulerer biodiversiteten i havet.

Hinkley Point C, som ikke leverer halvt så meget energi som ovenstående, optager 1,6 millioner m2 landareal + sikkerhedszone.

Frem for alt gør vindmøllerne ikke tusindvis af km2 landareal ubeboelige, når de fejler.

 • 12
 • 2

Niels Peter! Uden mine venner som var Risø og DTU ingeniører der overgav sig tiil Mogens Amdi Petersens hede ønske om, at bygge verdens største vindmølle , var Tvindmøllen og prøvestationen for mindre vindmøller, ikke blevet til noget. Mine kolleger i Helsingør fik stablet Danwin på benene.

 • 3
 • 10

Så - nu pibler den sande dagsorden frem . . . .

ja; fra 'Klima-og Omstillingsrådet' (hvad end så dét er??) er mantraet åbenbart statsstyret planøkonomi!:

Tiden er samtidig inde til, at staten står i sin egen ret som investor af første instans. Der er bred faglig konsensus om, at staten har finanspolitisk mulighed for at iværksætte et historisk investeringsprogram til at forny og omstille vores måde at producere, forbruge og transportere os på...

https://www.altinget.dk/artikel/klima-og-o...

 • 1
 • 10

Tricastin er et militært Akraftværk beliggende på vestsiden af Rhonen ned til denne. Fra reaktorerne er der 1, 2 km til midten af Bollene -Ecluse ,som er det nordligste del af Bollene. Fra Tricastins begrænsning er der kun 600 meter til samme punkt i B-C. De 600 meter giver plads til selve Rhonen og Route Soleil motorvejen A7. Man kan simpelt hen ikke komme nærmere værket uden at blive kørt over eller få våde fødder ?

Boligpriser i ZIP 84500, Bollène: €783 - €2.571 pr m2

Boligpriser i ZIP 75003, Paris: €9.215 - €28.751 pr m2

https://www.meilleursagents.com/prix-immob...

Ikke så sært Bollenerne er så glade for deres atomkraftnabo, det giver jo over 90% rabat på boligpriserne! ?

.

Ligesådan med Marcule der ligger i et landdistikt lige ned til Rhonen ligger der to byer 2km væk og Orange 7.5 km væk.

Længere ned af Rhonen ved Aramon er der 2 km til værket Centrale thermique d'Aramon.

Fra Flamanville til Akraftværket af samme navn i Normandiet er der 1 km.

Alle sammen meget langt fra Paris, selvom det er der, der bruges mest strøm.

.

Sammenhold det med afstanden fra Barsebäck til Christiansborg på 22 km!

Tror du selv de ville lægge et KK-værk på en så tåbelig placering i dag?

Desuden meget langt fra Stockholm, hvor placeringen blev bestemt. Det nærmeste atomkraftværk ligger 115 km fra Stockholm, selvom er Stockholm selv, der bruger mest strøm.

Finlands nærmeste akraftværk ligger 80 km fra Helsingfors.

UK's nærmeste ligger 100 km fra London.

Tysklands nærmeste ligger 150 km fra Bonn og 225 km fra Berlin.

Kina's nærmeste ligger 100 km fra Shanghai og 360 km fra Beijing.

Og sådan kan vi blive ved .....

 • 10
 • 3

....en sammenligning mellen Lolland og København

Den gennemsnitlige kvm-pris for et hus i Lolland Kommune er 3.500 kr., mens prisen i Københavns Kommune er over 30.000 kr. Når folk vælger, hvor de vil bo, er huspriserne og rejsetiden til jobbet 2 væsentlige faktorer. (30 Mar 2017)

Lollænderne har bare ikke så store arbejdspladser, som folkene i Bollene og Orange har i nærheden.

 • 3
 • 11

Den gennemsnitlige kvm-pris for et hus i Lolland Kommune er 3.500 kr., mens prisen i Københavns Kommune er over 30.000 kr.

Lige præcis, og de dyreste, forstår jeg, bliver penthouselejlighederne på Lynetteholmen, med Middelgrundens møller i en flot bue, lige foran tagterrasserne.

Hvis franskmændene var ligeså glade for at være naboer til atomkraftværker, så havde de ligget tættere på de dyre boliger i Paris, hvor der jo også bruges mest strøm.

I stedet har de valgt at lægge dem i udkants-Frankrigs svar på Lolland, så bollenerne nu forsøger at forherlige atomkraftværkernes nærvær overfor turisterne, da de behøver turistindtægterne.

 • 10
 • 3

I stedet har de valgt at lægge dem i udkants-Frankrigs svar på Lolland, så bollenerne nu forsøger at forherlige atomkraftværkernes nærvær overfor turisterne, da de behøver turistindtægterne.

Forkert, Frankrig har altid haft eksport af el til nabolandene med som en del af den nationale strategi for atomkraft. Smart at lægge dem ved grænserne.

I øvrigt er Akraft rygraden i det franske system fremover. Macron har annonceret at der skal bygges store Akraftværker inden for nogle år. https://www.france24.com/en/europe/2020120...

""The preparatory studies around the construction of new reactors are key and I want them to continue and be wrapped up in the coming months," Macron said during a visit to nuclear components maker Framatome, part of EDF.

EDF, which has been plagued by delays and cost overruns on existing projects, has already said it plans to unveil a new, cheaper-to-build version of its EPR nuclear reactor by mid-2021."

 • 4
 • 13

Mon ikke, det finurlige ér, at du forsøger at bagatellisere tomlerne på et teknisk site, Bjarke!?

Tilsyneladende mener du de er rettet mod din person, og ikke de ytringer du bringer til torvs.

 • 11
 • 6

Jeg giver helst ikke tomler op elle ned. Men kommenterer specielt dig( og andre der ligner dig) med den neutrale saglige måde, jeg prøver at kommenterer dig på.

Du har dine forcer, synsvinkler og interesser som er dine , men som jeg ikke deler. Bortset fra din astronomiske interesse som jeg følger interesseret.

Vores diskussioner her og andre steder ,har jo vist at vi politisk er lige stædige, på 25 år.

Og at tro at det skulle ændre, sig ville være naivt.

Jeg mener bare at Thums up eller downer ikke en fyldelst dækkende kritik eller ros.

Hvor dit indlæg i # 40 er mere håndtertbart....."er du nu, igen, ude at samle ?, Bjarke?"

Fint! Gammelt fjendskab forgår ikke, men en ærlig mening er nu velkommen...tak John.

 • 3
 • 6

Jeg giver helst ikke tomler op elle ned

Ditto! Med enkelte ikkenavngivne undtagelser.

Borset fra din astronomiske som jeg følger interesseret.

Tak! Håber virkelig det er din interesse værdig.

Vores diskussioner her og andre steder ,har jo vist at vi politisk er lige stædige, på 25 år.

Selvfølgelig må jeg kalde din politiske opfattelse stædig, og min egen fornuftig og reflekterende. Min har dog udviklet sig gennem det sidste 1/4 århundrede.

Jeg mener bare at Thums up eller downer ikke en fyldelst dækkende kritik eller ros.

Absolut enig. Dog er det en nem og tydelig metode til at vise hvor enigheden/sympatien ligger. Uden at forlænge sikkert allerede lange tråde, med flere indlæg.

Hvor dit indlæg i # 40 er mere håndtertbart....."er du nu, igen, ude at samle ?, Bjarke?"

Fint! Gammelt fjendskab forgår ikke, men en ærlig mening er nu velkommen...tak John.

Mnjoe, Bjarke.

Min kommentar ligger i, at du tilsyneladende, og for mig aldeles uforståeligt, anser ?som et hædersmærke!? I et teknisk forum??

 • 8
 • 5

Er det ikke ligesom med atomkraftværker, Hvad det kan producere om mange år tæller ikke så meget som hvad der kan produceres nu.

Hvor mange liv der mistes om mange år tæller ikke så meget i forhold til hvad der mistes nu.

 • 4
 • 4

Forbyd landbrug i enhver form, både animalsk og plantebaseret og omlæg det til villd natur. Der er ingen grund til at vi ikke gør det, da man jo kan købe produkterne i ethvert supermarked.

 • 9
 • 7

Tja bum bum John.

Prøv at følge indlæggene, efter dit Dihydrogen Monooxide indlæg og se hvordan thums upperne og downerne fordeler sig . Med din skarpe sans for videnskabelig uhæderlighed, vil du nemt kunne se hvem der "inde" og hvem der er ude......mig og Jens Arne :)

Selv om alle indlæggene alle er "ens" og er det rene pjat.

De fleste nedad vendte tommelfingre til mine indlæg, har et ret konstant nivau mellem 3 og 6 som efterfølgere til 1-2 ups. Specielt fremkommer dette tal også for rent oplysende indlæg fra mig ,hvor det ikke indeholder kritiske standpunkter.

Set i lyset af, at der er en række indlæggere med ret bindegale indlæg som forbigåes i en forbløffende stilhed.....også fra din side, tillader jeg mig at tro, at det konstante antal negative tommelfingre skyldes min person, da min skarpe sans for mopning konstaterer, at de ikke har læst hvad jeg skriver.

 • 5
 • 11

Hej Svend Ferdinandsen

Er det ikke ligesom med atomkraftværker, Hvad det kan producere om mange år tæller ikke så meget som hvad der kan produceres nu.

Hvor mange liv der mistes om mange år tæller ikke så meget i forhold til hvad der mistes nu.

Jeg ved ike om det er ligesom med atomkraftværker, men det er ligesom med at passe på naturen.

Det tab vi ser lidt ud i fremtiden tæller ikke så meget i forhold til det forbrug vi har nu.

 • 4
 • 0

En stor tak til Finn Petersen (# 11) for det efter min mening væsentligste (men mest oversete) indlæg på denne tråd. Fint nok med gode tiltag fra FN, men et aspekt tør eller vil man her ikke røre ved: nemlig overproduktionen af mennesker på jorden. Da Lykketoft havde fået en fin formandspost i FN, dukkede han op på skærmen og bekendtgjorde, at vi skulle lægge fødevareproduktionen om, for ellers kunne vi ikke brødføde kommende generationer. Ikke et ord om at forsøge at begrænse årsagen. Et par år efter kom han med den samme historie. Stadigvæk intet. Så kom FN´s verdensmål. Ligesom i en valgtale meget smukke og fine intensioner men ikke en antydning af forsøg på en løsning af et af de ALLERSTØRSTE problemer, denne jord har. Mennesket er et helt fantastisk væsen, med en mental overbygning, som ingen andre skabninger kan matche, men set fra naturens synspunkt, er vi de største skadedyr, der endnu har levet på denne jord. Vi erstatter natur med beton, vi producerer, giftstoffer og affald og mærkelige kemikalier i antal og mængder, der truer flere arter og nu også os selv. Vi kalder os homo sapiens og ved, vi lever på et begrænset område, og alligevel vil vi ikke forholde os til, at vi ikke kan producere mennesker og de ting, vi vil have i det uendelige, og vil hellere snakke om hvordan, vi kan fortsætte som nu med vækst af alt, end at løse det grundliggende problem: - for mange mennesker på jorden. Jordens befolkning er fordoblet på kun halvtreds år, og de fattige områder, som ikke mindst bidrager til befolkningstrykket vil selvfølgelig gerne have den samme levestandard som os, med alt, hvad det vil medføre. Samtidig med at vi tillader uhæmmet befolkningsvækst, vil vi gerne redde alle mennesker, der kan reddes, og det er også smukt, men måske er "den barmhjertige samaritaner" blevet overfortolket? Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvordan problemet kan afhjælpes? Det skal vel nok være ved hjælp af en gulerodsmetode. Men noget må der da gøres. Færre mennesker ville også betyde færre krige og mindre politisk stress, tror jeg (måske med urette). Jeg frygter udviklingen på mine børnebørns vegne, og er bange for, at der vil komme en tid, hvor det ikke er sjovt længere, men håber selvfølgelig, at mit sortsyn er ubegrundet. Er i øvrigt glad og optimistisk. Men slet ikke hvad dette angår. Og jeg synes FN som inspirator svigter BIG TIME ved ikke i det mindste som en start at adressere problemet. Steen.

 • 6
 • 10

tillader jeg mig at tro, at det konstante antal negative tommelfingre skyldes min person, da min skarpe sans for mopning konstaterer, at de ikke har læst hvad jeg skriver.

Nu er der jo (formentlig) meget få mennesker herinde, der kender dig - derfor tomler de ned på det, du skriver - og ikke på din person. Det er i hvert fald det, der styrer mine mange nedadvendte tomler til dig - det er ikke mobning (med b)

Jeg synes simpelthen, dine indlæg er fyldt med usagligt ekstremt sort højreorienteret vrøvl.

At forsøge at finde alternative årsager til, at folk i den grad ikke bryder sig om dine indlæg er imho patetisk.

 • 11
 • 4

Det er det virkelige problem fordi i min levetid er levealderen blevet drastisk forøget så den skygger for at fødselsantallet er faldende i de vestlige samfund.

Vidundermidlerne er mediciner som Penicillin, Sulfa og Insulin Samt vaccinerne mod tuberkulose, kopper, difteritis, rødehunde og rabies.

Så først når min generation er forsvundet omkring midten af dette århundrede vil man kunne se faldende personantal på verdensplan.

Kinesenes eksperiment med et barnspolitikken og fri abort har medført et stort overskud af mænd i Kina. Det har sparet kina for et meget stort antal borgere ud over dem som Mao fik aflivet under kulturrevolutionen.

Der blev i hver kommune også oprettet børnehaver, skoler, ældrecentre og enorme folkekøkkener. I stedet for at ’spilde’ kræfterne på at forsørge familien, skulle alle nu i stedet deltage i stålproduktionen. Resultatet blev at fødevareproduktionen styrtdykkede, mens stålproduktionen aldrig rigtig kom i gang. Samtidig med tørke i Nordkina og oversvømmelser og tyfoner i syd betød det, at mellem 20 og 40 millioner kinesere sultede ihjel i perioden fra 1959 til 1960.

https://faktalink.dk/titelliste/kulturrevo...

 • 3
 • 10

Er det kun mig der piper til /dev/null når der bruges udtryk som "Menneskeheden er i krig med naturen. En meningsløs og selvmorderisk krig"? Hvis fablen var skrevet idag, havde det heddet "Ulven eksploderer ud over hele Europa, og efterlader det som et radioaktivt aske-wasteland"

 • 1
 • 10

Virkeligt?

@Jesper.

Mener du seriøst at energiøen kun skulle kunne holde i 25 år?

Og mener du at en vindmølle nødvendigvis kun skulle kunne holde i 25 år?

Det er rigtig at ældre og mindre møller er taget ned efter måske 25 år, men det er typisk fordi de er for små og ineffektive - de nye havmøller der opsættes er i en helt anden liga.

Det kan da så godt være at generatoren skal renoveres efter 25 år, men det gælder jo for alle typer af kraftværker.

 • 10
 • 2

Christian ! Jesper går ud fra de tal, som vindmøllefabrikanterne selv oplyser, har han vist i et tidligere link.

 • 1
 • 8

Christian ! Jesper går ud fra de tal, som vindmøllefabrikanterne selv oplyser, har han vist i et tidligere link.

Tror du selv på at energiøen kun har en levetid på 25 år?

Og selv om en mølle så skal totalrenoveres, så vil man stadig kunne benytte fundamenter mv. til en ny/renoveret mølle - eller fundamenter, landføringskabler mv. til møller holder måske dårligere end fundamenter og kabler til kernekraftværker?

Jeg ser selv ikke nogen problemer i kernekraftværker, men vi må acceptere at det løb er kørt her i landet, og det er under ingen omstændigheder befordrende for troværdigheden at benytte tal som i bedste fald kan betragtes som tvilsomme til at argumentere for sagen.

 • 6
 • 1

Måske man kunne tænke over hvad "natur" er for en størrelse, set i forhold til at mennesket, som alle andre skabninger ønsker at overleve. En mark der er tilplantet er vel egentlig også natur ligesom en skov. Bliver det mere natur af ikke at blive høstet? Rotter kan vi ikke lide, så dem prøver vi at udrydde, selvom det vel er natur. Vi bygger diger for at beskytte land og by.

Helt absurd bliver det når vi oftest laver natur, fordi vi ikke har tid til at det kommer af sig selv, eller ikke ser "rigtigt" ud. Vi plejer og passer "naturen" for at den kan se ud som natur.

Set over tid og sted, så tilpasser vi os naturen, så vi stadig kan leve og få brød på bordet. På godt og ondt er mennesker også en del af naturen.

 • 4
 • 9

Set over tid og sted, så tilpasser vi os naturen, så vi stadig kan leve og få brød på bordet.

Ja, og hvis vi fortsætter ad den kurs, vi følger nu, vil det gå galt - i og med vi slider på ressourcer, der er essentielle for artens fortsatte overlevelse.

Det er ikke nok, at du kan få brød på bordet Svend - vores efterkommere skal også kunne det.

Se angående brød på bordet og alle de skrækkelige historier som AGW profeterne- for slet ikke at tale om CAGW profeterne - har prøvet at skræmme folk med

https://klimatupplysningen.se/inte-konstig...

Det går jo rigtigt godt og ingen af de scenarier man prøver at skræmme folk med - i stadigt øgende grad, da man jo ikke kan se noget der giver klimalemmingerne ret og derfor hele tiden mere og mere desperat prøver at få folk med på vognen - har manifesteret sig når man ser på målinger af de ekstreme vejrfænomener gennem tiderne.

https://klimatupplysningen.se/de-fossila-b...

 • 1
 • 11

https://www.extrakt.se/klimatfornekelse-ut...

Det er aldrig lykkedes mig at forstå det åbenlyse sammenfald mellem højrenationalister og klimaskeptikere, som CEFORCED har sat sig for at analysere nærmere.

Hvori består koblingen?

Hvis man ikke bryder sig om øget indvandring fra de varme lande, ville det så ikke være mest rationelt at sætte ind imod den menneskelige CO2-udledning, som er godt igang med at gøre de varme lande ubeboelige?

Jeg mener, uanset om man forstår truslen eller ej, alene tanken om at det kunne resultere i et overrend af folk fra afrika, mellemøsten og sydasien, burde jo få højrenationalister til at gå allerforrest i kampen for at stabilisere klimaet?

 • 11
 • 2

Hvis man ikke bryder sig om øget indvandring fra de varme lande, ville det så ikke være mest rationelt at sætte ind imod den menneskelige CO2-udledning, som er godt igang med at gøre de varme lande ubeboelige?

Nu skal jeg heller ikke gøre mig klog på højrenationalister og klimaskeptikere, men hvem bryder sig om øget indvandring fra de varme lande? Jeg har selv påpeget en delløsning, som både reducerer CO2 udledning og det potentionelle antal indvandrere, som kunne finde på at komme. Det er simpelthen at skrue ned for befolkningseksplosionen.

Til gengæld er det aldrig lykkedes mig at forstå forbeholdet overfor en kontrolleret fertilitet, som det især ses blandt de fremmeste klimaforkæmpere.

 • 1
 • 9

Det er aldrig lykkedes mig at forstå det åbenlyse sammenfald mellem højrenationalister og klimaskeptikere, som CEFORCED har sat sig for at analysere nærmere.

Hvori består koblingen?

Disclaimer: man skal være meget påpasselig med at drage håndfaste konklusioner ud fra forskning i personlighedstræk (forskningen ser på korrelationer, ikke kausalitet; mennesker har træk, mennesker er ikke deres træk; træk påvirker adfærd, træk determinerer ikke adfærd; træk er deskriptive karakteristika og ikke gode/dårlige etc.), Man skal især holde sig rigtigt langt væk fra at applicere viden fra den slags forskning fra populations- til individniveau.

Med dette sagt, så er der noget forskning i personlighedspsykologi, der peger på, at der er en grad af sammenfald i nogle personlighedstræk, der er mere repræsenteret i denne type grupperinger end i den generelle population, blandt andet authoritarianism , lav generaliseret tillid, og høj fjendtlighed.

Et godt sted at starte (og det ER kun et sted at starte - ikke et udtryk for sandhed eller "hvad forskningen siger") er:

Abalakina-Paap, M., Stephan, W.G., Craig, T., & Gregory, W.L. (1999) Beliefs in Conspiracies. Political Psychology, 20(3), 637-647

/Bo

 • 5
 • 0

Med dette sagt, så er der noget forskning i personlighedspsykologi, der peger på, at der er en grad af sammenfald i nogle personlighedstræk, der er mere repræsenteret i denne type grupperinger end i den generelle population

det forekommer - rent intuitivt - rimeligt at antage, at højreorienterede person(ag)er ('nationalister' eller ikke) tenderer til at være mindre woke end deres (mere) 'venstresnoede' medborgere!?? ;)

 • 0
 • 0

det forekommer - rent intuitivt - rimeligt at antage, at højreorienterede person(ag)er ('nationalister' eller ikke) tenderer til at være mindre woke end deres (mere) 'venstresnoede' medborgere!?? ;)

Rent ituitivt tror jeg, at du har ret.

Det kan komme ud i en længere begrebsdebat, men i personlighedspsykologien vil man nok ikke opfatte "woke" som et personlighedstræk, men som et sæt af værdier og adfærd, som en given person værdsætter og anser som vigtige. At være "woke" vil man nok se som et udtryk for nogle givne træk. På samme måde som at være fx "højrenationalist" ikke er et personlighedstræk.

Jeg har ikke aktuelt læst noget forskning på netop dette (jeg skal også af og til passe det arbejde, der er mit alibi for at sidde og nørde psykologforskning), men det skulle da være underligt, hvis ikke "venstresnoet wokeness" ikke også har en tendens til at danne et cluster omkring bestemte træk.

Og så skal jeg lige igen understrege, at personlighedstræk ikke har nogen god/dårlig dimension.

/Bo

 • 4
 • 0

Til gengæld er det aldrig lykkedes mig at forstå forbeholdet overfor en kontrolleret fertilitet

Det tror jeg da ikke der er specielt stort forbehold overfor blandt klimaforkæmpere.

Hvis vi f.eks. startede med at tvangsstirilisere alle med en gennemsnitlig tommelfinger-score på under 0, så ville vi ikke bare sænke CO2-niveauet og få mere plads på vejene, vi ville også hæve niveauet i den offentlige debat.

 • 7
 • 2

Disclaimer: man skal være meget påpasselig med at drage håndfaste konklusioner ud fra forskning i personlighedstræk (forskningen ser på korrelationer, ikke kausalitet; mennesker har træk, mennesker er ikke deres træk; træk påvirker adfærd, træk determinerer ikke adfærd; træk er deskriptive karakteristika og ikke gode/dårlige etc.), Man skal især holde sig rigtigt langt væk fra at applicere viden fra den slags forskning fra populations- til individniveau.

Men det gælder vel også indenfor psykologiens verden, at hvis korrelationen er høj, så indikerer det en bagvedliggende kausalitet, som man forstår eller ikke forstår?

NB; Befriende i øvrigt at man som lægmand kan øse ud af sin bundløse naivitet omkring dette emne, uden at skulle barrikadere sig bag disclaimere. ;-)

 • 5
 • 2

Jeg synes godt, du kunne komme HJN endnu mere i møde -

Jeg synes nu selv mit forslag er rigeligt usmageligt som det er, men det er ikke desto mindre den bedste og mest rimelige metode til "befolkningsreduktion" jeg kan komme på, og vist i øvrigt også den hidtil eneste, der har været foreslået her på ing.dk, trods de utallige opfordringer til at finde måder at bringe befolkningstallet ned på.

Der kan uden påvises stærk korrelation mellem overbefolkningssynspunktet og negative tommelfingre, og det er jo kun rimeligt hvis de, der finder pladsen på Jorden mest trang, også er de første der forlader pladsen.

 • 4
 • 2

Men det gælder vel også indenfor psykologiens verden, at hvis korrelationen er høj, så indikerer det en bagvedliggende kausalitet, som man forstår eller ikke forstår?

Problemet (et af dem) med psykologien er, at selv om korrelationer er signifikante, er effektstørrelsen ofte irriterende lille. Menneskers adfærd påvirkes af mange forskellige faktorer så et veldesignet korrelationsstudie, der undersøger to variable, finder kun en lille del af forklaringen.

Det var måske derfor, jeg nok gik lidt overboard med disclaimeren. Jeg er selv oprindelig teknisk uddannet (datalog) og det er en af de ting, jeg stadig slås med at minde mig selv om, at de relativt entydige kausalitetsforhold, jeg er fagligt vokset op med, ikke kan bruges i mit nye fag. Så jeg ville nødig forstås sådan, at folk er klimaskeptikere fordi de (måske) har et højt niveau af et bestemt træk.

/Bo

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten