Fly og biler skifter til biobrændsel, men det skader klimaet

Fra i dag kører alle dieselbiler i herhjemme med 7 procent biodisel i tanken, ligesom benzindrevne biler længe har kørt på 5 procent bioethanol. Målet er at reducere CO2-udledningen.

Og i luften er udviklingen den samme. Den amerikanske luftfartsadministration FAA har netop godkendt, at amerikanske fly må flyve med 50 procent biobrændstof i tanken.

Men selv om luftfartsbranchen gerne vil være grøn, og målet i IATA, den internationale luftfartsorganisation, er at halvere CO2-udledningen i 2050, er anvendelse af 1. generations biobrændstof en dårlig ide, vurderer forskere.

For i virkeligheden kan meget eksisterende biobrændstof ikke kaldes CO2-neutralt på grund af tilblivelsen. Et eksempel er palmeolie, der i flere verdensdele produceres fra plantager, der har kostet afbrænding af regnskov. Et andet krav til bæredygtighed er, at produktion af planter til biobrændstof ikke må ske på bekostning af fødevareproduktion.

Derfor er biobrændstofproduktionen faktisk skadelig, siger professor i miljøregnskaber ved Syddansk Universitet, Henrik Wenzel:

»Hvis vi vil forsyne vores energi- og transportsektor med afgrøder, skal vi bruge fem gange mere landbrugsareal end vi har. Og hvis man skal til at dyrke ny jord og arbejde sig ind i den primære natur, så frigiver man meget store mængder kulstof, som er bundet i jorden,« siger han til DR Nyheder.

I dag bliver de indirekte konsekvenser af biobrændselproduktionen ikke regnet med, når biobrændselproducenter skal overholde EU's krav om at være miljørigtige, siger Claus Feldby, professor i biomasse ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, til DR Nyheder:

»Problemet er, at der simpelthen ikke er nok biodiesel i Europa til at forsyne os med det her, og så bliver vi nødt til at købe det udefra, og så er det typisk palmeolie, man går ud og køber, og det er noget skidt,« siger Claus Feldby.

Det er skidt, fordi der bliver frigivet enorme mængder CO2, når man fælder større mængder skov for at gøre plads til palmeolieproduktion.
EU Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse af de indirekte konsekvenser ved biobrændselproduktionen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad er CO2 neutralt? I den virkelige verden meget lidt. Alt hvad vi afbrænder udvikler CO2. Så det med det neutrale går jo alene på den tidshorisont vi betragter det på. Mineralsk olie er vel også CO2 neutralt betragtet udfra en tidshorizont på et par millioner år.

 • 0
 • 0

Man kan vist hurtigt blive enige om at det ikke er optimalt at fælde regnskov og derved frigive store mængder CO2 for at producerer CO2-fri energi. Men i et område som EU hvor store jordområder braklægges ved lov og EU opkøber mad fordi vi har en overproduktion af fødevare, hvor er så problemet ved at overgå til energiproduktion på de eksisterende områder og ikke producerer mad som der er overskud af?

Og uanset om det er en god eller mindre god løsning, er den så ikke bedre end at hente olie op af undergrunden og frigive de mængder CO2 som naturen har valgt at gemme væk for millioner af år siden?

I Brasilien har man i årevis kunne køre på etanol, lavet af sukkerrør, går det også under kategorien "på bekostning af fødevareproduktionen"???

 • 0
 • 0

så bliver vi nødt til at købe det udefra, og så er det typisk palmeolie, man går ud og køber, og det er noget skidt,« siger Claus Feldby.

Ja, som oftest vil fældningen, rydningen og afbrændingen af urskoven forårsage så store CO2-udslip, at det kompenserer for indsparingen i mange år bagefter.

Dette er der dog opmærksomhed rettet mod. Meget værre er, at jordbunden i netop den urskov - i Sydøstasien - som man rydder og tilplanter med oliepalmer, ofte består af et mange meter tykt lag af organisk slam, der er ophobet, fordi stillestående vand forhindrer omsætning.

Nogle få studier har vist, at udslippet af CO2 kan komme op i 300 tons/ha/år, når disse arealer afvandes flere meter, og kalkes og gødes for at kunne producere bioolie.

Det er dog meget svært at måle mængden - der dog godt kan være større. Det passer f.eks. godt med, at man over store arealer på øer i Vestnorge har oplevet, at disse arealer af højmoser - der blev opdyrket med store statstilskud i 50erne og 60erne, da brugen af mineralgødning gjorde det muligt - i løbet af omkring 30 år har "forbrændt" over 3 m med tørv, så man nu har måttet opgivet dyrkningen mange steder.

Man kan dog også opnå det omvendte - altså at dyrket jord i stedet for at forbrænde muld danner ny muld - bl.a. ved på Prærien at dyrke f.eks. elefantgræs til bioenergi.

Der har desværre været alt for lidt opmærksomhed - og dermed forskning - på forholdene omkring lagring og forbrænding af muld ved forskellige dyrkningsmetoder under forskelligt klima og ved forskellige afgrøder. - Jeg vil dog med stor sikkerhed påstå, at der ved netop den stærkt intensiverede opdyrkning og mekaniske jordbearbejdning og dræning de sidste 150 år er frigivet mere CO2 end ved afbrænding af fossilt brændsel i samme periode. - Så en stor betydning har det.

Derfor er der al mulig grund til at støtte dem, der opfordrer til at "skynde os langsomt" med at reducere luftens CO2-indhold. - Mange betydningsfulde mekanismer i Jordens carbonkredsløb er foreløbigt ukendte.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

På sigt tror jeg at det er realistisk både at producere biobrændsel og fødevare uden at vi hverken sulter ihjel eller bliver nød til at gå!

El kan vi producere i rimeligt omfang til både husholdning og landtransport, i områder med en stærk infrastruktur, baseret på bølge, vind og direkte solenergi. Søfart kan i høj grad drives af sol og vind. Luftfarten vil jo nok være afhængig af "klassisk" brændstof nogle dekader endnu. Så biobrændsel bliver vigtigt lang tid endnu, indtil vi får styr på fusion og sikker lagring af brint. Men det bliver nok på bekostning af de røde bøffer! Der går ca. 10 kg. dyrkede afgrøder til at fede en ko eller gris op til 1 kg. kød! Altså må vi i fremtiden acceptere at vi bliver vegetare. Men med den sommer vi har lige nu gider jeg næsten ikke grille bøffer men spiser lige så gerne en skål salat :-)

 • 0
 • 0

En lille ekstra kommentar vedr. palmeolie. Idag udgør fødevarer (is, chips, færddigretter) og kosmetik ca. 90% af palmeolieforbruget. Så måske burde man også overveje om vi ikke i virkeligheden er ved at spise regnskoven op....

EU kommisionens bæredygtighedsdirektiv for biobrændsler har indbygget en bestemmelse om at biobrændsler ikke må komme fra arealer hvor der har været skovrydning. Det betød meget fornuftigt at man tilsyneladende havde fået lukket for yderligere produktion af palmeolie til biobrændsler. Desværre er det lykkedes efterfølgende for forskellige interessegrupper at få anderkendt oliepalme plantager som værende skov. I praksis betyder det formentlig at man har fået lavet et hul på størrelse med en ladeport i bæredygtighedsdirektivet.

 • 0
 • 0

@Henrik Graversen

Søfart kan i høj grad drives af sol og vind

Kan nutidens søfart virkelig det? Hvorfor tror du det?

I gamle dage brugte vi vind men det tog rigtig lang tid og lasten var ikke stor. Jeg kan ikke se hvordan solenergi skulle kunne skubbe noget særligt. Men det ville være interessant hvis du kan henvise til noget som er realistisk i brug.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Der er allerede en del eksperimenter med dragesejl der kan nedsætte store fragtskibes brændstofforbrug med 20 % ... men det er ikke pointen: med udsigt til mangel på olie bliver vi nød til at vende bøtten på hovedet og acceptere at der ikke er fremtid i at flytte alle tænkelige vare rundt på hele kloden som vi gør i dag. Vi bliver nød til at trække produktionen af gængse produkter hjem lokalt og kun flytte sjældnere råstoffer og specialvare, med moderne energibesparelse hybridskibe. På sigt findes der jo heller ikke billig arbejdskraft i fjerne lande ... globaliseringen indhenter os alle med tiden.

... Men min tangent er vist på vej ud på er sidespor ...

 • 0
 • 0

Om jeg fatter kompleksiteten i alle de beregninger. Med mindre det skal bruges til at afregne afgifter med.

Peder Wirstad, beskriver det meget, rimeligt med at Co2 er lidt af en Rubrik terning af ukendte faktorer.

I følge: http://en.wikipedia.org/wiki/Co2 "The total mass of atmospheric carbon dioxide is 3.16×1015 kg (about 3,000 gigatonnes)"

Det er et ret stort tal.

Om vi udleder Co2 som Homosapiens, i en snæver vending, gør sku ikke den store forskel. Vi har trods alt kun været civiliseret, siden forbrændingsmotoren. i.e 150 år. Før det brændte vi træ og Kul.

Ingen skal komme at fortælle én at, det er vores skyld.

Problemet opstod, da vi som en generation, blev træt af, at blive styret som nogen der var afhængig af Olie og da slet ikke af Muslimske lande. Så derfor ville vi gerne blive "grønne" Ok! siger jeg bare. Vand løber ned af bakke. Vi bygger vindmøller og vindmøller. Resten af EU hænger på, til en hvis grænse. Samtidigt med at importen af Olien stiger år for år.

Rockefeller (1930) var katalysator til at forbyde fremstilling af sprit og Ethanol. Samt at drikke det :_)

Ford havde på det tidspunkt, baseret sin Ford-T produktion på Ethanol. Men måtte nu "justere" sin Motor til Raffineret Olie (Benzin)

Diesel, var forud, og også designet til BioDiesel (som vi kalder det) Men måtte også ty til raffineret Olie. Diesel levede heller ikke særligt længe!

At tro på en drøm om at vi, som bønder, kan dyrke os ud af behovet, er en ønskedrøm. Men at være afhængig af Olie, er en ond drøm!

På ret kort tid, omstillede Tyskland sig til, BioBrændstof, da de ligesom blev fraværende til Olie, under WW2. Derfor kæmpede de løs nede i syd-afrika. Og tabte!

Giv BioBrændsel en chance og sæt afgifter og skatter ned!!!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten