Fluorstoffer: Tag med Ingeniøren gennem myndighedernes uendelige telefonkæde

Kan du garantere, at der ikke er sundhedsskadelige fluorstoffer i det danske drikkevand?

Det spørgsmål har Ingeniøren forgæves forsøgt at få svar på fra samtlige relevante myndigheder, siden Miljøstyrelsen for mere end et halvt år siden fremlagde dokumentation for, at stofferne var fundet i grundvandet udvalgte steder i Danmark i meget høje niveauer.

Da Ingeniøren tilbage i juni første gang henvendte sig til Miljøstyrelsen, lød beskeden, at styrelsens undersøgelse på ingen måde var en risikoundersøgelse eller et forsøg på at afgøre, om fluorstoffer spreder sig til drikkevandet.

Miljøstyrelsen havde alene målt efter stofferne under især brandøvelsespladser, som man vidste var forurenet med fluorstoffer, og her fandt man 'som forventet' høje koncentrationer, over 100 gange den tyske og svenske grænseværdi.

Læs også: Giftige fluorstoffer i høje koncentrationer fundet i det danske grundvand

Da resultaterne havde været fremlagt på en konference allerede for et halvt år siden, var Ingeniøren interesseret i at bringe denne viden ud til læserne, også selvom den endelige rapport lod vente på sig.

Fra Naturstyrelsen til Orbicon til regioner til kommuner og tilbage igen

Men på spørgsmålet, om der kan være problemer med drikkevandet, startede en kæde af telefonopkald, der fører rundt i ring mellem myndighederne. Spørgsmål vedrørende drikkevandet var nemlig i nogle tilfælde en opgave for kommunerne. I andre tilfælde blev vi henvist til Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen meldte hurtigt hus forbi, da styrelsen som udgangspunkt ikke forholder sig til lokale forureninger. Naturstyrelsen er kun interessant i denne sag, hvis styrelsen vurderer, at fluorstoffer skal være en del af vandværkernes obligatoriske screening. Det er ikke planen, lød beskeden. Herfra blev vi sendt tilbage til Miljøstyrelsen samt kommunerne.

Da vi allerede havde talt med Miljøstyrelsen, var kommunerne næste skridt i telefonkæden. Men der var et problem. Miljøstyrelsen ville ikke oplyse, i hvilke kommuner der var fundet forhøjede niveauer af fluorstoffer. Men måske samarbejdspartneren Orbicon kunne hjælpe, så de blev næste trin i telefonkæden. Men de ville ikke udtale sig og pegede tilbage på Miljøstyrelsen. Igen.

Da Region Syddanmark også havde været med til at udarbejde rapporten, blev de et nyt navn i telefonkæden. Og det gav pote. Vi fik gennem regionen kendskab til to kommuner, hvor forhøjede niveauer af fluorstoffer var fundet, nemlig Haderslev og Esbjerg kommuner.

Læs også: Massiv kritik: Giftige fluorstoffer får Miljøministeriet til at stikke hovedet i busken

I begge kommuner blev Ingeniøren ført gennem en kompliceret telefonkæde af i alt cirka ti medarbejdere i afdelinger for forurening samt afdelinger for drikkevand, for slet ikke at nævne omstillinger og sekretærer. Perfluorstoffer var oftest så ubekendte, at vi havde sjov ud af at udtale det sammen med kommunens medarbejdere. Men som Ingeniøren tidligere har beskrevet, havde kommunerne enten ikke modtaget eller ikke reageret nærmere på informationerne fra Miljøstyrelsen, der var tilsendt i en orienteringsmail. Derfor kunne kommunerne altså heller ikke garantere, at fluorstoffer ikke var at finde i drikkevandet.

I kommunerne lød beskeden også, at det er nærmest umuligt at forholde sig til, om niveauerne af fluorstoffer er et problem, når der ikke findes danske grænseværdier. Og det er Miljøstyrelsens opgave at udforme dem.

Så nu pegede telefonkæden igen tilbage til Miljøstyrelsen.

Regionerne har ansvaret - nej, vi har ej

Hos Miljøstyrelsen erkender kontorchef Christian Vind, at det er styrelsens opgave at udforme grænseværdier. Han oplyser, at det arbejde er i gang.

Men Miljøstyrelsen oplyser også, at godt nok har kommunerne ansvaret for vandet, der kommer ud af vandhanerne. Men - og her kom en ny og modsatrettet oplysning i forhold til tidligere - regionerne skal orientere kommunerne om jordforurening, som risikerer at sive ned i grundvandet og true drikkevandet.

Den oplysning fik os naturligvis til at lade Region Syddanmark være næste led i telefonkæden. Men i Region Syddanmark sender man os igen videre til kommunerne. Det er altså deres ansvar lyder det.

»Kommunen er drikkevandsmyndighed, og som sådan er det kommunen, der afgør, hvorvidt der er grundlag for særlige tiltag, herunder ændrede kontrolmålinger i forhold til drikkevandet. Når Region Syddanmark finder jordforurening og grundvandsforurening ved punktkilder, er det almindelig praksis, at vi orienterer kommunen om, hvad der er fundet. Herefter er det op til kommunen at vurdere, om der skal ske kontrolmålinger af drikkevandet,« siger områdechef i Region Syddanmark Ida Olesen.

Orientering om fluorstoffer på vej

Eftersom Ingeniøren allerede havde været hoppebold på telefonlinjerne hos kommunerne, ønskede vi ikke at gå den vej igen. Ingeniørens rundringning til samtlige relevante medarbejder i Haderslev og Esbjerg kommuner viste, at de enten ikke havde modtaget informationerne om fluorstofferne eller havde behandlet dem nærmere. Så vi prøvede endnu en gang at kontakte Miljøstyrelsen.

Her var kontorchef Christian Vind fra Miljøstyrelsen overbevist om, at kommunerne generelt har godt styr på situationen. Styrelsen planlægger også at udsende en opfølgende orientering til regioner og kommuner om fluorstoffer i grundvandet.

Læs også: Politikere til Miljøstyrelsen: Tjek drikkevandet for fluorstoffer nu

Orienteringen vil formentlig komme i løbet af få uger, når styrelsen også offentliggør den endelige rapport om fundene af fluorstoffer i grundvandet.

Men ingen kan altså svare på det indledende spørgsmål: Kan du garantere, at der ikke er sundhedsskadelige fluorstoffer i det danske drikkevand?

Flere vandværker er dog på grund af Ingeniørens artikler i gang med på eget initiativ at tjekke deres vand.

Læs også: Københavns drikkevand frikendt: Kun fluorstoffer i meget lave koncentrationer

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er jo bureaukratiet, der holder sig selv beskæftiget. Ingen har reelt et ansvar, og derfor kommer der heller ingen resultater. Møllen kværner og kværner - til ingen verdens nytte.

  • 5
  • 1

Som artiklen viser, så er ikke alt i det offentlige lige stømliniet og effektivt når der gælder kemikalier.

Vi havde f.eks. besøg af ikke en men hele to medarbejdere fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion til uvarslet tilsyn. Formålet var at indhente prøve på et stk. tube med tandblegegel. Hvorfor det kræver to medarbejdere at hente 10 ml tandblegegel undrer mig stadigvæk. Men det er garanteret hyggeligt at være på rundtur i København på gåben en sommerdag sammen med en kollega. Meget hyggeligere end at gøre det alene.

  • 2
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten