Fluorforbindelser på vej til at blive et nyt DDT for miljøet

7. august 2005 kl. 03:50
De fluorholdige stoffer PFOS og PFOA findes overalt og ophobes i naturen, viser ny rapport fra Miljøstyrelsen. Ekspert sammenligner dem med DDT
Artiklen er ældre end 30 dage

Verden er godt på vej til at få et nyt miljøproblem, som minder om sprøjtegiften DDT. Også fluorholdige stoffer ophobes gennem fødekæderne, og de nedbrydes slet ikke i naturen. Derfor bliver der bare mere og mere af dem, selv om de er mistænkt for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, dokumenterer en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Til evig tid vil PFOA findes overalt på jordkloden. Når Saharas sandstorme har borteroderet pyramiderne, vil vore efterkommere stadig kunne måle PFOA i deres blod, i deres vand og i deres mad.

PFOA bruges bl.a. til at fremstille teflon, og PFOS findes bl.a. i tekstilfarver. Men vigtigere er, at de er nedbrydningsprodukter for hundredvis af lange fluorholdige molekyler, de såkaldte fluortelomerer.

Fluortelomerer indgår i hundredvis af produkter og nedbrydes i luften til PFOA. Gennem luften transporteres PFOA ud over hele kloden, selv til Arktis. Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt med dansk deltagelse af Ole John Nielsen, professor ved Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor vil der komme mere og mere PFOA – mindst i 50 år endnu, selv om brugen af stofferne bliver helt forbud med det samme.

»Det er en gentagelse af de gamle pesticiders problem. I de glade 1950'ere og 1960'ere syntes man, at DDT og Lindan var dejlige ugiftige stoffer – ugiftige for mennesker, forstås. Det var de også i de doser man gav dengang. Men fordi de ophobedes lige så stille over årene, så fik man problemerne,« siger John Christian Larsen fra Danmarks Fødevareforskning og medlem af EU's videnskabelige komité vedrørende tilsætningsstoffer, aromastoffer og »food contact materials«.

I mange forskellige dyr

Verden er godt på vej til at få et nyt miljøproblem, som minder om sprøjtegiften DDT. Også fluorholdige stoffer ophobes gennem fødekæderne, og de nedbrydes slet ikke i naturen. Derfor bliver der bare mere og mere af dem, selv om de er mistænkt for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, dokumenterer en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Videnskabsfolk har målt PFOA i små mængder stort set overalt på kloden og i mange forskellige slags dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Stofferne forekommer i indeluft, udeluft, jord, grundvand, overfladevand og selv i en km dybde i Stillehavet. De er fundet i isbjørn, mink, fugle og mennesker, samt i vandlevende dyr som fisk, sæl, odder, søløve og delfin,« siger biolog Frank Jensen fra Miljøstyrelsen.

Heller ikke mennesker går fri. Der findes ingen målinger fra Danmark, men PFOA er fundet i blodet på borgere så forskellige steder som USA, Indien og Italien. Det er også målt hos tyskere, belgiere, svenskere og finner.

Målinger på pensionerede arbejdere fra en fabrik, der fremstillede PFOA, viste, at de var ca. fire et halvt år om, at halvere den mængde PFOA, de havde i blodet, da de blev pensioneret.

Ingen ved, hvordan PFOA er endt i menneskets blodbane, eller hvordan og hvorhen PFOA fjernes fra blodet. Der findes ikke videnskabelige beviser på, at PFOA og lignende stoffer er direkte skadelige for den menneskelige organisme. Alligevel kalder den amerikanske miljøstyrelsen PFOA »potentielt farlig for menneskers helbred«, bl.a. på baggrund af forsøg med dyr.

EU-undersøgelse

Verden er godt på vej til at få et nyt miljøproblem, som minder om sprøjtegiften DDT. Også fluorholdige stoffer ophobes gennem fødekæderne, og de nedbrydes slet ikke i naturen. Derfor bliver der bare mere og mere af dem, selv om de er mistænkt for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, dokumenterer en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Den europæiske fødevaremyndighed EFSA (European Food Safety Authority) har nedsat en videnskabelig arbejdsgruppe, der skal undersøge, om PFOS og PFOA forekommer i fødevarer og foderstoffer, og hvad der i givet fald kan være kilderne. Arbejdsgruppen kommer med sin rapport med anbefalinger til EU-Kommissionen inden nytår.

»Man kan tænke sig alt fra et totalt forbud, hvilket ikke er så sandsynligt, til at man laver restriktioner på, hvad de her stoffer må anvendes til. Og man skal have informationer til at følge stoffet hele vejen,« siger Niklas Johanson, det svenske medlem af arbejdsgruppen, der ikke har danske deltagere. Niklas Johanson er konsulent for Naturvårdsverket og forsker ved instituttet for miljømedicin på Karolinska Instituttet.

»På fødevareområdet anvender man for eksempel de her stoffer til overfladebehandling af papir og andre indpakningsmaterialer til madvarer. Om det betyder, at de forurener madvarerne, er usagt, men risikoen findes naturligvis. Det kunne være, at man siger, at de godt kan bruges i hydrauliske systemer, men at de ikke kan bruges til indpakning af fødevarer,« uddyber Niklas Johanson.

»Det er en stor flora af forskellige stoffer, men man må ende med at koncentrere sig om slutprodukterne. Det er ikke sikkert, at det er de her slutstoffer, der står for den største del af de biologiske effekter. De kan ligge tidligere i kæden. Men det ved vi ikke meget om,« siger han.

Dansk skyts til EU

Verden er godt på vej til at få et nyt miljøproblem, som minder om sprøjtegiften DDT. Også fluorholdige stoffer ophobes gennem fødekæderne, og de nedbrydes slet ikke i naturen. Derfor bliver der bare mere og mere af dem, selv om de er mistænkt for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, dokumenterer en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter Miljøstyrelsen har udarbejdet sin rapport om PFOA og PFOS og alternativerne til de to stoffer forventer biolog Frank Jensen, at EU-Kommissionen inden et år fremsætter et forslag om forbud imod PFOS. Det skyldes især, at den britiske miljøstyrelse, der er kendt for at være meget tilbageholdende, havde fremsat et forslag om forbud imod PFOS i Storbritannien, som dog pga. EU-retten ikke umiddelbart kunne føres ud i livet.

»Når englænderne siger, at PFOS bør forbydes, er der ikke megen tvivl hos resten af EU's medlemsstater om, at det er et alvorligt problem. Spørgsmålet er så, hvad der skal ske med PFOA. Det er også som indspark til den debat, at vi har udarbejdet vores rapport. Så har vi noget at komme med til EU-forhandlingerne,« siger Frank Jensen.

PFOA og PFOS

PFOA (perfluorooctanoic acid) og PFOS (perfluoroctanyl sulfonate) er syntetiske stoffer, som ikke nedbrydes i naturen. De to stoffer, der hører til gruppen af PFAS (perflouroalkyl substances), har et skelet bestående af otte kulstofmolekyler besat med fluoratomer. PFAS nedbrydes typisk til PFOA eller PFOS.

• PTFE (polytetrafluoroetylen), bedre kendt som teflonbelægninger, samt andre fluoropolymerer. Der er ikke nogen kendt, naturlig nedbrydning af disse stoffer. Ved opvarmning over 350º C nedbrydes teflon til PFOA og/eller andre giftige fluormolekyler.
• Fluorotelomerer, der bruges til mange af de samme formål som nævnt neden for for PFOS. Disse stoffer nedbrydes til PFOA.

• Voks og anden polish til gulve
• Maling og lak (nye midler uden PFOS har stort set erstattet de PFOS-holdige)
• Rengøringsmidler (PFOS er stort set fjernet fra produkter i Danmark)
• Serigrafifarver
• Tekstilimprægneringsmidler
• Imprægnering af papir og pap
• Smøre- og skæreolier
• Hydrauliske væsker

Teflonfeber

Blandt arbejdere, der fremstiller PFOA, har forskere iagttaget en feberlignende tilstand, som populært kaldes teflonfeber. Det skyldes, at PFOA fremstilles ved en meget høj temperatur, hvor dampene frigives. Målinger på arbejdernes blod viste en øget aktivitet i immunsystemet. Man har kunnet fremkalde tilsvarende virkninger hos forsøgsrotter ved at udsætte dem for røg fra cigaretter, der indeholdte små teflonpartikler.

En ny stegepande med teflonbelægning afgiver ikke PFOA, så længe temperaturen holdes under 260 gader. Hvis panden opvarmes til mere end 350 grader, afgiver den derimod giftige dampe, der kan slå kanariefugle ihjel.

»Det skyldes, at fuglene har et særligt stofskifte. Hos mennesker virker disse dampe irriterende på slimhinderne,« forklarer kemiker Xenia Thorsager Trier fra Danmarks Fødevareforskning.

Jo mere en pande opvarmes, jo giftigere bliver dampene fra den. Man ved ikke, hvad der sker, efterhånden som panden slides og bruges. Man ved heller ikke, hvad der sker, når produkter, der er fremstillet med PFOA, affaldsforbrændes.

Kræftfremkaldende hos rotter

Dyreforsøg viser, at PFOA er hormonforstyrrende. Om det også gælder mennesker, er der uenighed om, især i USA. Producenterne Dupont og 3M mener nej, NGO'en EWG (Environmental Working Group) mener ja. Kun en enkelt måling på arbejdere fra en af 3M's fabrikker har hidtil vist en signifikant forhøjet koncentration af østradiol (kvindeligt kønshormon) hos mandlige arbejdere.

»Dyreforsøgene viser, at der sandsynligvis er tale om en tærskelværdi. Hormoneffekten viser sig først, når PFOA-koncentrationen overskrider denne tærskel. De fleste arbejdere er ikke oppe på den tærskelværdi,« forklarer John Christian Larsen, Danmarks Fødevareforskning.

Også når det gælder kræft, er der uenighed om risikoen ved PFOA. Det er kræftfremkaldende på rotter, men de kræftformer, forsøgsrotterne får – testikelkræft og leverkræft – er betinget af træk i rottens biologi, som på de punkter er meget forskellig fra menneskets.

Til gengæld taler en statistik lavet for et vandværk i West Virginia, som gennem ca. 15 år har været forurenet med PFOA, et tydeligt sprog. Der er statistisk signifikant overhyppighed af en lang række kræftformer, både hos vandværkets kunder og arbejdere, som har været i kontakt med PFOA på den fabrik, hvorfra udslippene er sket. Dødsfald som følge af kræft i livmoder/livmoderhals, blære, tyk-/endetarm, lunger og skjoldbruskkirtel er hyppigere blandt vandværkets brugere end gennemsnittet for USA.

Kræft i lunger, nyrer, tyk- og endetarm og prostata er hyppigere blandt arbejdere, der har arbejdet med PFOA, end blandt deres kolleger, der ikke har været direkte udsat for PFOA, viser vandværkets beregninger.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger