FLSmidth og DTU vil stoppe svineriet fra cementproduktion

En tredjedel af den cement, der bruges i verden (uden for Kina), er produceret på danskdesignede anlæg. Derfor er det naturligt, at en af verdens største leverandører af cementfabrikker arbejder på at udvikle teknologier, der begrænser energiforbruget.

Leverandøren hedder FLSmidth, og sammen med DTU har virksomheden fået 25 millioner kroner til et projekt, der skal løbe over de næste fem år, og som i alt har et budget på 50 millioner kroner.

Forskerne vil undersøge, hvordan emissionerne kan begrænses, så der kan udvikles helt nye miljøvenlige processer.

Det gælder både drivhusgassen CO2 samt saltsyre, kviksølv, svovldioxid og kvælstofoxid.

Energibesparelser er vigtigt for at blive i front

En mere miljøvenlig produktion indebærer også, at der skal forskes i at erstatte fossile brændsler med alternative brændsler.

»Vi skal være med til at fastholde den danske førerposition, fordi konkurrencen på markedet er blevet meget stor. Energiperspektivet er en brik af mange, der skal til for at det lykkes. Men det her er en vigtig brik, fordi det er fundamentalt for FLSmidth,« siger projektkoordinator og professor på DTU, Kim Dam-Johansen.

For DTU's vedkommende betyder projektet ifølge professoren, at universitetet bliver inspireret til, hvor der er behov for ny viden.

»Samtidigt er det sjovere at arbejde med noget, der både er udfordrende og nyttigt,« siger han.

Tre fokusområder

De 50 millioner kroner, projektet er budgetteret til, skal først og fremmest gå til at sikre den tekniske viden inden for de tre områder: brug af alternative brændsler, nedbringe emissionen, samt at nedbringe energiforbruget. Områderne hænger sammen på den måde, at de både har fokus på økonomi og miljø.

Projektet er en viderebygning på et samarbejde, som DTU i mange år har haft med FLSmidth, så Kim Dam-Johansen har allerede nogle bud på, hvad de tre fokusområder kan rumme.

De alternative brændsler vil nok være forskellige former for biomasse eller affald.

»I Danmark vil der typisk være tale om al slags affald. Fordelen ved at anvende affald er, at asken i vidt omfang indgår som råmateriale i dannelsen af cementen. Vi skal undersøge hvordan forskellige typer affald anvendes optimalt under forskellige forhold,« siger DTU-professoren.

Produktion skal optimeres i forvarmertårnet

For at reducere emissioner fra produktionen, vil deltagerne i projektet se på, hvordan man kan indrette forvarmertårnet, hvor gas og råmaterialerne varmeveksles.

»Vi forventer, at forvarmertårnet kan optimeres til at opsamle nogle af de farlige stoffer. Hvert stof har specifikke egenskaber, og dem skal vi forstå, og efterfølgende skal reaktionsbetingelserne i tårnet optimeres,« siger Kim Dam-Johansen, der også mener, at løsningerne som udgangspunkt ikke må betyde en udvidelse af produktionsanlægget.

Energien genbruges

Et lavere energiforbrug skal hentes i indretningen af processen, så man for eksempel designer fabrikken, så energi kan genbruges bedst muligt.

»Det er et vigtigt punkt, fordi energiprisen bestemmer prisen på cement.«

Projektet bygger på forskning og udvikling i DTUs laboratorier og pilotanlæg, hvor syv-otte erhvervs-ph.d.er og erhvervsforskere skal arbejde med matematiske modeller og forsøg med processerne, som så skal afprøves i samarbejde med udviklingsingeniører fra FLSmidth, dels på virksomhedens forsøgscenter i Mariager, dels på fuldskalaanlæg i samarbejde med FLSmitdths kunder.

Kim Dam-Johansen mener, at den ny viden og teknologi, der bliver udviklet i projektets regi vil kunne anvendes andre steder, blandt andet inden for kraftværksteknologi.

Fakta:

  • New Cement Production Technology er det officielle navn for et dansk projekt, der skal afdække ny teknologi for at gøre cementproduktion mere energieffektivt og miljøvenligt.
  • Projektets deltagere er DTU og FLSmidth.
  • Projektets budget er på 50 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden støtter med 25 mio. kr.
  • Projektet strækker sig over fem år.