FLS satser på udstyr til minedrift

Fra en anonym­ til­værelse i et hjørne af ­FLSmidth-koncernen er ­maskiner til minedrift blevet et hovedområde inden for de sidste få år. Produktet falder i naturlig forlængelse af det udstyr til cementproduktion, som FLS producerer i forvejen.

Minedivisionen FEE Minerals med hovedsæde i Betlehem, Pennsylvania, USA, omsatte­ i 2002 for godt én milliard kroner. I 2005 nåede omsætningen godt to milliarder, og i 2006 ventes den at have nået tre millarder mod omkring ni milliarder for cementaktiviteterne.

Et voksende marked

Da FEE Minerals fik nye ordrer på 4,2 mia. kroner alene de første ni måneder af 2006 er det oplagt, at væksten inden for mineområdet fortsætter i 2007.

Metal- og mineralpriserne er høje i disse år, og det giver muligheder for at komme ind på markedet.

»Der er gode muligheder for at vokse inden for minemarkedet. Det er 8-10 gange større end cementindustrimarkedet, og der er et stort opsving i gang inden for mineraler,« siger adm. direktør, Jørgen Huno Rasmussen, FLSmidth.

I slutningen af november 2006 fik FLSmidths en mineordre på en halv milliard kroner til Brasilien, hvilket er virksomhedens hidtil største. Her skal det danske firma bygge ovne, tørreanlæg, knusere, et kulmølleri og diverse røgfiltre.

På langt sigt forventer Jørgen Huno Rasmussen, at mine-området kan blive lige så stort som FLSmidths klassiske cementaktiviteter.

Passer FLS perfekt

I modsætning til FLSmidths tidligere satsningsområder som miljø og flyservice spiller minedrift teknologisk godt sammen med kerneområdet cementproduktion.

På begge områder bruges møller, der knuser materialerne og ovne, som smelter det samt røgrensning.

Også aktieanalytiker Torsten Bech fra Jyske Bank, ser gode muligheder for vækst på FLSmidts nye teknologiområde.

»Mineralbranchen har en længere cyklus end cementindustrien, altså er bevægelserne langsommere. Og når der har været underinvesteret i mange år, vil der nu være højkonjunktur i mange år. Derfor er der gode vækstmuligheder her,« siger han.

»På 5-10 års sigt kan mineområdet godt nå op på siden af cementområdet hos FLSmidt.«