Flotte træskærme mod støj

Af Birgitte Marfelt

Træskærme langs motorveje erobrer markeder fra beton- og glasskærme. De fleste boligselskaber og kommuner vil have dem. Buddinge, Roskilde, Sakskøbing, Næstved, Holbæk og Hvidovre har fået dem. De bliver mere og mere populære, de relativt nye træskærme, der beskytter lige så effektivt mod trafikstøj, men har andre og langt mere vindende kvaliteter end skærme af glas eller beton. Glasskærme er gået fuld stændig af mode i Vejdirektoratet, der er træt af høje driftsudgifter, fordi skærmene ustandselig knuses af hærværksmænd. Og betonskærme er ofte grimme og kedelige.

Såvel pris som æstetik er grunden til træskærmenes hastige fremmarch i Danmark, hvor man ikke tidligere har villet bruge støjskærme af træ, og i resten af Norden. I regi af det nordiske projekt "Støjskærme af træ", er der i Danmark dannet et firkløver af Vejdirektoratet som bygherre, en arkitekt, en ingeniør og DTI-instituttet Træteknik, der sikrer, at træet får de rette specifikationer og konstrueres rigtigt. - Med konstruktiv træbeskyttelse er det f.eks. meget vigtigt at vende træet rigtigt, så dets holdbarhed udnyttes optimalt, siger civilingeniør på Træteknik Martin Vestergaard. Han sammenligner træ støjskærmen med et plankeværk, der er videreudviklet, så det også reflekterer og absorberer lyd. Træskærme absorberer lige så meget støj som glas og beton, anskaffelsesprisen er nogenlunde den samme, og så er den pænere. I hvert fald i Danmark, hvor man har gjort meget ud af arkitekturen, mener Martin Vestergaard: - I Norge og Sverige laves de af ingeniører. I Danmark udformes de af arkitekter, og landskabsarkitekter sørger for at indpasse skærmene i det ydre miljø. - Træ er pænt, og de folk, der har fået det, er meget glade for det. Der er mange eksempler på, at man faktisk ikke kan se, det er en støjskærm nede i baghaven. Den passer fuldstændig ind med beplantningen, siger Vestergaard. Skærmene er lavet af langtidsholdbart træ som lærk, douglasgran eller eg, der derfor ikke trykimprægneres og belaster naturen. De har en naturlig holdbarhed på omkring 20 år.