Floder sender forbavsende hurtigt forurening ud i havet

Når grundvandet pibler frem af jorden for at blive til små vandløb og senere større vandløb og floder, har en stor del af det opholdt sig under tre måneder i et grundvandsmagasin – og siges derved at have en alder på mindre end tre måneder.

Det er det overraskende resultat af den første globale undersøgelse af alderen på vandet i 254 floder og vandstrømme i 53 lande foretaget af en forskergruppe med Scott Jasechko fra University of Calgary i Canada i spidsen.

De undersøgte floder opsamler vand fra et samlet areal på 27 millioner kvadratkilometer – ca. en femtedel af Jordens ikke-isdækkede landareal.

Hurtig transport af forurening

Selv om størstedelen af vandet i floderne som forventet er flere år eller årtier gammelt, så kan vandløbene qua det unge vand alligevel meget hurtigt transportere opløste forureningsstoffer videre, forklarer forskerne i deres videnskabelige artikel i Nature Geoscience.

Der er stor variation i, hvor meget ungt vand, der er i de forskellige vandløb, men i ni ud af ti tilfælde udgør det unge vand en væsentlig del, som forskerne definerer som værende mere end 5 procent.

Det unge vand stammer fra den helt øverste del af grundvands­magasinerne, hvor biokemiske reaktioner har stor betydning for vandkvaliteten.

Disse lag, som kun udgør omkring en promille af grundvandet i de øverste 100 meter af Jordens skorpe, har derfor helt afgørende betydning for vandkvaliteten i floderne, konkluderer forskerne.

En statistisk regressionsanalyse viser, at mængden af ungt vand er omvendt proportional med hældningen i afvandingsområdet, selv om andre faktorer også spiller ind. Generelt finder man derfor den største andel af ungt vand og dermed potentielt den største forurening i vandløb, der opsamler vand fra flade områder som landbrugsarealer.

Enorme mængder af grundvand

De øverste to kilometer af Jordens skorpe indeholder en grundvandsmængde på 22,6 millioner kubik­kilometer, fremgår det af en anden artikel i Nature Geoscience fra november 2015, som Scott Jasechko også var medforfatter til sammen med bl.a Tom Gleeson fra University of Victoria i British Columbia, Canada.

Ser man kun på de øverste 100 meter, er der næsten 2 millioner kubikkilometer grundvand, som kan være op til flere tusinde år gammelt.

Det er enorme mængder i forhold til den samlede mængde ferskvand i søer og floder, der ‘kun’ er på ca. 100.000 kubikkilometer

Kun fem procent af grundvandet er 'moderne'

Ud fra indholdet af den radioaktive brintisotop tritium med en halveringstid på 12,3 år, hvis koncentration var maksimal for 50 år siden i forbindelse med prøvesprængninger af brintbomber, kunne Gleeson og co. bestemme, at kun omkring 5 pct. af verdens grundvand er yngre end 50 år – det kalder de for det ‘moderne grundvand’.

I vandløbene har de bestemt andelen af det unge vand, som er mindre end tre måneder gammelt, ud fra målinger af iltisotopen O-18, der har 10 neutroner i kernen i modsætning til de 8, som findes i den mest naturlige form for oxygen, O-16.

Det er samme isotop, man måler i iskerner fra Grønland og Antarktis for at bestemme temperaturen på Jorden under de seneste istider og mellemistider, da forholdet mellem O-18 og O-16 er et mål for temperaturen, da nedbøren faldt, som den danske forsker Willi Dansgaard viste allerede i 1952.

Læs også: Iskerneboring går ind i afgørende slutfase

Dette forhold betyder også, at der er sæsonmæssige udsving i O-18-værdier i nedbøren, som opsamles af floderne.

Helt konkret har forskerne analyseret data fra i alt 14.240 målinger af O-18 i floder og sammenlignet det med data fra 63.377 tilsvarende målinger fra 459 vejrstationer.

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Når grundvandet pibler frem af jorden for at blive til små vandløb og senere større vandløb og floder

Det unge vand stammer fra den helt øverste del af grundvands­magasinerne, hvor biokemiske reaktioner har stor betydning for vandkvaliteten.

Øhhh, hvor blev overfladevandet af?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten