Flest kurser til højtuddannede

Højtuddannede i det offentlige deltager langt oftere i kurser og efteruddannelse end deres mellem- og kortuddannede kolleger. Det viser en undersøgelse, som Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) har foretaget, og som refereres i Djøf-bladet. Dem med de høje uddannelser øger især deres kompetencer gennem kurser og konferencer, men også projektarbejde og faglige netværk spiller en rolle. De øvrige medarbejdere klarer i langt højere grad den faglige opdatering med sidemandsoplæring.