Flertal i Folketinget giver 42 år gamle motorvejsplaner på Sjælland dødsstødet

Planerne om en motorvej mellem Helsingør og Køge i en bue uden om København står til at blive skrinlagt. Et flertal i Folketinget er parat til at skrotte den 42 år gammel arealreservation og dermed droppe planerne om motorvejen Ring 5 for nærværende.

Forslaget er resultatet af en sjælden alliance mellem de konservative, radikale og Enhedslisten, men ifølge en rundspørge foretaget af DR har de tre partier opbakning fra både Venstre og Dansk Folkeparti.

Endnu er forslaget ikke formelt stillet, men de konservative oplyser, at partierne forventer at få forslaget på bordet i dette efterår.

Kun Socialdemokratiet ønsker ifølge DR’s spørgerunde at fastholde arealreservationen. Man kan nemlig ikke vide, hvilke transportbehov landet har om 40-50 år, lyder det fra partiets transportordfører, Rasmus Prehn.

»Man skal passe usædvanlig meget på med at opgive den slags reservationer,« siger han til DR.

Ring 5 ses på kortet i form af en rød linje. Der eksisterer ingen arealreservation for den såkaldte Ring 5 ½ (blå), der er det bedste alternativ til en motorvejsplacering. Illustration: Vejdirektoratet

Ekspert: Motorvej kan blive kritisk

Trafikforsker Niels Agerholm Aalborg Universitet ser også forslaget med skepsis.

»Biltrafikken er alene i år vokset med 7 procent. Hvis den udvikling fortsætter, så kan man ikke klare sig med offentlig transport. Og så giver Ring 5-motorvejen god mening,« siger han til Ingeniøren.

Også Vejdirektoratet ser grundlaget for motorvejen. I en rapport fra 2013 vurderer myndigheden, at der på sigt kan blive god grund til at bygge en ny sjællandsk motorvej.

Politikerne burde dog beslutte sig for, om man vil bruge det reserverede areal, for at gøre det mindre usikkert for mennesker, der bor i området, mener Niels Agerholm.

»Reservationen har reelt stavnsbundet de berørte borgere. Og det er moralsk set problematisk,« siger forskeren.

Niels Agerholm advarer imod at gøre transportplanlægningen for kortsigtet.

»Det er utrolig prisværdigt at tænke langt frem, for vi hænger på de uhensigtsmæssige løsninger, vi laver,« siger han.

Enhedlisten: Vi er ikke interesseret i den jernbane

Det er ikke kun motorvejen, der kan etableres i det reserverede areal. Ophævelse af reservationen gør det også mere vanskeligt at etablere en jernbaneforbindelse på strækningen, som ing.dk-blogger Poul Henning-Kamp pointerer på sin blog.

Men den strækning er ikke synderlig ønskværdig, mener Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

»Vi har aldrig været interesseret i at få etableret den jernbanestrækning. Dels går den gennem en række naturskønne områder, og dels vil den hovedsageligt blive en transitforbindelse mellem Sverige og Tyskland,« siger han til Ingeniøren og tilføjer:

»Det får Danmark ikke den store nytte af.«

Kommuner vil bygge boliger og erhvervslokaler

Forslaget vækker glæde i de kommuner, der siden 1973 har måttet afholde sig fra at bygge på de reserverede arealer. Allerøds borgmester, Jørgen Johansen (K), kalder den politiske udmelding for fantastisk.

»En stor del af trafikkorridoren kan bruges til at udvikle Allerød med boliger og erhverv og dermed arbejdspladser. Og det vil have en kæmpe indflydelse på kommunen,« siger han til DR.

Ifølge flere borgmestre vil kommunerne kunne tage hul på nye bolig- og erhvervsbyggerier, hvis reservationen droppes. Samtidig skånes naturskønne arealer som Store Dyrehave for en motorvej.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Med ophævelsen af arealreservationerne, glæder borgmestrene sig til at bygge boliger og erhverv på arealerne, med enhedslistens, de radikale og konservatives velsignelse.

Boliger langt fra centrum skaber en masse ny biltrafik og pendling, og nyt erhverv en masse nye lastbiler og pendlere.

Der bliver derfor brug for masser af nye jernbaner, motorveje og……….HOV!!!

 • 18
 • 2

Citat: »Reservationen har reelt stavnsbundet de berørte borgere. Og det er moralsk set problematisk,« siger forskeren.

Ja, de borgere som har købt ejendom før 1973 i korridoren, og som stadig bor der. Hvor mange er det?

 • 17
 • 1

Midtbanen skulle aldrig have været nedlagt. Den kunne fint have fungeret som godsbane for transport af gods fra Tyskland til Sverige med udbygning i hver ende.

 • 8
 • 1

Men den strækning er ikke synderlig ønskværdig, mener Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

»Vi har aldrig været interesseret i at få etableret den jernbanestrækning. Dels går den gennem en række naturskønne områder, og dels vil den hovedsageligt blive en transitforbindelse mellem Sverige og Tyskland,« siger han til Ingeniøren og tilføjer:

»Det får Danmark ikke den store nytte af.«

Nå nej, hvis man ikke anser Nordsjælland for en del af Danmark, så har han selvfølgelig ret....

Men hvis nu man tilfældigvis gør det, så vil Nordsjælland pludselig komme en time tættere på resten af Danmark, da der vil være mulighed for hurtig forbindelse fra Helsingør, Hillerød, Allerød, mv. til Høje Tåstrup, i stedet for at snegle sig med S-tog til Københavns Hovedbanegård, for mon ikke der vil være mulighed for at der kan køre almindelige tog på strækningen - det at banelegemet er designet til højhastighedstog udelukker altså ikke almindelige tog!

Meget lidt fremsynet må jeg sige.

 • 10
 • 2

Der er 2 ting der bliver rodet grundigt sammen i artiklen, ringvej 5 og transportkorridor. Et er at man dropper ring 5, men reservationen til f.eks. el- og gasledninger behøver man ikke droppe. Transportkorridor er i sin nuværende form er 1 km bred, det kunne være fornuftigt at reducere det til 500 m, men meget mindre har jeg svært ved at se man kan klare sig med.

 • 5
 • 0

Arealet kan godt bruges, og stadig bevares. Da der næppe bliver brug for motorvej/jernbane de næste 20-30 år (afhænger af HH-tunnel), kan man fx tillade begrænset erhverv på strækningen. Man kan opsætte pavillioner som er nemme at fjerne igen. Men om 50 år bliver der brug for korridoren, og man vil ærgre sig over at man ikke beholdt arealet.

Ringvej 3 og M3 i København viser hvor vigtigt det er at være fremsynet. For godt 50 år siden kom Fingerplanen, og havde man fortsat tankegangen kunne de tværgående forbindelser (M3 og bane) været virkeliggjort med væsentligt mindre bøvl. Nu har man den støjende M3 klods op ad boligkvarterer, og vi må nøjes med letbane istedet for S-togsbane.

Rettidig omhu!

 • 7
 • 0

Dele af M3 har måske været reserveret, men der ligger masser af boliger lige op til. Trafikstøj giver stress. Ring5 kan få BÅDE vej, bane, erhverv og gode boliger hvis det designes rigtigt fra starten.

Fx : jernbane på den ene side, motorvej på den anden. Langs med bane og motorvejen bygges en parallelvej til lokaltrafik. Erhverv lægges langs vejen, i næste række boliger. Afstanden fra motorvej til bolig er bredden af erhvervskvarteret, som dermed reducerer støjen. Alle har nem adgang til motorvej fordi man bare bruger parallelvejen de 5-10km hen til næste tilkørsel.

Borgmestrene får sit erhverv, ovenikøbet med den vigtige motorvejsadgang, og Danmark har et effektivt værktøj til fremtidig vækst. Ganske mange veluddannede ønsker bedre adgang til arbejdspladsen, og det kniber i København.

 • 9
 • 1

Når man nu vil investere 60 mia. DKK i Femern Forbindelsen, som både vil invitere nuværende lastvognstrafik, som i dag sejler direkte fra Rostok og Travemünde til Trelleborg og Ystad i Skåne samt trafikken som går fra Frederikshavn til Göteborg og til Oslo (og retur) - til alle at benytte Danmarks suverent mest befærdede vejstrækning (Køgebugt Motorvejen), som allerede er fyldt til bristepunktet, så er M5 en nødvendig tillægsomkostning til de 60 mia. man ønsker at investere i Femern Bælt. Tænk på hvad det koster i tab i dansk logistik hvis de ca. 60.000 danske personbiler, last- og varervogne som køre morgen og aften alle bliver forsinket 10-20 minutter ekstra hver morgen og aften, når trafikken igen stiger lidt hvert år og al den ovennævnte trafik tager imod invitationen til en betydelig tidsbesparelse. Eller skal vi til at udvide Sydmotorvejen og Køgebugt Motorvejen igen - for det bliver alternativet - og dermed alle de omkostninger og trafikpropper som det vil give en gang til - hvis det overhovedet er et realistisk økonomisk alternativ til en M5. Hvorfor finder man i øvrigt ikke de samfundsøkonomiske omkostninger til enten Motorringvej 5 eller den øget tidsforsinkelse morgen og aften for de 60- 70.000 danske trafikanter / dansk erhverv i de samfundsøkonomiske beregninger for Femern Bælt?

r i

 • 8
 • 1

Nu har arealreservationerne ved Ring5 beskyttet skønne naturområder i mere end 40 år. De bør ikke ophæves som en hovsaløsning, hvor mange kommuner næsten ikke kan vente med at komme i gang med erhvervs- og boligbyggeri. Lad dog arealbeskyttelsen være i kraft, indtil det eventuelt er uomgængeligt at ændre status. Peter Stauning, Allerød

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten