Flertal for forskning i fosterstamceller

Et bredt flertal i Folketinget er parat til at give danske forskere lov til at forske i fosterstamceller fra mennesker. Regeringen fremsætter om en måned et lovforslag, der skal åbne for, at levende menneskelige fosteranlæg må destrueres og bruges til stamcelleforskning. Kristeligt Folkeparti er som de eneste på forhånd lodret imod

Kristeligt Folkeparti betegner forskning i fosterstamceller som »langt værre end abort«. Stort set resten af Folketinget er derimod positive over for den etisk kontroversielle forskning.

»Vi støtter, at danske forskere skal have lov til at forske i de stamceller fra menneskeæg,« siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen.

Den politiske debat om emnet startede i går med en stamcellehøring i Folketinget. Forinden har Ingeniøren talt med samtlige partiers ordførere. Samtalerne viser, at der tegner sig et stort flertal for at tillade forskning i fosterstamceller i Danmark.

Forskning i fosterstamceller er for tiden et varmt emne verden over. På den ene side er der store forventninger til, at forskningen vil føre til gennembrud for helt nye typer sygdomsbehandling. Stamcellerne vil i fremtiden måske kunne kurere alvorlige og i dag uhelbredelige folksygdomme som Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og diabetes. På den anden side er forskningen etisk problematisk, fordi fosterstamceller udvikles fra levende fosteranlæg, der ellers kunne være blevet til færdigudviklede børn.

Splitter politikere

Danske forskere, heriblandt forskere fra Novo Nordisk, er klar til at begynde forskning i fosterstamceller, som de ønsker at udvikle fra befrugtede æg, der bliver i overskud på fertilitetsklinikker, og som ellers alligevel bliver destrueret.

I mange lande er det en forskning, der splitter politikerne, som for eksempel i USA, hvor præsident Bush har betegnet forskning i fosterstamceller som en »dybt uetisk udnyttelse af menneskeligt liv«. Men herhjemme har politikerne et mere pragmatisk syn på sagen.

»Vi vil aldrig støtte, at der produceres befrugtede æg direkte til forskning. Men så længe, at der er tale om æg, der under alle omstændigheder går til spilde i forbindelse med kunstig befrugtning, er det i orden, at de bliver brugt til forskning i stamceller,« siger forskningsordfører Anne Grete Holmsgaard fra SF.

Også Dansk Folkeparti og De Radikale er for, mens Enhedslisten endnu ikke har bestemt sig.

Kristeligt Folkeparti er alene om at være absolut modstander af forskning i fosterstamceller.

»Det er langt værre end abort. Hvor en abort trods alt er en konsekvens af noget utilsigtet, så er det hér en planlagt måde at slå liv ihjel på, som er en tingsliggørelse af det menneskelige liv, vi ikke har set tidligere. Uanset hvor gavnlig forskningen måtte være, kan det aldrig retfærdiggøre, at man slår et andet menneskeliv ihjel for det,« siger sundhedsordfører i Kristeligt Folkeparti, Tove Videbæk.