Flertal: Danske politikere nægter at støtte forskning i atomkraftteknologi

Skal Danmark finansiere udvikling og forskning i atomkraftteknologi? Flertallet af partier i Folketinget takker nej til at give støtte til forskning i kernekraftsteknologi. Afvisningen falder inden fredagens høring om thoriumatomkraft, som størstedelen af partiernes energiordførerne ikke møder op til.

Beskeden fra Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti lyder, at atomkraft hverken er eller kommer på den danske dagsorden. Hos Radikale Venstre og Alternativet er man ikke overbevist om mulighederne i atomkraftteknologi, men begge partier er åbne for at se nærmere på thoriumatomkraft. I Det Konservative Folkeparti har man endnu ikke en holdning til emnet.

Villum Christensen fra Liberal Alliance, der er en af arrangørerne bag dagens høring, står uforstående over for, at danske partier afviser mulige eksportindtægter, som udvikling af atomkraftteknologi potentielt kunne give.

»Det er vanvittigt at sige, at 'det vil vi ikke vide noget om'. Forskning og energiudvikling foregår på tværs af lande, og at melde sig ud af teknologiræset giver ikke mening. Vi skal ikke forhindre vækstmuligheder. Vi håber, at høringen baner vej for en fordomsfri dialog om atomkraftteknologi fremover,« fortæller Villum Christensen.

Ingen støtte til danske virksomheder

Men med de danske politikeres holdning til atomkraft og forskningsstøtte til kernekraftteknologi har en virksomhed som Seaborg Technologies, der arbejder med et alternativ til konventionelle atomreaktorer, ikke udsigt til støttemuligheder.

Tidligere på året beskrev Ingeniøren, hvordan den danske virksomhed fik afslag på støtte fra Innovationsfonden til deres thoriumprojekt, der senere blev anbefalet i en engelsk rapport.

Læs også: Dansk thoriumprojekt udvalgt i engelsk undersøgelse

Årsagen til, at thoriumprojektet modtog interesse, skyldes, at thorium efter sigende tilbyder markant sænkelse af halveringstiden på atomaffald fra flere hundredtusinde år til få hundrede - altså kan atomaffald fra traditionelle kernekraftværker benyttes i Seaborg Technologies' reaktor.

Energiordføreren fra regeringspartiet argumenterer for, at det med de planlagte nedskæringer ikke er realistisk at investere i forskning til atomkraftteknologi. Dertil er det ikke en del af energistrategien for Danmark.

»Forskningsmidler skal understøtte den grønne omstilling herhjemme. Man ønsker politisk ikke atomkraft i landet, derfor figurerer atomkraft ikke på Danmarks politiske dagsorden. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at et flertal af partier vil ændre det. Vi har ikke planer om at tilføre midler til atomkraftteknologi i Venstre,« pointerer Thomas Danielsen, energiordfører.

I Radikale Venstre peger energiordfører Andreas Steenberg på, at omverdenen ikke stopper med at få energi fra atomkraft, og derfor er det interessant, hvis Danmark kan hjælpe med at udvikle atomkraftteknologi, som kan gøre eksempelvis affaldsudfordringen mindre.

»Vi synes, at man skal basere energiforbrug på vedvarende energi, men det er vigtigt at se nærmere på, hvis der reelt er noget nyt inden for atomkraftteknologi. Jeg vil i hvert fald sætte mig ind i thoriumatomkraft. Vi skal tage et ansvar for, om vi kan gøre noget ved atomkraftteknologien,« fremhæver Andreas Steenberg, som dog afviser, at atomkraftteknologi skal demonstreres på dansk jord, og henviser i stedet til EU-regi.

Atomkraft som overgangsteknologi

Grunden til, at den danske stat ikke tildeler forskning i atomkraftteknologi støtte, kan spores tilbage til, da et flertal i Folketinget i 1985 besluttede, at atomkraft ikke skal indgå i Danmarks energiplanlægning. En beslutning, som Liberal Alliance mener skal revideres for at tillade støtte til forskning i kernekraftteknologi.

I Alternativet pirrer den positive omtale af thorium. Partiets ressourceordfører, Christian Poll, åbner for, at Danmark kan give støtte til forskning i atomkraftteknologi, hvis udviklingen på området tilbyder nye alternativer til den konventionelle kernekraft. Folketingets yngste parti er endda parat til at se på beslutningsforslaget fra '85, hvis eksempelvis thorium skulle vise sig at være en, i partiets øjne, mulig energikilde.

Læs også: LA vil have gang i dansk atomkraftteknologi

»Jeg synes godt, man kan se på thoriumteknologi, men vi mener ikke, der er behov for det. Forstået på den måde, at hvis nogen tager initiativ, så er vi ikke afvisende. Vi skal have en officiel viden om fordele og ulemper. Hvis der er flere fordele end ulemper, skal vi ikke afvise det,« argumenterer Christian Poll, som imidlertid understreger, at kernekraft er en overgangsteknologi, fordi energikilden ikke er vedvarende.

Modsat står Dansk Folkeparti, der kategorisk forkaster forskning i atomkraftteknologi på dansk grund.

Beslutningen fra 1985 står ved magt og skal ikke røres ved politisk, slår energiordfører Mikkel Dencker fast. Da Ingeniøren spørger, om den teknologiske udvikling siden 1985 ikke kunne tilbyde nye muligheder inden for atomkraftteknologi, som kunne gøre, at man politisk skulle overveje at løfte beslutningen fra 1985, svarer ordføreren:

»Jeg kan forstå, at det er muligt at sænke halveringstiden på det radioaktive affaldsprodukt, men uanset om det er hundredtusinde eller 100 år, ændrer det ikke noget for mig. Vi behøver ikke opbygge dansk industri inden for et område, som vi ikke vil have energi fra. Man kan godt kalde det en principiel beslutning.«

Danmark skal satse på vedvarende energi

Socialistisk Folkeparti synger samme sang som DF.

»Jeg kan sagtens forstå fascinationen, men atomkraft kan ikke løse den globale klimakrise. Den afsporer derimod økonomiske ressourcer og politisk interesse i løsninger, som er relativt low-tech sammenlignet med kernefysik og store reaktorer. Vi har allerede en kernereaktor i betryggende afstand, nemlig Solen. Al forskning og udvikling bør rettes mod udnyttelse af vedvarende energikilder som solenergi og vindenergi. Dette er samtidig begrundelsen for, at SF mener, at hverken Danmark eller EU skal bruge midler på at fremme atomkraft,« skriver energiordfører Pia Olsen Dyhr.

Med hensyn til thoriumenergi påpeger ordføreren, at det er tankevækkende, når uran-atomkraftens uløste affaldsproblem bruges som argument for en ny atomkraftteknologi.

Enhedslisten forholder sig ligeledes kritisk til forskning i atomkraft. Energiordfører Søren Egge Rasmussen melder klart ud:

»Det er vi imod. Vi skal i Danmark ikke søge at opfinde og forske i a-kraft-løsninger. Det harmonerer ikke med vores langsigtede beslutning om, at vi skal have en 100 % vedvarende energiforsyning.«

I sin tilbagemelding undlod Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, at svare på, hvorvidt partiet vil finansiere forskning i atomkraftteknologi. I stedet forholdt han sig til, om Danmark skal have energi fra atomkraft.

»Vi ønsker ikke at benytte atomkraft. Der er stadig både sikkerhedsmæssige udfordringer, eksempelvis strålingshåndtering, og affaldsproblematikker, selvom meget tyder på, at disse ulemper kan være mindre ved thorium-teknologien. Når vi i den vedvarende energi har et alternativ, der ikke giver disse problemer, skal vi benytte den energi,« skriver Jens Joel.

Ingeniøren har henvendt sig flere gange til Det Konservative Folkeparti, men partiet har endnu ikke en holdning til området. Energiordfører Mette Abildgaard skriver:

’Det er ikke noget, vi har haft lejlighed til at drøfte på et gruppemøde.’

Høringen om thorium er arrangeret af Liberal Alliance sammen med organisationen REO (Ren Energioplysning), der arbejder for en ’saglig energidebat, der også skal omfatte atomkraft'.

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At støtte en forskning på Thorium-området, er jo ikke straks lig med vi skal have atomkraft i konventionel forstand, atomkrig, atombomber o.s.v. Men det er jo den sædvanlige dumdanske skræmmekampagne, hvor vi også har skåret ned på forskning generelt.

Jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af konventionel atomkraft, men havde vi ikke haft den de seneste årtier, havde kloden forlængst bukket under i forurening fra bl.a. kulkraftværker, og konventionel atomkraft er fortsat en væsentlig brik i vores samlede og groteske energiforbrug. Vi er blevet "helliggrønne" i Danmark, da vi råimporterer varer fra Kina som aldrig før, kendt som blandt de største forurenene af både kloden og egen befolkning.

Vi er trods alt blevet bare lidt klogere, og vi behøver jo ikke sjuske med tingene som Tjernobyl alle sammen.

Så hvis forskning i alternative energiformer skal styres af bagstræberiske skræmmekampagner, ser det trist ud for lille Danevang.

 • 0
 • 0

Hvis (som det fremgår af nogle af svarene) man ikke ønsker at bruge penge på at forske i thoriumbaseret atomkraft fordi man synes at atomkraft skal udfases på samme måde som kul, så er det en meget dårlig begrundelse, som ikke indser at der vil findes områder i verden, hvor atomkraft er den eneste realistiske mulighed for at energiunderstøtte den minimumslevestandard som de samme politikere mener at alle verdens borgere bør have.

Men at synes at den begrundelse er dårlig og til at synes at vi skal genoptage praktisk atomkraftforskning i Danmark er der MEGET langt.

 • Stop nu med den engelske undersøgelse. Seaborg får nogle få linier blandt andre hobby-agtige projekter i en rapport, der som udgangspunkt skulle være positiv overfor thorium og afsøge hvad der var af udviklingprojekter rundt omkring i verden. At det danske skrivebordsarbejde kunne få den omtale den fik siger mere om thoriumforskningens nuværende stadie end noget om det danske potentiale.

 • Når det er sagt, så skal det godt nok falde MEGET "heldigt" ud, hvis f.eks. Seaborg med udgangspunkt i Danmark skulle kunne få nogetsomhelst indflydelse på thoriumatomkraftsudviklingen. De skal gå fra streger på papir over forsøgsmodeller til stort set funktionerende reaktordesign (altså i den virkelige fysiske verden, ikke streger på papir om modelberegninger) før nogen af de store spillere på det marked begynder at se noget potentiale i thorium og kaster sig og mange milliarder ind i den kamp. Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor Seaborg-drengene og -pigerne ikke forlængst har flyttet teltpælene til et land/virksomhed som har erfaring og aktiv forskning i reaktordesign for længst. Og jeg mener ikke "skrid af helvede til med jeres uønskede atomkraft", men hvis man ønsker at bruge sin arbejdsindsats til at hjælpe klimaet ved at bidrage med forskningen i elbiler, så er det en virkelig dårlig strategi at ansøge den danske stat om pengene til udviklingen i stedet for at søge om et job i et relevant bilfirma.

 • Økonomi er ud fra en definition fordelingen af endelige ressourcer på uendelige behov. Det giver overordentlig god mening ikke at støtte udviklingen i en teknologi, som ser ud til at have meget lille potentiale på hjemmemarkedet, som kræver meget store ressourcer for at kunne betegnes som andet end forkølet og hvor der er enorme ressourcestærke spillere på banen, som allerede har 80-90% af erfaringen. Villum Christensen er som altid leveringsdygtig i aldeles forskruet perspektiv, når han spørger hvorfor man dog frivilligt vil gå glip af store eksportmuligheder ved at forbigå thoriumreaktorudvikling. Han kunne lige så godt have spurgt hvorfor vi dog ikke bruger 10 millioner på udviklingen af elbiler i Danmark og derved forbigår store eksportmuligheder. Eller 10 millioner på udviklingen af en dansk rumstation. LA er vel om nogen fortalere for at staten ikke skal forsøge at "pick the winners". Og ja, støtte til brintbiler, til husstandsmøller og lign. er eksempler på hvor det går galt, når partierne glemmer at se kritisk på potentiale når de vælger at støtte teknologier. Villums underlige kamp for lige præcis thoriumreaktorudvikling er det mest ekstreme eksempel på "pick the winner" jeg har set. Men som sagt, ikke uventet fra den kant.

Hvis vi endelig skulle støtte noget forskning indenfor atomkraft, så ville en hurtig risiko/afkastsanalyse tale langt mere for at forsøge sig med fusionskraft af Polywell-typen: Langt mere acceptabel teknologi for det danske hjemmemarked, langt mindre udviklingsomkostninger, langt mindre modnet teknologi. Thoriumreaktor har nok større sandsynlighed for at virke end polywell-fusionkraft, men til gengæld er andre langt foran alene af den grund at de har større erfaring med klassisk atomkraft. Og det potentielle afkast er langt større hvis det rent faktisk lykkedes, da 1) praktisk fusion er en langt større forbedring af den nuværende teknologi end thorium er i forhold til "klassisk" atomkraft og 2) man vil bevæge sig langt længere i den teknolgiske udvikling for investeringer i sub $1 mia klassen.

 • 0
 • 0

kan man være imod at få en ordentligt vidensgrundlag? Jeg kan forstå, at man kan være imod bestemte, ting når man er informeret om dem. Man at være imod at modtage information?

Ja ok, det er selvfølgelig nemmere at være skråfast jo mindre man ved. Hvor er niveauet blandt danske politikere dog skræmmende lavt.

 • 0
 • 0

Tilsyneladene kender politikere ingen overgrænse, når det gælder om at se hyggelig og jovial ud, og undgå at støde sine marginale vælgere med vigtige emner, hvis de kan risikere at være den mindste smule kontroversielle. Mig mig mig - og min plads i folketinget - og så må andre diskutere de alvorlige emner. Berøringsangsten for dette langsigtet meget vigtige tema, Thorium - og fx. aktiv dødshjælp - uha uha - kan skræmme enhver politiker ned i et musehul. Canabis til smertestillende formål er også i den grad tabu og forbudt forbudtt, mens morfinen flyder i stride strømme, og er helt OK.

Nå, men vi har jo selv valgt dem - og vel inde i varmen, skal de nok yde en flot og helhjertet indsats for at blive siddende - og helst for evigt. Men om det så lige er til gavn for udviklingen af og i samfundet er vist lidt mere perifært...

 • 0
 • 0

Hvor ser du dog det, Anders? Som jeg læser det, giver hverken Kjeld eller Ole udtryk for det du, åbenbart, ser!?

Jeg forholder mig til artiklen og hvad politikerne giver af begrundelser, ikke de andre kommentarer.

a) Da jeg selv er stor fortaler for/tilhænger af, forskning generelt, og grundforskning i særdeleshed, b) kan jeg jo kun begræde de (adspurgte) folkevalgtes holdning.

b) følger ikke af a), hvis du taler om deres holdning til OM thorium-atomkraftsforskning skal støttes. Deres BEGRUNDELSE, for så vidt den hedder "atomkraft, bad bad, derfor ingen penge" er ikke god nok.

Men givet at det handler om fordelingen af et givet antal kroner og øre, så giver det overordentlig god mening ikke at støtte thorium-atomkraftsforskning i DK. Og der står en masse meget mere givtigt forskning i kø, hvis løsningen var flere midler. Og her mener jeg ikke engang "givtig" i form af Villums store eksportindtægter, men at der er meget lille chance for at et forskerhold baseret i DK vil få adgang til de midler og maskineri, som det kræver at få forskningsgennembrud indenfor den type af big science, uanset om det er grundforskning eller mere applied forskning.

 • 0
 • 0

Men givet at det handler om fordelingen af et givet antal kroner og øre, så giver det overordentlig god mening ikke at støtte thorium-atomkraftsforskning i DK. Og der står en masse meget mere givtigt forskning i kø, hvis løsningen var flere midler. Og her mener jeg ikke engang "givtig" i form af Villums store eksportindtægter, men at der er meget lille chance for at et forskerhold baseret i DK vil få adgang til de midler og maskineri, som det kræver at få forskningsgennembrud indenfor den type af big science, uanset om det er grundforskning eller mere applied forskning

Her vil historien ikke give dig ret, Anders. Videnskabelige gennembrud er opstået udefra de mærkeligste udgangspunkter. Det mest kendte eksempel er sikkert et farvestof, opdaget under forsøget på syntetisk fremstilling af kinin. (svjh) - Min pointe er, at grundforskning ikke ved hvor den ender, eller hvilke (om nogen) resultater den bibringer.... Dog har, netop, grundforskning, muligheden for revolutionerende, nye opdagelser.

Danmark burde, imho, afsætte 5%+ af BNI til grundforskning!

 • 0
 • 0

@Anders Jacobsen; dine overvelser er jo ikke helt dumme, men kunne partierne ikke have vist et minimum af interesse ved at sende yngste suppleant for at se og høre. Det koster trods alt ikke 10 millioner.

 • 0
 • 0

Her vil historien ikke give dig ret, Anders. Videnskabelige gennembrud er opstået udefra de mærkeligste udgangspunkter. Det mest kendte eksempel er sikkert et farvestof, opdaget under forsøget på syntetisk fremstilling af kinin. (svjh) - Min pointe er, at grundforskning ikke ved hvor den ender, eller hvilke (om nogen) resultater den bibringer.... Dog har, netop, grundforskning, muligheden for revolutionerende, nye opdagelser.

Danmark burde, imho, afsætte 5%+ af BNI til grundforskning!

(det er ikke mig der har givet dig en negativ stemme, jeg forstår ikke hvorfor indlæg, som kommer med rimelige argumenter nedstemmes...)

Men thoriumreaktorforskning vil jo ikke være den form for grundforskning. Den vil have et specifikt mål, nemlig at opnå et fungerende reaktordesign. Derfor er jeg også noget valent ved at kalde det grundforskning, men må ligge et sted imellem grundforskning og applied forskning.

Og med det grundforskningsargument for thoriumreaktorforskning, så bliver det jo lidt mere tåget hvorfor det lige er det der skal støttes og understøtter i hvert fald ikke Villums argument om at hvis man ikke støtter thoriumreaktorforskning specifikt, så går man glip af eksportindtægter . Hvis gavnlige opdagelser kommer fra uventede kanter, så kan det jo ikke styres så direkte alligevel.

 • 0
 • 0

Villum Christensen fra Liberal Alliance, der er en af arrangørerne bag dagens høring, står uforstående over for, at danske partier afviser mulige eksportindtægter, som udvikling af atomkraftteknologi potentielt kunne give.

»Det er vanvittigt at sige, at 'det vil vi ikke vide noget om'. Forskning og energiudvikling foregår på tværs af lande, og at melde sig ud af teknologiræset giver ikke mening. Vi skal ikke forhindre vækstmuligheder.

Et meget sympatisk synspunkt - der er dog en raekke andre ting staten heller ikke financierer forskning i der er taettere paa at resultere i eksportordrer.

LA stoetter en regering der lige har skaaret i forskning over en ret bred kam. Hvor var Villum Christensen med sin retfaerdige harme der?

Hvorfor ikke opprioritere stoette til udvikling af raketmotorer - DK er traditionelt staerk i transportsektoren. Vindenergi er en stor sektor i dk - kunne suppleres med biogas og lukkede systemer til svineproduktion. Varmevekslere til opvarming. Energilagring.

Der er ingen graenser for de felter der kunne vaere muligheder i at vaelge at stoette - hvis vi gerne vil fremme en a-kraftindustri i dk er Thorium nok ikke det mest oplagte sted at starte. Giv flere ressourcer til dansk de-kommissionering og lad dem byde paa nedbrydningsopgaver i udlandet. Stoet materialeforskning og saet flere penge i syncrotronen i Skaane.

 • 0
 • 0

Jeg tror ikke der er nogen der er imod gratis information. Så vidt jeg forstår er der ikke nogen politikere der ønsker at forhindre forskningen. Men det koster jo penge. Politikerne vil ikke prioritere dette områder og det mener jeg også giver rigtig god mening ud fra Anders Jakobsen så velformulerede argumenter

 • 0
 • 0

@John Johansen Skal det så bare være helt tilfældigt udvalgte grundforskningsområder eller skal der prioriteres områder som Danmark kunne have en komparativ fordel indenfor?

 • 0
 • 0

Villum Christensen citeres for " står uforstående over for, at danske partier afviser mulige eksportindtægter, som udvikling af atomkraftteknologi potentielt kunne give.

»Det er vanvittigt at sige, at 'det vil vi ikke vide noget om'. Forskning og energiudvikling foregår på tværs af lande, og at melde sig ud af teknologiræset giver ikke mening. Vi skal ikke forhindre vækstmuligheder. Vi håber, at høringen baner vej for en fordomsfri dialog om atomkraftteknologi fremover,« "

Villum's argumentation er vist klassisk forskning til faktura argumentation. Kineserne der af flere regnes for at være længst fremme mener MSR teknologien er kommerciel om 20 år og først senere bliver Thorium i MSR kommercielle. Til det kinesiske projekt er der tilknyttet 700 forskere og der er i forvejen en nuclear infrastruktur. Men vi dribler da lige foran - hmmm måske ikke.

Men så er det da godt at vi allerede har to vindmølleselskaber der har udviklet konkurrencedygtig teknologi, der afsættes kommercielt i fx USA og producerer elektricitet til gennemsnitligt 17,5 øre pr kiloWatttime. Forskning til faktura indenfor vindenergi og alle de andre teknologier vi længe har været meget stærke i her i Danmark er jo så bombet 80% med den nye regering.

 • 0
 • 0

Det virker som om man ikke tænker længere end at atomkraft lyder farligt og besværligt og det må være et sikkert emne at ignorere. Og det er meget for dumt. Langt fra overraskende dog men stadig for dumt. Jeg er positivt overrasket over at emnet overhovedet er nævnt fordi jeg forventer total idioti fra vores politikere. Og fra Risø også for den sags skyld. Vores samlede intelligens angående fremskridt virker mest af alt til at være begrænset til tilfældige ord ytret i en brændert et sted i dk.

At alt tyder på at en højteknologisk fremtid er domineret af atomkraft burde dog få dem til at tænke længere. Jeg er for så vidt enig i at uranreaktorer ikke er interessante i dk men thorium lyder lovende. Og ultimativt er hydrogenfusion ganske vedvarende energi. Mere end vores egen sol fordi den brænder ud hvor hydrogen stadig er i rigelig mængde i vores gasplaneter. 1000 milliarder år må på nuværende tidspunkt betragtes som holdbart.

 • 0
 • 0

En Nobelpristager regnede ud at halvdelen af USAs indtægter skyldtes kvantemekanik der,hvis nogen ikke ved det ,startede i København. Med den samling grødhoveder der befolker Danmark i dag er der ikke nogen chance for at dansk energiteknologi betyder noget som helst fremover. Vindmøller blev slæbt hertil fra Mellemøsten af slagne korsfarere.

 • 0
 • 0

Med den samling grødhoveder der befolker Danmark i dag er der ikke nogen chance for at dansk energiteknologi betyder noget som helst fremover.

Det kan vel også udtrykkes sådan at visse steder i verden har man befolkninger med gennemsnits-IQ over 100 og disse steder vil det være ideelt at satse på atomkraft og det ser også ud til at det er sådan det vil gå. Af samme årsag bør vi ikke satse på atomkraft i Danmark da vores er noget under 100 og faldende og derfor er det godt at vi har alternativer som f. eks. vindmøller og træpiller der passer bedre til os.

 • 0
 • 0

Det er uhyggeligt, når man opdager at man har fået en styreform, som modsætter sig at befolkningen frit får ny viden og bliver mere oplyste igennem upolitisk forskning og læring...

Verden har set dette mange gange før, og historien viser, at der aldrig kommer noget godt ud af det - men, vi kan åbenbart bedre se problemet, når dem det deler denne restriktive tankegang klader sig Taliban, Boko harem, IS m.f.

 • 0
 • 0

Det er uhyggeligt, når man opdager at man har fået en styreform, som modsætter sig at befolkningen frit får ny viden og bliver mere oplyste igennem upolitisk forskning og læring...

"Argumentationen er svag, hæv stemmen", som pastoren skrev i margenen på sin talen.

Fravalg af et cost/benefit meget tvivlsomt forskningsprojekt i konkurrencen med mange andre projekter om - desværre - meget få midler har intet at gøre med befolkningens adgang til ny viden.

Jeg har lige opdateret mig selv om de sidste års forsøg hos EMC2 (=Polywell) via denne video:

http://research.microsoft.com/apps/video/d...

Sjovt nok blev jeg ikke nødt til at omgå DNS spærring for at tilgå materiale som staten ville forhindre mig i at blive klog på. Faktisk kan jeg ikke huske en eneste gang at det er sket og jeg har også til gode at få et venligt forebyggende besøg fra FE om min mistænkelige samfundsnedbrydelige opsøgen af viden om den nyeste udvikling indenfor atomkraftudvikling.

Verden har set dette mange gange før, og historien viser, at der aldrig kommer noget godt ud af det - men, vi kan åbenbart bedre se problemet, når dem det deler denne restriktive tankegang klader sig Taliban, Boko harem, IS m.f.

"If anything else fails: invoke Taleban", som der stod i Donald Trumps noter til den Republikanske præsidentkandidatdebat.

 • 0
 • 0

Det virker som om ingen nye energiteknologier kan udvikles uden massiv støtte. Der er jo et væld af gode ideer, som simpelthen aldrig bliver til noget, fordi staten og diverse fonde ikke vil støtte dem. Hvis de er så gode, er det da mærkeligt at ingen andre kan se det og ønsker at støtte det. Det kunne være fordi det er dårlige ideer. Til gengæld kunne jeg ønske, at den generelle forskning blev mere fri for at skulle vise økonomiske muligheder for at blive støttet. Det er jo derfra de væsentlige gennembrud kommer. Optimering af kendt teknologi, burde virksomhederne kunne klare selv. Når man tænker på politikernes tro på klimamodellerne, er det mærkeligt så mange forsøg indenfor energi og optimering af det, de sponsorerer, som kunne være prøvet med endog simple modeller.

 • 0
 • 0

En Nobelpristager regnede ud at halvdelen af USAs indtægter skyldtes kvantemekanik der,hvis nogen ikke ved det ,startede i København. Med den samling grødhoveder der befolker Danmark i dag er der ikke nogen chance for at dansk energiteknologi betyder noget som helst fremover.

Hvor stor andel tror du han tillagde USA atomkraftværker i forhold til - lad os tage et enkelt eksempel - betydningen af udviklingen af halvledere? Mere eller mindre end en afrundningsfejl?

 • 0
 • 0

Det er sørgerligt at se at Danmark nu har fået indført Præstestyre med dogmatiske synspunkter der er baseret på gammel viden/myter og som forkaster oplysningstidens søgen efter ny viden og sandheder.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

... argumenterer Christian Poll, som imidlertid understreger, at kernekraft er en overgangsteknologi, fordi energikilden ikke er vedvarende.

Sikken et dogmatisk og næsten religiøst statement. Thoriums "brændtid" på 100.000 år er vedvarende nok til mig. Vedvarende bør jo heller ikke være at argument i sig selv. Vi har derimod brug for noget der er bæredygtigt, CO2-frit, noget som ikke skader naturen, bruger minimalt areal og som kan skaffe os af med fossilerne hurtigst muligt.

Vind og sol er gode CO2-fri energikilder men er da egentlig heller ikke vedvarende idet selve maskineriet kun holder et vist antal år. Hvorfor kun kigge på brændstoffet og ikke hele systemet?

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Helt ufatteligt, at den politiske elite er så ubegavet og blind for fremtiden...

Om dumhed var strafbar, så sad mindst halvdelen af folketingsmedlemmerne i fængsel!

 • 0
 • 0

Skal DK gå foran? Når vi nu allerede skal halte bagefter! I følge denne regering.

Fordi I vil det, og I hader grøn energi?!

Hvorfor skal Jeg så støtte det? Når allerede Jens Arne er nede i folks IQ, så kan man vist ikke agrumentere lavere. Er dette agrument så i orden? Folk er for dumme- fordi de ikke er uddannede.

Men jeg er også for dum, min er kun på 126...

Mvh Tine- og uudannede mennesker i den tredje verden har følgelig ingen IQ. Den er aldrig målt!

 • 0
 • 0

Steen Larsen, Poul Sehstedt med flere det virker næppe at udnævne menesker med andre anskuelser som dumme.

Vi har 100% sikre metoder til at producere elektricitet billigere end det er muligt med nogen form for fossile brændstoffer og vi er tæt på at kunne erstatte alle fossile brændstoffer med billigere alternativer.

MSR skal ikke blot først fremstilles kommercielt, men skal også kunne konkurrere mod de betydeligt lavere priser på sol- og vindenergi om ca. 20 år når MSR er klart til at blive rullet ud kommercielt.

Produktionen af solenergi fordobles hvert andet år og intet som tyder på at den udvikling vil stoppe før kloden bliver drevet af vedvarende energi og det vil ske om 14 til 16 år. http://www.businessinsider.com/kurzweil-sa...

Ps. Siden artiklen har USA fordoblet sin produktion af solenergi.

Ps. Ps. Hvis Steen Larsen eller andre kan forklare, hvorfor VE ikke kan klare opgaven og hvordan fossil energi kan stå imod og fastholde nogen som helst markedsandel eller MSR kan lande så sent til festen og straks få betydning, så kunne det være interessant at høre argumentationen.

 • 0
 • 0

Det virker som om ingen nye energiteknologier kan udvikles uden massiv støtte.

Egentligt også min tanke. Tankegangen er åbenbart, at det koster så meget, at ingen private kan rejse kapitalen til at udvikle det. Derfor er det godt, at klarsynede politikerne kan opkræve skatter og lave den "rigtige" forskning. Om det er den rigtige forskning er så lidt det vi diskuterer her.

Hele tanken om, at private ikke kan løfte opgaven, lagde også bag rumfartssektoren. Enhver som læser ingeniøren vil dog vide at der foregår en masse private initiativer på rumfartsområdet i dag. At det er muligt for private at udvikle raketter i dag, skyldes den generelle teknologiske og økonomiske udvikling, som har gjort de komponenter der skal bruges billigere.

Når stater er gået ind, har de forceret en udvikling på et område, men med en meget stor omkostning. Selvom staterne USA og Sovjet ikke var gået ind i et rumkapløb, så ville vi givet have haft en mand i rummet allerede nu, og naturligvis også satellitter.

Selvom rumprojekterne har kastet mange opfindelser af sig, så har "civile" genereret endnu flere. Man skal også tænke på at de statslige projekter lægger beslag på ressourcer. Skattekroner er en ting, men der lægges også beslag på forskningskapaciteten, ingeniører o.s.v.

Altså, de statslige projekter har fordyret og forsinket den generelle teknologiske udvikling. Specielt den økonomiske er vigtig, da det er den som er forudsætningen for at vi f.eks. kan uddanne flere ingeniører som kan løfte opgaverne.

 • 0
 • 0

Jeg var inde til høringen, og jeg syntes det var ganske informativt. Der var realistiske prognoser for udviklingen af Thorium som brændsel og hvornår det var realistisk at ramme "Thorium Nirvana". Et bud på sådan et Nirvana var realiseringen af en termisk thorium reaktor.

Vores politikere ville have haft gavn af at se VEs andel af verdens energimix 1,3%

Norge støtter iøvrigt forskning i KK på trods af at de ikke har værker selv.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

Har lige set at First Solar nu forventer at de vil byde ind med utility scale solenergi uden subsidier til under "hammerdyre" 3 US cent per kiloWatttime inden 2025. Hmmm måske der lige er nogle rettelser til den der business case som Villum tror så inderligt på.

Bemærk at så vil solenergi inden 2025 være en tøddel billigere end vind energi gennemsnitligt er i dag i USA. Vindenergi er tvunget til at være billigere end solenergi, fordi vindenergi matcher forbruget dårligere, men mon ikke vindenergiselskaberne kan holde blus under kedlerne.

Som oplysning særligt til Niels Abildgaard, så er to af de tre største vindenergiselskaber hjemmehørende her i Danmark og det er så der de er kommet til (verdens suverænt billigste ny elektricitets generation og også typisk betydeligt billigere end gamle afskrevne og tungt subventionerede kraftværker).

 • 0
 • 0

Bringer lige et gammelt citat fra dig her "Det er knald i låget det her ... Når jeg læser sådan nogen historier får jeg trang til at sparke til et eller andet. Vi ævler løs om vindmøller uagtet at det er en energiform som kun kan overleve med statsstøtte.

Hvis vi skal have en vedvarende energiform så forstår jeg ikke hvorfor atomkraft ignoreres så massivt. Det er jo en energiform som kan konkurrere på prisen og som er mere skånsom for miljøet end noget fossilt alternativ.

Thomas Koch"

MSR konceptet var interessant, Nixon jordede det i sin tid så eftertrykkeligt at MSR og dermed Thorium fortsat kun er på forskningsstadiet og først MÅSKE bliver kommercielt om årtier.

Thorium Nirvana burde da defineres som det tidspunkt, hvor Thorium reaktorer bliver kommercielt konkurrencedygtige.

Jeg ser et marked for oprydning af gamle KK værker, hvor MSR reaktorer gnaver sig igennem KK affald og udnytter infrastrukturen og medarbejderne på de eksisterende KK værker. Fra denne niche er der chancer for at opbygge et erfaringsgrundlag, der kan bruges til at bygge kommercielt konkurrencedygtige MSR reaktorer til nichemarkeder.

 • 0
 • 0

Vores politikere ville have haft gavn af at se VEs andel af verdens energimix 1,3%

Med den logik så skal vi opgive Thorium med det samme. Det udgør 0% af verdens energimix. Da kulkraft udgør den største andel af elektricitetsproduktionen, er logikken så at vi skal holde fast i det? Eller hvilken gavn er det det tal gør?

Politik handler bla. om at pulje ressourcer til at bringe os fra a i retning imod b, hvor b er en tilstand mere attraktiv end tilstand a. Hvis tilstand a virkelig var 1,3% VE vs 60+% kul/olie, så er de tal jo bare en indikation af at der er en mere attraktiv tilstand hvor det første tal er højere og det andet er lavere.

Hvis man synes at politikerne ville få gavn af at være bedre oplyst, så ville det måske også være gavnligt at manipulere lidt mindre med tallene. VE udgør mere end sol og vind, som de 1,3% dækker over (og det er det samlede energiforbrug, ikke blot det der er knyttet til elektricitet). Hvis vi bare tager den tredje energikilde, som af sig selv kommer til kraftværkerne, nemlig hydro, og udelader alle de mere omdiskuterede bio-alt-muligt, så er tallet for VE fire gange så højt og dobbelt så meget som atomkraft.

Norge støtter iøvrigt forskning i KK på trods af at de ikke har værker selv.

Det gjorde vi også med Risø. Jeg er helt sikker på at der blev lavet nyttig forskning i atomkraftdelen af Risø og det mener jeg helt alvorligt. Men hvis vi skal være helt ærlige, så "led" Risø nok gevaldigt af ikke at være baseret i et land hvor der var en fungerende atomkraftindustri eller blot atomkraftværker. Og de der var aktive i den del ville nok have gjort langt bedre gavn som forskere i et atomkraftland. Derfor forstår jeg simpelthen ikke hvorfor Seaborg-folkene ikke søger beskæftigelse i Norge og er med til at styrke thoriumforskningen der.

 • 0
 • 0

Som oplysning særligt til Niels Abildgaard, så er to af de tre største vindenergiselskaber hjemmehørende her i Danmark og det er så der de er kommet til (verdens suverænt billigste ny elektricitets generation og også typisk betydeligt billigere end gamle afskrevne og tungt subventionerede kraftværker).

I er verdensmestre i energiuansvarlighed når I tror at vindmøller giver kraft. De sparer lidt brændsel. To ud af tre lovligt store støvsugere af naive borgeres lommeuld er ikke noget at prale af. Det evindelige hyl med 3 Us Cents engang i fremtiden lyder skingert i et land hvor en rød blokminister jubler over 77 øre.

 • 0
 • 0

Træk nu vejret Niels. Jeg garanterer at plus 90% af omsætningen i bemeldte selskaber ligger udenfor landets grænser og iøvrigt i rigtigt mange lande som ikke giver statsstøtte og mange flere lande, hvor statsstøtten til vindenergi er meget mindre end til nogen konkurrerende teknologi.

Når det gælder vindenergi så var gennemsnits PPA for 2014 på 2,5 US cent per kWh. Regner du PTC i de ti første år af PPA perioden, så bliver den ustøttede pris leveret til nettet 3,5 US cent per kWh.

De 77 øre er ganske rigtigt en skandale og en meget kortsigtet dumhed af alle i havvindmøllesektoren, Der skal helt andre boller på suppen, hvis det show ikke skal stoppes inden det går for vidt. Der er syv prækvalificerede til næste udbud og så må man bede til at det ikke ender med et bud, der een gang til bliver så ualmindeligt generøst betalt.

 • 0
 • 0

@Jens Stubbe - jeg forstår ikke hvorfor du insisterer på at citere mig. Er du uenig, har jeg skrevet noget sludder, eller hvad? Forklar venligst.

Definition på "Thorium Nirvana" var ikke min, men en af talerne på Høringen. Det var det punkt hvor man havde formeret nok Thorium til U233 hvorefter man ikke behøvede U235 til at starte fissionen. Det skulle så ske med en videreudvikling af de nuværende reaktorer.

Jim Gulliford fra NEA forklarede at de nuværende planer for at indarbejde Thorium i KK ville tage mange år endnu. Han forklarede at der store fordele ved at bruge Thorium. Mindre langlivet affald, mindre risiko ved uheld osv.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

Ved godt at det måske var tarveligt at hive et citat fra 2007 frem, men det er da sjovt at man siden 2007 har formået at udvikle vindenergi til nu den billigste metode til at fremstille elektricitet på.

Du troede jo tydeligvis ikke på det dengang for otte år siden, men det skete alligevel, hvad der på en måde giver en smule større tillid til at Thorium KK måske også kan udvikles og måske tilmed ramme et attraktivt prisniveau som giver chancer for at vinde indpas på niche markeder.

Hvis de blot 700 forskere som Kina har sat af til at udvikle MSR teknologi og herunder i et endnu længere perspektiv også Thorium baseret MSR klarer udfordringen og det senere også bliver muligt at konkurrere økonomisk imod sol- og vindenergi, så vil der være tale om en fantastisk bedrift.

 • 0
 • 0

@Anders Jacobsen - jeg citerer, jeg manipulerer ikke. Jeg burde dog have præciseret hvad budskabet var.

Hvis jeg husker rigtigt var det budskabet fra Copenhagen Atomics. For at sikre velstand til de milliarder af mennesker der er fattige i dag - skal verden bruge meget mere energi. Den energi ser pt ud til at skulle komme fra kul.

Af den simple grund giver det god mening at hjælpe de danske virksomheder der vil gøre en forskel på dette punkt.

Det kan man f.eks. gøre ved at fjerne/omformulere den danske lovgivning fra 1985 så den giver mulighed for at støtte forskning i de her ting. Det kræver dog at energipolitikerne lytter til budskabet og ikke bare afviser det med en automatreaktion.

Mht din holdning omkring Risø og at folkene bag Seaborg og Copenhagen Atomics bare skal rejse ud af landet så kan jeg ikke være mere uenig.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

@Anders Jacobsen - jeg citerer, jeg manipulerer ikke. Jeg burde dog have præciseret hvad budskabet var.

Jeg ved jo af gode grunde ikke om det er dig eller oplægsholderne selv der er årsag til forvanskningen. Dog gik jeg ud fra at du havde citeret dem korrekt og det var dem selv der var årsag til den stærkt selektive måde at repræsentere fakta på.

Hvis jeg husker rigtigt var det budskabet fra Copenhagen Atomics. For at sikre velstand til de milliarder af mennesker der er fattige i dag - skal verden bruge meget mere energi. Den energi ser pt ud til at skulle komme fra kul.

Af den simple grund giver det god mening at hjælpe de danske virksomheder der vil gøre en forskel på dette punkt.

Så er vi tilbage ved om de penge der reelt er til rådighed for forskningen på det punkt vil ændre en tøddel. Jeg gav tidligere eksemplet med offentlig støtte til forskningen i elbiler, som deler grundbetingelser med atomkraftsforskning: Dyrt (sandsynligvis ikke nær så dyrt som forskning i reaktordesign...), allerede eksisterende store spillere med 90% af den nødvendinge know-how, allerede eksisterende grupper af tilstødende forskningsgrene. Jeg mangler at høre hvorfor det skulle give mening at f.eks. 10 mio skulle "hjælpe de danske virksomheder der vil gøre en forskel" når 10 mio til dansk udvikling af et elbilsdesign ikke skulle "hjælpe de danske virksomheder med at fremme elbilen."

Har vi overhovedet offentlige nationale big science projekter herhjemme eller er vi "blot" deltagere i internationale projekter som ITER, ISS og CERN? At opstarte en dansk forskningsprojekt, som for overhovedet at være på landkortet skal have funding mange gange RISØ ville ikke være at normalisere atomkraftsforskning i forhold til anden forskning, men i bemærkelsesværdig grad at forfordele et politisk udvalgt område, som der ikke er nogen "naturlig" grobund for i forvejen.

Det kan man f.eks. gøre ved at fjerne/omformulere den danske lovgivning fra 1985 så den giver mulighed for at støtte forskning i de her ting. Det kræver dog at energipolitikerne lytter til budskabet og ikke bare afviser det med en automatreaktion.

Jeg er lidt lost her hvad du mener.

Enten mener du at vi skal indføre atomkraft i vores energipolitik, så vi igen skal planlægge atomkraftanlæg for at "øl og atomkraft" kan få noget mere at rive i end hjemmebrygget øl. Det ville være at sætte vognen cirka et lysår foran hesten. Hvad med at bygge et bjerg på vestegnen, så Købehavns Skiklub ikke har så langt til pisterne?

Eller også er det den gamle traver fra 1984, hvor manglende statslig støtte pga almindelige cost/benefitsanalyser over mange ansøgninger/begræsede midler bliver gjort til tankeforbud.

Mht din holdning omkring Risø og at folkene bag Seaborg og Copenhagen Atomics bare skal rejse ud af landet så kan jeg ikke være mere uenig.

Hvorfor ikke? Fjern "bare" og erstat "skal" med "kan", så har du hvad der rent faktisk er virkeligheden indenfor al seriøs forskning. Hvis en biolog vil forske i fedmepiller tager han til USA, hvis man vil arbejde med vandkraft tager man til Norge, hvis er batteriforsker vil lave elbiler sender man enten en mail til Elon Musk eller en af de mange bilfabrikker der er ved at vågne op. Hvis raketter er ens ting, så gør man det i fritiden uden offentlig støtte ude på Amager eller også låner man mailadressen fra føromtalte batteriforsker. Ligesom hvis en ikke-dansker har fundet sit kald til at gøre verden et bedre sted i insulin, vindmøller, energibesparende pumper, høreapparater etc ville gøre sig godt med at bytte bolig med en af de ovennævnte.

Det er ikke den danske stats opgave at sørge for at al forskning skal kunne bedrives med støttekroner i landet. Det ville medføre ikke blot et nationalt spild, men også et internationalt spild af velfærd ikke at dyrke en vis form for international arbejdsdeling også på forskningsområdet.

 • 0
 • 0

@Anders, et budskab fra høringen var at det blev muligt for danske virksomheder at søge midler til KK-relateret forskning på lige fod med andre.

Lovgivningen blev nævnt som en blokering her, hvorfor den bør ændres.

Ansøgere skal jo stadig være seriøse for at blive tildelt støtte, men de skal jo ikke afvises fordi ordet kernekraft indgår.

Du ved jo ikke hvilke gennembrud indenfor kemi eller simulering som Seaborg eller Copenhagen Atomics kan kaste af sig.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

@Anders, et budskab fra høringen var at det blev muligt for danske virksomheder at søge midler til KK-relateret forskning på lige fod med andre.

Lovgivningen blev nævnt som en blokering her, hvorfor den bør ændres.

Ansøgere skal jo stadig være seriøse for at blive tildelt støtte, men de skal jo ikke afvises fordi ordet kernekraft indgår.

De bliver ikke afvist fordi ordet atomkraft indgår lige så lidt om rumstationsudvikling bliver afvist på grund af selve ordet. De bliver afvist fordi en videnskabelig "cost/benefit-analyse" siger at atomkraftforskning i et land med de betingelser som det ville få i Danmark, uden eksisterende atomkraftanlæg, industri eller eksisterende fagligt miljø vil få et meget dårligt fagligt afkast, både i forhold til konkurrerende ansøgninger og i forhold til hvis forskningen foregik i lande med anderledes bedre grundbetingelser.

Det eneste der kan ændre det er en massiv strategisk satsning på atomkraft/atomkraftsforskning, så de mange milliarder til at opbygge de nødvendige grundbetingelser blev tilvejebragt. Det skulle være en politisk beslutning, som vurderede at ikke forskning generelt, men atomkraftsforskning specifikt skulle have midler som ellers ville have gået til forsvaret, sundhedsvæsenet, undervisning, infrastruktur etc. Indtil da giver det lige så lidt mening at støtte atomkraftreaktorforskning som elbilsudvikling i DK.

Du ved jo ikke hvilke gennembrud indenfor kemi eller simulering som Seaborg eller Copenhagen Atomics kan kaste af sig.

Nej, lige så lidt jeg ved hvad NOGEN forskning ville kunne kaste af sig af ny indsigt.

 • 0
 • 0

@Jens Olsen - kan du ikke prøve at læse kommentarerne og tænke over det jeg prøver at kommunikere, i stedet for at kalde mig ubegavet?

Jeg citerer jo indlægget fra høringen. Det kan godt være at 1,3% er et forkert tal, men tro mig når jeg siger at det ikke er 50%.

Budskabbet var at hvis vi skal hjælpe den fattige del af verden, så er vi nødt til at skaffe dem mere energi.

Vi har lavet kæmpe investeringer i VE i den rige del af verden, men alligevel bruger vi enorme mængder fossil energi. Hvis ikke vi kan, så kan de fattige sgu nok heller ikke.

Det kan danske politikere med fordel forholde sig til.

Er det tydeligt nok nu?

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

Jeg citerer jo indlægget fra høringen. Det kan godt være at 1,3% er et forkert tal, men tro mig når jeg siger at det ikke er 50%.

Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved procentsatsen... Men spurgt til hvad man kan bruge oplysningen til... 1,3 % til vind (passer nok meget godt) 7-8 % til vandkraft, 7-8 % til atomkraft, 20-22 % til naturgas og 60% til olie og kul...

Atomkraft (fissions kraft) har udviklet sig (med massiv støtte til forskning) igennem 50-60 år og er oppe på ca 8% af verdens energiproduktion, fussions kraft har ligeledes fået støtte i mange år og kan pt ikke leverer noget... Vindmøllerne har fået støtte gennem ca. 10-15 år...

Hvad siger de tal om forskningspotentialet for et land som Danmark? Skal vi til at satse på forskning i naturgas, kul og olie da de energiformer i dag dækker langt størstedelen af energiproduktionen? Giver det mere mening at vi forsker i vandkraft eller skal vi overlade det til de lande med bjerge m.m.? Giver det mening at forske i atomkraft eller skal vi overlade det til de lande med store koncentreret energibehov (f.eks. storbyer med 5-10+ millioner indbygger). Giver det mere mening at satse på vind da vi bor i et fladt land med gode vindforhold og evt. bølgekraft i forhold til vores mange km kyststrækning? Personligt tror jeg ikke på bølgeenergi, men stordriftsfordelen i forbindelse med atomkraft får vi aldrig glæde af i Danmark...

http://ipaper.ipapercms.dk/eof/energinoter... (se side 26)

 • 0
 • 0

"Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor Seaborg-drengene og -pigerne ikke forlængst har flyttet teltpælene til et land/virksomhed som har erfaring og aktiv forskning i reaktordesign for længst. Og jeg mener ikke "skrid af helvede til med jeres uønskede atomkraft", men hvis man ønsker at bruge sin arbejdsindsats til at hjælpe klimaet ved at bidrage med forskningen i elbiler, så er det en virkelig dårlig strategi at ansøge den danske stat om pengene til udviklingen i stedet for at søge om et job i et relevant bilfirma."

Godt nok en bagstræberisk tilgang. Er da godt der stadig er nogen der prøver at tænke ud af boksen og starte noget op her i landet.

 • 0
 • 0

Jeg citerer jo indlægget fra høringen. Det kan godt være at 1,3% er et forkert tal, men tro mig når jeg siger at det ikke er 50%.

Er det stadigvæk ikke sevet ind hvad problemet er med den kommentar? Virkelig? Seriøst?

Hvad nuværende udbredelse er for en given teknologi siger absolut intet som helst overhovedet om denne teknologis potentiale.

Budskabbet var at hvis vi skal hjælpe den fattige del af verden, så er vi nødt til at skaffe dem mere energi.

Præcis. Den billigst mulige energi. Hvorfor tror du at det er, at ulandende putter investeringerne i VE og IKKE i atomkraft.

Vi har lavet kæmpe investeringer i VE i den rige del af verden, men alligevel bruger vi enorme mængder fossil energi. Hvis ikke vi kan, så kan de fattige sgu nok heller ikke.

Men vi kan jo. VE stormer frem i disse år, og landbaseret vindkraft giver den billigste energi overhovedet.

Det kan danske politikere med fordel forholde sig til.

Sagen er vel netop at politikerne forholder sig til, at VE fungerer og leverer billig energi.

Hvis thorium-teknologi kan levere energi der på sikkerhed og pris kan konkurrer med med VE så fint med mig. Så er det det jo bare skønt.

Er det tydeligt nok nu?

Jeg tror at jeg vil nøjes med at sige, at der er ting omkring din tænkemåde, der efterhånden står mig meget tydeligt

 • 0
 • 0

"Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor Seaborg-drengene og -pigerne ikke forlængst har flyttet teltpælene til et land/virksomhed som har erfaring og aktiv forskning i reaktordesign for længst. Og jeg mener ikke "skrid af helvede til med jeres uønskede atomkraft", men hvis man ønsker at bruge sin arbejdsindsats til at hjælpe klimaet ved at bidrage med forskningen i elbiler, så er det en virkelig dårlig strategi at ansøge den danske stat om pengene til udviklingen i stedet for at søge om et job i et relevant bilfirma."

Godt nok en bagstræberisk tilgang. Er da godt der stadig er nogen der prøver at tænke ud af boksen og starte noget op her i landet.

Ok, jeg kommer med en rimelig grundig argumentation for hvorfor atomkraftsforskning i DK virker som en dårlig prioritering af få ressourcer så længe der ikke er en omkringliggende struktur til at bakke op og så får jeg at vide at jeg bare er visionsløs. Måske er min argumentation dårlig, men jeg har ikke set et eneste ærligt forsøg på at imødegå den.

Kom nu ind i kampen. Hvorfor skal vi ikke have vores eget (statsstøttede) elbilsforskningsinstitut? Et dansk rumstationsprogram? Betingelserne er nogenlunde lige så velegnede. Hvorfor er det ikke modstanderne imod det som er visionsløse og ikke tænker ud af boksen.

Jeg gider ikke høre på at jeg er bagstræberisk før I får hænderne beskidte og forklarer hvorfor Danmark, et land uden atomkraftsforskere, uden atomkraftsindustri, uden atomkraftsværker og uden politisk vilje til at styre penge fra velfærdssamfundets andre opgaver (eller skatteydernes pengepunge) over imod at lave milliarddyre big science projekter er et bedre sted at lave atomkraftsforskning end forskning i elbiler og rumstationer?

 • 0
 • 0

@Jens Olsen - helt fint at du mener at der er noget faktuelt forkert. Det kunne du bare have brugt din første kommentar på at skrive. Hvis du dropper dine personangreb kan det skrives på et par linjer.

Jeg håber du får ret mht at VE kan hjælpe den fattige verden hurtigt videre, men jeg tror desværre ikke det kommer til at gå sådan.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

Vedvarende energi (VE) er sådan energi som omsætter den fra solen tilførte energi til kloden, Anvendelsen af VE øger derfor ikke klodens varme/temperatur.

Fossil energi er energi, der fås ved frigøring af lagret energi fra gammel tid.

Ved frigørelse/anvendelse af fossil energi stiger klodens varmeindhold og dermed dens temperatur. Det giver os klimaproblemer.

Atomenergi i alle dets former er fossil energi, også med Thorium som basis.

Lad os istedet anvende vor snilde/evner på at omsætte og lagre den tilførte energi bedre, så vil kan stoppe med at brænde kul/olie/gas/Uran/Thorium af. Kun dét er langtidsholdbart.

Vi véd det jo godt. Alt andet er uholdbar opportunisme.

 • 0
 • 0

Vedvarende energi (VE) er sådan energi som omsætter den fra solen tilførte energi til kloden, Anvendelsen af VE øger derfor ikke klodens varme/temperatur.

Fossil energi er energi, der fås ved frigøring af lagret energi fra gammel tid.

Ved frigørelse/anvendelse af fossil energi stiger klodens varmeindhold og dermed dens temperatur. Det giver os klimaproblemer.

Atomenergi i alle dets former er fossil energi, også med Thorium som basis.

Sorry,men det giver ingen mening. Det er ikke den varme som skabes i omdannelsen af brændslet der er problemet, det påvirker minimalt i forhold til den ravage som slutproduktet fra omdannelsen af kulstofbaseret brændsel skaber ved at blokere for at en del af den fra solen tilførte energi ikke af sig selv smutter væk fra jorden igen.

Desuden vil i hvert fald solceller fange en del energi som i stedet for ville være feset ud i rummet og bidrager dermed til den direkte opvamning. Det samme med solfangere, som designes så så lidt af den indstrålede energi slipper ud i verdensrummet igen.

 • 0
 • 0

Det kom ud for hårdt og jeg kunne ikke nå at rette det.

Her er hvad jeg skulle have skrevet:

Vedvarende energi (VE) er sådan energi som omsætter den fra solen tilførte energi til kloden, Anvendelsen af VE øger derfor ikke klodens varme/temperatur.

Fossil energi er energi, der fås ved frigøring af lagret energi fra gammel tid.

Ved frigørelse/anvendelse af fossil energi stiger klodens varmeindhold og dermed dens temperatur. Det giver os klimaproblemer.

Atomenergi i alle dets former er fossil energi, også med Thorium som basis.

Du har fat i den allermindste faktor i klimaforandringerne. Det er ikke den varme som skabes i omdannelsen af brændslet der er problemet, det påvirker minimalt i forhold til den ravage som slutproduktet fra omdannelsen af kulstofbaseret brændsel skaber ved at blokere for at en del af den fra solen tilførte energi ikke af sig selv smutter væk fra jorden igen.

Desuden vil i hvert fald solceller fange en del energi som i stedet for ville være feset ud i rummet og bidrager dermed til den direkte opvamning. Det samme med solfangere, som designes så så lidt af den indstrålede energi slipper ud i verdensrummet igen.

Atomkraft er ud fra en klimaspørgsmål LANGT at foretrække fremfor kul og skulle fusion lykkedes, så vil det være alt anden overlegen, på trods af at det er frigivelse af energi, som ikke engang er lagret solindstråling. Det ville det ikke være hvis din faktor var en betydelig del af årsagen til klimaforandringer.

 • 0
 • 0

Jens Stubbe skrev:

Vi har 100% sikre metoder til at producere elektricitet billigere end det er muligt med nogen form for fossile brændstoffer og vi er tæt på at kunne erstatte alle fossile brændstoffer med billigere alternativer.

Hvad mener du egentlig med det? Hvad er din definition på en sikker energikilde?

Ingen energikilde er 100% sikker og uden omkostninger for miljøet.

Det er ofte dokumenteret at kernekraft er den energiform som dræber færrest mennesker per produceret energienhed. Så her har vi den sikreste energikilde.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

eller et 400 kV jævnstrømskabel henover Norske rende

Snakker vi stadig om hvad der er bedst at udvikle til den 3. verden? Jeg mindes ikke at det indbefatter Norge og den politiske stabilitet der er i Skandinavien... I Vesteuropa er der ingen nævneværdige problemer ved at trække 100-1000 km transmissionsnet...

Hvis du har den holdning at "en teknologi skal passe til alle situationer" så er det da slet ikke atomkraft der skal satses på...

 • 0
 • 0

Men spurgt til hvad man kan bruge oplysningen til... 1,3 % til vind

Generelt kan man vel bruge tal til at forstå nogle proportioner - forenklet sagt udgør vi danskere under 1 promille af verdens befolkning og selv om vi har satset alt og overpræsteret fantastisk på vindkraft så batter det alligevel kun til at give vind en andel på 1,3% globalt (hvis tallet er rigtigt).

Vindkraft har naturligvis en fordel i samfund der er så primitive at man kan affinde sig med at der kun er el når det blæser, i mere udviklede samfund kan den udgøre et supplement til traditionel elforsyning og endelig er der vort eget mål om at overgå fuldstændig til VE, men foreløbig ved vi ikke hvordan og hvad det kommer til at koste i infrastruktur udover at det bliver dyrt hvis vi går enegang og alle løsninger skal skræddersyes.

Og når resten af verden bygger kulkraft i stor stil stadigvæk og vores forbrug af kul er aldeles ubetydeligt i global sammenhæng så havde det været mere intelligent om vi havde slidt de værker ned der var bygget i stedet for at lukke dem i utide eller ødelægge dem med træpiller og spilde sine investeringer! Her f. eks. et billede fra et fjernt sted som jeg fik lidt med at gøre for nylig: https://www.google.dk/maps/@11.317365,108....

Men selvom vi har satset alt på VE så synes jeg alligevel at det er ærgerligt at man lukker fuldstændig af for at vide noget om andre områder - vi danskere er gode til nichevirksomheder, det følger også af vores størrelse, så selvom vi ikke får thoriumkraftværker så kunne der måske alligevel blive nogle muligheder for at levere enkelte nicheprodukter hvis en sådan branche engang kommer op at køre?

Tænk hvis man kunne skabe blot en brøkdel af den entusiasme for thoriumforskning som vi ser omkring raketprojekterne på Refshaleøen, der er trods alt tale om en teknologi som har potentiale til at gøre noget ved det CO2-problem som man ellers er meget optaget af på disse sider!

 • 0
 • 0

Tænk hvis man kunne skabe blot en brøkdel af den entusiasme for thoriumforskning som vi ser omkring raketprojekterne på Refshaleøen, der er trods alt tale om en teknologi som har potentiale til at gøre noget ved det CO2-problem som man ellers er meget optaget af på disse sider!

Der er ingen der forbyder private investeringer i thoriumforskning... Refshaleøen's projekt kører ligeledes på private midler uden det offentlige kontrolorgan og hvad der nu ellers følger med offentlige midler...

her er der f.eks. en artikel om forskning i fusionsteknologi: http://ing.dk/artikel/teknisk-gymnasium-by...

Denne artikel går udelukkende på om det offentlige skal støtte forskning i atomkraft-teknologi som f.eks. thorium-reaktorer...

 • 0
 • 0

Denne artikel går udelukkende på om det offentlige skal støtte forskning i atomkraft-teknologi som f.eks. thorium-reaktorer...

Naturligvis, uanset hvor meget jeg beundrer raketentusiasterne mener jeg heller ikke at det er en offentlig opgave, og sådan ser de det nok også selv. Jeg finder det bare deprimerende at se dette ret enestående bagstræb fra dansk politisk hold overfor udvikling af thoriumenergi, hvor man kategorisk afskærer os fra at deltage i forskning og udvikling af et område som måske bliver rigtig interessant om få år! Blot fordi gamle stridigheder stadig kaster lange skygger? Frygt for lidt for magtfulde lobbyister? eller hvorfor mon? Jeg tror ikke der kan findes andre eksempler på at vore politikere har nægtet at bidrage til forskning og udvikling med det barnagtige argument at "vi vil ikke" ?

 • 0
 • 0

nej vi kan bare gøre som i Japan.. hvor det også gik galt... kan ikke rigtig forstå hvordan ja siden kan blive ved med at have holdingen .. det sker jo aldrig for os... når alt jo viser det er bare et spørgsmål om hvornår det sker igen.

 • 0
 • 0

vi kan bare gøre som i Japan.. hvor det også gik galt

Sandt nok.

Vi skal bare underskære Danmark og slæbe landet hen et sted, hvor der forekommer jordskælv af styrke MMS 9,0 og hvor havbunden er egnet til at skabe tsunamier - andet skal der ikke til.

At sammenligne hvad der skete i Fukushima (jordskælv 9,0 Mw) (eller Chernobyl (brændbar grafitmoderator)) med en nymodens reaktor i et land med Danmarks geologiske forhold er som at sammenligne albatrosser og bananer.

 • 0
 • 0

Det ændrer stadig ikke ved at risikoen fortsat er til stede - selvom den er mindre er konsekvenserne ikke til at spøge med. Det var vel heller ikke forventet i Japan, hvor konsekvenserne stadig ikke er opgjort.

 • 0
 • 0

Hvilken slags? Vi løber hurtigt tør for uran-235, breeder reaktorer (U238 -> Pu) baseret på plutonium er uheldige men Thorium reaktoren med flydende salt er meget interessante

- der er da uran nok til langt ind i næste istid. Thoriumbaserede reaktorer producerer da også plutonium, men hvad er problemet? Atombomber? Nej. Alle ved da at slyngelstater for længst har fundet ud af, at den letteste og farbare vej er at basere sig på U-235. Men derfor er MSR-reaktoren da meget interessant, lad os da få gang i udviklingen af denne, så man kan se om teorierne holder stok.

 • 0
 • 0

USA er verdens største millitære magt, og det er især baseret på deres nærmest "energi" monopol.

Nu har vi set, hvad der sker med lande, der prøver at undslippe petrodollaren, ja endda hjulpet USA med et par invasioner.

Selvfølgelig er der jo heller ingen politikere der tør udfordre atomkraften, hvad enten vi har brug for den eller ej.

Så hellere dø af forurening.

 • 0
 • 0

@Svend,

Jeg faldt over denne artikel/bog. http://www.phyast.pitt.edu/~blc/book/chapt...

Problemet er, at folk fyldes med noget sludder. Folk bliver misinformeret af medierne, derfor ved for mange for lidt om atomenergien, herunder miljøeffekterne og uranressourcer.

Historien med at man i USA skrotte al bygning af a-værker efter 1979 har også være oppe i debatterne i dette fora, hvor arge modstandere indregnede byggetiden fra det øjeblik der blev ansøgt eller givet grønt lys for bygning. Det helt reelle i den sag er, at man i USA havde hamstret tilladelser - både for kul og uran i forventning om et stort behov. Da det udeblev satte man mange projekter i stå - det gjaldt for både kul- og uran, men en stor gruppe så kun, hvad der skete på uransiden. Det faktiske forhold er den, at der blev idriftsat 41 atomkraftværket i tiden efter TMI-hændelsen, sagen er den, at man er ved at bygge nye værker i USA og man planlægger mange nye værker. 5 er under bygning, 5 er i ordre og 17 er på planlægningsstadiet.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig er der jo heller ingen politikere der tør udfordre atomkraften, hvad enten vi har brug for den eller ej. Så hellere dø af forurening.

Thomas, du er blevet misinformeret af dine kilder. Sagen er den, at ingen politikere tør sige navnet "atomenergi", for så tør du og mange andre ikke stemme på vedkommende. Atomenergien sparer miljøet for forurening af partikler, CO2, NOx og tungmetaller, så her er der nok at dø af. IPCC kan ikke se nogen vej ud af CO2-problemerne uden man på global plan benytter en stor del atomenergi, forhåbentlig går du ikke ind for CO2-forurening? Glem alt det sludder om militæret og fredelig udnyttelse af atomenergi, de har intet at gøre med det internationale tilsyn der sikrer man har styr på brændsel og sikkerhed. Atomenergien er den teknologi, der har den bedste sikkerhedsstatistik. Det burde alle vide, det er ikke svært at finde disse oplysninger.

 • 0
 • 0

PAH

Du skriver om KK klassisk som ikke er emnet, der diskuteres.

Problemet for politikere, der evt gerne ville støtte moderne KK forskning i Danmark, er at der som et absolut mindstemål skal være en tro på at KK kan blive konkurrencedygtig hos dem som gerne vil bedrive forskningen.

Copenhagen Atomics har lagt for ved komplet at misforstå dynamikken i elektricitetsmarkedet, hvad der får dem til at svovle vind- og solenergi til og at tro at 5 US cent per kWh har nogen gang på jorden.

IPCC anbefalingen af KK er baseret på gamle data samlet til en rapport fra 2014 og medfører næppe at Thorium forskning i Danmark udvikler sig til et industrieventyr. I sig selv er IPCC kovendingen mht. KK interessant. Her kan man se en ultrakort summering af de skiftende positioner siden 1990. http://thebulletin.org/timeline-ipcc’s-shifting-position-nuclear-energy7975

Ligesom mange andre fornuftige, så slår jeg til lyd for at vi her i Danmark skaber grundlag for at forskere og entreprenører, der gerne vil udvikle moderne KK med det samme får en realistisk international dimension ind i deres aktiviteter - gerne ved at emigrere.

 • 0
 • 0

J. Stubbe,

IPCC anbefalingen af KK er baseret på gamle data samlet til en rapport fra 2014 og medfører næppe at Thorium forskning i Danmark udvikler sig til et industrieventyr.

. du blander det lidt sammen. Jeg har ikke nævnt priser/kWh, men hvis du insisterer, så kan vi jo se på de tilskud som vindenergien får fra de sagesløse forbrugere, som på Sjælland bliver serviceret af de svenske atomkraftværker. Du er en slags klimabenægter, hvis du fastholder at IPCC ikke siger, at atomenergien er nødvendig hvis vi skal have nedbragt CO2-udslippet. IPCC har ikke på noget sted blandet atomenergien sammen med Thorium-debatten. Dit links virker for resten heller ikke. Prisen pr. kWh er off-topic, men den passer fint med de priser, som USAs KK-værker kan producere den til. Nye værker bliver dyrere - men dog lavere end vindmøllernes. Men vindmøller kan ikke erstatte KK-værker, hvornår fanger du den? Se gerne på import/eksport at vind el mellem Sverige og Danmark.

Forøvrigt gjorde jeg blot opmærksom på, at USA søsatte 41 KK-værker fra 1980 og fremefter. De har 5 under opførelse, 5 er planlagt og 17 i planlægning. Der er nogle der ser mere på godt miljø end på lav el-pris.

 • 0
 • 0

PAH

Nu trækker jeg en klog mand kortet - dit indlæg stritter i alle retninger og er totalt ukonkret eller underbygget - det ved jeg at du kan gøre bedre.

 • 0
 • 0

Atomenergien er den teknologi, der har den bedste sikkerhedsstatistik. Det burde alle vide, det er ikke svært at finde disse oplysninger.

Fint - så find lige de oplysninger!

Jeg har indtil nu ikke set andet end hjemmelavede statistikker fra diverse vindmøllehader/KK-fanatiker-sites, som alle bygger på stærkt forældede data fra vindmølleindustriens barndom og/eller på stærkt fordrejede forudsætninger for opgørelse af "relaterede" dødstal.

... så som; "helikopteren styrtede ned på en vej, som fører til en vindmøllepark", eller "han ramte et hegn tilhørende en vindmøllepark på sin snescooter" eller "bussen kørte over i den modsatte kørebane, hvor den ramte en lastbil med vindmølledele" ... osv.

Lad os se om de fatalitets-statistikker du henviser til for atomkraft, er opgjort på samme måde, og tillige om de inkluderer alle dødsfald, der på nogen måde relaterer til f.eks. uranminer, eller folk der f.eks. er kommet af dage i trafikken, på vej til arbejde på atomkraftværket ... vel at mærke helt tilbage fra atomkraftens barndom ... og ikke mindst hvilket fatalitets-estimat fra Tjernobyl de har valgt at indregne.

M.a.o.; hvis du har adgang til seriøse statistikker og opgørelser, som oven i købet er så lette at finde at "alle burde vide ...", så post gerne et link ... tak! ;-)

 • 0
 • 0

@ Søren Lund

http://cen.acs.org/articles/91/web/2013/04... https://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Da... https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nucl... Næsten alle disse dødsfald har været ved militær brug af kernekraft i det game Sovjet.

Efter mere end 15.000 drifts-år på vestlige A-kraftværker har der ikke været skader på mennesker. Dette kan bedst ses i sammenhæng med at olie- og kulkraft dræber millioner af mennesker hvert år, over 2.000 i kulminerne og endnu flere pga. luftvejs-sygdomme. Dette kan hovedsageligt tilskrives den sygelige kamp mod kernekraft.

 • 0
 • 0

Thorkil

Fornuftigt indtil du pludselig går over gevind igen. Der har aldrig været og der findes stadigvæk ikke nogen sygelig kamp imod kernekraft.

En hel del af den heldige statistik kan du tilskrive de "sygelige" pedanter, der kræver sikker omgang med fissile materialer og ja så også umådelige mængder rent og uforfalsket held når der på trods af de nidkære pedanter igen og igen og igen fjolles rundt med de fissile materialer.

 • 0
 • 0

Derfor er det relevant at forske i en sådan teknik. Der er mange fordele ved en sådan smeltet salt reaktor med thorium , Her er blot nogle af disse. Der er store forekomster af thorium i jordskorpen, herunder findes store mængder i Norge og på Grønland. Da det anvendte thotrium kan udnyttes meget effektivt kan alt fossilt brændsel erstattes af ca. 5.000 tons thorium pr år. Ved fissionsprocessen dannes meget lidt radioaktivt affald, hvor radioaktiviteten hurtigt aftager. Der kan ikke dannes plutonium ved processen. der dannes derimod uran 233, som omdannes ved fission. Nedsmeltning kan ikke forekomme. En smeltet salt reaktor kan formentlig generere damp ved en væsentligt højere temperatur end andre reaktorer, hvilket betyder at EL- virkningsgraden kan blive lige så høj som for kulfyrede kraftværker. Det vil formentlig være muligt at bygge reaktorer i meget forskellig størrelse. Ulykkesfrekvensen vil formentlig være meget lav. Det er derfor meget vigtigt at få fremmet forskningen på dette område. Håber at et flertal af politikere snart kan indse dette!

 • 0
 • 0

Efter mere end 15.000 drifts-år på vestlige A-kraftværker har der ikke været skader på mennesker.

Kan du dokumenterer at der ikke er en eneste der er kommet til skade i forbindelse med drift af et vestligt atomkraftværk? Ikke en eneste fald-ulykke, ikke en eneste el-ulykke, ikke en eneste arbejdsulykke... Ikke en eneste der er kommet til skade under opførelse af alle de mange atomkraftværker, ikke en eneste der er kommet til skade under drift og vedligehold af værkerne, ikke en eneste der er kommet til skade i de åbne miner for udvinding af råstoffer... Ingen skader i forbindelse med transporter til og fra atomkraftværker, ingen politifolk og sikkerhedsfolk der er kommet til skade... Ikke en eneste borger der har udviklet en sygdom pga. de udslip af radioaktive partikler osv... Lige netop alt det som Søren Lund bemærker...

 • 0
 • 0

Så vidt jeg ved er det mod logikkens love at kræve et negativt bevis. MEN Det er rigtigt at en politimand blev banket bevidstløs og var nær ved at drukne. Det var dog ikke på atomkraftværket men i forbindelse med en demonstration mod kernekraft. Den pågældende demonstrant blev idømt fængselsstraf for mordforsøg. Du kan se et billede på http://wp.me/p1RKWc-ai

Der var en der døde pga. en kemisk eksplosion ved fremstilling af brændselselementer. Han fik megen omtale - næsten en nekrolog hos Greenpeace.

Per produceret MWh udleder traditionelle kulfyrede kraftværker mere radioaktivitet end kernekraftværker. Fortsæt din kamp mod disse og pluk de lavest hængende frugter først.

 • 0
 • 0

@Søren Lund,

Fint - så find lige de oplysninger! Jeg har indtil nu ikke set andet end hjemmelavede statistikker fra diverse vindmøllehader/KK-fanatiker-sites, som alle bygger på stærkt forældede data fra vindmølleindustriens barndom og/eller på stærkt fordrejede forudsætninger for opgørelse af "relaterede" dødstal.

Det ville selvfølgelig være en fordel, hvis du læste de dokumentationer, der er væltet ind på debatsiderne, hvor Pilned er et succeskriterium for relevante og saglige indlæg! Der er tonsvis af rapporter, undersøgelser og statistikker, det er bare at bruge de rigtige søgeord på Google. Der er ikke tale om vindmøllehadere, snarere om a-modstandere med skyklapper på.

Her er en rapport for det estimerede Paul Scherrer institut, hvor diverse energikilder sammenlignes: https://www.dropbox.com/s/uj4lthuiny42l4w/... Som du kan se så er Tjernobyl indregnet. Vindenergien i USA? Læs Ingeniøren: http://ing.dk/artikel/teknikere-draebt-und... http://ing.dk/artikel/mindst-118-gange-er-... http://vbn.aau.dk/da/clippings/slut-efter-... osv. osv. Hvem kræver de farlige vindmøller fjernede? Ingen. Tilhængere af den mindst farlige energikilde - atomenergien - går skam ind for udbygning af både atom- og vindenergi. Det er KK-fanatikere, der vil have dem fjernet, de benægter deres effekter overfor CO2, imod IPCCs anbefalinger. I stedet forsyner de så debatten med talfuskeri med CO2-udslippene.

Søren, vær nu sød og læs disse og andre statistikker over ulykker m.v., så vi kan få lukket denne farce vedrørende atomkraftens sikkerhedsstatistik. Så skal jeg undlade at fortælle, at der er flere dødsulykker med vindenergi i USA end med reaktorulykker. Her er lidt fakta fra verdenen udenfor Kruså:

Machhu II, Hirakud, Indien - 1979-80 3500 Hydroelektriske anlæg Guavio, Colombia 1983 160 Hydroelektriske anlæg Belci, Rumænien, 1991 116 Hydroelektriske anlæg Ortuelle - Spanien 1980 70 Gaseksplosion Israel 1982 89 Gaseksplosion Mexico City 1984 498 LPG-gaseksplosion Tblisi, Rusland 1984 100 Gaseksplosion Asha-ufa, Siberien 1989 600 LPG-pipeline eksplosion Piper Alpha, Nordsøen 1988 167 Eksplosion på en olieplatform Warri, Nigeria, 1998 500 Olie pipeline - brand Durunkha, Egypten 1994 580 Brændstofdepot Soul, Syd Korea 1994 1994 Oliebrand Taegu, Syd Korea 1995 100 Olie- og gaseksplosion Donbass, Ukraine, 1980 68 Kulmineulykke Taiwan 1984 314 Kulmineulykke Dobrnja, Jugoslavien 1990 178 Kumineulykke Kozlu, Tyrkiet 1992 272 Kulmineulykke Cuenza, Equador 1993 200 Kulmineulykke Kina div. ulykker 1991-2002 1106 Kulmineulykker Spitsbergen - Rusland 1996 141 Kulmineulykke Cuenca, Equador 1993 200 Kulmineulykke Minanao, Philippinerne 1994 90 Kulmineulykke Taegu, Syd Korea 1995 100 Kulmineulykke Dhanbad, Indien 1995 70 Kulmineulykke Kuzbass, Siberien 1997 67 Kulmineulykke Donbass, Ukraine 1998/2000 71/80 Kulmineulykker Australien 1979-1994 37 Kulmineulykke Tree Mile Island, Harrisburg 1979 0 Uheld på atomkraftværk i USA Tjernobyl 1986 31+ En russisk RBMK-reaktor forulykkede

 • 0
 • 0

En hel del af den heldige statistik kan du tilskrive de "sygelige" pedanter, der kræver sikker omgang med fissile materialer og ja så også umådelige mængder rent og uforfalsket held når der på trods af de nidkære pedanter igen og igen og igen fjolles rundt med de fissile materialer.

Jens, lad os da få nogle tal for den interessante udmelding - hvem er de pedanter og hvad er der sket? Vi skulle vel også se på de farlige radioisotoper, der anvendes i den nucleare medicin. uden dem må vi sige farvel til feks. kontrastundersøgelser, der redder mange liv på global plan. Om sygelige pedanter - se feks. definitionen:

Europeans must overcome their phobia of nuclear energy and of established forms of energy production, operated, of course, in strict compliance with environmental and operational norms.

 • 0
 • 0

Ing.dk nåede det lige, inden et af de store klimakoryfæer sammen med 3 minions skrev det modsatte i Scientific American.

Nuclear Power Must Make a Comeback for Climate's Sake

James Hansen and other climate scientists argue for more reactors to cut coal consumption

James Hansen, former NASA climate scientist, and three other prominent climate scientists are calling for an enlarged focus on nuclear energy in the ongoing Paris climate negotiations.

http://www.scientificamerican.com/article/...

 • 0
 • 0

Ok vi håber på et mirakel og ser frem til tilbagekomsten af konkurrencedygtig KK.

Dit link virker ikke og det gør James Hansen's teorier heller ikke. Han suser rundt og forsøger at overbevise en tvivlende verden om at VE ikke duer, ikke kan løse klimatrusselsproblemet, komisk hvis det ikke var tragisk. Der blev installeret godt og vel en faktor 10 mere VE i det seneste årti end KK. Sidste år var rekord for både sol og vind. I USA blev den installerede utility scale sol energi fordoblet på blot et år.

Dine hurtigt sammenfattede teorier om at VE har forsinket KK og muligvis bliver ugleset må jo set ud fra dit synspunkt blive den naturlige konsekvens når KK med markant margin er blevet billigere end VE, og der taler vi i sandhed om et julemirakel.

 • 0
 • 0

Niels Abildgaard

End ikke brændslet til kulkraftværker kan indkøbes (og endnu mindre produceres), hvis du ville forsøge at producere el på kulkraftværker som skulle kunne matche den pris som nye vindmøller i gennemsnit indgår 20 årige leveringskontrakter til i USA, hvis der ikke var massive subsidier til kulkraft i USA.

Vindenergi vil vinde stort, hvis blot de direkte subsidier til kul, gas og olie blev fjernet i USA.

En hovedårsag til at det ikke sker er at der er beskæftiget mange gange flere mennesker i gas, kul og olie industrien i USA end i vindindustrien og der alene i olieindustrien i USA er risiko eller chance efter temperament for 570 milliarder dollars forsvinder i dybe huller i jorden som stranded assets.

http://www.cfr.org/united-states/shale-gas...

Mange stemmeberettigede og hele laget af dybt konservative ejere af fossil industrien, der siden Rockefeller har haft afgørende indflydelse på USAnsk politik er med andre ord truede på levebrød og indflydelse.

Ifølge First Solar så rammer deres utility scale power plants sub 3 US cent per kWh inden 2025 uden subsidier. (Og der vil iøvrigt vel at mærke være tale om en historisk lav produktivitetsforbedring for dem, hvis der går så længe.)

Det er med andre ord på fuldstændigt permanent basis ud i al fremtid umuligt at bygge nye kulkraftværker i USA eller videreføre eksisterende kulkraftværker medmindre man accepterer at de får lov til at producere til en pris langt over grid parity.

De eksisterende KK værker i USA skal på samme vis videreføres på grundlag af fortsat produktion pris over grid parity, hvad der naturligt nok rejser spørgsmålet om KK værker skal substitueres yderligere som fx CO2 fri elektricitetsproduktion. https://www.nirs.org/neconomics/killingthe...

Udvikling af ny KK teknologi skal sigte imod grid parity på det tidspunkt, hvor de kan blive klar til markedet, hvad der formentlig indebærer at de skal sigte imod sub US cent per kWh pris.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten