Flere uden for landbruget smittes med MRSA

Tilfældene af MRSA-smittede er stabiliseret, viser nye tal. Illustration: Statens Serum Institut
Stadigt flere bliver smittet med MRSA, dog ikke af svinevarianten. Illustration: Statens Serum Institut

For første gang siden 2009 er antallet af nysmittede med MRSA stagneret. Den glædelige udvikling dækker imidlertid over, at vi ganske vist kan se et fald i nye tilfælde med husdyr-MRSA CC398, men at der til gengæld kan konstateres en fortsat stigning i andre importerede MRSA-typer og smitte uden for hospitalerne.

Det viser nye tal fra Statens Serum Institut (SSI), som har samlet op på antal nye MRSA-infektioner fra de seneste 15 år.

Læs også: Antallet af nysmittede danskere med svine-MRSA falder for første gang

At antallet af nysmittede i landbruget er faldende, skyldes dels, at screeningsprocesser nu ligger så godt fast, at store mængder nye tilfælde ikke først skal 'opdages'. Der er så at sige ikke mange landbrugsmedarbejdere tilbage, som ikke allerede er blevet screenet, fortæller Anders Rhod Larsen, fagchef på SSI.

»Da personer i svineproduktionen ikke tilbydes behandling af deres MRSA, kan der godt være en stigning i antallet af CC398-smittede personer. Men det ser altså ikke ud til, at det medfører flere infektioner,« siger han.

»På hospitalerne bliver udbrud hurtigt afgrænset, og vi ser heldigvis et meget lavt antal infektioner der,« lyder det fra Anders Rhod Larsen.

Illustration: Statens Serum Institut

Læs også: Britisk rapport advarer: I 2050 kan resistente bakterier dræbe 10 millioner mennesker årligt

CC398 spredes ikke så meget, som frygtet

Derimod er antallet af smittede med MRSA-bakterien steget støt uden for landbrug og hospitaler.

»Vi kan se flere infektioner hos hr. og fru Jensen, som hverken har kontakt til landbrug eller hospitaler, og så ser vi dem hos rejsende og asylansøgere, der bringer smitten ind udefra,« siger Anders Rhod Larsen.

Han uddyber, at spredningen i samfundet ofte sker lokalt, typisk til husstandsmedlemmer eller andre tætte kontakter.

Da MRSA-smitte ikke nødvendigvis fører til sygdom, kan raske smittebærere overføre MRSA til andre kontakter, og det besværliggør smitteopsporingen, forklarer han.

Læs også: Nu har også dansk slagtekvæg fået svine-MRSA

På den positive side tæller, at den resistente CC398 ikke har spredt sig så langt ud i samfundet, som forskere havde frygtet.

»Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af personer med CC398 uden kontakt til svin ikke er steget. Vi var bekymrede for, at CC398 i højere grad ville sprede sig ud i samfundet fra landbrug til almindelige mennesker, men det ser ikke ud til at være tilfældet,« fortæller Anders Rhod Larsen.

»Smitte med CC398 MRSA er således fortsat udpræget begrænset til folk, der arbejder med eller har hyppig kontakt til svin, og konklusionen må blive, at vi er glade for, at det nu stagnerer og ikke har medført et stigende antal infektioner,« siger Anders Rhod Larsen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Statens Serum Institut har den 8.juni 2016 udsendt EPI-Nyt 23/16, hvor der er status over udvikling af MRSA.

SSI skriver:

Antallet af personer, der i 2015 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) var næsten identisk med antallet i 2014. Der blev registreret 2.971 tilfælde mod 2.973 i 2014, figur 1. Det er første gang siden 2009, hvor SSI registrerede 818 nye MRSA-tilfælde, at antallet ikke stiger.

Og videre i afsnittet ”Kommentar”

Antallet af nye MRSA-tilfælde ser nu ud til at stagnere efter flere år med kraftig vækst. Det er glædeligt, at der i 2015 er sket en opbremsning, som dog dækker over en fortsat vækst i antallet af importerede og samfundserhvervet tilfælde.

Der er imidlertid ikke dækning for disse konklusioner, idet baggrunden for faldet er en ændringer i den måde man tester personer ansat i svinebesætninger eller andre besætninger, samt at man kun registrere første gang en person er bærer af MRSA eller en manifest MRSA-infektion. SSI er selv klar over at dette påvirker antal anmeldelser. Det afholder dog ikke SSI at signalere en positiv udvikling.

SSI’s opsamling og registrering af MRSA-tilfælde Troværdigheden af en statistik afhænger af de procedurer, der er anvendt ved indsamlingen af data. Desuden er det vigtig at der er stabilitet i indsamlingen af data, dvs. der er ikke tale om statistikbrud. Derfor en kort gennemgang af de procedurer SSI anvender til at indsamle data til MRSA-statistikken.

Anmeldelse af MRSA Som følge af stigende forekomst af bakterien Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) blev der indført anmeldepligt 1. november 2006. Tilfælde, hvor personer får påvist MRSA for første gang eller får påvist en MRSA-subtype, som personen ikke tidligere har fået påvist ("en ny subtype"), skal anmeldes. Se Anmeldelse af MRSA til SSI

Anmeldelsesblanket 5001 Det er cprnr og anmeldelsesdato der er indgangsnøglen til blanketten. ”Første gang laboratoriet finder en person MRSA-positiv, skal laboratoriet umiddelbart indsende et isolat til Statens Serum Institut til subtypebestemmelse (sammen med side 4 i meldeblanketten). Såfremt en person vedvarende får påvist MRSA skal nyt MRSA-isolat indsendes til ny subtypebestemmelse mindst én gang om året.” Se Anmeldelsesblanket

Det er anmeldelsesblanketten, der danner grundlag for SSI online statistik, og intet andet.

SSI har ingen viden om, hvad der sker efterfølgende med MRSA-smittede personer dog undtagen de personer der får en blodforgiftning.

Blodforgiftning og MRSA ”Blodforgiftning med MRSA (bakteriæmi) overvåges på SSI via en frivillig indsendelse fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger. Denne ordning har fungeret siden 1960 og det vurderes, at ca. 90 % af tilfælde med blodforgiftninger bliver anmeldt til SSI. SSI indhenter derefter kliniske oplysninger fra Landspatientregistret.

Heller ikke bakteriæmi overvågningen viser altid, om patienterne er døde af infektionen Stafylokoklaboratoriet på Statens Serum Institut undersøger derfor i cpr-registret, om patienterne med MRSA bakteriæmi er døde indenfor 30 dage efter anmeldelsen. Da patienterne ikke nødvendigvis dør af infektionen– men også kan dø af andre årsager – er det derefter nødvendigt at kontakte de behandlende afdelinger på hospitalerne for uddybende oplysninger om dødsårsagen.” Se Fakta om MRSA og MRSA 398

Mørketal og statistikbrud Der vil være et ubestemt antal manifest MRSA-infektioner, som ingen kender til. Dette stammer fra at personer, der er testet positiv som bærer, og som efterfølgende får en manifest MRSA-infektion ikke vil blive registreret i SSI’s system. Når det drejser sig om personer, der arbejder i besætninger, der er MRSA-inficeret, vil stort set alle være bærer af MRSA eller CC398 hidrørende fra støv, der sætter sig i næseborene. Derfor vil disse personer aldrig blive registreret som en person med en manifest MRSA-infektioner.

Fra 2012 ændrede SSI praksis med at teste alle personer, der arbejde i svinestalde, idet MRSA hurtigt genetableres som bærer af MRSA. Derfor bliver der testet færre personer med risiko for at få CC398. Der er her tale om et statistikbrud.

En repræsentativ stikprøveudtagning? Nej Der er ikke tale om antallet af MRSA-tilfælde kommer fra en repræsentativ stikprøveudtagning. Første skridt er en person, der henvender sig til en praktiserende, får foretaget en blodprøve og får konstateret en stafylokok infektion herunder MRSA. Hvis der er tale om en MRSA-infektion indberettes til SSI, men kun ved første konstatering. SSI foretage en subtype bestemmelse. Samtidig med igangsættes en screening af hele husstanden specielt, hvis den undersøgte arbejder på en svinefarm. Derved konstateres en stor antal bærer af MRSA. Det vides fra arbejdsskader, at det er langt fra alle praktiserende læger, der er lige godt til indberetninger. Derfor kan der være store variationer i indberetningerne også over tid i forbindelse med kampagner om MRSA-infektioner

På denne baggrund er det vanskeligt at sige noget bombastiske om udviklingstendenser i MRSA og CC398 specielt ikke om CC398.

I forhold til SSI ’s konklusion som overfor, er der senere i afsnittet ”Kommnetar ” en opblødning af påstanden om at kurven er knækket:

Der var et mindre fald i CC398, hvilket dog ikke kan tages som udtryk et fald i antallet af smittede, men mere sandsynligt skyldes, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte. Det skal bemærkes, at der trods stagnationen med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af CC398-MRSA med husdyrkontakt. Dette skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer…

Det er vanskeligt ikke at opfatte SSI’s kommentar som en positiv beretning, der efterfølgende beskrives som værende usand. Eller med andre ord en løgnehistorie.

I Landbrugsavisen MRSA-kurven er knækket fra den 8.juni 2016, har avisen hæftet sig med den overordnede konklusion med en stagnation af antallet af MRSA-tilfælde. I et interview med Anders Rhod Larsen, SSI presses citronen yderligere

Der må man sige, at det er glædeligt, at der er et knæk på kurven

Og det sluges råt af Landbrugsavisen.

Ingeniøren er lidt mere moderat i deres vurdering af SSI status på MRSA, men de har ikke gennemskuet problemer med statistikgrundlaget for MRSA-statistikken.

Man fristes til at sige at mindst en og måske to er hoppet på SSI’s misinformation om MRSA. Andre vil følge.

Slutbemærkning Der er ikke ud fra SSI’s egene data og procedure belæg for SSI’s overordnede konklusion, nemlig at antal MRSA-tilfælde, som en trend, ikke stiger, idet der har været et statistikbrud mht. indsamling af data vedrørende CC398. At der sker et fald fra 2014 til 2015 i antal registrerede tilfælde af CC398 er korrekt, men når man taler om en trend, kan to år ikke bruges til noget. Faldet skyldes et statistikbrud.

Jeg har ikke tilføjet nye data eller nye analysemetoder, men kun brugt SSI’s egne data og deres egne beskrivelser på SSI’s fremragende hjemmeside. Jeg kommer på det grundlag til en anden konklusion og mange andre vil nå til det samme.

Spørgsmålet er derfor om SSI ligger under for politisk pres fra Regeringen/ Departementet/ Landbrugsorganisationer? Jeg har ikke svaret på dette spørgsmål.

Link til supplerende statistikker følger på et tidspunkt.

Ret til ændringer tilføjelser forbeholdes.

  • 3
  • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten