Flere robotter på vej i landbruget

j En række projekter er sat i værk for at udvikle robotter, der kan luge landmændenes og gartnernes marker, både herhjemme og i udlandet.

Et af de mere fremskredne er en GPS-styret og selvkørende maskine til lugning i juletræsplantager, som Landbohøjskolens center Skov & Landskab har udviklet på basis af en firehjulet plæneklipper. Den er ifølge Landbrugsavisen blevet testet med pæn succes under realistiske forhold.

Foruden Landbohøjskolen er også Danmarks Jordbrugsforsknings afdeling på Bygholm ved Horsens stærkt involveret i arbejdet med at udvikle robotter.

En af de store udfordringer er at få lugerobotterne til at skelne ukrudtet fra de kulturplanter, de skal beskytte. Til den brug har forskere på Bygholm udviklet et billedbehandlingsprogram, som skal bruges i kombination med et videokamera på robotten.

Ifølge Michael Nørremark, der på Landbohøjskolen har skrevet ph.d.-afhandling om robotbaseret ukrudtsbekæmpelse, er der tre anvendelige metoder, når robotten skal tage livet af en ukrudtsplante. Den ene er en laserstråle, der brænder planten af. Den anden er en form for mekanisk hånd, der river planten op med roden. Den tredje metode er, at en lille metalskive skærer planten over.

Endnu er der ingen ukrudtsrobotter i kommerciel produktion, og ingen andre kombinerer som Greentac solcelledrift med autonom styring.