Flere penge til forskning i mobilstråling

Den anden og sidste forskningspulje på 16 millioner kroner er frigivet i regeringens særlige forskningsprogram vedrørende eventuelle farer ved mobilstråling.

Forskningsprogrammet blev sat i gang efter en heftig mediedebat sidste vinter, hvor en række af landets borgmestre blev så opskræmte, at de blokerede for teleselskabernes udbygning af 3G-nettet.

Kræftens Bekæmpelse har gennemført flere undersøgelser, der ikke viser nogen forøget risiko for kræft, hvis man taler i mobiltelefon. Herunder for nylig én, der vedrørte voksne brugere.

Men instituttet har flere gange understreget, at der mangler viden om en mulig sammenhæng mellem andre sygdomme og udstrålingen fra mobiltelefoner. Denne stråling består af radiobølger ved frekvenser mellem 900 - 2000 MHz, og det kaldes ikke-ioniserende stråling blandt fagfolk.

Læge Christoffer Johanssen, Kræftens Bekæmpelse, siger:

»Vi vil søge penge til nogle af de projekter, vi allerede har i gang. Det er for eksempel en nordisk undersøgelse af risikoen for at udvikle hjernesvulster hos børn. Det er vigtigt, fordi den nye generation er livstidsbrugere. Og så er der en stor, international undersøgelse af 250.000 mobiltelefonbrugere, som vi vil følge i 25 år. Det vil omfatte brugere i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland og Finland.«

Pengene i regeringens forskningspulje er afsat til forskning, der kan afdække, om der findes sundhedsfarer ved mobiltelefoni, som ikke i øjeblikket er kendte. Det gælder også langtidsvirkninger, og der lægges særlig vægt på eventuelle risici for børn, unge og på folk, som er specielt udsat på grund af deres erhverv.

Forskningsansøgninger med fokus på eksponering, dosimetri og effekt på brugerne bliver således prioriteret højt.

Ansøgere kan være både danske og udenlandske forskerhold, men staten lægger vægt på, at forskningen skal komme dansk forskning til gode på en eller anden måde.

Projekterne skal senest være afsluttet efter to års forskning med forventet start 1. oktober i år. Det vil for den europæiske undersøgelse sige, at der efterfølgende skal flere bevillinger til for at gøre arbejdet færdigt.

Ansøgninger skal være Forskningsstyrelsen i hænde senest 8. juni.

Kræftens Bekæmpelse har flere aktuelle forskningsprojekter i støbeskeen, men de er hemmelige, indtil fristen er passeret.

»Vi skulle jo nødig have, at andre søger om det, vi kan finde på,« siger Christoffer Johanssen.